Skip Navigation
 

Sarmacki grobowiec Chrystusa w Kaszmirze

Jezus KRÓL

22. RZYM NIEZWYCIĘŻONY

Kim był Jezus?

Ramon Hervas, WIELKA TAJEMNICA KOŚCIOŁA – Sekrety templariuszy: Graal i Zakon Syjonu, Amber 2005; Barcelona 2004

Są dowody, że Jezus został ukrzyżowany w sile wieku. Jezusa HISTORYCZNEGO powołałem ja, tłumacząc ahistoryczność pomieszaniem procesu Jana Chrzciciela, o spisek przeciw państwu rzymskiemu, z doraźnym procesem jerozolimskim. W I procesie Jezus został skazany na Ubiczowanie i 10 lat Twierdzy, którą odbył w Tulonie, a ponieważ ten proces był tysiąc razy ważniejszy od II więc gdy zaczęto badać historyczność Jezusa to odniesiono Ukrzyżowanie do procesu Jana.

Jezus został ukrzyżowany w r. 50, w wieku 44 lat, gdyż spis PODATAKOWY w Syrii, do której należała Palestyna był 22 XII 06 r. ne. RH tłumaczy zaś, że Jezus został ukrzyżowany wg danych NAUKOWYCH w wieku lat PIĘĆDZIESIĘCIU przez cofnięcie jego urodzenia do r. 15 pne, czym BURZY chronologię Nowego Testamentu. Była sprawa odkrycia w Niemczech grobu Tysięcznika Pantery, talmudycznego ojca Jezusa, ale Żydzi askenzyjscy ogłosili ZE SZCZEGÓŁAMI, że Pantera wyparł się ojcostwa, które uznał Jan Chrzciciel, co jest zgodne z mą wersją, że Jezus, studiując w Indiach w akademii dla przeznaczonych do władzy książąt krwi, miał rekomendacje dynastyczne Jana Chrzciciela. – RH powołuje też ojca Jezusa, Judasza z Gamali, który został ukrzyżowany w r. 5 ne, gdy Jezus miał mieć lat 20???

Moją wersję potwierdza EWANGELIA WEDŁUG AFRANIUSZA (K. J. Yaszkov, "Solaris" Olsztyn, 2003). Jest to memorandum szefa rzymskiego wywiadu wojskowego w Judei, który przedstawia sprawę Jezusa jako grę wywiadu senackiego dla skanalizowanie antyrzymskiego ruchu Jana Chrzciciela poprzez Jezusa jako Króla Żydowskiego. Doszło jednak do walki między tajnymi służbami rzymskimi a Świątynią Salomona, która spaliła Judasza jako ewentualnego Jezusa Zmartwychwstałego. Ponieważ Jezus nie zgodził się na ukrzyżowanie sobowtóra więc Rzymianie, po wyeliminowaniu Judasza, musieli posłużyć się sobowtórem w którego nikt nie uwierzył i który został zdemaskowany przez Tomasza Niewiernego – najwyraźniej Judasza – którego Rzymianie za to zamordowali, co dopiero powołuje ŚWIĘTEGO JUDASZA.

Potem pojawił się III SOBOWTÓR Jezusa, którego szukali Rzymianie ogłaszając w Judei „stan wojenny”, ale Piotr przemyca III sobowtóra Jezusa – którym był SAM Jezus Zmartwychwstały – z transportem niewolników poza granicę Judei. Nie było to łatwe, gdyż Jezus został zaczepiony przez kobietę: „To ty jesteś Jezus Nazareński?: na co Jezus jako III sobowtór Jezusa Chrystusa: NIE, TO MÓJ BLIŹNIAK. Jeśli tak to Jezus jako Tomasz miał blizny zamalowane lub zoperowane plastycznie?

Ja w recenzji tłumaczę, że Memorandum Afraniusza zostało przywiezione przez Bławatską z biblioteki Jezusa Chrystusa w Siringarze w Kaszmirze. Po ucieczce Chrystusa Zmartwychwstałego musiał poderżnąć sobie żyły również Afraniusz, a śledztwo przejęła prokuratura wojskowa w Aleksandrii, która wysłała do Hidzasu Pawła jako śledczego chrześcijan, i I sobowtóra Jezusa.

Po tej kompromitacji Paweł musiał być chroniony przed zelotami przez Rzymian, którzy trzymali go 2 lata w pałacu Heroda w Cezareii, gdzie żył jak król. Tyle bowiem trwało śledztwo prokuratury aleksandryjskiej, które stało się Ewangelią Ariańską. Podstawą tego śledztwa powinno być memorandum Afraniusza jako szefa wywiadu wojskowego w Judei, który przegrał ze służbą Świątyni Salomona i założonym przez Jana Chrzciciela w Kumran Zakonem Syjonu, który składał się z talmudycznych faryzeuszy-kapitalistów i zelotów-nożowników.

