Skip Navigation
 

06. EUROPEJSKA ATLANTYDA

Pan

PIERWSZA KATEDRA HRADCZAŃSKA JAKO RELIKT MATRIARCHATU

Jeśli mam rację, że rotunda św. Vita na Hradczanie była grobowcem Chęsy to I katedra hradczańska była sanktuarium MATRIARCHATU. Jedyny wizerunek rotundy hradczańskiej jest w Kronice Schedla na miedziorycie PRAGA, który przedstawia miasto podczas budowy gotyckiej katedry HALOWEJ w r. 965.

Gdy w 955 r. zginął nad Regnicą stary witeź to Młody złożył zaraz hołd trybutarny dowodzącemu odsieczą dla Ottona I Bolesława Srogiego a ten przyrzekł mu pomoc w odzyskaniu Powołża – wobec czego PRAGA Schedla to dowód wypełniania przez Prawdziców kontraktu trybutarnego, polegającego też na zbudowaniu mostu Judyty, którego tympanon fundacyjny przedstawia właśnie Hołd młodego witezia z Kurska dla Bolesława Srogiego, oraz zaawansowanie budowy katedry GODNEJ RZYMU, którą zburzyli po bitwie pod Suchymi Krutami Brandenburczycy. Rotundę św. Vita zburzono w r. 1060, budową na jej miejscu obecnej wieży Południowej.

Praga była zawsze feministyczna a mit Pana mówi o matriarchalnej Pradze, którą Arabowie nazywali FRAG, ale pierwotnie Praga nazywała się OLIMPIONEM. Była tam siedziba Bogini Kybele, której PSEM był Pan, którego Grecy przedstawiali jako KOZIOROŻCA, bo w Sudetach żył koziorożec czeski. Grał na kilku fletach na raz, co nazywano Fletnią Pana i pięknie tańczył. Grecy twierdzili, że Pan UWOLNIŁ LUDZI OD GŁODU, co wypada rozumieć, że wprowadził SPRZĘŻAJNĄ UPRAWĘ ROLI, co łączy go z metalurgią sudecką.

Pan był synem owdowiałej Dropi u która zatrudnił się jako pasterz Hermes. Ponieważ zapłaty nie przyjął to ta musiała mu się oddać. Dropia uradziła Pana-Koziorożca, który Radzie Starszych nie spodobał się więc Hermes zaniósł go w zajęczym futerku na Olimp, gdzie się wychował. Tam służył Wielkiej Bogini, ale zakochał się w nimfie, która była tak piękna, że Bogowie zażądali za nią ZBUDOWANIA ŚWIĄTYNI, którą ten zbudował jako klasztor BREVNOW, na wzór katedry I we Wrocławiu. Ponieważ świątynia nie spodobała się Bogom to Pan wyniósł się i założył Jeleniów-Hirsau w Badanii, na przewłoce Dunaju i Renu, który był potrzebny dla handlu żelazem Brdneńskim.

Po zbudowaniu Hirsau, którego świątynie zachowały się, mojry namówiły Pana by wrócił do swej matki, gdzie panował długo i szczęśliwie. We Wrocławiu były 2 świątynie w stylu Hirsau: na zamku Książęcym-(Uniwersytecie) i Ołbinie, który został rozebrany przez niemiecki patrycjat jako Polska Ściana Płaczu.

Świątynie Pana były z szarego granitu sobótczańskiego, których nieco jajowate kolumny transportowano torem bobslejowym, natomiast hala kolumnowa z czerwonego granitu kłodzkiego na zamku Piaskowym była STARSZA. Z Panem łączę też katedrę I w Poznaniu, którą rozebrał Lyrkos by wznieść katedrę OBECNĄ.

Znajomy mówił mi, że Węgrzy i Rumuni uważają Pana za SWEGO herosa, opowiadając o nim różne historie. Nie wiem jednak, czy chodzi tu o Pana z Wrocławia czy Grakcha I, który w Azji Mniejszej wystąpił jako protektor Ptolemeuszy przed Seleucydami i dał się sportretować na latarni Faros jako Pan Lasów w ELEKTRYCZNEJ aureoli?

https://eloblog.pl/sudety-w-czechach-jakie-sudety-w-czechach-nie-ma-sudetow/

Nazwa SUDETY jest Grecka jako GÓRY ŻELAZNE. Ponieważ złoża magnetytów występowały w Sudetach Dolnośląskich: Jelenia Góra, Kowary, Góry Żelazne k. Kłodzka to Czechom nazwa ta nic nie mówiła, toteż zachowali nazwę chalibską: Góry Ryfejskie czyli SKALISTE. W tradycji bliskowschodniej Chalibowie uchodzą za WYNALAZCÓW metalurgii żelaza, ale było to zlikwidowane przez Ariów w XXII wieku pne zagłębie Brdneńskie, po którym pozostał zamek Karlsztejn, wcześniej BRDNON.

