Skip Navigation
 

28. LECHIADA

Lila Weneda

Gdy w Lyonie wybuchła walka między stronnictwem rzymskim a antyrzymskim to Antyrzymianie wezwali Helwetów i w'INDÓW. Polski Faraon wysłał Leszka Chytrego, księcia Horusków z Hanoweru. Juliusz Cezar wezwał zaś lichwiarzy rzymskich, którzy Helwetów przekupili, przez co stał się najbardziej zadłużonym mężem stanu w Historii.

Przeciw Leszkowi-Ariowistowi Cezar wezwał Swewów skandynowskich, z którymi podbił Teutonię między Wezerą a Renem, sprzedając Teutonów w niewolę. Wobec tego Leszek zawarł Pokój z Cezarem, że za Pomoc w Obaleniu Faraona GOPLANII-Gepidii w Koninie dopomoże Cezarowi w Podoju Galii i Brytanii. Sojusz przypieczętowano małżeństwem syna Leszka Lubrana z córką Cezara Julią. Saga śląska mówi, że wobec zbliżania się Cezara i Leszka Polski Faraon kazał napełnić statki zbożem i Popłynął do Ameryki.

Wobec najazdu rzymskiego Persowie wezwali Leszka, który pobił Krasusa pod Karrhae, co dało Rzym Cezarowi. Gdy jednak Cezar chciał ograniczyć lichwę to Pompejusz II wykupił jego weksle za skarby z cytadeli Angers i kazał go zamordować.

Następcą Cezara został faworyt Julii Oktawian, który DZIĘKI LESZKOWI pobił Antoniusza, zajął Egipt, zamordował Kleopatrę i SKONFISKOWAŁ na podstawie dostarczonego mu przez Heroda Wlk rejestru Złoto Egiptu, co było Największym Łupem w Historii. Złoto to potraktował nie jako Zdobycz Rzymu, ale Łup Cesarski i umieścił w skarbcu Aleksandra Wlk w LabirynTHOSIE-Athosie, którego szukał Prus.

Ponieważ Oktawian wysłał flotę na Taurygę-Krym to Leszek jako Władca Bałkanów kazał Trakom z Aleksandrii Trojańskiej ZABRAĆ Rzymianom ten Największy Łup w Historii, co ci zrobili. Oktawian bił więc głową w ścianę: JOWE, ZWRÓĆ MI ZŁOTO EGIPTU. – OKRADŁEŚ RZYM. ZWRÓCĘ CI, JAK MI ZBUDUJESZ NAJWSPANIALSZĄ ŚWIĄTYNIĘ NA ZIEMI...

Dopiero po śmierci Leszka w r. 27 pne Julia załatwiła ewakuację przez Wandalów Rzymu i północnej Italii, ale Lubran chcąc pozbyć się ciążącego mu Sejmu, przeniósł stolicę z Krakowa do LECHA-Augsburga, co okazało się fatalne.

Oktawian już jako August długo przygotowywał się do rozprawy z Wandalami, ale w r. 9 ne stracił jeden legion w Lesie Teutoburskim a dwa nad Lechem. Sprawę załatwił wódz legionów nadreńskich Tyberiusz spiskiem ze Swewami-Swebami, którzy w II bitwie nad Lechem uderzyli na Wandalów, za co dostali Ludy Alpejskie do Sprzedania w Niewolę. Ilość wziętych do niewoli Wandalów była duża skoro podpisali Rozejm, żeby nie sprzedawać jeńców w niewolę, bo pieniędzy na wykup nie było. Tyberiusz udusił Oktawiana PODUSZKĄ więc w r. 14 ne podpisano w Krakowie Pokój z granicą na Renie i Dunaju. Był to Pokój między Senatem a Sejmem.

Pokój Krakowski był zerwaniem sojuszu polsko-partyjskiego. Został utworzony XV legion Wandalski z siedzibą w Wiedniu, ale Rzymianie wysłali go zaraz do Azji Mniejszej na wojnę z Partami. Gdy oficerowie odmówili to zostali internowani w twierdzy Tyjena w Karsie.

Po kilku latach pozwolono im studiować na uczelniach rzymskich, po czym niektórzy robili kariery, jak Apolloniusz z Krakowa, przyjaciel i rywal Jezusa Chrystusa w walce o Duszę Rzymską, czy Poncjusz Piłat z Piły na Pomorzu jako Prokurator Judei.

