Skip Navigation
 

Autor, po wyborze Trumpfa

Królowa Polski Julia

Białoruskie Morze

00. W S T Ę P

Książka opiera się na mej Funkcjonalnej Chronologii Architektury Niemieckiej i Architekturze Polskiej wg Polskiej Historiografii Przedjezuickiej, zwanej Dziejami Bajecznymi. Wstępem do sprawy było znalezienie w fundamentach katedry wrocławskiej przez Wojciecha Koćkę, Jerzego Hawrota i Elżbietę Ostrowską świątyni "rzymskiej", jedynej na północ od Dunaju – co ja odniosłem do legendarnej królowej Polski Julii Lubranowej, córki Juliusza Cezara, ale świątynia okazała się znacznie starsza.

W Dziejach Bajecznych wiele rzeczy wygląda na snobistyczne szalbierstwo, jako wyrabianie sobie starożytnego rodowodu, ale ponieważ historii polskiej architektury bez tych Bajek wyjaśnić się nie da, więc jesteśmy skazani na nie. Przez 10 wieków były one niecenzuralne – bo jak to wygląda żeby Polacy palili Rzym? – ale w książce INCYDENTU NIE BYŁO (Gdańsk 2001) wytłumaczyłem, że Imperium Rzymskie zostało zniszczone nie przez Wandalów a łykaczy złota.

Skoro usprawiedliwiliśmy się, że musieliśmy iść od Rzymu i spalić go, bo tam było centrum łykaczyzmu złota, które zagrażało prawu sarmackiemu, to nie musimy się już wstydzić naszej historiografii przedjezuickiej i królowej Julii, która przez to małżeństwo uznała prawo sarmackie z Babskim monopolem złota.

Są opinie, że w r. 1989 historia została zastąpiona politologią – co jest zgodne z grecką maksymą, że człowiek jest zwierzęciem politycznym. To że historia jest zawsze polityczna wiedziano dawno, ale dopiero w r. 1989 kapitał historyczny ukazał swą siłę, zagrażając nawet Imperium Kłamstwa – co starał się zredukować Michaił Gorbaczow polityką "głasnosti", która jednak prowadziła na manowce. Nad pięknym Nekerem mieszkałem z wykształconym w Leningradzie Ukraińcem, który mówił mi, że gdy Gorbaczow kazał Otworzyć Archiwa to następnego dnia w Całym Związku Sowieckim PŁONĘŁY ARCHIWA.

Według konserwatyzmu angielskiego, KTO PANUJE NAD PRZESZŁOŚCIĄ PANUJE I NAD PRZYSZŁOŚCIĄ, gdyż Historia rządzi Kapitałem i Polityką. Z tej racji Szymon Perski jako Gość UJ, POWTÓRZYŁ mądrość Adolfa Hitlera o ZAKAZIE Nauczania Polaków Historii. Polacy powinni się uczyć tylko o Holokauście czyli ANTIKOMUNISTISCHBEFEHL Wehrmachtu.

Moja metoda naukowa polega również na beletryzacji z arsenału kryminalistyki. Beletryzacji zagadki kryminalnej może być kilka, ale dobra strzela i podaje nowe fakty sprawdzalne przez sprzężenie zwrotne. Nasza historiografia przedjezuicka była przez wieki niszczona i tępiona – co przejawia się np. lżeniem od wandali za zniszczenie Rzymu – a skutkiem tego jest to, że nasza wiedza o religii słowiańskiej mieści się na jednaj stronie. Dzięki metodzie politologicznej udało mi się jednak wyjaśnić dziesiątki nierozwiązywalnych dotychczas problemów.

Moja metoda jest dyskursywna a pretekstem są artykuły popularnonaukowe, które staram się konfrontować z faktami uzyskanymi też beletryzacyjnie, gdy Grają. Najważniejsze jest jednak politologiczne przekwalifikowanie historii, co odbiera źródłom historycznym rangę Pisma Świętego, umożliwiając ich krytykę politologiczną, często jako gadzinówek.

