Skip Navigation
 

43. HISTORIOZOFIA

ZGROMADZENIE OGÓLNE Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rok 2020
OSKARŻAM Jurysdykcję Republiki Federalnej Niemiec, Wydział Narkotyków i Przestępczości Zorganizowanej ONZ, Wydział Prawny ONZ, Wydział Karny ONZ, Komisarycznego Sekretarza Generalnego ONZ i Ministerstwo Sprawiedliwości III Rzeczpospolitej Polski o Spisek, Zamach i Zbrodnię Przeciw Ludzkości. ZBRODNIĄ tą jest Satelitarna Detekcja Złota.
W początku marca 1989 r. wyjechałem do RFN, aby złożyć zeznania w sprawie Satelitarnej Detekcji Złota. Zeznanie moje nie zostało przyjęte a ja zostałem ukarany przez MSW w Bonn grzywną 11 tysięcy DM za Kłamstwo Sądowe, którą to karę Potwierdził Najwyższy Sąd Administracyjny RFN w Karlsruhe.
Po przymusowym powrocie do Polski zostałem internowany w najostrzejszym rygorze, a reżim III RP oraz inne rządy kradły moje tantiemy, które są bardzo duże: http://www.wandaluzja.com// była np. Najpoczytniejszą i Najdroższą w USA, ale nie płacono mi, gdyż była zarejestrowana jako SĄDOWA. Została ona ZLIKWIDOWANA po 10 latach na skutek śledztwa FBI, Interpolu i ONZ, które UWOLNIŁO moje czeki spod Protestu, ale sprzedano ją dla Huaweia, gdyż wejście było przez planszę HUAWEI, choć zastrzegałem jej Nierejestrowalność czytelniczą i Bezpłatność. Huawei OKALECZYŁ moją Wandaluzję a przy majstrowaniu przy kluczu: https://www.wandaluzja.pl// wyskoczyła mi Niemieckojęzyczna Wandaluzja na serwerze w Hesji, o której nie wiedziałem. Oszusta Światowego można bowiem Okradać i Rabować.
Sprawę UJAWNIŁ Bank Atlantycki w roku 2017, Protestując czeki na kapitał mego ojca listą Oszustów Światowych ONZ. Bank Atlantycki przekazał moją sprawę do FBI, gdyż kapitał został złożony przez marszałka Broz-Tito na paszport amerykański mego ojca. ROCZNE śledztwo FBI, Interpolu i ONZ uwolniło moje czeki spod Protestu, ale zostały one Ponownie Zaprotestowane przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, które NIE UZNAŁY śledztwa FBI, Interpolu i ONZ powołaniem na WYDZIAŁ NARKOTYKÓW I PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ ONZ.
Wpisaniem mnie na listę Oszustów Światowych wydziału Narkotyków i Przestępczości Zorganizowanej ONZ ZAKAMUFLOWANO Satelitarną Detekcję Złota. Ponieważ zrobiono to BEZ Przesłuchania i Powiadomienia Mnie to był to SĄD KAPTUROWY a ja zostałem w Polsce Ubezwłasnowolniony jako Tajny Więzień i poddany tajnej policji, która okrada mnie, rozpuszcza o mnie bezsensowne plotki i kradnie moje dokumenty.
Wpisanie mnie do Narkotyków i Przestępczości Zorganizowanej ONZ było spowodowane tym, że jestem autorem minireaktora URSZULA SIPIŃSKA, który jest produkowany w kilku krajach Bez Mego Nazwiska. Sprawę tą załatwił agent KGB Kozina-Fanchini, który woził po Europie narkotyki TONAMI i kopulował Urszulę Sipińską, która mnie nie znała, na Moim Paszporcie.
Załączam Pismo Przewodnie dla organów ONZ; http://www.turalinski.pl/blog-kazimierza-turalinskiego/81-prawo-i-przestepczosc/331-capo-di-tutti-capi-z-katowic-i-zabojstwo-jana-kuciaka; czek podpisany przez ONZ i FBI, aby nie został UKRADZIONY przez Nieuczciwych Urzędników Państwowych, jak to Wy nazywacie, oraz mój dowód osobisty numer …

Ponieważ mój komputer jest monitorowany przez FBI i ONZ to całą moją korespondencję MACIE. W ING Banku Śląskim kazano mi napisać Oświadczenie: JESTEM ŚWIADOMY OSZUSTWA BANKU ŚWIATOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO FUNDUSZU WALUTOWEGO.
