Skip Navigation
 

01. ARCHEO-ARCHITEKTURA

Odkryć dokonałem na podstawie mej Funkcjonalnej Chronologii Architektury Architektury Niemieckiej z powołaniem na DENDROCHRONOLOGIĘ. Za mą F.Ch.A.N. Franz J. Strauss zapłacił Akademii Nauk NRD 8 miliardów DM, co okazało się potrzebne dla ZAKATOWANIA Księdza Popiełuszki, o czym piszę w książce Incydentu Nie Było, jako SPOSOBU przejęcia przez NKWD administrowanych przez SmerSz łupów Armii Czerwonej na tajnych kontach szwajcarskich.

W ostatnich latach moja F.Ch.A.N. Została wsparta 2 STRATEGICZNYMI odkryciami: Zidentyfikowaniem przez austriacko-niemieckiego archeologia Heinricha Kusche gęstej siatki na zdjęciach satelitarnych Europy jako NEOLITYCZNYCH tuneli, które ja zinterpretowałem jako Lochy Zamkowe, co zostało potwierdzone w Austrii i na Lubelszczyźnie, gdzie odkrywano na tej podstawie rekultywowane rolniczo zamki, oraz przez Dr. Zalewskiego, który pisze na blogu https://www.youtube.com/watch?v=5ZkKRsCembA&feature=emb_rel_end// "Nieznana zaawansowana technologicznie cywilizacja na terenie Polski? Na terenach jakie zajmuje dzisiaj nasz kraj, zachowała się olbrzymia liczba artefaktów po wcześniejszej, zaawansowanej technologicznie cywilizacji."

Jestem wdzięczny Doktorowi Zalewskiemu za zbadanie i nagłośnienie NEOLITYCZNYCH kamieniołomów krakowskich, eksploatowanych NIEZNANĄ czasami techniką. Ponieważ zajmuję się tymi sprawami od ponad pół wieku to pozwoliłem sobie go Uzupełnić i Poprawić: I. Rzeczą jest CEL eksploatowania 8 kamieniołomów krakowskich, opuszczonych NAGLE 8 tysięcy lat temu a według mnie 7. Wytłumaczyłem to, że urobek był na Budowę Kanału Przemysłowego, po ukończeniu którego kamieniołomy OPUSZCZONO – w jakim stanie dotrwały do dziś – gdyż wapień z Chrzanowa jest tańszy i lepszy. Bezcennym Darem dr Zalewskiego jest wykazanie, że Zamek OGRODZIENIEC był budowany techniką Kamieniołomów Krakowskich, co datuje go na 7 tysięcy lat.

Skutkiem tego była deklaracja Rządowa: STAĆ NAS NA ODBUDOWĘ ZAMKÓW KAZIMIERZOWSKICH W JURZE, co uzupełniłem ZA NIEMIECKIE PIENIĄDZE. Zamki jurajskie są jednak dziełem greckiego boga Prapoczątku Jura-Uranosa - budowniczego Białokamiennej Moskwy.

Żydzi straszyli nas kwitami Wielkich Sum na budowę Zamku Królewskiego, z której to racji Knesset odbył 2 Posiedzenie na Wawelu. Gdy Prezydentka Teresa Garland ZAPROTESTOWAŁA to ogłosiłem, że Kazimierz Wielki mógł obciążyć Żydów podatkiem na Odbudowę GOrGOLINA-GARGAMELA-GERMANII, ale pieniądze użył na budowę moskiewskiego KRAMLA, o czym świadczy UCZTA KREMLOWSKA w Mstiorze. Gargamel był greckim synonimem Gigantomanii. NIE PIRAMIDY, ALE GARGAMELL-GOrGOLIN-GERMANIA Gerwazego.

HIRSAU w Badenii jest dziełem wygnanego z Olimpionu-Pragi Pana z Wrocławia. Zakochał się w nimfie, za którą Bogowie z Wyszehradu zażądali zbudowania ŚWIĄTYNI. Zbudował ją jako klasztor BREVNOW pod Hradczanem, która nie spodobała się Bogom więc wyniósł się do Jeleniowa w Badenii a Szkaradztwo dano Bublince.

