Skip Navigation
 

28. LECHIADA

Lila Weneda

W TEJ PIĘKNEJ BYDGOSKIEJ KATEDRZE zaśpiewał w skromnym kościele parafialnym biskupek, więc musimy go Pouczyć, JAKA TA KATEDRA BYŁA. Według naszej historiografii przedjezuickiej to Ojcem Słowian był Posejdon a Matką Lila Weneda. O tej Wenedzie nic nie wiadomo – z wyjątkiem tego, że tak nazywała się zburzona przez Czechów i Krzyżaków katedra na zamku Biskupim w Bydgoszczy.

Historia Bydgoskiej ŁUCZNICZKI, których w Niemczech jest 4, zdaje się odnosić do LILI WENEDY, której naśladownictwem jest WRATISLAWIA. Cesarz nie przyjechał na otwarcie Wratisławii, bo się Obraził. Według cesarskiego Zalecenia to Wratislawia miała mieć wysokość Hagia Sophii w Konstantynopolu czyli Lili Wenedy w Bydgoszczy, ale jest o 6 metrów niższa – a to dlatego, że bydgoszczanie zamierzając odbudować Lilę Wenedę taką wysokość Bergowi Dopuścili.

We Wrocławiu stoi Partner bydgoskiej Łuczniczki SZERMIERZ, który jest pomnikiem Pokerzysty, który w grze z szulerami Szpady NIE PRZEGRAŁ a były to czasy, gdy studenci chodzili ze Szpadami. Korporacja zarządziła śledztwo, które wykazało, że grał Bohatersko więc upamiętniono go statuą toteż Berg wolał się Golasowi nie narażać.

Izaak Newton zostawił plan i metrykę Świątyni Salomona w Jerozolimie. Według niego ŚS była kopią Hagia Sophii w Konstantynopolu a zbudował ją faraon Sezostris III, który wbijał słupy graniczne nad Indusem i Wołgodonem. Ja uzupełniłem to, że Hagia Sophię zbudował k'Orfeusz na mauzoleum Eurydyki-EUROPY z kopi czwórkonhesu Lila Weneda w Bydgoszczy, która nazwała się prawdopodobnie LILA, bo WENEDĘ dodali Wenedowie.

Ponieważ obrażeni na słupy graniczne na Wołgodonie Ariowie stali zbrojeniowej z Kielc na Wieńce i Półwieńce świątyni Imperialnej Sezostrisa nie przysłali to Sezostris kazał je wyrabować z EUROPY, gdzie zastąpiono je PRZYPORAMI.

Dowiedziałem się z tagu IN, że szwedzka Atlantyda Północy to BYDGOSZCZ ??? Po przemyśleniu szukałem tego tagu, ale nie znalazłem. Nie wykluczone, że to ja zainspirowałem tą aferę z Atlantydą Północy. Była ona znana od średniowiecza i kojarzona z Nowogrodem Wielkim jako HIPERBOREĄ.

Gdy kilkanaście lat lat temu Szwedzi wymieniali pale fundamentowe ZANTYRA nad Nogatem to domagałem się badań DENDROLOGICZNYCH. Jednak dopiero kilka lat temu ktoś napisał, że ZANTYR to Najstarszy Zamek Ceglany w Europie. Oczywiście nie uwierzyłem, ale skojarzyłem z ową Wymianą Pali Fundamentowych Zantyra i Atlantydą SZWEDZKĄ. W tym czasie przeczytałem deklarację poważnych Profesorów szwedzkich, że Szwedzka Atlantyda była w BYDGOSZCZY, co mogło być wnioskiem z Najstarszego Ceglanego Zamku w Europie w Malborku.

Ptolemeusz wymienia nad dolną Wisłą miasto SKURGON, co mogło być transfonimem aryjskiej nazwy Wielkiego Miasta SAMARKANDA. Nazwa OSTROMECKO jest krzyżacka i oznaczała Wschodni Rzym, co papież Wyprosił Sobie, jak Hitler GERMANIĘ w Krakowie.

W ZANTYRZE-Malborku jest Kaplica DOBUDOWANA przez Annę Prawdzicową przed r. 1068, w której Krzyżacy w l. 90. XIII w. POGRUBILI mury. (Biuletyn Historii Sztuki, 1/2017, str. 6).