TAJNY WIĘZIEŃ Organizacji Narodów Zjednoczonych, Juliusz Prawdzic-Tell

Z mego komputera ZNIKNĘŁA wypowiedź królowej Elżbiety II: ANGELA HITLER NO I MERKEL, opublikowana na bardzo popularnym blogu Gojowego Maruchy. Komentowałem to jako DOWÓD moskiewsko-prasko-berlińskiej Metryki kanclerz Angeli Merkel, potrzebnej mi dla rewindykacji Pawiego Tronu – 10 razy Droższego rynkowo od Bursztynowej Komnaty, za którą też nie zapłacono mi Znaleźnego.
Przypominam, że zwracałem się do ambasady Islamskiej Republiki Iranu o pomoc w śledztwie Kradzieży Wszechczasów, bo bez tego zostanie ZAMATACZONE. Oskarżałem o kradzież Neapolitańską Szkołę Kopulacyjną: Merkel, Tuska i capo di tutti capi Antonio Guttenera, bezpośrednio po czym Pawi Tron ODEZWAŁ SIĘ w Izraelu.
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu odcięła się jednak od irańskiej genezy Pawiego Tronu, wobec czego musiałem zmienić jego Metrykę: Po bitwie pod Beresteczkiem Wołodyjowski przyprowadził do króla Iwana Bohuna, któremu król kazał skapitulować obóz kozacki i poprowadzić go na wojnę persko-turecką. Sułtan przestraszył się i zawarł Pokój, wobec czego szach kazał Bohunowi dokonać szyickiego podboju Indii, w trakcie czego Bohun złupił w Delhi Pawi Tron.
Bohun wrócił na Ukrainę, aby pod Ochmatowem URATOWAĆ Kozaków i Rosjan, ale po bitwie Rosjanie zabrali mu łupy indyjskie. Bohun NIE PODPISAŁ w Radnot Rozbioru Rzeczypospolitej, co zaskutkowało Najbardziej Makabryczną Bitwą pod Cudnowem. Polacy podpisali jednak pod Moskwą rozejm, ale Bohun z Jerzym Chmielnickim zerwali go i zajęli Moskwę, gdzie Bohun odzyskał Pawi Tron. Zostali jednak aresztowani przez żandarmerię i osadzeni w więzieniu Stanu w Malborku, w jaki to sposób Pawi Tron trafił na Zamek Królewski.
Do wypowiedzi Elżbiety II odniosłem opublikowany też przez Gajowego Maruchę HOŁD Prezydent Bidena dla Izraelskiej Pary Prezydenckiej jako formułę II Wojny Światowej, ZAKOŃCZONEJ Zagładą Armady DIEPPE i BITWĄ SYCYLIJSKĄ. Po tej bitwie Zachód nie mógł jednak podpisać oficjalnej Kapitulacji, gdyż LENINGRAD zająłby Europę Do Atlantyku.

http://wandaluzja.pl/?p=p_246&sName=43.-historiozofia, http://wandaluzja.pl/?p=p_373&sName=46.-ann-ben
Wpisanie mnie na listę OSZUSTÓW ŚWIATOWYCH Organizacji Narodów Zjednoczonych BEZ Oskarżenia, Przesłuchania i Powiadomienia mnie jest nie tylko Sądem Kapturowym, ale i jurysdykcją NKWD, znaną z praktyk mafii sycylijskiej, gdzie Oskarżenie wygłaszano lub odczytywało Po Wykonaniu Wyroku. W moim przypadku do ogłoszenia Oskarżenia nie doszło, gdyż odmówiłem wpisu do Szpitala Wojskowego, gdzie miałem być DOBITY przez izraelski wywiad wojskowy, znany wszystkim ze zdjęć Jojne Danielsa.
W związku z tym Oświadczam, że Kapturowy Wyrok ONZ był nie tylko WYROKIEM na światowe Złoto Archeologiczne, ale i aktem Politycznym, gdyż np. Battenberg kupił od Rockefellera Folwark Żydowski za Złoto Indii, co było powodem m.in upadku Edwarda Gierka. Wcześniej było to powodem upadku de Gaulle’a i Richarda Nixona, którzy by do takiego Rozboju nie dopuścili.
