Skip Navigation
 

14. TROJA I DŁUG SUŁTAŃSKI

Jadacze fakaliów pruskich

Matthias Schulz, BOTSCHAFT DES BARDEN – Der neue Troja-Film nutzen das aelteste Stueck Weltliteratur fuer eine Orgie aus Blut und Bizeps. Neue Forschungen belegen: Homer besang realen Urkrieg zwischen Europa und dem Orient. Das Epos Enthaelt Dokumente einer Schlacht, die das Ende der Bronzezeit besiegelte; Der Spiegel, 21/2004, s. 152-158

NARESZCIE przyznano, że Wojna Trojańska była wojną ŚWIATOWĄ, co ja stwierdziłem w r. 1968. Deklaracja, że pod Troją było 100.000 Greków na tysiącu okrętach zobowiązuje – a ponieważ była to wojna światowa to INNYCH musiało być kilkaset tysięcy.

Oblężenie Troi na Złotym Rogu było harcami dla inwazji Azji Mniejszej przez środkowoeuropejskich Frygów i Mosków. Dokumenty znalezione w archiwum hetyckim mówią o liście gończym za piratem ALEKSANDREM Z TROI a ostatni dokument z tegoż archiwum mówi o potężnej koalicji antyhetyckiej, do której przystąpiły TROJA I ILION (Canakkale) – co wyklucza identyfikację Troi z Ilionem.

O hetyckim liście gończym dowiedziano się w Mykenach przed przybyciem poczty. Odbyto naradę, na której ambasador Króla Kassateryd z Pragi, Achilles, stanowczo się wydaniu Aleksandra-Parysa sprzeciwił, co postawiło Menelaosa między młotem a kowadłem. Po całonocnej naradzie uzgodniono, że Parys "porwie" Piękną Helenę a zdradzony małżonek będzie go ścigał, żeby oblec Troję, zaś Achilles przyprowadzi 300 tysięcy Frygów i Mosków, którzy rozgromią imperium hetyckie. Dla Achillesa ten list gończy był wyjątkową okazją – jeśli to nie on puścił tego zająca?

Tytułowy film miał być skontrowaniem MOJEJ Troi na Złotym Rogu, ale Holywood nie zaangażował się finansowo. Politycznie sprawę firmuje Stuttgart, gdzie w l. 1989-90 starałem się odwieść Niemców od serwowania fekaliów pruskich, czym jest ten film. Funkcjonariusz pruskiego Sztabu Wojny Handlowej i Gospodarczej Heinrich Schliemann ogłosił, że TROJĄ był kasztel w Hissarliku, a ponieważ ja wykazywałem absurdalność tego więc Niemcy wystawili tam PRZECIWKO MNIE Korfmanna, który znalazł przylegające do kasztelu koszary HETYCKIE – otoczone fosą z GLINIANĄ bramą. Wersja Korfamnna wywołała ostre protesty, więc przyjął on obywatelstwo tureckie, ale Stuttgart nadal mu błogosławi prześladując jego przeciwników.

Po klęsce związku szmalkaldzkiego i patronującej mu Królowej Bony, jako protektor protestanckiej Wirtembergii wystąpił Sulejman Wspaniały, co zbankrutowało Karola V, który nie był stanie stawić czoła Polsce i Turcji równocześnie – na jaki to sukces liczył widocznie Stuttgart w Troi-Expo, ale ja Karolem V nie jestem. Trojanie mówili po grecku w TROJADZIE czyli Tracji.

Miażdżący argument przeciw wersji Korfmanna podaje sam tytułowy artykuł – że w okolicach Hissarliku nie znaleziono ANI JEDNEGO GROBU MYKEŃSKIEGO CZY TROJAŃSKIEGO, choć jest to teren zbadany najlepiej – czyli Dowojowałsia!

W koszarach oszusta Korfmanna NIE MA murów obronnych tylko fosa, gdy Troja homerowska miała potężne mury z MONUMENTALNYMI bramami. Koszar nie mogła oblegać przez 9 lat STUTYSIĘCZNA armia, natomiast metropolię, która kontrolowała handel dunajski i pontyjski to owszem. Nazwa Troja mogła pochodzić od Pon-RTY.

