Skip Navigation
 

Rok 600: Mapa Grzegorza Wlk

Rok 900: Bez Rekonkwisty Prawdziców

Rok 900: Z Rekonkwistą Prawdziców

28. LECHIADA

Publikowany Tu i Ówdzie SZCZEGÓŁOWY opis zdobycia przez Wandalów Rzymu odnosi się do najazdu na Italię Radagajsa. Świadczy o tym oblężenie Mediolanu, pod którym zniszczono Legiony Galijskie. Po tym zwycięstwie i wielkodusznym oszczędzeniu Mediolańczyków Wandalowie wg Wielkiej Kroniki Szwajcarskiej UCIEKLI, do Rawenny, która była Przedostatnią twierdzą broniącą Rzymu od Północy.

Rawenna padła po półtoraroczym oblężeniu, po czym Wandalowie poszli na Florencję, która Podpisała Rozejm więc pod Florencją stanął garnizon wandalski, które to wzgórze pokazuje się turystom.

Oblężenie Rzymu okazało się bardzo trudne. W pierwszym ataku na Murzy doborowe jednostki wandalskie poniosły takie straty, że zostały wycofane, i dopiero Rezerwy po zawaleniu jednej z bram – prawdopodobnie Podkopem – wdarły się do miasta, gdzie trwały długie walki uliczne. Cesarz i senatorowie schronili się w Koloseum, które zostało zdobyte. Cesarz Padł na Kolana przed wodzem wandalskim, który WYGNAŁ GO Z RZYMU jako Niegodnego.

Rzymskie opisy najazdu Radagajsa przedstawiają najazd jako Klęskę Najeźdźców, w co nie wierzyłem. KLĘSKA ta pochodzi stąd, że najazd Radagajsa został skontrowany najazdem Hunów i Bizantyjczyków na Panonię, co doprowadziło do bitwy nad Nysą, gdzie najeźdźcy SPALILI armię wandalską z jej Królem Osijem Pomorskim, od którego to wydarzenia miasto zwie się ZGORZELCEM.

To identyfikune Radagajsa z Osijem Pomorskim, którego Brat prowadził "z powodzeniem" wojnę z Hunami i utrzymał KIJÓW. Prawda jest jednak taka, że ów Brat, którego imienia nie wymienia się, uznał się wasalem huńskim, i za cenę skarbca na Wolinie uzyskał zwrot Kijowa, czyli że Pokój z Hunami kupiły Wandalki. - Opis tego najazdu na Rzym, który był żertwą dla Prześmiewców i Szyderców ZNIKNĄŁ ze stron IN po wykazaniu przeze mnie, że to jest Raport z najazdu na Italię Radagajsa, co było LIKWIDACJĄ Imperium Zachodniorzymskiego.

Przełamanie przez Wandalów granicy na Renie było skutkiem zniszczenia legionów galijskich pod Mediolanem, a podbój przez nich Galii, Hiszpanii i Afryki Północnej jest znany. Nie znane jest tylko to, że w akcie Pokoju z Hunami Wandalowie zobowiązali się do wyemigrowania całego ludu do Galii, ale odstąpili od tego na rzecz IV wojny z Hunami. Proponowali to już im Burgundowie, ale Wandalowie odpowiedzieli, "że dopóki żyje Attyla to jest niemożliwe", wobec czego Burgundowie Zamordowali Attylę.

Gdy do Kielc przybyło poselstwo z Budy z żądaniem zaległego trybutu to Wandalowie oderżnęli posłom żywcem ciało od kości, uwędzili i wysłali pupety do Budy z zapowiedzią, że "zrobią to wszystkim Hunom".

W bitwie nad Nedao-Nidą w r. 454 walczyło sto tysięcy Wandalów przeciw 200 tysiącom Hunów. Bitwa została opisana dość dokładnie w Pieśni o Hunach. Ponieważ zginęli Król Wandalów i Następca Tronu to przy komendzie został tylko narzeczony Wandy Odyniec ze Szczecina – późniejszy Odoaker z Rawenny.

Międzynarodowy Instytut Cywiluzacji Słowian przysłał mi protokół zwołanej przez cesarza chińskiego Ti konferencji w Wołgogradzie w/s Podziału Ziem Huńskich. Główną postacią tej Konferencji, poza Ambasadorem Chińskim TAJWANEM, był marszałek Kurska, który wykazwał największą opozycyjność wobec Cesarwtwa Ti. Ponieważ w wojnie huńsko-wandalskiej Lugiowie-Łużyczanie zachowali neutralnośc to po IV Zdobyciu Rzymu Wandalowie obarczyli ich Konytybucją w postaci Zdobycia Kurska, który nie przysłał Gratulacji po bitwie nad Nidą, uczestnicząc w niej.

Ponieważ Łużyczanie nie zdobyli Kurska to po 2 latach zostali zesłani Karnie do Mongolii jako AWAROWIE a zdobycie Kurska powierzono, NOWEMU narzeczonemu Wandy, królowi Longobardów Rydygierowi, gdyż Odyniec zbuntował się i osiadł w Rawennie. Rydygier składając raport o Zdobyciu Kurska, po wypowiedzeniu formułu: WANDA NIECH ROZKAZUJE, NA ZIEMI, MORZU I W POWIETRZU, wyjął miecz i rzucił się nań.