Piszę o tym, gdyż „prześladuje mnie” sprawa Skarbów Rosji. Słyszałem i czytałem, że Skarby Rosji zostały Zrabowane w bankach żydowskich, co było formułą zawłaszczenia ich przez Izrael Aktem Senatu USA 447. Jest jednak NIEPRAWDOPODOBNE, aby kozacy polscy wycofali się z Krymu przed Armią Czerwoną bez pomocy Wojska Polskiego, a tym samym wioząca Skarby Rosji flotylla kozacka przybyła do Odessy PO ewakuowaniu jej przez Polaków przed eszelonami chińskimi. Wobec tego kapitulacja kozaków polskich przed armią rumuńską jest Taką DYWERSJĄ izraelską, jak zrabowanie tych skarbów w Bankach Żydowskich.
Ponieważ w Odessie była wówczas wojenna flota francuska, która przywiozła Polakom AMUNICJĘ, to Widocznie Skarby Rosji załadowano na okręty i wywieziono do polskiego skarbca wojennego w Togo ??? Z tego taki morał, że polski rząd Londyński scedował SUWERENNOŚĆ Skarbów Rosji na Waszyngton NIE w bankach szwajcarskich, ale w polskim skarbcu wojennym w Togo, ZAGROŻONYM oddaniem ich przez Paryż MOSKWIE ??? Polski skarbiec wojenny w Togo powstał po I.WŚ na podstawie Rozejmu amerykańsko-niemieckiego na Morzu Południowochińskim w r. 1898, gdyż podstawą rozejmu był silnik Nadrowskiego DZIELĄCY Imperium Brytyjskie.

Po powrocie z Niemiec podjąłem PONOWNIE walkę o wrocławskie metro forteczne, które Sowiecka Armia opuściła w r. 1984. Specjalista od wywiadu niemieckiego, Major Siorek, który miał wiedzę o tym Metrze, opublikował na I stronie i wewnątrz Słowa Polskiego mój artykuł pod nie moim tytułem MIAŁO BYĆ METRO. Wobec tego zgłosiłem się z tą gazetą do komendanta Obrony Cywilnej, Pułkownika Gołębiowskiego, który potraktował mnie niegrzecznie wobec czego Obraziłem Go choć nie wiedziałem, że mnie na to stać.
Niemcy PRZESTRASZYLI SIĘ i zafundowali Amerykańską Bronią Klimatyczną i przy pomocy Czechów POWÓDŹ TYSIĄCLECIA, żeby wywieść metrem fortecznym do Niemiec Archiwum Sejmu Śląskiego (2175 pne – 1944 ne) i prawdopodobnie skarbiec SS w Bolesławcu. W skarbcu tym powinny być dokumenty okupacji USA przez Juden-SS jako HOLOKAUSTÓW. Potem Major Siorek został zamordowany a jego archiwum ZAGINĘŁO.
Z pułkownikiem Gołębiowskim zetknąłem się jeszcze URZĘDOWO Po Powodzi Tysiąclecia: Anglicy KUPILI Za Złotówkę zamek KSIĄŻ, aby go adaptować na Hotel Dla Anglików. Był to pretekst, gdyż chodziło wywiezienie Skarbca Pszczyńskich: W Bitwie o Anglię jeden walczył w mundurze Polskich Sił Powietrznych a drugi w mundurze Luftwaffe. Jak mi mówił Asz to im się to udało, ale Anglicy zaprosili jeszcze mnie, żebym oświadczył, że KSIĄŻ jest zaminowany minami Włoskimi. W KSIĄŻU był hitlerowski arsenał nuklearny i spodziewano się tam Konferencji WIELKIEJ TRÓJKI, którą chcieli wysadzić Sygnałem Radiowym – jak to zrobili w Tomaszowie Mazowieckim.
Dzięki temu Anglicy ZERWALI umowę na Hotel dla Anglików.
Rząd Kaczyńskich nie egzekwuje Dolnośląskiego Metra Fortecznego, bo chce wywieść nim Skarbiec Hitlera w Wałbrzychu do Izraela: Jürgen Roth: "SMOLEŃSK 2010. SPISEK, KTÓRY ZMIENIŁ ŚWIAT..." na podstawie raportu Bundesdinstu z Kijowa.

