Skip Navigation
 

Rok 600: Mapa Grzegorza Wlk

Rok 900: Bez Rekonkwisty Prawdziców

Rok 900: Z Rekonkwistą Prawdziców

28. LECHIADA

Podczas wojen Markomańskich aktywnością wykazały się 2 ludy, których dotychczas nie udało się zidentyfikować: Semnonowie i Hermundurowie, których próbowano tłumaczyć jako "morawianie?" Według mnie nazwa Semnonów pochodzi od SEJMU, zaś Hermundurów kojarzy się z Hermionami czyli Kaszubami – od ich interwencji nad Dunajem. Niemiecki HERR oznaczył więc Kaszuba.

Podczas wędrówki pogromionych Swebów do Skandynawii w roku 174 zostali oni nagabnięci w Gubinie przez Sejm, który Odradził Im Tego i wysłał armię na Morawy. Wobec tego Rzymianie musieli zrezygnować z tworzenia prowincji ZADUNAJSKIEJ a na mocy Pokoju w Gubinie Goci przenieśli się na prawy brzeg Wisły.

. W latach 80. XIX wieku na wrocławskim Zakrzowie znaleziono Grobowce Wandalskie. Datuje się je na r. 332 ne, ale sprawą Załatwił tajny radca cesarski z Berlina, który sprawę Zakamuflował i kazał skuć z tarczy na zachodniej fasadzie Sukiennic DATĘ ze starego KARUSZA I Domu Kupców, przebudowanego w roku 1846. Grobowce te Wprowadzały BOWIEM Słowiańszczyznę do historii Powszechnej, z czym Niemcy Walczyli. Grobowce są wprawdzie SZKIELETOWE czyli Germańskie, ale nie ulega wątpliwości, że to są pochówki HANIEBNE.

Podczas wojny Gockiej do Wrocławia przybyło poselstwo rzymskie z bogatymi darami dla młodego księcia. Książę z Księżną przyjęli łaskawie Poselstwo i DARY. W Miliczu zebrał się jednak pod pretekstem manewrów wandalski sztab generalny, który wysłał żandarmów, którzy zamordowali parę książęcą z dziecięciem.

Sztab generalny oczekiwał żandarmów przy Wielkim Kamieniu. Gdy ci przygalopowali to dowódca komanda Śmierci wręczył Szefowi medalion z wizerunkiem Cesarza, który księżna miała na szyi. Medalion krążył w milczeniu z Rąk do Rąk, aż powrócił do Szefa, który Go Cisnął. Para książęca została pochowana w jednym z HANIEBNYCH Grobowców na Zakrzowie z Darami rzymskimi. Misy były oczywiście pełne dukatów, których robotnicy nie oddali.

Wobec tego Rzymianie UCIEKLI z Kurska i Sambora-Kijowa za Dunaj. Stepy pontyjskie zostały podzielone na 3 części: Między Dniestrem a Dunajem WIZYGOCI; między Dniestrem a Dnieprem WANDALOWIE a za Dnieprem OSTROGOCI.

Profesor Manteuffel zabawił się w Stańczyka mówiąc, że Bizantyjczycy chcieli Wziąć Świat Metalurgią Armeńską – dzięki której w skarbcach bizantyjskich znalazło się 3/4 Bogactw Świata ??? Bizancjum było Mocarstwem Technologicznym, która to Technologia została upowszechniona po złupieniu Bizancjum przez Wenecjan i Krzyżowców w r. 1204.

Bizancjum eksportowało Żelazo Armeńskie do Azji przez kanał Aleksandryjski. Ponieważ Metalurgia Armeńska pracowała na krzyworoskiej i kurskiej rudzie i donbaskim węglu, to wandalski książę przyjmując we Wrocławiu poselstwo rzymskie Uchylił Romejom Nieba.

Najazd Ordy Huńskiej zmienił sytuację geopolityczną w Europie. Publikowany Tu i Ówdzie SZCZEGÓŁOWY opis zdobycia przez Wandalów Rzymu odnosi się do najazdu na Italię Radagajsa. Świadczy o tym oblężenie Mediolanu, pod którym zniszczono Legiony Galijskie. Po tym zwycięstwie i wielkodusznym oszczędzeniu Mediolańczyków Wandalowie wg Wielkiej Kroniki Szwajcarskiej UCIEKLI, do Rawenny, która była Przedostatnią twierdzą broniącą Rzymu od Północy.

Rawenna padła po półtoraroczym oblężeniu, po czym Wandalowie poszli na Florencję, która Podpisała Rozejm więc pod Florencją stanął garnizon wandalski, które to wzgórze pokazuje się turystom.

Oblężenie Rzymu okazało się bardzo trudne. W pierwszym ataku na Murzy doborowe jednostki wandalskie poniosły takie straty, że zostały wycofane, i dopiero Rezerwy po zawaleniu jednej z bram – prawdopodobnie Podkopem – wdarły się do miasta, gdzie trwały długie walki uliczne. Cesarz i senatorowie schronili się w Koloseum, które zostało zdobyte. Cesarz Padł na Kolana przed wodzem wandalskim, który wygnał go z Rzymu jako NIEGODNEGO.