W końcu lat sześćdziesiątych ukazała się książka Historia starożytna ziem polskich Kazimierza Godłowskiego i Janusza K. Kozłowskiego. Miała ona kilka wydań i kilkanaście reprintów jako podręcznik dla studentów. Jest to formalnie dzieło politologiczne krakowskiej szkoły archeologicznej, będące repliką mej interpretacji politologicznej Prehistorycznej czy Bajecznej Polski, co daje Czytelnikowi możność skonfrontowania mych wyników z nauką urzędową, która – w tym wypadku – została oskarżona w Poznaniu o agenturalność i Antypolonizm.

Zakres czasowy Wandaluzji jest ogromny, ale Archeologię Geologiczną proszę traktować jako ciekawostkę, gdyż nie jest to systematyka tylko dane przeczące teorii Darwina, której nie należy potępiać całkowicie. O mej metodzie może świadczyć artykuł Wybudowanie Kielc przez Płakosza a prospektywny jest referat na konferencję w sprawie megalitów kaszubskich: "Etnogeneza Słowian według Kostrzewskiego i polskiej historiografii przedjezuickiej". Zbiór kończy się założeniem przez Katarzynę II tajnych kont szwajcarskich, co było legalizacją kapitału kryminalnego, zainicjowanego w Rzymie łykaczyzmem złota, oraz lasalizmem jako skutkiem tegoż.

Musiałem zrezygnować z małoazjatyckiej genezy metalurgii żelaza na rzecz SUDECKIEJ, co zostało potwierdzone znalezieniem w Austrii, Słowacji i Saksonii Europejskiej Atlantydy, datowanej dendrologicznie na 5 tys lat pne. Europejska Atlantyda wyrosła na SUDECKIEJ metalurgii żelaza, na kłodzkim magnetycie i wałbrzyskim węglu, której efektem były metalurgia czeska, małopolska, ryska, powiślańska, kaszubska, słowacka oraz styryjska i bośniacka.

Zostało to POTWIERDZONE identyfikacją przez archeologia austriackiego Heinricha Kusche Gęstej Siatki na zdjęciach satelitarnych Europy jako NEOLITYCZNYCH tuneli, które ja zinterpretowałem jako Lochy Zamkowe, co „postarza” 90% zamków europejskich o tysiące lat, a ponieważ zamki te są integralną i PIERWOTNĄ częścią systemów miejskich więc cofa to też europejską urbanizację – często do Europejskiej Atlantydy.

Masońska nauka (w Polsce jezuici z haremów sułtańskich, których w Niemczech było 2 miliony) nie dopuszcza do badań dendrologicznych – w której to racji Amerykanie zarekwirowali Skarb Wiślan. Jednak o chronologii Lednicy, tak jak palatium Pana z Wrocławia na poznańskim Ostrowie, przesądza barwienie tynku lazurytem z Afganistanu. To jest technika PRZEDFARBIARSKA, bo Malowanie tynku byłoby sto razy tańsze, gdyż lazuryt był zawsze 10 razy droższy od złota. Znaczy to, że Lednicę i Ostrów budowano PRZED kulturą ceramiki malowanej.

W Stonehenge zidentyfikowano KILKASET rytów Topora, co świadczy, że ISTNIAŁO już w czasie Neolitycznej subkultury toporów bojowych kultury pucharów lejkowatych z Krakowa, którą ostatecznie zakończyła egipska kultura pucharów dzwonowatych jako SOJUSZNIK kultury amfor kulistych.

Dawno zauważyłem, że mitologia grecka jest HISTORIOGRAFIĄ, przyniesioną przez Hellenów z Europy Środkowej. Na zasadzie zbieżności z mitologią słowińską czy germańską, jak np, że Uranos to nasz Jur a Kronos to Krok, udało mi się zrelacjonować i zidentyfikować geograficznie a nawet topograficznie tą mitologię, co podjęli Anglicy do Dunaju, gdy ja od początku twierdziłem, że Hellenowie to ATLANTYCKA kultura pucharów lejkowatych choć Jonowie byli zhellenizowanymi Naddunajczykami.