Są 3 dokumenty światowe zionące Antypolską NIENAWIŚCIĄ: Są to: List Fryderyka II Hohenzollerna do Swego Przyjaciela Papieża Rzymskiego informujący, że opanowanie przez Prusaków Gdańska umożliwia eliminację z historiografii Wielkiej Lechii: https://bialczynski.pl/2017/09/27/krol-prus-o-wielkiej-lechii-po-i-rozbiorze-polski; Instrukcja Katarzyny II dla Panina o finansowaniu w Polsce korupcji i popieraniu elementów antypolskich w celu utworzenia w Polsce KSENOKRACJI: http://spchd.lca.pl/strony/pliki/historia/Instrukcja%20Katarzyny%20II%20jak%20pokonac%20Polske.pdf; i Testament Stalina 45 PRZYKAZAŃ NISZCZENIA POLSKI: http://wandaluzja.pl/?p=p_327&sName=testament-
Pod Testamentem Stalina podpisało się NKWD, czyli Odeska loża masońska CZASZKI I PISZCZELE, organem której było Juden-SS, z koordynatem Najwyższego Sądu SS - Niemieckiego Komitetu NKWD na praskim Hradczanie jako organu Paktu Stalin-Benesz o zniszczeniu Warszawy, Berlina i Londynu bombami atomowymi Tesli. Moim zdaniem Nadzorcą homoseksualnego haremu Adolfa Hitlera w krakowskim Wartenburgu i N.S.SS - N.K.NKWD była żona szofera Hitlera Oskara Schindlera Emilia jako Fraulina Rzeszy, a że w pakcie Stalin-Benesz było Zniszczenie Berlina świadczy, że był to administrowany przez Rokefelera kapitał Habsburgów z patentu Łukasiewicza.
Hitler nie był więc agentem Rotszyldów, jak się uważa i są ku czemu Dane, ale Habsburgów – podrzuconym Rotszyldom. Jak mówi Korwin-Mikke to najlepszymi marketingowcami są Austriacy, bo przekonali świat, że Mozart był Austriakiem a Hitler Niemcem: ŻYDA OSZUKA ORMIANIN bo jest uczciwy A ORMIANINA MOŻE OSZUKAĆ TYLKO SŁOWIANIN (???) co powtórzył kuzyn Kanclerza Kohla. Odpowiedziałem, że pisać pracy doktorskiej o Płocku nie będę, bo tam rządzi PETROCHEMIA więc najpierw będą próbowali mnie przekupić a potem zepchną ze skarpy. Im Wspaniały Płock jest potrzebny jak Piąte Koło U Woza.
Wniosek z tego jest taki, że Lista Oszustów Światowych ONZ jest jurysdykcją MASOŃSKĄ: Fryderyka II, Katarzyny II i STALINA: Wolne tematy (64 – 2021) « Dziennik gajowego Maruchy (wordpress.com) Ad. 71. Kiedyś wszedłem na stronę IN: MASOŃSKA STRUKTURA WŁADZY: Fidel Castro WIELKI MASON AMERYKAŃSKI; Adolf Hitler RYCERZ KOLUMBA; John F. Kennedy RYCERZ KOLUMNA; Józef Stalin WIELKI INKWIZYTOR JEZUICKI… Kolegowałem się z Macedończykami. Ponieważ Wanek Dżongalowski reagował AGRESYWNIE na wspomnienie o Krakowskiej Karierze Aleksandra Wielkiego to musiałem z nim ZERWAĆ.

Unia Europejska musi zapłacić KONTRYBUCJĘ za Bunga-Bunga w postaci sfinansowania budowy Węgierskiej Wenecji nad Balatonem. Wenecja MOJŻESZA kosztowała 10 miliardów E, gdy technika moskiewsko-warszawska pod firmą UNESCO według kosztorysu 457 milionów E.
Bunga-Bunga była Wesołym Oberkiem po ROZPĘDZENIU przez Holenderskiego Tygrysa Benzynowego Metr SAMOCHODOWYCH w Paryżu, Madrycie, Londynie i Rzymie. To okazało się ZAMACHEM NA EUROPĘ przez pochłonięcie jej przez TUNDRĘ zniszczeniem Kaloryfera Europy GOLFSZTROMU Efektem Cieplarnianym, czemu ZAPOBIEGAŁY Metra Samochodowe WYMUSZAJĄCE Tlenooszczędną trakcję samochodową na moim VDTW Monte Christo. Ten silnik przyjęła Unia Europejska dla Metr Samochodowych, ale została ROZGROMIONA przez Bunga-Bunga z MAJESTATEM Mojżesza Weneckiego do Płodzenia Anglików.
Po tym TRYUMFIE Mojżesza Weneckiego mój Aerobus-UKRAINIEC został rozgromiony na Salonie Lotniczym BERLIN 2000 przez Arabów, którzy się Ukraińców NIE BOJĄ. Arabowie WYGNALI Aerobusa-SADDAM z Dniepropietrowska do Pekinu, gdzie stał się podstawą SUPERMOCARSTWOWOŚCI Chin, WYRŻNĄŁ w wojnie jugosłowiańskiej wszystkie APACZE aby powrócić do Azji i anektować Morze Południowochińskie – podstawę imperialnej doktryny Teodora Roosevelta. Tryumfujący BINLADEN-Bush kazał więc skatować mego pełnomocnika w NASA ze skutkiem 11 miesięcy leczenia, którego listy ukradł mi 2 miesiące temu NKWD-Mossad.
