Skip Navigation
 

Rok 600: Mapa Grzegorza Wlk

Rok 900: Bez Rekonkwisty Prawdziców

Rok 900: Z Rekonkwistą Prawdziców

28. LECHIADA

Neurowie-Słowianie pojawiają się w Historii w VII wieku pne. Nazwa ta pochodzi od wymienianej przez Asyryjczyków GÓRY NARAD czyli Sejmu na Cytadeli poznańskiej, gdzie był zbudowany przez Pana Oceanów Posejdona zamek LECH.

Neurowie z upoważnienia Sejmu Poznańskiego obsługiwali kanał Brześć Litewski - Prypeć, którym eksportowano na wschód Żelazo Powiślańskie a importowani pszenicę produkowaną przez Scytów Oraczy. Nie byli to Scytowie, ale Melanchlajnowie czyli pozostańcy Kimeriów, którzy łupieni przez Scytów wezwali Słowian-NEURÓW.

Neurowie ZNIKNĘLI podczas wojny persko-scytyjskiej (520-510 pne). Cofający się na Zachód przed Persami Scytowie zerwali tamę w Piński, która zalała 2 armie perskie, co zmusiło Persów do odwrotu. Scytowie podbili potem łatwo Agatyrsów w Rumunii a po zaciętych walkach w Polsce Północnej i Zachodniej Słowian.

Okupacja scytyjska była tragiczna, gdyż Scytowie masowo sprzedawali Słowian Grekom a ci odprzedawali ich na Bliski Wschód. Jednak, gdy Scytowie poszli ratować Greków pod MARATONEM to Leszek Złotnik zdobył skarbiec scytyjski w Płocku a potem pobił Scytów pod Kolbuszową, aby wbijać z nad Donem słupy graniczne z napisem HORWACJA, bo uważał się za górala ze Szwajcarii Kaszubskiej. Za jego rządów kultura łużycka przekształciła się we wschodniopomorską.

Leszek urzędował na GARGAMELLU, który dla Greków stał się synonimem Gigantomanii kako Dobrotliwy Król Obżartuch. Na Wawel Leszek kazał rozebrać kasztel Marii Egipcjanki i zbudować Austriackie Kuchnie Szpitalne. Prawdopodobnie jego dziełem był zamek KASZUBY na górze Stołowej w Koninie, rozbudowany przez Seta Ptolemeusza przez kopię Pałacu Ptolemeuszy w Aleksandrii – Architektonicznego Cudu Wszechczasów.

BISKUPIN był Schroniskiem-refugium i magazynem bogatego rodu rolniczego. Takich refugiów-SCHRONISK przed kimeryjskimi i scytyjskimi łapaczami niewolników było dużo.

Najwybitniejszym władcą antycznej Lechii był ATEAS. Przeniósł on stolicę do KASZUBA-Konina do WANDALINA-Kijowa i opanował zimie według Anglików do Środkowego Amuru, ustanawiając granicę Lechii na linii Wielkiego Muru Chińskiego jako Granicy Naturalnej. Od niego pochodzi nazwa ANTÓW Naddnieprzańskich.

W wieku 80 lat Ateas powrócił do Europy, aby ustanowić granicę Lechii NA ISTERZE-Dunaju. To mu jednak nie wystarczyło, bo przekroczył Dunaj o obległ stolicę Tracji Istrię, w czym starał się mu Dopomóc Filip II Macedoński oblężeniem Troi-Bizancjum. W trakcie tego król Traków zmarł więc Tracja skapitulowała, wobec czego Ateas zażądał od Filipa zwinięcia oblężenia Troi, co ten uczynił.

https://www.britannica.com/biography/Ateas// pisze na ten temat: In 339 the ruler Ateas was killed at age 90 while fighting Philip II of Macedonia. The community was eventually destroyed in the 2nd century BCE, Palakus being the last sovereign whose name is preserved in history.

