Skip Navigation
 

Rok 600: Mapa Grzegorza Wlk

Rok 900: Bez Rekonkwisty Prawdziców

Rok 900: Z Rekonkwistą Prawdziców

28. LECHIADA

Neurowie-Słowianie pojawiają się w Historii w VII wieku pne. Nazwa ta pochodzi od wymienianej przez Asyryjczyków GÓRY NARAD czyli Sejmu na Cytadeli poznańskiej, gdzie był zbudowany przez Pana Oceanów Posejdona zamek LECH.

Neurowie z upoważnienia Sejmu Poznańskiego obsługiwali kanał Brześć Litewski - Prypeć, którym eksportowano na wschód Żelazo Powiślańskie a importowani pszenicę produkowaną przez Scytów Oraczy. Nie byli to Scytowie, ale Melanchlajnowie czyli pozostańcy Kimeriów, którzy łupieni przez Scytów wezwali Słowian-NEURÓW.

Neurowie ZNIKNĘLI podczas wojny persko-scytyjskiej (520-510 pne). Cofający się na Zachód przed Persami Scytowie zerwali tamę w Piński, która zalała 2 armie perskie, co zmusiło Persów do odwrotu. Scytowie podbili potem łatwo Agatyrsów w Rumunii a po zaciętych walkach w Polsce Północnej i Zachodniej Słowian.

Okupacja scytyjska była tragiczna, gdyż Scytowie masowo sprzedawali Słowian Grekom a ci odprzedawali ich na Bliski Wschód. Jednak, gdy Scytowie poszli ratować Greków pod MARATONEM to Leszek Złotnik zdobył skarbiec scytyjski w Płocku a potem pobił Scytów pod Kolbuszową, aby wbijać z nad Donem słupy graniczne z napisem HORWACJA, bo uważał się za górala ze Szwajcarii Kaszubskiej. Za jego rządów kultura łużycka przekształciła się we wschodniopomorską.

Leszek urzędował na GARGAMELLU, który dla Greków stał się synonimem Gigantomanii z Dobrotliwym Królem Obżartuchem. Na Wawel Leszek kazał rozebrać kasztel Marii Egipcjanki i zbudować Austriackie Kuchnie Szpitalne. Prawdopodobnie jego dziełem był zamek KASZUBY na górze Stołowej w Koninie, rozebrany przez Seta Ptolemeusza na kopię Pałacu Ptolemeuszy w Aleksandrii – Architektonicznego Cudu Wszechczasów.

BISKUPIN był Schroniskiem-refugium i magazynem bogatego rodu rolniczego. Takich refugiów-SCHRONISK przed kimeryjskimi i scytyjskimi łapaczami niewolników było dużo.

Najwybitniejszym władcą antycznej Lechii był ATEAS. Przeniósł on stolicę do KASZUBA-Konina do WANDALINA-Kijowa i opanował zimie według Anglików do Środkowego Amuru, ustanawiając granicę Lechii DOKŁADNIE na linii Wielkiego Muru Chińskiego jako Granicy Naturalnej. Od niego pochodzi nazwa ANTÓW Naddnieprzańskich.

W wieku 80 lat Ateas powrócił do Europy, aby ustanowić granicę Lechii NA ISTERZE-Dunaju. To mu jednak nie wystarczyło, bo przekroczył Dunaj o obległ stolicę Tracji Istrię, w czym starał się mu Dopomóc Filip II Macedoński oblężeniem Troi-Bizancjum. W trakcie tego król Traków zmarł więc Tracja skapitulowała, wobec czego Ateas zażądał od Filipa zwinięcia oblężenia Troi, co ten uczynił.

https://www.britannica.com/biography/Ateas// pisze na ten temat: In 339 the ruler Ateas was killed at age 90 while fighting Philip II of Macedonia. The community was eventually destroyed in the 2nd century BCE, Palakus being the last sovereign whose name is preserved in history.