To że NAPAD Bunga-Bunga na metra samochodowe były zamachem na EUROPĘ świadczy oświadczenie MON Rosji Sojgu, że STOLICA ROSJI POWINNA BYĆ PRZENIESIONA NA SYBERIĘ. – Możemy wyobrazić sonie przenoszenie Londynu do Australii, ale gdzie w takim razie zostaną przeniesione Berlin i Paryż skoro nad Ren POWRÓCĄ renifery i białe niedźwiedzie???

https://marucha.wordpress.com/2021/08/12/lesna-archeologia-tajemnicze-kregi-gotow/ LEŚNA ARCHEOLOGIA. TAJEMNICZE KRĘGI GOTÓW.
National Geographic kupił od Pentagonu satelitę do poszukiwań amerykańskich guzików mundurowych z wojny Wietnamskiej. Po POLICZENIU tych guzików, z których większość znaleziono na Syberii NG zorganizował światową akcję EUREKA dla NISZCZENIA stanowisk archeologicznych ze ŚMIECIOWYM złotem, co nazywa się Archeologią Leśną. Chodzi o NISZCZENIE kapitału historycznego jako historiozoficznej Podstawy Władzy. Było to na zasadzie SPŁATY Rewolucji Solidarnościowej przez BINLADENA-Busha: Kto ma spermę jerozolimską to dostał milion dolców, a kto nie ma spermy jerozolimskiej to nie dostał miliona dolców.
Tego rodzaju praktyką jest książka: ZŁOTO NAZISTÓW – Sensacyjna Tajemnica Największej Kradzieży w Dziejach i Największej Próby Zatuszowania Prawdy, Ian Sayer, Douglas Botting, Wydawnictwo AMBER Sp. z o.o. Wydanie II Warszawa 2020.
Najpierw muszę zaznaczyć, że Niemieckiego Nazizmu NIE BYŁO. Jest gradacja: patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm i nazizm, która u Niemców kończy się na szowinizmie, gdyż nazizm jest praktyką specyficznie żydowską, który został sformułowany w asyryjskim prawie wojennym, które zostało przyjęte przez Żydów w Talmudzie Jerozolimskim i spotęgowane w Talmudzie Babilońskim. Nazizm Niemiecki to nazizm Juden-SS.
W amerykańskiej wojnie imperialnej w r. 1898 spotkały się na Morzu Południowochińskim kanonierki amerykańskie z niemieckimi, ale do wymiany ognia nie doszło, bo Ktoś Mądry zakrzyknął: PO CO MACIE SIĘ STRZELAĆ, SKORO JEST TAKIE PIĘKNE IMPERIUM BRYTYJSKIE DO WZIĘCIA. ONI NIE MAJĄ ROPY NAFTOWEJ A WY MACIE. Tym Mądrym był prawdopodobnie polski nacjonalista, bo TRAKTAT został zawarty Na Silniku Nadrowskiego – zwanym Błazeńsko i Korupcyjnie DISLEM – za co polaczkowie dostali Sabah, Mozambik i Togo.
Imperium uratował Winston Churchill znalezieniem ropy w Nigerii, ale w I.WŚ USA złamały Traktat, za co Niemcy postanowiły się ZEMŚCIĆ. Generałowie pruscy kupili u rabinów nowojorskich Folwark Żydowski, który nazywał się Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich, co dawało Niemcom Wschodnią granicę na Missisipi. Wermacht zawarł więc traktat z sektą frankistów – których było w Niemczech 2 miliony – o Granicy na Missisipi, czego efektem było SS: Gwardia Hitlera i Armia.
Preambuły śledztw US Army i Armii Czerwonej w/s hitlerowskiej bomby atomowej są jednakie: HITLEROWSKA BOMBA ATOMOWA ZOSTAŁA SFINANSOWANA ZA OGROMNE SKARBY WYWIEZIONE Z POLSKI I INNYCH KRAJÓW OKUPOWANYCH. Chodzi tu o skarbiec Włastów w Modlinie, gdyż Uchwała Oberkommando der Wehrmacht o Budowie TAKTYCZNEJ bomby atomowej ma datę Kapitulacji Modlina. To znaczy, że Niemcy najpierw upewnili się, że Złoto Włastów jest w skarbcu, który znaleźli w I.WŚ z potem odbyło się Posiedzenie OKdWM.
