Skip Navigation
 

33. DRUGI LONDYN NAD ODRĄ

Coraz gorzej i gorzej...

Agnieszka Krzemińska, CZY PIASTOWIE BYLI PATRIOTAMI? Wiedza i Życie, VIII/2006

W transparencie czytamy: POLSKA JEST JEDYNYM PAŃSTWEM W EUROPIE, KTÓRE POWSTAŁO BEZ ŻADNEGO BACKGRUNDU. NIE POPRZEDZA GO ŻADEN WCZEŚNIEJSZY ORGANIZM PAŃSTWOWY, NIE KONTYNUUJE ŻADNEJ STARSZEJ TRADYCJI. Wobec tego trzeba wspomnieć, że przed Konstytucją 3-Maja obowiązywał SARMACKI POCZĄTEK POLSKI w r. 1625 pne. Ta data wynika z tradycji Wojny Wanów z Asami: Wanowie zdobyli stolicę Asów Asgard, który był na południowym-wschodzie. Uważałem Asgard za Pragę, gdyż miało tam być 12 świątyń – ale niektórzy lokalizują go w Azowie czy Astrachaniu. Doszedłem jednak do wniosku, że był to ARYJSKI Kijów kultury trzcinieckiej, zdobyty przez Wandalów kultury grobio-śmiardowskiej, gdy większość ludności aryjskiej udała się na południe, gdzie wybuch Santorynu w r. 1628 pne wyludnił Egeję i Azję Mniejszą.

Roman Michałowski, ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI – Religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp zoo Wrocław 2005

Autor jest profesorem mediewistyki Instytutu Historycznego UWr. Książka ta jest ciekawa z tego względu, że RM trzyma się historiografii jezuckiej, która w tym temacie ma charakter fekaliomachii pruskiej, ale robi wszystko, żeby się mi nie narazić. To zdaje się świadczyć, że RM zna mój wykład tej problematyki, prawdopodobnie z Wandaluzji, choć kopie mych pism dostarczałem również do Instytutu Historii UWr.

RM napomyka Dagome iudex, który był traktowany jako podstawowy dokument wczesnego chrześcijaństwa w Polsce, ale ja wykazałem, że jest do dowód zamordowania Mieszka I przez Odę, gdyż bez tego nie mogła ona zawładnąć skarbem Piastów na Cytadeli poznańskiej. RM nie lokalizuje też geograficznie Zjazdu Gnieźnieńskiego, zamieszczając tylko mapkę na s. 59: Sieć biskupstw łacińskich w Europie Środkowej w 1000 roku. Opracował Ludwik Przyłuski, która jednak nie uwzględnia, że Czechy do bitwy pod Suchymi Krutami w r. 1278 opierały się o Dunaj a Wiedeń był do zamachu templariuszy na Ryszarda Lwie Serce w r. 1192 węgierski. Po upadku Marchii Północnej w r. 983 "najostrzejszą" granicą w Europie była Łaba i okresowo Solawa, która utrzymała się do II krucjaty, gdy Henryk Lew poprowadził na Połabie 10 razy więcej krzyżowców niż cesarz na Bliski Wschód. Granica polsko-tatarska nad Sanem była zaś w l 1260-64 na Wiśle i Wisłoce, gdy w bitwie pod Drohiczynem w r. 1264 Bolesław V zabił Mendoga jako KUMRATA.

Ilustracje są skromne, ale św. Wojciech na ufundowanym przez cesarza Ottona III wystroju kościoła św. Bartłomieja na Wyspie Tybrowej jest identyczny do młodego mężczyzny w Ewangeliarzu z katedry św. Wita w Pradze, którego datowanie jest problematyczne. RM wymienia dokument Ottona III z Gniezna w SLAWONII czyli Na Zachód Od Odry, co jest dodatkowym argumentem za identyfikacją Zjazdu Gnieźnieńskiego w SZCZECINIE.