Arabowie założyli w Galii 2 księstwa udzielne: Synów Dawida w Langwedocji i Synów Jezusa w Prowansji. Albigensi byli Synami Dawida, od Jakuba, który odbywał karę twierdzy w Narbonie, a katarowie Synami Jezusa. W 44 r. Maria Magdalena przybyła do Jezusa w Tulonie, który miał już rzymską żonę, księżniczkę marsylską, wobec czego Magdalenę deportowano do Palestyny.

Za Jezusem Chrystusem jako nie uznawanym przez Sanhedryn Królem Żydowskim, stał jego zięć Neron, który chronił teścia poprzez wywiady rzymskie, czego DOKUMENTEM jest Memorandym Afraniusza jako szefa tajnych służb najwyższej klasy - który przegrał jednak z Jezusem Chrystusem jako III sobowtórem Jezusa Zmartwychwstałego. Po "ucieczce" Jezusa z Judei Neron załatwił jednak teściowi posadę Emina Babilonu, czyli najbogatszego króla rzymskiego, który chrześcijanie zwali konspiracyjnie EMAUS. Emaus zostało zburzone przez Trajana w II wojnie żydowskiej: z miliona mieszkańców na żądanie Babilończyków nie oszczędzono nikogo.

Zbigniew Święch, CZAKRAM WAWELSKI – NAJWIĘKSZA TAJEMNICA WZGÓRZA; "Warneńczyk" Kraków 2000

Książka powstała na podstawie Ewangelii Pogańskiej Apolloniusza z Krakowa, wydanej w 8 tomach, ale brakuje co najmniej 2, gdyż została przeredagowana po śmierci Apolloniusza w Izmirze w r. 98. W Ewangelii tej Apolloniusz jawi się jako NAJWIĘKSZY AMULECIARZ RZYMSKI, co ja tłumaczę tym, że był importerem bursztynu, natomiast na plan III spychana jest jego rola DORADCY CEZARÓW, rektora uczelni oraz to, że był on JEDYNYM RYWALEM JEZUSA CHRYSTUSA W WALCE O DUSZĘ RZYMSKĄ.

Również ZŚ nie radzi sobie, kiedy Apolloniusz BYŁ W KRAKOWIE? Ja to tłumaczyłem, że był twórcą XV Legionu Apolloniusza, który powstał na podstawie pokoju krakowskiego w r. 16, a jego słynne zakopywanie amuletów było rytuałem wotywnym przy BUDOWIE ŚWIĄTYŃ. Po rozpoczęciu budowy świątyni POKOJU przybyło jednak poselstwo Partów w ZBROJACH, które zadało sejmowi pytanie: KTO LEPSZY: STARY WRÓG CZY STARY PRZYJACIEL? po czym odeszło pozostawiając szyszki na posadzce – wobec czego trzeba było mury budowanej świątyni Pokoju "obsikiwać".

Legion Apolloniusza był w Anatolii, gdzie Apolloniusz na wieść o wojnie z Partami złożył dowództwo, za co został osadzony w twierdzy. Po kilku latach poprosił o prawo studiowania w Tarsie, gdzie poznał śledczego eseńczyków Pawła, który namówił go na podróż do Kaszmiru, gdzie studiował najzdolniejszy uczeń szkoły w Kumran, Jezus z Nazaretu.

Apolloniusza uważa się za żydofila, bo był chrześcijaninem a chrześcijaństwo uchodziło za sektę żydowską. Ponieważ po Pożarze Rzymu został doradcą Nerona więc zdradził chrześcijan, stając się NAJWIĘKSZYM WROGIEM JEZUSA CHRYSTUSA. To on mógł przekonać Nerona, że głównymi wrogami Rzymu są nie Żydzi a chrześcijanie.

Apolloniusz prawdopodobnie poznał osobiście Jezusa w Kaszmirze, a potem jego Apostołów, i powinien mu asystować w procesie Jana Chrziciela. Jeśli zaczynał swą rzymską karierę jako agent Pawła z Tarsu, późniejszego Świętego, to powinien szpiclować chrześcijan, co go zaprowadziło do Tronu Cezarów – gdzie ten arystokrata przegrał z Jezusem.

