Skip Navigation
 

Rok 600: Mapa Grzegorza Wlk

Rok 900: Bez Rekonkwisty Prawdziców

Rok 900: Z Rekonkwistą Prawdziców

28. LECHIADA

https://www.youtube.com/watch?v=DjRuyGeLBMQ - WIELKA LECHIA I WIELOWYMIAROWA PROPAGANDA ANTYPOLSKA, ANTYSŁOWIAŃSKA I ANTYLUDZKA

Wobec niemożności Usunięcia z historiografii Wielkiej Lechii – w tym mennicy macedońskiej w Hedebach-Szlezwiku, której pilnują Duńczycy – pojawił się wniosek wyjścia z tego diabelskiego DWUGŁOSU, że np. ZAŁOŻYCIELEM Wielkiej Lechii był Aleksander Wielki: CZY ALEKSANDER WIELKI BYŁ SŁOWIANINEM? Teresa Kowalik, Przemysław Słowiński, SKĄD NASZ RÓD – Wielka Lechia oraz inne teorie oraz pseudoteorie pochodzenia Polaków, Fronda PL Sp. z o.o., Warszawa 2021.

To jest jednak nie do przyjęcia, gdyż Aleksander Macedoński został Królem Krakowskim w wyniku bitwy na Lechowym Polu k. Wiednia, gdzie Epirowie i Macedończycy pobili Lechitów, zabijając ich króla Antoniusza, który panował według Anglików do środkowego Amuru.

Największym problemem skandynawskiej mitologii jest wojna Wanów z Asami. Wanowie i Asowie RZĄDZILI ŚWIATEM, ale doszło między nimi do wojny, w trakcie której Wanowie zdobyli stolicę Asów Asgard, którego mury nie były ukończone. W Asgardzie było 12 świątyń, wobec czego odnoszono Asgard do Troi na Złotym Rogu.

Ja to wyjąśniłem. WŁADZA WANÓW-Wandalów i ASÓW-Ariów NAD ŚWIATEM BYŁA TECHNOLOGICZNA. Przeczytałem u Wiktora Kałasznikowa (Atlas Tajemnic i Zagadek – Dawne cywilizacje, T. 2, Bellona W-wa 2003, s. 48), że Asgard to Azów. To przybliżyło sprawę do Kijowa, gdzie było też 12 świątyń!

Gdy w r. 1628 pne wybuch Santorynu zniszczył Egeję i Stare Państwo Hetyckie to nastąpiła wędrówka ludów na południe Dnieprem i Dunajem. Ponieważ mury obronne Asgardu były w BUDOWIE to kacyk z Gdańska Popiel zmówił się z kacykiem z Birki-Sztokholmu: Ty popłyniesz Dźwiną a ja Prypecia i zdobędziemy to Miasto Bogów. W sadze czytamy, że uderzyli tam, gdzie był Nasyp z Palisadą – co byłoby owym TRYUMFEM Wanów w Asgardzie? To jest mądrzejsze od identyfikacji Asgardu z Troją u Daenikena & Sp, bo Kijów leży 2 razy bliżej od Stambułu.

Zawarto Pokój, na mocy którego Kaszubi dostali Dorzecze Odry z granicą z Ariami-Asami na Górnej Warcie a Skandowie dorzecze Dolnej i Środkowej Łaby. Jednak przynależności Basiliosu nie określono, wobec tego doszło do wojny, którą rozstrzygnęła bitwa na Dolężą. Odkryto tam Wiele szkieletów skandynawskich a ŻADNEGO słowiańskiego, bo Słowianie po skremowaniu poległych zabrali prochy do Basiliosu, który od wodza znad Dolęży Szczyta nazwano SZCZECINEM.

Szczyt zbudował słynne mury Szczecina zwane LONDYŃSKIMI, z forteczną groblą-drogą do Dąbia. Podobne mury zbudowano też w Birce-Sztokholmie, których długość Czołową określono na 20 km. Londyńskie Mury Szczecina zburzyła II krucjata, gdyż Henryk Lew poprowadził na Połabie 10 razy więcej krzyżowców niż cesarz na Bliski Wschód, a mury Sztokholmu zburzyli Krzyżacy po Rzezi Sztokholmu.

Mickiewicz, który miał dobre wiadomości, nauczał w Paryżu, że KASYCI TO KASZUBI. Logicznie rzecz biorąc to Babilon mogli zdobyć TYLKO KASZUBI z wież oblężniczych na KOGACH. Popłynęli oni na krypach do Odessy - bo był kanał San-Dniestr - gdzie zmontowano kogi, którymi popłynęli do Antiochii, gdzie kogi rozmontowano i przewleczono na Eufrat, aby po zmontowaniu kog popłynąć w dół Eufratu i po zamontowaniu WIEŻ oblężniczych podpłynąć w nocy do nawodnych murów Babilonu.

Wieża Babel była 4 razy wyższa od latarni Faros, czyli że miała kilometr wysokości. Była zwrócona krótszym bokiem do Zagrosu dla ochrony przed halnym. W Polsce wieża o podstawie prostokątnej jest na zamku w Kwidzynie - kiedyś wysoka, bo była pomnikiem zdobycia przez Kaszubów Babilonu.

Tryumfator z Asgardu Popiel Wielki ustanowił SEJM na Górze Narad w Poznaniu, gdzie na Cytadeli był zamek POSEJDONA. Każde plemię w dorzeczu SŁAWY - Śląskiej w'ODRY - niezależnie od języka i wyznania, miało przysłać 2 posłów na Górę Narad. Ponieważ Sejm nadał Popielowi Wlk imię LECH-Lew to zamek Posejdona zaczęto zwać LECHEM. Wazowie przebudowali ten zamek na Twierdzę przez zakopanie 2 dolnych kondygnacji a Prusacy na Cytadelę przez budowę bastionów, urządzenie tam kazamat artyleryjskich, koszar, arsenału i magazynów.

