Skip Navigation
 

00. W S T Ę P

Nad pięknym Neckerem mieszkałem z wykształconym w Leningradzie Ukraińcem, który mówił mi, że gdy Gorbaczow kazał Otworzyć Archiwa to następnego dnia w Całym Związku Sowieckim PŁONĘŁY ARCHIWA.

Według konserwatyzmu angielskiego, KTO PANUJE NAD PRZESZŁOŚCIĄ PANUJE I NAD PRZYSZŁOŚCIĄ, gdyż Historia rządzi Kapitałem i Polityką. Z tej racji Szymon Perski-Perez jako Gość UJ POWTÓRZYŁ mądrość Adolfa Hitlera o ZAKAZIE Nauczania Polaków Historii. Polacy powinni się uczyć tylko o Holokauście czyli ANTIKOMUNISTISCHBEFEHL Wehrmachtu.

Moja metoda naukowa polega również na beletryzacji z arsenału KRYMINALISTYKI. Beletryzacji zagadki kryminalnej może być kilka, ale dobra strzela i podaje nowe fakty sprawdzalne sprzężeniem zwrotnym. Nasza historiografia przedjezuicka była przez wieki niszczona i tępiona – co przejawia się np. lżeniem od Wandali za zniszczenie Rzymu – a skutkiem tego jest to, że nasza wiedza o religii słowiańskiej mieści się na jednaj stronie. Dzięki metodzie politologicznej udało mi się jednak wyjaśnić dziesiątki nierozwiązywalnych dotychczas problemów.

Moja metoda jest dyskursywna a pretekstem są artykuły popularnonaukowe, które staram się konfrontować z faktami uzyskanymi też Beletryzacyjnie, gdy Grają. Najważniejsze jest jednak politologiczne przekwalifikowanie historii, co odbiera źródłom historycznym rangę Pisma Świętego, umożliwiając ich krytykę politologiczną, często jako Gadzinówek.

W końcu lat sześćdziesiątych ukazała się książka Historia starożytna ziem polskich Kazimierza Godłowskiego i Janusza K. Kozłowskiego. Miała ona kilka wydań i kilkanaście reprintów jako podręcznik dla studentów. Jest to formalnie dzieło politologiczne krakowskiej szkoły archeologicznej, będące repliką mej interpretacji politologicznej Prehistorycznej czy Bajecznej Polski, co daje Czytelnikowi możność skonfrontowania mych wyników z nauką urzędową, która – w tym wypadku – została oskarżona w Poznaniu o agenturalność i Antypolonizm.

Zakres czasowy Wandaluzji jest ogromny, ale Archeologię Geologiczną proszę traktować jako ciekawostkę, gdyż nie jest to systematyka tylko dane przeczące teorii Darwina, której nie należy potępiać całkowicie. O mej metodzie może świadczyć artykuł Wybudowanie Kielc przez Płakosza a prospektywny jest referat na konferencję w sprawie megalitów kaszubskich: "Etnogeneza Słowian według Kostrzewskiego i polskiej historiografii przedjezuickiej". Zbiór kończy się założeniem przez Katarzynę II tajnych kont szwajcarskich, co było legalizacją kapitału kryminalnego, zainicjowanego w Rzymie łykaczyzmem złota, oraz lasalizmem jako skutkiem tegoż.

Musiałem zrezygnować z małoazjatyckiej genezy metalurgii żelaza na rzecz SUDECKIEJ, co zostało potwierdzone znalezieniem w Austrii, Słowacji i Saksonii Europejskiej Atlantydy, datowanej dendrologicznie na 5 tys lat pne. Europejska Atlantyda wyrosła na SUDECKIEJ metalurgii żelaza, na kłodzkim magnetycie i wałbrzyskim węglu, której efektem były metalurgia czeska, małopolska, ryska, powiślańska, kaszubska, słowacka oraz styryjska i bośniacka.