Kosmas, który pochodził z uprowadzonych przez Brzestysława Polaków, napisał, że Góry Ryfejskie, jak Czesi nazywają Czeskie Sudety, były BEZLUDNE. Ponieważ na południowym stoku Sudetów BRAK neolitycznych zamków, to wnoszę, że Sudeckie Zamki budował Pan z Wrocławia po powrocie z Badenii dla fortyfikowania granicy z Bohemią. Według danych bliskowschodnich to Żelazo Wynaleźli CHALIBOWIE czyli Pepiczki kultury naddunajskiej. Jeśli Kosmas ma rację, że Rify były Bezludne to znaczy, że zostały zaludnione uprowadzonymi przez Brzetysława Polakami jako HORWATAMI.

Kościół Świętego Jura na Hradczanie był dziełem syna Jura-Uranosa KROKA. Jur, wybierając się z kochanką na Ural, Zakazał synom fortyfikowania techniką murarską więc ci fortyfikowali się MEGALITYCZNIE. Chronos zbudował Megalityczną cytadelę w Kazimierzu Dolnym i Megalityczny Płock, rozebrany przez Jana Luksemburskiego na wapno dla Królewca, a Krok Megalityczny Hradczan, który zainspirował architekturę Egejską.

Krok po wypędzeniu Chronosa z Krakowa i zbudował Tum Łęczycki na MODEL katedry wawelskiej z kryptą Św. Leonarda na grobowiec Jura. Krok został zamordowany przez swego zięcia Chęsę-Hanysa-Hanzę-Hansa-Amfiktiona, który z Chronosem gościł w Płocku króla Tartessu-Tangeru BrACHUSA, który pływał do Brazylii statkiem pokładowym.

Podpisali konwencję na dostawy Żelaza do Iberii i Berberii, czego pomnikiem jest zamek w Toledo jako naśladownictwo KOPI Bratysławskiego zamku Ateny i Hefajstosa w Płocku. Dla realizacji KONWENCJI Chęsa budował Kremliny Kieleckie w architekturze iberyjskiej, które zachowały się jako klasztory Cysterskie, gdyż są przy strugach energetycznych. W ten sposób Dzięki Iberom architekturę Przedromańską zastąpiła Romańska-GURTOWA.

WŁADCA PIERŚCIENI Tolkiena pochodzi od neolitycznej WALUTY miedzianej, nazywanej u nas Kabłączkami Skroniowymi, które kobiety nosiły jako zawieszki przy toczkach-kaszkietach – skąd KASA. Zwyczaj ten przyniosła do nas naddunajska kultura badeńska Erychtonsa z Bratysławy. Jego zięć Chejron z Płocka budował STONEHENGE, toteż to on był prawdopodobnie onym Władcą Pierścieni, ale miedź powinna pochodzić nie ze Słowacji a KIELC.

Gdy Erychtonos ŚCIGAŁ Chęsę do Poznania, którego Z Marszu nie zdobył, to Stalownictwo Kieleckie już istniało, bo budował je Chęsa na podstawie konwencji z B(r)achusem dla dostaw Żelaza i Stali do Iberii i Berberii.

W I.WŚ Austriacy odkryli Wielką Miedź Kielecką. To dało mi do myślenia, że tak jak kolumny II krypty katedry wrocławskiej Tymoteusza były z MIEDZI – do czego wezwałem Bundestag – tak kolumny ZGRUZOWANEGO ZŁOŚLIWIE pałacu Apolla na wrocławskiej wyspie Piaskowej były z ŻELAZOMIEDZI ??? W takim razie Apollo z Cieszyna kupował od baronów Kieleckich miedź, i tak jak wytwarzał stal stopową z chromitów ślężańskich, tak robił kolumny z Żelazomiedzi dla swego Pałacu na Wyspie Piaskowej. Było to PRZED budową przez Pana katedry kieleckiej i zamku Królewskiego na Nowym Mieście wrocławskim.

