Skip Navigation
 

01. WSTĘP I, od r. 5000 do 2600 pne

Przed zniszczeniem Forum: http://www.forum.wandaluzja.pl/ przez HUAWEI, który występuje jako Właściciel https://www.wandaluzja.pl/ www.wandaluzja.com była najpoczytniejszą i najdroższą witryna w USA, ale nie płacono mi, bo była zarejestrowana jako Sądowa. Teraz jest to NAJWAŻNIEJSZA domena na świecie jako wandaluzja.com, za co też lecą Dobre pieniądze, ale ja się o tym dowiaduję z IN.

W Polsce licznik był sto razy ZEROWANY i czasami działa Do Tyłu. Wobec tego Dziennik prowadzę na: https://bialczynski.pl/slowianie-tradycje-kultura-dzieje/kultura/wawel-zaklamany-na-13-kwietnia-w-piatek-piatnice-2/#comment-59475/ Zakłamanie Wawelu polega na tym, że był to zamek Biskupi, którego Właścicielem jest WATYKAN.

Nad pięknym Neckerem mieszkałem z wykształconym w Leningradzie Ukraińcem, który mówił mi, że gdy Gorbaczow Otworzył Archiwa to następnego dnia w Całym Związku Sowieckim PŁONĘŁY ARCHIWA.

Według konserwatyzmu angielskiego, KTO PANUJE NAD PRZESZŁOŚCIĄ PANUJE I NAD PRZYSZŁOŚCIĄ, gdyż Historia rządzi Kapitałem i Polityką. Z tej racji Szymon Perski jako Gość UJ, POWTÓRZYŁ mądrość Adolfa Hitlera o ZAKAZIE Nauczania Polaków Historii. Polacy powinni się uczyć tylko o Holokauście czyli ANTIKOMUNISTISCHBEFEHL Wehrmachtu.

Moja metoda naukowa polega również na beletryzacji z arsenału KRYMINALISTYKI. Beletryzacji zagadki kryminalnej może być kilka, ale dobra Strzela i podaje nowe Fakty sprawdzalne sprzężeniem zwrotnym. Nasza historiografia przedjezuicka była przez wieki niszczona i tępiona – co przejawia się np. lżeniem od Wandali za zniszczenie Rzymu – a skutkiem tego jest to, że nasza wiedza o religii słowiańskiej mieści się na jednaj stronie. Dzięki metodzie politologicznej udało mi się jednak wyjaśnić dziesiątki nierozwiązywalnych dotychczas problemów.

Moja metoda jest dyskursywna a pretekstem są artykuły popularnonaukowe, które staram się konfrontować z faktami uzyskanymi też beletryzacyjnie, gdy Grają. Najważniejsze jest jednak politologiczne przekwalifikowanie historii, co odbiera źródłom historycznym rangę Pisma Świętego, umożliwiając ich krytykę politologiczną, często jako Gadzinówek.

W końcu lat sześćdziesiątych ukazała się książka "Historia starożytna ziem polskich" Kazimierza Godłowskiego i Janusza K. Kozłowskiego. Miała ona kilka wydań i kilkanaście reprintów jako podręcznik dla studentów. Jest to formalnie dzieło politologiczne krakowskiej szkoły archeologicznej, będące repliką mej interpretacji politologicznej tzw. Bajecznej Polski, co daje Czytelnikowi możność skonfrontowania mych wyników z nauką urzędową, która – w tym wypadku – została oskarżona w Poznaniu o agenturalność i Antypolonizm.

Zakres czasowy Wandaluzji jest wielki, ale Archeologię Geologiczną proszę traktować jako ciekawostkę, gdyż nie jest to systematyka tylko dane przeczące teorii Darwina, której nie należy potępiać całkowicie. O mej metodzie może świadczyć artykuł "Zbudowanie Kielc przez Płakosza" a prospektywny jest referat na konferencję w sprawie megalitów kaszubskich: "Etnogeneza Słowian według Kostrzewskiego i polskiej historiografii przedjezuickiej". Zbiór kończy się założeniem przez Katarzynę II tajnych kont szwajcarskich, co było legalizacją kapitału kryminalnego, zainicjowanego w Rzymie przez łykaczy złota, oraz lasalizmem jako skutkiem tego.

Musiałem zrezygnować z małoazjatyckiej genezy metalurgii żelaza na rzecz SUDECKIEJ, co zostało potwierdzone znalezieniem w Austrii, Słowacji i Saksonii Europejskiej Atlantydy, datowanej dendrologicznie na 5 tys lat pne. Według danych bliskowschodnich to Wynalazcami Żelaza byli CHALIBOWIE czyli Pepiki.

Zostało to POTWIERDZONE identyfikacją przez archeologia austriackiego Heinricha Kusche Gęstej Siatki na zdjęciach satelitarnych Europy jako NEOLITYCZNYCH tuneli, które ja zinterpretowałem jako Lochy Zamkowe, co „postarza” 90% zamków europejskich o tysiące lat, a ponieważ zamki te są integralną i PIERWOTNĄ częścią systemów miejskich to cofa też europejską urbanizację – często do Europejskiej Atlantydy.

Szczegółowa analiza wykazała jednak, że technologia żelaza przyszła na Dolny Śląsk nie z Bohemii a Cieszyna, ale do Cieszyna z Bohemii. Zagrożeni aneksja przez Chalibów magnetytów sudeckich Ślężanie zaprosili Apolla z Cieszyna.

Cofnijmy się jednak o Krok Wstecz. Palatia czyli WARTOWNIE Z FORTECZNYMI SYPIALNIAMI – żeby nikt śpiącym gardeł nie poderżnął. To był system OKUPACYJNY, tak jak zamki jurajskie Strzegące Śmietany Hematytowej. Wiedziałem, że Stalożercą był Leonid Breżniew, ale widocznie praktykowali to już Chalibowie...

Katedra Kielecka była naśladownictwem pałacu bogini Kybela na Hradczanie, gdzie wychował się Pan, ale wszystko wskazuje, że katedrę kielecką zbudował chalibski garnizon okupacyjny.

