Skip Navigation
 

Rok 600: Mapa Grzegorza Wlk

Rok 900: Bez Rekonkwisty Prawdziców

Rok 900: Z Rekonkwistą Prawdziców

28. LECHIADA

WIELKA LECHIA I WIELOWYMIAROWA PROPAGANDA ANTYPOLSKA, ANTYSŁOWIAŃSKA I ANTYLUDZKA

Grecy liczyli czas od zdobycia Troi w r. 1184 pne, ale Ateńczycy od I Hołdu dla Pana z Gdańska w roku 7118 pne ???

Największym problemem skandynawskiej mitologii jest wojna Wanów z Asami. Wanowie i Asowie RĄDZILI ŚWIATEM, ale doszło między nimi do wojny, w trakcie której Wanowie zdobyli stolicę Asów Asgard, którego mury nie były ukończone. W Asgardzie było 12 świątyń, wobec czego odnoszono Asgard do Troi na Złotym Rogu.

WŁADZA NAD ŚWIATEM WANÓW-Wandalów i ASÓW-Ariów byłaby technologiczna. Przeczytałem u Wiktora Kałasznikowa (Atlas Tajemnic i Zagadek – Dawne cywilizacje, T. 2, Bellona W-wa 2003, s. 48), że Asgard to Azów to przybliżyło sprawę do Kijowa, gdzie było 12 świątyń!

Gdy w r. 1628 pne wybuch Santorynu zniszczył Egeję i Stare Państwo Hetyckie to nastąpiła wędrówka ludów na południe Dnieprem i Dunajem, więc Wanowie-Wandalowie z Pomorza i Pałuk uderzyli na KIJÓW – co byłoby owym TRYUMFEM Wanów w Asgardzie? To jest mądrzejsze od identyfikacji Asgardu z Troją u Daenikena & Sp, bo Kijów leży 2 razy bliżej od Stambułu a Skandynawowie mieli powód by gratulować Słowianom, gdyż otrzymali ziemie nad dolną i środkową Łabą (kultura nordyjska).

Z tego wynika, że Zdobycie Miasta Bogów ASGARDU było skutkiem zmowy Kaszubów z Gdańska ze Skandami z Birki-Sztokholmu. Skandowie popłynęli Dźwiną-Dnieprem a Kaszubi Prypecią, aby w miejscu, gdzie Muru Asgardu Nie Było i był tylko Nasyp z Palisadą, PRZEŁAMAĆ PALISADĘ.

Zawarto Pokój, na mocy którego Kaszubi dostali Dorzecze Odry, z granicą z Ariami na Kanale Przemysłowym na Górnej Warcie a Skandowie dorzecze Dolnej i Środkowej Łaby, ale przynależności Basiliosu nie określono. Wobec tego doszło do wojny, którą rozstrzygnęła bitwa na Dolężą. Odkryto tam Wiele grobów skandynawskich, ale żadnego słowiańskiego, gdyż Słowianie po skremowaniu poległych zabrali prochy do Basiliosu, który od wodza znad Dolęży Szczyta nazwano SZCZECINEM.

Szczyt zbudował słynne mury Szczecina zwane LONDYŃSKIMI, z forteczną groblą-drogą do Dąbia. Podobne mury zbudowano też w Birce-Sztokholmie, których długość Czołową określono na 20 km. LMSz zburzyła II krucjata, gdy Henryk Lew poprowadził na Połabie 10 razy więcej krzyżowców niż cesarz na Bliski Wschód, a mury Sztokholmu Krzyżacy.

Mickiewicz, który miał dobre wiadomości, nauczał w Paryżu, że KASYCI TO KASZUBI. Logicznie rzecz biorąc to Babilon mogli zdobyć TYLKO KASZUBI, przy pomocy wież oblężniczych na KOGACH. Popłynęli oni na krypach do Odessy - bo był kanał San-Dniestr - gdzie zmontowano kogi, którymi popłynęli do Antiochii, gdzie rozmontowali kogi i przewlekli na Eufrat, żeby zmontować kogi, którymi popłynęli w dół Eufratu, aby po zamontowaniu WIEŻ oblężniczych podpłynąć w nocy do nawodnych murów Babilonu.