Wielkie hałdy szlaki hutniczej świadczą, że hutnictwo kieleckie pracowało na rudzie świętokrzyskiej. Dymarki Świętokrzyskie ZACZYNAJĄ się dopiero od zniszczenia przez Hunów Kanału Przemysłowego po bitwie pod Bieżuńcem-Zgorzelcem w roku 407 a KOŃCZĄ na bitwie nad Nedao-Nidą w roku 454, gdy Wandalowie odzyskali metalurgię Powiślańską, która im WYSTARCZAŁA, wobec czego Kanału Przemysłowego nie odbudowano Do Dziś choć jest potrzebny.

Z tego Wniosek, że po zniszczeniu przez Hunów Kanału Przemysłowego, którym Dowożono na Kielecczyzną surówkę kaszubską, Śmietana Hematytowa była w Górach Świętokrzyskich już WYEKSPLOATOWANA, wobec czego trzeba było syderyty i limonity WZBOGACAĆ w Dymarkach. W średniowieczu rudę na Kielecczyznę dowożono z TATR, co było konieczne wobec Ceł Krzyżackich.

Pamiątką wojny Erychtonosa z Chęsą jest ukryty pod palisadą krakowskiego Okołu Skarb Wiślan jako fundusz na budowę katedry w Visby na Gotlandii dla dostaw rudy szwedzkiej. Chęsa obronił się w Poznaniu, gdzie wzniósł rozebraną przez Prusaków farę romańską, wobec czego Erychtonos zbudował gipsem z Włoszczowej Palatium Lednickie, czyli WARTOWNIĘ z forteczną sypialnią, żeby nikt śpiącym gardeł nie poderżnął. Fenomenem Lednicy jest barwienie tynku lazurytem z Afganistanu – zawsze wielokrotnie droższym od złota – co świadczy, że była to technika PRZEDFARBIARSK, a Farbiarstwo przyniosła do nas kultura trypolska w Wojnie Bogów PRZED ZAŁOŻENIEM CHIN.

Nie wiadomo czy Palatium na Ostrowie poznańskim otynkował LAZURYTEM Chęsa czy Erychtonos po zajęciu Poznania. Chęsa wyniósł się do Krokowa-Pragi a Erychtonos zbudował przebudowany barokowo kościół na krakowskich Bielanach ERAM, kopię którego Chejron zbudowano w Płocku powyżej zamku Górnego, który był kopią zamku ATENY w Bratysławie.

Chęsa zbudował sobie na Hradczanie rotundę św. Wita na grobowiec – bardzo ważną Dla Niemców. ROMAŃSKIE KATEDRY NADREŃSKIE były dziełem syna Chęsy TRYTONA, o czym świadczą CZESKIE krypty, budowane też przez niego w Niemczech a Chejrona w emporiach-katedrach jutlandzkich i angielskich. Największym dziełem Chejrona było STONEHENGE jako Nadmgielna wieża nawigacyjna, astronomiczna i meteorologiczna dla podróży La Manchą do LA MANCHY. - Przypominam, że Władca Pierścieni to władca kabłączków skroniowych kultury badeńskiej jako Monety.

To wywołało PROMETEOMACHIĘ, gdyż Niezadowolony z aneksji przez Trytona lewego brzegu Renu a przez Chejrona Brytanii Tartess-Tanger sprowadził meksykańskich Egejów i północnoamerykańskich Hellenów, których zakwaterował we Włoszech i Brytanii. Prometeusz zbudował OBECNĄ katedrą w Palermo, ale chcąc zdobyć metalurgię Brdneńską wyprawił się do Bohemii, gdzie pośpieszył z pomocą wygnany przez Posejdona z Brytanii i budujący katedrę i kanał RIBE Chejron, ale został pojmany przez Prometeusza i przykuty do pręgierza na CHOJNIKU.

Wobec tego do Bohemii pośpieszył Łabą Posejdon, który pojmał Prometeusza, przykuł w miejsce Chejrona i kazał mu co jakiś czas wycinać jakąś część ciała, że ten stał się żywym preparatem anatomicznym. Ci bowiem walczyli ze sobą już w Ameryce a dzięki temu Posejdon zyskał tytuł PANA OCEANÓW. Tak powstała GRECKA kultura pucharów lejkowatych.