Dzięki temu dokonałem „historyzacji” europejskich Horyzontów Architektonicznych, poczynając od Pana z Wrocławia. Ten, wychowany na Olimpie w Pradze, zażądał pięknej nimfy, za co Bogowie zażądali Zbudowania Świątyni. Pan zbudował ją w postaci klasztoru na Brevnowie, która się Bogom nie spodobał więc wygnali go. Pan udał się na przewłokę Dunaju z Renem, gdzie ZBUDOWAŁ Hirsau, którego świątynie zachowały się w pierwotnym stanie. Potem powrócił do Wrocławia, gdzie zbudował 2 takie świątynie: na Uniwersytecie i Ołbinie.

Synem lub wnukiem Pana był Jur-Uranos, który zbudował zamki jurajskie dla metalurgii żelaza a potem podjął budowę Krakowa. W trakcie budowy Krakowa udał się z kochanką na Ural budując przy okazji Białokamienną Moskwę, ale gdy powrócił to jego żona kazała młodszemu synowi Chronosowi wykastrować ojca. Jur został pochowany w Budowli Czworokątnej na Wawelu, ale jego starszy syn, Krok-Kronos zbudował mu mauzoleum w postaci kościoła św. Jura na Hradczanie. Ponieważ Jur jadąc na Ural ZAKAZAŁ synom fortyfikowania się techniką murarską to ci fortyfikowali się MEGALITYCZNIE, np. na Hradczanie, cytadeli w Kazimierzu Dln czy Płocku.

Za skastrowanie ojca Krok-Kronos wygnał Chronosa z Krakowa, gdzie zbudował katedrę ROMAŃSKĄ, z której zachowała się krypta św. Leonarda. Chronos utrzymał się w Kazimierzu Dln, Kielcach i Płocku. Krok miał 3 córki z których średnią wydał za Chęsę-Hanysa-Hanzę-Hansa-Amfiktiona z Wrocławia, który okazał się złym zięciem, bo po 12 latach zamordował teścia. Chęsa gościł króla Tartessu-Tangeru BrACHUSA z Brazylii, z którym zawarł konwencję na dostawy żelaza i stali do Iberii i Berberii, budując w tym celu kremliny kieleckie jako STALOWNIE, które zachowały się jako PRZEMYSŁOWE klasztory cysterskie.

O spadek po dziadku upomniał się jednak syn najmłodszej córki Kroka Ateny z Bratysławy, Erychtonos, który wygnał Chęsę najpierw do Poznania a potem Wrocławia i Pragi. Chęsa zbudował sobie mauzoleum w postaci rotundy-wieży św. Wita, która stała się zaczynem architektury KOLOŃSKIEJ. Erychtonos zbudował zaś swej matce ATENIE świątynię w postaci zbarokizowanego kościoła na Bielanach krakowskich, którego KOPIĘ Chronos postawił na zamku KRÓLEWSKIM w Płocku.

Następcą Chęsy-Hanzy w Pradze został Tryton, który dla metalurgii brdneńskiej podjął budowę wspaniałych romańskich katedr nadreńskich a następcą Chronosa Chejron, który dokończył budowę Megalitycznego Płocka i anektował Jutlandię, gdzie zbudował katedrę w Viborgu, a potem Brytanie, gdzie podjął budowę Stonehenge. Pomagał mu w tym Tryton o czym świadczą CZESKIE krypty w Anglii. Na to Tartess-Tanger sprowadził AMERYKAŃSKICH Hellenów i Egejów, których zakwaterował w Brytanii i Włoszech, więc Chejron powrócił na Jutlandię, gdzie podjął budowy kanału i katedry w Ribe.