Zostało to POTWIERDZONE identyfikacją przez archeologia austriackiego Heinricha Kusche Gęstej Siatki na zdjęciach satelitarnych Europy jako NEOLITYCZNYCH tuneli, które ja zinterpretowałem jako Lochy Zamkowe, co „postarza” 90% zamków europejskich o tysiące lat, a ponieważ zamki te są integralną i PIERWOTNĄ częścią systemów miejskich więc cofają też europejską urbanizację – często do Europejskiej Atlantydy.

Masońska nauka (w Polsce jezuici z haremów sułtańskich, których w Niemczech było 2 miliony) nie dopuszcza do badań dendrologicznych – w której to racji Amerykanie zarekwirowali Skarb Wiślan. Jednak o chronologii Lednicy, tak jak palatium Pana z Wrocławia na poznańskim Ostrowie, przesądza barwienie tynku lazurytem z Afganistanu. To jest technika PRZEDFARBIARSKA, bo Malowanie tynku byłoby sto razy tańsze, gdyż lazuryt był zawsze 10 razy droższy od złota. To znaczy, że Lednicę i Ostrów budowano PRZED kulturą ceramiki malowanej.

W Stonehenge zidentyfikowano KILKASET rytów Topora, co świadczy, że ISTNIAŁO już w czasie Neolitycznej subkultury toporów bojowych kultury pucharów lejkowatych z Krakowa, którą ostatecznie zakończyła egipska kultura pucharów dzwonowatych jako SOJUSZNIK kultury amfor kulistych.

Dawno zauważyłem, że mitologia grecka jest HISTORIOGRAFIĄ, przyniesioną przez Hellenów z Europy Środkowej. Na zasadzie zbieżności z mitologią słowińską czy germańską, jak np, że Uranos to nasz Jur a Kronos to Krok, udało mi się zrelacjonować i zidentyfikować geograficznie a nawet topograficznie tą mitologię, co podjęli Anglicy do Dunaju, gdy ja od początku twierdziłem, że Hellenowie to ATLANTYCKA kultura pucharów lejkowatych choć Jonowie byli zhellenizowanymi Naddunajczykami.

Dzięki temu dokonałem „historyzacji” europejskich Horyzontów Architektonicznych, poczynając od Pana z Wrocławia. Ten, wychowany na Olimpionie w Pradze chciał pięknej nimfy, za którą Bogowie zażądali ZBUDOWANIA ŚWIĄTYNI. Pan zbudował ją jako Klasztor na Brevnowie, która się jednak Bogom nie spodobał więc wygnali go. Pan udał się na przewłokę Dunaju z Renem, gdzie ZBUDOWAŁ Hirsau, którego świątynie zachowały się w pierwotnym stanie. Potem powrócił do Wrocławia, gdzie zbudował 2 takie świątynie: na Uniwersytecie i Ołbinie.

To kwalifikuje neolityczne zamki sudeckie jako FORTYFIKOWANIE granicy z Bohemią, gdzie zamków neolitycznych NIE MA. Prawdopodobnie europejska metalurgia żelaza powstała w Brdach (Karlstejn, wcześniej BRDYCH) a Pan wykradł tylko technologię i przeniósł w Sudety ŚLĄSKIE gdzie były i są magnetyty i węgiel koksowy – wobec czego fortyfikował się przed Pepiczkami. Armia Czerwona chciała wywieść archiwum Sejmu Śląskiego do Leningradu, ale Bierut uprosił pitrowców, żeby pozostawili je we Wrocławiu, każąc go pilnować UB i Lwowiakom. W ten sposób powstała Lwowsko-Wrocławska Szkoła Archeologiczna i Architektoniczno-Historyczna NA ARCHIWUM SEJMU ŚLĄSKIEGO: 1945 n.e. – 2175 p.n.e. W Krakowie działała Krakowska Szkoła Archeologiczna szofera Hitlera Oskara Schindlera, która Zleciła L.W.Sz.A.i.A.H odatowanie starej architektury Krakowa.

