Skip Navigation
 

01. WSTĘP I, od r. 7000 do 2600 pne

www.wandaluzja.com była Najpoczytniejszą i Najdroższą witryną w USA, ale nie płacono mi, bo była zarejestrowana jako SĄDOWA. Po śledztwie FBI, Interpolu i ONZ, które uwolniło moje czeki spod Protestu, została sprzedana dla Huawei'a, który też nie płaci mi, bo KUPIŁ JĄ OD AMERYKANÓW. Na Wandaluzji do Prezydentury dojechał Trumpf, ale gdy chciał zliwidować ją – jak obiecał Malinkiewiczowi-Netanjachu – to okazało się to NIEMOŻLIWE, na czym Zawisł cały chiński kapitał komunistyczny w USA. W Polsce licznik wandaluzja.pl był Sto Razy Zerowany.

Doktryna konserwatyzmu angielskiego mówi, że Historia Rządzi Finansami i Polityką: KTO PANUJE NAD PRZESZŁOŚCIĄ PANUJE I NAD PRZYSZŁOŚCIĄ. KTO PANUJE NAD TERAŹNIEJSZOŚCIĄ PANUJE I NAD PRZYSZŁOŚCIĄ PRZEZ PALENIE ARCHIWALIÓW. Jak powiedział mi stary działacz ludowy to pierwszym dziełem Katolickiej Polski było SPALENIE ARCHIWÓW. To umożliwiło Wyeliminowanie Lechiady na rzecz Cywilizacji Łacińskiej jako Łykaczymu Złota i apoteozy NIEWOLNICTWA.

Po upadku komunizmu Szymon Perski-Perez powiedział na Uniwersytecie Jagiellońskim, że Historia jest nauką Polityczną więc Polacy mają się uczyć Historii TYLKO O HOLOKAUŚCIE czyli ANTIKOMUNISTISCHBEFEHL Wehrmachtu.

Sąd Najwyższy USA zajął się sprawą celowego NISZCZENIA przez instytucje naukowe artefaktów niezgodnych z Biblią, nakazując publikację dokumentów tegoż Niszczenia. W Polsce wystąpiło to szczególnie po r. 1989, po eliminacji kolaboratury patriotycznej jako Komunistów – bo stalinowcy stali się Kapitalistami wg tezy Romana Dmowskiego, że bolszewicy staną się Pobożnymi Żydami. Moja Wandaluzja była jednak akceptowana przez liberałów Prześmiewczo, ale jej sukces w USA uniemożliwiał fizyczne wyeliminowanie mnie. Potem zaś szyderstwa przeszły w Nienawiść.

Archeolog austriacko-niemiecki Heinrich Kusche wywnioskował z amerykańskich zdjęć satelitarnych, że w Europie ZAMKI zaczęto budować już 12 tysięcy lat temu ??? Wsparłem go interpretując odkryte przez niego NEOLITYCZNE tunele jako Lochy Zamkowe, co potwierdzono w Austrii i na Lubelszczyźnie, gdzie odkrywano na tej podstawie rekultywowane rolniczo zamki. Niesamowite jest jednak to, że odkrył tunele ze Szkocji do Siedmiogrodu a stąd do Turcji i TYBETU oraz na Bliski Wschód i do Egiptu - niewątpliwie Przedfaraońskiego.

W Wandaluzji pomijam Archeologię Geologiczną, gdyż nie jest to systematyka a zbiór artefaktów, datowanych czasami MILIONAMI lat. W Polsce zaczynam od Historii Bajecznej, którą udało mi się zracjonalizować nawet topograficznie. Były opinie, że Biblia jest NIE-historyczna, NIE-geograficzna i NIE-topograficzna. Gdy Prezydent Sadat wygnał mój kapitał historyczny z Egiptu to wycofałem go nie do Libii – jak sobie wyobrażał – ale do Izraela, gdzie miałem Świątynię Salomona, o której Żydzi NIE WIEDZIELI. Reprezentowanie mnie w Egipcie powierzyłem zaś Francuzom, którzy zaraz dostali Zajoba, bo takiego bogactwa egiptologicznego Nie Widzieli.

