Skip Navigation
 

06. EUROPEJSKA ATLANTYDA

Stolica w Dzielnicy k. Koźla

Anna Piotrowska, NEOLITYCZNE OBSERWATORIUM – Największe ze znanych dotychczas w Polsce NEOLITYCZNYCH OBSERWATORIÓW znaleźli na terenie Górnego Śląska archeolodzy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Odkryty przez nich tzw. rondel miał 180 metrów średnicy; Na pytania odpowiada prof. Sławomir Kadrow z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego; Focus HISTORIA, IX/2011, s. 20-21

Gdy kilka lat temu Anglicy ogłosili odkrytą w Dreźnie Europejską Atlantydę – którą wcześniej badano w Austrii i Słowacji – to podano wiek na podstawie badań dendrologicznych: 5100-4900 pne. Ja nie byłem tego pewny, gdyż obiekty uznałem za WIELOPOKOLENIOWE, wobec czego potężne bale wymiarowe mogły być wymieniane przy konserwacji czy odbudowie.

Takie RONDELE znajdowano najpierw w Niemczech Wschodnich i Czechach a obecnie w Polsce, wszystkie kwalifikowane na Europejską Atlantydę z przełomu VI i V wieku pne. Jedynym znanym mi zachodnioeuropejskim EKSPORTEM tej techniki jest brytyjskie STONEHENGE, Drewniane i Kamienne.

Były to Obserwatoria i Świątynie Astronomiczne typu STONEHENGE. Budowano je w kulturze lendzielskiej i ceramiki wstęgowej kłutej. Tytułowe Pietrowice Wielkie łączą się logicznie z wielką osadą kultury naddunajskiej DZIELNICA, między Raciborzem a Koźlem. Dzielnicę mógł budować syn lub wnuk Pana z Wrocławia Jur-Uranos z Wrocławia dla podboju Małopolski, budując w tym celu zamki Jurajskie – wobec czego powinien zbudować Centrum Polityczne w Pietrowicach?

Wnosiłem to z katedry II na Wawelu na kolumnach z nefrytu jordanowskiego. Ta chronologia zgadza się z mą datacją Stonehenge jako dzieła wnuka Jura-Uranosa, Chejrona z Płocka.

W takim razie Jur-Uranos budowałby nową stolicę w Dzielnicy między Koźlem a Raciborzem myśląc jak Fryderyk II o kanale Odra-Dunaj, co stało się osnową kultury lendzielskiej. Kanałem tym – jak w zamyśle Fryderyka – miała płynąć na Bałtyk panońska pszenica i wołowina. Efektem stolicy w Dzielnicy były zamki jurajskie dla METALURGII JURAJSKIEJ.

Zamysł STOLICY w Dzielnicy został zarzucony, gdyż Jur-Uranos opanował Kraków, z myślą prawdopodobnie o kieleckiej rudzie i cieszyńskim węglu. Wisła nie została jednak Polskim Renem, gdyż następcy Jura: Krok, Chęsa i Erychtonos zostali SKAZANI na kanał Przemysłowy Sosnowiec-Bydgoszcz a Chejronowi i Posejdonowi wypadało ten system kontynuować. Tu trzeba zwrócić uwagę na uderzające podobieństwo Czeskich Rondli do portów typu ATLANTYDA, i że u ujścia Gwadalkiwiru znaleziono taki port znacznie większy niż w Nasau na Bahamach. Obrabiane narzędziami OSTRZONYMI megality na Bahamach zinterpretowałem jako Plażowe Porty Wielorybnicze, co zostało potwierdzone znalezieniem identycznych na Azorach, które były zawsze ośrodkiem przemysłu wielorybniczego.

W tym modelu pozostaje sprawa Wałów Śląskich i Łużyckich, z których Śląskie powinien budować Erychtonos kultury badeńskiej po wygnaniu Chęcy-Hanysa-Hanzy-Hansa-Amfiktiona do Krokowa-Pragi.

Jur-Uranos budował nową STOLICĘ w Dzielnicy ze względu na zaczynający się tam kanał Odra-Wisła przez Rudę i Pszczynkę. I obiektem tego kanału jest klasztor Rudy Raciborskie, ale nie znam datacji kościoła w Żorach na przekopie tegoż kanału, który może być starszy. Klasztor w Rudach mógł być budowany PRZED konwencją Chęsy z Dionizosem z Tartessu-Tangeru, której znamieniem jest LIŚĆ AKANTU, czyli że byłby to pierwszy kościół GURTOWY w ogóle, jeśli takowych nie budowano już na terenie Niemiec czy Czech?

Po zamordowaniu Kroka-Kronosa Chęsa pobudował na podstawie konwencji z Dionizosem KREMLINY KIELECKIE dla dostaw żelaza i stali do Iberii i Berberii, pamiątką czego jest zamek w Toledo jako naśladownictwo zamku Królewskiego w Płocku, będącego naśladownictwem zamku Ateny i Hefajstosa w Bratysławie, bo Toledo jako centrum metalurgii iberyjskiej też powinno powstać na podstawie konwencji Dionizosa z Chęsą.

STOLICA powinna być w Dzielnicy, ze względu na kanał Odra-Wisła
 
 
« powrót|drukuj