Chalibowie połakomili się też na Wielką Sól Przemyską, gdzie podczas budowy zamku doszło do Powstania. Powstańcy wrzucili ciała Chalibów do wykopów fundamentowych, które zasypali gruzem z rozbieranych palatiów, które nie były już potrzebne, gdyż wprowadzono plan Garnizonowy. Znaczy to, że opanowano metalurgię CIESZYŃSKĄ, co było WARUNKIEM Założenia Chin. W tym świetle to ZAPROSZENIE do Wrocławia Apolla z Cieszyna było Rekonkwistą Śląska.

Dawno zauważyłem, że mitologia grecka jest HISTORIOGRAFIĄ, przyniesioną przez Hellenów z Europy Środkowej. Na zasadzie zbieżności z mitologią słowińską czy germańską, że np. Uranos to nasz Jur a Kronos to Krok, udało mi się zrelacjonować i zidentyfikować geograficznie a nawet topograficznie tą mitologię, co podjęli Anglicy na południe od Dunaju, gdy ja od początku twierdziłem, że Hellenowie to ATLANTYCKA kultura pucharów lejkowatych choć Jonowie byli zhellenizowanymi Panończykami. Dzięki temu dokonałem historyzacji europejskich Horyzontów Archeologicznych i Architektonicznych.

Ostatnio udało mi się skategoryzować zamek Na Piasku. Ponieważ to jest kościółek HRAMOWY to NIE jest Pana, którego wszystkie kościoły są Absydowe. Dokumentacja Wykopalisk dr Jerzego Romanowa na Wyspie Piaskowej ZAGINĘŁĄ a ogłoszona w IN jest zafałszowana: https://medievalheritage.eu/wp-content/uploads/2019/01/Wrocław-kościół-NMP-na-Piasku-plan-04.jpg // Dr Romanow dokonał bowiem nieco INNEJ stratygrafii niż prof. Czerner. Ponieważ pozostałości Pałacu Granitowego na Wyspie Piaskowej zostały ZGRUZOWANE – choć takiej potrzeby nie było – to ogłosiłem, że Było to Mauzoleum APOLLA, poprzednika Pana.

Apollo utworzył lub zdobył na Chalibach metalurgię Stali STOPOWEJ na chromitach ślężańskich, przeniósł miasto z Osobowic na Wyspy Odrzańskie oraz zbudował zamek z czerwonego granitu kłodzkiego WIOLETTA VILLAS na Wyspie Piaskowej, pozostałości którego zostały ZGRUZOWANE: http://wratislavia.archeo.uni.wroc.pl/12-tom/3.pdf. Ryc. 13. "Granitowe płyty z otworami grzewczymi odkopane na wtórnym złożu w południowym krużganku opactwa I fazy gotyckiej. Po lewej mur zbudowany z cegły w układzie wendyjskim (fot. J. Romanow)”. To jest zapis KŁAMLIWY, bo to nie jest to żaden Otwór Grzewczy, ale posadowienie bazy kolumnowej, jakich odkopano KILKA, a płyty były tak ZDARTE jakby były deptane ciężkimi butami tysiące lat.

Za Luksemburgów Pieszko rozebrał kolumnadę i zbudował ceglany wirydarz, na co znalazłem DOWÓD w fundamencie nabrzeża przy moście Tumskim w postaci LASKI KOLUMNOWEJ: "Ryc. 7. Wyspa Piasek we Wrocławiu. Granitowa Bliźniacza baza kolumnowa z fazy romańskiej (Burgermeister 1930, ryc. 164)”. Na Bazie stały 2 kolumny i 2 LASKI, a ODERWANIE tej bazy od posadzki było Zgwałceniem Violetty Villas. Bazy tej MASONI MŁOTAMI ROZBIĆ NIE MOGLI, gdyż została OTRĄBIONA jako Dowód Cywilizacji Germańskiej.

Zgłaszałem to Zaginięcie DOKUMENTACJI na Policji i w UOP-ie, ale odżegnywali się, że nie leży to w Ich Kompetencjach – więc CZYJEJ ??? Ja złapałem Złodziei Za Rękę. Podczas rozbiórki przesiąkającego nabrzeża przy moście Tumskim odkopano fragment LASKI kolumny bliźniej Violetta Vilas. Kazałem to ZBADAĆ, ale orzeczono BEZCZELNIE, że to fragment austriackiego Gzymsu okiennego. To Orzeczenie datuje murowane Nabrzeże na AUSTRIAKÓW, gdy Laska VV na Pieszkę Luksemburgów. Pieszko rozebrał Pałac Granitowy i zbudował wirydarz ceglany. Laski tej już nie znalazłem, czyli że nie została Zabezpieczona, ale byłem tak zmaltretowany, że Odłożyłem Sprawę.

Katedra w Trewirze był budowana w systemie kolumnowo-wieńcowym, ale po postawieniu 3 kolumn granitowych budowę PRZERWANO, aby potem kolumny ZAMUROWAĆ i ukończyć budowę w systemie filarowo-przyporowym. To świadczy, że Nie Dostarczono stali zbrojeniowej na Wieńce Kopuł.

HIRSAU w Badenii jest dziełem wygnanego z Olimpionu-Pragi Pana z Wrocławia. Zakochał się w nimfie, za którą Bogowie z Wyszehradu zażądali Zbudowania ŚWIĄTYNI. Zbudował ją jako klasztor BREVNOW pod Hradczanem, która nie spodobała się Bogom więc wyniósł się do Jeleniowa w Badenii a "szkaradztwo" dano Bublince.

Katedrę w Trewirze POWINIEN budować Pan ze względu na stal ZBROJENIOWĄ z Sobótki, którą mogła mu przysyłać ekspiacyjnie matka za Wygnanie. Po postawieniu 3 kolumn granitowych budowlę przerwano, co tłumaczę WEZWANIEM Pana do Wrocławia z powodu Zagrożenia przez Chalibów. Wobec tego budowę ukończył Tryton z Krokowa-Pragi w systemie filarowo-przyporowym – skąd TREWIR.

Pan przeniósł technologię stali stopowej do Kielc by nie została wyrabowana przez Chalibów, i w Kielcach wzniósł SĄD według planu z Trewiru – prawdopodobnie na kulminacji Ogrodu Botanicznego. To daje nam następujące szczeble awansu Pana: Pan powrócił do Wrocławia z dorastającym synem Uranosem, którego po zajęciu Olimpionu uczynił gubernatorem, gdzie spłodził z Bublinką Bublina. Potem wyniósł się do Kielc, gdzie dorobił się III syna Karcza.

