Skip Navigation
 

Złotoryt z Hołdu Heroda Wlk

Jerozolima w Biblii Lutra

Świątynia po przebudowie Heroda

Prertorium prefekta Gratusa

Jako pałac Flawiuszów

22. RZYM NIEZWYCIĘŻONY

Jerozolima do utraty zmysłów

Matthias Schulz, DER LEERE THRON; Der Spiegel, 52/2002, s. 138–47

Artykuł zapodaje wniosek Heidelbergu, że Biblia jest kryminałem politycznym.

Kiedyś kolega uniwersytecki zapytał mnie półgębkiem, czy znam większy kryminał pałacowy od Lekarzy Kremlowskich, na co odpowiedziałem, że NIE. W tym względzie Jerozolima ustępuje Moskwie, czemu poświęciłem książkę „Incydentu nie było”, co jest frazą udanego zamachu na Stalina. W INB zamieszczam rozdział TALMUD – NAJLEPSZY KODEKS MAFIJNY, ale wykazuję historyczność Biblii, wobec czego muszę – mimo estymy dla Heidelbergu – wystąpić przeciw tej Rewizji.

MSch umieszcza Świątynię Salomona na Ścianie Płaczu, ale zaznacza, że nie udało się tam znaleźć śladów tej Świątyni. Ja wykazuję nonsens identyfikacji PAŁACU Salomona na Ścianie Płaczu ze Świątynią Salomona, wskazując, że Świątynia była na Górze Syjon. Stare Miasto jerozolimskie jest rzymską Capitoliną a Meczet Omara czyli Skalną Katedrę wzniosła matka Konstantyna Wlk. Podobnie niedorzeczna jest rekonstrukcja Wieży Babel na str. 141, gdyż jest to fundament wieży WIELOPIĘTROWEJ.

MSch nazywa Dawida i Salomona „regentami”, ale władza Egiptu nad Palestyną skończyła się po zdobyciu przez Egipcjan FILISTYŃSKIEJ Gazy, która wymuszała zależność Żydów od Egiptu. Egipt był zależny metalurgicznie od Kuszu, Indii i Petry. Salomon wpuścił do Eljatu Fenicjan, którzy wyeliminowali żeglugę indyjską z Morza Czerwonego, co pozbawiło Egipt broni indyjskiej, czyli że Egipcjanie przez zdobycie Gazy ukręcili sznur na własną szyję. Jeśli Salomon był najbogatszym monarchą świata to dzięki zdobyciu przez Egipcjan Gazy i Petry, gdyż to dało mu handel egipski.

MSch datuje upadek Troi na r. 1186 pne. Pisałem, że Jozue przekroczył Jordan w ZWIĄZKU z oblężeniem przez Greków Troi, bo północny Kanaan był PROTEKTORATEM HETYCKIM. Jozue zabrał ze sobą tylko księgi Mojżesza, więc po zniszczeniu przez Ariów Ammanu zginęło 130 lat historii Narodu Wybranego.

Jozue nie zdobył Jerycha przy pomocy Trąb tylko prostytutki. Trąby były potrzebne Dawidowi dla zagłuszania podkopu, wobec czego pokruszone mury pochodzą z oblężenia dawidowego. Podczas badania wrocławskiego zamku BISKUPIEGO odkopano na ul. Świętokrzyskiej fundament muru fortecznego pochylony o 45 stopni, co nazwałem podkopem OBLĘŻNICZYM z r. 1291, ale Panowie Profesorowie nazwali to „partackim fundamentowaniem”.

Jozue chciał walczyć z Ariami, ale rodacy przywiązali go do kamiennego słupa i ukamieniowali mówiąc CHCEMY SŁUŻYĆ PANU czyli brzuchatemu Indrze. Gdy Ariowie zaprzęgli Żydów do transportu rozkołkowanych okrętów na Akabę to mianowany przez nich Książę Synaju porwał złożoną tam flotę, z kobietami i złotem, i uciekł do Sudanu, gdzie założył Afrykański Birmingham.

Gdy po zdobyciu Bajdzinu Indra nie mógł sforsować bronionego przez Asyryjczyków Tygrysu to wezwał Jehudę z 10 tys wielbłądów a sam poszedł w górę Tygrysu, gdzie wywołał powstanie Mitannów.

Archeologiczne ślady wielobóstwa o niczym nie świadczą, gdyż Palestyna była wielonarodowa i podbijana przez bałwochwalców. To zaś, że ostatnia redakcja Biblii była w r. 50 ne nie umniejsza jej wartości historycznej.

Walter Saller, DAS HEILIGE HERZ DES ZORNS, GEO, 02/2004, s. 72-94

Salomon budował Jerozolimę z połączenia 2 miast po oby stronach Drogi Solnej, które miały cytadele: Salem i Syjon. Wzgórze Świątynne było EMPORIUM handlowym, które Salomon przebudował na Pałac. Kilka lat temu czytałem, że Ściana Płaczu była Pałacem Salomona – co było wersją, którą w l. 1989-90 chciałem sprzedać Niemcom.

Starożytne dane ikonograficzne Świątyni Salomona nie odnoszą się do Ściany Płaczu więc Świątynia winna być na Syjonie o czym zdają się mówić dane rzymskie. Zdobywcy stawiali garnizony na STRATEGICZNEJ Górze Syjon, co trwało do wybudowania przez Heroda Wlk Cezarei Palestyńskiej, wobec czego mógł on podjąć ODBUDOWĘ Świątyni. WS pisze, że uniwersytet jerozolimski wygląda JAK CYTADELA.