Z komiksu portalu WEWNĘTRZNEGO kaplicy św. Anny wynika, że podczas wyprawy Bolesława II do Pekinu Hodomir Prawdzic zachachmęcił w Samarkandzie Srebro Turkiestańskie, które przewiózł flotyllą do Mińska Litewskiego. W takim razie UCIECZKA rycerstwa wielkopolskiego z Kazachstanu zostałaby zainspirowana przez Prawdziców ??? za co Śmiały wygnał ich z Przemyśla-Kurska, Brześcia Litewskiego, Pińska i Turowa, które dał Rurykowiczom.

Po wygnaniu Bolesława Śmiałego Hodomir Ukoronował się w WIĘZIENIU w Parku Mickiewicza, czego manifestacją jest moneta HODOMIRUS – chyba że zburzony przez Rosjan za Potopu kreml miński ZAMCZYSKO zbudował nie Batu Chan po oddaniu Kijowa Danielowi Romanowiczowi, ale Hodomir ??? Doktor Szwagrzyk zapytał mnie, czy moneta HODOMIERUS jest Prawdziców? co PRZYTAKNĄŁEM. To ROZGRZESZA Wielkopolan z Dezercji z Kazachstanu.

W Kaplicy Św. Anny w Zantyrze są 2 Przepiękne portale: Prawdziców WEWNĘTRZNY i Krzyżaków ZEWNĘTRZNY. Jak wynika z komiksu Anny Prawdzicowej to jej TYMPANON powstał w latach 90. XI wieku, gdyż Anna z Synem składają trybut w Grobowcu Mieszka Bolesławowica w rotundzie A na płockim zamku Biskupim. Jej kaplica w Zantyrze była jednak budowana Wcześniej, bo Jadwiga z Prawdziców z Anastazją Bolesławicową przysłali Annie-MURARCE warsztat muratorski z Bydgoszczy, o czym świadczy emblemat LILA WENEDA na froncie Ołtarza.

Kupiłem książkę:Teresa Kowalik, Przemysław Słowiński, SKĄD NASZ RÓD, Wydawnictwo FRONDA, Warszawa 2021, cena 49zł90.

To jest literatura POJEDNAWCZA – Nie Atakująca już Turbosłowian i Lechitów, ale próbująca Tłumaczyć, w rodzaju CZY ŻYDZI BYLI LECHITAMI? lub CZY ALEKSANDER MACEDOŃSKI BYŁ SŁOWIANINEM? Zwróciłem jednak uwagę, że miast Lili Wenedy jest POLKA WENEDA, co uważam za intrygę.

Nie wiele to wszystko mówi, gdy moja Wandaluzja jest HISTORIOGRAFIĄ - wymagającą Krytyki lub uzupełnienia, a jeśli Ktoś to ignoruje to znaczy, że boi się jak Diabeł Święconej Wody, bo jest prowadzony na SMYCZY.

Dziś na https://marucha.wordpress.com/2021/03/07/wolne-tematy-18-2021/ pojawił się post 17 z bardzo ciekawymi tagami IN archeologicznymi i architektonicznymi. Mnie zainteresowała strona: https://www.youtube.com/watch?v=KiK0GZBelX4 z Zamkami Krzyżackimi – jakie oczywiście były, ale z adaptacji zamków STARSZYCH. W XIX wieku Niemcy publikowali dokumenty WYKUPU zamków od wielmożów polskich i pruskich, co u nas popularyzował Kalinka. Najbardziej znanym jest wykup od Stańków zamku i miasta KWIDZYN w r. 1293, gdzie Krzyżacy dobudowali Wiadukt, który nie był żadną Latryną tylko Żurawiem do przeładunku zboża.

Poza Architekturą i Plastyką Anny Prawdzicowej jest w ZANTYRZE też plastyka Agnieszki Meranki, która po dramatycznym rozwiedzie z królem Francji Filipem II Augustem zbudowała w Strzegomie DRUGI LUWR, mieszkając widocznie w Zantyrze. POJEDYNEK KRÓLA POLSKIEGO Z CZESKIM przedstawia zaś pojedynek Beli Halickiego z Siemiosiłem pod murami Szczecina w r. 1043, gdyż godłem Czech nie jest GRYF, ale LEW – jakich to przykładów jest więcej.

Pewien niuans suponuje nawet, że warsztat bydgoski budował też ZAMCZYSKO ??? czyli, że Koronacja była nie w Parku Mickiewicza, ale w ZAMCZYSKU... Jeśli w Mińsku był skarbiec Hodomira to Więzienie się do tego nie nadawało. To by tłumaczyło też Zagadkę architektury moskiewskiego Kremla Kazimierza Wielkiego jako naśladownictwa ZAMCZYSKA.