Z opisów historycznych wynika, że Ateas został zaatakowany przez Epir a Albańczycy po zdobyciu Triestu poszli na Flawionis-Wiedeń. Na Polu Lechickim rozegrała się bitwa w trakcie której Sojusznik Ateasa Filip II uderzył na tabor lechicki broniony przez 20 tysięcy junaków i amazonek. W trakcie tego koń Filipa został przebity włócznią a on stracił lewe oko. - W obozie NIE ZNALAZŁ JEDNAK ANI DRAHMY ZŁOTA CZY SREBRA

. Ponieważ po bitwie doszło do kłótni Macedończyków z Albańczykami, w trakcie której Filip WYPĘDZIŁ żonę Olimpiadę jako Albankę z synem Aleksandrem to krakowiaczki zaprosiły Aleksandra na Tron Krakowski: Aleksander napisał więc do Arystotelesa o ZAJĘCIU WAŻNEGO LECHICKIEGO MIASTA CARAUCAS OD STRONY PANONII, ale bardziej Ludnego niż Bogatego, czyli że krakowiaczki pochowały swe skarby.

Aleksander został Królem Krakowskim a jego matka Olimpiada Kanclerzycą. Utworzona wówczas mennica w Hedebach-Schlezwiku wybiła STO monet Filipa II i JEDNĄ Aleksandra.

Gdy wybuchła Wojna Grecka to Aleksander poprowadził jazdę scytyjską, która pod Heroneą rozgromiła Beotów. W drodze powrotnej Aleksander anektował Pangajon-Siedmiogród, którego kopanie dawały Filipowi tysiąc talentów złota rocznie, za co prowadził agresywną politykę w Azji Mniejszej. Pamiątką tego są statery I, z ALEKSANDREM-Apollem i FILIPEM-Szczurem. Ponieważ u Greków królem jest ten, kto Ma Złoto to Grecy zamordowali NIEWYPŁACALNEGO Filipa i przywołali WYPŁACALNEGO Aleksandra.

Olimpiada pozostała jednak w Krakowie, gdzie zbudowała na Gargamellu pałac Biało-Czerwony, z marmuru kłodzkiego Biała Marianna i schodzącej do Wisły kolumnady z czerwonego granitu tatrzańskiego. Pałac ten został powtórzony w Aleksandrii jako Architektoniczny Cud Wszechczasów. W Krakowie istniała już BAALOCHWALNIA-Bałwochwalnia na górze LIBAN, ufundowana przez królewnę syryjską Anatę jako KOPIA zbudowanego przez nią Pałacu Królewskiego BAALBEK na kolumnach wewnętrznych z ŻELAZOMIEDZI z Kielc, co zainicjowało CAŁĄ ARCHITEKTURĘ ANTYCZNĄ. To jest największa zagadka architektury antycznej, którą rozwiązałem dopiero ja. Architektura ta nie mogła przetrwać w oryginale, bo kolumny z żelazomiedzi były rabowane NA ARMATY.

Projektantem Antycznego Krakowa był Największy Architekt Starożytności DEJNOKRATES. Gdy Aleksander poprosił matkę o użyczeniu mu Dejny to ta wysłała plany Antycznego Krakowa, które zostały adaptowane do ALEKSKANDRII - w jaki to sposób powstało Najwspanialsze Miasto w Historii. Antyczna Aleksandria została PRZENIESIONA przez Konstantyna Wielkiego do Konstantynopola, żeby odebrać Aleksandrii Majestat Światowy, Antyczny Kraków DOSŁOWNIE został Zrównany z Ziemią przez Czechów w czasie okupacji przez nich w latach 1038-42. Ludność prawdopodobnie przesiedlili w bezludne wówczas Czeskie Sudety RIFY jako HORWATÓW. przez dromadnicę skarbiec perski w Koł-Kryłgan-Kała k. Chiwy i przewio WIELKA LECHIA I WIELOWYMIAROWA PROPAGANDA ANTYPOLSKA, ANTYSŁOWIAŃSKA I ANTYLUDZKA

Grecy liczyli czas od zdobycia Troi w r. 1184 pne, ale Ateńczycy od I Hołdu dla Pana z Gdańska w roku 7118 pne ???