Wg Prometeomachii to król Egejów Prometeusz, który zbudował obecną katedrę w Palermo, chcąc zdobyć metalurgię brdneńską wyprawił się do Czech przeciw Trytonowi, któremu w sukurs podążył Chejron z Jutlandii, który przegrał. Wobec tego do Bohemii popłynął Łabą król Hellenów Posejdon, który pojmał Prometeusza. Posejdon, panując nad kilkoma metalurgiami, zbudował miasto, które nazwano Posonium-POZNAŃ.

Architektury Prometeusza i Posejdona były STROPOWE i zachowała się jako kościoły targowe, administrowane w średniowieczu przez dominikanów. Pałac Posejdona w Poznaniu zachował się jako obecny klasztor jezuitów a jego grobowiec był w kaplicy II na Ostrowie, którą rozebrała Dobrawę na mauzoleum dla siebie w postaci obecnej kaplicy Mariackiej (III).

Rynek we Wrocławiu budował zięć Posejdona Tymoteusz, ale Rynek w postaci Placu Solnego istniał wcześniej. Następcą Tymoteusza został II syn Posejdona Innachos, który zbudował OBECNĄ farę wrocławską. Ród Posejdonidów stał się celem agresji Europejskiej – o czym mówi Wojna Bogów o Panowanie nad Światem – w trakcie czego Asklepios ze Lwowa zdobył Wrocław lewobrzeżny, gdzie zbudował kościoły św. Doroty i Mariacki Na Piasku – co Innachos skontrował budową far meklemburskich jako drogi wojennej przez kanał lubecki i Hamburg na Morze Północne do EMPORIUM Żelaza Śląskiego Mont Saint Michel. To przeniosło Wojnę Bogów na Atlantyk. Dopiero małżeństwo syna Innachosa Foreneusza z Pragą z Krokowa-Pragi doprowadziło do pokoju europejskiego i wycofania się Asklepiosa za Wisłę a Tartessu z Hellenami za Ren.

Posejdonidzi poszli jednak dalej, bo Praga z Foroneuszem anektowali DeuKALION-Kolonię, którą nazwali PRAGĄ, gdzie podjęli budowę miasta jakiego NIE BYŁO I NIE BĘDZIE, co by im się niemal udało, gdyby nie nowy najazd Hellenów i śmierć Foroneusza w Koblencji. Hellenowie przywrócili nazwę PRAGI nad Renem na DeuKALION-Kolonię więc Kroków nad Wełtawą zaczęto zwać PRAGĄ od wdowy po Foroneuszu. To jest Wielka Tajemnica Architektury KOLOŃSKIEJ przez zdyskontowanie najlepszego kamienia budowlanego i architektonicznego. Gdy inicjator architektury ROMAŃSKIEJ Chęsa podjął budowę kremlinów kieleckich jako STALOWNI dla Iberii i Berberii to do budowy romańskich katedr nadreńskich przez jego syna Trytona było pół wieku a do budowy Wspaniałej Kolonii wiek. Tryton pomagał Chejronowi - Wypisz Wymaluj Grzegorz Lato - przy budowie emporiów brytyjskich, czego DOWODEM są Czeskie krypty.

ŚWIATEM ZAMIESZAŁY dzieci Pragi i Foroneusza. Najstarszy, Kar-k'ORFEUSZ z Krakowa, podjął budowę KALISZA a Śnieżka z Pragi wysłała najmłodszego z braci Apisa jako lorda-protektora osieroconemu Horusowi, który budował OBECNĄ katedrę weneckią. Gdy zaś dziad Innachos zlecił Karowi budowę Troi na Złotym Rogu a Apisowi wg JEDNEGO PLANU Kijowa i Nowogrodu Wlk to ten budował te miasta tak, jak się tego nauczył w Wenecji.

Przy budowie Troi na Złotym Rogu przez Kara-k'ORFEUSZA Eurydykę ukąsił wąż, więc Kar zbudował jej mauzoleum HAGIA SOPHIA i wyniósł się do Sarajewa. Mauzoleum to skopiował faraon Sezostris III na Świątynię Salomona RABUJĄC stalowe zbrojenia, które zastąpiono PRZYPORAMI.