Rzymskie opisy najazdu Radagajsa przedstawiają najazd jako Klęskę Najeźdźców, w co nie wierzyłem. KLĘSKA ta pochodzi stąd, że najazd Radagajsa został skontrowany najazdem Hunów i Romejów na Panonię, co doprowadziło do bitwy nad Nysą, gdzie najeźdźcy SPALILI wracającą z Rzymu armię wandalską z jej Królem Osijem Pomorskim, od którego to wydarzenia miasto zwie się ZGORZELCEM.

To identyfikuje Radagajsa z Osijem Pomorskim. Brat Osija prowadził jednak "z powodzeniem" wojnę z Hunami i utrzymał KIJÓW. Prawda jest jednak taka, że ów Brat, którego imienia nie wymienia się, uznał się wasalem huńskim, i za skarbiec na Wolinie uzyskał zwrot Kijowa, czyli że Pokój z Hunami Kupiły Wandalki. - Opis tego najazdu na Rzym, który był żertwą dla Prześmiewców i Szyderców ZNIKNĄŁ ze stron IN po wykazaniu przeze mnie, że to jest Raport z najazdu na Italię Radagajsa, co było LIKWIDACJĄ Imperium Zachodniorzymskiego.

Przełamanie przez Wandalów granicy na Renie było skutkiem zniszczenia przez Radagajsa legionów galijskich pod Mediolanem, a podbój przez Wandalów Galii, Hiszpanii i Afryki Północnej jest znany. Nie znane jest tylko to, że w akcie Pokoju z Hunami Wandalowie zobowiązali się do wyemigrowania całego ludu do Galii, ale odstąpili od tego na rzecz IV wojny z Hunami. Proponowali to już im Burgundowie, ale Wandalowie odpowiedzieli, "że dopóki żyje Attyla to jest niemożliwe", wobec czego Burgundowie Zamordowali Attylę.

Gdy do Kielc przybyło poselstwo z Budy z żądaniem zaległego trybutu to Wandalowie oderżnęli posłom żywcem ciało od kości, uwędzili i wysłali pupety do Budy z zapowiedzią, że "zrobią to wszystkim Hunom". W bitwie nad Nedao-Nidą w r. 454 walczyło sto tysięcy Wandalów przeciw 200 tysiącom Hunów. Bitwa została opisana dość dokładnie w Pieśni o Hunach. Ponieważ zginęli Król Wandalów i Następca Tronu to przy komendzie został tylko narzeczony Wandy Odyniec ze Szczecina – późniejszy Odoaker z Rawenny.

Przed bitwą nad Nidą Wandalowie zamordowali króla Rusi Pomorskiej POLONUSA jako Przyjaciela Attyli a jego syna Odyńca-Odoakra zaręczyli z Wandą, aby po bitwie wysłać go z armią do Włoch, gdzie ZDOBYŁ RZYM - przez Wandalów po raz IV. Wracając z Rzymu Odyniec zbuntował się jednak w Wiedniu i założył w Italii system okupacyjny więc Sejm POPROSIŁ króla Ostrogotów Teodoryka o Zamordowanie Odoakra, co ten uczynił.

Międzynarodowy Instytut Cywilizacji Słowian przysłał mi też protokół zwołanej przez cesarza chińskiego Ti konferencji w Wołgogradzie w/s Podziału Ziem Huńskich. Główną postacią tej Konferencji, poza Ambasadorem Chińskim TAJWANEM, był marszałek Kurska, który wykazał największą opozycyjność wobec Cesarstwa Ti. Ponieważ w wojnie huńsko-wandalskiej Lugiowie-Łużyczanie zachowali neutralność to po IV Zdobyciu Rzymu Wandalowie obarczyli ich kontrybucją Zdobycia Kurska, który Nie Przysłał GRATULACJI po bitwie nad Nidą.

Ponieważ Łużyczanie Kurska nie dobyli to po 2 latach zostali zesłani Karnie do Mongolii jako AWAROWIE od Kairu-k'Avarisu-Konina a zdobycie Kurska powierzono, NOWEMU narzeczonemu Wandy, królowi Longobardów Rydygierowi. Ten składając raport o Zdobyciu Kurska, po wypowiedzeniu formuły: WANDA NIECH ROZKAZUJE: NA ZIEMI, MORZU I W POWIETRZU, wyjął miecz i rzucił się nań... NIE WIADOMO, CZY Z MIŁOŚCI CZY Z WŚCIEKŁOŚCI ???

Wanda została królową, gdyż jej młodszy brat Leszek został oskarżony o "przyczynienie się" do śmierci nad Nidą starszego brata i wysłany z Awarami do Mongolii, skąd wypędził Hunów, ale mogli tam zostać ci, co zadeklarowali się jako TURCY, oraz przełamał ODBUDOWANY Mur Chiński, pojmał cesarza Ti i ściął go Publicznie, z czego MICSł przysłał mi protokół.

