Skip Navigation
 

Rok 600: Mapa Grzegorza Wlk

Rok 900: Bez Rekonkwisty Prawdziców

Rok 900: Z Rekonkwistą Prawdziców

28. LECHIADA

Gdy do Kielc przybyło poselstwo z Budy z żądaniem zaległego trybutu to Wandalowie oderżnęli posłom żywcem ciało od kości, uwędzili i wysłali pupety do Budy z zapowiedzią, że "zrobią to wszystkim Hunom". W bitwie nad Nedao-Nidą w r. 454 walczyło sto tysięcy Wandalów przeciw 200 tysiącom Hunów. Bitwa została opisana dość dokładnie w Pieśni o Hunach. Ponieważ zginęli Król Wandalów i Następca Tronu to przy komendzie został tylko narzeczony Wandy Odyniec ze Szczecina – późniejszy Odoaker z Rawenny.

Przed bitwą nad Nidą Wandalowie zamordowali króla Rusi Pomorskiej POLONUSA jako Przyjaciela Attyli a jego syna Odyńca-Odoakra zaręczyli z Wandą, aby po bitwie wysłać go z armią do Włoch, gdzie ZDOBYŁ RZYM - przez Wandalów po raz IV. Wracając z Rzymu Odyniec zbuntował się jednak w Wiedniu i założył w Italii system okupacyjny więc Sejm POPROSIŁ króla Ostrogotów Teodoryka o Zamordowanie Odoakra, co ten uczynił.

Międzynarodowy Instytut Cywilizacji Słowian przysłał mi też protokół zwołanej przez cesarza chińskiego Ti konferencji w Wołgogradzie w/s Podziału Ziem Huńskich. Główną postacią tej Konferencji, poza Ambasadorem Chińskim TAJWANEM, był marszałek Kurska, który wykazał największą opozycyjność wobec Cesarstwa Ti. Ponieważ w wojnie huńsko-wandalskiej Lugiowie-Łużyczanie zachowali neutralność to po IV Zdobyciu Rzymu Wandalowie obarczyli ich kontrybucją Zdobycia Kurska, który Nie Przysłał GRATULACJI po bitwie nad Nidą.

Ponieważ Łużyczanie Kurska nie dobyli to po 2 latach zostali zesłani Karnie do Mongolii jako AWAROWIE od Kairu-k'Avarisu-Konina a zdobycie Kurska powierzono, NOWEMU narzeczonemu Wandy, królowi Longobardów Rydygierowi. Ten składając raport o Zdobyciu Kurska, po wypowiedzeniu formuły: WANDA NIECH ROZKAZUJE, NA ZIEMI, MORZU I W POWIETRZU, wyjął miecz i rzucił się nań... NIE WIADOMO, CZY Z MIŁOŚCI, CZY Z WŚCIEKŁOŚCI ???

Wanda została królową, gdyż jej młodszy brat Leszek został oskarżony o "przyczynienie się" do śmierci nad Nidą starszego brata i wysłany z Awarami do Mongolii, skąd wypędził Hunów, ale mogli tam zostać ci, co zadeklarowali się jako TURCY, oraz przełamał ODBUDOWANY Mur Chiński, pojmał cesarza Ti i ściął go Publicznie, z czego też MICSł przysłał mi protokół.

Wanda MUSIAŁA upamiętnić bitwę nad Nidą Architektonicznie. Mauzoleum Bitwy nad NEDAO-Nidą ostało się prawdopodobnie w Nowym Korczynie jako ZAMCZYSKO: Zamek Książęcy, Synagoga, Rzeźnia-FASOLEX i Boiska, otoczone fosą-KĘPĄ, którą płynęła Nida. Uważam, że dziełem jej była też Świątynia Ślężańską TĄPADŁO II od Templum Pforte jako Imperialna. Miała ona 6 portali – według mnie portyków - dla Hołdowników: z LONDYNU, PARYŻA, RZYMU, KONSTANTYNOPOLA, PEKINU I SZTOKHOLMU. Prawdopodobnie Wanda dobudowała tylko portyki do Imperialnej świątyni Lubrana, który musiał podjąć konkurencję z Najwspanialszą Świątynia Oktawiana w Baalbeku, co zrobił przez POWIĘKSZENIE pałacu Olimpiady na Gargamellu, co wyszło Nieszczególnie. Wyjście z tego znalazła Wanda uzupełniając ją Sześcioma Portykami.