Największym problemem skandynawskiej mitologii jest wojna Wanów z Asami. Wanowie i Asowie RĄDZILI ŚWIATEM, ale doszło między nimi do wojny, w trakcie której Wanowie zdobyli stolicę Asów Asgard, którego mury nie były ukończone. W Asgardzie było 12 świątyń, wobec czego odnoszono Asgard do Troi na Złotym Rogu.

WŁADZA NAD ŚWIATEM WANÓW-Wandalów i ASÓW-Ariów byłaby technologiczna. Przeczytałem u Wiktora Kałasznikowa (Atlas Tajemnic i Zagadek – Dawne cywilizacje, T. 2, Bellona W-wa 2003, s. 48), że Asgard to Azów to przybliżyło sprawę do Kijowa, gdzie było 12 świątyń!

Wobec tego, gdy w r. 1628 pne wybuch Santorynu zniszczył Egeję i Stare Państwo Hetyckie to nastąpiła wędrówka ludów na południe Dnieprem i Dunajem, więc Wanowie-Wandalowie z Pomorza i Pałuk uderzyli na KIJÓW – co byłoby owym TRYUMFEM Wanów w Asgardzie? To jest mądrzejsze od identyfikacji Asgardu z Troją u Daenikena & Sp, bo Kijów leży 2 razy bliżej od Stambułu a Skandynawowie mieli powód by gratulować Słowianom, gdyż otrzymali ziemie nad dolną i środkową Łabą (kultura nordyjska).

Z tego wynika, że Zdobycie Miasta Bogów ASGARDU było skutkiem zmowy Kaszubów z Gdańska ze Skandami z Birki-Sztokholmu. Skandowie popłynęli Dźwiną-Dnieprem a Kaszubi Prypecią, aby w miejscu, gdzie Muru Asgardu Nie Było i był tylko Nasyp z Palisadą, PRZEŁAMAĆ PALISADĘ.

Zawarto Pokój, na mocy którego Kaszubi dostali Dorzecze Odry, z granicą z Ariami na Kanale Przemysłowym na Górnej Warcie Skandowie dorzecze Dolnej i Środkowej Łaby, ale przynależności Basiliosu nie określono. Wobec tego doszło do wojny, którą rozstrzygnęła bitwa na Dolężą. Odkryto tam Wiele grobów skandynawskich, ale żadnego słowiańskiego, gdyż Słowianie po skremowaniu poległych zabrali prochy do Basiliosu, który od wodza znad Dolęży Szczyta nazwano SZCZECINEM.

Szczyt zbudował słynne mury Szczecina zwane LONDYŃSKIMI, z forteczną groblą-drogą do Dąbia. Podobne mury zbudowano też w Birce-Sztokholmie, których długość Czołową określono na 20 km. LMSz zburzyła II krucjata, gdy Henryk Lew poprowadził na Połabie 10 razy więcej krzyżowców niż cesarz na Bliski Wschód, a mury Sztokholmu Krzyżacy.

Mickiewicz, który miał dobre wiadomości, nauczał w Paryżu, że KASYCI TO KASZUBI. Logicznie rzecz biorąc to Babilon mogli zdobyć TYLKO KASZUBI, przy pomocy wież oblężniczych na KOGACH. Popłynęli oni na krypach do Odessy - bo był kanał San-Dniestr - gdzie zmontowano kogi, którymi popłynęli do Antiochii, gdzie rozmontowali kogi i przewlekli na Eufrat, żeby zmontować kogi, którymi popłynęli w dół Eufratu, aby po zamontowaniu WIEŻ oblężniczych podpłynąć w nocy do nawodnych murów Babilonu.

Wieża Babel była 4 razy wyższa od latarni Faros, czyli że miała ponad km wysokości. Była zwrócona krótkim bokiem do Zagrosu dla ochrony przed halnym. W Polsce jest tylko jedna wieża o podstawie prostokątnej, na zamku w Kwidzynie - kiedyś wysoka - gdyż jest to pomnik zdobycia przez Kaszubów Babilonu.