W Średniogórzu czeskim odkryto i zbadano najstarszą w Europie Środkowej kamienną twierdzę Graniczną kultury badańskiej, budowaną prawdopodobnie PRZECIW kulturze pucharów lejkowatych na Morawach czyli Hellenom. Kultura pucharów lejkowatych sięgnęła zaś po Morawy w związku z przedłużeniem Kanału Przemysłowego przez Górny Śląsk Do Dunaju, czyli że podboju mógł dokonać Kar-k'Orfeusz z Setem, zaś twierdzę Przeciwko Nim powinna wznieść Śnieżka.

Nazwa Góry Ryfejskie może pochodzić SPRZED różnicowania się kultur naddunajskich. Najpierw wygnany z Olimpionu-Pragi Pan z Wrocławia zbudował HIRSAU na przewłoce Dunaju i Renu, dla żelaza BRDEŃSKIEGO, co zainicjowało kulturę Rosseńską jako niemiecką wersję kultury Badeńskiej, a potem WYPROSZONY z Hirsau Pan powrócił do Wrocławia, gdzie podjął budowę metalurgii Sudeckiej na kowarskiej rudzie i wałbrzyskim węglu FORTYFIKUJĄC granicę z Bohemią zamkami NEOLITYCZNYMI, co zainicjowało kulturę LENDZIELSKĄ. Był to podział Cywilizacji Naddunajskiej na Badeńską i Lendzielską.

Dlatego po czeskiej stronie Sudetów NIE MA ZAMKÓW NEOLITYCZNYCH. Pan zbudował zamek w CIESZYNIE i Frydku-Mistku dla eksportu żelaza sudeckiego na Dunaj, DZIELĄC kulturę Vinca na lendzielską i rosseńską, która po okresowym opanowaniu spławu Dunajem i zbudowaniu przez Hefejstosa z Ateną zamku w Bratysławie stała się kulturą BADEŃSKĄ, która dzięki Erychtonosowi opanowała dorzecze Wisły i Odry.

Nie wykluczone, że po wygnaniu przez Erychtonosa Chęsy z Poznania do Wrocławia doszło między nimi do ugody: Chęsa oddał Erychtonosowi metalurgię Sudecką za UZNANIE przez Rynku Zbytu dla metalurgii Brdeńskiej nad Gónym Dunajem, Łabą i Renem. To TŁUMACZYŁOBY Wały Śląskie i Łużyckie jako GRANICE CELNE. Mamy tu też Pana jako HEROSA PANOŃSKIEGO dzięki zamkom w Cieszynie i Mistku.

Daina Kolbuszewska (Poznań), NAJSTARSZY POLSKI KOŚCIÓŁ – W Poznaniu zostały odkryte pozostałości kaplicy ufundowanej przez żonę Mieszka I – Dąbrówkę. To najprawdopodobniej pierwsza chrześcijańska świątynia, jaka powstała na ziemiach polskich; Gazeta Wyborcza, 5 maja 2006

W trakcie protestowania przeze mnie odbudowy zamku Staromiejskiego w Poznaniu media ogłosiły znalezienie przez prof. Hannę Koćkę-Krenz na Ostrwie Tumskim w Poznaniu zespołu PALATIALNO-ROTUNDOWEGO jako pałacu Mieszka I z I polską kaplicą chrześcijańską DOBRAWY. Zaraz oprotestowałem to jako Wartownię z forteczną Sypialnią Chęsy, po wypędzeniu go z Krakowa przez Erychtonosa, czyli że obiekt byłby 6 tysięcy lat starszy.