Jeśli jest prawdą, że Ewangelię Pogańską Apolloniusza znaleziono w Indiach, W BIBLIOTECE JEZUSA CHRYSTUSA, to redaktorem Ewangelii Apolloniusza mógł być sam Jezus Chrystus, który wyeksponował swego największego przeciwnika – nie tylko filozoficznego – jako amuleciarza. Jezus Chrystus miał umrzeć w Indiach w r. 103 na udar mózgu, będąc o 14 lat młodszym od Apolloniusza, który został nawet kanonizowany jako Przyjaciel Pana.

Małgorzata Woźniacka, GRÓB JEZUSA W CIENIU WOJNY – Jezus Chrystus został pochowany w Srinagarze, letniej stolicy pogrążonego w krwawym konflikcie Kaszmiru, Gazeta Wyborcza, 31 V 2005, s. 12

Cieszę się, że moje informacje zostały potwierdzone reporterską relacją. Mam książkę JEZUS W KASZMIERZE? (Salcia Landmann, Uraeus Gdynia 2001), ale jest to polemika przeciwko tej „prowokacji”, godna zaiste krytyce Protokołów Mędrców Syjonu. Ja w książce „Incydentu nie było” wykazuję jednak historyczność Protokołów i, choć proces berneński autora ich nie ustalił, to nazwisko jego jako Aszer Ginsberg podaje sobowtór Lenina Dikis, którego Stalin kazał za to wykąpać w tuszu.

Jezus studiował w Indach 17 lat, w akademii dla przewidzianych do władzy książąt krwi, i został pochowany na terenie uczelni. W II poł. W l. 60. mówiono mi o istniejącej tam bibliotece, gdzie znaleziono pisma Chrystusa, co MW uwiarygodnia istnieniem indyjskiej biografii Jezusa Chrystusa, którą tłumaczyło 5 uczonych, w tym 3 Europejczyków. Zgadza się to z mym wywodem, bo biografia ta powinna być spisana również na podstawie kartoteki osobowej Akademii Książęcej, może przez samego Chrystusa?

Teozofowie głosili o pobycie w Kaszmirze Apolloniusza z Tyany, co zgadza się, że Legion Apolloniusza powstał z werbunku wandalskiego na podstawie pokoju krakowskiego. Twórcami Wawelu Teozoficznego byli Hindusi, którzy powoływali się na Apolloniusza.

Biografia Apolloniusza została wydana w języku angielskim w 8 tomach, ale są w niej luki wymagające co najmniej 2 tomów – a ponieważ nikt nie pisze biografii w 12 tomach więc jest to AUTOBIGRAFIA – które to arcydzieło narcyzmu zostało ocenzurowane przez chrześcijan.

W Indiach Jezus Chrystus był czczony jako święty muzułmański, i III Pisarz Islamu, po Mojżeszu i Dawidzie. Mieszkałem w Murrhardzie w Wirtemberdze, gdzie był grób świętego luterańskiego Walteriusa, który zniszczyli Prusacy. Uważa się go za nieślubnego syna Ludwika Pobożnego, ale był on synem jego I żony, prawdopodobnie siostry Popiela Gnuśnego, gdyż Karol Wlk pozostawił w r. 789 w Krakowie Ludwika z tytułem Króla Akwitanii jako zakładnika.

Muzułmańska sekta Czcicieli Chrystusa została ostatnio potępiona przez hierarchów islamu toteż opiekę nad Grobowcem Chrystusa, gdzie znajduje się też sarkofag imana szyickiego, przejęła policja indyjska. Grobowiec i oba sarkofagi są drewniane, co potwierdza ich autentyczność, gdyż za Chrystusa Indiami rządzili Sarmaci, którzy budowali grobowce z drewna, jak groby zrębowe na Powołżu. Ostatnio jest głośno o Lodowej Księżniczce z Ałtaju, która jest Pięknością Francuską. Jest to pierwsza mumia sarmacka, która nie jest jasnowłosa.

Wydaje się, że Uczoną Amerykańską, która chciała zbadać genetycznie szczątki z sarkofagu Jezusa była Salcia Landmann. Wywołało to burzę i przejęcie opieki nad grobowcem przez policję, gdy wcześniej grobowiec był pod administracją meczetu i modlili się w nim muzułmanie. Chodziło o porównanie DNA z mieszkańcami Palestyny, ale SL pisze, że T. E. Lawrence nazwał ten kraj najbardziej zaniedbanym i najmniej zaludnionym regionem Bliskiego Wschodu, gdzie „jedynie kibuce syjonistów i wsie niemieckich templariuszy stanowią nieliczne jasne punkty” (s. 216). Ci niemieccy templariusze to wypędzani przez Rosjan Niemcy bałtyccy, jak Polacy z Ukrainy. Palestynę krajem Mlekiem i Miodem Płynącym uczynili dopiero Anglicy.
 
 
 
« powrót|drukuj