Sklawinami byli Bułgarzy jako Warnowie-Wagrowie z Połabia, którzy jako jedyni nie przyjęli KANCELARII Wandalów Afrykańskich i dlatego ich język jest niezrozumiały dla innych Słowian. Wandalowie Afrykańscy ewakuowali się przed Belizariuszem do Dalmacji i zdobyli Singidunum, który przemianowali na BELGRAD, skąd podjęli oblężenie Konstantynopola, który uratowała I armia awarska w sile 60 tysięcy wojowników konnych. Na mocy pokoju w Adrianopolu w r. 568 Rus Afrykański oddał cesarzowi zeslawizowane Bałkany za Włochy, które wymienił z Longobardami na Bohemię dla Czecha, za co otrzymał od Lecha Smoleńsk.

Sklawinów osiedlili nad Dniestrem Ptolemeusze krakowscy w r. 125 pne. oddając Fionię i Jutlandię Swewom skandynawskim, którzy byli im potrzebni do najazdów na Rzym. Grakch I, który wystąpił jako protektor Ptolemeuszy przed Seleucydami, przywiózł sobie z Egiptu jakiegoś księcia na zięcia dla Semiramidy. Podboju Jutlandii i Fionii dokonał Jan Liczyrzepa, który ok. r. 700 pne zniszczył kulturę nordyjską, wobec czego nazwa Sklawinów powinna pochodzić od SLAWONII. Dla Niemców i Duńczyków Slawonią-SŁAWĄ była ziemia między dolną Łabą a dolną Odrą, gdzie był SZCZECIN.

Ten wywód jest potrzebny, żeby wykazać, że Gniezno w SLAWONII, w której Otton III wystawił dokument podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego był Szczecinem. Uroczystości odbywały się w 2 pałacach Zeusa na Wałach Chrobrego: GRYFIE i GRABOWCU, które połączono drewnianą arkadą, szkloną w niepogodę. Oba te pałace zostały zakopane przez Gustawa II Adolfa jako CYTADELA szczecińska, z której podjął on wojnę Niemiecką. Pałace na Wałach Chrobrego Niemcy odkopali, co teraz tworzy Najładniejszy Bulwar.

Jak wykazali historycy poznańscy to żadnej Wyprawy Margrabiego Gerona na Poznań NIE BYŁO, toteż Zdobycie przez Gerona Stolicy Polski odnosi się do Szczecinie. Gdy w bitwie nad Regnicą Geron przybył do Stoigniewa z propozycją Rozejmu to ten go Wyśmiał żądając kapitulacji. Stoigniew kazał odprowadzić Gerona kapłanowi rańskiemu, z którym Geron zagrał w pokera: JUTRO BITWA. JEŚLI WYGRACIE TO BĘDZIECIE RZĄDZENI BATOGIEM TURECKIM Prawdziców, A JEŚLI PRZEGRACIE TO DOSTANIECIE OD KRÓLA Niemieckiego BORNHOLM. W nocy patrolujące Regnicę okręty Ranów utworzyły mosty, przez które armia cesarska uderzyła na śpiący obóz słowiański.

Po bitwie protektorem Połabia ogłosił się Świętosław - znany historycznie tylko z kopulowania Olgi Okrutnicy w Kijowie, gdy Igor oblegał Konstantynopol - który obronił przed Czechami Wyspy Wrocławskie. Geron wypełnił jednak obietnicę dania Słowianom Bornholmu przez Wichmana, który miał tam usunąć flotę kordoweńską z Morza Śródziemnego. Wichaman, który zaczynał karierę jako jarl Bractwa Śmiałych Żeglarzy na Wolinie, należącym do Polski na prawach republiki kupieckiej, na czele flot wolińskiej i połabskiej rozgromił flotę duńską na Bornholmie – wobec czego król duński Harald uznał się trybutariuszem Cesarza – aby potem tymi flotami zaatakować Szczecin, co jest właśnie onym ZDOBYCIEM przez Gerona Stolicy Polski.

Świętosław zginął a Czcibor-Ścibior uznał się trybutariuszem Cesarza DO RZEKI WARTY, co kartografia Włoska przedstawia jako Wschodnią Granicę Niemiec na Wiśle-Warcie-Przemszy-Wiśle-Morawie-Dunaju, zaś na wschód o tej linii była SARMACJA. Dla Rzymu była to granicą między żydokratycznym kodeksem katolickim Świętego Jakuba a sarmackim kodeksem Świętego Mikołaja.

