Skip Navigation
 

27. ARCHITEKTURA POLSKA

ARCHITEKTURA POLSKA WG. SUDECKIEJ METALURGII ŻELAZA I POLSKIEJ HISTORIOGRAFII PRZEDJEZUICKIEJ

Przy chronologii polskiej architektury romańskiej należy wyjść od 2 dokumentów: Miedzioryt katedry poznańskiej RVINA i jedynej w Polsce rzymskiej płyty nagrobnej w katedrze gnieźnieńskiej.

Pierwotny system gnieźnieńskiej katedry I rozwiązała Teresa Mroczko (Polska sztuka przedromańska i romańska, WAiF W-wa 1988, s. 16) – ale nie zgadzam się, że było tam 6 kolumn granitowych tylko 2, z 2 kopułami w nawie głównej, wiązanymi wieńcami ze stali zbrojeniowej w bębnach kopuł. Było to więc sklepienie WIĄZANE, czyli system znany z Mishmiech w zachodniej Syrii, na wzór czego został zbudowany przez Marka Agrypę rzymski Panteon, w którym zastosowano tylko centralny WIENIEC kopułowy. Klasyczna budowla kolumnowo-kopułowa wymagała co najmniej 4 kolumn i 5 kopuł; dużej centralnej i 4 narożnych.

Budowlą kopułową miała być pierwotna katedra trewirska, ale po postawieniu 3 kolumn granitowych plan zmieniono na PRZYPOROWO-GURTOWY, gdyż z powodu wojny gockiej Konstantyna Wandalowie wprowadzili embargo na stal zbrojeniową, a w r. 332 upadł we Wrocławiu rzymski protektorat nad Scytią.

W r. 1962 znaleziono we Wrocławiu głowicę pseudokoryncką z szarego granitu sobótczańskiego. Jest to głowica PAŁACOWA, pasująca logicznie do Wozownia pałacu Ptolemeuszy w Koninie ???

Poza świątyniami KOPUŁOWYMI, z których Najwspanialszą była LILA WENEDA w Bydgoszczy, istniały w Polsce, wyraźnie starsze, kolumnowe świątynie o sklepieniach beczkowych. We Wrocławiu takich świątyń było 2: Rozebrany przez niemiecki patrycjat w 1529 r. kościół opacki na Ołbinie jako POLSKA ŚCIANA PŁACZU i identyczny, którego ślady znaleziono na zamku Książęcym (Uniwersytecie).

Pan zabiegał o piękną nimfę w Pradze i zbudował jako ZAPŁATĘ za nią zespół klasztorny w Brevnowie na wzór I katedry we Wrocławiu, ale budowla nie spodobała się Bogom Olimpijskim więc udał się do Schwarzwaldu, gdzie zbudował Hirsau na przewłoce Dunaju i Renu. I katedrę wrocławską zbudowano na potężnych granitowych ławach fundamentowych, jak w Poznaniu czy Magdeburgu. Bardzo napracowałem się nad jej chronologią, gdyż sprawa była i jest gmatwana przez Niemców i ich najemników.

Zagadką jest krakowska II katedra Wczesnogotycka na kolumnach z nefrytu jordanowskiego, jakich to świątyń miało być w Polsce kilka. Zastąpiła ona chram w gliny i drewna, którego naśladownictwem mogła być rozebrana przez gierkowców fara w Pile, żeby postawić na jej miejscu PIĘKNY HOTEL.

Otóż Zamek Granitowy na wrocławskiej Wyspie Piaskowej daje do myślenia, że budowniczym katedr na kolumnach NEFRYTOWYCH był mąż Dropi APOLLO, która po owdowieniu urodziła ze związku z Hermesem PANA?

Jedyną znaną mi analogią do kolumnowej architektury Hirsau i Wrocławia są kościoły ATLANTYCKIE we Francji i Anglii typu St. Savin-sur-Gartempe. Musiały one być jednak budowane inną techniką, gdyż polskie kolumny granitowe były jajowate dla transportu torem bobslejowym. W Londynie taki system rozebrano w II w. ne. Ponieważ w Czechach nic o takiej architekturze nie wiadomo to powinna to być kultura lendzielska, której twórcą był prawdopodobnie Apollo, który zbudował zamek w CIESZYNIE na ośrodek metalurgii śląsko-morawskiej ???