Z opisów historycznych wynika, że Ateas został zaatakowany przez Epirotów a Albańczycy po zdobyciu Triestu poszli na Flawionis-Wiedeń. Na Polu Lechickim rozegrała się bitwa Lechitów z Albańczykami w trakcie której Sojusznik Ateasa Filip II uderzył na tabor lechicki broniony przez 20 tysięcy junaków i amazonek. W trakcie tego koń Filipa padł a on stracił lewe oko. - W obozie NIE ZNALAZŁ ANI DRAHMY ZŁOTA CZY SREBRA

. Ponieważ po bitwie doszło do kłótni Macedończyków z Albańczykami, w trakcie której Filip WYPĘDZIŁ żonę Olimpiadę jako Albankę to krakowiaczki zaprosiły na Tron Krakowski Aleksandra: Aleksander napisał więc do Arystotelesa o ZAJĘCIU WAŻNEGO LECHICKIEGO MIASTA CARAUCAS OD STRONY PANONII, ale bardziej Ludnego niż Bogatego, czyli że krakowiaczki pochowały swe skarby.

Aleksander został Królem Krakowskim a jego matka Olimpiada Kanclerzycą. Utworzona wówczas mennica w Hedebach-Schlezwiku wybiła STO monet Filipa II i JEDNĄ Aleksandra.

Gdy wybuchła Wojna Grecka to Aleksander poprowadził jazdę scytyjską, która pod Heroneą rozgromiła Beotów. W drodze powrotnej Aleksander anektował Pangajon-Siedmiogród, którego kopanie dawały Filipowi tysiąc talentów złota rocznie, za co prowadził agresywną politykę w Azji Mniejszej. Pamiątką tego są statery I, z ALEKSANDREM-Apollem i FILIPEM-Szczurem. Ponieważ u Greków królem jest ten, kto Ma Złoto to Grecy zamordowali NIEWYPŁACALNEGO Filipa i przywołali WYPŁACALNEGO Aleksandra.

Olimpiada pozostała jednak w Krakowie, gdzie zbudowała na Gargamellu pałac Biało-Czerwony, z marmuru kłodzkiego Biała Marianna i schodzącej do Wisły kolumnady z czerwonego granitu tatrzańskiego. Pałac ten został powtórzony w Aleksandrii jako Architektoniczny Cud Wszechczasów. W Krakowie istniała już BAALOCHWALNIA-Bałwochwalnia na górze LIBAN, ufundowana przez królewnę syryjską Anatę jako KOPIA zbudowanego przez nią Pałacu Królewskiego BAALBEK na kolumnach wewnętrznych z ŻELAZOMIEDZI z Kielc, co zainicjowało CAŁĄ ARCHITEKTURĘ ANTYCZNĄ. To jest największa zagadka architektury antycznej, którą rozwiązałem dopiero ja. Architektura ta nie mogła przetrwać w oryginale, bo kolumny z żelazomiedzi były rabowane NA ARMATY.

Projektantem Antycznego Krakowa był Największy Architekt Starożytności DEJNOKRATES. Gdy Aleksander poprosił matkę o użyczeniu mu Dejny to ta wysłała plany Antycznego Krakowa, które zostały adaptowane do ALEKSANDRII - w jaki to sposób powstało Najwspanialsze Miasto w Historii. Antyczna Aleksandria została PRZENIESIONA przez Konstantyna Wielkiego do Konstantynopola, żeby odebrać Aleksandrii Majestat Światowy, Antyczny Kraków został zaś DOSŁOWNIE Zrównany z Ziemią przez Czechów w czasie okupacji przez nich w latach 1038-42, którzy ludność przesiedlili prawdopodobnie w bezludne wówczas Czeskie Sudety RIFY jako HORWATÓW.