Po śmierci Pana, pochowanego na wrocławskim Ołbinie, Uranos chciał wygnać Karcza z Kielc, ale zajął tylko prawobrzeże Wisły, zaś Karcz zajął Rudę Śląska, skąd się usunąć nie dał. Chalibów przyprowadził na tą wojnę Bublin – skąd zamek BOBOLEC.

Karcz podjął budowę Bydgoszczy, gdzie wzniósł WALLAHALĘ - Lilę Wenedę, która zainspirowała VRATISLAVIĘ, która miała być wzorcem Hitlerowskiej Pomnika ZWYCIĘSTWA. Budowniczy Wallhali NIE MIAŁ DOSTĘPU do granitu, również handlowego, co Spycha budowę PRZED CHĘSĘ i do wojny z Karcza z Uranosem.

Budowlą WIEŃCOWĄ było też mauzoleum Eurydyki-EUROPY w Troi-Stambule, jako DWUKONCHOWA kopią CZTEROKONCHU w Bydgoszczy Wallhala-LilaWeneda – czego Inicjacją były SĄDY w Trewirze i Kielcach. Według Izaaka Newtona to faraon Sezostris III pojął budowę świątyni Imperialnej w Jerozolimie jako kopi Mauzoleum Eurydyki w Konstantynopolu, ale obrażeni na słupy graniczne na Wołgodonie Ariowie stali zbrojeniowej z Kielc nie przysłali, wobec czego ten kazał wyrabować ją z Mauzoleum EUROPY, gdzie Wieniec i Półwieńce zastąpiono PRZYPORAMI. Salomon adaptował zaś świątynie Sezostrisa na SALOMONA.

Skutek tego był NIESAMOWITY. Otóż Śnieżka z Pragi wysłała najmłodszego z braci Apisa na Lorda-Protektora osieroconego Horusa, z którym budował katedrę WENECKĄ w systemie kolumnowo-wieńcowo-kopułowym. Jednak Kar-k'Orfeusz z Kielc stali zbrojeniowej na Wieńce katedry weneckiej NIE PRZYSŁAŁ - wobec czego musieli ją ukończyć w systemie filarowo-przyporowym, co upowszechniło się jako architektura KLECIOWA. - Z tej racji uważam Kara-K'Orfeusza za ZBRODNIARZA ARCHITEKTONICZNEGO.

Orfeusz to IV pokolenie Posedonidów a my musimy się cofnąć do czasów Przedposejdońskich. Najstarszy syn Pana Jur-Uranos zbudował Manierystyczny WAWEL i prawdopodobnie Twierdzę w Kazimierzu Dolnym z wapienia budowlano-drogowego. Będąc Ciekawy Świata wybrał się z KOCHANKĄ na Ural. Przed podróżą zakazał synom: Krokowi w Krokowie-Pradze i Chronowi w Duczy-Krakowie fortyfikowania techniką Murarską, więc ci fortyfikowali się MEGALITYCZNIE.

Eskapada Uranosa nie spodobała się jego żonie Geii, która namówiła młodszego Chronosa do wykastrowania ojca, co zrobiono tak, żeby ten UMARŁ. O ojca upomniał się jednak starszy Kronos, który wygnał Chronosa z Duczy do Kazimierza Dln. Potem zbudował Tum Łęczycki ma MODEL mauzoleum Uranosa na Wawelu, gdzie grobowcem Uranosa była i jest krypta Świętego Leonarda.

Kronos miał 3 córki i zięcia Chęsę-Hanysa-Hanzę-Hansa-Amfiktiona, który po 12 latach zamordował teścia. Chęsa gościł z Chronosem lub jego synem Chejronem króla Tratessu-Tangeru B(r)achusa, z którzy podpisali konwencję na dostawy Żelaza i Stali do Iberii i Berberii. Pomnikiem tego jest zamek w Toledo jako naśladownictwo zamku na płockim Amazonie, który był kopią zamku Ateny i Hefajstosa w Bratysławie.

Dla realizacji KONWENCJI Chęsa budował Kremliny Kieleckie w architekturze iberyjskiej, które zachowały się jako klasztory Cysterskie, gdyż są przy strugach energetycznych. W ten sposób Dzięki Iberom architekturę Przedromańską zastąpiła Romańska-GURTOWA.

O spadek po dziadku wystąpił syn Ateny i Hefajstosa z Bratysławy, Erychtonos, który wypędział Chęsę do Poznania a nie mogąc go zdobyć zbudował Palatium Lednickie, gdy Chęsa budował romańską farę poznańską.

WŁADCA PIERŚCIENI Tolkiena pochodzi od neolitycznej MIEDZIANEJ WALUTY POLSKIEJ Wielkiej Miedzi Kieleckiej, nazywanej Kabłączkami czy Obrączkami Skroniowymi, które kobiety nosiły jako zawieszki przy toczkach-kaszkietach – skąd KASA. Zwyczaj ten przyniosła do nas naddunajska kultura badeńska Erychtonosa z Bratysławy, którego zięć Chejron z Płocka budował STONEHENGE, toteż to on mógł być onym Władcą Pierścieni, na które miedź powinna pochodzić z Kielc. W I.WŚ Austriacy odkryli wyeksploatowaną Wielką Miedź Kielecką.

Pamiątką tej wojny jest Skarb Wiślan znaleziony pod spaloną palisadą Okołu I jako fundusz na budowę katedry I w Visby na Gotlandii dla dostaw rudy szwedzkiej. Trudno mi o tym pisać, gdyż za Solidarności I była w Muzeum Archeologicznym wystawa SKARB WIŚLAN Przeczący mej chronologii archeologicznej. Ponieważ Solidarność I jechała na moim kapitale technologicznym, gdyż TYLKO JA byłem Wypłacalny, to zażądałem Zamknięcie tej wystawy.

O ile komuniści byli tu Ostrożni to Biskupki nie kryły satysfakcji – że mi się Dostało. Gdy doszło, że PIES SZCZEKA A KARAWANA IDZIE DALEJ to zacząłem krzyczeć, że DAJĘ ZŁOTO AFRYKI ZA ZABICIE ŻYWCA KRAKOWSKIEGO Oskara Schindlera – no i Ali Akca strzelił papieżowi w brzuch.

