Skip Navigation
 

43. HISTORIOZOFIA

Adam Węgłowski, CO BY BYŁO, GDYBY... Egipcjanie dotarli do Ameryki? Sekrety Nauki, II/2013, s. 38 Ja TEŻ należę do tych, którzy uważają, że EGIPCJANIE PŁYWALI DO AMERYKI. Ten artykuł POTRZEBNY mi jest dla wyjaśnienia kilku zagadek kartograficznych: Thomas J. Craughwell, Jak najazdy barbarzyńców ukształtowały współczesny świat, WN PWN SA W-wa 2009. I zagadka to RZYMSKA mapa Europy (s. 15), z wyraźnym podziałem na Europę GRECKĄ i Euroazję PERSKĄ – co datuje tą mapę na początek Dariusza Wielkiego w r. 522 pne. Stolicą „Polski” jest Lublin jako OMBRONES-Bursztyn. II argumentem jest mapa „Imperium Caroli Magni” (s. 189), którą ja odatowałem na r. 961, czyli bezpośrednio PRZED koronacją cesarską Ottona Wlk w Rzymie. Mym argumentem jest Wschodnia granica Niemiec na dolnej Wiśle i górnej Warcie, z traktatu trybutarnego – nie Lennego – Mieszka I po zdobyciu przez Wichmana Szczecina-Gniezna, który to kontrakt Otton widocznie zarejestrował w Rzymie jako Hołd Lenny, choć historycy niemieccy pisali tylko o Trybucie, który Mieszko płacił Solennie DO RZEKI WARTY. III argumentem jest globus ZOFFOLI, który ja uważam za Kontrakt Koronacyjny Ottona III, POTWIERDZAJĄCY Dagome iudex z 992 r. Ody Teodorykówny jako podstawy Polskiego Świętopietrza. W kancelarii cesarzowej Teofano jest greckie tłumaczenie Dagome iudex z jej dopiskiem: BARDZO DUMNA PANNA. POGARDZAŁA KRÓLEM, co Potwierdza, że był to zamach na skarbiec Piastów na Cytadeli poznańskiej. Argumentem są NIEMCY od Pirenejów do dolnej Wisły i górnej Warty czyli powtórzeniem na wschodzie Linii z r. 961 i uzupełnieniem o WYKLĘCIE Kapetyngów, co równało się Likwidacji Francji. II Uzupełnieniem są Niemieckie Bałkany oraz Eliminacja posiadłości Kalifatu Hiszpańskiego na Morzu Śródziemnym na rzecz Niemiec i Papieskich Włoch, w których Cesarz NIE BYŁ PANEM GRUNTOWYM. Przykazanie to złamał dopiero Fryderyk I Barbarossa w Mediolanie i Genui, co egzekwował przy pomocy Czechów. Ponieważ mapy te są Kompetentne w zasięgu Imperializmu Starego Państwa egipskiego a Głupie gdzie Imperializm ten nie sięgał, więc Podstawa tej mapy GLOBUSOWEJ może pochodzić z tajnej Biblioteki Ptolemeuszy jako spadku po Cywilizacji Egipskiej, i być potem tłumaczona, interpretowana i doraźnie Uzupełniana przez Greków i Rzymian. Z map tych wynika, że Największa Wrogość była między Egiptem a Starym Państwem hetyckim ze stolicą w Troi na Złotym Rogu. Egipt miał ŻELAZO I STAL ze Śląska i Kielecczyzny, dostarczane przez kulturę pucharów dzwonowatych poprzez Adriatyk, gdy Troja była dystrybutorem metalurgii kaszubskiej, powiślańskiej i ryskiej, która szła do Azji przez Antiochię, Aleppo i Eufrat. Mamy staroegipskie rysunki statków BALASTOWYCH, ale bez sterów zawiasowych. Jednak statek balastowy BEZ miecza kilowego i steru zawiasowego pływać po morzu NIE MOŻE. Staroegipska żegluga oceaniczna była jednak nie żeglugą balastową czyli Kogową, tylko DRYFOWĄ, znaną od 40 tysięcy lat. W czasach historyczną uprawiali ja Polinezyjczycy – a więc kultura neolityczna – oraz Malijczycy z Senegalu. Z Senegalu wypływały SETKI łodzi, które szukały RZEKI NA OCEANIE czyli Prądu, na którym ustawiały się wachlarzem, w którym to szyku łódź zostająca w tyle ustawiała się za płynącą Najszybciej, dzięki czemu nurt MŁYNÓWKI niósł ją na czoło Wachlarza. Globus ZOFFOLI potwierdza też mój stary wniosek, że w Ameryce Południowej główną magistralą była Amazonka. Wynikało to z pływania żeglugą dryfową z żelazem do Peru, gdzie złoto i srebro przewożona na lamach do Maranonu, gdzie budowano lub kupowano statki, które składano na spławie. Zostało to potwierdzone tym, że cytadelę w Chavin de Huantar budował warsztat Pałacu Salomona na Wzgórzu Świątynnym.
 
Strony:« Poprzednia 1 2 3
 
 
« powrót|drukuj