Pokój został Zerwany przez Nerona przyjęciem Protektoratu nad Lugiami-Łużyczanami w ich konflikcie ze Ślężanami o kraj Bobrzan między Nysą a Bobrem oraz wysłaniem misję wojskową na Pomorze "po bursztyn", która obiecała Swewom broń dla Stu Tysięcy i fracht flotą rzymską.

W wojnie Germańskiej Domicjan przesiedlił Horusków z międzyrzecza Łaby i Wezery do Wendei osiedlając tam Longobardów, ale wędrówka Swewów PO LODZIE została zatrzymana przez wodza Dziadoszan-Hasdingów z Legnicy Wyzymira, ze skutkiem okupacji przez GOTÓW – jak ich nazwano od Gdańska – Pomorza i Północnej Wielkopolski. To umożliwiło Trajanowi podbój Dacji.

Pokój Krakowski i zerwanie sojuszu z Partami zostały Rozegrane przez Rzymian dla likwidacji Wielkiej Lechii. Są przeciwnicy z którymi można Tylko Walczyć, a takim był Rzym, z racji antytezy Prawa. Lechia była ANTYNIEWOLNICZA, bo z Niewolnika Nie Ma Robotnika, a system finansowy Wandalów był Sarmacki, oparty na Babskim Monopolu Złota, gdy Rzym zamierzał Wsadzić Sobie Świat Do Worka prawem holdingowym, które jest reformą Niewolnictwa na WŚCIEKLIZNĘ Rotszylda zwaną Talibanem od niszczenia przez chrześcijańskich talibów świątyń w Libanie. Rzymianom udało się pozyskać do tej CHRZEŚCIJAŃSKIEJ doktryny Hunów, ale ci zostali rozgromieni przez Wandalów.

Podczas wojen Markomańskich aktywnością wykazały się 2 ludy, których dotychczas nie udało się zidentyfikować: Semnonowie i Hermundurowie, których próbowano tłumaczyć jako "morawianie?" Według mnie nazwa Semnonów pochodzi od SEJMU krakowskiego, zaś Hermundurów kojarzy się z Hermionami czyli Kaszubami – od ich interwencji nad Dunajem. Podczas wędrówki pogromionych Swebów do Skandynawii w roku 174 zostali oni nagabnięci w Gubinie przez Sejm, który Odradził Im Tego i wysłał armię na Morawy – wobec czego Rzymianie musieli zrezygnować z tworzenia prowincji ZADUNAJSKIEJ. Na mocy Pokoju w Gubinie Goci przenieśli się na prawy brzeg Wisły.

. W latach 80. XIX wieku na wrocławskim Zakrzowie znaleziono Grobowce Wandalskie. Odatowano je na r. 332 ne, ale sprawą Załatwił tajny radca cesarski z Berlina, który sprawę Zakamuflował i kazał skuć z tarczy na zachodniej fasadzie Sukiennic DATĘ ze starego KATUSZA I Domu Kupców, przebudowanego w roku 1846. Grobowce te bowiem Wprowadzały Słowiańszczyznę do historii Powszechnej, z czym Niemcy Walczyli. Grobowce są wprawdzie SZKIELETOWE czyli Germańskie, ale nie ulega wątpliwości, że to są pochówki HANIEBNE. W r. 332 ne, podczas wojny Gockiej do Wrocławia przybyło poselstwo rzymskie z bogatymi darami dla młodego księcia. Książę z Księżną przyjęli łaskawie Poselstwo i DARY. W Miliczu zebrał się jednak pod pretekstem manewrów wandalski sztab generalny, który wysłał żandarmów, którzy zamordowali parę książęcą z dziecięciem.

Sztab generalny oczekiwał żandarmów przy Wielkim Kamieniu. Gdy ci przygalopowali to dowódca komanda Śmierci wręczył Szefowi medalion z wizerunkiem Cesarza, który księżna miała na szyi. Medalion krążył w milczeniu z Rąk do Rąk, aż powrócił do Szefa, który Cisnął Go. Para książęca została pochowana w jednym z HANIEBNYCH Grobowców na Zakrzowie z Darami rzymskimi. Misy były oczywiście pełne dukatów, których robotnicy nie oddali, wobec czego Rzymianie UCIEKLI z Kurska i Sambora-Kijowa za Dunaj. Stepy pontyjskie zostały podzielone na 3 części: Między Dniestrem a Dunajem WIZYGOCI; między Dniestrem a Dnieprem WANDALOWIE a za Dnieprem OSTROGOCI.

