Skip Navigation
 

03. AMERICAN GENESIS

Piramidy andyjskie

Maurice M. Cotterell, ZAGINIONY GROBOWIEC WIRAKOCZY – Odkrycie tajemnic peruwiańskich piramid, Amber 2002

Angielskie wydanie w r. 2001 było już nieaktualne. MMC zamieszcza informacje o datowaniu budowli w Supe na północ od Limy na ok. 2750 pne i w Chao na ponad 3000 pne. Pomija jednak datowanie dendrologiczne Ruth Shedy Solis Wielkiej Piramidy w Caral na północ od Limy na 2627 pne. Piramidę tą zaczęto budować 3 lata po relatywnym początku budowy piramidy Dżesera w Egipcie: 2630-13 pne. Piramidy amerykańskie są podiami ceremonialnymi, co suponuje ich mezopotamskie pochodzenie. Piramida schodowa Dżesera też była recepcją architektury mezopotamskiej, ale po wywłaszczeniu przez Snofrena świątyń podia ceremonialne nie były już w Egipcie potrzebne, gdyż Stare Państwo zmierzało do likwidacji teokracji przez wprowadzenie boskości Faraona na szczycie BIUROKRATYCZNEJ piramidy, jak w inkaskim Peru. Kapłanami stali się bowiem URZĘDNICY.

Mam książkę: Robert M. Schoch, Robert Aquines McNaaly NIEZNANI BUDOWNICZOWIE PIRAMID – Prawdziwi twórcy piramid świata: od starożytnego Egiptu po Amerykę (Amber 2004), gdzie chiński bóg Smrodu ujawnia, że PO PODBOJU CHIN PRZEZ SARMATÓW W 1122 PNE ĆWIERĆ MILIONA SZANGÓW UCIEKŁO ZA OCEAN, co MRS i RAM kojarzą z Olmekami. – Rychło w czas, bo to było znane, ale uwierzytelniła to dopiero moja żegluga DRYFOWA, wymagająca raczej tratew niż łodzi, a tratwa ŻAGLOWA czyli Sterowa pojawiła się 40 tys lat temu, co uwierzytelniło archeologiczne wnioski Brazylijki i Francuzki, że Ameryka Południowa została zaludniona 40 tys lat temu z AUSTRALII. Heyerdahl uzyskał STEROWNOŚĆ Kon-Tiki wkładając między bale DESKI.

NBP miała być rewolucją egiptologiczną, jaka jest potrzebna, bo nad Kolorado w USA odkryto kulturę Egipską STARSZĄ niż nad Nilem – wobec czego cywilizacja egipska MUSI być starsza, ale ja już w roku 1964 głosiłem, że Egejowie i Helenowie przybyli z AMERYKI. Nie było jednak komunikacji Egiptu z Meksykiem, bo taką trzymał Tartess-Tenger dzięki konwencji z Wrocławiem i Krakowem, czego przykładem jest wizyta Dionizosa z Tartessu-Tangeru u Chęsy ok. r. 4800 pne. Wspaniałość Starego Państwa była efektem podboju Europy Środkowej przez Snofrena, czego archeologicznym śladem jest kultura pucharów dzwonowatych. Gdy Hera z Pragi przebaczyła Zeusowi to ten zażądał wysłania Heraklesa do Iberii przeciw Tartessowi. Herkales usunął Feaków z Europy, co ci skontrowali prasko-wrocławską inwazję wysłaniem na Pomorze północnoamerykańskich Serenów kultury amfor kulistych. To zdyskontowali Egipcjanie z Wenecji przekupując Serenów i dokonując z nimi PODBOJU EUROPY ŚRODKOWEJ, co dało Egiptowi środkowoeuropejską metalurgię żelaza i stali - poza Żelazem Kaszubskim, Powiślańskim i Ryskim oraz STOLICZNYM na Słowacji.

W Piramidzie Cheopsa znaleziono staliwne dłuto do obróbki granitu i ślady piły DIAMENTOWEJ, co powinno pochodzić z Sobótki, bo takich pił używano przy budowie Wrocławia. Jest to mniejszy problem od znalezionych przez Amerykanów w Pakistanie FACHOWO plombowanych zębów sprzed 9 tys l. – gdy Europejskiej Atlantydy jeszcze nie było. Gdy ogłosiłem Piły Diamentowe przy budowie Wrocławia to ogłoszono, że w Kilku kamieniołomach krakowskich dobywano kamień piłami DIAMENTOWYMI już 7 tysięcy lat temu.