Potomek Pana, grecki bóg Prapoczatku Jur-Uranos, zbudował zamki jurajskie dla metalurgii ŻELAZA oraz Kraków. Po tym udał się z kochanką na Ural, w trakcie czego zbudował Białokamienną Moskwę. Nie podobało się to jego żonie, która wymusiła na młodszym synu Chronosie wykastrowanie ojca.

Jur udając się na Ural zakazał synom, Krokowi w Pradze i Chronosowi w Krakowie, fortyfikowania techniką murarską, wobec czego ci fortyfikowali się MEGALITYCZNIE. To suponuje, że budowle megalityczne Malty i Egeii są pochodną metalurgii brdneńskiej. Jur został pochowany w Budowli Czworokątnej na Wawelu, ale Krok zbudował mu na Hradczanie mauzoleum w postaci kościoła św. Jura a potem wypędził Chronosa z Krakowa, gdzie na miejscu wawelskiej katedry Wczesnogotyckiej zbudował katedrę ROMAŃSKĄ, z której zachowała się krypta św. Leonarda. MODELEM tej katedry był Tum Łęczycki, który jest architekturą PRZEDROMAŃSKĄ.

Krok został obalony przez swego zięcia, Chęsą-Hanysa-Hanzę-Hansa-Amfiktiona przy wsparciu Chronosa z Kazimierza Dolnego, który też budował MEGALITYCZNIE z kamieniołomów wapienia budowlano-drogowego w Kazimierzu Dolnym. Chęsa gościł króla Tartessu-Tangeru Dionizosa, który pływał do Brazylii PUDŁEM czyli statkiem pokładowym. Chęsa i Dionizos zawarli konwencję na dostawy żelaza i STALI do Iberii i Berberii, wobec czego Chęsa budował kremliny kieleckie jako STALOWNIE, które zachowały się jako PRZEMYSŁOWE klasztory cysterskie. Klasztory te są u nas pierwszym dziełami architektury ROMAŃSKIEJ.

Chęsę wypędził z Krakowa wnuk Kroka a syn Ateny i Hefajstosa z Bratysławy Erychtonos, pamiątką czego jest prawdopodobnie Skarb Wiślan jako fundusz na budowę I katedry w Visby na Gotlandii, co łatwo zbadać dendrologicznie, i właśnie dlatego Amerykanie zarekwirowali ten skarb. Ma to takie znaczenie jak odkryty w północnej wieży katedry płockiej w 2 baryłkach ŻELAZNYCH skarb naddunajskiej kultury badeńskiej Erychtonosa

Erychtonos zbudował w Krakowie świątynię swej matce Atenie, która zachowała się jako obcięty od zachodu i zbarokizowany kościół na Bielanach, zaś jego sojusznik Chronos jej kopią w Płocku POWYŻEJ Kopi zamku Hefajstosa w Bratysławie.

Wygnany z Krakowa Chęsa zbudował wielką farę poznańską a ścigający go Erychtonos Strażnicę w Lednicy. Strażnica ta, tak jak odkryta na zamku Biskupim w Poznaniu, miały tynk barwiony lazurytem z Afganistanu, wielokrotnie droższym od złota, co było efektem eksportu stali do Indii przewłoką wołgodońską i w górę Amu-darii. Śląski następca Chęsy, Tymoteusz, zbudował taką stalownię w Trzebnicy, która zachowała się jako klasztor cysterek.

Pałac Bonapartego we Wrocławiu na pl. Solnym ma adaptowane kamienice starsze z WTÓRNYMI kolumnami renesansowymi, co kwalifikuje te budowle PRZEDROMAŃSKO i wiąże z kościołem św. Antoniego, który był świątynią hołdowniczą dla Attyli, uratowaną przed zniszczeniem jako zimnica. Potem ulokowano tam prochownię a po pokoju westfalskim ODKOPANO i przebudowano. Zamek Królewski był na Wzgórzu Polskim. Na zamku Królewskim był Pałac Chrobrego – obecnie Rektorat WSSP – który okazał się pałacem Tymoteusza.