Kapitulacja Modlina została WYMUSZONA Rozkazem Naczelnego Wodza o Wywozie Wszystkich Zasobów Żywności Twierdzy metrem fortecznym do Warszawy. To było zgodne z doktryną Becka: Dać Niemcom Złoto Włastów, żeby Anglicy MUSIELI RZUCIĆ NA BERLIN BOMBĘ ATOMOWĄ TESLI.
Złoto Włastów pochodziło m.in z zagrabienia w I krucjacie skarbca Seldzuków w Ikonium-Konyi i dania przez cesarza Południowego Sung (Prawdzica) Marszałkowi Pryncypatu skarbca Prawdziców w Tuwie GLINIANY DOM, za pobicie idących na podbój Chin Seldzuków, czego ten dokonał pod Samarkandą, a potem przez 6 lat woził złoto Wielkim Spławem Syberyjskim do Modlina. Potem Piotr Włostowic jako Kapłan Jan napisał do Władców Zachodu: JA MAM CAŁE GÓRY ZŁOTA, ALE NIE KOPIĄ GO W WIELKIM ZNOJU LUDZIE... TYLKO MYSZY I MÓWKI czyli świstali indyjskie i mrówki kalifornijskie.
Po zamachu na Hitlera w pociągu AMERYKA, który został zdradzony dla SS przez rabina Lewartowa, który został za to szefem wielkiego kapitału Zachodniego Wybrzeża USA, Abwehra została rozgromiona przez SS. Z tej racji Himmler podjął budowę Festung Warschau; pociągi woziły w jedną stronę materiały budowlane a w drugą złoto do skarbca SS w Bolesławcu.
Powstanie Warszawskie uniemożliwiło wywóz całego złota Włastów do Bolesławca, bo ANGELA HITLER NO I MERKEL dała Putinowi Skarbiec Włastów za Skarbiec Hitlera w Wałbrzychu (według namiarów AGH 2,5 miliona ton złota a opracowania komputerowego 2,41) atakiem NUKLEARNYM na Dolną Wisłę i kontratakiem Bundeswehry na MOICH Aerobusach do linii Wisły. Kaczyńscy uniemożliwili to dając Obamie i Perskiemu-Perezowi po 750 tysięcy ton złota, co ujawniła Izba Lordów. Złoto przywiózł do Nowego Jorku na 23 statkach niejaki Witte, którego ja identyfikuję z Donaldem Tuskiem. Zostało zarejestrowane przez Fed jako urobek z Satelitarnej Detekcji Złota, co ZAPROTESTOWAŁEM.

https://marucha.wordpress.com/2021/08/17/wolne-tematy-57-2021/ Ad. 253 https://youtu.be/l9NjQITXyL0
PROTESTUJĘ wersję Pana Stanisława Michalkiewicza, że nazwa Złota Pani pochodzi z żydowskiej pieśni HITLER ZŁOTY. Gdy rzucono mi W Twarz: NIE BĘDĘ JEŚĆ TWOICH FEKALIÓW to uznałem to za KAPITAŁ POLITYCZNY Hitlerynki Angeli Merkel – według królowej Elżbiety II: ANGELA HITLER NO I MERKEL więc Głosiłem Niejednokrotnie, że KAŻDY PODAJĄCY RĘKĘ ANGELI MERKEL PODLEGA ŚLEDZTWU W SPRAWIE SATELITARNEJ DETEKCJI ZŁOTA z Potomstwem.
Nie Prawdą jest, że Hitlerynka podczas OSTATNIEJ wizyty w Moskwie "nie dostała nic". Otóż dostała HEREZJĘ ROSYJSKĄ czyli Wenecję z Anglią.

http://slavia-lechia.pl/wandiluzja-wilhelma-tella-polskiej-archeologii-id130
Historiografię słowiańską mam tylko ja. Inni do historiografii słowiańskiej nie doszli i się jej nie dorobili. Gamoń Tomasz Kosiński zadaje rzeczowe pytanie: DLACZEGO MNIE NIE OTRULI? Otóż wcale nie dlatego, że byłem Niegroźny czy też że NIE BYŁEM NACJONALISTĄ, bo na mnie też było STO zamachów, tylko dlatego, że nie dałem się otruć. Trudno jest bowiem otruć kogoś z obsesją trucicielską.