Ponieważ Mieszko wystąpił zbrojnie przeciw Wichmanowi, którego Cesarz uhonorował tytułem MARCHIONA BILUNGII czyli Szczecina - to znaczy, że zdobywca Konstantynopola Bolesław Srogi NIE UZNAŁ Marchii Bilunga. Ten okolicznościowy sojusz z Czechami umożliwił też Mieszkowi wypędzenie Niemców za Łabę w r. 983.

Taką Wschodnią Granicę Niemiec przestawia watykański Milenijny globus ZOFFOLI ze stolicą w GRODEZ-Berlinie choć Mieszko wygnał Niemców za Łabę 17 lat wcześniej. Można by powiedzieć, że papież nie chciał straszyć króla niemieckiego Karola Dolnolotaryńskiego. Karol DL zabezpieczył się jednak przed rewindykacją Ottona III wysyłając na Bałtyk floty francuską i norweską, które u wybrzeży Svalbordu-Rugii zostały zaatakowane przez floty duńską, szwedzką i polską, co nazywa się Bitwą Królów. Ponieważ król francuski Robert Złodziej skapitulował przed Polakami a król norweski Olaf Tryggvason skoczył do morza w pełnej zbroi to Otton III i Bolesław Chrobry mogli iść na KOLONIĘ.

Adam Węgłowski, TAJEMNA HISTORIA ŚWIĘTEJ WŁÓCZNI – Mało kto wie, że to najważniejszy zabytek w Polsce. Mało kto wie, że wzięli go pod lupę hitlerowcy naukowcy. I nikt nie wie, kiedy dokładnie powstał! Włócznie św. Maurycego jest skarbem wawelskiej katedry; Focus HISTORIA ekstra: KIM BYŁ JEZUS? s. 86-89

Kluczem do sprawy jest zapis, że „W owej epoce rozdawanie wśród sojuszników cesarstwa świętych włóczni było typową praktyka. Miał taką dostać Stefan Węgierski, a także Brzetysław II z Czech. Jednak po tych egzemplarzach ślad zaginął.”

UHONOROWANIE taka włócznią Brzetysława II (1096-1100) jest ABSURDEM, ale wzmianka, że władca ten został zamordowany przez Wrszowców odnosi sprawę do Bolesława III Rudego, którego Wrszowcy pochwycili na moście Judyty – dziś Karola – i dostarczyli do Krakowa, gdzie sąd Panów Czeskich skazał go na OŚLEPIENIE za wycięcie polskich załóg na zachód od Wełtawy. Ci Panowie Czescy administrowali Złotem Chazarów w zamku Bratysławskim.

Ponieważ Bolesław III Rudy objął władzę w r. 999 to znaczy, że gościł cesarza Ottona III podczas jego podróży z Rzymu do Szczecina-Gniezna. Ponieważ Otton przy Koronacji Rzymskiej WYRZEKŁ SIĘ władztwa feudalnego w Italii, pozostawiając je Papieżowi, który mianował go Feudałem Grodźca-Berlina, który najpierw trzeba było ZDOBYĆ. W tej to racji Otton mianował Bolesława Rudego PATRYCJUSZEM RZYMSKIM, wręczając mu Takową Włócznię, a potem w Szczecinie-Gnieźnie Uhonorował też takimi Włóczniami Chrobrego i Stefana Węgierskiego, w jakim to towarzystwie zdobył nie Grodec-Berlin, ale Kolonię i Akwizgran, biorąc do niewoli Króla Niemieckiego Karola Dolnolotaryńskiego – w czym mnie poparli Amerykanie.

Pamiątką Zjazdu Gnieźnieńskiego jest też KIELICH ze złotniczym wizerunkiem KORONACJI przez Ottona III w Stroju Pątniczym Bolesława Chrobrego.