Posejdon budował z cegły DUŃSKIEJ, wytwarzanej Do Dziś. Zbudował POSONIUM-Poznań i pałac na Cytadeli, który znamy jako Koszary Pruskie. Cegła Duńska WYMUSZAŁA Konstruktywizm zwany GOTYKIEM, który zaczął się od budowanych przez Posejdona Kościołów Targowych. Fenomenem polskiej architektury Gotyckiej są KOŚCIOŁY HALOWE. Na Milenijnym Zjeździe Gnieźnieńskim w Szczecinie-Gnieźnie Rzym "wyprosił sobie" sakralną architekturę Halową, toteż kościoły halowe należy datować PRZED ROKIEM TYSIĘCZNYM.

Ponieważ nie zachowała się ani jedna WEWNĘTRZNA kolumna Klasycznej Świątyni Antycznej to odbudowa tych świątyń BYŁA NIEMOŻLIWA, bo rekonstrukcje Artemizjonu są WARIACJAMI. To miało sens w Tebach Stubramnych, gdzie takie kolumny tworzyły mikroklimat i były pokryte reliefami, które Wypadało czytać, ale nie na Akropolu. Artemizjon jako AFRODYZJON, miał mieć WEWNĘTRZNE kolumny z cedru libańskiego. Z tej racji zawnioskowałem, że przy Przebudowie Afrodyzjonu na Artemizjon Diana kazała zastosować kolumny wewnętrzne z ŻELAZOMIEDZI z Kielc.

To tłumaczyłoby fenomen Polskiej Architektury Halowej jako pierwotnie na Kolumnach z ŻELAZOMIEDZI, które nie mogły przetrwać, gdyż były rabowane na stop do odlewania armat i zastępowane znacznie mniej efektownymi kolumnami CEGLANYMI.

Prusacy chcąc NASTRASZYĆ Polaków wycięli odwieczny las, który skrywał twierdzę. 40 lat temu MUSIAŁEM wykonać Salto Mortale choć bez ŚRUBY Olgi Korbut, że Koszary Pruskie na cytadeli to zamek LECH – ale teraz uważam to za pałac Posejdona, przemianowany w r. 1625 pne na LECHA po nadaniu przez Sejm Popielowi Wielkiemu imienia LECH-Lew. To nie zostało jednak Zarejestrowane przez RZYGACZY fekaliami hitlerowskimi na Uniwersytecie Jagiellońskim według wersji z USA: SIEG HEIL, SIEG HEIL - Moskwa Zagrożona.

Cegła Duńska WYMUSZAŁA Konstruktywizm, co skutkowało HALOWYM Gotykiem Nadwiślańskim, którego naśladownictwem był konstruktywizm Nadrenii Pragi i Foreneusza zwany DUMĄ NIEMIEC. W przeciwieństwie do POPRAWNOŚCI szkoły budowlanej Asklepiosa to pochodząca prawdopodobnie z warsztatu fary Bieckiej architektura Wspaniałego Gdańska jest NIEPOPRAWNA – jakby zaczęto wyciągać wnioski z Błędów dopiero przy ostatnim wielkim kościele gdańskim, FARZE Mariackiej? Wspaniały Wrocław zbudował zaś zięć Posejdona autochton Tymoteusz na wzór POSONIUM.

Starszy syn Posejdona Buzyrys wywołał WOJNĘ BOGÓW atakując Asklepiosa ze Lwowa kultury trypolskiej. Poniósł jednak klęskę, na skutek czego Asklepios zajął dorzecze górnej Wisły i lewy brzeg Odry z Wrocławiem. Młodszy syn Posejdona Innachos utrzymał się jednak na Ostrowie Tumskim budując tam zamek Biskupi a wcześniej zbudował OBECNĄ Farę wrocławską, która stała się wzorcem architektury FARNEJ w Niemczech Południowych i Meklemburgii, którędy prowadziła droga do emporium Żelaza Śląskiego w Mont-Saint-Michel, co przeniosło Wojnę Bogów na Zatokę Biskajską.

