Skip Navigation
 

Mury Trojańskie

27. ARCHITEKTURA POLSKA

Krakowiaczek jeden

W r. 510 p.n.e. Scytowie cofając się przed Persami pokonali po Najbardziej Zaciekłych Walkach Słowian kultury łużyckiej i ustanowili nad Wosłą i Odrą system okupacyjny, sprzedając masowo Słowian Grekom. Kaszub jednak Scytowie nie okupowali, gdyż Kaszubi mieli sojusz z Sarmatami, których się Scytowie BALI. W roku 490 Scytowie poszli ratować Greków atakując 2 armie perskie w Macedonii o sile 400 tysięcy wojowników, w którym to czasie Kaszub Leszek Złotnik zdobył skarbiec scytyjski w Płocku i pobił pod Kolbuszową wracających z Macedonii Scytów, z którymi wbijał nad Donem słupy graniczne z napisem HORWACJA.

Leszek urzędował w zamku GARGAMELL, który był dla Greków synonimem gigantomanii, jako Dobrotliwy Król Obżartuch. Przeniósł bowiem stolicę z Poznania do Krakowa, zburzył na Wawelu pałac Marii Egipcjanki i zbudował dla Sejmu Kuchnie Szpitalne.

W r. 339 Macedończycy i Epiroci pobili Lechitów i Scytów pod Wiedniem. W związku z tym Aleksander napisał do Arytstotelesa o „zajęciu Ważnego Lechickiego miasta CARAUCAS, od strony Panonii”. W Hedebach-Szlezwiku powstała mennica macedońska, która wybiła STO monet Filipa II i JEDNĄ Aleksandra. Aleksander został Królem Krakowskim a jego matka Olimpiada Kanclerzycą.

Gdy wybuchła wojna grecka to Aleksander poprowadził do Grecji jazdę scytyjską, która Zadecydowała pod Heroneją, a w drodze powrotnej anektował Pangajon-Siedmiogród, którego kopalnie dawały Filipowi tysiąc talentów złota rocznie, za co prowadził agresywną politykę w Azji Mniejszej. Ponieważ u Greków królem jest zaś ten, kto ma złoto to Grecy zamordowali NIEWYPŁACALNEGO Filipa i przywołali WYPŁACALNEGO Aleksandra. Z tego okresy pochodzą krakowskie statery: Aleksander-APOLLO, Filip-SZCZUR – jak sobie zażyczyła Olimpiada.

Olimpiada zbudowała na Gargamellu pałac, od którego pochodzą polskie barwy narodowe: budynek z marmuru kłodzkiego Biała Marianna i schodząca do Wisły kolumnada z czerwonego granitu tatrzańskiego. Pałac ten został powtórzony w Aleksandrii jako Architektoniczny Cud Wszechczasów. Cud ten Konstantyn Wlk kazał przewieść do Konstantynopola, żeby odebrać Aleksandrii Majestat Światowy.

Wojewoda Kij w r. 862 przewiózł ten pałac do Sambora-Kijowa i został Popielem II Myszowatym. Dostojewski uwiecznił to w IDIJOCIE: Mikołaj Pałkin: A CZEMUŻ TO MARGRABIA MYSZKIN CHCE BYĆ ROSYJSKIM KSIĘCIEM? - JEGO PRZODEK, WOJEWODA KIJ, PRZEWIÓZŁ PAŁAC CESARSKI Z KONSTANTYNOPOLA DO KIJOWA. - CO ZA IDIJOTA... ALE SKORO PRZEWIÓZŁ TO NIECH BĘDZIE ROSYJSKIM KSIĘCIEM.

Gdy Aleksander po założeniu i dochowaniu się stadniny wielbłądziej w Siwie chciał zdobyć broniony przez dromadnicę skarbiec perski w Koł-kryłgan-kała k. Chiwy to zjawiła się u niego królowa Sarmatów-Amazonów z wieścia minorową, że jej rywalka Diana wywiozła te skarby flotyllą do Warszawy. Po podboju Indii Aleksander puścił się więc na pagajach do Triestu i podążył do Pragi, czego pamiątką są bite w Pradze statery II, zwane przez Bawarów PŁACZKAMI.

Dianę pobiła bowiem Aleksandra w Kielcach i ogłosiła protektorat nad Azją Mniejsza, gdzie odbudowała Artemizjon, z KOPIĄ na mauzoleum dla siebie na kieleckiej Kadzielni tylko dłuższą o jedno przęsło. To spowodowało zdefraudowanie skarbca Babilońskiego, który został przewieziony na Rodos pod opiekę Diany, co czyniło Aleksandra BANKRUTEM, wobec czego został otruty fluorkiem wodoru - czyli skończył jak jego ojciec.

Po Dianie protektorem Azji Mniejszej został Grakch I, który – jako protektor Ptolemeuszy przed Seleucydami – dał się sportretować na latarni FAROS jako Pan Lasów w ELEKTRYCZNEJ aureoli. Grakch rozwiązał Sejm i przywiózł sobie jakiegoś Ptolemeusza za zięcia Set jako mąż Semiramidy zbudował na zamku Gargamella kopię latani FAROS oraz kopię Najwspanialszego Pałacu w Historii na górze Stołowej Setidava (Setowym Cudzie) wKoninie, w którym był Arsenał Rzeczpospolitej. Nie wiadomo, czy nazwa tego zamku KASZUBY pochodzi Sprzed czy Po SETIDAWIE.