Sekwencje rozbudowy Wzgórza Świątynnego na str. 81 są złe. W przypisywanej Herodowi sekwencji IV jest zamek Antonia jako WIĘZIENIE – gdzie Herod mógł się chronić przed Żydami. To jednak nie Herod, ale rządzący po nim prefekt Gratus przebudował Pałac Salomona na PRETORIUM, w którym odbyl się proces Jezusa.

Mym kluczem do architektury starożytnej było zrelacjonowanie przez Niemców Skalnej Katedry z grobowcem Konstantyna Wlk – od czego jednak Niemcy odstąpili by nie narażać się Arabom. WS przedstawia na Ścianie Płaczu TYLKO Pretorium, co zdaje się być deklaracją polityczną, gdyż Herod był Arabem. Mam jednak CESARSKĄ książkę Allgemeine Geschichte der Bildenden Kuenste, (T. I: Alwin Schulz und Ed. Baumann, Berlin) ze szczegółową rekonstrukcją pałacu Salomona jako ŚWIĄTYNI, dokonaną przez majstrów pod nadzorem radcy budowlanego Wirtembergii Konrada Schicka – ale było to Emporium wezyra Józefa. Wg tej systematyki, i z tego co pisze WS choć nie rysuje, to Palestyńczycy adaptowali na podziemny meczet Marwaniego filarową CYSTERNĘ. Cysternę tą przypisuje się Machabeuszom, ale Salomon MUSIAŁ wybudować Cysternę a nad nią harem dla 300 nałożnic, co identyfikuje Harem ze STAJNIĄ.

Widziałem niemiecką rekonstrukcję Procesu Jezusa WEDŁUG MNIE: Jezus był więziony w zamku Antonia, sądzony na podium Pretorium i niósł krzyż przez wiadukt i Górę Oliwną do rozwidlenia Drogi Solnej.

Dawid, który uciekł przed Saulem do Filistynów otrzymał od nich Salem za 50 szekli rocznie, skąd zdobył Syjon atakiem komandosów przez syfon wodciągowy i zbudował tam Pałac Dawida. Podczas oblężenia go przez Saula przybyli z odsieczą Filistyni rozgromili Żydów więc Dawid został Królem Żydowskim.

Mam książkę: Portret Izaaka Newtona, Prószyński i S-ka, W-wa 1998. w której czytamy, że w papierach Newtona jest NIEZROZUMIAŁA Świątynia Salomona, którą zbudował faraon Sezostris - co nalezy odnieść do złortorytu hołdu Heroda dla Oktawiana.

Bp Stanisław Gądecki, ARCHEOLOGIA BIBLIJNA, tom 1 i 2, Gniezno 2004

Polski episkopat zaangażował się w ODBUDOWĘ Świątyni Salomona, wobec czego książka ta ma rangę polityczną. Rzymski rysunek Świątyni Salomona przedstawia portyk świątyni otoczonej kolumnadą arkadową, gdy portyk ten na monetach Bar Kochby jest fasadą umieszczonej w środku Arki Przymierza, którą była lektyka Mojżesza z KOŚCI SŁONIOWEJ, przysługującą pasierbowi faraona. Świadczy to, że Jerozolima została zniszczona dopiero w III wojnie żydowskiej.

Schick wyróżnił na Wzgórzu Światynnym 2 świątynie: Salomona i Heroda, ale ja stwierdziłem, że zrekonstruowana przez niego świątynia I była PAŁACEM Salomona a II, przypisywana przez niego Herodowi, PRETORIONEM.

Wg tradycji to uchodzące za największe na świecie 2 kolumny z portyku kościoła Panny Marii w Jerozolimie pochodziły ze Świątyni Salomona. Przymiotnik "największe" jest tu ważny, gdyż kolumnada aleksandryjska miała granitowe trzony 2,4 x 18 m.

Nazwa Syjon pochodzi od bogini księżyca Sin, co może świadczyć, że Babilończycy urządzili tam świątynię Księżyca. Kananejskie świątynie Księżyca były hazorami, jakim była II faza kościoła Salwatora na krakowskim Zwierzyńcu – co było małpowaniem, gdyż kolumny transeptowe nie były tu potrzebne. Można to wytłumaczyć tym, że Słowianie tak się przejęli jerozolimską świątynią Księżyca, że wystawili jej miniaturę na Zwierzyńcu.

Kolumny portyku jerozolimskiego kościoła NMP byłyby więc kolumnami transeptowymi hazora, gdyż po zamordowaniu hetyckiego narzeczonego królowej-wdowy Ankesenamon Hetyci złamali konwencję budując na górze Syjon HAZOR, a hazory są datowane PRZED WOJNĄ TROJAŃSKĄ.

Bp SG pisze: "Trzeci mur obronny zbudowano za Heroda Agrypy (między 40 a 44 r. po Chr.) a więc już po dacie ukrzyżowania Jezusa." Ja jednak wykazałem – na podstawie powyższych spekulacji – że proces Jezusa Chrystusa był w Pretorium w r. 50, gdy zamek Antonia był więzieniem. AHISTORYCZNOŚĆ Jezusa Chrystusa wynika z połączenia 2 procesów: Procesu Jana Chrzciciela który wystąpił ZBROJNIE w obronie Świątyni Jerozolimskiej przeciw Kaliguli, oraz doraźnego procesu jerozolimskiego. W I procesie Jezus został Ubiczowany i skazany na 10 lat Twierdzy, a w II Ukrzyżowany. Ponieważ I proces był tysiąc razy głośniejszy od II więc Ukrzyżowanie kojarzono potem z procesem o ZAMACH NA PAŃSTWO RZYMSKIE.
 
 
 
« powrót|drukuj