Skip Navigation
 

Mapa grecka z 550 pne, po łacinie

18. SCYTOWIE i Leszek Złotnik

Scytowie to podbój Rzeszy Kimeryjskiej przez Asyryjczyków i Scytów, zakończony bitwa u ujścia Dunaju w r. 705 pne, po której Kimeriowie-Celtowie wywędrowali nad Ren i do Ligurii nazwanej przez nich GALIĄ od Galeosu-HALICZA. Równocześnie z najazdem asyryjskim na Stepy Pontyjskie był najazd SARMATÓW na Zawołże, gdyż granicą persko-sarmacką była Syr-darii czyli Rzece Sarmatów.

Sarmaci uważali Scytów za zbuntowanych antyfeministycznie Sarmatów, którzy się w asyryjskiej służbie Rozbisurmanili. Scytowie obsługiwali handel Sarmackich Chin z Indiami przez Tybet, gdzie zostali najęci przez Asyryjczyków jako KAWALERZYŚCI dla okupacji Elamu, który przez to stał się PERSJĄ, a potem Azji Mniejszej, skąd wywędrowali do Pontu czyli stepy czarnomorskie.

Podczas wojny Dariusza Wielkiego ze Scytami w r. 510 pne Scytowie cofając się przed Persami zerwali tamę w Pińsku – zbudowaną i obsługiwaną przez Neurów z Poznania – zatapiając 2 armie perskie. To zwycięstwo umożliwiło im podbój Agatyrsów w Rumunii i Słowian kultury łużyckiej, z wyjątkiem Kaszubów, którzy mieli sojusz z Sarmatami, których się Scytowie BALI.

Scytowie masowo sprzedawali Słowian Grekom, który odprzedawali ich na Bliski Wschód. Gdy poszli Ratować Greków, atakując w Macedonii 2 armie perskie o sile 400 tysięcy żołnierzy to do Gdańska przybyła ateńska misja wojskowa, która czekała na zamku Biskupim, aż Pan się obudzi z poobiedniej drzemki. Gdy wyszedł to zapytał, DLACZEGO ATEŃCZYCY NIE SKŁADAJĄ MU HOŁDU? na co ci odpowiedzieli, że WŁAŚNIE SPOSOBIĄ SIĘ. Ateńczycy prosili, aby Kaszubi nie atakowali Scytów PRZED pokonaniem przez nich Persów, na co Pan zgodził się.

Grecy liczyli czas OD ZDOBYCIA TROI w roku 1184 pne, ale Ateńczycy od I Hołdu dla Pana w Gdańsku w roku 7118 pne ??? To kojarzy się z odkrytym na zdjęciach Satelitarnych TUNELEM SZKOCJA-TURCJA SPRZED 10 TYSIĘCY LAT… Z tej racji Leszek Złotnik zdobył skarbiec scytyjski w Płocku PO KLĘSCE PERSÓW W MACEDONII, którą tłumaczy się MARATONEM. Potem zaś pokonał wracających Scytów w Puszczy Sandomierskiej, z którymi potem wbijał nad Tanajsem, który przemianował na MakeDON, słupy graniczne z napisem HORWACJA, gdyż uważał się za górala z Gór Weneckich czyli Szwajcarii Kaszubskiej. Jak to napisali Grecy to urzędował na GARGAMELU w Krakowie jako Dobrotliwy Król Obżartuch.

Tak powstała kultura Wschodniopomorska czyli Wielka Lechia. Doskonała Jazda Scytyjska umożliwiła Lechitom ekspansję wschodnią, czyli opanowanie Kubania, Powołża, Uralu, Partii, Ałtaju i Mongolii. Najwybitniejszy król lechicki tego okresu Ateas – prawdopodobnie ANTONIUSZ od Wantynu-Kijowa– władał według Anglików do linii Wielkiego Muru Chińskiego: https://www.britannica.com/biography/Ateas // Został zabity w wieku 90 lat pod Wiedniem przez Epirów-Albańczyków za sprawą swego wasala Filipa II Macedońskiego, który na Lechowym Polu zaatakował obóz lechicki broniony przez 20 tysięcy junaków i amazonek. Koń Filipa padł a on stracił lewe oko.

Krakowiaczki powołały więc na tron ALBAŃCZYKA Aleksandra Macedońskiego.

Słowianie wchodzą do historii powszechnej w Wojnie Scytyjskiej Herodota. Napisał on, że zamknięte tamą w Żurawnie powyżej Halicza jezioro, z którego wypływał Tyras-Dniestr, rozgraniczało Scytów i Słowian, których nazywa Neurami. Nazwa ta może pochodzić od Góry Narad w Poznaniu, gdzie był Sejm.

Herodot uwzględnia 2 relacje z wojny scytyjskiej w l. 513-510 pne, które są pozornie sprzeczne, ale dotyczą różnych teatrów wojny. Scytowie rozesłali poselstwa do swych sąsiadów z prośbą o pomoc, na co Sejm słowiański odpowiedział odmownie, gdyż sprowokowali Persów okupacją Azji Mniejszej – ale kryła się za tym przyjaźń dla Persów i wrogość do Greków jako sojuszników scytyjskich.

