Skip Navigation
 

Mury Trojańskie

Stratygrafia kośc. św. Wojciecha

27. ARCHITEKTURA POLSKA

Krakowiaczek jeden

W r. 510 p.n.e. Scytowie cofając się przed Persami pokonali po Najbardziej Zaciekłych Walkach Słowian kultury łużyckiej i ustanowili nad Wisłą i Odrą system okupacyjny, sprzedając masowo Słowian Grekom. Scytowie nie okupowali tylko Kaszub, gdyż Kaszubi mieli sojusz z Sarmatami, których się Scytowie BALI.

Gdy w r. 490 Scytowie poszli ratować Greków atakując 2 armie perskie w Macedonii o sile 400 tysięcy żołnierzy, to do Gdańska przybyło poselstwo ATEŃSKIE. Gdy Pan zbudził się z poobiedniej drzemki to zapytał posłów, DLACZEGO Ateńczycy nie składają mu Hołdu? na co ci odpowiedzieli, że Właśnie Sposobią Się. Grecy liczyli czas od Zdobycia Troi w r. 1184 pne, ale Ateńczycy od I Hołdu dla Pana w Gdańsku w r. 7118 pne !!!??? Z tego można wnosić, że Leszek Złotnik zdobył skarbiec scytyjski w Płocku PO pokonaniu przez Scytów Persów w Macedonii, po czym pobił wracających z Macedonii Scytów pod Kolbuszową, z którymi potem wbijał nad Donem słupy graniczne z napisem HORWACJA.

Leszek urzędował w zamku GARGAMELL, który był dla Greków synonimem gigantomanii, jako Dobrotliwy Król Obżartuch. Przeniósł stolicę z Poznania do Krakowa, zburzył na Wawelu kasztel Marii Egipcjanki budując tam dla Sejmu Austriackie Kuchnie Szpitalne, potem Pałac Królewski.

Kraków SCHEDLA był uważany za Kraków Fantastyczny, gdyż nie dał się zidentyfikować topograficznie i ikonograficznie. Dopiero ja stwierdziłem, że ta Niezgodność wynika z tego, że miasto było na INNYM Planie. Charakterystyczne trójdzielne baszty NAWODNE nie są znane w architekturze historycznej, ale taką basztę odkopano w piwnicach Sukiennic, co świadczy, że było to miasto Mniejsze od obecnego. Potwierdzeniem mej interpretacji Krakowa Schedla było odkrycie na pl. Wiosny Ludów BARBAKANU z Miedziorytu Schedla.

DZIWACTWEM Schedla są Skaliste Góry wokół Krakowa, które wypada uważać za Zniwelowane KAMIENIOŁOMAMI dr Franca Zalewskiego, eksploatowanymi NIEZNANĄ nam techniką ??? Kamieniołomy te opuszczono NAGLE w VI tysiącleciu pne, co poprawiłem na V i wytłumaczyłem, że zostały Opuszczone w związku z ukończeniem budowy Kanału Przemysłowego, gdyż wapień z Chrzanowa jest tańszy i lepszy. W systematyce Dr Zalewskiego bezcenne jest stwierdzenie tożsamości techniki kamieniołomów krakowskich z techniką budowy zamku Ogrodzieniec w Jurze, co datuje ten zamek na VI a według mnie V tysiącl. pne.

Według mej systematyki architektonicznej to miedzioryt Schedla powstał PO zburzeniu przez Leszka Złotnika po r. 490 pne kasztelu Marii Egipcjanki we wschodniej części Wawelu i zbudowaniu tam Austriackiej Kuchni Szpitalnej jako pałacu Sejmowego i Królewskiego. W r. 339 Epiroci i Macedończycy pobili Lechitów i Scytów pod Wiedniem, związku z czym Aleksander napisał do Arytstotelesa o „zajęciu Ważnego Lechickiego miasta CARAUCAS od strony Panonii”. W Hedebach-Szlezwiku powstała mennica macedońska, która wybiła STO monet Filipa II i JEDNĄ Aleksandra. Aleksander został Królem Krakowskim a jego matka Olimpiada kanclerzycą.