Gdy zaczęli kuć młotami pneumatycznymi piramidę Cheopsa w poszukiwaniu Skarbca Snofrena z Wywłaszczenia Świątyń to przywołałem ich do porządku, bo skarbiec ten dawno znalazłem jako PUSTY, i kazałem im zbadać gruz pod latarnią FAROS. Ci zaczęli znowu krzyczeć, że znaleźli Pałac Kleopatry więc pouczyłem ich, że Pałacu Kleopatry nie było, a to co znaleźli to pałac Recepcyjny – raczej mały. Ci znowu zaczęli krzyczeć, że ZNALEŹLI gruzowisko Pałaców Ptolemeuszy więc pouczyłem ich, że to co znaleźli to zgruzowana i zatopiona w morzu Sztuka Pogańska po rozebranych przez Konstantyna Wlk pałacach Ptolemeuszy, które przeniesiono do Konstantynopola, żeby w związku ze schizmą ariańską odebrać Aleksandrii Majestat Światowy.

Do połowy lat 60. działała we Wrocławiu Lwowsko-Wrocławska Szkoła Archeologiczna i Architektoniczno-Historyczna, która pilnowała archiwum Sejmu Śląskiego (2175 pne – 1944 ne) UPCHANEGO w Największym Skarbcu na świecie. Postulowała ona rewizję chronologii Kamień-Brąz-Żelazo, bo na Śląsku Halsztat miał być STARSZY niż w Alpach a Gotyk starszy od francuskiego (?) Ja do tych sporów miałem dostęp pośredni, ale docierały do mnie ich skutki, a zwłaszcza, że reprezentanci tej szkoły ginęli w dziwnych okolicznościach. We współczesnej archeologii chronologia Kamień-Brąz-Żelazo nie uchodzi za funkcjonalną (The Panguin DICTIONARY OF ARCHAEOLOGY, Warwick Bray and David Trump, London 1982, s. 244).

Zajmowałem się wówczas neolitem i wczesnym Brązem, ale zdawałem sobie sprawę z niefunkcjonalności urzędowej chronologii architektury polskiej – a tym samym niemieckiej na której polska była oparta, więc przesuwanie w przeszłość metryk niektórych polskich pomników architektury aprobowałem, jednak tezy HAUBOWICZA, że na ŚLĄSKA METALURGIA ŻELAZA JEST STARSZA OD ALPEJSKIEJ nie rozumiałem, bo nie miałem dostępu do danych naukowych, których nie publikowano. Datowałem np. Wały Śląskie na kulturę pucharów lejkowatych, aż Doktor Trudzik rugnął mnie: MYŚMY TAM ZNALEŹLI ŚLADY PIŁY ŻELAZNEJ.

W I.WŚ podczas eksploatacji na Kielecczyźnie hałd szlaki hutniczej jako niskowartościowej rudy Austriacy odkryli hałdy szlaki miedzianej, którą nazwali Wielką Miedzią Kielecką. WŁADCA PIERŚCIENI pochodziłby więc od neolitycznej WALUTY Miedzianej, nazywanej u nas Kabłączkami lub Obrączkami Skroniowymi, bo nosiły je kobiety jako zawieszki przy toczkach-kaszkietach – skąd KASA. Zwyczaj ten przyniosła do nas naddunajska kultura badeńska po PODBOJU przez Erychtonosa z Bratysławy. Jego zięć Chejron z Płocka budował STONEHENGE, toteż to on mógł być onym Władcą Pierścieni Tolkiena czyli waluty miedzianej. Miedź ta powinna pochodzić nie ze Słowacji, ale z KIELC. Waluta ta panowała u nas aż do wprowadzenia przez Prawdziców srebrnej monety arabskiej z Samarkandy.

