Skip Navigation
 

35. STRZELNO PRZEMÓWIŁO

Wojna palatynów

Marcin Sztandera, Kielce, JAK POD MAŁOGOSZCZĄ WYKOPANO PRAWDZIWY SKARB, Gazeta Wyborcza, 4 VII 2007, s. 15

Mowa jest o garnku z krzyżówkami wendyjskimi z Kruszu-Freibergu saskim wraz z palatynackimi monetami Sieciecha, co datuje skarb PO jego wygnaniu w r. 1097. Kruszwica była formalną Stolica Polski od zdobycia Paryża przez Popiela I Gnuśnego w r. 806 do zniszczenia Kruszwicy przez Sieciecha w r. 1096. Za kontrybucję francuską Popiel Gnuśny, Co Bał się Hunnów czyli Turków, zbudował w Kruszwicy katedrę Imperialną św. Wita na Świątnikach oraz pałac CESARSKI na Łagiewnikach - Wspanialszy od Najwspanialszego Pałacu Cesarskiego w Kolonii, BLIŹNIAKA pałacu na zamku a'MAZON-Mazur w Płocku. W Pałacu kruszwickim rozegrał się na przełomie 1030-31 dramat Węgierskiego Hamleta EMERYKA. Frankenstein-Wszebor chciał otruł go jakoby, bo chciał poślubić jego narzeczoną, córkę Mieczysława II i siostrę Bolesława Zapomnianego Ofelię.

DECYDUJĄCA BITWA I KRUCJATY POD PRZEMYŚLEM.

Dzieduszyccy napisali artykuł o Monetarnych Darach Grobowych, w którym cofnęli datę Zniszczenia Kruszwicy z roku 1096 do 1093 (???) z ciekawą Logiką. W roku 1093 zajął Kruszwicę palatyn wrocławski Magnus Włast, z czego WYWNIOSKOWALI, że to on właśnie Zburzył Kruszwicę ???

Ta argumentacja nie trzyma się jednak kupy, bo Magnus zajął wprawdzie zbrojnie KONSTYTUCYJNĄ Stolice Polski, ale aby osadzić tam starszego syna królewskiego Zbigniewa, gdyż król urzędował w Płocku. To okazało się też Konstytucyjnym Zamachem Stanu, gdyż Władysław Herman był monarchą Ubogim a Kruszwica miała pieniądze więc chciała rządzić Polską, jak londyńska City Anglią.

To okazało się jednak Nadto dla polskiego feudalizmu, toteż palatyn płocki Sieciech, który był też Kanclerzem, obległ Kruszwicę, rozgromił rycerstwo, które przybyło bronić swych pieniędzy w bankach kruszwickich oraz zdobył, Wymordował i zburzył Miasto. Ponieważ król nie zgodził się na bicie monety pod swym imieniem ze SKRWAWIONEGO srebra kruszwickiego to Sieciech bił palatynackie SIECIECHY.

To okazało się Nadto dla bogatego Wrocławia, który z aprobatą obserwował polityczne aspiracje Kruszwicy i bał się takiego precedensu, toteż palatyn Magnus ponownie wyprawił się na Kruszwicę, gdzie obległ Sieciecha w zamku Na Wyspie. Nie mógł to być zamek MYSI, gdyż tam bronić się było nie sposób, a ponieważ król popłynął Ratować Sieciecha ŁODZIĄ więc powinien to być zamek na Ostrowie Rzępowskim, połączony z pałacem CESARSKIM na Łagiewnikach i Bródzkach wiaduktem fortecznym. Król nie mógł iść na ten zamek wiaduktem, gdyż był obsadzony przez Ślązaków, którzy nienawidzili króla za wycięcie przez Sieciecha hufca śląskiego, toteż król mógł być z Sieciechem Zlinczowany i dlatego popłynął łodzią Ratować Palatyna.

Sieciech uciekł wprawdzie do okupowanego przez Węgrów Krakowa, ale Magnus został Kanclerzem i Marszałkiem – co było Dyktaturą – i uzyskał od Węgrów wydanie Sieciecha, który stanął przed Sądem Królewskim, który – pod naciskiem Dyktatora – skazał palatyna na Oślepienie.