Wysłano Hawrota, który kopał na Wawelu i sporządził rekonstrukcję Wawelu Przedromańskiego, którą datował na kulturę łużycką a która teraz jest publikowana jako WAWEL SPRZED TYSIĄCA LAT ??? Mówiła mi asystentka Hawrota Elżbieta Ostrowska, że Hawrot znalazł TAM pałac GODNY DIOKLECJANA. Ja Poprawiłem tą datację Hawrota na greckiego boga Prapoczątku Jura-Uranosa.

Potem zaproszono historyka architektury z Oxfordu, który odatował wszystko – ja leci – Kazimierzem Wielkim, bo Zastał Polskę Drewnianą a Zostawił Murowaną, wobec czego Lwowsko-Wrocławską Szkołę Archeologiczną i Architektoniczno-Historyczną WYTRUTO jako Nacjonalistyczną, że zostałem tylko Ja. Na mnie też było Sto Zamachów, ale trudno jest otruć kogoś z obsesją trucicielską. Archiwum Sejmu Śląskiego wywieziono jednak metrem fortecznym Do Niemiec podczas Powodzi Tysiąclecia w r. 1997, o co oskarżyłem nałożnika Hitlera Bronisława Geremka i Leszka Millera.

Gdy w r. 1975 Prezydent Sadat wygnał mój kapitał egiptologiczny to reprezentowanie mnie w Egipcie powierzyłem Francuzom i wycofałem mój kapitał egiptologiczny do Izraela, gdzie miałem Świątynię Salomona, o której Żydzi NIE WIEDZIELI. Żydzi trykają bowiem w mur NIE Świątyni Salomona, ale Pretorium Rzymskiego.

Francuzi dostali zaraz Zajoba, bo takiego bogactwa egiptologicznego nie widzieli więc zaczęli kuć młotami pneumatycznymi piramidę Cheopsa w poszukiwaniu skarbca Chefrena z Wywłaszczenia Świątyń. Przywołałem ich do porządku, gdyż Skarbiec Chefrena dawno znalazłem jako Pusty, i kazałem im zbadać Gruz po zawalonej przez Bizantyjczyków latarni FAROS. Ci znowu zaczęli krzyczeć, że ZNALEŹLI PAŁAC KLEOPATRY więc pouczyłem ich, że żadnego Pałacu Kleopatry nie było tylko Najwspanialszy w Historii Zespół Pałaców Ptolemeuszy, a to co znaleźli to Pałac Recepcyjny – raczej skromny.

Konstantyn Wielki – żeby w związku ze schizmą ariańską odebrać Aleksandrii Majestat Światowy – kazał te pałace rozebrać i przewieść do Konstantynopola więc Francuzi znaleźli PODMORSKIE ŚMIETNISKO POROZBIÓRKOWE. NIEMCY DOSTALI JESZCZE WIĘKSZEGO ZAJOBA, bo zrekonstruowali Aleksandrię Ptolemejską na fundamentach RZYMSKICH. Aleksandrię Rzymską rozebrali Anglicy na miasto secesyjne, wobec czego miałem teraz Dwóch Zajobów.

Franz J. Strauss kupił w Akademii Nauk NRD MOJĄ Funkcjonalną Chronologię Architektury Niemieckiej za 8 miliardów DM i podjął wykopaliska archeologiczne na Zamku Biskupim dla SPRAWDZENIA tegoż. Wobec czego zostałem tam komisarzem WOAK. Szefami wykopalisk zostali profesorowie Edmund Małachowicz i Józef Kaźmierczyk, którzy nie liczyli się ze mną. Miałem jednak możność przyglądania się ich SZALBIERSTWOM. Doszedłem do wniosku, że angielscy masoni nie tylko sporządzili Chronologią Architektury Krakowa, ale i Historyczną Urbanistykę Wrocławia, którą EGZEKWUJE Mistrz Masoński Małachowicz.