Według skandynawskiej sagi o ŚWIATOWEJ wojnie Wanów (Wandalów) z Asami (Ariami) to Słowianom pomagali Skandynawowie, którzy otrzymali za to ziemię nad dolną Łabą, co było dla nich symbolem sukcesu. Wandalowie z Pomorza dostali zaś za ewakuację Kijowa dorzecze Odry, gdzie powstała kultura przedłużycka, oraz Wenecję z eksterytorialną drogą do niej, co umożliwiło śródziemnomorski eksport żelaza śląskiego, czego symbolem jest najwspanialszy pałac mykeński w Pylos na Peloponezie. Wówczas Sejm został przeniesiony na Górę Narad tj. Cytadelę poznańską – i stąd właśnie SARMACKI POCZĄTEK POLSKI w r. 1625. Nazwa POLSKA ma zaś pochodzić od Przyjaciela Attyli Polonusa ze Szczecina, ojca Odyna-Odoakra, którzy zlikwidował urzędowo Cesarstwo Zachodniorzymskie.

Po Franzu J. Straussie protektorem mej Funkcjonalnej Chronologii Architektury Niemieckiej został Bundestag, który przyjechał do Wrocławia. Chodziło o raport i hołd Rydygiera dla Wandy ze zdobycia Kurska w 460 r. w katedrze III, ale poszła wieść, że w krypcie II znaleziono groby biskupów – więc nogi ugięły się pode mną. Po obejrzeniu ich uspokoiłem się nieco i zapytałem Rożdziestwieńskiego, czy nie boją się tak szarżować, na co odpowiedział, że to są groby Wtórne. Potem ogłoszono ekspertyzę antropologiczną: Jeden biskupek miał 4 lata a 2 były niemowlakami...

Bundestag został ZAKLĘTY W CAPA I OGRABIONY... Potem doszło do bójki niemców opolskich z aktywistami polsko-niemieckimi o podział pieniędzy za Funkcjonalną Chronologię Architektury Niemieckiej. Niemcy wezwali konsula austriackiego, który też został Pobity, co zniszczyło Europejską Konwencję Transportu Ekologicznego na Austriackim Silnikiem SUPEREKOLOGICZNYM, podpisaną w obecności Ministrów Transportu USA, Kanady, Rosji i Japonii. Ja oprotestowałem ASSEk jako moją własność intelektualną, co – dzięki Pobiciu Konsula – UTRZYMAŁEM.

W Solidarności’80 urzędował jeden z tych Niemców, który interesował się mymi sprawami a sekretarka mówiła, że oczekuje mnie Niecierpliwie. Po pobiciu Konsula Austriackiego oświadczył mi: CHCIELIŚMY PANU POMÓC, ALE U PANA CORAZ GORZEJ I GORZEJ...

MARSZ ŚWIĘTEGO EMERYKA

SIWKA – I żona Bolesława Chrobrego – jest oficjalnie Węgierką, ale w Sadze o Horwatach jest córką chana huńskiego Humli. Armia HUŃSKA czyli Turków Seldzuków najechała Podole w 986 r. siłą 343.200 wojowników. Została jednak pobita na Przełęczach Karpackich przez Węgrów i Polaków. Podjęto Rokowania i zawarto Pokój, na mocy którego Heidrek-Chrobry ożenił się z córką Humlego Siwką a armia huńska wycofała się do IRANU.

Przed urodzeniem Hledra-Bezpryma Chrobry "odesłał" jednak Siwkę teściowi pod pretekstem, że nie była dziewicą, co świadczy o Zerwaniu Pokoju wobec najazdu Turków na Iran.

Po śmierci Chrobrego w r. 1025, gdy trwały jeszcze uroczystości Żałobne przyjechał ZE WSCHODU Bezprym. Hledr-Bezprym spotkał Angantyra-Mieczycława II w Arnheimie – po skandynawski Miejscem Nad Wodą – którym mógł być KAŁUSZ, gdyż tam powinna być Koncentracja armii polskiej. Angantyr-Mieczysław powitał Hledra z Honorem, nazywając go Bratem i Spadkobiercą Wielkiego Króla, ale Hledr Zaproszenia nie przyjął żądając POŁOWY spadku po Chrobrym z PIĘKNYM KAMIENIEM (Mohylewem Podolskim), na co król Angantyr czyli Mieczysław II, odpowiada, że może mu dać 1/3 w Lenno. Temu sprzeciwił się kanclerz Mieczysława mówiąc, że Bezprymowi jako Bękartowi "nic się nie należy", wobec czego obrażony Bezprym odjechał do swego dziada Humlego.

