Skip Navigation
 

00. W S T Ę P

Przed zniszczeniem Forum: http://www.forum.wandaluzja.pl/ przez HUAWEI, który występuje jako Właściciel https://www.wandauzja.pl/ była to najpoczytniejsza i najdroższa witryna w USA, ale nie płacono mi, bo była zarejestrowana jako Sądowa. W Polsce licznik był sto razy ZEROWANY i czasami działa Do Tyłu. Wobec tego Dziennik prowadzę na: https://bialczynski.pl/slowianie-tradycje-kultura-dzieje/kultura/wawel-zaklamany-na-13-kwietnia-w-piatek-piatnice-2/#comment-59475/ Zakłamanie Wawelu polega na tym, że był to zamek Biskupi, którego Właścicielem jest WATYKAN.

Nad pięknym Neckerem mieszkałem z wykształconym w Leningradzie Ukraińcem, który mówił mi, że gdy Gorbaczow Otworzył Archiwa to następnego dnia w Całym Związku Sowieckim PŁONĘŁY ARCHIWA.

Według konserwatyzmu angielskiego, KTO PANUJE NAD PRZESZŁOŚCIĄ PANUJE I NAD PRZYSZŁOŚCIĄ, gdyż Historia rządzi Kapitałem i Polityką. Z tej racji Szymon Perski jako Gość UJ, POWTÓRZYŁ mądrość Adolfa Hitlera o ZAKAZIE Nauczania Polaków Historii. Polacy powinni się uczyć tylko o Holokauście czyli ANTIKOMUNISTISCHBEFEHL Wehrmachtu.

Moja metoda naukowa polega również na beletryzacji z arsenału KRYMINALISTYKI. Beletryzacji zagadki kryminalnej może być kilka, ale dobra Strzela i podaje nowe Fakty sprawdzalne sprzężeniem zwrotnym. Nasza historiografia przedjezuicka była przez wieki niszczona i tępiona – co przejawia się np. lżeniem od Wandali za zniszczenie Rzymu – a skutkiem tego jest to, że nasza wiedza o religii słowiańskiej mieści się na jednaj stronie. Dzięki metodzie politologicznej udało mi się jednak wyjaśnić dziesiątki nierozwiązywalnych dotychczas problemów.

Moja metoda jest dyskursywna a pretekstem są artykuły popularnonaukowe, które staram się konfrontować z faktami uzyskanymi też Beletryzacyjnie, gdy Grają. Najważniejsze jest jednak politologiczne przekwalifikowanie historii, co odbiera źródłom historycznym rangę Pisma Świętego, umożliwiając ich krytykę politologiczną, często jako Gadzinówek.

W końcu lat sześćdziesiątych ukazała się książka Historia starożytna ziem polskich Kazimierza Godłowskiego i Janusza K. Kozłowskiego. Miała ona kilka wydań i kilkanaście reprintów jako podręcznik dla studentów. Jest to formalnie dzieło politologiczne krakowskiej szkoły archeologicznej, będące repliką mej interpretacji politologicznej Prehistorycznej czy Bajecznej Polski, co daje Czytelnikowi możność skonfrontowania mych wyników z nauką urzędową, która – w tym wypadku – została oskarżona w Poznaniu o agenturalność i Antypolonizm.

Zakres czasowy Wandaluzji jest wielki, ale Archeologię Geologiczną proszę traktować jako ciekawostkę, gdyż nie jest to systematyka tylko dane przeczące teorii Darwina, której nie należy potępiać całkowicie. O mej metodzie może świadczyć artykuł Wybudowanie Kielc przez Płakosza a prospektywny jest referat na konferencję w sprawie megalitów kaszubskich: "Etnogeneza Słowian według Kostrzewskiego i polskiej historiografii przedjezuickiej". Zbiór kończy się założeniem przez Katarzynę II tajnych kont szwajcarskich, co było legalizacją kapitału kryminalnego, zainicjowanego w Rzymie przez łykaczy złota, oraz lasalizmem jako skutkiem tegoż.

