Skip Navigation
 

Wieża sygnalizacji semaforowej

35. STRZELNO PRZEMÓWIŁO

Gamonie, które Podcierają się MARSZEM ŚWIĘTEGO EMERYKA wystawiają zadki na atak Huzarów Węgierskich, co zwycięstwem nie jest. Emeryk opanował Podole z Winnicą i osadził Bezpryma w Kruszwicy – konstytucyjnej Stolicy Polski – gdzie ożenił się z siostrą Bolesława Zapomnianego.

Po otruciu Bezpryma i Emeryka przez Frenkensteina-Wszebora, o czym mówi świętokrzyska legenda Świętego Emeryka, na tronie Kruszwickim zasiadł Bolesław Zapomniany z tytułem Księcia Polski a do Poznania powrócił z Miśni Mieczysław II z tytułem IMPERATORA. W Polsce nastał okres Poronionych Książąt: W Miśni został syn Bezpryma Dytryk, we Wrocławiu Otton, W Sandomierzu Sudomir, w Lublinie Doliwa, w Płocku familiant Doliwy Masław a w KRAKOWIE Lichwiarze i Rękoroby. Po otruciu Mieczysława II władzę w Poznaniu objął Bolesław.

To trwało do najazdu BRATYSŁAWA-Brzetysława na Kraków w r. 1038, który prowadził ze sobą Kazimierza Mnicha. Po zastrzeleniu Bolesława Zapomnianego Kraków przyjął Mnicha z jego Czeską Eskortą, która wpuściła do miasta armię czeską a Mnicha WYGNAŁA. Ten udał się na Węgry, gdzie król węgierski dał mu stu rycerzy, którzy przeprowadzili go do berlińskiej KOLONII, gdzie rządziła jego matka Rycheza.

Te Gamonie robią w Wikipedii Fikołki, aby wyeliminować Magnusa Własta, kanclerza Mieszka Bolesławowica. Jeśli Magnus osadził w r. 1093 w Kruszwicy Zbigniewa z tytułem PRINCEPS POLONIE to znaczy, że Władysław Herman przyjął w Płocku tytuł REX POLONIE. W r. 1096 doszło do Wojny Domowej, w której sprawujący urząd kanclerza Palatyn Sieciech dokonał Rzezi Kruszwicy.

To musiało wywołać reakcję Wrocławia i Śląska, który wstąpił ponownie ZBROJNIE przeciw Sieciechowi, który został oblężony w Kruszwicy. Szturm zażegnał król udając się do Sieciecha ŁODZIĄ i skłaniając go do udania się na Wygnanie.

Sieciech udał się do swych włości pod okupowanym przez Węgrów Krakowem a kanclerzem został Magnus, który zaraz obłożył restrykcją bite ze Skrwawionego Srebra SIECIECHY, którego król się BRZYDZIŁ. Ponieważ Magnus dążył do rozprawy z Seldżukami, z którymi dobre stosunki miał Sieciech, to uzyskał od Węgrów odesłanie Sieciecha w KAJDANACH, który stanął w Płocku przed Sądem Królewskim, który pod naciskiem Magnusa skazał Sieciecha na Oślepienie choć król Płakał.

Po dokonaniu tego Magnus z Węgrami rozgromił Armię Jerozolimską pod Przemyślem a potem dokonał okupacji Azji Mniejszej jako DANISZMENDA, jak zwolennicy Sieciecha przezywali Magnusa. Pod rokiem 1104 w Kronice Węgierskiej zapisano: UMARŁ KRÓL MAGNUS.

Artur Cecuła, WOJNY POLSKO-POLSKIE, Fakty i Mity, 18-24 II 11, s. 22

Cecuła pokazuje odbytnicę Węgierskiemu Hamletowi, co nie jest bezpieczne i zdrowe. Na UWr słyszałem, że BEZ Bolesława Zapomnianego sprawy Węgierskiego Hamleta rozsupłać się nie da.