Doszło do Kłótni, gdyż ja twierdziłem że to jest zamek BISKUPI a Panowie Profesorowie, że KSIĄŻĘCY. Groziłem nagłośnieniem sprawy, ale musiałem zdać się na Sąd Biskupi, na którym Eminencja – nie spojrzawszy na mnie – stwierdził, że KSIĄŻĘCY. Dopiero gdy Labuda i Frasyniuk oskarżyli Eminencję o wzięła od Franza 10 miliardów USD to zostałem zwolniony z Sądu Biskupiego i ogłosiłem ten Zamek Książęcy jako SZALBIERSTWO: Edmund Małachowicz, Wrocławski Zamek książęcy i kolegiata św. Krzyża na Ostrowie, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 1993; J. PRAWDZIC-TELL, Obrona Wyspy Książęcej przed halabardnikami, Gazeta Robotnicza, 22 XII 1994 r.

Tłumaczyłem, że we Wrocławiu było 3 Zamki: KRÓLEWSKI na Nowym Mieście, KSIĄŻĘCY na Uniwersytecie czyli Wyspie Książęcej i BISKUPI na Ostrowie. Zamek Królewski rozebrał Patrycjat po śmieci księcia pod Legnicą i małoletności jego następców jako Sprzeczna z prawem magdeburskim Cytadela.

O tym świadczy też rysunek BERLINKI NA ŚLUZIE NOWOMIEJSKIEJ W ROKU 1242, na którym PALI SIĘ pierwowzór Domu Wielkiego Mistrza w Malborku. Na tym miejscu zbudowano Bastion Polski, zwany tak od Zamku Polskiego – o zakup którego walczę z Magistratem, żeby odkopać ten PIERWOWZÓR. Po skonfiskowaniu zaś przez Radę Miejską Henrykowi IV Probusowi zamków Za Długi ten wprowadził się do Złotego Biskupa Wrocławskiego ZAŻYWAJĄC jego skarbca, z którego zbudował kolegiatę Św. Krzyża. Zamek Biskupi stał się więc Książęcym Prawem Kaduka. To zostało POTWIERDZONE wykopaliskami na Uniwersytecie, w trakcie których znaleziono pieczęć majestatyczną Henryka IV Probusa, co tłumaczyłem tylko ja: Gdy pokojowiec obudził księcia, że na zamku są halabardnicy to ten kazał mu schować Pieczęć, co ten zrobił w szczurzym kącie, jakich to Dowodów mam 10. Takim Szalbierstwem jest też NEGOWANIE zamku Królewskiego i Pałacu Chrobrego (Rektorat WSSP) gdzie jest PRZECIWWILGOCIOWE poziomowanie granitowe SPRZED likwidacji tamy granitowej na Moście Piaskowym.

Wobec tych AWANTUR Unia Europejska przyznała fundusz na rozbudowę wrocławskiego Muzeum Architektury, które jest w średniowiecznym Szpitalu Hioba. Wobec tego dyrektor MAr Profesor Czerner sporządził plan ROZBUDOWY MAr. Ja ten Plan ZAPROTESTOWAŁEM, proponując przeniesienia MAr do Bastionu Polskiego z przyznaniem mi prawa do pierwowzoru Domu Wielkiego Mistrza – kilka % bastionu – co wywołało jednak Irytację Profesora Czernera, który NAWYMYŚLAŁ MI i NAGROZIŁ.

Ostatnio udało mi się skategoryzować zamek Granitowy na zamku Piaskowym, który uważałem że dzieło Pana syna Dropi. Ponieważ to jest kościółek HRAMOWY to nie jest to jednak świątynia Pana, którego wszystkie kościoły są Absydowe. Wypada więc datować ten zespół Wcześniej. Grób Pana odkryto prawdopodobnie podczas wykopalisk archeologicznych na Ołbinie, gdzie była Polska ŚCIANA PŁACZU.

https://medievalheritage.eu/wp-content/uploads/2019/01/Wrocław-kościół-NMP-na-Piasku-plan-04.jpg// To tłumaczy ZAGINIĘCIE dokumentacji Wykopalisk dr Jerzego Romanowa na Wyspie Piaskowej. Dr Romanow dokonał INNEJ rekonstrukcji kościółka Romańskiego na Wyspie Piaskowej niż prof. Czerner, który z Zemsty UKRADł dokumentację wykopalisk Romanowa !!!