Profesor Manteuffel zabawił się w Stańczyka mówiąc, że Bizantyjczycy chcieli Wziąć Świat Metalurgią Armeńską – dzięki której w skarbcach bizantyjskich znalazło się 3/4 Bogactw Świata ??? Bizancjum było Mocarstwem Technologicznym, która to Technologia została upowszechniona po złupieniu Bizancjum przez Wenecjan i Krzyżowców w r. 1204.

Bizancjum eksportowało Żelazo Armeńskie do Azji przez kanał Aleksandria-Suez. Ponieważ Metalurgia Armeńska pracowała na krzyworoskiej i kurskiej rudzie i donbaskim węglu, to wandalski książę przyjmując we Wrocławiu poselstwo rzymskie Uchylił Romejom Nieba.

Najazd Ordy Huńskiej zmienił sytuację geopolityczną w Europie. Publikowany Tu i Ówdzie SZCZEGÓŁOWY opis zdobycia przez Wandalów Rzymu odnosi się do najazdu na Italię Radagajsa. Świadczy o tym oblężenie Mediolanu, pod którym zniszczono Legiony Galijskie. Po tym zwycięstwie i wielkodusznym oszczędzeniu Mediolańczyków Wandalowie wg Wielkiej Kroniki Szwajcarskiej UCIEKLI, do Rawenny, która była Przedostatnią twierdzą broniącą Rzymu od Północy.

Rawenna padła po półtoraroczym oblężeniu, po czym Wandalowie poszli na Florencję, która Podpisała Rozejm więc pod Florencją stanął garnizon wandalski, które to wzgórze pokazuje się turystom.

Oblężenie Rzymu okazało się bardzo trudne. W pierwszym ataku na Murzy doborowe jednostki wandalskie poniosły takie straty, że zostały wycofane, i dopiero Rezerwy po zawaleniu jednej z bram – prawdopodobnie Podkopem – wdarły się do miasta, gdzie trwały długie walki uliczne. Cesarz i senatorowie schronili się w Koloseum, które zostało zdobyte. Cesarz Padł na Kolana przed wodzem wandalskim, który WYGNAŁ GO Z RZYMU jako Niegodnego.

Rzymskie opisy najazdu Radagajsa przedstawiają najazd jako Klęskę Najeźdźców, w co nie wierzyłem. KLĘSKA ta pochodzi stąd, że najazd Radagajsa został skontrowany najazdem Hunów i Bizantyjczyków na Panonię, co doprowadziło do bitwy nad Nysą, gdzie najeźdźcy SPALILI wracającą z Rzymu armię wandalską z jej Królem Osijem Pomorskim, od którego to wydarzenia miasto zwie się ZGORZELCEM.

To identyfikuje Radagajsa z Osijem Pomorskim, którego Brat prowadził "z powodzeniem" wojnę z Hunami i utrzymał KIJÓW. Prawda jest jednak taka, że ów Brat, którego imienia nie wymienia się, uznał się wasalem huńskim, i za skarbiec na Wolinie uzyskał zwrot Kijowa, czyli że Pokój z Hunami kupiły Wandalki. - Opis tego najazdu na Rzym, który był żertwą dla Prześmiewców i Szyderców ZNIKNĄŁ ze stron IN po wykazaniu przeze mnie, że to jest Raport z najazdu na Italię Radagajsa, co było LIKWIDACJĄ Imperium Zachodniorzymskiego.

Przełamanie przez Wandalów granicy na Renie było skutkiem zniszczenia przez Radagajsa legionów galijskich pod Mediolanem, a podbój przez Wandalów Galii, Hiszpanii i Afryki Północnej jest znany. Nie znane jest tylko to, że w akcie Pokoju z Hunami Wandalowie zobowiązali się do wyemigrowania całego ludu do Galii, ale odstąpili od tego na rzecz IV wojny z Hunami. Proponowali to już im Burgundowie, ale Wandalowie odpowiedzieli, "że dopóki żyje Attyla to jest niemożliwe", wobec czego Burgundowie Zamordowali Attylę.

 
Strony: 1 2 3 Następna »
 
 
« powrót|drukuj