Katastrofalny dla Bizancjum najazd Słowian na Bałkany w VI w. był skutkiem wojny wandalskiej Belizariusza – czego bez naszej narodowej Lechiady wyjaśnić się nie da. To że maleńka armia słowiańska ZAWALIŁA ŚWIAT RZYMSKI jest kazusem bizantyjskiej cenzury, która zakazała pisania o Wandalach, aby nie powodować paniki. Z tej racji szczegółowa relacja Prokopa z Cezarei o zdobyciu przez tą maleńką armię miasta Toperos nad Morzem Egejskim jest niekompletna, gdyż miasto było bronione przez regularną armię bizantyjską a Słowianie, po zdobyciu tej twierdzy, wymordowali 25 tysięcy mężczyzn – czego 2 tysiące desperatów dokonać nie mogło.

Gerard Labuda zaprzecza jakoby Toperos leżało nad morzem, ale musiało tak być, gdyż owe 2 jednostki słowiańskie, które dopiero po walkach przystąpiły do oblężenia Toperos, były armią rozpoznawczą, która umożliwiła desant flocie wandalskiej, która zdobyła Toperos i dokonała rzezi. Wg mnie jest to rzymska nazwa LabirynTHOS'u-Athosu.

Wypędzony przez Belizariusza z Kartaginy Moskwa dokonał najpierw podboju Ilirii zdobywając Singidunum, który przemianował na BELGRAD, potem dokonał podboju Wysp Brytyjskich, zakładając tam Królestwo Murcji, które dał Wodanowi z Poznania, aby powrócić na Bałkany i zdobyć Athos-Toperos, co było wstępem do OBLĘŻENIA KONSTANTYNOPOLA. Dlatego w r. 550 przybyli na Śląsk starsi synowie Moskwy, Lech i Czech, żeby prosić sejm wandalski we Wrocławiu o pomoc przy oblężeniu Konstantynopola. Sejm Sląski we Wrocławiu odesłał braci do Legnicy, gdzie więc Dziadoszan wysłał armię pod Konstantynopol.

Menander pisze o stosunkach w trójkącie Słowianie-Bizancjum-Awarowie. Konstantynopol został uwolniony w 558 r. przez I armię awarską w sile 60 tysięcy wojowników konnych, którzy przybyli z Azji Mniejszej przez most z galer. Moskwa wycofał się do Kosowa, ale armia bizantyjska ruszyła w górę Dunaju a Awarowie po przeprawieniu się przez Dunaj również poszli na zachód.

Król Sklawinów Daurentius przyjął ultimatum awarskie ze śmiechem: TO MYŚMY ZWYKLI PANOWAĆ NAD INNYMI, i kazał posłów torturować. Ci ujawnili, że pomiędzy armiami awarską a bizantyjską PŁYNIE FLOTA BIZANTYJSKA, wobec czego Lech i Czech mieli Dzień na ewakuację Belgradu, a ponieważ Welina nie chciała o tym słyszeć to bracia zamordowali ją i babskim pagajem powieźli skarby w górę Dunaju.

Labuda odnosi ówczesną nazwę HUNOWIE do Kutrygurów, gdy byli to sprzymierzeni z Biznatyjczykami Awarowie, a nazwa Bułgarzy pochodziła od BELGRADU; VIDIVARI u Jordanesa to prawdopodobnie gdańskie Stegny.

W internecie toczy się dyskusja o Antach, którą zakończyłem informacją, że po zamordowaniu przez Awarów Mezomira sejm kijowski wezwał Lecha Afrykańskiego. Lech dał Awarom nadwołżańskim ziemie za Oskołem i Kalmiusem, co było nowym zagrożeniem Konstantynopola, który musiał dać Antom twierdzę u ujścia Dniestru BIAŁOGRÓD i uznać się w Pokoju adrianopolskim trybutariuszem Lech z Kalisza, który scedował trybut na Sambor-Kijów, czego efektem jest marynistyczna ceramika pieńkowska.
 
 

Lila Weneda

Lila Weneda to rozebrana przez Krzyżaków i Czechów Katedra Bydgoska, której niedokończoną kopią jest mauzoleum Eurydyki-Europy, znane jako HAGIA SOPHIA
 
« powrót|drukuj