Olimpiada jednak nie uniknęła wojny. Królowa Sarmatów Diana-Artemida zachachmęciła Aleksandrowi broniony przez dromadnicę skarbiec perski w Koł-Kryłgan-Kała k. Chiwy i przewiozła go flotylla – bo Amu Daria płynęła wówczas do Morza Kaspijskiego – do twierdzy MODLIN. Obie panie fortyfikowały się: Diana w Płocku i Poznaniu a Olimpiada w Krakowie. Polegało to wówczas na budowie wielkich wałów ziemnych i budowie na nich murów, jakie znamy jako Wielki Mur Chiński. Ówczesny Poznań czy Kraków były 10-20 razy WIĘKSZE od tychże mą Łysica, nazwaną tak, bo Diana jako mężatka goliła głowę. Aleksander został pobity w KIELCACH, pamiątką czego są statery II, zwane przez Bawarów PŁACZKAMI. Diana ogłosiła protektorat nad Azją Mniejszą, co nazywa się Wojną Satrapów, kazała Dejnie odbudować ARTEMIZJON w Efezie i zbudować dłuższą o jedno przęsło jego kopię na cytadeli w Kielcach na mauzoleum dla siebie, oraz kazała zamordować Aleksandra jako BANKRUTA.

Następny etap to Wojna LWA Z TYGRYSEM. W po r. 290 pne Rzymianie wygnali z Italii Galów, którzy w sile 300 tysięcy wojowników weszli do Lechii. Walki były ciężkie, aż Galowie poprosili o Pokój. Na mocy Pokoju dowódca najemników greckich Grakch poprowadził Galów do ich Pierwotnej Ojczyzny w Troi i Azji Mniejszej, gdzie założył system okupacyjny. Stąd udał się do Aleksandrii, gdzie dał się sportretować jako Pan Lasów na wieży FAROS.

Potem poprowadził całą ludność Kapadocji w Karpaty Zachodnie, gdzie powstała kultura puchowska. Przekonywał Sejm: ZDOBYLIŚMY IMPERIUM A IMPERIUM MOŻE UTRZYMAĆ TYLKO KRÓL. JEŚLI MNIE WYBIERZECIE BĘDĘ NIE PANEM, ALE PRZYJACIELEM SEJMU. Stało się jednak Inaczej. Tak powstała WANDALSKA kultura przeworska, z centrum w Łęczycy, skąd rządził Grakch.

Grakch przywiózł sobie z Aleksandrii zięcia, Seta Ptolomeusza, który dał początek Polskim Faraonom. Nie mógł on oczywiście mieszkać w zgrzebnym Więzieniu Łęczyckim więc rozbudował zamek KASZUBY Leszka Złotnika na Górze Stołowej w Koninie i zbudował tam kopię Pałacu Ptolemeuszy w Aleksandrii – Architektoniczny Cud Wszechczasów. Zbudował też na Gargamellu kopię latarni Faros, zwaną Wieżą BABEL, dla komunikacji świetlnej z Egiptem ???

Tak zaczęła się WANDALSKA kultura przeworska.

Gdy w Lyonie wybuchła walka między stronnictwem rzymskim a antyrzymskim to Antyrzymianie wezwali Helwetów i w'INDÓW. Polski Faraon wysłał Leszka Chytrego, księcia Horusków z Hanoweru. Juliusz Cezar wezwał zaś lichwiarzy rzymskich, którzy Helwetów przekupili, przez co stał się najbardziej zadłużonym mężem stanu w Historii.

Przeciw Leszkowi-Ariowistowi Cezar wezwał Swewów skandynowskich, z którymi podbił Teutonię między Wezerą a Renem, sprzedając Teutonów w niewolę. Wobec tego Leszek zawarł Pokój z Cezarem, że za Pomoc w Obaleniu Faraona GOPLANII-Gepidii w Koninie dopomoże Cezarowi w Podoju Galii i Brytanii. Sojusz przypieczętowano małżeństwem syna Leszka Lubrana z córką Cezara Julią. Saga śląska mówi, że wobec zbliżania się Cezara i Leszka Polski Faraon kazał napełnić statki zbożem i Odpłynął do Ameryki.

Wobec najazdu rzymskiego Persowie wezwali Leszka, który pobił Krasusa pod Karrhae, co dało Rzym Cezarowi. Gdy jednak Cezar chciał ograniczyć lichwę to Pompejusz II wykupił jego weksle za skarby z cytadeli Angers i kazał go zamordować.