Księżna Bukowiny Herda urzędowałaby w Czerniowcach: OD RANA obserwowała z Wieży Bramnej drogę z Wielkiego Lasu, gdzie feralnego ranka pojawił się Wielki Tuman kurzu nawały kawaleryjskiej. Wezwała wojewodę Ormara, któremu kazała przygotować armię Przed Południową Bramą, co Ormar zrobił choć była to niedorzeczność, ale kłócić się z nią widocznie nie chciał. Herda sama włączyła się do walki i wkrótce poległa ze swą gwardią przyboczną a Ormar uciekł z ocalonymi do Kałusza. Zdrożony całodobowym komunikiem wyrzekł do króla: Z POŁUDNIA PRZYBYWAM, TWOJA SIOSTRA KRÓLU NIE ŻYJE.

Wobec tego Mieczysław wysłał posła do Bezpryma i wydał marszałkowi rozkaz: IDŹ DO BOJU NA DUNHEIDĘ, POD STARE JASSÓW GÓRY. Dunheida to Puszcza nad Dniestrem a Góry Jassów to Gorgany, których najwyższy szczyt nazywa się SYWULĄ od Siwki.

Tam rozegrała się II bitwa Hunów z Horwatami, których stolicą był znany z kronik arabskich i irańskich HORWAT – po polsku Czerwony Horwat-Czerwonogród-Czerwień-Zaleszczyki. Armia huńska liczyła 156.000 ludzi a Horwatów było o połowę mniej. 8 dnia Hunowie rzucili się do ucieczki – że RZEKA WYSTĄPIŁA Z BRZEGÓW POKRYTA CIAŁAMI LUDZI I KONI. Król kazał poległych wyciągać z wody, wśród których rozpoznał Swego Brata.

Ta ostania informacja nie jest prawdziwa, gdyż Bezprym uciekł na Węgry, gdzie został przyjęty przez królewicza Emeryka, który zgodził się mu pomóc za zwrot Słowacji, którą Chrobry otrzymał za pomoc w pokonaniu Humli na Przełęczach Karpackich.

Na tym kończy się saga o Horwatach, którą prawdopodobnie przynieśli do Skandynawii skandynawscy najemnicy Mieczysława II. Bolesław Chrobry nosił tytuł Króla Gotów, ale GOCJA nie jest nazwą skandynawską. Wizygoci dostarczali rudę szwedzką dla metalurgii kaszubskiej a Ostrogoci dla metalurgii Powiślańskiej, wobec czego nazwy etniczne pochodzą od rudy-GETYTU.

Mieczysław po pokonaniu nad Łabą Niemców zwrócił się o pomoc do Czechów, oferując im Morawy oraz zrzeczenie się protektoratu nad rządzonym przez panów czeskich Złotem Chazarów w Bratysławie. Cesarz jednak przebił to oferując Czechom księstwo Miśnieńskie, wobec czego Czesi aresztowali Mieczysława.

Chcąc jednak poznać intencje Niemców urządzili makabryczny teatr z kaźnią Mieczysława, w którym prawdziwe było tylko Kastrowanie. Obecni na spektaklu Niemcy UWIERZYLI w Zamordowanie Mieczysława wobec czego Cesarz odpowiedział Czechom, żeby sobie wzięli Morawy BEZ BRATYSŁAWY, wobec czego Czesi uwolnili eunucha, który wypędził Niemców z Lipska.