Wanda MUSIAŁA upamiętnić bitwę nad Nidą Architektonicznie. Mauzoleum Bitwy nad NEDAO-Nidą ostało się w Nowym Korczynie jako ZAMCZYSKO: Zamek Książęcy, Synagoga, Rzeźnia-FASOLEX i Boiska, otoczone fosą-KĘPĄ, którą płynęła Nida. Uważam, że dziełem jej była też Świątynia Ślężańską TĄPADŁO II od Templum Pforte jako Imperialna. Miała ona 6 portali – według mnie portyków - dla Hołdowników: z LONDYNU, PARYŻA, RZYMU, KONSTANTYNOPOLA, PEKINU I SZTOKHOLMU. Prawdopodobnie Wanda dobudowała tylko portyki do Imperialnej świątyni Lubrana, który musiał podjąć konkurencję z Najwspanialszą Świątynia Oktawiana w Baalbeku, co zrobił przez POWIĘKSZENIE pałacu Olimpiady na Gargamellu, co wyszło jednak Nieszczególnie. Wyjście z tego znalazła Wanda uzupełniając ją Sześcioma Portykami.

Katastrofalny dla Bizancjum najazd Słowian na Bałkany w VI w. był skutkiem wojny wandalskiej Belizariusza – czego bez naszej narodowej Lechiady wyjaśnić się nie da. To że maleńka armia słowiańska ZAWALIŁA ŚWIAT RZYMSKI jest kazusem bizantyjskiej cenzury, która zakazała pisania o Wandalach, aby nie powodować paniki. Z tej racji szczegółowa relacja Prokopa z Cezarei o zdobyciu przez tą maleńką armię miasta Toperos nad Morzem Egejskim jest niekompletna, gdyż miasto było bronione przez regularną armię bizantyjską a Słowianie, po zdobyciu tej twierdzy, wymordowali 25 tysięcy mężczyzn – czego 2 tysiące desperatów dokonać nie mogło.

Gerard Labuda zaprzecza jakoby Toperos leżało nad morzem, ale musiało tak być, gdyż owe 2 jednostki słowiańskie, które dopiero po walkach przystąpiły do oblężenia Toperos, były armią rozpoznawczą, która umożliwiła desant flocie wandalskiej, która zdobyła Toperos i dokonała rzezi. Wg mnie jest to rzymska nazwa LabirynTHOS'u-Athosu.

Wypędzony przez Belizariusza z Kartaginy Moskwa dokonał najpierw podboju Ilirii zdobywając Singidunum, który przemianował na BELGRAD, potem dokonał podboju Wysp Brytyjskich, zakładając tam Królestwo Murcji, które dał Wodanowi z Poznania, aby powrócić na Bałkany i zdobyć Athos-Toperos, co było wstępem do OBLĘŻENIA KONSTANTYNOPOLA. Dlatego w r. 550 przybyli na Śląsk starsi synowie Moskwy, Lech i Czech, żeby prosić sejm wandalski we Wrocławiu o pomoc przy oblężeniu Konstantynopola. Sejm Sląski we Wrocławiu odesłał braci do Legnicy, gdzie więc Dziadoszan wysłał armię pod Konstantynopol.

Menander pisze o stosunkach w trójkącie Słowianie-Bizancjum-Awarowie. Konstantynopol został uwolniony w 558 r. przez I armię awarską w sile 60 tysięcy wojowników konnych, którzy przybyli z Azji Mniejszej przez most z galer. Moskwa wycofał się do Kosowa, ale armia bizantyjska ruszyła w górę Dunaju a Awarowie po przeprawieniu się przez Dunaj również poszli na zachód.

Król Sklawinów Daurentius przyjął ultimatum awarskie ze śmiechem: TO MYŚMY ZWYKLI PANOWAĆ NAD INNYMI, i kazał posłów torturować. Ci ujawnili, że pomiędzy armiami awarską a bizantyjską PŁYNIE FLOTA BIZANTYJSKA, wobec czego Lech i Czech mieli Dzień na ewakuację Belgradu, a ponieważ Welina nie chciała o tym słyszeć to bracia zamordowali ją i babskim pagajem powieźli skarby w górę Dunaju.

Labuda odnosi ówczesną nazwę HUNOWIE do Kutrygurów, gdy byli to sprzymierzeni z Biznatyjczykami Awarowie, a nazwa Bułgarzy pochodziła od BELGRADU; VIDIVARI u Jordanesa to prawdopodobnie gdańskie Stegny.

W internecie toczy się dyskusja o Antach, którą zakończyłem informacją, że po zamordowaniu przez Awarów Mezomira sejm kijowski wezwał Lecha Afrykańskiego. Lech dał Awarom nadwołżańskim ziemie za Oskołem i Kalmiusem, co było nowym zagrożeniem Konstantynopola, który musiał dać Antom twierdzę u ujścia Dniestru BIAŁOGRÓD i uznać się w Pokoju adrianopolskim trybutariuszem Lech z Kalisza, który scedował trybut na Sambor-Kijów, czego efektem jest marynistyczna ceramika pieńkowska.
 
 
 
« powrót|drukuj