Skip Navigation
 

06. EUROPEJSKA ATLANTYDA

Pan

PIERWSZA KATEDRA HRADCZAŃSKA JAKO RELIKT MATRIARCHATU

Jeśli mam rację, że rotunda św. Vita na Hradczanie była grobowcem Chęsy to I katedra hradczańska była sanktuarium MATRIARCHATU. Jedyny wizerunek rotundy hradczańskiej jest w Kronice Schedla na miedziorycie PRAGA, który przedstawia miasto podczas budowy gotyckiej katedry HALOWEJ w r. 965.

Gdy w 955 r. zginął nad Regnicą stary witeź to młody złożył zaraz hołd trybutarny dowodzącemu odsieczą Bolesławowi Srogiemu a ten przyrzekł mu pomoc w odzyskaniu Powołża – wobec czego PRAGA Schedla to dowód wypełnienia przez Prawdziców kontraktu trybutarnego, polegającego na zbudowaniu mostu Judyty-Karola, którego tympanon fundacyjny przedstawia hołd młodego witezia z Kurska, oraz zaawansowanie budowy katedry GODNEJ RZYMU, którą zburzyli po bitwie pod Suchymi Krutami Brandenburczycy. Rotundę św. Vita zburzono zaś w r. 1060, budując na jej miejscu obecną wieżę Południową.

Praga była zawsze feministyczna a mit Pana mówi o matriarchalnej Pradze, którą Arabowie nazywali FRAG, ale pierwotnie Praga nazywała się OLIMPIONEM. Była to siedziba Wielkiej Bogini Kybele, której PSEM był Pan, którego Grecy przedstawiali jako KOZIOROŻCA a w Sudetach żył koziorożec czeski. Grał na kilku fletach na raz, co nazywano Fletnią Pana i pięknie tańczył. Grecy twierdzili, że Pan UWOLNIŁ LUDZI OD GŁODU, co wypada rozumieć, że wprowadził SPRZĘŻAJNĄ UPRAWĘ ROLI, co łączy go z metalurgią sudecką.

Pan był synem owdowiałej Dropi u która zatrudnił się jako pasterz Hermes. Ponieważ zapłaty nie przyjął to ta musiała mu się oddać. Dropia uradziła Pana-Koziorożca, który Radzie Starszych nie spodobał się więc Hermes zaniósł go w zajęczym futerku na Olimp, gdzie się wychował. Tam służył Wielkiej Bogini, ale zakochał się w nimfie, która była tak piękna, że Bogowie zażądali za nią ZBUDOWANIA ŚWIĄTYNI, którą ten zbudował jako klasztor na Brevnowie, na wzór katedry I we Wrocławiu. Ponieważ świątynia nie spodobała się Bogom więc Pan wyniósł się i założył Jeleniów-Hirsau w Badanii, na przewłoce Dunaju i Renu, który był potrzebny do handlu żelazem sudeckim.

Po zbudowaniu Hirsau, którego świątynie zachowały się, mojry namówiły Pana by wrócił do swej matki, gdzie panował długo i szczęśliwie. We Wrocławiu były 2 świątynie w stylu Hirsau, HALOWE: na zamku Książęcym-(Uniwersytecie) i Ołbinie, który został rozebrany przez niemiecki patrycjat jako Polska Ściana Płaczu.

Świątynie Pana były z szarego granitu sobótczańskiego, których nieco jajowate kolumny transportowano torem bobslejowym, natomiast hala kolumnowa z czerwonego granitu kłodzkiego. Na zamku Królewskim była prawdopodobnie świątynia STARSZA, bo odkryto tam prymitywną kolumnę BEZBAZOWĄ – jak na praskim Brevnowie i Lederhofie w Magdeburgu – gdy kolumny Pana w Hirsau i Wrocławiu są BAZOWE, czyli że zamek Królewski na Nowym Mieście, jak i katedrę I, budowano PRZED PANEM. Z katedrą II we Wrocławiu łączy się też katedrę I w Poznaniu, którą rozebrał Lyrkos by wznieść katedrę OBECNĄ.

