Skip Navigation
 

27. ARCHITEKTURA POLSKA

Blef pokerowy

Niektóre miasta były budowane przez JEDNE SZKOŁY MURATORSKIE: Hirsau w Badenii przez Pana; Białokamienna Moskwa przez Jura-Uranosa; Toruń przez Asklepiosa; Gdańsk przez Ajgialosa; Kolonia przez Foroneusza i Pragę; Kalisz przez Kara; Kijów i Nowogród Wlk przez Apisa; Szczecin przez Bazyliosa czy Lubeka przez Stafylosa...

Nie było szkół muratorskich Brunsberga, Stettheimera czy Andrzeja z Bnina tylko takowe warsztaty konserwatorskie, bo w niektórych okresach robiono tylko bieżące prace konserwatorske a szkoły budowlane były potrzebne przy tworzeniu nowej infrastruktury przestrzennej. Na cytadeli Napoleona w Gdańsku jest zamek gocki, którego murator pochodził z Petry w Jordanii lub Abisynii? Wg Prokosza Gdańsk budował Kadesz-Gadesz, którego możemy uznać za budowniczego zamku gockiego na cytadeli Napoleona.

W autobiografii Apolloniusza, którą wydano w 8 tomach a brakuje ze 4, jest mowa, że w r. 16 ne do Krakowa przybyło poselstwo rzymskie z propozycją Pokoju, wobec czego Wandalowie podjęli budowę Świątyni Pokoju. Gdy utworzony na podstawie tego Pokoju XV Legion Wandalski odszedł do Panonii to do Krakowa przybyło poselstwo Partów, które zadało Sejmowi zasadnicze pytanie: KTO LEPSZY, STARY WRÓG CZY STARY PRZYJACIEL? – więc Sejm udał się na budowę, żeby mury nowej świątyni OBSIKIWAĆ.

Gdy w bitwie z Hunami nad Nedao, wg Prokosza Nidą, zginął Wieleman czyli Grakch II i jego starszy syn Grakch III to Wanda, Co Nie Chciała Niemca adaptowała na tymczasowe ich mauzolea stare kościoły w Wiślicy. Potem farę wiślicką adaptowano na mauzoleum WISIELCA czyli Wisława z eposu o Walgierzu Wdałym a kościółek św. Mikołaja dla Helgundy, córki króla francuskiego Karola Prostaka. Tą farę wiślicką kazała rozebrać faworyta Kazimierza II, żeby zbudować tam kościół gotycki, w którym sportretowała się jako Becząca Baba.

Wanda Wspaniałe Mauzoleum bitwy Nad Nidą zbudowała w Nowym Korczynie, gdzie zachowało się jako ZAMCZYSKO: Zamek Książęcy, Synagoga, Rzeźnia-FASOLEX i Boisko - otoczone KĘPĄ, którą płynęła Nida.

Gdyż PROSTESTOWAŁEM odbudowę II krypty katedry wrocławskiej z konta Bundestagu na moje nazwisko twierdząc, że Rydygier składał Wandzie raport o zdobyciu Kurska właśnie w katedrze OBECNEJ. Po wypowiedzeniu słów WANDA NIECH ROZKAZUJE: NA ZIEMI, NA MORZU I W POWIETRZU wyjął miecz i rzucił się nań, to Bundestag został rozgromiony przez BISKUPKI. Był to makabryczny blef pokerowy: ZAKLĄĆ W CAPA, ZGARNĄĆ FORSĘ I DAĆ DYLA – w rodzaju ZAKATOWANIA Księdza Popiełuszki dla przejęcia tajnych kont szwajcarskich Armii Czerwonej z pozorami, że zrobiła to Urszula Sipińska na mój rozkaz, o czym piszę w książce „Incydentu nie było”.

Po klęsce Bundestagu protektorem mej Funkcjonalnej Chronologii Architektury Niemieckiej został Kanclerz Kohl, który przyjechał incognito do biskupa z pieniędzmi na pohybel FChAN. O wizycie Kohla dowiedzieli się jednak publicyści, którzy żądali aresztowania blindy: WON PO OMACKU DO POZNANIA. Gdy jednak z Warszawy przyleciała ekipa UOP dla aresztowania Blindy za ZAKATOWANIE Popiełuszki to biskup wyprowadził blindę przez piwnice a Bundesdinst wywiózł helikopterem do Zgorzelca. Tą ŁŻĄ Architekturę Romańską wydano jako: „Zygmunt Świechowski, ARCHITEKTURA ROMAŃSKA W POLSCE; CIP – Biblioteka Narodowa i Stowarzyszenie Patria Polonorum, "DiG" Warszawa 2000; wydanie luksusowe 674 ss; Publikacja dofinansowana przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL w Kielcach”.