Musiałem zrezygnować z małoazjatyckiej genezy metalurgii żelaza na rzecz SUDECKIEJ, co zostało potwierdzone znalezieniem w Austrii, Słowacji i Saksonii Europejskiej Atlantydy, datowanej dendrologicznie na 5 tys lat pne. Według danych bliskowschodnich to Wynalazcami Żelaza byli CHALIBOWIE czyli Pepiki.

Zostało to POTWIERDZONE identyfikacją przez archeologia austriackiego Heinricha Kusche Gęstej Siatki na zdjęciach satelitarnych Europy jako NEOLITYCZNYCH tuneli, które ja zinterpretowałem jako Lochy Zamkowe, co „postarza” 90% zamków europejskich o tysiące lat, a ponieważ zamki te są integralną i PIERWOTNĄ częścią systemów miejskich to cofa też europejską urbanizację – często do Europejskiej Atlantydy.

Masońska nauka (w Polsce jezuici z haremów sułtańskich, których w Niemczech było 2 miliony) nie dopuszcza do badań dendrologicznych – w której to racji Amerykanie zarekwirowali Skarb Wiślan. Jednak o chronologii Lednicy, tak jak palatium na poznańskim Ostrowie, przesądza barwienie tynku lazurytem z Afganistanu. To jest technika PRZEDFARBIARSKA, bo Malowanie tynku byłoby sto razy tańsze, gdyż lazuryt był zawsze wielokrotnie droższym od złota. To znaczy, że Lednicę i Ostrów budowano PRZED kulturą ceramiki malowanej, która ZAŁOŻYŁA CHINY.

W Stonehenge zidentyfikowano KILKASET rytów Topora, jak Podpisali się wojownicy Greckiej kultury pucharów lejkowatych. To świadczy, że Stonehenge ISTNIAŁO już w czasie subkultury toporów bojowych kultury pucharów lejkowatych z Krakowa ok. 3400 pne. Ta subkultura inicjuje Średni okres kultury pucharów lejkowatych jako jej MILITARNA stroną, jak POGRZEBOWY rytuał ceramiki sznurowej, zainicjowana Katedrą Gereona na Wawelu jako I mauzoleum Gerwazego. Dawno zauważyłem, że mitologia grecka jest HISTORIOGRAFIĄ, przyniesioną przez Hellenów z Europy Środkowej. Na zasadzie zbieżności z mitologią słowińską czy germańską, że np. Uranos to nasz Jur a Kronos to Krok, udało mi się zrelacjonować i zidentyfikować geograficznie a nawet topograficznie tą mitologię, co podjęli Anglicy na południe od Dunaju, gdy ja od początku twierdziłem, że Hellenowie to ATLANTYCKA kultura pucharów lejkowatych choć Jonowie byli zhellenizowanymi Panończykami.

Dzięki temu dokonałem „historyzacji” europejskich Horyzontów Architektonicznych, poczynając od Pana z Wrocławia. Ten, wychowany na Olimpionie-Pradze zapragnął pięknej nimfy, za którą Bogowie zażądali ZBUDOWANIA ŚWIĄTYNI. Pan zbudował ją jako Klasztor na Brevnowie, która się jednak Bogom nie spodobał więc wygnali go. Pan udał się na przewłokę Dunaju z Renem, gdzie ZBUDOWAŁ Hirsau, którego świątynie zachowały się w pierwotnym stanie.

Potem powrócił do Wrocławia i zbudował 2 takie świątynie: na Uniwersytecie i Ołbinie – co ja uzupełniłem, że ukradł Bogom technologię żelaza i zbudował metalurgię Sudecką, na kowarskich magnetytach i wałbrzyskim węglu, fortyfikując granicę z Bohemią zamkami sudeckimi, których po czeskiej stronie NIE MA.