Gdy wracający z konsekracji świątyni Apollina w Nowogrodzie Wlk (Sobór Sofijski) średni Lyrkos dowiedział się, że dziadowiznę zagarnął starszy Kar to skapitulował przed królem Hellenów Stafylosem, żeby za Meklemburgię uzyskać pomoc dla odzyskania Wielkopolski i Śląska. Lyrkos przerwał nakazaną przez Kara budowę katedry poznańskiej i zbudował OBECNĄ, w której po najeździe mongolskim biskup Boguchwał II rozkuł w prezbiterium okna. Teść Lyrkosa Ogiges-Ajgialos zbudował zaś Wspaniały Gdańsk, Wspaniałą Bydgoszcz czyli SKANDYNAWSKĄ ATLANTYDĘ i kanał Przemysławy dla dostaw węgla cieszyńskiego na Kaszuby.

Nie było Metalurgii Kujawskiej tylko Kaszubska, na węglu cieszyńskim i Powiślańska na węglu sokalskim a obie przerabiały rudę szwedzką. Metalurgię Powiślańską zaczął budować Asklepios zaraz po wycofaniu za Wisłę, o czym świadczy Bramne-Toruń. Manifestacją Pokoju i SOJUSZU między obu dynastiami była budowa przez syna Asklepiosa Machaona na zamku Królewskim w Płocku BLIŹNIAKA Najwspanialszego Pałacu Cesarskiego na Oversburgu w Kolonii. Badania wykazały, że farę Mariacką w Gdańsku budował warsztat katedry królewieckiej. Można to rozumieć, że Ajgialos budował Królewiec, ale po wycofaniu za Wisłę na mocy Pokoju Innachosa z Asklepiosem podjął budowę Wspaniałej OGIGII czyli Gdańska. Budowę Wspaniałego Szczecina zrealizował zaś syn Lyrkosa Basilios.

Ponieważ zostałem Pouczony, że zamek w Malborku jest NAJSTARSZYM CEGLANYM ZAMKIEM W EUROPIE to odpisałem, że „Nie budował go Zelnik z Zelandii”, który chcąc anektować Płock zbudował tam CEGLANE mury Starówki. Zelnik został wygnany z Płocka przez Asklepiosa ze Lwowa, który podjął w Malborku budowę zamku Wysokiego a zamek Średni w Malborku został zbudowany wg modułu I. piętra pałacu a'MAZON w Płocku, od którego pochodzi nazwa Mazowsza.

Wspaniały Wawel PRZEDROMAŃSKI był dziełem Jura-Uranosa, zaś architektura ROMAŃSKA została zaimportowana z Tartessu-Tangeru prze Chęsę. Konstruktywizm CEGLANY pojawił się NIE w Padanii a Jutlandii podczas Prometeomachii a rozwinął w Wojny Bogów. EUROPEJSKIM impulsem konstruktywizmu ceglanego była fara wrocławska.

Architektonicznym Cudem Wszechczasów był pałac Ptolemeuszy w Aleksandrii. Myślałem, że zbudowana w Koninie KOPIA pałacu aleksandryjskiego była dziełem męża Semiramidy Seta Ptolemeusza, ale ku memu zdziwieniu doszedłem do wniosku, że Set wysłał do Aleksandrii plany pałacu Olimpiady, matki Aleksandra Wielkiego, na zamku GARGAMELL w Krakowie, gdzie je zrealizowano w postaci Pałacu Ptolemeuszy !? Pałac Ptomemeuszy kazał przenieść do Konstantynopola Konstantym Wlk, żeby odebrać Aleksandrii Majestat światowy w związku ze schizmą ariańską.