Następcą Cezara został faworyt Julii Oktawian, który DZIĘKI LESZKOWI pobił Antoniusza i Kleopatrę, zajął Egipt, zamordował Kleopatrę i SKONFISKOWAŁ na podstawie dostarczonego mu przez Heroda Wlk rejestru Złoto Egiptu, co było Największym Łupem w Historii. Złoto to potraktował jednak nie jako Zdobycz Rzymu, ale Łup Cesarski i umieścił w skarbcu Aleksandra Wlk w LabirynTHOSIE-Athosie, którego szukał Prus.

Ponieważ Oktawian wysłał flotę na Taurygę-Krym to Leszek jako Tryumwir Bałkanów kazał Trakom z Aleksandrii Trojańskiej ZABRAĆ Rzymianom ten Największy Łup w Historii, co ci zrobili. Oktawian bił więc głową w ścianę: JOWE, ZWRÓĆ MI ZŁOTO EGIPTU. – OKRADŁEŚ RZYM. ZWRÓCĘ CI, JAK MI ZBUDUJESZ NAJWSPANIALSZĄ ŚWIĄTYNIĘ NA ZIEMI...

Dopiero po śmierci Leszka w r. 27 pne Julia załatwiła ewakuację przez Wandalów Rzymu i północnej Italii, ale Lubran chcąc pozbyć się ciążącego mu Sejmu, przeniósł stolicę z Krakowa do LECHA-Augsburga, co okazało się fatalne.

Oktawian już jako August długo przygotowywał się do rozprawy z Wandalami, ale w r. 9 ne stracił jeden legion w Lesie Teutoburskim a dwa nad Lechem. Sprawę załatwił wódz legionów nadreńskich Tyberiusz spiskiem ze Swewami-Swebami, którzy w II bitwie nad Lechem uderzyli na Wandalów, za co dostali Ludy Alpejskie do Sprzedania w Niewolę. Ilość wziętych do niewoli Wandalów była duża skoro podpisali Rozejm, żeby nie sprzedawać jeńców w niewolę, bo pieniędzy na wykup nie było. Tyberiusz udusił Oktawiana PODUSZKĄ więc w r. 14 ne podpisano w Krakowie Pokój z granicą na Renie i Dunaju. Był to Pokój między Senatem rzymskim a Sejmem wandalskim.

Pokój Krakowski był zerwaniem sojuszu polsko-partyjskiego. Został utworzony XV legion Wandalski z siedzibą w Wiedniu, ale Rzymianie wysłali go zaraz do Azji Mniejszej na wojnę z Partami. Gdy oficerowie odmówili to zostali internowani w twierdzy Tyjena w Karsie.

Po kilku latach pozwolono im studiować na uczelniach rzymskich, po czym niektórzy robili kariery, jak Apolloniusz z Krakowa, przyjaciel i rywal Jezusa Chrystusa w walce o Duszę Rzymską, czy Poncjusz Piłat z Piły na Pomorzu jako Prokurator Judei.

Pokój został Zerwany przez Nerona przyjęciem Protektoratu nad Lugiami-Łużyczanami w ich konflikcie ze Ślężanami o kraj Bobrzan między Nysą a Bobrem oraz wysłaniem misję wojskową na Pomorze "po bursztyn", która obiecała Swewom broń dla Stu Tysięcy i fracht na Pomorze flotą rzymską.

W wojnie Germańskiej Domicjan przesiedlił Horusków z międzyrzecza Łaby i Wezery do Wendei osiedlając tam Longobardów, ale wędrówka Swewów PO LODZIE została zatrzymana przez wodza Dziadoszan-Hasdingów z Legnicy Wyzymira, ze skutkiem okupacji przez GOTÓW – jak ich nazwano od Gdańska – Pomorza i Północnej Wielkopolski. To umożliwiło Trajanowi podbój Dacji.