Znajomy mówił mi, że Węgrzy i Rumuni uważają Pana za SWEGO herosa, opowiadając o nim różne historie. Nie wiem jednak, czy chodzi tu o Pana z Wrocławia czy Grakcha I, który w Azji Mniejszej wystąpił jako protektor Ptolemeuszy przed Seleucydami i dał się sportretować na latarni Faros jako Pan Lasów w ELEKTRYCZNEJ aureoli?

https://eloblog.pl/sudety-w-czechach-jakie-sudety-w-czechach-nie-ma-sudetow/ SUDETY W CZECHACH? JAKIE SUDETY? - W CZECHACH NIE MA SUDETÓW...

Nazwa SUDETY jest Grecka: GÓRY ŻELAZNE. Ponieważ złoża magnetytów występowaty tylko w Sudetach Dolnośląskich: Jelenia Góra, Kowary, Góry Żelazne k. Kłodzka to Czechom nazwa ta nic nie mówiła, toteż zachowali nazwę Chalibską Góry Ryfejskie czyli SKALISTE. W tradycji bliskowschodniej Chalibowie uchodzą za WYNALAZCÓW metalurgii żelaza, ale chodziło tu o zlikwidowane przez Ariów w XXII wieku pne zagłębie Brdneńskie, po którym pozostał zamek Karlsztejn, wcześniej BRDNON.

Otóż w Średniogórzu Czeskim odkryto i zbadano najstarszą w Europie Środkowej kamienną Twierdzę Graniczną kultury badańskiej, budowaną prawdopodobnie PRZECIW kulturze pucharów lejkowatych na Morawach czyli GREKOM. Kultura pucharów lejkowatych sięgnęła zaś po Morawy w związku z przedłużeniem Kanału Przemysłowego przez Górny Śląsk Do Dunaju, czyli że podboju powinien dokonać Kar-k'Orfeusz z Setem, zaś twierdzę Przeciwko nim powinna wznieść Śnieżka.

Nazwa Góry Ryfejskie może pochodzić SPRZED różnicowania się kultury lendzielskiej. Najpierw wygnany z Olimpionu-Pragi Pan z Wrocławia zbudował HIRSAU na przewłoce Dunaju i Renu, dla żelaza BRDEŃSKIEGO, co zainicjowało kulturę Rosseńską jako niemiecką wersję kultury Badeńskiej, a potem WYPROSZONY z Hirsau Pan powrócił do Wrocławia, gdzie podjął budowę metalurgii Sudeckiej na kowarskiej rudzie i wałbrzyskim węglu FORTYFIKUJĄC granię z Bohemią zamkami NEOLITYCZNYMI.

Dlatego po czeskiej stronie Sudetów NIE MA ZAMKÓW NEOLITYCZNYCH.Otóż Pan budując zamki w CIESZYNIE i Ostrawie, dla eksportu żelaza sudeckiego na Dunaj, PODZIELIŁ kulturę Vinca na Lendzielską i Rosseńską, która po okresowym opanowaniu spławu na Dunaju i zbudowaniu przez Hefejstosa z Ateną zamku w Bratysławie stała się kulturą BADEŃSKĄ, która dzięki Erychtonosowi opanowała dorzecze Wisły i Odry.

Nie wykluczone, że po wygnaniu przez Erychtonosa Chęsy z Poznania do Wrocławia doszło między nimi do kompromisu: Chęsa oddał Erychtonosowi metalurgię Sudecką za UZNANIE przez Lędzian Rynku Zbytu dla metalurgii Brdeńskiej nad Gónym Dunajem, Łabą i Renem. To TŁUMACZY Wały Śląskie i Łużyckie jako GRANICE CELNE. Mamy tu też Pana jako HEROSA PANOŃSKIEGO dzięki zamkom w Cieszynie i Bratysławie.