AC pisze, że „wczesną jesienią” 1030 zaczął się II atak na Polskę Cesarza i Rusi Kijowskiej – ale PRZEZ SŁOWACJĘ szli też Emeryk z Bezprymem. AC pisze, że Mieczysław II „uciekł do nieprzyjaznych mu Czech”. Gdzie został wykastrowany. Pieśń o Chorwatach mówi jednak, że I atak Bezpryma był z Pieczyngami a Bezprymowi nie chodziło o całą Polskę tylko o jej wschodnią jej część z PIĘKNYM KAMIENIEM czyli Kamieńcem Podolskim. Ten atak został przez Mieczysława odparty, ale rok później nastąpiło uderzenie z 3 stron, wobec czego Mieczysław UCIEKŁ DO CZECH.

Każdy inny ZROBIŁBY TO na jego miejscu, gdyż Mieczysław był protektorem Złota Chazarów, które Bolesław Srogi złożył w zamku w Bratysławie, toteż wobec zagrożenia tego skarbu przez sojusz niemiecko-węgierski panowie czescy wezwali Bolesława Chrobrego. Teraz Mieczysław „myślał”, że jeśli odda Bratysławę Czechom to uzyska od nich pomoc przeciw Niemcom, którzy atakowali Miśnię. Został jednak przelicytowany przez Cesarza, który DOŁOŻYŁ Czechom do tego złota księstwo miśnieńskie.

Wobec tego Czesi urządzili TEATRALNĄ kaźń Mieczysława, w czym prawdziwe było tylko kastrowanie – aż Niemcom PRZY WINIE zrobiło się niedobrze. Niemcy dali się nabrać, bo odpowiedzieli, Jak Góral w Kieszeni to..., wobec czego Czesi wypuścili eunucha, który wypędził Niemców za Solawę.

W czasie tego Uroczystego Kastrowania Bezprym z Emerykiem zajęli Kruszwicę, gdzie Emeryk zakochał się w siostrze Bolesława Mieszkowica i ożenił się. Tą parę mamy właśnie w katedrze miśnieńskiej, gdzie urzędował Mieczysław po uwolnieniu. Ponieważ data śmierci Świętego Emeryka jest pod rokiem 1031, a Kronika Ruska podaje pod tym rokiem, że UMARŁ BOLESŁAW WIELKI W LACHACH, co odnosi się do Berpryma, który był podobny do ojca i GRAŁ GO, wobec czego należy poważnie traktować tradycję klasztoru świętokrzyskiego, że Bezprym i Emeryk zostali OTRUCI winem przez Podczaszego na Nowy Rok 1031, zwłaszcza, że Emeryk był założycielem tego klasztoru.

Rocznik Hildesheimski pisze, że Bezpryma otruto za sprawą jego braci, tj. Mieczysława w Miśni i Ottona we Wrocławiu do którego uciekł ów Podczaszy czyli Frankensztajn-Wszebor, którego znamy z tympanonu w Strzelnie k. Kruszwicy. Nie znaczy to że on zbudował tą rotundę tylko, że urządził w niej baptysterium. Władzę w Kruszwicy objął szwagier Emeryka, Bolesław Zapomniany – prześladowca katolików. Jego siostra Ofelia wywiozła zaś ciało Emeryka do Nitry, gdzie założyła klasztor PRAWOSŁAWNY.