Dariusz rozpoczął wojnę jak Cyrus wpłynięciem floty na GERROS (Wołgę) i budową nad jej dolnym zachodnim brzegu systemu twierdz, czym sprowokował Sarmatów, którym Scytowie oddali zimie między Wołgą a Donem. Wobec tego Persowie przewlekli flotę na Don i popłynęli na Dniepr, ścigając flotylle scytyjske do Pińska, gdzie Scytowie przez zerwanie TAMY zatopili 2 armie perskie. Dariusz poleciał do GELONOSU-Halicza błagać Agatyrsów karpackich o pomoc dla zaatakowanych przez Scytów Słowian, ale ci stali dumnie z bronią u nogi, aby po klęsce Słowian skapitulować bez walki. Wobec tego flota perska musiała płynąc na Dunaj, żeby bronić przed Scytami Tracji.

Ślady walk scytyjsko-słowiańskich są tylko w Polsce zachodniej i północnej, czyli że Słowianie cofnęli się przed Scytami – ale jeśli Niemcy uważają walki w Stalingradzie i Warszawie za najbardziej zacięte to te były Ponadto. Scytowie zdobyli Płock, gdzie umieścili ewakuowany z Kurska skarbiec.

Scytowie podbili ziemie do Dunaju i Łaby, i zawarli sojusz z Etruskami w celu likwidacji metalurgii nadreńskiej, przerabiającej w zamkach nadreńskich spławianą rudę szwajcarską. Wymagało to dowozu żelaza i STALI z Torunia Wisłą-Notecią-Wartą-Hawelą-Łabą. Okupacji scytyjskiej nie było na Pomorzu, ze względu na sojusz Kaszubów z Sarmatami, których się Scytowie bali..

Podczas MARATONU do Gdańska przybyła ateńska misja wojskowa, która czekała na zamku Biskupim, aż Pan zbudzi się z poobiedniej drzemki. Gdy Pan wyszedł z sypialni to zapytał, Dlaczego Ateńczycy nie składają mu hołdu? na co ci odpowiedzieli, że Właśnie sposobią się. Grecy liczyli czas od Zdobycia Troi w r. 1184 pne, ale Ateńczycy od Pierwszego Hołdu dla Pana z Gdańska w roku 7118 pne ??? Ateńczycy Prosili Pana, aby Kaszubi nie atakowali Scytów przed pokonaniem przez nich PÓŁMILIONOWEJ armii perskiej w Macedonii, wobec czego Leszek Złotnik zdobył skarbiec scytyjski w Płocku PO MARATONIE a następnie pokonał Scytów w Puszczy Sandomierskiej, aby wbijać z nimi słupy graniczne Nad Donem z napisem HORWACJA, bo uważał się za Wielkiego Górala ze Szwajcarii Kaszubskiej. Leszek urzędował na GARGAMELLU-GERMANII-GOrGOLINIE jako Dobrotliwy Król Obżartuch kultury wschodniopomorskiej.

Jest legenda, że Płock był STOLICĄ AMAZONEK czyli Sarmatów, co łatwo wyprowadzić od a'MAZONÓW-Mazurów, a średniowieczna historiografia europejska podaje wersje o MIEŚCIE KOBIET na Mazowszu. Wynikało to z BABSKIEGO MONOPOLU ZŁOTA, przejętego przez Słowian od Sarmatów a w Płocku był skarbiec scytyjski, sarmacki, wandalski i polski. Naruszewicz pisze, że Płock został założony przez MASSAGETÓW - pobratymców huńskich – myląc Hunów z Scytami. Pokrewni Scytom Massageci czyli Sarmaci mieszkali początkowo w Mongolii, więc wyruszając na zachód mogli oddać ziemię Hunom czyli Turkom. Byli jednak ludem nie tureckim a indoirańskim.

W czasie Aleksandra Macedońskiego Sarmaci, jako sojusznicy Persów, podbili sprzymierzonych z Macedończykami Scytów i doszli do Wisły. Zdominowali oni na pewien czas Europę, zwłaszcza dzięki swym dziewiętnastowiecznym obyczajom, co przejawiało się tępieniem krwawych ofiar, małżeństwem partnerskim i sądami społecznymi – z której to racji w Polsce pozostała tęsknota za rządami sarmackimi. Naruszewicz pisze, że Massageci najpierw osiedli na Mazowszu (prawobrzeżnym) jako zdobywcy a potem sami ulegli Słowianom. Od nich wyprowadzał też nazwę MAZOWSZE.

Archeolodzy popełnili na płockim zamku Biskupim błąd, który ich degraduje, gdyż publikują KAŁUŻE W WYKOPACH LESSOWYCH, gdy to nieszczelność wodociągu była powodem upadku zamku a'MAZON do Wisły.

Leszek Złotnik urzędował w Krakowie na zamku Gerwazego GARGAMELL, który był dla Greków synonimem Gigantomanii.
 
 
« powrót|drukuj