Pokój Krakowski i zerwanie sojuszu z Partami zostały Rozegrane przez Rzymian dla likwidacji Wielkiej Lechii. Są przeciwnicy z którymi można Tylko Walczyć, a takim był Rzym, z racji antytezy Prawa. Lechia była ANTYNIEWOLNICZA, bo z Niewolnika Nie Ma Robotnika, a system finansowy Wandalów był Sarmacki czyli oparty na Babskim Monopolu Złota, gdy Rzym zamierzał Wsadzić Sobie Świat Do Worka prawem holdingowym, które jest reformą Niewolnictwa na WŚCIEKLIZNĘ Rotszylda zwaną Talibanem od niszczenia przez chrześcijan świątyń w Libanie. Rzymianom udało się pozyskać do tej CHRZEŚCIJAŃSKIEJ doktryny Hunów, ale ci zostali rozgromieni przez Wandalów.

Podczas wojen Markomańskich aktywnością wykazały się 2 ludy, których dotychczas nie udało się zidentyfikować: Semnonowie i Hermundurowie, których próbowano tłumaczyć jako "morawianie?" Według mnie nazwa Semnonów pochodzi od SEJMU krakowskiego, zaś Hermundurów kojarzy się z Hermionami czyli Kaszubami – od ich interwencji nad Dunajem. Niemiecki HERR oznaczył więc Kaszuba.

Podczas wędrówki pogromionych Swebów do Skandynawii w roku 174 zostali oni nagabnięci w Gubinie przez Sejm, który Odradził Im Tego i wysłał armię na Morawy. Wobec tego Rzymianie musieli zrezygnować z tworzenia prowincji ZADUNAJSKIEJ a na mocy Pokoju w Gubinie Goci przenieśli się na prawy brzeg Wisły.

. W latach 80. XIX wieku na wrocławskim Zakrzowie znaleziono Grobowce Wandalskie. Datuje się je na r. 332 ne, ale sprawą Załatwił tajny radca cesarski z Berlina, który sprawę Zakamuflował i kazał skuć z tarczy na zachodniej fasadzie Sukiennic DATĘ ze starego KARUSZA I Domu Kupców, przebudowanego w roku 1846. Grobowce te Wprowadzały BOWIEM Słowiańszczyznę do historii Powszechnej, z czym Niemcy Walczyli. Grobowce są wprawdzie SZKIELETOWE czyli Germańskie, ale nie ulega wątpliwości, że to są pochówki HANIEBNE.

Podczas wojny Gockiej do Wrocławia przybyło poselstwo rzymskie z bogatymi darami dla młodego księcia. Książę z Księżną przyjęli łaskawie Poselstwo i DARY. W Miliczu zebrał się jednak pod pretekstem manewrów wandalski sztab generalny, który wysłał żandarmów, którzy zamordowali parę książęcą z dziecięciem.

Sztab generalny oczekiwał żandarmów przy Wielkim Kamieniu. Gdy ci przygalopowali to dowódca komanda Śmierci wręczył Szefowi medalion z wizerunkiem Cesarza, który księżna miała na szyi. Medalion krążył w milczeniu z Rąk do Rąk, aż powrócił do Szefa, który Cisnął Go. Para książęca została pochowana w jednym z HANIEBNYCH Grobowców na Zakrzowie z Darami rzymskimi. Misy były oczywiście pełne dukatów, których robotnicy nie oddali. Wobec tego Rzymianie UCIEKLI z Kurska i Sambora-Kijowa za Dunaj. Stepy pontyjskie zostały podzielone na 3 części: Między Dniestrem a Dunajem WIZYGOCI; między Dniestrem a Dnieprem WANDALOWIE a za Dnieprem OSTROGOCI.

Profesor Manteuffel zabawił się w Stańczyka mówiąc, że Bizantyjczycy chcieli Wziąć Świat Metalurgią Armeńską – dzięki której w skarbcach bizantyjskich znalazło się 3/4 Bogactw Świata ??? Bizancjum było Mocarstwem Technologicznym, która to Technologia została upowszechniona po złupieniu Bizancjum przez Wenecjan i Krzyżowców w r. 1204.