Zebrano najlepszych kamieniarzy angielskich, którzy orzekli, że budowa STONEHENGE wymagała narzędzi ze stali STOPOWEJ. Według mnie jako pierwszy posługiwał się narzędziami Stopowymi Apollo z Cieszyna po Zaproszeniu do Wrocławia, gdzie podjął eksploatację chromitów ślężańskich, o czym świadczy jego mauzoleum na wrocławskim Piasku. Pan przeniósł zaś technologię stali Stopowej do Kielc, gdzie zbudował na Kadzielni SĄD.

Według danych bliskowschodnich to Wynalazcami Żelaza byli Chalibowie czyli Pepiki. W Czechach najważniejszym ośrodkiem hutniczym były Brdy na południowy-zachód od Pragi. Amerykanie badając cmentarz mezolityczny w Pakistanie z VIII tysiąclecia pne odkryli FACHOWO plombowane zęby, co wymagało Stali Stopowej. To suponuje, że Chalibska metalurgia żelaza mogła pochodzić z Indii, przez eksport magnetytów sudeckich przez Triest, czego efektem były Rolnicze Kultury Naddunajskie - o genezie według genetyków NIE Bliskowschodniej.

Rolnictwo wymaga SPRZĘŻAJU a ten ŻELAZA i HODOWLI dla Siły Pociągowej. Rolnicze Kultury Naddunajske MUSIAŁY więc dysponować Metalurgią Żelaza, prawdopodobnie z Czech, gdzie istniał Spław Dunajem. Magnetyty były na północnym stoku Sudetów a SUDETY to po grecku Góry Żelazne, które Czesi nazywają RIFAMI czyli Górami Skalistymi.

W VIII tysiącleciu czeskie zasoby rud były widocznie na wyczerpaniu, bo Chalibowie dokonali okupacji ziem w dorzeczu Odry i Wisły, czego Dowodem są Palatia jako budowle OKUPACYJNE. Było to połączenie Rotundy-WARTOWNI z forteczną SYPIALNIĄ, żeby nikt śpiącym gardeł nie poderżnął.

Zachowaną wartownią jest rotunda na zamku w Cieszynie, ale jeśli Nie Ma przy Wartowni Sypialni to albo nie była już potrzebna, albo była z gliny. Z tej racji Palatia musiały być PIĘTROWE, gdyż Wejście z Wartowni do Sypialni było na Piętrze, gdzie pełnił służbę Dowódca Warty a Rozprowadzający był na Parterze doglądając ognia.

Głównym celem Okupacji Chalibskiej było przejęcie i zabezpieczenie sudeckich Magnetytów i jurajskiej Śmietany Hematytowej. W zamkach jurajskich i sudeckich Nie Ma Palatiów, a w Cieszynie jest tylko Rotunda i to Pierwotna.

W Kielcach Chalibowie dogadali się z baronami miedziowymi, o czym świadczy zbudowanie przez Chalibów Katedry Kieleckiej, ale w Przemyślu było inaczej. Chalibowie zbudowali tam na górze Zamkowej palatium z potem podjęli budowę ZAMKU i II palatium na stoku Katedralnym, co świadczy o zamiarze anektowania Wielkiej Soli Przemyskiej, od Sanoka do Stryja.

Na zamku Przemyskim pokazywano mi wykop fundamentowy z ZASYPANYMI szczątkami ludzkimi, które uznałem za ciała Pomordowanych Chalibów, które wrzucono do wykopu fundamentowego i zasypano gruzem z Rozbieranego Palatium jako NIEPOTRZEBNEGO w związku ze zmianą planu zamku. Skoro zaś Palatium Nie Było Potrzebne to nie był to Bunt a Operacja Wojskowa, dająca pewność, że Chalibowie NIE WRÓCĄ. Przerwano też budowę II palatium, na którego miejscu zbudowano katedrę IMPERIALNĄ kultury lendzielskiej, która stoi do dziś.