Posejdon budował z CEGŁY Duńskiej stropowe hale beztranseptowe ze sklepionymi prezbiteriami, które zachowały się jako kościoły TARGOWE. Inicjacją KONSTRUKTYWIZMU CEGLANEGO była zaś FARA wrocławska synów Posejdona Buzyrysa i Innachosa. Gdy po rozgromieniu Buzyrysa Asklepios ze Lwowa zdobył Wrocław lewobrzeżny to Innachos broniąc Świdnicy i Wałbrzycha i podjął budowę wielkiego grodu rusztowego na Ostrowie Tumskim. W odpowiedzi na to Asklepios podjął budowę OBECNEGO kościoła Mariackiego na zamku Piaskowym, żeby Widzieć, co się w tym zamku Grodzie, dzieje? wobec czego Innachos podjął budowę na zamku Biskupim 2 wielkich Wież, żeby Widzieć, co się dzieje ZA TYM KOŚCIOŁEM ???

Innachos podjął też budowe Far meklemburskich jako drogi wojennej do Mont-Saint-Michel, skąd przeniósł Wojnę Bogów na Zatokę Biskajską.

Ponieważ syn Innachosa Machaon budował metalurgię Powiślańską ze Wspaniałym Toruniem, na szwedzkiej rudzie i bużańskim węglu, to Innachos skapitulował przed Krokowem-Pragą oddając Pepiczkom dorzecze Łaby i Renu, co było też Pokojem z Asklepiosem, który wycofał się na Wisłę i Wisłokę. To umożliwiło Posejdonidom budowę metalurgii Kaszubskiej przez dostawę węgla cieszyńskiego dla rudy szwedzkiej Kanałem Przemysłowym: Sosnowiec-Bydgoszcz, efektem czego jest konstruktywizm CEGLANY zwany Gotykiem Nadwiślańskim, którego I dziełem był Wspaniały Toruń Machaona.

Tzw. KATEDRA BYDGOSKA była Kaplicą Pałacową ZACHOWANEGO Pałacu, gdyż Katedrą była LILA WENEDA, którą rozebrali Krzyżacy i Czesi. Podobny system był w Kaliszu z identycznym pałacem ARCYBISKUPIM i ARCHIKATEDRĄ przebudowaną przez Henryka I z Wrocławia na TEATR, który w I.WŚ rozebrali Niemcy, na miejscu którego zbudowano teatr Bogusławskiego. Zamek Biskupi był na Ostrowie, a ponieważ Archikatedra została zbudowana też na ZEWNĄTRZ Zamku to jest to system Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, gdzie był Zamek Biskupi z Koszarami Polskimi z MENNICĄ, obecnie Młyny Rothera.

Przyjmuję, że Koszary Polskie z Mennicą zostały zbudowane przez Innachosa wobec podboju Powiśla przez Asklepiosa ze Lwowa, co suponuje, że zamek na Wyspie Młyńskiej stał się PÓŹNIEJ zamkiem Biskupim a wcześniej był Książęcy – jaki to system mamy w Kaliszu. Znaczy to, że Innachos KUPIŁ teren pod budowę Koszar a Walhalla JUŻ STAŁA, czyli że zbudował ją Ogiges-Ajgialos ??? Kalisz był budowany przez Kara-k’Orfeusza PÓŹNIEJ a ten posłużył się Planem z Bydgoszczy.

Podczas Potopu Szwedzi zburzyli w Kaliszu pałac Lecha Afrykańskiego na wzgórzu ROGATKA WROCŁAWSKA, które dali Ewangelikom, którzy urządzili tam getto Luterskie Wzgórze. Ze względu na strategiczne usytuowanie Luterskiego Wzgórza Jan III zlikwidował to getto przenosząc ewangelików do poniższego Kalisza Lewobrzeżnego, wobec czego ewangelicy urządzili na Luterskim Wzgórzu CMENTARZ.

