Skip Navigation
 

31. REKONKWISTA PRAWDZICÓW

Moneta arabska

Marco Evers, OFFENES BUCH AUS SILBER – Zwei Hobbyforscher spueren Britanniens groesten Wikingerschatz seit generationen aus: Er ist ueber tausend Jahre alt und enthelat sogar Muenzen aus Afghanistan, Der Spiegel, 31/2007, s. 124

Znaleziony w Harrogate w północnej Anglii Skarb Wikinga nie należał do Skandynawa tylko Anglosasa. Ponieważ większość monet pochodzi z terenu dzisiejszej ROSJI więc Anglosas udał się w młodości w drużynie Etelstena na podbój Chazarii przez Prawdziców, gdzie się zbogacił a Etelsten został królem CAŁEJ BRYTANII. W Polsce są znajdowane monety syna Etelstena, Etelreda II, który z młodszym bratem został wzięty do niewoli przez Swena Widłobrodego jako jarla Jutlandii i zesłany do Polski, gdzie został namiestnikiem Halicza. Wiking, którego skarb znaleziono w Harrogate był stronnikiem rozgromionego przez Duńczyków Etelreda II.

ŚREDNIOWIECZNE ZAGADKI MONETARNE

Kilka miesięcy temu chciano nam wsadzić monetę czeską Wacława Świętego dla zagwożdzenia numizmatyki polskiej, ale ja ogłosiłem, że NIE JEST TO TECHNIKA POLSKA. Najstarszą polską monetą jest denar Bolesława Chrobrego jako księcia krakowskiego, gdyż Mieszko I był związany konwencją Prawdziców z Samanidami z Samarkandy toteż monety bić nie mógł. To przypisuje monety MESICO Mieszkowi II, a ponieważ niektóre były bite przed jego koronacją w r. 1025 więc widocznie bił jako palatyn płocki od r. 1018 lub jako rekonkwistor Miśni w r. 1015? gdyż ich związek z KRZYŻÓWKAMI miśnieńskimi jest wyraźny.

Krzyżówki wendyjskie są naszą największą zagadką numizmatyczną. Ostatni typ X przypada na okupację Krakowa przez Czechów w l. 1079-85, czyli że powinna to być moneta miśnieńska, powstała po rozgromieniu przez Piastów sojuszu czesko-połabskiego w r. 989. Na portalu w Freibergu są portrety Bezpryma-Salomona i Chrobrego-Dawida, które trzeba datować przed rzeźbami ZARĘCZYNOWYMI Ekkeharda i Regelindy. Chronologicznie krzyżówki te są po I polskiej monecie obiegowej z Samarkandy – którą Niemcy parodiują jako normandzką DLA ZAŁOŻENIA ROSJI – a przed sieciechami.

Prawdzice, którzy trzymali handel z Samarkandą, zostali usunięci przez Chrobrego z Płocka w r. 1015. Konwencją z Samanidami Prawdzice obeszli sarmacki BABSKI MONOPOL ZŁOTA, co rozciągano na wszelkie walory skarbowe, gdyż moneta arabska feministyczną być nie mogła. Wcześniej moneta nie była potrzebna z racji rachunku klaringowego – gdyż każdy mógł zmienić świątynię po rozliczeniu w bursztynie, co było podstawą wielobóstwa. SIECIECHY były zaś skutkiem zniszczenia Kruszwicy w 1096, która chciała rządzić Polską jak City Anglią, toteż na pomoc jej przybyło tysiące rycerzy by bronić swych kapitałów. Król brzydził się tym skrwawionym srebrem więc stemplował je Palatyn.

Bolesław Chrobry jako książę krakowski złamał konwencję z Samarkandą emitując denary CYRYLICKIE. Gdy na Zjeździe Gnieźnieńskim cesarz zamówił dla Bolesława koronę w Rzymie to Polacy przestraszyli się, więc gdy wyjechał to poprosili wiedeńskiego Stafana, żeby tą koronę ukradł i ukoronował się nią, za którą to przysługę Polacy obiecali mu pomoc w podboju całej Panonii.

Ale na tym nie koniec, bo Stefan miał jeszcze otrzymać od Polaków w zarząd Chorwację nad Dniestem, zwaną Lędzielą, gdyż wiadomo było, że polityka Ottona III się nie utrzyma a cesarzem zostanie Henryk Bawarski, który zaatakuje Polskę, a książę kijowski Chorwację. Do obrony Chorwacji której potrzebna była dobra moneta, bo Kijów bił monetę ze srebra bizantyjskiego, którą wykupował wszystko, i chciał nawet kupić Białą Wieżę czyli Wołgograd Prawdziców. Ponieważ Stefan zdobył dużo złota w Siedmiogradzie więc mógł zakupić srebro w Kosowie, dzięki czemu odparł Włodzimierza. W Bizancjum miało być wówczas ¾ bogactw świata i dzięki tej polityce cesarz bizantyjski rozgromił Bułgarię.

Z tej racji najstarsze monety węgierskie mogą uchodzić za słowiańskie. Chodzi o PRECLAVVA CIVitas i LANCEA REGIS Stefana I. Niemcy zidentyfikowali tą Precławę z Bratysławą, co zostało przyjęte, ale Bratysława w l. 966-1041 należała do Czech, gdyż Bolesław Srogi złożył tam skarby chazarskie, których szukał Stalin. Ja po kupieniu Polish Numizmatic News, V, 1991 (Wiadomości Numizmatyczne, R. XXXIV, 1990 – z. 3-4) z artykułem Noch einmal ueber die Anfaenge der ungarischen Muenzpraegung (Suchodolski S., s. 164-76) napisałem, że są to monety bite w BRACŁAWIU nad Bohem. II zagadką europejską znad Dunaju jest moneta saraceńska w II poł. XIV w. Są to murzynki, nazywane po niemiecku MORA. Herb Głowa Murzyna został nadany aptekarzowi Ludwika Wlk, który w r. 1354 r. został mincerzem królewskim w Peczu i Szeremie. Najpierw występowała na tych monetach murzyn jako znak menniczy a od r. 1370 jako AWERS pana menniczego. Po kupieniu książki Nummus et historia, Warszawa 1985; z artykułem: Denari saraceni (Lajos Huszar, s. 171-75) ogłosiłem, że jest to sprawa wojen tureckich.

Ród Mora zdaje się pochodzić od Stafana Duszana i jego murzyńskiej niewolnicy, którą zrobił skarbnikiem w Cetynii. Stefan wystąpił z ofertą kupienia Konstantynopola, co było proroctwem, bo w r. 1354 Turcy przeszli Dardanele i zagrozili Konstantynopolowi od zachodu. Stefan, zdając sobie sprawę, że sami Serbowie Turków z Europy nie wypędzą, zaczął finansować militaryzm węgierski. Wskaźnikiem tego jest bitwa nad Maricą w r. 1371, kiedy Mora awansował z Mincerza Królewskiego na Pana Menniczego – czyli że srebro było JEGO, prawdopodobnie z Czarnogóry, gdzie był skarbiec serbski.
 
Strony:« Poprzednia 1 2
 
 
« powrót|drukuj