Asklepios zbudował zaś obecny kościół HALOWY przy ul. Świdnickiej. Będąc komisarzem WOAK wykopalisk archeologicznych Franza J. Straussa na wrocławskim zamku Biskupim zrelacjonowałem ten zamek do zamku Na Piasku za Młynówką: Ponieważ Innachos budował na Ostrowie wielki gród Rusztowy to Asklepios zbudował zachodnią część obecnego kościoła Mariackiego, żeby WIDZIEĆ, Co Się w Tym Grodzie Dzieje? W odpowiedzi na to Innachos zbudował 2 WIELKIE wieże – żeby Widzieć, co się Dzieje Za Tym Kościołem. Pozostałością mniejszej wieży jest kaplica św. Marcina a przyziemie Większej rozebrał Mikołaj Kopernik przy budowie Legatury Polskiej, przebudowanej na kamienicę.

W tym czasie syn Asklepiosa Machaon budował Metalurgię Powiślańską ze Wspaniałym Toruniem i A'MAZONEM w Płocku, od którego pochodzi nazwa Mazowsza. To KOŃCZYŁO Wojnę Bogów, ale Innanchos wyszedł spod tego Szacha małżeństwem swego syna Foreneusza-FRANCJONA z księżniczką PRAGĄ z Krokowa dając jej Nadrenię.

Asklepios wycofał się za Wisłę i Wisłokę, Biecz przypadł posejdonidzie Ogigesowi, który warsztatem fary bieckiej zbudował Wspaniały Gdańsk i Borodziej-Bydgoszcz dla Metalurgii kaszubskiej na szwedzkiej rudzie i węglu cieszyńskim spławianym najpierw Wisłą a potem kanałem Przemysłowym Sosnowiec-Bydgoszcz. Portem Żelaza Powiślańskiego był Elbląg a Kaszubskiego Puck.

Syn Asklepiosa Machaon zbudował w Płocku A'MAZON, którego redukcją był ZANTYR-Żelazny w Malborku jako emporium Żelaza Powiślańskiego. A'Mazon był BLIŹNIAKIEM Najwspanialszego Pałacu Cesarskiego na OVERSBURGU w Kolonii, zbudowanego przez Pragę i Foreneusza, którzy budowali PRAGĘ nad Fo'REN'em jako MIASTA, JAKIEGO NIE BYŁO I NIE BĘDZIE - z ROZWINIĘCIA systemu rotundy Św. Vita na Hradczanie czyli grobowca Chęsy-Hanzy.

To im się Prawie udało, ale Tartess-Tanger nasłał na nich skandynawskich Hellenów, którzy Foreneusza ZABILI i przywrócili miastu nazwę od Deu'KAL'iona KOLONIA. Praga z dziećmi wróciła do Krokowa, który zaczęto zwać PRAGĄ. - Tak powstała z najlepszego kamienia budowlanego i architektonicznego Architektura Nadreńska: DUMA NIEMIEC.

Z tej racji wnoszę, że rozebrana przez Krzyżaków i Czechów Wspaniała Bydgoszcz, została zbudowana PO GDAŃSKU. Najstarsza z 4 dzieci Pragi i Foreneusza Śnieżka wysłała najmłodszego Apisa jako Lorda-Protektora Horusa, który w walce o schedę po zamordowanym przez Seta Ozyrysie-k'Ozyrysie-Kazimierzu stracił oko. Apis pomagał Horusowi w budowie obecnej katedry weneckiej, co było recepcją przez Egejów cegły Duńskiej. Gdy zaś dziad Innachos kazał Apisowi zbudować Wspaniały Kijów i Hiperboreję czyli Nowogród Wielki to Apis robił to tak, jak się tego nauczył w Wenecji – wyciągając poprawnie Wnioski.

Wracającego z konsekracji Świątyni Apollina w Hiperboreii średniego Lyrkosa nagabił przy Gotlandii król Hellenów Stafylos z wieścią minorową, że Innachos umarł a dziadowiznę zagarnął starszy Kar-k'Orfeusz z Krakowa, który właśnie budował KALISZ. Tu Chytry Grek dał Lyrkosowi propozycję Nie Do Odrzucenia: JAK CHCE POSTAWIĆ NOGĘ NA OJCZYSTEJ ZIEMI TO NIECH KOPULUJE JEGO CÓRKĘ HEMITEĘ, która nalewała doskonałe wino z Atlasu, i Uzna zabór przez Greków Nadrenii, do czego dołoży Meklemburgię... - Dzięki temu Stafylos zbudował katedry Lundzie i Lubece a Lyrkos OBECNĄ katedrę w Poznaniu.

