Skip Navigation
 

29. ALEKSANDRETTY POLSKIE

Awarowie

Ad: NAWOJ w Mar 21 2004, 01;32 PM; www.historycy.org.pl:

Genealogizowanie Awarów z Antami nie ma sensu, co wyłożyłem szczegółowo. W bitwie nad Nidą w r. 454 polegli Welemir i jego starszy syn Grakch II, a młodszego Lecha nazwano Bratobójcą, więc Pierwszym przy komendzie został Odyniec-Odoaker, książę Polan-Rugian ze Szczecina. Ten, po zniszczeniu Rzymu, spowodował bunt armi wandalskiej, która osiadła w Karyntii, gdyż przestraszyła się nowej wojny, której zapowiedzią była konferencja w Wołgogradzie, na której cesarz chiński wystąpił jako sukcesor rozgromionej przez Wandalów Ordy Huńskiej. Odoaker został w końcu zamordowany przez Teodoryka na żądanie sejmu krakowskiego.

Wobec tego sejm wystąpił z ultimatum wobec Lugiów-Łużyczan, przedstawiając zatrzymanie się armi w Alpach wschodnich jako alternatywę drożną: NA KURSK CZY DREZNO? więc przestraszeni Łużyczanie zgodzili się w ramach kontrybucji zdobyć w ciągu 2 lat Kursk. Gdy jednak w ciągu tych 2 lat Kurska nie zdobyli to zostali zesłani karnie pod wodzą Lecha II do Mongolii, gdzie przełamali przy pomocy Turków ODBUDOWANY Wielki Mur Chiński, pojmali II cesarza Ti i ścieli go. Lech II wypędził z Mongolii Hunów, a ci którzy chcieli pozostać musieli się deklarować jako TURCY.

Orda AWARSKA posiadała więc większość turecką, co wykorzystali Chińczycy organizując rewolucję turecką. Kagan turecki napisał w r. 595 do Konstantynopola, że WYGNANI Awarowie udali się nad Wołgę, gdzie miejscowe ludy przyjęły ich jako Przesławnych Awarów, więc ci ustanowili tam Kaganat. Awarowie ci udali się krótce potem do oblężonego przez Moskwę i Rusa Konstantynopola, który uwolnili. Badania szkieletów awarskich na Węgrzech wykazały tylko śladowe domieszki mongolskie – jakby Awarowie nie żenili się z Turczynkami?

Wandalowie-Antowie z Kijowa po klęsce z Awarami przywołali Polaków, którzy ustanowili granicę na Kalmiusie. Awarowie koczowali od Uralu do Alp, ale w r. 627 zostali pobici przez Persów pod Tyflisem, wobec czego uznali protektorat polski. Wówczas wybuchła w Kaganacie wojna domowa między stronnictwem polski a perskim, w wyniku której kagan Kubrat zbiegł w r. 630 z 70 tys BUŁGARÓW do Panonii, gdzie został rozgromiony przez Awarów panońskich więc uciekł do Bawarii, gdzie Bułgarów wymordowano z rozkazu Dagoberta Wlk.

Wobec tego Polacy zakończyli wojnę z Chinami, z granicą na Jeniseju i Bałchaszu, i zwrócili się przeciw Frankom i Persom, aby po rozgromieniu Franków pod Vogatisburgiem (Norymbergą?) utworzyć Kaganat Chazarski z oderwanym od Persji Taszkentem. Klęska Persów z Polakami przyczyniła się do ich totalnej klęski z Arabami, za oddanie którym Dagestanu Polacy w r. 678 zhołdowali Chazarię.

Nawoj pisze, że w r 670 była jakaś interwencja antyjska na rzecz Awarów bałkańskich. To wypada rozumieć jako akcję POLSKĄ, gdyż zawarto wówczas pokój polsko-bizantyjski, w którym obie strony zobowiązały się do prowadzenia wspólnej polityki wobec zagrożenia arabskiego, co prawdopodobnie uratowało Konstantynopol podczas I oblężenia arabskiego w r. 673, gdyż flota arabska została zniszczona ogniem greckim, który był wyraźnie polskim napalmem, rzucanym bombami i z miotaczaczy ognia. Pokój bizantyjsko-arabski w r. 678 Polacy potraktowali jednak jako zerwania przez Bizantyjczyków traktatu z r. 670, gdyż powrócił stan wojny, skutkiem czego była bitwa u ujścia Dunaju w r. 680 i powstanie państwa bułgarskiego, które zagrażało Konstantynopolowi.

Nazwa BUŁGARIA pochodzi od Wandalów Afrykańskich – od ich stołecznego do r. 568 Belgradu. Przyjęcie tej nazwy w r. 680 przez nowe państwo sklawińsko-CHAZARSKIE było skutkiem zastępowania w Europie wschodniej nazwy Bułgaria POLSKĄ. XIII-wieczna kronika irańska pisze, że Bułgarzy mieszkają od Uralu aż do ziem Franków czyli Niemców. Żadnych tureckich Bułgarów nie było, a nazwa Bałkany nie jest turecka tylko słowiańska. Kiedyś Profesor Konik napisał referat, Dlaczego starożytna nazwa BALATON jest słowiańska?

Łaciński fonim WENED to germański WAN. Wanowie mieszkali na Pomorzu i zdobyli sławny Asgard, którego nie zajęli, ale stali się dzięki tej wojnie PANAMI, co zainspirowało Germanów. Nazywanie przez Germanów Słowian WANDALAMI – od naszego eponima Wandaluza – było skutkiem pływania po żelazo i pszenicę do Gdańska. Podczas zawierania pokoju w ASGARCIE-Kijowie w r. 1625 pne uzgodniono, że na wschód od alpjskiej drogi Szczecin-Akwileja będą się osiedlać Ilirowie a na zachód Słowianie. Czeskie imię INDRA daje się wyprowadzić fonicznie od polskiego Wandalina poprzez zdrobnienie i zmaskulizowanie. Ptolemeusz wymienia AWARINÓW w Bramie Morawskiej, co kojarzy się z Warnami i Wartą. Nie było też germańskich Waregów tylko słowiańscy toWARKOWIE (co nie jest domysłem moim), bo kupiec pochodzi od KUPY groszy praskich.

Bizantyjczycy ODRÓŻNIALI wioski bułgarskie od słowiańskich, bo jedni mówili językiem wandalskim (fleksyjnym) a drudzy sklawińskim (przedrostkowym). Wersja o tureckim pochodzeniu Bułgarów mogła zaś pochodzić z listu kagana tureckiego do cesarza bizantyjskiego w r. 595. Nazywanie awarskich Kutrigurów tureckimi Bułgarami przyjęła historiografia pruska, gdy nazwa ta pochodzi prawdopodobnie od Kutnej Hory, co uprawnia wyprowadzanie nazwy Awarów od Awarinów z Cieszyna.
 
 
« powrót|drukuj