Daina Kolbuszewska (Poznań), NAJSTARSZY POLSKI KOŚCIÓŁ – W Poznaniu zostały odkryte pozostałości kaplicy ufundowanej przez żonę Mieszka I – Dąbrówkę. To najprawdopodobniej pierwsza chrześcijańska świątynia, jaka powstała na ziemiach polskich; Gazeta Wyborcza, 5 maja 2006

W trakcie protestowania przeze mnie odbudowy zamku Staromiejskiego w Poznaniu media ogłosiły znalezienie przez prof. Hannę Koćkę-Krenz na Ostrwie Tumskim w Poznaniu zespołu PALATIALNO-ROTUNDOWEGO, jako pałacu Mieszka I z I polską kaplicą chrześcijańską DOBRAWY. Zaraz oprotestowałem to jako Wartownię z forteczną Sypialnią Chęsy, po wypędzeniu go z Krakowa przez Erychtonosa, czyli że obiekt byłby 6 tysięcy lat starszy.

Pani Profesor przybył z pomocą zespół georadarowy z Wrocławia, pod kierownictwem Prof. Derwicha, jednego z administratorów Stanu Wojennego na UWr, który wnioskowanej rotundy NIE ZNALAZŁ a tylko mały absydion – wobec czego zawnioskowałem, że zespół ten został zbudowany przez Pana z Wrocławia, czyli że jest dużo starszy. Prof. Derwich znalazł jednak rzecz ważniejszą, bo Romańską Kaplicę, zbudowaną po zburzeniu zespołu Pana i rozebraną pod budowę obecnej gotyckiej kaplicy Mariackiej. Wygląda, że Wartownię zbudował Pan, który jest bohaterem rumuńskim i węgierskim, a rozebrał ją Posejdon, żeby wznieść grobowiec SOBIE, który to grobowiec Posejdona zburzyła DOBRAWA czeska, żeby wznieść sobie mauzoleum, które STOI.

Wygnany z Krakowa Chęsa uciekł do Poznania, gdzie zbudował rozebraną przez Prusaków wielką farę romańską, zaś ścigający go Erychtonos wzniósł zespół w Lednicy. Oba zespoły WARTOWNICZE miały tynk barwiony lazurytem z Afganistanu, co próbowano tłumaczyć „ukradzeniem przez Piastów skarbca awarskiego Karolowi Wlk”, co jest nonsensem, gdyż Piastowie awansowali monarchicznie dopiero w r. 882.

Prof. Derwicha, SPECJALISTĘ OD ARCHITEKTURY PIASTOWSKIEJ, znam jako komisarza jaruzelskiego, do którego zwróciła się w mej sprawie dr Skowrońska. Jeszcze jako doktorant firmował on SKARB WIŚLAN, który załatwiono formułą „Pies szczeka a karawana idzie dalej” – wobec czego Ali Agca strzelił papieżowi w brzuch, co karawanę ZATRZYMAŁO. Ja tu jestem na prawie, gdyż domagałem się badań dendrologicznych, gdyż Skarb odkryto pod palisadą Okołu.

To jest historia Pana z Wrocławia i JEGO ARCHITEKTURY. Ojcem Pana był Hermes, co kojarzy się z pomorskimi HERMIONAMI - handlarzami bursztynu. W związku z odkryciem tunelu Szkocka-Turcja, sprzed 12 tysięcy lat wypływa sprawa, że według wiarygodnej historiografii greckiej Ateńczycy byli HOŁDOWNIKAMI Pana z Gdańska od roku 9.118 pne. W Siedmiogrodzie znaleziono DZIAŁAJĄCĄ technikę elektryczną i nuklearną sprzed kilkunastu tysięcy lat, którą zakupili Na Pniu Amerykanie - prawdopodobnie, żeby ją UKRYĆ.
 
 
« powrót|drukuj