Europejskie Centrum Sportowe w MIŃSKU jest usytuowane na terenie zburzonego przez Rosjan za Potopu KREMLA-Zamczyska. ECSp ma lokalizację PAŁACOWĄ a obecny budynek odpowiada kształtem i wielkością CENTRALNEMU blokowi Więzienia Płockiego HERMANORUM. Ponieważ Władysław Herman jako Popychadło pieniędzy nie miał to za jego Królewski pałac w Płocku musiał płacić Hodomir ze srebra z Samarkandy.

To daje do myślenia że HERMANORUM i KREML Miński były budowane przez Jedną Szkołę Muratorską od roku 1068.

Fenomenem Zantyra były fosy WEWNĘTRZNE – napełniane w razie Zagrożenia. To nie było możliwe w Moskwie, gdzie Kreml zbudowano na Usypisku. Taki system mógł mieć jednak Kreml Miński, wobec czego przy burzeniu go ZAKOPANO fosy gruzem, jak w Zantyrze – toteż sztukateria mogła się zachować archeologicznie.

W Zantyrze przewodnik mówił, że Malbork był budowany z cegły ZESZKLONEJ. Pokazywał taką cegłę – znacznie większą do Duńskiej – dzwonił w nią i mówił, że jest znacznie twardsza od wiśniówki i NIEKOROZYJNA jak Szkło. Mówił też, że Prusacy zaczęli Rozbierać Zantyr dla UZYSKU cegły, ale studenci berlińscy zaczęli Protestować więc król Wydał PATENT. Odbudowy Zantyra dokonano jednak Wiśniówką, bo Zantyrskiej NIE UMIANO.

Ja podczas wykopalisk archeologicznych Franza J. Straussa zwróciłem uwagę, że cegły były wypalane węglem Wałbrzyskim – więc czyżby to była tajemnicą Cegły Zantyrskiej ??? ZENDRÓWKA to nie była, gdyż cegła, która prezentował Przewodnik była jasna. Wytłumaczyłem sobie, że Zantyr był Ostatnim Dziełem gotyku nadwiślańskiego, po ukończeniu którego technologię cegły zantyrskiej ZAPOMNIANO – ale czyżby nazwa ZENDRÓWKI pochodziła od Zantyra??? Architektura moskiewskiego Kremla jest NIEZROZUMIAŁA i wymyka się systematyce – jakby była ABSOLUTYZACJĄ Bramy Katedralnej w Lublinie ??? Ta brama była Logiką zegara astronomicznego Wallingforda-Dondiego, jakie za Karola Luksemburga i Kazimierza Wielkiego produkowano SERYJNIE w Pradze i Krakowie. Dowodem tego jest, że bramę Krakowską w Lublinie OSZPECONO przebudową dla WALLINGFORDA, który by ją Upiększył przez funkcję. Znaczy to, że w Lublinie miało być 3 Wallingfordy: na Ratuszu, na bramie Krakowskiej i Katedralnej. Już bardzo dawno wnioskowałem, że moskiewski KREML był absolutyzacją Bramy Katedralnej w Lublinie, a jeśli tak to zegar kremlowski jest ze szlifierni krakowskiej.

https://www.youtube.com/watch?v=yDTVOXWQ-wsOdpowiedz BIAŁOKAMIENNE MIASTO – kto i dlaczego zburzył gigantyczne kamienne mury?? Moskwa i jej zagadki. Poza Białokamiennym Kremlem była Białokamienna Moskwa z GIGANTYCZNYMI murami obronnymi. Według oficjalnych danych to Białokamienną Moskwę zbudował Borys Godunow w latach 1586-93, co jest NIEMOŻLIWE, gdyż budowa tego Zespołu wymagała 30 lat i Ogromnych Środków. Wiadomo, że Białokamienny KREML zburzył Kazimierz Wielki budując na jego fundamentach Kreml GOTYCKI.

Prawdopodobnie zagadka Białokamiennej Moskwy jest taka jak Megalitycznego Płocka: Jan Luksemburski kazał rozebrać megalityczne mury Płocka NA WAPNO DLA KRÓLEWCA więc Borys Godunow kazał rozebrać Białokamienną Moskwę na wapno dla Moskwy CEGLANEJ. Hiszpańscy archeolodzy badali sprawę Białokaminnej Moskwy, i wyjechali po obejrzeniu NEOLITYCZNYCH kamieniołomów – wobec czego powinien tam pojechać dr Franc Zalewski.