Krzysztof Kowalski, KOŃ TROJAŃSKI W WARSZAWIE, Rzeczpospolita, 15 II 2006

Rzeczpospolita podaje, że Muzeum Berlińskie ma eksponować TROJĘ SCHLIEMANNA poza Warszawą w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Krakowie – czyli opaskudzić Polskę zachodnią, gdyż są to fekalia pruskie, którymi otruto Rosję i Francję, czego dowodem jest Gotyk Francuski Hitlera. W okolicach Troi Schliemanna, który był funkcjonariuszem pruskiego Sztabu Wojny Handlowej i Gospodarczej, NIE ZNALEZIONO ANI JEDNEGO GROBU MYKEŃSKIEGO CZY TROJAŃSKIEGO, co jest zrozumiałe, gdyż kasztel i koszary były HETYCKIE.

Daeniken & Sp identyfikuje prestiżowy dla Skandynawów ASGARD z Troją, gdyż tu i tam miało być DWANAŚCIE monumentalnych świątyń – czyli że koncern ERICH VON DAENIKEN jadaczem fekaliów pruskich nie jest, bo w Hissarliku jest JEDNA świątynia, gdy w Kijowie było 12 wielkich świątyń i 500 mniejszych. Wg celtyckiej historiografii francuskiej to Priam i Parys uratowali 10-12 tys Trojan, gdy eksponowane koszary i cytadela są na 3 tys, bo – jak spekulowali Niemcy – dla 4 tys nie starczały.

Takich parametrów jest więcej, ale najważniejszym jest, że klucz od handlu czarnomorskiego i dunajskiego by na Złotym Rogu. Jest to sprawa GROŹNA dla Greków i Ukraińców, bo Niemcy kwiczą, że Satelitarna Detekcja Złota to ZWYCIĘSTWO, co może być groźniejsze od otrucia Rosji i Francji fekaliami pruskimi.

Bismarck skapitulował przed „żydowskim szachrajem”, który nazywał się Rotszyld, oddając mu 4 mld fr z kontrybucji francuskiej i godząc się na podział Rosji NA DONIE. Francuzi chcieli postawić Rosję na nogi systemem Donbas-Kursk, ale Donbas to Wielki Wałbrzych a węgiel Amerykański, którego bał się Bismarck, był w Kuźniecku. Troi Schliemanna nie chcieli uznać Grecy, ale zostali przekupieni przez niemiecki komisariat Długu Sułtańskiego Kawalą.

Iliada ma wątek wyraźnie słowiański, który uznał za historiografią rzymską i grecką prof. Strzelczyk z Poznania. Drugą osobą po Agamemnonie był Pylejmon, zwany po grecku Palamedesem, mistrz pióra i wynalazcą pisma greckiego, który został pod Troją zamordowany. Wtedy pod Troję przybył ojciec Palamedesa, Nauplios-Neptun, który wszczął śledztwo w sprawie śmierci syna, które zdemaskowało Odyseusza i Diomedesa.

SZCZEGÓŁOWYM śledztwem Naupliosa posłużono się też przy sprawie zamordowania Achillesa, i złożono w archiwum frygijskim w Ilionie, gdzie znalazł je Homer i SPOETYZOWAŁ. Wersję tą uwiarygodnia w swej AUTOBIOGRAFII Odyseusz, pisząc o prześladowaniu go przez Synów Posejdona (z Poznania). Nauplios urzędował w Wenecji i Pylos a pochodził ze Strzegomia.

KONIE NIEMIECKIE

We wrocławskim Arsenale jest wystawa SEN SCHLIEMANNA – SKARBY TROI. Jest to akt łaski Kanclerz Merkel, ale taką łaską była firmowana przez prezydentów Polski i Niemiec z okazji wstąpienia Polski do UE wystawa WANDALOWIE, czyli siłowe karmienie polaczków fekaliami pruskimi i hitlerowskimi. W sierpniowym Focusie jest całostronicowy zwiastun Focus Historia z transparentem: NAJWIĘKSZE OSZUSTWA W HISTORII – JAK ROBIONO NAS W KONIA (TROJAŃSKIEGO). Koń Trojański na tle murów Troi SCHLIMENNA jako logo Największego Oszustwa potwierdza to, co głoszę od 25 lat, że fekaliami pruskimi otruto Rosję i Francję, a gdyby nie Polska to otruto by też Anglię i USA.
 
 
 
« powrót|drukuj