Uważam, że jurysdykcja włoska winna jest komendantowi Szarych Wilków Celikowei 50 milionów $ za Nie Przyjęcie jego zeznań, bo wówczas z Krakowskiej Szkoły Archeologicznej szofera Hitlera zostałyby SZCZURY. Tu ja jestem na prawie, gdyż Skarb Wiślan został znaleziony pod Spaloną Palisadą Okołu więc dendrologiczne odatowanie go było i jest łatwe, a to że tego nie zrobiono świadczy, że BANO SIĘ.

Już Krok zbudował zamek Gross Comburg w Schwaebisch Hall a Chęsa-Hanza mauzoleum na Hradczanie, które znamy jako rotundę-wieżę św. Witta, co było miniaturą Wallhali w Bydgoszczy. Syn Hanzy Tryton anektował zaś lewy brzeg Renu, gdzie zbudował Kapitałem Metalurgii Brdneńskiej WSPANIAŁE KATEDRY ROMAŃSKIE.

Zebrano najlepszych kamieniarzy angielskich, którzy orzekli, że Budowa Stonehenge WYMAGAŁA STALI STOPOWEJ, która była w Kielcach. Zachowany częściowo kromlech STONEHENGE był prawdopodobnie postumentem drewnianej nadmgielnej wieży Nawigacyjnej i Meteorologicznej dla żeglugi z La Manchy do LA MANCHY.

Niezadowolony jednak z aneksji lewego brzegu Renu i Brytanii Tartess-Tanger sprowadził do Europu meksykańskich Egejów i północnoamerykańskich Hellenów, których zakwaterował we Włoszech i Brytanii, wobec czego Chejron musiał opuścić Brytanię u udać się na Jutlandię, gdzie budował Kanał i Katedrę RIBE. To trwało do wyprawy Prometeusza do Bohemii, gdzie Tryton wezwał Chejrona, którego Prometeusz pokonał i przykuł do pręgierza na Chojniku, co nazywa się PROMETEOMACHIĄ.

Wobec tego do Bohemii wyprawił się Łabą Posejdon, który pojmał Prometeusza, przykuł w miejsce Chejrona i kazał mu co jakiś czas wycinać jakąś część ciała, że ten stał się żywym preparatem anatomicznym. Ci Panowie walczyli ze sobą już w Ameryce a dzięki temu Posejdon zyskał tytuł PANA OCEANÓW. Kazał ukończyć Stonehenge sekwojami francuskimi i zbudował sobie z Cegły Duńskiej pałac, który znamy jako Koszary Pruskie, toteż trzeba mu chyba przyznać KORONĘ ZIEMSKIEGO ABSOLUTU.

Po Prometeomachii była Wojna Bogów, którą wywołał syn Posejdona Buzyrys atakując Asklepiosa ze Lwowa, ale zginął wraz z synem a Asklepios zajął Prawobrzeże Wisły, metalurgię kielecką i Śląsk lewobrzeżny, gdzie na wrocławskim zamku Biskupim bronił się młodszy syn Posejdona Inachos.

Inachos zbudował obecną farę wrocławską i fary meklemburskie dla dowozu żelaza sudeckiego do Mont-Saint-Michel, co przeniosło Wojnę Bogów na Zatokę Biskajską. Wydaje mi się, że Inachos zbudował dla obrony Bydgoszczy Koszary Polskie przebudowane na Młyny Rothara, co łatwo sprawdzić dendrologicznie po konstrukcji szachulcowej – jak odnośnie Palisady krakowskiego Okołu.

Franz J. Strauss kupił w Akademii Nauk NRD MOJĄ Funkcjonalną Chronologię Architektury Niemieckiej za 8 miliardów DM i podjął wykopaliska archeologiczne na Zamku Biskupim dla SPRAWDZENIA tegoż. Zostałem tam komisarzem WOAK. Szefami wykopalisk zostali profesorowie Edmund Małachowicz i Józef Kaźmierczyk, którzy nie liczyli się ze mną. Miałem jednak możność przyglądania się ich Szachrajstwom. Domagałem się np. badań DENDROLOGICZNYCH, co Mataczono przy pomocy Profesorów z Warszawy, którzy po kilku miesiącach okazali się być Niezainteresowani.

Doszło do sprzeczki, gdyż twierdziłem że to jest zamek BISKUPI a Panowie Profesorowie, że KSIĄŻĘCY. Groziłem nagłośnieniem sprawy, ale musiałem zdać się na Sąd Biskupi, na którym Eminencja – nie spojrzawszy na mnie – stwierdził, że KSIĄŻĘCY. Dopiero gdy Labuda i Frasyniuk oskarżyli Eminencję o wzięcie od Franza 10 miliardów USD ze skarbca III Rzeszy w Szwajcarii za ZAKATOWANIE Księdza Popiełuszki to zostałem zwolniony z Sądu Biskupiego i ogłosiłem ten Zamek Książęcy jako SZALBIERSTWO: Edmund Małachowicz, Wrocławski Zamek książęcy i kolegiata św. Krzyża na Ostrowie, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 1993.

Zamek Królewski rozebrał Patrycjat wobec śmieci księcia pod Legnicą i małoletności jego następców jako Sprzeczną z prawem magdeburskim Cytadelę. O tym świadczy też rysunek BERLINKI NA ŚLUZIE NOWOMIEJSKIEJ. ROK 1242, na którym PALI SIĘ pierwowzór Domu Wielkiego Mistrza w Malborku. Na tym miejscu zbudowano Bastion Polski, zwany tak od Zamku Polskiego – o zakup którego walczę z Magistratem, żeby odkopać ten PIERWOWZÓR. Po skonfiskowaniu bowiem przez Radę Miejską Henrykowi IV Probusowi zamków Za Długi ten wprowadził się do Złotego Biskupa Wrocławskiego ZAŻYWAJĄC jego skarbca, z którego zbudował kolegiatę Św. Krzyża: J. PRAWDZIC-TELL, Obrona Wyspy Książęcej przed halabardnikami, Gazeta Robotnicza, 22.12.1994 r.