Na Szlaku Bursztynowym czyli Kanale Przemysłowym, było miasto k'AVARIS czyli egipski Kair, identyfikowane bezsensownie z Cieszynem. Jako miasto Prestiżowe mogła to być Ostrawa, Racibórz, Oświęcim, Sosnowiec, Częstochowa, Sieradz czy Konin, ale dla administrowania Kanałem Przemysłowym najważniejszy był KONIN.

Set Ptolemeusz przeniósł stolicę z Krakowa do Konina, który został zburzony przez Leszka Chytrego i Juliusza Cezara przy pogromie Goplan-Gepidów. Saga śląska mówi, że Polski Faraon kazał napełnić statki zbożem i odpłynął do Ameryki. Prawdopodobnie to wtedy zlikwidowano TAMĘ w Koninie a stolica powróciła do Krakowa. Zachował się obraz Wjazdu Leszka Chytrego i Lubrana do Aleksandrii Trojańskiej czyli Troi na Zlotym Rogu: http://wandaluzja.pl/?p=p_265&sName=pod-akcjum// która UKRADŁA Oktawianowi-Augustowi największy łup w historii, Złoto Egiptu. Ten bił głową w ścianę: JOVE, ZWRÓĆ MI ZŁOTO EGIPTU. - OKRADŁEŚ RZYM. ZWRÓCĘ CI, JAK MI ZBUDUJESZ NAJWSPANIALSZĄ ŚWIĄTYNIĘ NA ŚWIECIE – więc ten musiał zakasać togę i budować BAALBEK.

W tym czasie Wandalowie OKUPOWALI Rzym. Oktawian zmobilizował legiony z Galii, Hiszpanii i Afryki, które poniosły jednak klęskę pod LECHEM-Augsburgiem. Po śmierci Lubrana doszło jednak do II bitwy nad Lechem, która zakończyła się z powodu zdrady Swebów klęską Lechitów a Rzymianie wzięli kilkadziesiąt tysięcy jeńców.

AUTOBIOGRAFIA APOLLONIUSZA została znaleziona w Bibliotece Jezusa Chrystusa w Siringarze w Kaszmirze i wydana w Anglii w 8 tomach, ale BRAKUJE 4, gdyż została Ocenzurowana. Świątynia Krakowska, o której pisze Apolloniusz, to NIE WAWEL, ale Świątynia Pokoju. Świątyni tej szukano Na Wawelu – na co ja też dałem się nabrać nabrać – ale była to Świątynia IMPERIALNA na Krzemionkach, która została rozebrana przez Bolesława III jako BAŁWOCHWALNIA, bo Rzym Nie Życzył Sobie Świątyń Wspanialszych Niż w Rzymie.

Kraków Schedla ma krzyże WANDALSKIE i jeden Grecki. Ja wytłumaczyłem to tym, że miedzioryt jest z aktu Pokoju Krakowskiego w Roku 14. Na Miedziorycie WIDAĆ aksjometrycznie kasztel ze Świątynią na Krzemionce, obecnie Telewizja. To można tłumaczyć tym, że miedzioryt wykonano, gdy przybyło poselstwo rzymskie w roku 12 i postanowiono zburzyć Kasztel, aby zbudować na miejscu GODNYM Świątynię Pokoju.

Na monecie Bolesława Śmiałego mamy Świątynię Imperialną ze Złotymi Kopułami i złupionymi z Haga Sophia w Konstantynopolu Złotymi Wrotami, a na monecie Władysława Hermana CRACOV z r. 1099 Bez Kopuł i Złotych Wrót.

Ze względu na największe oddalenie świątynia na Krzemoince została wyryta na miedziorycie Schedla schematycznie, ale płaskość dachu świadczy, że była bardzo szeroka. To daje następującą legendę Świątyni Pokoju:

Po II bitwie pod LECHEM-Augsburgiem przybyło do Krakowa poselstwo rzymskie z Prośbą O… WYBUDOWANIE ŚWIĄTYNI POKOJU. Sejm zapytał, JAKA TA ŚWIĄTYNIA MA BYĆ? na co ci odpowiedzieli: JOWISZ-BALL PRZYSYŁAŁ NAS. CHCEMY, ABY WASZ PIORUN BYŁ CZCZONY TAK, JAK NASZ PAN W BAALBEKU, i pokazali plany świątyni w Baalbeku oraz ilustracje – wobec czego Sejmowi wypadało się ZGODZIĆ.

Ponieważ Pokój – z granicą na Renie i Dunaju – został podpisany w roku 14 to znaczy, że Rokowania trwały 2 lata, w trakcie czego budowano Świątynię Pokoju, czyli że Pokój został Podpisany w Konsekrowanej Świątyni Pokoju na KRZEMIONCE. Na mocy Pokoju Lechici dali JOWISZOWI Bałkany, który uznał się Bratem PIORUNA, jak wcześniej Bratem Zeusa Gromowładnego. Dopiero Kaligula nazwał Zeusa GROMOPIERDNYM, za co zapłacił Głową.

Wandalowie CZTEROKROTNIE zdobywali Rzym, a za Oktawiana Augusta okupowali go przez kilka lat, ale nigdy nie zostawiali po sobie Nienawiści.
 
 
« powrót|drukuj