W początku III 89 przyjechałem do RFN, aby złożyć Zeznania w/s Satelitarnej Detekcji Złota, które jest Zbrodnią Przeciw Ludzkości. Zeznanie moje nie zostało przyjęte a ja zostałem skazany na grzywnę 11 tysięcy DM jako Kłamca Sądowy. W urzędzie gminy poinformowano mnie, że Wyrok w mej sprawie został PODYKTOWANY przez pełnomocnika MSW w Bonn.

Po przymusowym powrocie do Wrocławia w r. 1990 napotkałem odbudowę II krypty katedry wrocławskiej – jak się potem okazało z konta Bundestagu na Moje Nazwisko. Odbudowę prowadził Mój Wróg, prof. Edmund Małachowicz, którego oskarżałem o Otrucie Hawrota. Nie podobało mi się to, bo coś było Nie Tak. W końcu wymyśliłem, że kolumny były MIEDZIANE, więc wezwałem Bundestag, który przyjechał, przyglądał się temu uważnie, i WSTRZYMAŁ Odbudowę krypty II. Myślałem, że Wszystko Mam W KIESZENI, ale Bundestag został Rozgromiony przez Biskupki, które wcześniej ZAKATOWAŁY Księdza Popiełuszkę.

Dzięki temu memu odkryciu MOŻLIWA JEST Odbudowa Świątyń Antycznych, bo kolumny Wewnętrzne były z ŻELAZOMIEDZI, które przetrwać nie mogły, gdyż była rabowane na stop do odlewania armat.

Bardziej szczegółowa chronologia mych odkryć archeologicznych jest na stronie 01. MOJE ODKRYCIA ARCHITEKTONICZNE I ARCHEOLOGICZNE.

***********

1 IX br. Wysłałem na adres Sekretariatu Zgromadzenia Ogólnego ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH i Warszawskiego Biura ONZ Monit w języku angielskim, którego polską wersję załączam z czekiem PODPISANYM przez Federalne Biuro Śledcze USA i Sekretariat Zgromadzenia Ogólnego ONZ: http://wandaluzja.pl/?p=p_373&sName=46.-ann-ben//

Ponieważ Satelitarna Detekcja Złota podlega ZGROMADZENIU OGÓLNEMU ONZ to szacowne agendy ONZ nie mogły załatwić mojej sprawy bez wniesienia jej na Forum Zgromadzenia Ogólnego, co blokował Kozina kilku nazwisk Gutenerr jako komisaryczny Sekretarz Generalny ONZ. Teraz mamy Sekretarza ELEKTA ONZ więc możliwe to będzie na wrześniowej Popandemicznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

ZGROMADZENIE OGÓLNE Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rok 2020.

OSKARŻAM Jurysdykcję Republiki Federalnej Niemiec, Wydział Narkotyków i Przestępczości Zorganizowanej ONZ, Wydział Prawny ONZ, Wydział Karny ONZ, Komisarycznego Sekretarza Generalnego ONZ i Ministerstwo Sprawiedliwości III Rzeczpospolitej Polski o Spisek, Zamach i Zbrodnię Przeciw Ludzkości. ZBRODNIĄ tą jest Satelitarna Detekcja Złota.

W początku marca 1989 r. wyjechałem do RFN, aby złożyć zeznania w sprawie Satelitarnej Detekcji Złota. Zeznanie moje nie zostało przyjęte a ja zostałem ukarany przez MSW w Bonn grzywną 11 tysięcy DM za Kłamstwo Sądowe, którą to karę Potwierdził Najwyższy Sąd Administracyjny RFN w Karlsruhe.