Podczas oblężenia Pskowa polski oficer zapisał w dzienniku: MIASTO WSPANIAŁE, JAK PARYŻ.

Autor bloga uważa, że opisane przez niego znaki widoczne na wielu budynkach na świecie oznaczają, że dany obiekt ma KILKA TYSIĘCY LAT. Podzielę się z Wami kilkoma moimi obserwacjami związanymi z tym tematem.

https://ksiezycowahipoteza.wordpress.com/znaki-magiczne// JPT: Pięknie Pan to wyłożył, w sensie, że ŻELBETON był stosowany Tylko Przez Egipcjan a BETON też Później, np. przez Rzymian. PŁAKAĆ SIĘ CHCE, że piękny spichlerz NOWA PAKOWNIA w Gdański, odatowany DENDROLOGICZNIE przez UJ na 2300 lat pne na podstawie Drewnianych mocowań zbrojeń stalowych, został POZBAWIONY tych Mocowań i zbrojenia ze stali NIERDZEWNEJ.

Link prowadzi do Google Maps. Wydaje mi się, że znaki widoczne na tej kamienicy w centrum Lublina są identyczne z tymi, które zostały opisane na powyżej wspomnianym blogu. Oznacza to, że ten budynek pochodzi z III tysiąclecia p.n.e.?

https://www.google.com/maps/@51.2483966,22.5545901,3a,15y,314.13h,118.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_4lDjfCxx5Olu-FDJrfRoA!2e0!7i13312!8i6656// Podobne znaki widoczne są na Bramie Krakowskiej w Lublinie, z obu stron budynku. Identyczne żelastwo można zaobserwować również na wieżach zamku na Wawelu.

https://www.google.com/maps/@51.2475198,22.5660174,3a,15y,82.64h,129.89t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJb7J_EJ_7qhGWi-IWxqv3w!2e0!7i13312!8i6656// JPT: IDENTYCZNE kotwy na Bramie Krakowskiej w Lublinie i basztach Wawelu POTWIERDZAJĄ moje metrykowanie kasztelu Marii Egipcjanki na Wawelu na Egipską kulturę pucharów dzwonowatych. Znaczy to też, że TRZON Bramy Krakowskiej w Lublinie zbudowali Egipcjanie – jak cytadelę a ANGERS we Francji.

Podobny znak widoczny jest na tym budynku, dosyć znanym w Bydgoszczy, jak również na budynkach znajdujących się w pobliżu. Jeżeli ktoś z Was ma podobne obserwacje, to niech się nami podzieli:

https://www.google.com/maps/@53.121688,17.9960707,3a,30y,133.97h,98.55t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKMdDnVkcJpYpyBl19TwGjA!2e0!7i13312!8i6656// JPT: Nazwa WYSZOGRÓD świadczy, że była to Cytadela. Również nazwa KRYSPIN kojarzy się z Krepastią czyli Rusią na Pomorzu. Serenowie kultury amfor kulistych po podboju Pomorza ok. r. 2600 pne zmienili nazwę Bydgoszczy z Bartodzieja na WENEDĘ.

W r. 1080 Władysław Herman ożenił się z Judytą Przemyślidówną, co wymagało rozwodu z Przecławą Jadwigą z Prawdziców. Według mnie wyniosła się ona z Płocka do Bydgoszczy, gdzie podjęła budowę pałacu książęcego Fronton-FORDON. W r. 1090 Herman zabrał jej Bydgoszcz i dał Trzebicę na Śląsku. Bydgoski pałac książęcy Prusacy przebudowali na WIĘZIENIE.

Pałac ten jest poniżej WYSZOGRODU-Kryspinowa czyli Cytadeli, gdzie Prusacy urządzili Koszary a Niemcy, żeby się Głupie Polaczki nie połapały, przebudowali PRZEMYSŁOWO. Zapomnieli jednak ZNISZCZYĆ fundamentów rozebranej przez Krzyżaków i Czechów LILI WENEDY więc zapłacili komunistom, żeby zbudowali na tych fundamentach Największą Operę na Świecie NOVA.

Jeśli idzie o ZNAKI na budynkach z żelbetu czy zbrojonych stalowo to mogą to być egipskie znaki MURATORSKIE.
 
 
« powrót|drukuj