Wobec tego do Poznania, powrócił Mieczysław II oddając Miśnię wziętemu z Niemcami synowi Bezpryma Dytrykowi. Miśnia była zapisana Bezprymowi, o czym świadczy portal w katedrze frajberskiej, z Chrobrym jako Dawidem i młodocianym Bezprymem jako Salomonem. Przestraszony tym Wszebor otruł Ottona i został Czeskim palatynem Śląska. W kodeksie Weingardeńskim mamy Frankensteina wręczającego Kwiaty Matyldzie Szwabskiej, która patrzy koso na Raport z otrucia Emeryka, Bezpryma i Ottona. Matylda była narzeczoną Mieczysława II i CHWALIŁA SIĘ, że została Wykopulowana. Hunsfridigerowie byli palatynami Szwabii z Łaski Węgierskiej a protektorat polski dawał im status książęcy, więc SZWABSKIE sztandary Białoczerwone z Białym Orłem są pamiątką tych Pokładzin. Kodeks Matyldy był traumą zerwania zaręczyn w r. 1013. Myślała widocznie, że wyeliminowaniem Ottona zawładnie eunuchem, co się nie powiodło, bo eunucha też otruto.

Bolesław oskarżył o ten mord katolików i mordował ich tysiącami. Czesi dokonali zaś ataku na Kraków, któremu z pomocą pośpieszył Bolesław, ale został zastrzelony przez czeskiego kusznika. Wtedy pojawił się w Krakowie Kazimierz Mnich, którego Czesi po zdobyciu Krakowa szukali, ale uciekł na Węgry, skąd przedostał się do dzierżonego przez matkę Berlina.

Poznań zajął Masław z Płocka, familiant Doliwów z Lublina, ale jego komes Michał, wobec niemożności utrzymania obleganego przez Czechów zamku na Cytadeli, wezwał z Berlina Rudego Mnicha, który przybył w 500 koni i CUDEM uwolnił Cytadelą. Po bitwie Michał rzucił pod kopyta konia książęcego swój miecz i tarczę a Mnich odpowiedział HAB DANK, więc podniósł tarczę i założył na prawe ramię – skąd Odwrócone M.

Uważam Koronę Świętego Cesarstwa Rzymskiego za POGRZEBOWĄ koronę polską od Leszka III Wyścigowego, gdyż jako ważącą kilka kg tronową być nie mogła, a poza tym nic wspólnego ze sztuką niemiecką nie ma, o czym może świadczyć pojemnik na nią, zwany Relikwiarzem Berlińskim.

http://turystyka.wp.pl/title,Polskie-Stonehenge-miejsce-mocy-na-Podlasiu,wid,16372795,wiadomosc.html

W 988 r. Bolesław Chrobry jako książę krakowski zdobył Płock ustanawiając Palatynat Mazowiecki z siedzibą na zamku AMAZON w Płocku. W r. 1015 palatynat został zlikwidowany a w czasie reakcji pogańskiej Płockiem rządził familiant Doliwów z Lublina Masław, który walczył z rewindykacją Kazimierza Mnicha. Mnich wyeliminował Doliwów aliansem z Rurykowiczami z Kijowa, którym obiecał Brześć, i Prawdzicami z Kurska, którym obiecał Drohiczyn.

Po bitwie pod Drohiczynem w r. 1043 Prawdzice musieli więc budować na zachodzie nowy zamek Imperialny, gdyż Płock był dla nich stracony. Wybrali Górę Zamkową w Drohiczynie. Ponieważ SKAŁA w Drohiczynie była za mała na budowę zamku to zbudowano na niej KOPIĘ wieży na zamku Kazbek w Wołgogradzie a w punktach Najdalszej Widoczności wznieśli wieże sygnalizacji SEMAFOROWEJ. Taką wieżę mamy na KAMIENIU W BIAŁOWIEŻY, która była w NAJDALSZEJ WIDOCZNOŚCI od Drohiczyna na drodze do Mińska Litewskiego. Jak z rysunku wynika to wieże sygnalizacji semaforowej były MUROWANE, przynajmniej w dolnej kondygnacji, która to sygnalizacja semaforowa ciągnęła się z Mińska przynajmniej do Moskwy i Wołgogradu.