Szczegółowa analiza wykazała jednak, że technologia żelaza przyszła na Dolny Śląsk nie z Bohemii a Cieszyna, ale do Cieszyna z Bohemii. Zagrożeni aneksja przez Chalibów magnetytów sudeckich Ślężanie zaprosili Apolla z Cieszyna, który uruchomił metalurgię Ślężańską, gdzie były CHROMITY, co powołało metalurgię Stali Stopowych. Ostatnio udało mi się skategoryzować zamek Granitowy Na Piasku. Ponieważ to jest kościółek HRAMOWY to NIE jest Pana, którego wszystkie kościoły są Absydowe. Dokumentacja Wykopalisk dr Jerzego Romanowa na Wyspie Piaskowej ZAGINĘŁĄ a ogłoszona w IN jest zafałszowana: https://medievalheritage.eu/wp-content/uploads/2019/01/Wrocław-kościół-NMP-na-Piasku-plan-04.jpg // Dr Romanow dokonał bowiem INNEJ stratygrafii tego obiektu niż prof. Czerner. Ponieważ pozostałości Pałacu Granitowego na Wyspie Piaskowej zostały ZGRUZOWANE – choć takiej potrzeby nie było – to ogłosiłem, że Było to Mauzoleum APOLLA, poprzednika Pana.

Grób Pana znaleziono prawdopodobnie na Ołbinie. Absydion z bizantyjskich cegiełek „w jodełkę” był tak rozbierany jakby robotnicy Płakali ??? Po zdjęciu posadzki ciało wyrzucono z sarkofagu na piasek aluwialny i wykop zniwelowano gruzem rozbiórkowym. Szkielet miał tylko miedzianą obrączkę – ciekawe czy z miedzi kieleckiej?

Armia Czerwona chciała wywieść archiwum Sejmu Śląskiego do Leningradu, ale Bierut uprosił pitrowców, żeby zostawili je we Wrocławiu, każąc go pilnować UB i Lwowiakom. W ten sposób powstała Lwowsko-Wrocławska Szkoła Archeologiczna i Architektoniczno-Historyczna NA ARCHIWUM SEJMU ŚLĄSKIEGO: 1945 n.e. – 2175 p.n.e. W Krakowie działała Krakowska Szkoła Archeologiczna szofera Hitlera Oskara Schindlera, która Zleciła L.W.Sz.A.i.A.H odatowanie starej architektury Krakowa.

Wysłano Hawrota, który kopał na Wawelu i sporządził rekonstrukcję Wawelu Przedromańskiego, którą odatował na kulturę łużycką a która teraz jest publikowana jako WAWEL SPRZED TYSIĄCA LAT ??? Mówiła mi asystentka Hawrota Elżbieta Ostrowska, że Hawrot znalazł TAM pałac GODNY DIOKLECJANA. Ja Poprawiłem tą datację Hawrota na greckiego boga Prapoczątku Jura-Uranosa, syna Pana.

Potem zaproszono historyka architektury z Oxfordu, który odatował wszystko – ja leci – Kazimierzem Wielkim, bo Zastał Polskę Drewnianą a Zostawił Murowaną, wobec czego Lwowsko-Wrocławską Szkołę Archeologiczną i Architektoniczno-Historyczną WYTRUTO jako Nacjonalistyczną, że zostałem Tylko Ja. Na mnie też było Sto Zamachów, ale trudno jest otruć kogoś z obsesją trucicielską. Archiwum Sejmu Śląskiego wywieziono jednak podczas Powodzi Tysiąclecia w r. 1997 do Niemiec, o co oskarżyłem nałożnika Hitlera Bronisława Geremka i Leszka Millera.

Gdy w r. 1975 Prezydent Sadat wygnał mój kapitał egiptologiczny to wycofałem go do Izraela, gdzie miałem Świątynię Salomona, o której Żydzi NIE WIEDZIELI. Żydzi TRYKAJĄ bowiem w Ścianę Płaczu jako Świątynię Salomona, gdy to jest mur Pretorium Rzymskiego, z którego ogłaszano Wyroki surowych sądów rzymskich. Wobec tego Kanclerz Kohl, przestraszony Przenoszeniem Watykanu na Wzgórze Świątynne, zabrał je Żydom i dał Palestyńczykom, którzy się ze mną nie rozliczyli, a gdy się dopominałem to odesłali mnie do Domu Wariatów. Poskarżyłem się więc Narodowcom, którzy Zelżyli mnie, dowodząc tym, że są agentami BISKUPKÓW, które rozgromiły Bundestag za finansowanie mej Funkcjonalnej Chronologii Architektury Niemieckiej.