Pani Profesor przybył z pomocą zespół georadarowy z Wrocławia, pod kierownictwem Prof. Derwicha, jednego z administratorów Stanu Wojennego na UWr, który wnioskowanej rotundy NIE ZNALAZŁ – wobec czego zawnioskowałem, że zespół I na Ostrowie Poznańskim został zbudowany przez Pana z Wrocławia. Prof. Derwich znalazł jednak rzecz ważniejszą, bo Romańską Kaplicę, zbudowaną po zburzeniu zespołu Pana i rozebraną pod budowę obecnej gotyckiej kaplicy Mariackiej. Wygląda, że Wartownię zbudował Pan a rozebrał ją Posejdon, żeby wznieść grobowiec SOBIE, który to grobowiec Posejdona zburzyła DOBRAWA czeska na mauzoleum dla siebie, które STOI.

Wygnany z Krakowa Chęsa uciekł do Poznania, gdzie zbudował rozebraną przez Prusaków wielką farę romańską, zaś ścigający go Erychtonos wzniósł zespół w LEDNICY. Oba zespoły WARTOWNICZE miały tynk barwiony lazurytem z Afganistanu, co próbowano tłumaczyć „ukradzeniem przez Piastów skarbca awarskiego Karolowi Wlk”, co jest nonsensem, gdyż Piastowie awansowali monarchicznie dopiero w r. 882.

Prof. Derwicha, SPECJALISTĘ OD ARCHITEKTURY PIASTOWSKIEJ, znam jako komisarza jaruzelskiego, do którego zwróciła się w mej sprawie dr Skowrońska. Jeszcze jako doktorant firmował on SKARB WIŚLAN, który załatwiono formułą PIES SZCZEKA A KARAWANA IDZIE DALEJ – wobec czego Ali Agca strzelił papieżowi w brzuch, co karawanę ze Zlotem Afrykańskim ZATRZYMAŁO. Ja tu jestem Na Prawie, gdyż domagałem się badań dendrologicznych, gdyż Skarb odkryto pod palisadą Okołu.

To jest historia Pana z Wrocławia i JEGO ARCHITEKTURY. Ojcem Pana był Hermes, co kojarzy go z pomorskimi HERMIONAMI - handlarzami bursztynu. Niemiecki HERR to Kaszub, albo Hera z Pragi ??? W związku z odkryciem tunelu Szkocka-Turcja, sprzed 12 tysięcy lat wypływa sprawa, że według wiarygodnej historiografii greckiej Ateńczycy byli HOŁDOWNIKAMI Pana z Gdańska od roku 7118 pne. W Siedmiogrodzie znaleziono DZIAŁAJĄCĄ technikę elektryczną i nuklearną sprzed kilkunastu tysięcy lat, którą zakupili Na Pniu Amerykanie - żeby ją UKRYĆ.

Kiedyś widziałem wizualizację Imperialnego Zamku WAZÓW w Cieszynie. Znaczy to, że Władysław VI (Węgierski IV) chciał zbudować zamek Imperialny na miejscu zamku Przedromańskiego, toteż myślałem, że Przedromański zamek cieszyński został rozebrany przez Wazów, ale przeczytałem, że rozebrano go w połowie XIX wieku.

Zamek Cieszyński zbudowano ze względu na kopalnię rudy ŻELAZA w Ustroniu, zamkniętą w II połowie XIX wieku. Jest rzeczą istotną i ciekawą, że zamek w Cieszynie zbudowano PRZED budową Przedromańskiego Wawelu, gdyż jest to klasyczny system Rotundowy – jak w Pradze – gdy Wawel zbudowano w MANIERYSTYCZNYM systemie rotundowym, jak moskiewski KREML.

To komplikuje nieco moją chronologię, bo dla Pana z Wrocławia można przypisać "praskie" rotundy w Cieszynie, Wiślicy i Przemyślu. To zaś suponuje, że II katedrę Wawelska na kolumnach z NEFRYTU jordanowskiego zbudował Pan ??? a takich kościołów miało być jeszcze 5 !!! Wygląda więc na to, że Pan postawił nogę na Wawelu budując tam katedrę II a Wawel Przedromański zbudował Jur-Uranos.

Katedra Kielecka ma system PIWNICY Pałacu na Hradczanie – czyli znowu Pan – w sensie, że był to pierwotnie pałac bogini Kybele, której Bogowie się BALI, i dlatego Wygnali Pana jako Psa Kybele.