Uwięzienie Mieczysława zaskutkowało powodzeniem ataku Jarosława Mądrego na Podole a Emeryka na Słowację. Bezprym był tak podobny do Chrobrego, że był brany za Wielkiego Króla, co wykorzystał Emeryk do mistyfikacji z Żyjącym Chrobrym. Gdy Jarosław Mądry przystąpił do oblężenia Przemysła to odsieczą ruszył Emeryk, wobec czego Jarosław wycofał się za San zajmując nieobwarowane miasto San, które zaczęto zwać JAROSŁAWEM.

Gdy Hrabia Spiszu Frankensztajn poprowadził na Jarosław Lachów i górali spiskich to Jarosław Mądry skapitulował i wycofał się na Wołyń, wypędzając stamtąd Doliwów z Lublina, wobec czego Emeryk anektował Podole z Winnicą i poprowadził armię węgierską na oficjalna stolicę Polski KRUSZWICĘ, skąd wygnał Masława.

W Kruszwicy Emeryk zakochał się w córce Mieczysława Ofelii. Oświadczyny zostały przyjęte i uznane przez panującego w Miśni Mieczysława, o czym świadczą ich rzeźbiarskie Portrety w KORONACH w katedrze miśnieńskiej. Wobec tego Mieczysław dał Miśnię dla syna Bezpryma Dytryka i powrócił do Poznania. Nazwa DREZNO pochodzi od Dytryka. Przypisywane Mieszkowi I krzyżówki są monetami miśnieńskimi Mieczysława II.

MARSZ ŚWIĘTEGO EMERYKA, z Miszkolca do Kruszwicy jest narodowym eposem węgierskim, gdyż Węgrzy uważają, że Zatrzymali wówczas najazd na Polskę Jarosława Mądrego. Faktycznie, że Węgrzy zajęli wówczas Bracławę i Winnicę, co przyczyniło się do Obudowy Polski Przez Kazimierza Mnicha. To próbowano trawestować robiąc z Marszu Na Kruszwicę Marsz Na Konstantynopol a z pojedynku Beli z Siemiosiłem pod Szczecinem pojedynek Pod KONSTANTYNOPOLEM ???

Osadzenia przez Emeryka w Kruszwicy Bezpryma miało niesamowite skutki; na Weselu Emeryka z Ofelią, na którym głównym drużbą był jej brat Bolesław (Zapomniany) Frankensztajn OTRUŁ Bezpryma i Emeryka. Frankensztajn uciekł do Ottona we Wrocławiu, po którego otruciu został Czeskim palatynem Śląska. W kodeksie Weingardeńskim jest rycina przedstawiająca Frankensztajna wręczającego Matyldzie Szwabskiej KWIATY, która patrzy na niego koso, co wygląda na Raport?

O TRUCICIELSTWA oskarżono Łacinników, którzy padli ofiarą prześladowań zwanych Reakcją Pogańską. Rycheza chciała osadzić na tronie syna Kazimierza Mnicha, który został uwolniony od Ślubów Zakonnych za obietnicę płacenia przez Polskę ŚWIĘTOPIETRZA.

Najpierw Czesi posłużyli się Mnichem dla zdobycia Krakowa, pod którym został zastrzelony przez czeskiego kusznika wyborowego Bolesław Zapomniany choć kusza była Zabroniona wobec chrześcijan. Starożytny Kraków był miastem DWADZIEŚCIA Razy Większym od Krakowa Średniowiecznego, który |Czesi zdobyli przy pomocy Kazimierza Mnicha i ROZEBRALI Do Gruntu a mieszkańców prawdopodobnie wysiedlili w Bezludne Rify czyli Sudety Czeskie, bo zwłoki pochował dopiero Mnich jako KRÓL.

Czesi nie zburzyli wówczas ani Gogolina-Gargamela-Germanii ani BAALOCHWALNI-Bałwochwalni na Krzemionkach. Bałwochwalnię zburzył dopiero Bolesław III a Gogolin Obrabował, Spalił i Zburzył Jan Luksemburski, czyli że były to Zbrodnie KATOLICKIE. Wdowa po Emeryku była mniszką klasztoru SŁOWIAŃSKIEGO czyli cyrylometodyjskiego na Słowacji, gdzie prawdopodobnie jest jego grób.
 
 
« powrót|drukuj