Rozmiar Luterskiego Wzgórza: 550 x 450 m zdaje się świadczyć, że nie był to Pałac a CYTADELA, którą Jan III przeniósł na Wzgórze Gotharda.

CUDOWNĄ stratygrafię architektoniczną mamy na Wawelu w postaci katedry GEREONA kultury ceramiki sznurowej jako I mauzoleum Gerwazego. Jego następczyni Waleska Złotowłosa przerwała jednak tą budowę i odesłała warsztat do Kamienia Pomorskiego a ojcu zbudowała OBECNĄ katedrę wawelską. Kopię tego zbudowała zaś jako mauzoleum dla Siebie w postaci wrocławskiej III katedry. O ile jednak Krypta Grobów Królewskich na Wawelu jest Przepalona i otynkowana to krypta Waleski we Wrocławiu jest pięknie zeszklona fosforem z Annopola, bo NAUCZONO SIĘ SZKLIĆ Lejzną, co z uwagą oglądał wezwany przeze mnie Bundestag jako Sprawę ŚWIATOWĄ.

W Polsce takich świątyń było kilka, ale nie wszystkie miały kolumny granitowe, gdyż legenda wawelska mówi o kilku świątyniach NA KAMIENIU INDYJSKIM czyli kolumnach z nefrytu jordanowskiego, nazywanego INDRĄ? Najwspanialszą świątynią kolumnową była BAALOCHWALNIA-Bałwochwalnia na krakowskim LIBANIE, którą zbudowała królewna syryjska Anata jako model libańskiego BAALBEKU. Piszę MODEL, gdyż budowa Baalbeku wymagała WEWNĘTRZNYCH kolumn z Żelazomiedzi, które produkowały tylko Kielce a które ZAINICJOWAŁY Architekturę Antyczną. Kolumny te nie mogły przetrwać, gdyż były Rabowane na stop do odlewania armat.

Baalochwalnia na Libanie była polską świątynią Imperialną, gdyż tam zamontowano zagrabione w Konstantynopolu w r. 1064 Złote Wrota i tam koronował się Bolesław Śmiały. Świątynię tą rozebrano za Bolesława Krzywoustego jako BAŁWOCHWALNIĘ.

Do rozwiązania przeze mnie wewnętrznej konstrukcji architektury antycznej – poprzez kolumny z ŻELAZOMIEDZI – nie możliwa była odbudowa świątyń antycznych, gdyż rekonstrukcje Artemizjonu są NIEZROZUMIAŁE. Kolumny te nie mogły przetrwać, gdyż były rabowane na stop do odlewania armat, ale teraz jest możliwa odbudowa AKROPOLU.

Tym można też tłumaczyć pałac Waleski Złotowłosej na 24 filarach na parterze i 24 kolumnach na pietrze, która przerwała budowę zdobionej motywem SZNURA katedry Gereona, przecięła ją murem poprzecznym na zaplecze gospodarcze Pałacu, który był równocześnie SKARBCEM, a ojcu zbudowała Kryptę Grobów Królewskich. Ten Pałac Waleski jest u SCHEDLA z miedziorytu Olimpiady, co świadczy, że został wbudowany w kasztel Marii Egipcjanki i nie został zburzony przy burzeniu go przez Leszka Złotnika, który zbudował pałac królewski zwany Austriackimi Kuchniami Szpitalnymi – co tłumaczy BRAK pałacu Królewskiego na Wawelu.

Jak pisałem to Baalochwalnia-BAŁWOCHWALNIA na krakowskim Libanie była powtórzeniem przez Anatę pałacu króla syryjskiego Baala z IX wieku pne. Było to pierwsze dzieło architektoniczne na kolumnach z żelazomiedzi na Bliskim Wschodnie, które zapoczątkowało architekturę antyczną. Uważam, że takie kolumny były odlewane tylko w Kielcach.