Tryumfator z Asgardu, Popiel Wielki ustanowił SEJM na Górze Narad w Poznaniu, gdzie na Cytadeli był zamek POSEJDONA. Każde plemię w dorzeczu SŁAWY - Śląskiej w'ODRY, niezależnie od języka i wyznania, miało przysłać 2 posłów na Górę Narad. Ponieważ Sejm nadał Popielowi Wlk imię LECH-Lew to zamek Posejdona zaczęto zwać LECHEM. Wazowie przebudowali zamek na Twierdzę przez zakopanie 2 dolnych kondygnacji a Prusacy na Cytadelę przez urządzenie tam kazamat artyleryjskich, koszar, arsenału i magazynów.

. Według Mickiewicza to Słowianie wpisali się do Historii Powszechnej zdobyciem przez Kaszubów-Kasytów Babilonu w r. 1595 pne, a według Herezji Rosyjskiej to w r. 1334 pne dokonali z Ariami odsieczy oblężonej przez Mojżesza Troi na Złotym Rogu.

Wojna Trojańska była ŚWIATOWĄ wojną słowiańskiej, metalurgii Kaszubskiej i Śląskiej, z aryjską: Powiślańską, Kielecką i Krzyworoską. Śródziemnomorskim dystrybutorem metalurgii śląskiej była Wenecja a metalurgii aryjskiej Troja na Złotym Rogu.

Apanażowy książę Trzech Gór - Strzegomia i namiestnik Wenecji Nauplios-Neptun uknuł spisek z królewiczem trojańskim Parysem, za którym Hetyci rozesłali listy gończe jako piratem Aleksandrem z Troi. Poczta miał przyjść do Myken RANO, ale ambasador Pragi Achilles stanowczo się wydaniu Parysa sprzeciwił. Wobec tego uknuto spisek, że Parys PORWIE żonę Menelaosa Piękną Helenę a Zdradzony Małżonek będzie go ŚCIGAŁ, i oblegnie Troję. Wówczas Achilles przyprowadzi Setki Tysięcy Ilirów-Albańczyków, Ariów i Mosków-Moskali, którzy dokonają okupacji Hetycji w Azji Mniejszej.

Ze spisku zdał sobie sprawę Odyseusz, wiec symulował OBŁĘD, ale został aresztowany przez syna Neptuna Palamedesa, który przesłuchiwał go w pałacu Pylos i odesłał w kajdanach Agamemnonowi – wodzowi wyprawy trojańskiej, który ułaskawił symulanta. Pod Troją Wódz Słowian Palamedes został jednak zamordowany, wobec czego pod Troję przybył Neptun i wszczął śledztwo w/s śmierci syna. Okazał się Genialnym Śledczym, gdyż ostrzegł Diomedesa, że Odyseusz ma zamiar go zamordować - i wkrótce Diomedes prowadził przez obóz nagiego Odyseusza płazując go mieczem, przy czym obaj oskarżali się wzajemnie o Zamordowanie Palamedesa. Protokoły śledztwa Neputuna zostały złożone w archiwum frygijskim w Kanakkale, aby 4 wieki później zostać spoetyzowane przez Homera na ILIADĘ.

Następcą Palamedesa pod Troją został Paweł Długi, który po upadku Troi dokonał okupacji Paflagonii i chciał uzyskać od wybierającego się do Indii Indry Asgard-Kijów, ale ten dał Asgard Parysowi, który uratował z Płonącej Troi 12 tysięcy Traków więc Paweł musiał się zadowolić LUBLINEM. Była to transformacja kultury przedłużyckiej w ŁUŻYCKĄ.
 
 

Lila Weneda

Lila Weneda to rozebrana przez Krzyżaków i Czechów Katedra Bydgoska, której niedokończoną kopią jest mauzoleum Eurydyki-Europy, znane jako HAGIA SOPHIA
 
« powrót|drukuj