Skip Navigation
 

31. REKONKWISTA PRAWDZICÓW

Żydzi Polscy

Artur Cecuła, ŻYDZI POLSCY (cz. 1) – Król Abraham? Fakty i Mity, 16-22 IX 05, s. 16

W artykule czytamy, że w początku XX w. niektórzy uczeni uważali, że Żydzi byli twórcami państwa polskiego a pomiędzy Popielem Myszowatym a Piastem Kołodziejem panował przez TRZY DNI Żyd Abraham Prochownik. Teraz nikt tak nie mówi, ale w Izraelu wydaje się mapy z ŻYDOWSKĄ Chazarią pomiędzy Dnieprem, Wołgą a Kaukazem, co jest powtórzone na mapce w tytułowym artykule, choć bez Moskwy i Kazania. Po upadku Judejskiej Polski z jej trzydniowym królem Abrahamem Prochowniem, który miał przyjechać na sejm w Kruszwicy ze wschodu, pozostaje jeszcze historiograficzna wojna o Rosję, czego w/w artykuł jest przykładem. Jednak zdaniem niektórych historyków amerykańskich NIE BYŁO żydowskiej Chazarii, gdyż kagan był żydem jako politeista a wyznanie to było mu potrzebne dla wielożeństwa.

Wychodzę od sprawy Złota Chazarów, którego szukał Józef Stalin nawet w bankach szwajcarskich jako antyfaszystowski protektor Szwajcarii. Stalinowska komisja historyczna tego złota nie znalazła – choć może nie chciała, posługując się jednak tą frazeologią w sensie roszczeniowym – ale ja identyfikowałem go ze złotem Kalifów z Bagdadu. Największy zdobywca turecki Oguz zdradził Polaków dwukrotnie, gdyż nie tylko wziął oddany mu przez Polaków Kazachstan, ale i po bitwie nad rzeką Ural przyjął hołd Chazarów nadwołżańskich, co Polacy musieli ścierpieć, gdyż chcieli pokonać Arabów. Do decydującej bitwy doszło pod Tyflisem w r. 765, gdzie kalif schronił się w namiocie Oguza, który zgodził się przyjąć u niego służbę za CAŁY SKARBIEC BAGDADZKI, który został przewieziony do Szewczenki. Oguz zdradził też kalifa, gdyż po pacyfikacji Egiptu wyprawił się na wschód, gdzie Afganistan i Indie zatrzymał sobie.

Turków mogli pokonać tylko Polacy więc w r. 789 kalif przybył do Krakowa, gdzie spotkał się z Karolem Wielkim i Leszkiem Wyścigowym, z którym uzgodnił, że za wypędzenie Turków z Afganistanu i Indii Arabowie pomogą Polakom odzyskać Chazarię. Nie wiadomo, jakie padły tam ustalenia odnośnie skarbca w Szewczence, ale wygląda, że gdy oblegany w Kabulu przez Polaków Oguz schronił się w namiocie kalifa to Turcy kazachscy tej kapitulacji nie uznali i postanowili walczyć, a Prawdzice – jako dziedziczni polscy begowie Chazarii – tego skarbca nie rewindykowali lub w rewindykacji Arabom nie pomogli.

Zemściło się to, bo gdy armia chazarska została pokonana przez cesarza Karola III na Lubelszczyźnie w r. 882, co przesądzało los oblężonego w Płocku Popiela, to kagan wezwał Turków, wobec czego bega polskiego zastąpił turecki. AC pisze o liście w którym kagan Józef napisał do rabina w Sewilli w r. 960, że gdy jego dziad Bułan przyjął w r. 882 judaizm to nie miał pieniędzy na budowę synagogi, ale rabin poradził mu złupienie jakiegoś bardzo bogatego miasta, którym zdaje się być Tanais nad Donem, które wówczas zostało zburzone i nie odbudowane, gdyż Prawdzice zbudowali Rostów.

Prawdzice po klęsce nad Liwem wycofali się ze zmobilizowanymi Mazurami na Syberię, skąd podjęli w sojuszu z Samanidami z Samarkandy podbój Kazachstanu, wobec czego Turcy przewieźli złoto z Szewczenki do Astrachania. - Kagan poprosił bega o 10 żon a Turek nie był widocznie tak skąpy jak Prawdzice, bo zgodził się. To go zgubiło, bo wśród nich była ŻYDÓWKA, która zorganizowała spisek, w wyniku którego bega tureckiego zastąpił żydowski, który nie żałował już kaganowi ni żon ni nałożnic. - Kagan bał się tylko Prawdziców, ale ci najpierw z Bułgarami rozgromili Węgrów, zagarniając ziemie między Donem a Dnieprem, a potem podjęli rekonkwistę, co nazywa się NAJAZDEM PIECZYNGÓW. Witeź Prawdzic dokonał podboju północnego Kazachstanu jako muzułmanin o imieniu Ibrahim, wobec czego owym Trzydniowym Królem na wiecu w Kruszwicy był Ibrahim Prawdzic, z którego zrobiono żyda. - Gdy cesarz Arnulf odrzucił ultimatum to Prawdzice musieli szukać ugody z rozgromionymi Piastami, czego skutkiem było wyniesienie Leszka V jako sojusznika przeciw Wielkiej Morawie i Rzeszy Karolińskiej, okrojonej od zachodu po rozgromieniu przez Skandynawów i Rusów pod Paryżem cesarza Karola III i odparciu ofensywy Arnulfa.

Skandynawów i Rusów wysłali nad Sekwanę Prawdzice, którzy w r. 902 zabili cesarza Arnulfa i jego syna Świętopełka, wobec czego sejm niemiecki uznał ich protektorat za ewakuację Saksonii (Dolnej) i pomoc w odzyskaniu przez Niemców Lotaryngii Wielkiej. Prawdzice myśleli, że dzięki temu uzyskają pomoc Niemców w odzyskaniu Chazarii, której potęga polegała na sojuszu z Bagdadem, co umożliwiło Chazarom zabranie Prawdzicom Kazania w r. 922.
 
 
« powrót|drukuj