Zamek Biskupi stał się więc Książęcym Prawem Kaduka, co zostało POTWIERDZONE wykopaliskami na Uniwersytecie, gdzie znaleziono pieczęć majestatyczną Henryka IV Probusa, co tłumaczyłem tylko ja: Gdy pokojowiec obudził księcia, że na zamku są halabardnicy to ten kazał mu schować Pieczęć, co ten zrobił w szczurzym kącie, jakich to Dowodów mam 10. Takim Szalbierstwem jest też NEGOWANIE zamku Królewskiego i Pałacu Chrobrego (Rektorat WSSP) gdzie jest PRZECIWWILGOCIOWE poziomowanie granitowe SPRZED likwidacji tamy granitowej na Moście Piaskowym.

Podczas wykopalisk archeologicznych Franza J. Straussa sformułowałem stosunek zamku Biskupiego do Piaskowego: Inachos budował na Ostrowie wielki gród Rusztowy, wobec czego Asklepios na Wyspie Piaskowej za Młynówką podjął budowę obecnego kościoła Mariackiego, żeby WIDZIEĆ, co się w tym Grodzie dzieje? W odpowiedzi na to Inanchos podjął budowę 2 WIELKICH wież, żeby widzieć, CO SIĘ DZIEJE ZA TYM KOŚCIOŁEM.

Gdy Asklepios walczył z Inachosem to syn Asklepiosa Machaon budował metalurgię Powiślańską, na szwedzkiej rudzie i lubelskim węglu. Pamiątką tego jest Wspaniały Toruń oraz Chełmno i Chełmża a nade wszystko zamek A'MAZON w Płocku, od którego jest nazwa Mazowsze. I piętro Amazona zostało powtórzone na Zamku Średnim w Malborku jako emporium Żelaza Powiślańskiego, którego Portem był ELBLĄG.

Metalurgia Powiślańska bankrutowała Posejdonidów, ale uratowało ich małżeństwo syna Innachosa Foreneusza-Francjona z Pragą z Krokowa. Wobec tego Asklepios wycofał się za Wisłę i Wisłokę a na dowód Pokoju między obu Dynastiami Praga z Foreuszem podjęli budowę Miasta JAKIEGO NIE BYŁO I NIE BĘDZIE: Pragę nad Renem, z kopią płockiego Amazona – później Najwspanialszego Pałacu Cesarskiego na OVERSBURGU.

Jednak niezadowolony z aneksji Nadrenii Tartess nasłał na nich Hellenów skandynawskich, którzy Foreneusza zabili. Praga wróciła więc z dziećmi do Krokowa, który zaczęto zwać PRAGĄ a Hellenowie przywrócili Pradze nad Renem nazwę starą od Deukaliona KOLONIA.

Wracającego z konsekracji Świątyni Apollina w Hiperborei (obecnie Sobór Sofijski) średniego Lyrkosa nagabił przy Gotlandii król Hellenów Stafylos z wieścią minorową, że Inachos umarł a dziadowiznę zagarnął starszy Kar-k'Orfeusz z Krakowa, który właśnie budował KALISZ. Tu Chytry Grek dał Lyrkosowi propozycję Nie Do Odrzucenia: JAK CHCE POSTAWIĆ NOGĘ NA OJCZYSTEJ ZIEMI TO NIECH KOPULUJE JEGO CÓRKĘ HEMITEĘ, która nalewała doskonałe wino z Atlasu, i Uzna zabór przez Greków Nadrenii, do czego dołoży Meklemburgię... Dzięki temu Stafylos zbudował katedry Lundzie i Lubece a Lyrkos OBECNĄ katedrę w Poznaniu.

K'Orfeusza wygnali zaś nad Marmarę, gdzie przez przekopanie Bosforu podjął budowę Troi na Złotym Rogu. Był on nie synem a prawnukiem Posejdona z Poznania. Wspomagał go wygnany z Włoch Set, który zbudował Hissarlik, brany głupowato za Troję. Gdy Niemcy stwierdzili, że PASIEKĘ w Opolu budował warsztat Hissarlika to wpadli w panikę i zamek opolski rozebrali z wybraniem fundamentów. Profesor Zin mówił, że stare Ślązaczki przyprowadzały wnuków, którym mówiły TO ROZBIERAJĄ POLSKĘ.

Gdy Eurydykę-EUROPĘ ukąsił Wąż to Orfeusz zbudował jej mauzoleum jako DWUKONCHES z kopii Czwórkonchesu Walhalli w Bydgoszczy, zburzonej przez Krzyżaków i Czechów jako Katedra na zamku Biskupim. Z tego wnoszę, że mieli na to dyspensę papieską, jak na katedrę Świętego Wita w Kruszwicy.

Według Izaaka Newtona to Świątynia Salomona była KOPIĄ Hagia Sophi w Konstantynopolu. Newton przypisał budowę Świątyni Salomona faraonowi Sezostrisowi III – co suponuje, że obrażeni za Słupy Graniczne na Wołgodonie Ariowie stali zbrojeniowej z Kielc na Wieńce i Półwieńce nie przysłali, wobec czego Sezostris kazał je wyrabować z Hagia Sophii, gdzie zastąpiono je PRZYPORAMI. Hagia Sophia jest 6 metrów wyższa od wrocławskiej VRATISLAVI, gdyż Bydgoszczanie myśląc o Odbudowie LILI WENEDY taką wysokość Bergowi DOPUŚCILI.

Według mnie Orfeusz zbudował też Piramidę w Bośni i Pałac Habsburgów w Budzie na miejscu zamku Pana. Śnieżka zbudowała zaś obecną nawę główną katedrę Magdeburskiej i olbrzymią katedrę HALOWĄ Matki Boski Śnieżnej w Pradze, której nawy zburzyli Brandenburczycy. Wspaniały Szczecin wybudował zaś syn Lyrkosa i Hemitei Bazylios, czym budowa infrastruktury miejskiej Europu Środkowej została właściwie ukończona: OD TORUNIA DO SZCZECINA. DRUGI LONDYN padł ofiarą II krucjaty, gdy Henryk Lew poprowadził na Połabie 10 razy więcej krzyżowców niż cesarz na Bliski Wschód.