Okazuje się, że Tylko Ja byłem groźny, i to politycznie. Np. Żydzi straszyli nas kwitami wielkich sum na budowę zamku Królewskiego, który identyfikowali z Wawelem, z której to racji Kneset odbył 2 Posiedzenia na Wawelu. III Posiedzenia jednak nie było, bo gdy Prezydentka Teresa Garland ZAPROTESTOWAŁA to odpisałem – a moja www.wandaluzja.com była najpoczytniejsza i najdroższa w USA – że Kazimierz Wlk mógł obciążyć Żydów podatkiem na odbudowę GARGAMELLA-GOrGOLINA-GERMANII, ale pieniądze użył na budowę moskiewskiego KREMLA.
Wówczas w obronie Kremla wystąpił Jarosław Kaczyński: STAĆ NAS NA ODBUDOWĘ ZAMKÓW KAZIMIERZOWSKICH W JURZE – bo jak Zamki Kazimierzowskie w Jurze TO NIE KREML – co uzupełniłem ZA NIEMIECKIE PIENIĄDZE, bo w Obronie Kremla wystąpili Niemcy.
Wówczas Zamki Jurajskie przypisywałem greckiemu bogu Prapoczątku, Jurowi-Uranosowi, ale z mej ROZWOJOWEJ historiografii wynika całkiem nowa ich Metryka. Ponieważ według historiografii bliskowschodniej Wynalazcami Żelaza byli Chalibowie czyli Pepiki to Zamki Jurajskie oraz Sudeckie jawią się jako OKUPACYJNE jurajskiej Śmietany Hematytowej metalurgii Cieszyńskiej oraz Magnetytów Sudeckich metalurgii wałbrzyskiej i kłodzkiej. Dowodem na to są PALATIA: Wartownie z fortecznymi Sypialniami - żeby nikt śpiącym gardeł nie poderżnął. Może to mniej smakowite od Zamków Kazimierzowskich, ale KREML ma Europejską Metrykę w postaci Uczty Kremlowskiej w Mstiorze: http://wandaluzja.pl/?p=p_199&sName=lila-weneda – skan II
Na zamku w Przemyślu odkopano szkielety wrzucone do wykopu i zasypane gruzem, które uznałem za zabitych podczas powstania Chalibów, które to powstanie opanowało metalurgię Cieszyńską, co umożliwiło Założenie Chin.
Ja tylko odpowiadam na LŻEŃSTWA Tomasza Kosińskiego, którego pseudohistoriografia nie jest podróżą do bieguna południowego kapitana Scotta, bo ten tam dotarł.

http://wandaluzja.pl/?p=p_373&sName=46.-ann-ben
Ewa Bem opowiadała w TVP taką oto historię: Rozmawiała z Księciem Walii, któremu powiedziała, że śpiewa piosenkę I ZNÓW KSIĘŻNICZKA ANNA SPADŁA Z KONIA, na co Książę UCIEKŁ i więcej się nie pojawił.
Ewę Bem zakasował jednak Mateusz Morawiecki, bo Przestał Być Premierem, gdy nagłośniłem, że ZAPROTESTOWAŁ mój czek z podpisami Federalnego Biura Śledczego FBI i Organizacji Narodów Zjednoczonych jako OSZUSTWO NIGERYJSKIE, choć te instytucje podpisały się na tym czeku, żeby nie został UKRADZIONY przez Bezprawie i Skurwysyństwo. Na zdjęciu https://programwps.files.wordpress.com/2020/04/dkleiasxcamcoc_-2.jpg Nie Ma Polaka. Marszałek Kulikow mówił, że Żukow wydając mu Rozkaz SZTURMU NA KREML powiedział ZABIJ WSZYSTKICH, BO TAM NIE MA ROSJANINA.
Na zdjęciu III z lewej jest żyd angielski Jojne Daniels. Dokonał on II zamachu na mnie, który się nie udał, gdyż odmówiłem Wpisu do Szpitala Wojskowego. Wiadomość, że ZAMACH SIĘ UDAŁ, bo zostanę zamordowany w Polskim Szpitalu Wojskowym, poszła jednak w świat, więc Armia Izraelska wystawiła mi AKT ZGONU, na podstawie którego dokonano GRABIEŻY mego kapitału, że FBI ocaliło tylko 25 milionów dolarów, których Nie Przyjąłem, gdyż byłoby to LEGALIZACJĄ GRABIEŻY. BANK ATLANTYCKI założył Marszałek Broz-Tito-Pindar na kapitale mego ojca, gdyż na mocy Rozejmu na Morzu Południowochińskim USA i Rzesza Niemiecka dały Polakom Sabah, Mozambik i Togo za Silnik Nadrowskiego, który Niemcy nazwali DISLEM od siedzącego w monachijskim Domu Wariatów Rudolfa Diesla.