K'Orfeusza wygnali zaś nad Marmarę, gdzie przez przekopanie Bosforu podjął budowę Troi na Złotym Rogu. Był on nie synem a prawnukiem Posejdona z Poznania. Wspomagał go wygnany z Włoch Set, który zbudował Hissarlik, brany głupowato za Troję. Gdy Niemcy stwierdzili, że zamek Książęcy w Opolu budował warsztat Hissarlika to wpadli w panikę i zamek opolski ROZEBRALI z wybraniem fundamentów. Profesor Zin mówił, że stare Ślązaczki przyprowadzały wnuków, którym mówiły TO ROZBIERAJĄ POLSKĘ.

Gdy Eurydykę-EUROPĘ ukąsił Wąż to Orfeusz zbudował jej mauzoleum jako DWUKONCHES z kopii Czwórkonchesu LILA WENEDA w Bydgoszczy, zburzonej przez Krzyżaków i Czechów jako Katedra na zamku Biskupim. Z tego wnoszę, że mieli na to dyspensę papieską, jak na katedrę Świętego Wita w Kruszwicy.

Według Izaaka Newtona to Świątynia Salomona była KOPIĄ Hagia Sophi w Konstantynopolu. Newton przypisał budowę Świątyni Salomona faraonowi Sezostrisowi III – co suponuje, że obrażeni za Słupy Graniczne na Wołgodonie Ariowie stali zbrojeniowej z Kielc na Wieńce i Półwieńce nie przysłali. Wobec tego Sezostris kazał je wyrabować z Hagia Sophi, gdzie zastąpiono je PRZYPORAMI. Hagia Sophia jest 6 metrów wyższa od wrocławskiej WRATISLAWII, gdyż Bydgoszczanie myśląc o Odbudowie Lili Wenedy taką wysokość Bergowi DOPUŚCILI. Wratislawia miała być wzorcem Hitlerowskiego Pomnika ZWYCIĘSTWA.

Według mnie Orfeusz zbudował też Piramidę w Bośni i Pałac Habsburgów w Budzie na miejscu zamku Pana. Śnieżka zbudowała zaś obecną katedrę Magdeburską i olbrzymią katedrę HALOWĄ Matki Boski Śnieżnej w Pradze, której nawy zburzyli Brandenburczycy. Wspaniały Szczecin wybudował zaś syn Lyrkosa i Hemitei Bazylios, czym budowa infrastruktury miejskiej Europu Środkowej została właściwie ukończona: OD TORUNIA DO SZCZECINA. Wspaniały Szczecin jako DRUGI LONDYN padł ofiarą II krucjaty, gdyż Henryk Lew poprowadził na Połabie 10 razy więcej krzyżowców niż cesarz na Bliski Wschód.

Po powrocie z Niemiec do Wrocławia w 1990 r. napotkałem Odbudowę II krypty katedry wrocławskiej – jak się potem okazało z konta Bundestagu na Moje Nazwisko. Nie podobało mi się to, bo coś było Nie Tak. W reszcie WYMYŚLIŁEM, że kolumny były MIEDZIANE – a jeśli tak to Wielka Miedź Kielecka już BYŁA. Zauważyłem też, że III krypta była zeszklona fosforem z Annopola czyli LEJZNĄ, co odatowałem Rytem po lewej stronie wejścia jako EKSPIACJĄ Wandy, Co Nie Chciała Niemca.

Ponieważ wiedziałem, że jestem na Dobrej Drodze to wezwałem Bundestag, który przyjechał i przyglądał się temu Uważnie, i WSTRZYMAŁ odbudowę krypty II. Uważałem, że sprawę mam w KIESZENI, ale Bundestag został rozgromiony przez Biskupki, wobec czego moją Funkcjonalną Chronologię Architektury Niemieckiej przejął z Bundestagu Kanclerz Kohl – abym NIE OTRUŁ Niemiec i USA Fekaliami Polskimi, choć po ujawnieniu afery z Biskupkami żona Kanclerza Kohla POWIESIŁA się.