Armia Czerwona chciała wywieść archiwum Sejmu Śląskiego do Leningradu, ale Bierut uprosił pitrowców, żeby zostawili je we Wrocławiu, każąc go pilnować UB i Lwowiakom. W ten sposób powstała Lwowsko-Wrocławska Szkoła Archeologiczna i Architektoniczno-Historyczna NA ARCHIWUM SEJMU ŚLĄSKIEGO: 1944 n.e. – 2175 p.n.e. W Krakowie działała Krakowska Szkoła Archeologiczna szofera Hitlera Oskara Schindlera, która Zleciła L.W.Sz.A.i.A.H odatowanie starej architektury Krakowa. Wysłano Jerzego Hawrota, który kopał na Wawelu i sporządził rekonstrukcję Wawelu Przedromańskiego, którą odatował na kulturę łużycką a która teraz jest publikowana jako WAWEL SPRZED TYSIĄCA LAT ??? Mówiła mi asystentka Hawrota Elżbieta Ostrowska, że Hawrot znalazł TAM pałac GODNY DIOKLECJANA. Ja Poprawiłem Wawel PRZEDROMAŃSKI Hawrota na greckiego boga Prapoczątku Jura-Uranosa.

Potem zaproszono historyka architektury z Oxfordu, który odatował wszystko, ja leci, Kazimierzem Wielkim, bo Zastał Polskę Drewnianą a Zostawił Murowaną, wobec czego Lwowsko-Wrocławską Szkołę Archeologiczną i Architektoniczno-Historyczną WYTRUTO jako Nacjonalistyczną, że zostałem Tylko Ja. Na mnie też było Sto Zamachów, ale trudno jest otruć kogoś z obsesją trucicielską. Archiwum Sejmu Śląskiego wywieziono jednak podczas Powodzi Tysiąclecia metrem fortecznym do Niemiec, o co oskarżyłem nałożnika Hitlera Bronisława Geremka i Leszka Millera.

Gdy w r. 1975 Prezydent Sadat wygnał mój kapitał egiptologiczny to wycofałem go do Izraela, gdzie miałem Świątynię Salomona, o której Żydzi NIE WIEDZIELI. Żydzi TRYKAJĄ bowiem w Ścianę Płaczu jako Świątynię Salomona, gdy to jest mur Pretorium Rzymskiego, z którego ogłaszano Wyroki surowych sądów rzymskich. Wobec tego Kanclerz Kohl – przestraszony Przenoszeniem Watykanu na Wzgórze Świątynne – zabrał je Żydom i dał Palestyńczykom, którzy się ze mną nie rozliczyli, a gdy się dopominałem to odesłali mnie do Domu Wariatów. Poskarżyłem się więc Narodowcom, którzy Zelżyli mnie, dowodząc tym, że są agentami BISKUPKÓW, które rozgromiły Bundestag za finansowanie mej Funkcjonalnej Chronologii Architektury Niemieckiej.

Reprezentowanie mnie w Egipcie powierzyłem Francuzom, którzy dostali zaraz Zajoba, bo takiego bogactwa egiptologicznego nie widzieli więc zaczęli kuć młotami pneumatycznymi piramidę Cheopsa w poszukiwaniu skarbca Chefrena z Wywłaszczenia Świątyń. Przywołałem ich do porządku, gdyż Skarbiec Chefrena znalazłem jako Pusty, i kazałem im zbadać Gruz po zawalonej przez Bizantyjczyków latarni FAROS. Ci znowu zaczęli krzyczeć, że ZNALEŹLI PAŁAC KLEOPATRY więc pouczyłem ich, że żadnego Pałacu Kleopatry nie było tylko Najwspanialszy w Historii Zespół Pałaców Ptolemeuszy, a to co znaleźli to Pałac Recepcyjny – raczej skromny.

Konstantyn Wielki – żeby w związku ze schizmą ariańską odebrać Aleksandrii Majestat Światowy – kazał te pałace rozebrać i przewieść do Konstantynopola więc Francuzi znaleźli PODMORSKIE ŚMIETNISKO Porozbiórkowe. Niemcy dostali jeszcze większego Zajoba, bo zrekonstruowali Aleksandrię Ptolemejską na fundamentach RZYMSKICH. Aleksandrię Rzymską rozebrali Anglicy na miasto secesyjne, wobec czego miałem teraz Dwa Zajoby.

Tłumaczyłem, że we Wrocławiu było 3 Zamki: KRÓLEWSKI na Nowym Mieście, KSIĄŻĘCY na Uniwersytecie czyli Wyspie Książęcej i BISKUPI na Ostrowie. Wobec tych AWANTUR Unia Europejska przyznała fundusz na rozbudowę wrocławskiego Muzeum Architektury, które jest w średniowiecznym Szpitalu Hioba. Wobec tego dyrektor MAr Profesor Czerner sporządził plan ROZBUDOWY MAr. Ja ten Plan ZAPROTESTOWAŁEM, proponując przeniesienia MAr do Bastionu Polskiego z przyznaniem mi prawa do pierwowzoru Domu Wielkiego Mistrza – 5% bastionu – co wywołało jednak Irytację Profesora Czernera, który NAWYMYŚLAŁ MI i NAGROZIŁ, wobec czego UE Fundusz wycofała.

W początku III 89 pojechałem do RFN, aby złożyć Zeznania w/s Satelitarnej Detekcji Złota, które jest Zbrodnią Przeciw Ludzkości. Zeznanie moje nie zostało jednak przyjęte a ja zostałem skazany na grzywnę 11 tysięcy DM jako Kłamca Sądowy. W urzędzie gminy powiedziano mi, że Wyrok w mej sprawie został PODYKTOWANY przez pełnomocnika MSW w Bonn.

Po powrocie do Wrocławia w r. 1990 napotkałem odbudowę II krypty katedry wrocławskiej – jak się potem okazało z konta Bundestagu na Moje Nazwisko. Odbudowę prowadził Mój Wróg, mistrz masoński prof. Edmund Małachowicz, którego oskarżałem o Otrucie Hawrota. Ta Odbudowa nie podobała mi się, bo coś było Nie Tak. W końcu wymyśliłem, że kolumny były MIEDZIANE więc wezwałem Bundestag, który przyjechał, przyglądał się temu uważnie i WSTRZYMAŁ Odbudowę krypty II. Myślałem, że Wszystko Mam W Kieszeni, ale Bundestag został Rozgromiony przez BISKUPKI, które wcześniej ZAKATOWAŁY Księdza Popiełuszkę.