30 VIII 2021, godz 10:19:
Wczoraj na jednym z tagów WANDALUZJA przeczytałem Dopisek sprzed kilku lat: „Z niemieckich forów IN Zniknęła mapa Wojny Niemiec, Rosji i USA z Polską”, którą tą prawdopodobnie mapę eksponuję na https://www.wandaluzja.pl jako ujawnioną przez Izbę Lordów: http://wandaluzja.pl/?p=p_373&sName=46.-ann-ben – Rok 2007// Dziś tego Tytułu z Dopiskiem odnaleźć nie mogę, prawdopodobnie w związku z mym wczorajszym postem: http://wandaluzja.pl/?p=p_358&sName=swidnik:
„Kandydat na Prezydenta Polski Walerian Dąbrowski, który chciał zbić Kapitał Polityczny filmem JEDWABNE, ale zbankrutował po zamordowaniu Bohdana Poręby przez Rydzyka i Cesarza Japonii, telefonował do mnie z Nowego Jorku, że w prospekcie MIELCA jest mój Aerobus. Było to PRZED zamordowaniem 18 Generałów Lotnictwa przez Armię Izraelską, którzy lecieli na konferencję w Mirosławcu w/s Aerobusa-MACIEREWICZ. MIROSŁAWIEC był preludium SMOLEŃSKA: https://ebookpoint.pl/ksiazki/smolensk-2010-spisek-ktory-zmienil-swiat-j-rgen-roth,e_0btn.htm
USA i Izrael wygrały wojnę z Polską DZIĘKI Armii Izraelskiej. Według śledztwa FBI to Mossad i KGB są JEDNĄ INSTYTUCJĄ, wobec czego armia izraelska mogła posłużyć się – poprzez Mossad – agentami sowieckimi w Polskim Lotnictwie Wojskowym, które Premier Donald Tusk zakwalifikował w śledztwie jako CYWILNE i poddał konwencji Czikagowskiej, sprowadzając tym śledztwo MIROSŁAWCA i SMOLEŃSKA na manowce. Kaczyńscy zapłacili jednak USA i Izraelowi kontrybucje po 750 tysięcy ton złota ze skarbca Włastów w Modlinie.
Dla mnie Mapa 2007 jest ważna z 2 powodów: Amerykanie użyli przeciw Japonii 2 NIEMIECKICH bomb atomowych, bo pieniądze na MANHATTAN Oppenheimer przelał na tajne konta palestyńskie na Założenie Izraela, więc dlaczegoż U Licha Rosjanie mieliby rzucać na Dolną Wisłę aż SIEDEM bomb atomowych ??? Asz tłumaczył to Polską Wścieklizną za Przemysłową Produkcję Amerykanów przy pomocy 20 milionów Ukraińców, 15 milionów Polaków i Stu Małych Narodów Rosji… II sprawa jest kontratak Bundeswehry 40 dywizjami na HELIKOPTERACH: Bojowy helikopter bierze jednak SEKCJĘ czyli 6 komandosów lub marinersów z oporządzeniem, gdy MÓJ Aarobus-KITAN kompanię, z czego wynika, że Aerobusy dla POWSTRZYMANIA Rosjan na WIŚLE mieli dostarczyć Kitajce ???
Na zamku PRZEMYSKIM pokazywano mi ludzkie szczątki w wykopach fundamentowych, zasypane gruzem z rozbieranych PALATIÓW. W takiej fortecznej sypialni mogło spać do stu żołnierzy, co okazało się NIEWYSTARCZAJĄCE, bo zaczęto budować DRUGIE. Zanim je ukończono budująca ZAMEK załoga została Wymordowana a ciała wrzucono do wykopów fundamentowych, które zasypano gruzem z rozbieranych Palatiów jako NIEPOTRZEBNYCH. Było to ZARAZ po wymordowaniu Chalibów, żeby NIE ŚMIERDZIELI, bo plan zamku zmieniono poszerzając go.
Według mnie Powstańcy zdobyli Metalurgię Cieszyńską, na jurajskiej Śmietanie Hematytowej i cieszyńskim Węglu, co UMOŻLIWIŁO Założenie Chin. Trudno powiedzieć, czy Powstaniem kierował Młody Apollo, bo we Wrocławiu zjawił się z Cieszyna jako leciwy i musiał kopulować młodą Dropię.
 
Strony: 1 2 Następna »