Dyktatura Magnusa Własta okazał się dla Polski ZBAWIENNA, gdyż rok po oślepieniu Sieciecha zaczęła się NAJWIĘKSZA OPERACJA I KRUCJATY, w której połączone siły Seldżuków zostały rozgromione przez Polaków i Węgrów pod Przemyślem. Potem Magnus poszedł z Węgrami do Azji Mniejszej i zdobył stolicę Seldzuków IKONIUM-Konię. Gdy tam umarł to w Kronice Węgierskiej zapisano: UMARŁ KRÓL MAGNUS, bo pozostawił Azję Mniejszą królowi węgierskiemu.

Piszę „Pałac Cesarski w Kruszwicy”, gdyż Wspaniała Kruszwica została zbudowana przez Popiela I Gnuśnego, Co Bał się Hunnów czyli Turków za kontrybucję francuską. Rzeczony artykuł Dzieduszyckich obwinia za zniszczenie Wspaniałej Kruszwicy Ślązaków, co jest Oszczerstwem.

Wiosną 2015 zostałem zaproszony przez wydawnictwo KUJAWY dla Potwierdzenia mej interpretacji KRUSZWICY. Z Inowrocławia zawieźli mnie do Kruszwicy, gdzie stwierdziłem że w zamku Mysim mógł być SKARBIEC, ale nie można się tam było bronić przed armią. Można się tam też było bronić przed SZCZURAMI, gdyż nie było spichrzy z pszenicą. Kilka spichrzy mogło być na zamku kasztelańskim GRODŹCTWO po drugiej stronie Noteci, ale taki system wymagał mostu FORTECZNEGO, który był powyżej między Łagiewnikami a Brockami.

DZIESIĄTKI spichrzy z pszenica ukraińską dla Skandynawów było natomiast w Gople-Płocku, co odsyła sprawę Popiela Myszowatego – wcześniejszego Wojewodę Kija – do Płocka. Skarbca w Kruszwicy już wtedy nie było, gdyż Popiel II kazał synowi Leszkowi-Sobiesławowi przewieść flotyllą skarby na zamek Gocki na cytadeli Napoleona w Gdańsku, który wziął ze sobą kolesia Siemowita-wojewodę.

Oblężenia Płocka przez cesarza Karola III Grubego zaczęło się od rozbicia z katapult spichrzy a potem puszczaniu po murze MEGALITYCZNYM zapłodnionych szczurzyc, jak to przedstawia kaplica cesarskiego szczurołapa w alpejskim Puergg'u. - W Alpach byli zawodowi łapacze świstaków, z których wytapiano sadło.

Zlokalizowaliśmy IMPERIALNĄ katedrę św. Wita na terenie zakładu kamieniarskiego na Świątnikach, gdzie był też zniszczony przez Krzyżaków zamek Biskupi. POTWIERDZIŁEM też, że zbudowany po zdobyciu Paryża przez Popiela I Gnuśnego pałac CESARSKI był na terenie Folwarku przy ul Poznańskiej, skąd jego symetryczna Promenada z mniejszego boku prostokąta prowadziła ul. Sportową i mostem fortecznym na Półwysep, i drugim mostem fortecznym do Grodziszcza między Gopłem a jeziorami Bródzkimi. Pałac ten został przebudowany przez Prusaków na koszary a potem na folwark.

Skarb z Małogoszczy jest pamiątką ucieczki Sieciecha do Krakowa, po którym to akcie musiała być PRZYMUSOWA WYMIANA MONETY, wobec czego jakiś zwolennik Sieciecha ukrył garnek ze srebrem restrykcyjnym czekając na powrót Sieciecha. Zagadką jest lunula, która zdaje się świadczyć na wprowadzenie przez Hermana PAŃSTWOWEGO MONOPOLU KRUSZCÓW jako skutku świętopietrza.
 
 
« powrót|drukuj