Po przymusowym powrocie do Polski zostałem internowany w najostrzejszym rygorze, a reżim III RP oraz inne rządy kradły moje tantiemy, które są bardzo duże: http://www.wandaluzja.com// była np. Najpoczytniejszą i Najdroższą w USA, ale nie płacono mi, gdyż była zarejestrowana jako SĄDOWA. Została ona ZLIKWIDOWANA po 10 latach na skutek śledztwa FBI, Interpolu i ONZ, które UWOLNIŁO moje czeki spod Protestu, ale sprzedano ją dla HUAWEI, gdyż wejście na nią było przez planszę Huawei’a, choć zastrzegałem jej Nierejestrowalność czytelniczą i Bezpłatność. Huawei OKALECZYŁ moją Wandaluzję a przy majstrowaniu przy kluczu: https://www.wandaluzja.pl// wyskoczyła mi Niemieckojęzyczna Wandaluzja na serwerze w Hesji, o której nie wiedziałem. Oszusta Światowego można bowiem Okradać i Rabować.

Sprawę UJAWNIŁ Bank Atlantycki w roku 2017, Protestując czeki na kapitał mego ojca listą Oszustów Światowych ONZ. Bank Atlantycki przekazał moją sprawę do FBI, gdyż kapitał został złożony przez marszałka Broz-Tito na paszport amerykański mego ojca. ROCZNE śledztwo FBI, Interpolu i ONZ uwolniło moje czeki spod Protestu, ale zostały one Ponownie Zaprotestowane przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, które NIE UZNAŁY śledztwa FBI, Interpolu i ONZ, powołując się na WYDZIAŁ NARKOTYKÓW I PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ ONZ.

Wpisaniem mnie na listę Oszustów Światowych wydziału Narkotyków i Przestępczości Zorganizowanej ONZ ZAKAMUFLOWANO bowiem Satelitarną Detekcję Złota. Ponieważ zrobiono to BEZ Przesłuchania i Powiadomienia Mnie to był to SĄD KAPTUROWY a ja zostałem w Polsce Ubezwłasnowolniony jako Tajny Więzień i poddany tajnej policji, która okrada mnie, rozpuszcza o mnie bezsensowne plotki i kradnie moje dokumenty.

Wpisanie mnie do Narkotyków i Przestępczości Zorganizowanej było spowodowane tym, że jestem autorem minireaktora URSZULA SIPIŃSKA, który jest produkowany w kilku krajach Bez Mego Nazwiska. Sprawę tą załatwił agent KGB Kozina-Fanchini, który woził po Europie narkotyki TONAMI i kopulował Urszulę Sipińską, która mnie nie znała, na Moim Paszporcie.

Załączam Pismo Przewodnie dla organów ONZ; http://www.turalinski.pl/blog-kazimierza-turalinskiego/81-prawo-i-przestepczosc/331-capo-di-tutti-capi-z-katowic-i-zabojstwo-jana-kuciaka; czek podpisany przez ONZ i FBI, aby nie został UKRADZIONY przez Nieuczciwych Urzędników Państwowych, jak Wy to nazywacie, oraz mój dowód osobisty numer …

Ponieważ mój komputer jest monitorowany przez FBI i ONZ to całą moją korespondencję MACIE. W ING Banku Śląskim kazano mi napisać Oświadczenie: JESTEM ŚWIADOMY OSZUSTWA BANKU ŚWIATOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO FUNDUSZU WALUTOWEGO, czego kopię noszę zawsze przy sobie.

Żądam natychmiastowego skreślenia mnie z listy Oszustów ŚWIATOWYCH i realizacji załączonych czeków, zaprotestowanych przez Bank ŚWIATOWY i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

TAJNY WIĘZIEŃ Organizacji Narodów Zjednoczonych, Juliusz Prawdzic-Tell.

************

Na te pisma nie otrzymałem odpowiedzi, gdyż Lista Oszustów Światowych jest sprawą Prokuratora Generalnego III.RP, którym jest Zbigniew Ziobro.
 
 
« powrót|drukuj