Reprezentowanie mnie w Egipcie powierzyłem Francuzom, którzy dostali zaraz Zajoba, bo takiego bogactwa egiptologicznego nie widzieli więc zaczęli kuć młotami pneumatycznymi piramidę Cheopsa w poszukiwaniu skarbca Chefrena z Wywłaszczenia Świątyń. Przywołałem ich do porządku, gdyż Skarbiec Chefrena znalazłem jako Pusty, i kazałem im zbadać Gruz po zawalonej przez Bizantyjczyków latarni FAROS. Ci znowu zaczęli krzyczeć, że ZNALEŹLI PAŁAC KLEOPATRY więc pouczyłem ich, że żadnego Pałacu Kleopatry nie było tylko Najwspanialszy w Historii Zespół Pałaców Ptolemeuszy, a to co znaleźli to Pałac Recepcyjny – raczej skromny.

Konstantyn Wielki – żeby w związku ze schizmą ariańską odebrać Aleksandrii Majestat Światowy – kazał te pałace rozebrać i przewieść do Konstantynopola więc Francuzi znaleźli PODMORSKIE ŚMIETNISKO Porozbiórkowe. Niemcy dostali jeszcze większego Zajoba, bo zrekonstruowali Aleksandrię Ptolemejską na fundamentach RZYMSKICH. Aleksandrię Rzymską rozebrali Anglicy na miasto secesyjne, wobec czego miałem teraz Dwóch Zajobów.

Franz J. Strauss kupił w Akademii Nauk NRD MOJĄ Funkcjonalną Chronologię Architektury Niemieckiej za 8 miliardów DM i podjął wykopaliska archeologiczne na Zamku Biskupim dla SPRAWDZENIA tegoż. Zostałem tam komisarzem WOAK. Szefami wykopalisk zostali profesorowie Edmund Małachowicz i Józef Kaźmierczyk, którzy nie liczyli się ze mną. Miałem jednak możność przyglądania się ich Szachrajstwom. Domagałem się np. badań DENDROLOGICZNYCH, co Mataczono przy pomocy Profesorów z Warszawy, którzy po kilku miesiącach okazali się Niezainteresowanymi.

Doszło do sprzeczki, gdyż twierdziłem że to jest zamek BISKUPI a Panowie Profesorowie, że KSIĄŻĘCY. Groziłem nagłośnieniem sprawy, ale musiałem zdać się na Sąd Biskupi, na którym Eminencja – nie spojrzawszy na mnie – stwierdził, że KSIĄŻĘCY. Dopiero gdy Labuda i Frasyniuk oskarżyli Eminencję o wzięcie od Franza 10 miliardów USD to zostałem zwolniony z Sądu Biskupiego i ogłosiłem ten Zamek Książęcy jako SZALBIERSTWO: Edmund Małachowicz, Wrocławski Zamek książęcy i kolegiata św. Krzyża na Ostrowie, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 1993; J. PRAWDZIC-TELL, Obrona Wyspy Książęcej przed halabardnikami, Gazeta Robotnicza, 22.12.1994 r.

Tłumaczyłem, że we Wrocławiu było 3 Zamki: KRÓLEWSKI na Nowym Mieście, KSIĄŻĘCY na Uniwersytecie czyli Wyspie Książęcej i BISKUPI na Ostrowie. Zamek Królewski rozebrał Patrycjat po śmieci księcia pod Legnicą i małoletności jego następców jako Sprzeczna z prawem magdeburskim Cytadela. O tym świadczy też rysunek BERLINKI NA ŚLUZIE NOWOMIEJSKIEJ, ROKU 1242. na którym PALI SIĘ pierwowzór Domu Wielkiego Mistrza w Malborku. Na tym miejscu zbudowano Bastion Polski, zwany tak od Zamku Polskiego – o zakup którego walczę z Magistratem, żeby odkopać ten PIERWOWZÓR. Po skonfiskowaniu bowiem przez Radę Miejską Henrykowi IV Probusowi zamków Za Długi ten wprowadził się do Złotego Biskupa Wrocławskiego ZAŻYWAJĄC jego skarbca, z którego zbudował kolegiatę Św. Krzyża.