Jest zagadką, DLACZEGO tratwy dunajeckie są z 5 dłubanek ??? Uważam, że powstały one dla spławu Dunajcem i dryfu Wisłą kolumn z czerwonego granitu tatrzańskiego, który wyeksploatowali Austriacy. Ponieważ kiedyś drzew wysokopiennych było więcej to dłubanki takie mogły być Większe. To może być argumentem, że schodząca do Wisły kolumnada BIAŁOCZERWONEGO pałacu Olimpiady była z czerwonego granitu tatrzańskiego.

Jest prawdopodobne, że Wanda, Co Nie Chciała Niemca, zbudowała mauzoleum Bitwy Nad Nidą w Nowym Korczynie na kolumnach z Żelazomiedzi – co przezwano FASOLELEKSM od Tyczek Grochowych – skąd Przyfasować czy Fanzolić. Takie kolumny miał też pałac Lecha Afrykańskiego w Kaliszu, z którego Szwedzi wyrabowali kolumny a mury dali Protestantom na CMENATARZ. Prostestanci by przecież piaskowca bolesławowieckiego nie wozili, ale Lech to owszem.

W takim razie to Szwedzi wyrabowaliby też z FASOLEKSU na armaty Tyczki Grochowe. Fasoleks zwany był też ZAMCZYSKIEM, otoczonym ulicą Kępa Zamkowa, którą kiedyś płynęła Nida, a za Nidą jest Zamek Książęcy.

SPRAWĄ ŚWIATOWĄ jest też bitwa Na Lechowym Polu pod Wiedniem w roku 339 pne, w której Epirowie i Macedończycy rozgromili Lechitów, zabijając ich PRZESŁAWNEGO króla Antoniusza. Na skutek tego młodociany Aleksander został Królem Krakowskim a jego matka Olimpiada kanclerzycą. Olimpiada ZABRAŁA Filipowi Złota Pangajonu-Siedmiogrodu – wówczas największe na świecie – wobec czego Grecy zamordowali Niewypłacalnego Filipa i przywołali Wypłacalnego Aleksandra.

Za to Złoto Pangajonu Olimpiada budowała WSPANIAŁY KRAKÓW. Gdy Aleksander poprosił matkę o użyczenie najwybitniejszego architekta starożytności DEJNY to ta wysłała do Aleksandrii plany Wspaniałego Krakowa, które zostały adaptowane do Konoposu – w jaki to sposób powstało Najwspanialsze Miasto w Historii.

Wspaniały Kraków, którego CHIŃSKIE mury obejmowały obszar 20 razy większy od Krakowa Średniowiecznego, został zburzony DO GRUNTU przez Czechów w l. 1038-42, którzy ludność przesiedlili w bezludne wówczas Sudety Czeskie RIFY jako Horwatów.

Przedlokacyjny Wrocław był wyłożony PŁYTAMI GRANITOWYMI, które zbrakowali Prusacy. Miało to sens wobec istnienia systemu antypowodziowego, którym kierował zamek na Wojnowie. Gdy jednak w r. 1273 patrycjat skonfiskował Henrykowi IV Probusowi zamki Za Długi to zamek Wojnowski zburzono jako Niepotrzebny – wobec czego miasto zaczęły nawiedzać klęski powodzi. Za Macieja Korwina nadsypano Stare Miasto do 3,5 m a płyty przełożono, więc data portalowa na Kurzym Targu „1481” oznacza kamienicę na nowym poziomie Rynku, bo stare partery stały się piwnicami. Ratusz obniżył się a kamienice przebudowano wysokościowo. Rok 1492 na Pręgierzu oznacza KONIEC zasadniczej przebudowy Rynku.

Po klęsce powodzi w r. 1903 Holendrzy wybudowali system antypowodziowy, który był spotęgowaniem systemu zamku Wojnowskiego, ale system holenderski zlikwidowali komuniści – też jako Niepotrzebny – co stało się powodem tragedii w r. 1997.