. Według Mickiewicza to Słowianie wpisali się do Historii Powszechnej zdobyciem przez Kaszubów-Kasytów Babilonu w r. 1595 pne, a według Herezji Rosyjskiej to w r. 1334 pne dokonaniem z Ariami odsieczy oblężonej przez Mojżesza Troi na Złotym Rogu.

Wojna Trojańska była ŚWIATOWĄ wojną słowiańskiej metalurgii Kaszubskiej i Śląskiej z aryjską Powiślańską, Kielecką i Krzyworoską. Śródziemnomorskim dystrybutorem metalurgii śląskiej była Wenecja a aryjskiej Troja na Złotym Rogu.

Apanażowy książę Trzech Gór - Strzegomia i namiestnik Wenecji Nauplios-Neptun uknuł spisek z królewiczem trojańskim Parysem, za którym Hetyci rozesłali listy gończe jako piratem Aleksandrem z Troi. Poczta miał przyjść do Myken RANO, ale ambasador Pragi Achilles stanowczo się wydaniu Parysa sprzeciwił. Wobec tego ukartowano, że Parys PORWIE żonę Menelaosa Piękną Helenę a Zdradzony Małżonek będzie go ŚCIGAŁ i oblegnie Troję. Wówczas Achilles przyprowadzi Setki Tysięcy Ilirów-Albańczyków, Ariów i Mosków-Moskali, którzy dokonają okupacji Hetycji w Azji Mniejszej.

Ze spisku zdał sobie sprawę Odyseusz wiec symulował OBŁĘD, ale został aresztowany przez syna Neptuna Palamedesa, który przesłuchiwał go w pałacu Pylos i odesłał Agamemnonowi, który ułaskawił symulanta.

Pod Troją Wódz Słowian Palamedes został jednak zamordowany, wobec czego pod Troję przybył Neptun i wszczął śledztwo w/s śmierci syna. Okazał się Genialnym Śledczym, gdyż ostrzegł Diomedesa, że Odyseusz ma zamiar go zamordować - i wkrótce Diomedes prowadził przez obóz nagiego Odyseusza płazując go mieczem, przy czym obaj oskarżali się wzajemnie o Zamordowanie Palamedesa. Protokoły śledztwa Neputuna zostały złożone w archiwum frygijskim w Ilionie-Kanakale, aby po 4 wiekach zostać spoetyzowane przez Homera jako ILIADA.

Następcą Palamedesa pod Troją został Paweł Długi, który po upadku Troi dokonał okupacji Paflagonii i chciał uzyskać od wybierającego się do Indii Indry Asgard-Kijów, ale ten dał Asgard Parysowi, który uratował z Płonącej Troi 12 tysięcy Traków więc Paweł musiał się zadowolić LUBLINEM. Była to transformacja kultury Przedłużyckiej na ŁUŻYCKĄ.

Neurowie-Słowianie pojawiają się w Historii w VII wieku pne. Nazwa ta pochodzi od wymienianej przez Asyryjczyków GÓRY NARAD czyli Sejmu na Cytadeli poznańskiej, gdzie był zbudowany przez Pana Oceanów Posejdona zamek LECH.

Neurowie z upoważnienia Sejmu Poznańskiego obsługiwali kanał Brześć Litewski - Prypeć, którym eksportowano na Dniepr żelazo Powiślańskie a importowani pszenicę produkowaną przez Scytów Oraczy. Nie byli to Scytowie, ale Melanchlajnowie czyli pozostańcy Kimeriów, łupieni przez Scytów więc wezwali Słowian-NEURÓW.

Neurowie ZNIKNĘLI podczas wojny persko-scytyjskiej (520-510 pne). Cofający się na Zachód przed Persami Scytowie zerwali tamę w Piński, która zalała 2 armie perskie, co zmusiło Persów do odwrotu. Scytowie podbili potem łatwo Agatyrsów w Rumunii a po zaciętych walkach w Polsce Północnej i Zachodniej Słowian.

Okupacja scytyjska była tragiczna, gdyż Scytowie masowo sprzedawali Słowian Grekom a ci odprzedawali ich na Bliski Wschód. Jednak, gdy Scytowie poszli ratować Greków pod MARATONEM to Leszek Złotnik zdobył skarbiec scytyjski w Płocku a potem pobił Scytów pod Kolbuszową, aby wbijać z nad Donem słupy graniczne z napisem HORWACJA, bo uważał się za górala z Gór Wenedzkich czyli Szwajcarii Kaszubskiej. Za jego rządów kultura łużycka przekształciła się we wschodniopomorską.

Leszek urzędował na GARGAMELLU, który dla Greków był synonimem Gigantomanii jako Dobrotliwy Król Obżartuch. Na Wawelu Leszek kazał rozebrać kasztel Marii Egipcjanki i zbudować Austriackie Kuchnie Szpitalne. Prawdopodobnie jego dziełem był też zamek KASZUBY na górze Stołowej w Koninie, rozbudowanym przez Seta Ptolemeusza przez kopię Pałacu Ptolemeuszy w Aleksandrii – Architektonicznego Cudu Wszechczasów.

BISKUPIN był Schroniskiem-refugium i magazynem bogatego rodu rolniczego. Takich refugiów-SCHRONISK przed kimeryjskimi i scytyjskimi łapaczami niewolników było dużo.
 
Strony: 1 2 3 4 Następna »
 
 
« powrót|drukuj