Dopiero w początku XXI wieku Wyszło Mi, że III krypta jest NIE Wandy, która tylko Podpisała się na niej, ale Waleski Złotowłosej – fundatorki OBECNEJ katedry Wawelskiej z kryptą Grobów Królewskich jako II mauzoleum Gerwazego, której KOPIĄ jest III krypta wrocławska jako mauzoleum Waleski. O ile jednak krypta krakowska jest Przepalona i otynkowana to krypta wrocławska jest pięknie Zeszklona, bo NAUCZONO SIĘ SZKLIĆ LEJZNĄ.

To można wyartykułować: Zaczęło się to od budowy I mauzoleum Gerwazego w postaci katedry św. Gereona na Wawelu, która ZAINICJOWAŁA kulturę ceramiki sznurowej – grobowy rytuał GRECKIEJ kultury pucharów lejkowatych. Otóż Waleska PRZERWAŁA budowę tej katedry jako zbyt Skromnej, odesłała warsztat na Pomorze, gdzie wzniósł katedrę w Kamieniu Pomorskim, a ojcu zbudowała OBECNĄ katedrę wawelską z kryptą Grobów Królewskich. We Wrocławiu poza prezbiterium katedry jest też JEJ kościół Marii Magdaleny, w którym Przypory zastąpiono ŁUKAMI.

Gereon-Gerwazy żył w XXXIV wieku pne. Jego wojownicy podpisali się na megalitach Stonehenge SETKAMI rytów topora bojowego z Krakowa, co było inicjacją angielskiej grupy kultury pucharów lejkowatych, zwanej kulturą Westminsterską. To oczywiście świadczy, że Stonehenge - jakie znamy - ISTNIAŁO w XXXIV wieku pne.

Technika LEJZNY powołała ZESZKLONE ZAMKI SZKOCKIE, których szkliwo uległo wprawdzie erozji, ale zachowało się w przyziemiach jako pozostałość zeszklenia murów. To wytłumaczyłem tym, że Lordowie Szkoccy pływali po ŻELAZO na Śląsk, gdzie oglądali mauzoleum Waleski i kupowali fosfor z Annopola dla szklenia swych zamków. Ponieważ dostarczali żelazo śląskie na Maltę to zorientowali się, że w Maroku są wielkie zasoby fosforu, który dostarczali do Ameryki Południowej, gdzie powstała architektura megalityczna odlewana LEJZNĄ in situ.

Największe megality są na Syberii – z blokami do 3.500 ton !!! Ponieważ podałem funkcję piramidy na przełęczy północnouralskiej – do liczenia reniferów – to mam prawo Zapytać, czy Gigantyczne Megality Syberyjskie nie były też odlewane LEJZNĄ, jak południowoamerykańskie ??? Być może jednak są reliktem Syberyjskiej Techniki Nuklearnej sprzed 50 tysięcy lat ???

Następny okres budownictwa to Zeus z Poznania, który zbudował OBECNY zamek Hamleta w Helsingorze oraz zamki GRYF i GRABOWIEC na Wałach Chrobrego. Więcej nie mógł, bo napadli nań Serenowie kultury amfor kulistych, których pobił wprawdzie na Wolinie, gdzie zginął Wandaluz, ale jego następca Szreniawa zawarł sojusz z Egiptem, który dzięki temu Opanował Europę jako imperializm Starego Państwa kultury pucharów dzwonowatych.

Szreniawa zbudował sobie Zamek Biskupi w Kielcach, ale został Wyproszony przez Egipcjan Za Pilicę, którym potrzebne było STALOWNICTWO kieleckie, więc zbudował sobie w Warszawie zamek Ujazdowski. Na Wawelu powstał kasztel Marii Egipcjanki, który zainspirował zamki kultury amfor kulistych zwane Krzyżackimi. Gdy Szwedzi wymieniali pale fundamentowe ZANTYRA to domagałem się badań dendrologicznych. Dopiero po 10 latach ktoś napisał, że to NAJSTARSZY ZAMEK CEGLANY W EUROPIE.

