Skip Navigation
 

Mapa grecka z 550 pne, po łacinie

18. SCYTOWIE i Leszek Złotnik

Słowianie wchodzą do historii powszechnej w Wojnie Scytyjskiej Herodota. Napisał on, że zamknięte tamą w Żurawnie powyżej Halicza jezioro, z którego wypływał Tyras-Dniestr, rozgraniczało Scytów i Słowian, których nazywa Neurami. Nazwa ta może pochodzić od Góry Narad w Poznaniu, gdzie był Sejm.

Herodot uwzględnia 2 relacje z wojny scytyjskiej w l. 513-510 pne, które są pozornie sprzeczne, ale dotyczą różnych teatrów wojny. Scytowie rozesłali poselstwa do swych sąsiadów z prośbą o pomoc, na co Sejm słowiański odpowiedział odmownie, gdyż sprowokowali Persów okupacją Azji Mniejszej – ale kryła się za tym przyjaźń dla Persów i wrogość do Greków jako sojuszników scytyjskich.

Dariusz rozpoczął wojnę jak Cyrus wpłynięciem floty na GERROS (Wołgę) i budową nad jej dolnym zachodnim brzegu systemu twierdz, czym sprowokował Sarmatów, którym Scytowie oddali zimie między Wołgą a Donem. Wobec tego Persowie przewlekli flotę na Don i popłynęli na Dniepr, ścigając flotylle scytyjske do Pińska, gdzie Scytowie przez zerwanie TAMY zatopili 2 armie perskie. Dariusz poleciał do GELONOSU-Halicza błagać Agatyrsów karpackich o pomoc dla zaatakowanych przez Scytów Słowian, ale ci stali dumnie z bronią u nogi, aby po klęsce Słowian skapitulować bez walki. Wobec tego flota perska musiała płynąc na Dunaj, żeby bronić przed Scytami Tracji.

Ślady walk scytyjsko-słowiańskich są tylko w Polsce zachodniej i północnej, czyli że Słowianie cofnęli się przed Scytami – ale jeśli Niemcy uważają walki w Stalingradzie i Warszawie za najbardziej zacięte to te były Ponadto. Scytowie zdobyli Płock, gdzie umieścili ewakuowany z Kurska skarbiec.

Scytowie podbili ziemie do Dunaju i Łaby, i zawarli sojusz z Etruskami w celu likwidacji metalurgii nadreńskiej, przerabiającej w zamkach nadreńskich spławianą rudę szwajcarską. Wymagało to dowozu żelaza i STALI z Torunia Wisłą-Notecią-Wartą-Hawelą-Łabą.

Okupacji scytyjskiej nie było na Pomorzu, ze względu na sojusz Kaszubów z Sarmatami, których się Scytowie bali. Kaszub Leszek Złotnik ożenił się z Sarmatką a w czasie bitwy pod Maratonem zdobył z partyzantami skarbiec scytyjski w Płocku – co musiało Ubawić Sarmatów, którzy uważali Scytów za zbuntowanych antyfeministycznie rodaków, którzy się w służbie asyryjskiej rozbisurmanili.

Podczas MARATONU do Gdańska przybyła ateńska misja wojskowa, która czekała na zamku Biskupim, aż Pan zbudzi się z poobiedniej drzemki. Gdy Pan wyszedł z sypialni to zapytał, Dlaczego Ateńczycy nie składają mu hołdu? na co ci odpowiedzieli, że Właśnie sposobią się. Grecy liczyli czas od Zdobycia Troi w r. 1184 pne, ale Ateńczycy od Pierwszego Hołdu dla Pana z Gdańska w roku 7118 pne ??? Ateńczycy Prosili Pana, aby Kaszubi nie atakowali Scytów przed pokonaniem przez nich PÓŁMILIONOWEJ armii perskiej w Macedonii, wobec czego Leszek Złotnik zdobył skarbiec scytyjski w Płocku PO MARATONIE a następnie pokonał Scytów w Puszczy Sandomierskiej, aby wbijać z nimi słupy graniczne Nad Donem z napisem HORWACJA, bo uważał się za Wielkiego Górala ze Szwajcarii Kaszubskiej. Leszek urzędował na GARGAMELLU-GERMANII-GOrGOLINIE jako Dobrotliwy Król Obżartuch kultury wschodniopomorskiej.

Jest legenda, że Płock był STOLICĄ AMAZONEK czyli Sarmatów, co łatwo wyprowadzić od a'MAZONÓW-Mazurów, a średniowieczna historiografia europejska podaje wersje o MIEŚCIE KOBIET na Mazowszu. Wynikało to z BABSKIEGO MONOPOLU ZŁOTA, przejętego przez Słowian od Sarmatów a w Płocku był skarbiec scytyjski, sarmacki, wandalski i polski. Naruszewicz pisze, że Płock został założony przez MASSAGETÓW - pobratymców huńskich – myląc Hunów z Scytami. Pokrewni Scytom Massageci czyli Sarmaci mieszkali początkowo w Mongolii, więc wyruszając na zachód mogli oddać ziemię Hunom czyli Turkom. Byli jednak ludem nie tureckim a indoirańskim.

W czasie Aleksandra Macedońskiego Sarmaci, jako sojusznicy Persów, podbili sprzymierzonych z Macedończykami Scytów i doszli do Wisły. Zdominowali oni na pewien czas Europę, zwłaszcza dzięki swym dziewiętnastowiecznym obyczajom, co przejawiało się tępieniem krwawych ofiar, małżeństwem partnerskim i sądami społecznymi – z której to racji w Polsce pozostała tęsknota za rządami sarmackimi. Naruszewicz pisze, że Massageci najpierw osiedli na Mazowszu (prawobrzeżnym) jako zdobywcy a potem sami ulegli Słowianom. Od nich wyprowadzał też nazwę MAZOWSZE.

Archeolodzy popełnili na płockim zamku Biskupim błąd, który ich degraduje, gdyż publikują KAŁUŻE W WYKOPACH LESSOWYCH, gdy to nieszczelność wodociągu była powodem upadku zamku a'MAZON do Wisły.

Leszek Złotnik urzędował w Krakowie na zamku Gerwazego GARGAMELL, który był greckim synonimem Gigantomanii.
 
 
« powrót|drukuj