Od wieży Kazbek, od której była polska nazwa Wołgogradu BIAŁA WIEŻA, Była to kopia kopi latarni Faros na krakowskim Gargamellu. Wieża była tak dużą, gdyż pełniła rolę ZAMKU i PAŁACU, z której to racji została wysadzona przez Rosjan podczas wojny północnej. Naśladownictwem jej miał być Pałac Stalina; Mazurzy więzili w niej Batu Chana i Koronował się w niej na Króla Rusi Daniel Romanowicz, co było NAJWIĘKSZYM ZJAZDEM FEUDALNYM W EUROPIE W XIII WIEKU. Megality w Białowieży powinny więc pochodzić od Prawdziców.

Bolesław II Śmiały uciekając w r. 1079 na Węgry zabrał ze sobą krakowską szkołę muratorską. Ta szkoła zbudowała Węgierską Wenecję – prawdopodobnie według planów Gotyckiego Krakowa – której też nie ukończyła, bo Zamek Królewski z Kampanillą Wielką miał być na fundamentach Arsenału.

Pozostał warsztat murarski we Wronkach, który podjął budowę Pałacu Królewskiego w Płocku, obecnie Więzienie Pruskie, gdyż Władysław Herman nie mógł mieszkać w AMAZONIE Nad Przepaścią. Na tympanonie I kaplicy św. Anny w ZANTYRZE-Malborku dla MURARKI Anny Prawdzicowej Przecława-Jadwiga z Prawdziców i królowa Wiaczesława przysyłają warsztat muratorski z Bydgoszczy – jak świadczy emblemat LILI WENEDY na froncie ołtarzu kaplicy św. Anny. Imię Prawdzicówny Przecława pochodziło od bitwy nad Przecławą-Hawelbergiem Wieletów z Sasami w r. 1056 – co znaczy, że NOSIŁA SŁAWĘ PRZECŁAWY – z czego można wnosić, że urodziła się wówczas.

Herman w akcie rozwodowym dał Przecławie Bydgoszcz, gdzie podjęła budowę pałacu Książęcego (obecnie Więzienie Pruskie). Nie mylić z zamkiem KRYSPIN-Wyszogród – rówieśnym Zantyra – który Niemcy przebudowali Przemysłowo. W r. 1091 Herman zabrał jednak Przecławie Bydgoszcz i dał Trzebnicę, toteż tympanony trzebnickie powstały PO Roku 1091. To w Trzebnicy Przecława dogadała się z Magnusem Włastem – również cyrylometodystą – żeby osadził Zbigniewa w Kruszwicy z Tytułem KSIĘCIA POLSKI, gdy Władysław Herman przyjął tytuł Króla Polski.

Prawdopodobnie już w r. 1068 Anna Prawdzicowa podjęła budowę KREMLA w Kordeniu-Mińsku od Mendoga, gdyż stary pałac Witeziów w Parku Mickiewicza na Skarbiec i do Koronacji się nie nadawał. Włodzimierz Monomach pisze w Testamencie: CHODZIŁEM NA HODYNIĘ I JEGO SYNA. Imię syna Hodomira nie jest znane, ale jest on na ikonie malborskiej jako osesek i jako młodzieniec płacący z Matką trybut w grobowcu Mieszka Bolesławowica w rotundzie-A na płockim zamku Biskupim. W grobowcu był ołtarz klęczny i srebrna statua Mieszka jako ANIOŁA, czego rysunki zachowały się.

Koronacja była możliwa po wygnaniu Bolesława II w r. 1079, co suponuje, że w tym czasie Kreml Miński ZAMCZYSKO był murarsko ukończony. Według mnie był on wzorowany na ZANTYRZE, którego fenomenem były fosy wewnętrzne, napełniane w razie zagrożenia wodą. Fosy te mogły być zakopane przez Rosjan w czasie Potopu gruzem rozbiórkowym, toteż sztukateria może być zachowana archeologicznie.
 
Strony:« Poprzednia 1 2
 
 
« powrót|drukuj