Rotundy Praskie mogły być KUŹNIAMI w Dzień a WARTOWNIAMI w Nocy. Wygląda na to, że Pan zajął Wawel prosząc Grzecznie-Ładnie tamtejszy Wiec o zbudowanie katedry na kolumnach z nefrytu jordanowskiego, a potem Tym Samym Przemysłem o zastąpienie świątyni MODRZEWIOWEJ w Kielcach, na ołtarzu której leżały ciosy Mamuta zabitego Niesprawiedliwie, świątynią KAMIENNĄ. Należy więc sprawdzić, czy obrączka z palca Pana jest z miedzi KIELECKIEJ?

LUKSUSOWY grobowiec Pana z cegiełki bizantyjskiej układanej w „jodełkę” był rozbierany z „pietyzmem” – jakby robotnicy Płakali ??? Po zdjęciu posadzki ciało wyrzucono z sarkofagu na aluwialny piasek i przykryto gruzem rozbiórkowym, który zniwelowano. Zleceniodawcą Rozbiórki mógł być Erychtonos po wygnaniu Chęsy do Krokowa-Pragi.

W Przemyślu Pan zbudował na górze Zamkowej PALATIUM (rotundę z forteczną sypialnią) bo się BAŁ. Po Agresywnym zajęciu Przemyśla, który leży w dorzeczu Wisły, przez kulturę trypolską, PRZERWANO budowę II rotundy na stoku Katedralnym i zbudowano na tym miejscu katedrę Naddunajską, którą PODZIWIAMY – prawdopodobnie z pierwszym Prezbiterium Polskim ???

Budowa zamków NEOLITYCZNYCH w Sudetach Śląskich była Fortyfikowaniem granicy w związku z budową przez Pana metalurgii sudeckiej a Sudety czeskie RIFY były bezludne do osiedlenia tam przez Brzetysława polskich Horwatów. RIFY znaczyły w europejskiej nomenklaturze Góry Skaliste, co miało sens dla Czechów. Nazwa niemiecka Góry Olbrzymie RIESENGEBIRGE pochodzi zaś SPRZED utworzenia przez Kimeriów ukraińskich metalurgii reńskiej 700 lat pne czyli Halsztatu. Odkąd Fryzowie przestali pływać po żelazo do Bohemii, ale na Ren, gdzie górami OGROMNYMI są Alpy. Polska nazwa SUDETY znaczyła po grecku Góry Żelazne więc jest dziedzictwem kultury pucharów lejkowatych.

Budowa na Wawelu II katedry na kolumnach z Nefrytu z Jordanowa świadczy według mnie o zakupie przez Pana złoża rudy żelaznej w Ustroniu, dla którego zbudowano zamek w Cieszynie. Pan zbudował wcześniej katedrę kielecką i Palatium zamkowe w Przemyślu – prawdopodobnie w związku z groźbą anektowania tamtejszej soli odkrywkowej przez kulturę trypolską.

Jur-Uranos zmienił politykę, bo ustanowił system okupacyjny w Jurze, czego pozostałością są zamki jurajskie, które strzegły rudy jurajskiej, wzbogacanej w dymarkach NA ZAMKACH, co jest dowodem systemu okupacyjnego. Są argumenty za eksportem przez Pana żelaza Dunajem, co suponuje opanowaniem przez niego Moraw, natomiast metalurgia jurajska i jakby kielecka (?) były wyraźnie nastawione na spław żelaza Wartą i Wisłą.

Czesi uważają, że nazwa Kraków pochodzi od KROKOWA. To ma sens, że Jur pozostawił synom Olimpion i Duczę. Gdy Chronos za namową matki skastrował Jura za podróż z kochanką na Ural to Krok wygnał go z Duczy, którą zaczęto zwać TEŻ Krokowem, a dla odróżnienia od Olimpionu-Krokowa KRAKOWEM.

Chronos pochował Jura na Wawelu w budowli Czworokątnej z ładną wieżą a Krok zaś zbudował MODEL mauzoleum Jura w Łęczycy, po czym rozebrał katedrę na kolumnach nefrytowych i zbudował powiększenie Tumu Łęczyckiego z kryptą Świętego Leonarda na grobowiec Jura. Taki kościół widziałem na zamku GROSS COMBURG w Schwaebisch Gmind w Wirtembergii, gdzie była przewłoka Dunaju z Neckerem.
 
 
« powrót|drukuj