Skip Navigation
 

06. EUROPEJSKA ATLANTYDA

Wrocław

Edmund Małachowicz, WROCŁAW MA WYSPACH – Rozwój urbanistyczny i architektoniczny, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, Zakład Nardowy imienia Ossolińskich, wydawnictwo 1981.

Ponieważ NIE UZNAŁEM tej książki to Profesor Czerner NAWYMYŚLAŁ MI I NAGROZIŁ. W ten sposób ZALEGALIZOWANO książkę Mistrza Masońskiego i TRUCICIELA.

Z racji mapy II https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_lendzielska // która ma wprawdzie błędy, ale potwierdza węgierskie skojarzenie, że To Kultura Polska – wtórna do Kultury Naddunajskiej – jestem UPEWNIONY, że neolityczne zamki sudeckie budował Pan z Wrocławia. To pozwala mi Wrócić do MOJEJ stratygrafii Wrocławia, zniszczonej przez Małachowicza i Czernera.

Otóż ZAMEK GRANITOWY na Wyspie Piaskowej był częścią tamy granitowej Hala Targowa – Plac Bema. Tamę tą zbudowano PRZED skierowaniem Odry z koryta Widawy na Stare Miasto, wobec czego poziom Oławy na Starym Mieście wzrósł o KILKA METRÓW.

Wobec tego Chlewy Biskupie na Ostrowie Tumskim znalazły się KILKA METRÓW pod wodą. Ponieważ są one między Placem Katedralnym za Zamkiem Biskupim to dla utrzymania łączności miedzy nimi wbijano w dno PALE, na których zbudowano GÓRNE Chlewy Biskupie, spod których fekalia Zabierała Odra. Ponieważ Odra pod Górnymi Chlewami zamuliła się więc została zakopana i powstało tam miejscy BOISKO i Przedpole Zamku Biskupiego – do budowy przez Henryka IV Probusa kościoła Świętego Krzyża na Mauzoleum Książęce.

To pozwala mi na postawienie Wniosku na który wcześniej nie ważyłem się. Otóż Wrocław NA WYSPACH zbudował APOLLO przez skierowanie Widawy na Stare Miasto dla zbudowania kanału śluzowego na Fosie ZEWNĘTRZNEJ. To wymagało uprzedniej budowy Tamy Granitowej, aby Wyspy nie zostały Rozmyte. W tym świetle kościółek granitowy na Zamku Granitowym był Mauzoleum nie Pana, ale APOLLA.

To określa też chronologię Pałacu Chrobrego na zamku Królewskim – obecnie Rektorat WSSP – jako zbudowanego przez zięcia Posejdona z Poznania Tymoteusza z racji GRANITOWEGO POZIOMOWANIA ANTYWILGOCIOWEGO, które było potrzebne PRZED rozebraniem tamy Górnej PO zbudowaniu tamy Dolnej, co obniżyło poziom Odry po zbudowaniu Kanału Śluzowego, którym poszła znaczna część wody odrzanej.

Matka Pana miała na imię Dropia a drop to Przyjaciel Rolnika, bo zjada chwasty i myszy.

http://wratislavia.archeo.uni.wroc.pl/12-tom/3.pdf

Jestem PRZESTRASZONY. Na Stronie „Opactwo kanoników regularnych św. Augustyna na Piasku we …wratislavia.archeo.uni.wroc.pl › 12-tom › 3.pdf” NIE MA Pałacu Granitowego, który oglądałem kilkakrotnie i widziałem w Sprawozdaniu Archeologicznym dr. Jerzego Romanowa zanim ZNIKNĘŁO czyli zostało Ukradzione przez masonów. Z tego Pałacu jest tylko GRANITOWA BLIŹNIACZA BAZA KOLUMNOWA FAZY ROMAŃSKIEJ (Ryc. 7) której z zasobu archeologicznego UKRAŚĆ NIE MOŻNA. Tą Kradzież zgłaszałem na Policji i w Urzędzie Ochrony Państwa, ale zbywano mnie, że Nie Leży To w Ich Kompetencji – a więc Czyjej ???

Rekonstrukcja kościoła dr Jerzego Romanowa (Ryc. 17 A) jest NIEPEŁNA a eksponowana jest rekonstrukcja Czernera (Ryc. 12). Wygląda na to, że Jerzy Romanow odkrył Kościół II architektury Posejdona, czyli prawdopodobnie jego zięcia Tymoteusza, który rozebrał Mauzoleum APOLLINA i Pałac Granitowy, na którego miejscu zbudował Wirydarz ceglany C

Z tym jednak NIE ZGADZA SIĘ bardzo zdarta posadzka granitowa hali kolumnowej Pałacu – jakby była DEPTANA ciężkimi butami Tysiące Lat ??? Ze stratygrafii Czernera wynika, że Ceglanego Wirydarza przy III kościele Asklepiosa NIE BYŁO. Wobec tego Pałac Granitowy został ROZEBRANY za Luksemburgów przez Pieszkę, który przedłużył kościół Asklepiosa o 3 przęsła na Wschód i zbudował na miejscu Pałacu Granitowego wirydarz CEGLANY...
 
 
« powrót|drukuj