Skip Navigation
 

Rok 600: Mapa Grzegorza Wlk

Rok 900: Bez Rekonkwisty Prawdziców

Rok 900: Z Rekonkwistą Prawdziców

28. LECHIADA

Wg listu Międzynarodowego Instytutu Cywilizacji Słowian to w r. 2000 miała być opublikowana we Frankfurcie nad Menem mapa Polski z ROKIEM 565, ze stolicą w KALISZU i głównymi miastami Polski ze SMOLEŃSKIEM. Odpisałem, że mapa jest poprawna, gdyż na mocy Pokoju w Adrianopolu w r. 568 cesarz dał Rusowi za ewakuację Bałkanów Włochy, które ten sprzedał Longobardom za naddunajską Bohemię dla Czecha, za co otrzymał od Lecha Smoleńsk. Mapa nie została jednak wydana, gdyż Niemcy zarzucili jej, iż ziemie na południe do górnej Wisły i Odry były okupowane przez Awarów, którzy wyprawiali się tędy na Paryż – ale była to okupacja a nie aneksja. Właśnie na mocy Pokoju w Adrianopolu Awarowie wycofali się za Ren, który w ten sposób stał się ZACHODNIĄ granicą Imperium Lechickiego ze stolicą w Kaliszu.

W r. 617 dynastia Sui dokonała imwazji Korei siłą miliona stu tysięcy żołnierzy. Koreańczycy mieli jednak sojusz z Kitanami polskimi nad Bajkałem, których wódz TYGRYS dokonał najazdu na Chiny, zakładając dynastię Tang. Ten Tang dokonał potem z Astrachania oblężenia Kontynopola.

Oblężenie przez Awarów, Słowian i Persów Konstantynopola w r. 626 Bizantyjczycy zażegnali OLBRZYMIM trybutem dla kagana. Na mocy traktatu beg awarski wyprawił się na Persów, ale poniósł klęskę pod Tyflisem i uznał się wasalem perskim. W r. 627 Awarzy properscy wygnali Awrów propolskich (Kubrata). Ci uciekli do Panonii, gdzie zostali pobici przez Awarów panońskich więc uciekli do Bawarii, gdzie zostali wymordowani przez Bawarów na rozkaz Dagoberta Wielkiego.

To było powodem bitwy pod Vogatisburgiem (Norymbergą) w r. 632, po której Dagobert został ubrany w kaftan bezpieczeństwa, obsługiwany przez Karolingów, co nazywa się MAJORDOMATEM. Potem Wyzymir rozgromił Persów, którzy stali się łupem arabskim, oraz anektował Chazarię z Taszkentem.

W r. 751 do Turkiestanu weszła 160 tysięczna armia chińska. Marszałek chiński – Koreańczyk – pokłócił się z polskim gubernatorem Taszkentu, dobył miecza i ŚCIĄŁ go. Skutkiem tego była bitwa pod Tallas k. Fergany, gdzie Polaków wspomagał 30 tysięczny korpus Abbasydów z Iranu. Po bitwie Tangowie chińscy zapłacili wielką kontrybucję, ale nie Polakom a Abbasydom, oddając im też Tybet. Na skutek tego Abbasydzi wygnali Omajadów na Zachód.

Konytybucja chińska była zastrzeżona Antypolskim sojuszem chińsko-arabskim, który realizował marszałek arabski Ibn-Muslim, który ZDOBYŁ KURSK I KIJÓW. Zaprzestał jednak ofensywy, co pozwoliło Polakom na pozbieranie się. Czesi przysłali korpus kawaleryjski, w którym był syn chłopa spod Znojma Leszek, który wynalazł skuteczną acz plugawą taktykę walki z dromadnicą, wobec której konnica była BEZRADNA. Dzięki temu Polacy pobili Arabów nad Seretem i oblegli Tyflis. Ponieważ synowie witezia Przemysława polegli w walkach z Arabami to Leszek ożenił się z córką Przmysława i został witeziem jako Leszek Wyścigowy.