W odpowiedzi na to Gazeta Wyborcza ogłosiła artykuł: „Z Hanną Kóćką-Kręc rozmawia Piotr Bojarski, CZY CZESI UKRADLI NAM DOBRAWĘ? - Całe wnętrze odkrytej przez nas kaplicy Dobrawy zostało bardzo mocno wybrane, aż ściana się osunęła. Ktoś tam czegoś szukał – mówi archeolożka; GW, 6-7 II 2010, s. 22-23”; racząc nas bredniami o Dąbrówce. OBECNA kaplica Mariacka na poznańskim Ostrowie jest bowiem zbudowanym przez nią JEJ MAUZOLEUM, wobec czego jej sarkofag powinien stać na postumencie ołtarzowym we wschodniej części kaplicy, toteż nie wykluczone, że został zabrany przez Brzetysława, który oblegał broniony przez Michała Awdańca z Płocka zamek na Cytadeli.

Pod tym mauzoleum jako kaplicą są 2 starsze, z których I, którą zajmuje się prof. HKK, na podstawie jej „hipotetycznej” rekonstrukcji przypisałem wygnanemu z Krakowa Chęsie, ale ponieważ okazała się być nie manierystyczną rotundą a absydionem więc widzę w tym dzieło Pana z Wrocławia, budowane z sąsiednią katedrę I. Od razu tą budowlę I określiłem jako STRAŻNICĘ – przeciw której Erychtonos wystawił Strażnicę w Lednicy. Obie strażnice, lednicka i poznańska, miały tynk barwiony lazurytem z Afganistanu, co mogła ona być otynkowaniem wtórnym przez Chęsę? którego było na to stać.

Książka Świechowskiego jest stekiem fekaliów hitlerowskich z Krakowskiej Szkoły Archeologicznej Oskara Schindlera. ZWIASTUNEM tej „Patri Polonorum” było STRZELNO ROMAŃSKIE, z rotundą św. Prokopa na awersie, jako dziełem Frankensztajna-Wszebora, który w r. 1031 otruł w Kruszwicy Bezpryma i Emeryka, co jest węgierskim dramatem narodowym, czym PODCIERANIE SIĘ wystawia na ataki huzarów węgierskich.

Frankensztajn – przodek w prostej linii Adolfa Hitlera jako Frankenberga – nie zbudował tej rotundy tylko otrzymał z CAŁYM LASEM STOŁOWYM, urządzając tam baptysterium przez zawieszenie tympanonu. Rotundę i bazylikę w Strzelnie budował Chejron, ale nie ukończył, gdyż została ukończona CEGŁĄ przez Posejdona.

Z tego wynika, że najstarszy syn Posejdona Odyn sprowadził z Płocka warsztat muratorski, który wzniósł w Danii kilka kościołów ceglanych - jeśli nie zrobił tego Zelnik, który wycofał się przed Odynem do Skanii. Wg tej systematyki to Posejdon kazał rozebrać strażnicę Pana na Ostrowie poznańskim i zbudować w tym miejscu grobowiec dla siebie, który zlikwidowała Dobrawa budową kaplicy III. Poznańska katedra I jako kolumnowa, byłaby dziełem Pana.

Domagałem się badań dendrologicznych, których unikano. Spichrze gdańskie uważano za KRZYŻACKIE, ale badania dendrologiczne wykazały, że ISTNIAŁY W XXIII WIEKU PNE. Mówiono mi w urzędzie Konserwatora Miejskiego, że gdy przystąpiono do naprawy fundamentów to „zlecieli się rzeźbiarze”, ale pale były tak SKAMIENIAŁE jakby miały tysiące lat?

Jest to sprawa szczególnie obrzydliwa, gdyż ojciec Pani Profesor był szefem Lwowsko-Wrocławskiej Szkoły Archeologicznej i Architektoniczno-Historycznej, która została WYTRUTA.
 
 
« powrót|drukuj