W r. 600 papież Grzegorz Wlk skopiował rotundę pałacu Cesarskiego w Konstantynopolu jako prezbiterium cmentarnej bazyliki watykańskiej PAMIĘTAJ O KANNACH, która po zniszczeniu Rzymu przez lancknechtów Lutra jako WANDALÓW stała się kościołem Papieskim jako rotunda Św. Piotra. Olbrzymi pałac Cesarski został zaś PRZEWIEZIONY przez Wojewodę Kija z Konstantynopola do Sambora i zrekonstruowany na zamku WITEŹ, od czego zaczęto zwać Sambor KIJOWEM. Dziad Kija - Leszek III Wyścigowy - przy budowie nowej stolicy w LEHU-Boguczarze nad Donem kazał skopiować pałac w Koninie, co Prawdzice powtórzyli na zamku KAZBEK w Carycynie-Wołgogradzie, który zaczęto zwać od tego BIAŁĄ WIEŻĄ

W ten sposób ilość KOPII pałacu Olimpiady wzrosła do 6, ale to nie koniec, bo po wygnaniu Prawdziców z Płocka przez Bolesława Chrobrego zbudowali oni sobie w Drohiczynie kopię latarni FAROS z Białej Wieży, a pałac drohiczyński lub wołgogradzki Batu Chan kazał powtórzyć w Mińsku Litewskim.

Krakowska Szkoła Archeologiczna szofera Hitlera Oskara Schindlera zleciła Lwowsko-Wrocławskiej szkole Archeologicznej i Architektoniczno-Historycznej zametrykowanie Gotyku Krakowskiego. Wysłano Hawrota, który Kopał na Wawelu i zametrykował Wawel Przedromański kulturą PRZEDŁUŻYCKĄ. Potem sprawdzono historyjka architektury z Oxfordu, który zametrykował wszystko - jak leci - Kazimierzem Wielkim, bo ZASTAŁ POLSKĘ DREWNIANA A ZOSTAWIŁ MUROWANĄ, wobec czego Lwowsko-Wrocławską Szkołę WYTRUTO jako Nacjonalistyczną, że zostałem Tylko Ja.

Temu angielskiemu gamoniowi muszę powiedzieć, że Kraków Gotycki był dziełem kanclerza Stanisława Szczepanowskiego za kontrybucję bizantyjską - a Kraków SCHEDLA jest Romański. Po bitwie pod Lublinem, który przedstawia w tymże ROKU 1339 miedzioryt TIPUS CIVITATIS LVBLINESI, Kazimierz Wlk zbudował tam pałac Królewski, w którym zakwaterowano Jezuitów, i zamek SEJMOWY, wysadzony przez Rosjan, ale odbudowany w pierwotnym kształcie. Budowy Fortecznego Lublina nie ukończył, gdyż musiał budować Zamek Niski we Lwowie, gdzie umieszczono Koszary, które zlikwidowano w związku z budową przez Austriaków Twierdzy Lwów więc Zamek KAZIMIERZOWSKI przebudowana na CESARSKI.

Po bitwie pod Bełzem w 1364 r. trzeba było przerwać budowę w Krakowie Barbakanu wg taktyki Puszkowej (z nitrogliceryną) i kontynuować Anty-ARTYLERYJSKO, gdyż zdobyto artylerię Turkiestańską. Po tej bitwie Kazimierz anektował Moskwę, którą przebudowywał GOTYCKO, czego pomnikiem jest Imperialny KREML. Niekonsekwencje architektoniczne Moskwy można tłumaczyć tym, że plan kazimierzowski nie został zrealizowany a Budowę Kremla ukończył dopiero Stalin. Pierwotnie Pałacem Imperialnym miała być bowiem KOLEJNA kopia Pałacu Olimpiady na Zamoskwiu, połączonego z Kremlem mostem fortecznym. UWAGA: Nie wpłacać pieniędzy na jakiekolwiek konta WANDALUZJI, gdyż są zakładane przez złodzieii. Jeśli ktoś tego dokonał to niech zgłosi sprawę Policji lub mnie.

 
 
« powrót|drukuj