Dzięki temu memu odkryciu MOŻLIWA JEST odbudowa świątyń antycznych, gdyż kolumny Wewnętrzne były z ŻELAZOMIEDZI z Kielc, które przetrwać nie mogły, bo była rabowane na stop do odlewania armat.

Żydzi straszyli nas kwitami Wielkich Sum na budowę Zamku Królewskiego, z której to racji Kneset odbył 2 Posiedzenie na Wawelu. Gdy Prezydentka Teresa Garland ZAPROTESTOWAŁA to ogłosiłem, że Kazimierz Wlk mógł obciążyć Żydów podatkiem na Odbudowę GOrGOLINA-GARGAMELA-GERMANII, ale pieniądze użył na budowę moskiewskiego KREMLA, o czym świadczy UCZTA KREMLOWSKA w Mstiorze. Gargamel był greckim synonimem Gigantomanii.

Moja metoda naukowa polega również na beletryzacji z arsenału KRYMINALISTYKI. Beletryzacji zagadki kryminalnej może być kilka, ale dobra Strzela i podaje nowe Fakty sprawdzalne sprzężeniem zwrotnym. Nasza historiografia przedjezuicka była przez wieki niszczona i tępiona – co przejawia się np. lżeniem od Wandali za zniszczenie Rzymu – a skutkiem tego jest to, że nasza wiedza o religii słowiańskiej mieści się na jednaj stronie. Dzięki metodzie politologicznej udało mi się jednak wyjaśnić dziesiątki nierozwiązywalnych dotychczas problemów.

Moja metoda jest dyskursywna a pretekstem są artykuły popularnonaukowe, które staram się konfrontować z faktami uzyskanymi też Beletryzacyjnie, gdy Grają. Najważniejsze jest jednak politologiczne przekwalifikowanie historii, co odbiera źródłom historycznym rangę Pisma Świętego, umożliwiając ich krytykę politologiczną, często jako Gadzinówek.

W końcu lat sześćdziesiątych ukazała się książka Historia starożytna ziem polskich Kazimierza Godłowskiego i Janusza K. Kozłowskiego. Miała ona kilka wydań i kilkanaście reprintów jako podręcznik dla studentów. Jest to formalnie dzieło politologiczne krakowskiej szkoły archeologicznej, będące repliką mej politologicznej interpretacji Prehistorycznej czy Bajecznej Polski, co daje Czytelnikowi możność skonfrontowania mych wyników z nauką urzędową, która – w tym wypadku – została oskarżona w Poznaniu o agenturalność i Antypolonizm.

O mej metodzie może świadczyć artykuł Wybudowanie Kielc przez Płakosza a prospektywny jest referat na konferencję w sprawie megalitów kaszubskich: "Etnogeneza Słowian według Kostrzewskiego i polskiej historiografii przedjezuickiej". Zbiór kończy się założeniem przez Katarzynę II tajnych kont szwajcarskich, co było legalizacją kapitału kryminalnego, zainicjowanego w Rzymie przez łykaczy złota, oraz lasalizmem jako skutkiem tegoż.

Masońska nauka (w Polsce jezuici z haremów sułtańskich, których w Niemczech było 2 miliony) nie dopuszcza do badań dendrologicznych – w której to racji Amerykanie zarekwirowali Skarb Wiślan. Jednak o chronologii Lednicy, tak jak palatium na poznańskim Ostrowie, przesądza barwienie tynku lazurytem z Afganistanu. To jest technika PRZEDFARBIARSKA, bo Malowanie tynku byłoby sto razy tańsze, gdyż lazuryt był zawsze wielokrotnie droższy od złota. To zaś znaczy, że Lednicę i Ostrów budowano PRZED kulturą ceramiki malowanej, która ZAŁOŻYŁA CHINY.

Mą F.Ch.A.N. kupił w Akademii Nauk NRD 8 miliardów DM Franz J. Strauss, co było potrzebne dla ZAKATOWANIA Księdza Popiełuszki, o czym piszę w książce "Incydentu Nie Było" (Gdańsk 2001) jako SPOSOBU przejęcia przez NKWD administrowanych przez SmerSz łupów Armii Czerwonej na tajnych kontach szwajcarskich.

W ostatnich latach moja F.Ch.A.N. Została wsparta 2 STRATEGICZNYMI odkryciami: Zidentyfikowaniem przez austriacko-niemieckiego archeologia Heinricha Kusche gęstej siatki na zdjęciach satelitarnych Europy jako NEOLITYCZNYCH tuneli, które ja zinterpretowałem jako Lochy Zamkowe, co zostało potwierdzone w Austrii i na Lubelszczyźnie, gdzie odkrywano na tej podstawie rekultywowane rolniczo zamki, oraz przez Dr. Franca Zalewskiego, który pisze na blogu https://www.youtube.com/watch?

v=5ZkKRsCembA&feature=emb_rel_end// "Nieznana zaawansowana technologicznie cywilizacja na terenie Polski? Na terenach jakie zajmuje dzisiaj nasz kraj, zachowała się olbrzymia liczba artefaktów po wcześniejszej, zaawansowanej technologicznie cywilizacji."

Jestem wdzięczny dr Zalewskiemu za zbadanie i nagłośnienie NEOLITYCZNYCH kamieniołomów krakowskich, eksploatowanych NIEZNANĄ czasami techniką. Ponieważ zajmuję się tymi sprawami od ponad pół wieku to pozwalam sobie go Uzupełnić i Poprawić: I. rzeczą jest CEL eksploatowania 8 kamieniołomów krakowskich, opuszczonych NAGLE 8 tysięcy lat temu a według mnie 7.

Wytłumaczyłem to, że urobek był na Budowę Kanału Przemysłowego, po ukończeniu którego kamieniołomy OPUSZCZONO, gdyż tańszy i lepszy jest wapień z Chrzanowa.

Datowanie neolitycznych kamieniołomów krakowskich na 8 tysięcy lat pochodzi z datowania Kroniki Oksfordzkiej, upowszechnionej przez Tolkiena we "Władcy Pierścieni" jako polskiej waluty neolitycznej Wielkiej Miedzi Kieleckiej, którą posługiwał się budowniczy STONEHENGE Chejron z Płocka, którego ja datuję na 7 tysięcy lat.

