Skip Navigation
 

08. ROMAŃSKIE KREMLINY I EMPORIA

Wojna Bogów i Gotyk Nadwiślański

WOJNA BOGÓW zaczęła się od napadu starszego syna Posejdona Buzyrysa na Askelpiosa ze Lwowa. Asklepios rozgromił i zabił Buzyrysa, po czym zajął Lublin, Kielce, Kraków i lewobrzeżny Wrocław, ale na zamku Biskupim na Ostrowie bronił się brat Buzyrysa Innachos.

Z tego wynika taka oto chronologia: We Wrocławiu podczas DUSZENIA Innachosa przez Asklepiosa ten zbudował Sypialnię na zamku Królewskim, która została POWTÓRZONA w Zantyrze. Kapitałem stalownictwa kieleckiego – na świętokrzyskich syderytach i cieszyńskim węglu – syn Asklepiosa Machaon budował metalurgię Powiślańską, na szwedzkich magnetytach i sokalskim węglu, której ośrodkiem był Toruń, ale IMPERIAŁEM płocki A'MAZON od którego pochodzi nazwa Mazowsza.. Zantyr był zaś redukcją Amazona, wobec czego ze względu na Funkcję musiał być budowany PÓŹNIEJ.

Podczas wymiany przez Szwedów pali fundamentowych ZANTYRA od strony Nogatu domagałem się badań dendrologicznych. Dopiero po 10 latach Ktoś napisał do mnie, że to NAJSTARSZY ZAMEK CEGLANY W EUROPIE ??? Na rycinie BERLINKI NA ŚLUZIE NOWOMIEJSKIEJ, ROK 1242 jest PALĄCY SIĘ Dom Wielkiego Mistrza z Zantyra? Wynika z tego, że zbudowana przez Asklepiosa na zamku Królewskim we Wrocławiu SYPIALNIA została POWTÓRZONA przez Machaona w ZANTYRZE-Malborku ??? – a to świadczy, że Najwspanialszy Pałac Cesarski OVERSBURG w Kolonii był KOPIĄ Amazona z Płocku a nie odwrotnie. Zantyr jako Redukcja Amazona nie mógł zaś być budowany Przed IMPERIAŁEM metalurgii Powiślańskiej, ale PO.

Z tego wynika, że Konstruktywizm ceglany zaczął się od zbudowania przez Innachosa FARY św. Elżbiety a potem przez OKUPANTA Asklepiosa kościoła HALOWEGO przy ul. Świdnickiej i na zamku Piaskowym. Jako komisarz WOAK wykopalisk archeologicznych Franza J. Straussa na zamku Biskupim zrelacjonowałem zamki po obu stronach Młynówki. Otóż wobec budowy przez Innachosa wielkiego grodu Rusztowego na Ostrowie Asklepios podjął budowę kościoła Mariackiego na wyspie Piaskowej - żeby WIDZIEĆ, co się w tym Grodzie dzieje. Wobec tego Innachos podjął budowę na Ostrowie 2 olbrzymich wież, żeby widzieć, co się dzieje Za Tym Kościołem...

Robotnicy pytali mnie, CO TAKIEGO POWIEDZIAŁEM DOKTOROWI LASOCIE, ŻE CIURNOŚCI DOSTAŁ ??? Pytali go, ale pokładał się ze śmiechu, machał za mną ręką i powtarzał WARIAT, WARIAT WARIAT... Według mnie nie były to Ciurności, ale Oskoma - że ja, nasłany przez KW PZPR, Domyślam się ZAKATOWANIA POPIEŁUSZKI...

Po zbudowaniu metalurgii Powiślańskiej Lwów BRAŁ WSZYSTKO, co kończyło Wojnę Bogów. Innanchos trzymał się jednak dzięki metalurgii sudeckiej, na kowarskich magnetytach i wałbrzyskim węglu, ale Zaszachowany Toruniem MUSIAŁ skłonić Pragę do małżeństwa z Foreneuszem, który wyglądał jak żyjący wówczas w Europie hipopotam liberyjski. Nakłonił ją zaś obietnicą anektowania przez Kroków Nadrenii, czego dokonał.

Wobec tego Praga, wybierając się z Hipopotamem Liberyjskim nad Nor, który przechrzcili cenzuralnie na REN od Fo'REN'eusza, miała plan AMAZONA, który zrealizowali na Oversburgu. Tak więc pół wieku po powstaniu Gotyku Nadwiślańskiego powstała Architektura Nadreńska – DUMA NIEMIEC, której Kwiatem jest Kolonia.

Na mocy Pokoju Innachosa z Asklepiosem Kraków dostał się Ogigesowi-Ajgialosowi, który uruchomił tam 8 kamieniołomów dla budowy Kanału Przemysłowego Sosnowiec-Bydgoszcz. W Bieczu budowano farę więc Ogiges podjął tym warsztatem podjął budowę Wspaniałego Gdańska dla metalurgii Kaszubskiej – konkurencyjnej dla Powiśla, również na szwedzkiej rudzie, ale węglu cieszyńskim, dla którego Ogiges budował Kanał Przemysłowy Sosnowiec-Bydgoszcz. Cegła Duńska WYMUSZAŁA Konstruktywizm, czego efektem jest Gotyk Nadwiślański .

Kościoły gdańskie są Jednej Szkoły Muratorskiej – prawdopodobnie BIECKIEJ – późniejsze od katedry królewieckiej – dzieła prawdopodobnie Asklepidów.

Niezadowolony z aneksji lewego brzegu Renu Tartess nasłał jednak na Foreneusz i Pragę skandynawskich Hellenów, którzy Foreneusza zabili, wobec czego Praga wróciła do Krokowa, który zaczęto zwać PRAGĄ. Innachos zawarł pokój z Tartessem, oddając Iberom lewy brzeg Renu, gdzie są wspaniałe katedry nadreńskie Trytona i PRAGA Pragi i Foreneusza, której Hellenowie przywrócili nazwę KOLONII od EeuKALiona, pretendująca do Najpiękniejszego Miasta Świata, bez której NIE BYŁOBY NIEMIEC. Z najlepszego kamienia budowlanego i architektonicznego powstało Najpiękniejsze Miasto.
 
 
« powrót|drukuj