Einhard napisał, że Karol Wlk zmusił do płacenia trybutu wszystkie ludy między Renem a Wisłą i między Oceanem a Dunajem, mówiące prawie jednym językiem. To nie jest prawdą, gdyż Karol Wlk przybył w r. 789 do Krakowa z KAPITULACJĄ i zostawił syna Ludwika z tytułem Króla Akwitanii jako zakładnika. Karol walczył jednak z Wieletami w interesie Leszka III, który wojny z Wieletami się bał i się jej wstydził, ze względu na sejm i opinię publiczną, toteż wygodniej mu było posłużyć się Karolem, który był szachowany zbiegłym do Polski palatynem Bretanii, strażnikiem skarbu Merowingów w Mont-Sanit-Michel, Rolandem II, który bronił tego skarbca przy pomocy floty skandynawskiej.

Gdyby nie szczegółowy wykaz wschodniej granicy CELNEJ Karola z r. 805, na Łabie i Solawie, to Niemcy tłumaczyliby nam, że monarchia jego sięgała WISŁY. Roland był w GNIEŹNIE a Karol NAD WISŁĄ, więc wypada te dane odnosić do Szczecina, gdzie Roland I powinien być w r. 772 a Roland II w l. 786-789, zaś Karol był w Krakowie w r. 789, gdzie spotkał się z Leszkiem III i kalifem z Bagdadu.

W Krakowie zawarto umowę polsko-arabską, że za wypędzenie przez Polaków Turków z Afganistanu i Indii Arabowie pomogą Polakom odzyskać zhołdwaną przez Turków Chazarię, co się stało. Jednak Leszek po powrocie z tej aleksandretty z CHIN został zamordowany przez niejekiego Karlomana pod Chebem. Wobec czegio Sejm spuścił z łańcucha Normanów i wysłał na Paryż Popiela I Gnuśnego z Ludwikiem, którego Popiel UKORONOWAŁ w paryskiej krypce Karolingów MIECZEM.

Geograf Bawarski pisze o civitates czyli miastach, które należy rozumieć jako ośrodki OPOLNE, czasem warowne. Każde plemię miało kilkanaście opoli a plemiona łączyły się w ZWIĄZKI PLEMIENNE – jak Wieleci czy Obodrzyci, które to związki są wymieniane w Geografie jako POLITYCZNE, z podaniem ilości Miast. Wielkim związkiem byli w Rzeszy Popielidów GOPLANIE, którzy mieli mieć aż 400 miast. Tą jednostkę polityczną wypada rozciągać na Pomorze Wschodnie, Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze, Polesie i prawobrzeżne Naddnieprze. Bużanie to dorzecze Bohu i Bugu, a wymienieni już przez Ptolemeusza Stradowianie to dolne Powołże. Trudniejsza sprawa jest z SITTICI czyli Scytią, jako krajem "niezmierzonym".

U Labudy brakuje Kroniki Miśnieńskiej z zapisem, że w r. 882 cesarz Karol Gruby ZNISZCZYŁ DAWNE KRÓLESTWO POLSKIE, co interpretuje się jako najazd Świętopełka z Moraw, kojarzony z narodową baśnią O Popielu, "którego myszy zjadły". Był to Popiel II, który jako Wojewoda Kij zdobył w 862 r. Konstynopol i Odbił Wiedeń, za co został regentem. Ożenił się z córką burgrabiego Wiednia Henryka V Pobożnego Ryksą, która została polską Lady Makbet. Gdy zjazd familijny Popielidów w Wideniu opowiedział się za następcą tronu Wisławem to Henryk OTRUŁ Stryjów winem, co SKOMPROMITOWAŁO Kija.

To wykorzystał cesarz Karol III Gruby do wystosowania ULTIMATUM, zdobycia Sławy-Głogowa, pobicia bega Chazarów Prawdzica, zdobycia Płocka i wyniesienia Piastów.
 
Strony:« Poprzednia 1 2 3 4 5 6
 
 
« powrót|drukuj