Skip Navigation
 

09. PROMETEOMACHIA

Wnuk Jura-Uranosa, Chejron z Płocka odesłał Erychtonosa na Bałkany i uzależnił syna Chęsy Trytona w Bohemii perspektywą uzyskania lewego brzegu Renu, a sam zajął Jultandię i Brytanię. Tryton podjął więc budowę wspaniałych romańskich katedr nadreńskich: w Moguncji, Wormacji i Spirze, gdy Chejron po zbudowaniu katedry w Viborgu podjął budowę STONEHENGE jako postumentu drewnianej nadmgielnej wieży nawigacyjnej i meteorologicznej. Kamienne Stonehenge jest datowane Drewnianym Stonehenge nad Avonem, gdzie po raz OSTATNI Wymieniano pale w połowie III tysiącl.

Aneksje lewego brzegu Renu przez Trytona a Brytanii przez Chejrona została jednak skontrowana przez Tartess-Tanger sprowadzeniem z Ameryki Egejów i Hellenów, których Tartess zakwaterował we Włoszech i Brytanii. Chejron wycofał się na Jutlandię, gdzie podjął budowę katedry i kanału Ribe, ale z Włoch uderzył na Bohemię Prometeusz a na Nadrenię jego syn Deukalion. Jako protektor Trytona wystąpił Chejron, który wyprawił się do Bohemii, ale poniósł klęskę i został przykuty do pręgierza na Chojniku. Wobec tego do Bohemii wyprawił się Łabą Posejdon, który rozgromił Prometeusza, pojmał go i przykuł w miejsce Chejrona, każąc mu wycinać co jakiś czas kawałek ciała, które zabliźniało się, że ten stał się żywym preparatem anatomicznym. Egejowie znad Renu musieli uciekać na Morze Północne, i stąd mumia Indianina ANDYJSKIEGO w kościele k. Oslo. Nazwa Kolonii może pochodzić od DeuKALIONA.

W ten sposób Posejdon pozbył się rywala do tytułu Pana Oceanów i opanował KILKA metalurgii oraz podjął budowę POSONIUM-Poznania, żeby ich strzec.
 
 
« powrót|drukuj