Skutkiem tego była deklaracja Rządowa: STAĆ NAS NA ODBUDOWĘ ZAMKÓW KAZIMIERZOWSKICH W JURZE, co uzupełniłem ZA NIEMIECKIE PIENIĄDZE, bo to jest niemiecka dywersja. Dr. Franc Zalewski wykazał, że OSTATNIE zamki jurajskie były budowane Techniką kamieniołomów krakowskich. Żydzi straszyli nas kwitami Wielkich Sum na budowę Zamku Królewskiego, z której to racji Kneset odbył 2 Posiedzenie na Wawelu. Gdy Prezydentka Teresa Garland ZAPROTESTOWAŁA to ogłosiłem, że Kazimierz Wielki mógł obciążyć Żydów podatkiem na Odbudowę GOrGOLINA-GARGAMELA-GERMANII, ale pieniądze użył na budowę moskiewskiego KREMLA, o czym świadczy UCZTA KREMLOWSKA w Mstiorze. Gargamel był greckim synonimem Gigantomanii: Nie Piramidy a GARGAMEL Gerwazego.

Datowałem zamki jurajskie Greckim Bogiem Prapoczątku Jurem-Uranosem, który zainicjował budowę GIGANTYCZNEJ Białokamiennej Moskwy. Musiałem jednak je przekwalifikować na chalibską okupację jurajskiej Śmietany Hamatytowej, podstawę metalurgii Cieszyńskiej. Asz szydził z mleczarstwa wielkopolskiego, gdyż według niego obszarem prospektywnym w tym względzie jest Pomorze. Niemcy osiedlali się na Pomorzu, Mazurach i Sudetach, gdyż tam było MLEKO.

Grób Pana znaleziono prawdopodobnie na Ołbinie, na co zwrócił mi uwagę jeden z forumowiczów Maruchy. Absydion z bizantyjskich cegiełek „w jodełkę” był tak rozbierany jakby robotnicy Płakali ??? Po zdjęciu posadzki ciało wyrzucono z sarkofagu na piasek aluwialny i wykop zniwelowano gruzem rozbiórkowym. Szkielet miał tylko miedzianą obrączkę – ciekawe czy z miedzi kieleckiej?

Asklepionidzi wygrali Wojnę Bogów budowa metalurgii Powiślańskiej wokół TORUNA, na szwedzkiej rudzie i lubelskim węglu, wobec czego Posejdonidzi MUSIELI podjęć budowę metalurgii Kaszubskiej na szwedzkiej rudzie i węglu cieszyńskim. Ponieważ spław węgla Wisłą był uciążliwy to po Pokoju w Krokowie-Pradze Posejdonidzi podjęli budowę kanału Przemysłowego, który znamy historycznie jako BURSZTYNOWY lub Wiados. Portem żelaza Powiślańskiego był Elbląg a Kaszubskiego Gdańsk od Ogigesa-Ajgialosa, budowany przez Warsztat fary bieckiej ???

Znaczy to, że wygnany nad Marmarę Kar-k'Orfeusz zabrał ze sobą szkoły muratorskie, że został tylko Biedny Biecz. Technologia jednak została, o czym świadczą kamieniołomy krakowskie, które pracowały na budowę Kanału Przemysłowego. Ostatnie zamki jurajskie były budowane technika Kamieniołomów Krakowskich, ale nie wiemy, co BOBOLEC był zbudowany przez Bublina, czy przyjął tylko jego imię? Ta wielka akcja budowlana Posejdonidów: Gotyk Nadwiślański, Architektura Kolońska, wystarczały na Tysiąc Lat, że potrzebna była tylko KONSERWACJA. Świadczy o tym kościół Gerona w Kolonii, który jest Eklektyzmem kolońskim.

Z tej racji architektura Gerwazego i Waleski Złotowłosej jest najlepszą stratygrafią architektoniczną Europy. Gerwazy jako handlarz bydłem czerwonym i eksporter wołowiny marynistycznej do Skandynawii kupił krakowskie Bialany, gdzie przeniósł spęd bydła. Podjął tam też budowę zamku GARGAMELL jako schroniska-refugium. W Kolonii, gdzie Gerwazy dostarczał bydło, nazywano ten zamek GERMANIĄ a Słowianie nazwali go GOrGOLINEM.

Ok r. 3400 pne Gerwazy podbił Brytanie, gdzie jego wojownicy podpisali się na megalitach STONEHENGE setkami rytów Topora Bojowego z Krakowa – subkultury II fazy pucharów lejkowatych. Brytanię oddał KOLONII i wybrał się nad Wołgę, która otrzymała jego imię GAROSS – skąd Rosja.

Podczas Błogiego spławu Gerwazego Wołgą Tyfon z Pragi zabił 2 jego marszałków a potem i jego. Hrabina Kłodzka Waleska Złotowłosa zawarła Pokój z Pragą i przerwała budowę Mauzoleum Gerwazego w postaci Katedry Gereona.

I. mauzoleum Gerwazego, Katedra Gereona, jest zdobiona motywem SZNURA, co zapoczątkowało kulturę ceramiki sznurowej - grobowego rytuału II fazy kultury pucharów lejkowatych. Ponieważ ta Romańska Katedra SZNUROWA nie odpowiadała Majestatow eponima Greków to Hrabina Kłodzka odesłała warsztat Katedry Gereona do Wiślicy i podjęła budowę OBECNEJ katedry wawelskiej z krypta Grobów Królewskich na mauzoleum ojca, z zachowaniem krypty św. Leonarda. To wynika z porównania z BLIŹNIACZYM mauzoleum Waleski w katedrze wrocławskiej.

II fara w Wiślicy została zbudowana NA PODOBIEŃSTWO Katedry Gerona na Wawelu, toteż można ją uznać za mauzoleum jednego z dwóch marszałków zabitych przez Tyfona. W takim razie katedra w Kamieniu Pomorskim byłaby mauzoleum II marszałka Gerwazego. Katedra w Kamieniu była budowana przez warsztat Katedry Gereona, ale z inspiracją II mauzoleum Gerwazego z Kryptą Grobów Królewskich.

Akcja budowlana Waleski Złotowłosej utworzyła infrastrukturę, która wystarczała aż do połowy III tysiąclecia pne.
 
 
« powrót|drukuj