Z tą operacją Wojskową łączę opanowanie przez kulturę lendzielską Metalurgii Cieszyńskiej na jurajskiej rudzie i cieszyńskim węglu, czego POMNIKIEM są Zamki Jurajskie. CIESZYN znaczy Wielką Radość, więc Z CZEGO SIĘ TAK CIESZONO ??? Może dlatego, że opanowanie metalurgii cieszyńskiej umożliwiało ZAŁOŻENIE CHIN? Nareszcie ktoś powiedział o ukrywanym przez 60 lat GENETYCZNYM związku Cywilizacji Chińskiej z kulturą trypolską na Ukrainie, co ja uzupełniłem, że Farbiarstwo WYNALAZŁA kultura trypolska, bo najlepszy czerwiec polski jest na Podolu.

To pociąga Domysł, że kultura grobów Katakumbowych na Ukrainie i w Południowej Rosji była efektem handlu Miedzią Kielecką i żelazem cieszyńskim. Sięgnąłem do Wikipedii i znalazłem blog Praindoeuropejska Geneza Słowian a w nim późnomezolityczną kulturę janosławicką i przedneolityczną kulturę choinicko-pieńkowską. Kultury te mają w grobach OCHRĘ, co ja uważam za pozostałość SAPROPELITU – otrzymywanego ze skuwania magnetytu i lignitu z węgla brunatnego. W Rytnie pod Skarżyskiem znaleziono PALEOLITYCZNE wyrobisko Śmietany Hematytowej.

Uważam sapropelit za I etap metalurgii żelaza. Archeologicznym centrum sapropelitu są Czechy, ale u nas wielkim eksporterem sapropelitu – zwanego Świńskim Żelazem – była Świdnica. Tak jak groby JAMOWE były naśladownictwem Półziemianek tak groby Katakumbowe SZYBÓW górniczych a ośrodkiem górniczym były Góry Świętokrzyskie.

W filmie KRYPTY KRÓLÓW SŁOWIAŃSKICH NA ŁYSEJ GÓRZE https://www.youtube.com/watch?v=9fRDZCrzS58// są 2 istotne informacje: Krypty Królów Słowiańskich zostały spenetrowane przez komunistów w latach 60 i ZATOPIONE dla utajnienia. II istotną sprawą jest kontrargument ich funkcji hydrotechnicznej: TYNKOWANIE GLINĄ – czyli SPRZED Zaprawy Murarskiej oznacza, że budowniczowie Krypt posiadali narzędzia STALOWE do cięcia skały, ale NIE ZNALI WAPNA i Cegły Duńskiej. Byli to więc NIE Królowie, ale Baronowie Wielkiej Miedzi Kieleckiej.

Cywilizację zaczęła się od Kapitału a ten wytworzyła metalurgia żelaza. Metalurgia znana jest w Archeologii Geologicznej a według danych bliskowschodnich Wynalazcami Żelaza byli Chalibowie czyli Pepiki. Najbardziej pierwotnymi zamkami w Europie są jurajskie i sudeckie, które łączyłem z jurajską Śmietaną Hematytową i Magnetytami Sudeckimi. W Polsce znaleziono jednak NAJSTARSZY zamek w Bardzie Śląskim – niewątpliwie CZESKI, bo takie zamki występują w Niemczech Środkowych do Renu jako Strażnice. Najstarsze Rotundy są też w Czechach a w Pradze jest ich KILKA.

Rotundy są też w Polsce a najstarsza na zamku cieszyńskim, który był ośrodkiem Metalurgii Cieszyńskiej, na cieszyńskim węglu koksującym i jurajskiej rudzie. Zamki jurajskie łączyłem z greckim bogiem Prapoczątku Juram-Uranosem.
 
Strony: 1 2 Następna »
 
 
« powrót|drukuj