Bizancjum eksportowało Żelazo Armeńskie do Azji przez kanał Aleksandryjski. Ponieważ Metalurgia Armeńska pracowała na krzyworoskiej i kurskiej rudzie i donbaskim węglu, to wandalski książę przyjmując we Wrocławiu poselstwo rzymskie Uchylił Romejom Nieba.

Najazd Ordy Huńskiej zmienił sytuację geopolityczną w Europie. Publikowany Tu i Ówdzie SZCZEGÓŁOWY opis zdobycia przez Wandalów Rzymu odnosi się do najazdu na Italię Radagajsa. Świadczy o tym oblężenie Mediolanu, pod którym zniszczono Legiony Galijskie. Po tym zwycięstwie i wielkodusznym oszczędzeniu Mediolańczyków Wandalowie wg Wielkiej Kroniki Szwajcarskiej UCIEKLI, do Rawenny, która była Przedostatnią twierdzą broniącą Rzymu od Północy.

Rawenna padła po półtoraroczym oblężeniu, po czym Wandalowie poszli na Florencję, która Podpisała Rozejm więc pod Florencją stanął garnizon wandalski, które to wzgórze pokazuje się turystom.

Oblężenie Rzymu okazało się bardzo trudne. W pierwszym ataku na Murzy doborowe jednostki wandalskie poniosły takie straty, że zostały wycofane, i dopiero Rezerwy po zawaleniu jednej z bram – prawdopodobnie Podkopem – wdarły się do miasta, gdzie trwały długie walki uliczne. Cesarz i senatorowie schronili się w Koloseum, które zostało zdobyte. Cesarz Padł na Kolana przed wodzem wandalskim, który wygnał go z Rzymu jako NIEGODNEGO.

Rzymskie opisy najazdu Radagajsa przedstawiają najazd jako Klęskę Najeźdźców, w co nie wierzyłem. KLĘSKA ta pochodzi stąd, że najazd Radagajsa został skontrowany najazdem Hunów i Romejów na Panonię, co doprowadziło do bitwy nad Nysą, gdzie najeźdźcy SPALILI wracającą z Rzymu armię wandalską z jej Królem Osijem Pomorskim, od którego to wydarzenia miasto zwie się ZGORZELCEM.

To identyfikuje Radagajsa z Osijem Pomorskim. Brat Osija prowadził jednak "z powodzeniem" wojnę z Hunami i utrzymał KIJÓW. Prawda jest jednak taka, że ów Brat, którego imienia nie wymienia się, uznał się wasalem huńskim, i za skarbiec na Wolinie uzyskał zwrot Kijowa, czyli że Pokój z Hunami Kupiły Wandalki. - Opis tego najazdu na Rzym, który był żertwą dla Prześmiewców i Szyderców ZNIKNĄŁ ze stron IN po wykazaniu przeze mnie, że to jest Raport z najazdu na Italię Radagajsa, co było LIKWIDACJĄ Imperium Zachodniorzymskiego.

Przełamanie przez Wandalów granicy na Renie było skutkiem zniszczenia przez Radagajsa legionów galijskich pod Mediolanem, a podbój przez Wandalów Galii, Hiszpanii i Afryki Północnej jest znany. Nie znane jest tylko to, że w akcie Pokoju z Hunami Wandalowie zobowiązali się do wyemigrowania całego ludu do Galii, ale odstąpili od tego na rzecz IV wojny z Hunami. Proponowali to już im Burgundowie, ale Wandalowie odpowiedzieli, "że dopóki żyje Attyla to jest niemożliwe", wobec czego Burgundowie Zamordowali Attylę.

 
 

Lila Weneda

Lila Weneda to rozebrana przez Krzyżaków i Czechów Katedra Bydgoska, której niedokończoną kopią jest mauzoleum Eurydyki-Europy, znane jako HAGIA SOPHIA
 
« powrót|drukuj