Wieża Babel była 4 razy wyższa od latarni Faros, czyli że miała ponad km wysokości. Była zwrócona krótkim bokiem do Zagrosu dla ochrony przed halnym. W Polsce jest tylko jedna wieża o podstawie prostokątnej, na zamku w Kwidzynie - kiedyś wysoka - gdyż jest to pomnik zdobycia przez Kaszubów Babilonu.

Tryumfator z Asgardu, Popiel Wielki ustanowił SEJM na Górze Narad w Poznaniu, gdzie na Cytadeli był zamek POSEJDONA. Każde plemię w dorzeczu SŁAWY - Śląskiej w'ODRY, niezależnie od języka i wyznania, miało przysłać 2 posłów na Górę Narad. Ponieważ Sejm nadał Popielowi Wlk imię LECH-Lew to zamek Posejdona zaczęto zwać LECHEM. Wazowie przebudowali zamek na Twierdzę przez zakopanie 2 dolnych kondygnacji a Prusacy na Cytadelę przez urządzenie tam kazamat artyleryjskich, koszar, arsenału i magazynów.

. Według Mickiewicza to Słowianie wpisali się do Historii Powszechnej zdobyciem przez Kaszubów-Kasytów Babilonu w r. 1595 pne, a według Herezji Rosyjskiej to w r. 1334 pne dokonali z Ariami odsieczy oblężonej przez Mojżesza Troi na Złotym Rogu.

Wojna Trojańska była ŚWIATOWĄ wojną słowiańskiej, metalurgii Kaszubskiej i Śląskiej, z aryjską: Powiślańską, Kielecką i Krzyworoską. Śródziemnomorskim dystrybutorem metalurgii śląskiej była Wenecja a aryjskiej Troja na Złotym Rogu.

Apanażowy książę Trzech Gór - Strzegomia i namiestnik Wenecji Nauplios-Neptun uknuł spisek z królewiczem trojańskim Parysem, za którym Hetyci rozesłali listy gończe jako piratem Aleksandrem z Troi. Poczta miał przyjść do Myken RANO, ale ambasador Pragi Achilles stanowczo się wydaniu Parysa sprzeciwił. Wobec tego uknuto spisek, że Parys PORWIE żonę Menelaosa Piękną Helenę a Zdradzony Małżonek będzie ŚCIGAŁ go, i oblegnie Troję. Wówczas Achilles przyprowadzi Setki Tysięcy Ilirów-Albańczyków, Ariów i Mosków-Moskali, którzy dokonają okupacji Hetycji w Azji Mniejszej.

Ze spisku zdał sobie sprawę Odyseusz, wiec symulował OBŁĘD, ale został aresztowany przez syna Neptuna Palamedesa, który przesłuchiwał go w pałacu Pylos i odesłał w kajdanach Agamemnonowi, który ułaskawił symulanta

Pod Troją Wódz Słowian Palamedes został jednak zamordowany, wobec czego pod Troję przybył Neptun i wszczął śledztwo w/s śmierci syna. Okazał się Genialnym Śledczym, gdyż ostrzegł Diomedesa, że Odyseusz ma zamiar go zamordować - i wkrótce Diomedes prowadził przez obóz nagiego Odyseusza płazując go mieczem, przy czym obaj oskarżali się wzajemnie o Zamordowanie Palamedesa. Protokoły śledztwa Neputuna zostały złożone w archiwum frygijskim w Kanakkale, aby 4 wieki później zostać spoetyzowane przez Homera na ILIADĘ.

Następcą Palamedesa pod Troją został Paweł Długi, który po upadku Troi dokonał okupacji Paflagonii i chciał uzyskać od wybierającego się do Indii Indry Asgard-Kijów, ale ten dał Asgard Parysowi, który uratował z Płonącej Troi 12 tysięcy Traków więc Paweł musiał się zadowolić LUBLINEM. Była to transformacja kultury przedłużyckiej w ŁUŻYCKĄ.
 
Strony: 1 2 3 Następna »
 

Lila Weneda

Lila Weneda to rozebrana przez Krzyżaków i Czechów Katedra Bydgoska, której niedokończoną kopią jest mauzoleum Eurydyki-Europy, znane jako HAGIA SOPHIA
 
« powrót|drukuj