Skip Navigation
 

Rok 600: Mapa Grzegorza Wlk

Rok 900: Bez Rekonkwisty Prawdziców

Rok 900: Z Rekonkwistą Prawdziców

28. LECHIADA

Neurowie-Słowianie pojawiają się w Historii w VII wieku pne. Nazwa ta pochodzi od wymienianej przez Asyryjczyków GÓRY NARAD czyli Sejmu na Cytadeli poznańskiej, gdzie był zbudowany przez Pana Oceanów Posejdona zamek LECH.

Neurowie z upoważnienia Sejmu Poznańskiego obsługiwali kanał BrześćLitewski-Prypeć, którym eksportowano na wschód Żelazo Powiślańskie a importowani pszenicę produkowaną przez Scytów Oraczy. Nie byli to Scytowie, ale Melanchlajnowie czyli pozostańcy Kimeriów, którzy łupieni przez Scytów wezwali Słowian-NEURÓW.

Neurowie ZNIKNĘLI podczas wojny persko-scytyjskiej (520-510 pne). Cofający się na Zachód przed Persami Scytowie zerwali tamę w Piński, która zalała 2 armie perskie, co zmusiło Persów do odwrotu. Scytowie podbili potem łatwo Agatyrsów w Rumunii a po bardzo zaciętych walkach w Polsce Północnej i Zachodniej Słowian.

Okupacja scytyjska była tragiczna, gdyż Scytowie masowo sprzedawali Słowian Grekom a ci odprzedawali ich na Bliski Wschód. Jednak, gdy Scytowie poszli ratować Greków pod MARATONEM to Leszek Złotnik zdobył skarbiec scytyjski w Płocku a potem pobił Scytów pod Kolbuszową, aby wbijać z nad Donem słupy graniczne z napisem HORWACJA, bo uważał się za górala ze Szwajcarii Kaszubskiej. Za jego rządów kultura łużycka przekształciła się we wschodniopomorską.

Leszek urzędował na GARGAMELLU, który dla Greków stał się synonimem GIGANTOMANII z Dobrotliwym Królem Obżartuchem. Leszek przeniósł Sejm z Góry Narad na Wawel, gdzie kazał rozebrać kasztel Marii Egipcjanki i zbudować Austriackie Kuchnie Szpitalne. Prawdopodobnie też jego dziełem był zamek KASZUBY na górze Stołowej w Koninie, rozebrany przez Seta Ptolemeusza na kopię Pałacu Ptolemeuszy w Aleksandrii – Architektonicznego Cudu Wszechczasów.

BISKUPIN był refugium Nie Plemiennym a Rodowym czyli MAGAZYNEM bogatego rodu rolniczego. Takich refugiów-SCHRONISK przed kimeryjskimi i scytyjskimi łapaczami niewolników było dużo.

Ta idylla trwała do najazdu macedońsko-epirskiego, który rozstrzygnął się w bitwie pod Wiedniem w r. 339 pne. Aleksander napisał do Arystotelesa o Zajęciu Ważnego Lechickiego Miasta od Strony Panonii CARACAUS, ale Bardziej Ludnego niż Bogatego, czyli że krakowiaczki pochowały swe kosztowności. Aleksander został Królem Krakowskim a jego matka Olimpiada Kanclerzycą. Utworzona wówczas mennica w Hedebach-Schlezwiku wybiła STO monet Filipa II i JEDNĄ Aleksandra.

Gdy wybuchła Wojna Grecka to Aleksander poprowadził jazdę scytyjską, która pod Heroneą rozgromiła Beotów. W drodze powrotnej Aleksander anektował Pangajon-Siedmiogród, którego kopanie dawały Filipowi tysiąc talentów złota rocznie, za co prowadził agresywną politykę w Azji Mniejszej. Pamiątką tego są statery I, z ALEKSANDREM-Apollem i FILIPEM-Szczurem. Ponieważ u Greków królem jest ten, kto Ma Złoto to Grecy zamordowali NIEWYPŁACALNEGO Filipa i przywołali WYPŁACALNEGO Aleksandra.

Olimpiada pozostała jednak w Krakowie, gdzie zbudowała na Gargamellu pałac Biało-Czerwony, z marmuru kłodzkiego Biała Marianna i schodzącej do Wisły kolumnady z czerwonego granitu tatrzańskiego. Pałac ten został powtórzony w Aleksandrii jako Architektoniczny Cud Wszechczasów.

Olimpiada jednak nie uniknęła wojny. Królowa Sarmatów Diana-Artemida zachachmęciła Aleksandrowi broniony przez dromadnicę skarbiec perski w Koł-Kryłgan-Kała k. Chiwy i przewiozła go flotylla – bo Amu Daria płynęła wówczas do Morza Kaspijskiego – do twierdzy MODLIN. Obie panie fortyfikowały się: Diana w Płocku i Poznaniu a Olimpiada w Krakowie. Polegało to wówczas na budowie wielkich wałów ziemnych i budowie na nich murów, jakie znamy jako Wielki Mur Chiński. Ówczesny Poznań czy Kraków były 10-20 razy WIĘKSZE od tychże miast średniowiecznych.

Wojna rozstrzygnęła się Pod Górą Łysica, nazwaną tak, bo Diana jako mężatka goliła głowę. Aleksander został pobity W KIELCACH, pamiątką czego są statery II, zwane przez Bawarów PŁACZKAMI. Diana ogłosiła protektorat nad Azją Mniejszą, co nazywa się Wojną Satrapów, kazała odbudować ARTEMIZJON w Efezie i zbudować dłuższą o jedno przęsło jego kopię na cytadeli w Kielcach na mauzoleum dla siebie, oraz kazała zamordować Aleksandra jako BANKRUTA.

Następny etap to Wojna LWA Z TYGRYSEM. W po r. 290 pne Rzymianie wygnali z Italii Galów, którzy w sile 300 tysięcy wojowników weszli do Lechii. Walki były ciężkie, aż Galowie poprosili o Pokój. Na mocy Pokoju dowódca najemników greckich Grakch poprowadził Galów do ich Pierwotnej Ojczyzny w Troi i Azji Mniejszej, gdzie założył system okupacyjny. Stąd udał się do Aleksandrii, gdzie dał się sportretować jako Pan Lasów na wieży FAROS.

Potem poprowadził całą ludność Kapadocji w Karpaty Zachodnie, gdzie powstała kultura puchowska. Przekonywał Sejm: ZDOBYLIŚMY IMPERIUM A IMPERIUM MOŻE UTRZYMAĆ TYLKO KRÓL. JĘŚLI MNIE WYBIERZECIE BĘDĘ NIE PANEM, ALE PRZYJACIELEM SEJMU. Stało się jednak Inaczej. Tak powstała WANDALSKA kultura przeworska, z centrum w Łęczycy, skąd rządził Grakch.

Grakch przywiózł sobie z Aleksandrii zięcia, Seta Ptolomeusza, który dał początek Polskim Faraonom. Nie mógł on oczywiście mieszkać w zgrzebnym Więzieniu Łęczyckim więc zburzył zamek KASZUBY Leszka Złotnika na Górze Stołowej w Koninie i zbudował tam kopię Pałacu Ptolemeuszy w Aleksandrii – Archietektonicznego Cudu Wszechczasów. Zbudował też na Gargamellu kopię latarni Faros, zwaną Wieżą BABEL, dla komunikacji świetlnej z Egiptem ??? Tak zaczęłą się WANDALSKA kultura przeworska.
 
 
 
« powrót|drukuj