Zamek Biskupi stał się więc Książęcym Prawem Kaduka, co zostało POTWIERDZONE wykopaliskami na Uniwersytecie, gdzie znaleziono pieczęć majestatyczną Henryka IV Probusa, co tłumaczyłem tylko ja: Gdy pokojowiec obudził księcia, że na zamku są halabardnicy to ten kazał mu schować Pieczęć, co ten zrobił w szczurzym kącie, jakich to Dowodów mam 10. Takim Szalbierstwem jest też NEGOWANIE zamku Królewskiego i Pałacu Chrobrego (Rektorat WSSP) gdzie jest PRZECIWWILGOCIOWE poziomowanie granitowe SPRZED likwidacji tamy granitowej na Moście Piaskowym.

Wobec tych AWANTUR Unia Europejska przyznała fundusz na rozbudowę wrocławskiego Muzeum Architektury, które jest w średniowiecznym Szpitalu Hioba. Wobec tego dyrektor MAr Profesor Czerner sporządził plan ROZBUDOWY MAr. Ja ten Plan ZAPROTESTOWAŁEM, proponując przeniesienia MAr do Bastionu Polskiego z przyznaniem mi prawa do pierwowzoru Domu Wielkiego Mistrza – kilka % bastionu – co wywołało jednak Irytację Profesora Czernera, który NAWYMYŚLAŁ MI i NAGROZIŁ, wobec czego UE Fundusz wycofała.

W początku III 89 pojechałem do RFN, aby złożyć Zeznania w/s Satelitarnej Detekcji Złota, które jest Zbrodnią Przeciw Ludzkości. Zeznanie moje nie zostało jednak przyjęte a ja zostałem skazany na grzywnę 11 tysięcy DM jako Kłamca Sądowy. W urzędzie gminy powiedziano mi, że Wyrok w mej sprawie został PODYKTOWANY przez pełnomocnika MSW w Bonn.

Po powrocie do Wrocławia w r. 1990 napotkałem odbudowę II krypty katedry wrocławskiej – jak się potem okazało z konta Bundestagu na Moje Nazwisko. Odbudowę prowadził Mój Wróg, mistrz masoński prof. Edmund Małachowicz, którego oskarżałem o Otrucie Hawrota. Ta Odbudowa nie podobała mi się to, bo coś było Nie Tak. W końcu wymyśliłem, że kolumny były MIEDZIANE więc wezwałem Bundestag, który przyjechał, przyglądał się temu uważnie i WSTRZYMAŁ Odbudowę krypty II. Myślałem, że Wszystko Mam W Kieszeni, ale Bundestag został Rozgromiony przez BISKUPKI, które wcześniej ZAKATOWAŁY Księdza Popiełuszkę.

Dzięki temu memu odkryciu MOŻLIWA JEST odbudowa świątyń antycznych, gdyż kolumny Wewnętrzne były z ŻELAZOMIEDZI z Kielc, które przetrwać nie mogły, bo była rabowane na stop do odlewania armat.

Żydzi straszyli nas kwitami Wielkich Sum na budowę Zamku Królewskiego, z której to racji Kneset odbył 2 Posiedzenie na Wawelu. Gdy Prezydentka Teresa Garland ZAPROTESTOWAŁA to ogłosiłem, że Kazimierz Wlk mógł obciążyć Żydów podatkiem na Odbudowę GOrGOLINA-GARGAMELA-GERMANII, ale pieniądze użył na budowę moskiewskiego KREMLA, o czym świadczy UCZTA KREMLOWSKA w Mstiorze. Gargamel był greckim synonimem Gigantomanii.

Szczegółowa chronologia mych odkryć jest w następnym rozdziale ARCHEO-ARCHITEKTURA.

Wpisy polityczne przeniesione na 43. HISTORIOZOFIA
 
 
« powrót|drukuj