Kultura pucharów dzwonowatych była imperializmem Starego Państwa. RMS i RAMcN aby uciec od tego proponują „długą” chronologię egiptologiczną, argumentując to WODNYM WIETRZENIEM SFINKSA – ale mógł on być regularnie MYTY, wobec czego NIE JEST TO DOWÓD na jego budowę w Mokrym Egipcie 12 tys lat temu.

Przenoszą też Exodus Mojżesza do r. 1628 pne wspierając to datowaniem kultury Chavin w Peru jako dziełem ŻEGLARZY MOJŻESZA. Ja jednak wykazuję, że głównym aktem exodusu była śmierć Echnatona na tafli solnej Jeziora Gorzkiego w r. 1358 pne, wobec czego przesuwanie w przeszłość cytadeli Chavin de Huantar w Peru jako techniki Palestyńskiej można tłumaczyć, że Żydzi zbudowali ją wkrótce po podpisaniu konwencji ze SŁOWIAŃSKĄ Wenecją.

MMC posługuje się korelacją Tomsona, gdy ja od r. 1969 Spindena, co cofa moje datacje o 260 lat. Jest to ważne przy datowaniu horyzontalnym, jak np. Chavin, który MMC datuje PRZED R. 900 pne, cytując książkę Buergera, Chavin and Origins of Andean Civilization, Thomas & Hudson 1995, która to datacja jest nieaktualna. Chavin gra wg mej chronologii, gdyż Biblia Mormonów pisze np. o odkryciu Ameryki Z AZJI, co argumentuje się powinowactwem cytadeli w Chavin de Huantar do Świątyni Salomona – którą to koneksją MMC datuje Chavin.

Żydzi drenowali złoto za żelazo śląskie z Wenecji, a po wypowiedzeniu konwencji przez Słowian Mojżesz musiał zapasy żelaza w Suezie upłynnić, każąc flocie płynąć z tym żelazem na Wschód, więc powinna się ona udać żeglugą DRYFOWĄ do Peru, gdzie był HYKSOSKI Chavin, umożliwiający budowę nowej floty na Marananie dla powrotu ze złotem na Synaj.

MMC stara się zmatematyzować cywilizację amerykańską, co mnie nie przekonuje, choćby z powodu błędnej korelacji kalendarzowej. Zestawia archeologię egipską z amerykańską zakładając, że jeśli nie było bezpośredniej łączności między nimi to była pośrednia, czym był TARTESS. W Jaskini Burrowsa w Illinois znaleziono wielką ilość starożytnej sztuki ibero-berberyjskiej, gdyż Tartess władał Ameryką dzięki konwencjom stalowniczym z Wrocławiem i Krakowem.

MMC pisze, że nie znaleziono śladów obróbki mechanicznej na megalitycznych blokach poligonalnych, które wyglądają jak LANE. Bazalt lany nazywa się lejzną, co łączy się z murami ZESZKLONYMI i kryptą III katedry wrocławskiej, którą – na moje wezwanie – oglądał Bundestag, a którą ja przypisuję Walesce, córce Gereona po r. 3400 pne. Wg Lincoln & Sp. to architektura gotycka pochodzić z głębokiej starożytności, co głosiła lwowsko-wrocławska szkoła archeologiczna i architektoniczno-historyczna.

To że Indianie znali technikę topienia kamienia wnioskowałem dawno. Technikę tą opracowano prawdopodobnie przy budowie III katedry wrocławskiej, gdyż bliźniacza krypta Grobów Królewskich na Wawelu została przepalona. Wawel Gotycki powinien być budowany po zburzeniu Wawelu przedromańskiego przez Tyfona z Pragi, który rozgromił Gereona. Kamień topiono fosforem. Mury takie nazywa się POLIGONALNYMI. Wcześniej Chejron z Płocka zbudował Stonehenge.

Wg powyższego schematu to piramidy jako PODIA ceremonialne, były naśladowaniem zamku Królewskiego w Płocku, który runął do Wisły podczas renesansowej przebudowy. Datowanie piramidy w Caral zdaje się odnosić ją do Egiptu. Idąc za wnioskiem, że przed Założeniem Egiptu przewłokę sueską obsługiwali Iberowie, dostarczając żelazo do Azji, to wypada powiedzieć, że poza konwencją Egiptu z Pragą istniała konwencja Palestyny z Krakowem.

Sztuka Brązu Azji Południowo-Wschodniej jest pochodzenia BAŁKAŃSKIEGO, co tłumaczyłem palestyńskim importem ze Złotego Rogu i reeksportem do Azji. Azja była uzależniona od miedzi afrykańskiej, od której została odcięta przez imperializm egipski, więc Kananejczycy szukali miedzi w Azji i Europie.

 
 
« powrót|drukuj