Na Krakowie Schedla można się dopatrzyć BAŁWOCHWALNI na Krzemionkach, na południowo-zachodnim stoku LIBANU, gdzie jest obecnie kamieniołom Schindlera. Jeśli to była Bałwochwalnia KRÓLÓW BAŁWOCHWALCÓW to znaczyłoby, że Miedzioryt Schedla powstał PO ROKU 850 pne, gdyż Bałwochwalnię zbudowano jako kopię Pałacu Letniego BAALBEK syryjskiego króla Baala. Ten Pałac Królewski zbudowała jego siostra Anata, którą prawdopodobnie wysłał z misją handlową do Krakowa, gdzie ta zainteresowała się kolumnami z ŻELAZOMIEDZI, które zainicjowały Architekturę Antyczną, ale zostały wyrabowane NA ARMATY. Nazwa Baalbek pochodziła prawdopodobnie od koziorożca abisyńskiego, który żył w Palestynie a którego książę Hohenloche hodował w Tatrach jako odpornego na upał.

Rzym był Wiochą wobec Stolicy Świata ALEKSANDRII. Aleksandrię zaprojektował najwybitniejszy architekt starożytności Dejnokrates, ale jej Nie Budował. Wynikało to stąd, że kanclerzyca Olimpiada sprowokowała przez swego ojca czy brata z Epiru-Albanii Wojnę Grecką, na którą Aleksander przyprowadził jazdę scytyjską, która pod Heroneą pobiła Beotów. W drodze powrotnej Aleksander anektował Pangajon-Siedmiogród, którego kopalnie dawały Filipowi tysiąc talentów złota rocznie, za co prowadził agresywną politykę w Azji Mniejszej. Pamiątką tego jest I moneta lechicka: stater ALEKSANDER-FILIP, zwany przez Bawarów PŁACZKIEM. Ponieważ u Greków królem jest ten, kto Ma Złoto, to Grecy zamordowali NIEWYPŁACALNEGO Filipa i przywołali WYPŁACALNEGO Aleksandra.

Olimpiada odwiozła Aleksandra do Aten każąc Dejnokratesowi budować skarbiec LABIRYNT’THOS-Athos, ale w drodze powrotnej zabrała Dejnę do Krakowa. Nazwa Athos kojarzy się z ATHEOSEM - herosem lechickim, który wbijał słupy graniczne na linii Wielkiego Muru Chińskiego i Poił Konie fosach Trojańskich, które były widocznie CZYSTE - więc mógł przebywać na Athosie?

Olimpiada kazała Dejnie sporządzić plany WSPANIAŁEGO KRAKOWA i ZBURZYĆ Kraków Schedla. U Schedla są krzyże TYLKO wandalskie i greckie. Aleksander NIE MÓWIŁ PO GRECKU – czyli chyba po Albańsku? gdyż Olimpiada jako księżniczka epirska była Albanką.

Gdy Aleksander poprosił matkę o użyczeniu mu Dejny dla sporządzenia planów Aleksandrii to ta wysłała plany Wspaniałego Krakowa, które zostały adaptowane do Konoposu. Z latarni FAROS widać było na horyzoncie flotę inwazyjną na Wilię jutrzniejszego przybycia jej do Aleksandrii, co określa wysokość wieży. Kopię tej latarni, zwanej w Krakowie BABEL, zbudowano na kulminacji Bielan, co było ludową nazwą cytadeli – bielonej, ale zakrytej wiekowym lasem. Pałac Królewski też zbudowano na Bielanach, od którego pochodzą polskie barwy narodowe: pałac z marmuru kłodzkiego Biała Marianna a schodząca do Wisły kolumnada z czerwonego granitu tatrzańskiego.