Wanda została królową, gdyż jej młodszy brat Leszek został oskarżony o "przyczynienie się" do śmierci nad Nidą starszego brata i wysłany z Awarami do Mongolii, skąd wypędził Hunów, ale mogli tam zostać ci, co zadeklarowali się jako TURCY, oraz przełamał ODBUDOWANY Mur Chiński, pojmał cesarza Ti i ściął go Publicznie, z czegi protokół przysłał mi też MICSł.

Wanda MUSIAŁA upamiętnić bitwę nad Nidą Architektonicznie. Uważam, że PAMIATKĄ tego była Świątynia Ślężańską TĄPADŁO od Templum Pforte jako Imperialna. Miała ona 6 partali – według mnie portyków - dla Hołdowników. z LONDYNU, PARYŻA, RZYMU, KONSTNTYNOPOLA, PEKINU I SZTOHOLMU. Prawdopodobnie Wanda dobudowała tylko portyki do Imperialnej świątyni Lubrana, który musiał podjąc konkurencję z Najwspanialszą Świątynia Oktawiana w Baalbeku, co zrobił wpostaci POWIĘKSZENIA pałacu Olimpiady na Gargamellu, co okazało się Niewypałem. Wyjście z tego znalazła Wanda uzupełniając ją Sześcioma Portykami.

Katastrofalny dla Bizancjum najazd Słowian na Bałkany w VI w. był skutkiem wojny wandalskiej Belizariusza – czego bez naszej narodowej Lechiady wyjaśnić się nie da. To że maleńka armia słowiańska ZAWALIŁA ŚWIAT RZYMSKI jest kazusem bizantyjskiej cenzury, która zakazała pisania o Wandalach, aby nie wywoływać paniki. Z tej racji szczegółowa relacja Prokopa z Cezarei o zdobyciu przez tą maleńką armię miasta Toperos nad Morzem Egejskim jest niekompletna, gdyż miasto było bronione przez regularną armię bizantyjską a Słowianie, po zdobyciu tej twierdzy, wymordowali 25 tysięcy mężczyzn – czego 2 tysiące desperatów dokonać nie mogło.

Gerard Labuda zaprzecza jakoby Toperos leżało nad morzem, ale musiało tak być, gdyż owe 2 jedmostki słowiańskie, które dopiero po walkach przystąpiły do oblężenia Toperos, były armią rozpoznawczą, która umożliwiła desant flocie wandalskiej, która zdobyła Toperos i dokonała rzezi. Wg mnie jest to rzymska nazwa LabirynTHOS'u-Athosu.

Wypędzeny przez Belizariusza z Kartaginy Moskwa dokonal najpierw podboju Ilirii zdobywając Singidunum, który przemianowali na BELGRAD, potem dokonali podboju Wysp Brytyjskich, zakładając tam Królestwo Murcji, aby powrócić nas Bałkany i zdobyć Athos-Toperos, co było wstępem do OBLĘŻENIA KONSTANTYNOPOLA. Dlatego właśnie w r. 550 przybyli na Śląsk starsi synowie Moskwy, Lech i Czech, żeby prosić sejm wandalski we Wrocławiu o pomoc przy oblężeniu Konstantynopola. Z Wrocławia odesłano braci do Legnicy, gdzie więc Dziadoszan wysłał armię pod Konstantynopol.

Menander pisze o stosunkach w trójkącie Słowianie-Bizancjum-Awarowie. Konstantynopol został uwolniony w 558 r. przez I armię awarską w sile 60 tysięcy wojowników konnych, którzy przybyli z Azji Mniejszej przez most z galer. Moskwa wycofał się do Kosowa, ale armia bizantyjska ruszyła w górę Dunaju a Awarowie po przeprawieniu się przez Dunaj po moście z galer również poszli na zachód.

Król Sklawinów Daurentios przyjął ultimatum awarskie ze śmiechem: TO MYŚMY ZWYKLI PANOWAĆ NAD INNYMI, i kazał posłów torturować. Ci ujawnili, że pomiędzy armiami awarską a bizantyjską PŁYNIE FLOTA BIZANTYJSKA, wobec czego Lech i Czech mieli Dzień na ewakuację Belgradu, a ponieważ Welina nie chciała o tym słyszeć to bracia zamordowali ją i babskim pagajem powieźli skarby w górę Dunaju.

Labuda odnosi ówczesną nazwę HUNOWIE do Kutrygurów, gdy byli to sprzymierzeni z Biznatyjczykami Awarowie, a nazwa Bułgarzy pochodziła od BELGRADU; VIDIVARI u Jordanesa to prawdopodobnie gdańskie Stegny.

W internecie toczy się dyskusja o Antach, którą zakończyłem informacją, że po zamordowaniu przez Awarów Mezomira sejm kijowski wezwał Lecha Afrykańskiego. Lech dał Awarom nadwołżańskim ziemie za Oskołem i Kalmiusem, co było nowym zagrożeniem Konstantynopola, który musiał dać Antom twierdzę u ujścia Dniestru BIAŁOGRÓD i uznać się trybutariuszem Kijowa, czego efektem jest marynistyczna ceramika pieńkowska.
 
 
 
« powrót|drukuj