Wydaje mi się, że Podstawą Finansową zamków mazurskich był bursztyn kopalny jako KADZIDŁO świątynne, który Saba z Salomonem zastąpili MIRĄ. Na greckiej mapie z roku 529 pne Lublin nazywa się BURSZTYN. Gdy to ogłosiłem to na północ od miasta znaleziono wielkie złoże bursztynu.

W Gdańsku podczas odbudowy spichrza Daleka Droga napotkano technikę ŻELBETOWĄ, którą Uniwersytet Gdański odatował jako Przedkrzyżacką a Uniwersytet Jagielloński na XXIII wiek pne. Anglicy, Amerykanie i Francuzi orzekli wówczas, że PIRAMIDY BUDOWANO Z BETONU, co ja odniosłem do Istrii i Budowanych z BETONU Piramid Bośniackich – niewątpliwie STARSZYCH od Egipskich.

Przy tym Wyszła też sprawa ŚWIATOWEJ Starożytnej Architektury Żelbetowej – NISZCZONEJ jako Naśladownictwo czy Rekonstrukcje XIX-wieczne – a jest to architektura światowego imperializmu Starego Państwa egipskiego. Poniekąd więc DZIĘKI MNIE udało się ocalić przed zniszczeniem wiele żelbetowych obiektów Starego Państwa.

Nazwa Bitwa Nad Dolężą pochodzi od Do LUZY obecnie Piany. Według polskiej historiografii Przedjezuickiej – nauczanej w szkołach do Konstytucji 3-MAJA – to Polska Powstała ASGARDZIE-Kijowie, którego Mury Obronne NIE BYŁY UKOŃCZONE. Kacyk z Gdańska Popiel (Wielki) zmówił się z kacykiem Birki-Sztokholmu: TY POPŁYNIESZ DŹWINĄ A JA PRYPECIĄ I ZDOBĘDZIEMY TO MIASTO BOGÓW.

Tak zrobili, ale w akcie Pokoju nie określono przynależności Bazyliosu, wobec czego doszło do wojny między zwycięzcami, rozstrzygniętej Bitwą nad DO-LUZĄ, gdyż POLACY chcieli linii L'UZA-Piana-RANDAWA-W'ODRA – jak w Poczdamie – na co Stalin odpowiedział PO TRZECIEJ WOJNIE. Po bitwie nad DO-LUZĄ wódz SZCZYT zbudował kamienną groblę forteczną Łasztownia-Dąbie a podobną zbudowano w Sztokholmie.

Swewów wygnał z Połabia, Jutlandii i Olandii Jan Liczyrzepa zakładając tam kulturę jostorfską z centrum w Szczecinie, ale Olandię i Jutlandię zwrócili Swewom Polscy Ptolemeusze za sojusz Antyrzymski, przesiedlając Sklawinów-Bułgarów nad Dniestr, którzy popłynęli tam kanałem Przemyskim.

Nazwa LONDYN NAD ODRĄ pochodzi z II krucjaty, gdy Henryk Lew poprowadził na Połabie 10 razy więcej krzyżowców niż cesarz na Bliski Wschód. Gdy Pomorzanie walczyli z Rusinami pod Poznaniem to Flota duńska zdobyła forteczny most na Luzie-Pianie a angielska Uznam, po czym wpłynęła na Zalew i zdobyła kamienną groble forteczną Łasztownia-Dąbie. Wobec tego Szczecin okupowali Anglicy, którzy sprzedali go dla Henryka Lwa.

Na wieść o upadku Szczecina książęta obodrzyccy skapitulowali przed Henrykiem Lwem, który sprowadził do Lubeki i Szczecina Bawarów, co było niemieckim podbojem Połabia. Gdy do Henryka Lwa uciekł Mieszko III Stary przed Henrykiem Sandomierskim z Białej Wieży: PŁYTA WIŚLICKA Z ROKU 1177, to podpisali umowę o granicy Na Odrze, wobec czego Henryk zburzył Londyńskie Mury Szczecina a Mieszko groblę forteczną Dąbie-Łasztownia.

 
Strony: 1 2 Następna »
 
 
« powrót|drukuj