Równocześnie z Olimpiadą panowała w Kielcach Diana-Artemiza, która zachachmęciła Aleksandrowi skarbiec perski w Koł-Kryłgan-Kała k. Chiwy. Skarbiec był broniony przez dromadnicę, o której Grecy marzyli od tysiąclecia, aż zdobyli ogiera dromadera pod Issos, z którego dowodził Dariusz. Aleksander mógł więc wyprawić się do Chiwy dopiero po dochowaniu się dromadnicy w Siwie, ale gdy przybył do Kaspija to zjawiła się u niego królowa Amazonek z wieścią minorową, że skarbiec został zachachmęcony przez jej rywalkę Dianę i wywieziony flotyllą do Modlina.

Ponieważ wiadomo było, że Aleksander wyprawi się na Modlin to Diana kazała budować mury CHIŃSKIE w Modlinie, Płocku i Poznaniu. Wobec tego Aleksander "przyjął nagrodę pocieszenia", ale dopiero po Podboju Indii puścił się na pagajach do Triestu, skąd podążył komunikiem do Wiednia i Krakowa, ale Diana pobiła go W KIELCACH, od czego szczyt nad Kielcami nazywa się ŁYSICĄ, gdyż Diana jako mężatka goliła głowę.

Kraków Dejny miał mury CHIŃSKIE, jakie budowano DO Zdobycia przez Rzymian Kartaginy, która upadła z POWODU Muru Chińskiego. Na Krakowie Dahlberga mur Chiński jest od Wschodu miasta: https://www.krakow.pl/nasze_miasto/1482,artykul,widoki_krakowa.html// Mury Chińskie obejmowały obszar 20 razy WIĘKSZY od murów Krakowa średniowiecznego.

Po bitwie w Kielcach Diana ogłosiła protektorat nad Azją Mniejszą, co nazywa się Wojną Satrapów, kazała Dejnie przebudować Arfodyzjon na Artemizjon i zbudować jego kopię w Kielcach dłuższą o jedno przęsło na mauzoleum dla siebie. Ponieważ w czasie pobytu Diany w Azji Mniejszej Olimpiada okupowała Kielce to Diana nazwała Kraków ZAKŁAMAŃCEM i kazała zamordować Aleksandra jako NIEWYPŁACALNEGO. Mordu na Aleksandrze miał podjąć się Arystoteles ???

Kopią pałacu krakowskiego był Pałac Ptolemeuszy – Architektoniczny Cud Wszechczasów. Został on przewieziony przez Konstantyna Wlk do Konstantynopola, żeby odebrać Aleksandrii Majestat Światowy. Rotunda pałacu Konstantyna została powtórzona w roku 600 na Watykanie i w Todi w południowych Włoszech. W r. 862 wojewoda Kij – potem nasz Popiel II Myszowaty – kazał ten pałac rozebrać i przewieść do Sambora, który od tego nazywa się KIJOWEM. Sułtan Mehmed IV Myśliwiec kazał - z Zazdrości - ZBURZYĆ Kijów a Jan Kazimierz przebudował pozostałości pałacu na cytadelę.

Myśliwiec nie był idiotą, jak przodek Pani Premier Zjednoczonego Królestwa Teresy Maj. Według IDIOTY Dostojewskiego to Mikołaj Pałkin: A CZEGOŻ TO MARGRABIA MYSZKIN CHCE BYĆ ROSYJSKIM KSIĘCIEM? – JEGO PRZODEK, WOJEWODA KIJ, PRZEWIÓZŁ PAŁAC CESARSKI Z KONSTANTYNOPOLA DO KIJOWA. – CO ZA IDIOTA… ALE SKORO PRZEWIÓZŁ TO NIECH BĘDZIE.

W r. 1038 czeski kusznik zastrzelił pod Krakowem Bolesława Zapomnianego. Kusza była bronią Zakazaną wobec chrześcijan więc użycie jej wymagało dyspensy papieskiej. Krakowiacy przyjęli więc Kazimierza Mnicha, który wpuścił przebranych za Polaków Czechów a ci wygnali Mnicha i zburzyli Wspaniały Kraków DO GRUNTU. - Nad wygnańcem ulitował się jednak król węgierski.
 
 
« powrót|drukuj