Zamek KRÓLEWSKI w Łobzowie, jak nazywały się krakowskie Bielany do zbudowania tam cytadeli, zbudował prawdopodobnie Gereon ze względu na grecką nazwę GARGAMEL, od czego pochodziła rzymska nazwa GERMANIA - jak od a'Mazona MAZOWSZE. Diana, po pobiciu Aleksandra w Kielcach, ogłosiła protektorat nad Azją Mniejszą, gdzie odbudowała świątynię w Efezie jako ARTEMIZJON, którego kopię kazała zbudować w Kielcach na mauzoleum dla siebie. Zapis w kronice nowogrodzkiej o burzeniu przez Tatarów pięknej świątyni z białego kamienia odnosi się właśnie do mauzoleum Diany na zlikwidowanej potem przez Rosjan Kadzielni.

Grakch I wystąpił w Azji Mniejszej jako protektor Ptolemeuszy przed Seleucydami, których zbankrutował ewakuacją stalownictwa kapadockiego w Karpaty zachodnie. Podczas wizyty w Aleksandrii dał się sportretować na latarni Faros jako Pan Lasów w ELEKTRYCZNEJ aureoli, gdyż obiecał Ptolemeuszom dębowe pale na dzielnice nawodne Aleksandrii i przywiózł sobie jakiegoś Ptolemeusza za zięcia. Temu Ptolemeuszowi przypisuję kopię latarni Faros na zamku Królewskim w Łobzowie.

Ponieważ ptolemejską nazwę Konina SATEDIWY można tłumaczyć na Setowe Dziwo to suponuję - za czym są inne dane - że zbudował on tam kopię pałacu aleksandryjskiego - Najwspanialszego w Historii.

W relacji o Wojnie Scytyjskiej Dariusza Wlk jest mowa o Budynach na Białorusi, żywiących się ŻOŁĘDZIAMI. Wydaje się, że wobec wylesienia Egei plantowali oni dębinę, którą sprzedawali na Bliski Wschód i odczyniali z goryczki żołędzie. To na tych palach dębowych zbudowano prawdopodobnie nawodne dzielnice Aleksandrii.

Ta sprawa miała konsekwencję, bo gdy w 798 r. Polacy odzyskali Chazarię to Prawdzice jako dziedziczni begowie Chazarii, zbudowali tam kanał wołgodoński, uważany przez Arabów za jeden z Cudów Świata, oraz wieżę nawigacyjną w postaci kopii wieży FAROS na Gargamellu w Krakowie, od czego pochodzi polska nazwa Wołgogradu BIAŁA WIEŻA. Równocześnie Leszek Wyścigowy budował nad Donem nową stolicę w Boguczarze od Boga i Cara, gdzie też zbudowano kopię wieży Bielańskiej.

Z polityką śródziemnomorską zdaje mi się też łączyć budowa zamku Lanckorona w Beskidzie Makowskim jako stacji pocztowej i sygnalizacyjnej do Triestu i Splitu. Z czasów rzymskich mamy tylko przesłanki architektoniczne, jak legenda o budowie Środy Śląskiej przez jeńców rzymskich czy Dzierżoniowa przez Łukasza, który dorobił się w służbie u Dioklecjana, oraz zamku GOCKIEGO na cytadeli Napoleona w Gdańsku.

Miałem zajęcia z nacjonalistką Elżbietą Ostrowską, asystentką Koćki i Hawrota. Mówiła, że archeolodzy "spodziewają się" znaleźć – jakby na cytadeli krakowskiej – coś NA MIARĘ pałacu Dioklecjana w Splicie. Ponieważ Krakowska Szkoła Archeologiczna zamówiła we Wrocławiu chronologię architektury Krakowa to pojechał tam Hawrot, który zametrykował TEN kościół na kulturę łużycką a TEMTEN na trzcieniecką. Potem sprowadzono historyka architektury z Oxfordu, który zametrykował wszystko, jak leci, Kazimierzem Wlk, bo ZASTAŁ POLSKĘ DREWNIANĄ A ZOSTAWIŁ MUROWANĄ – wobec czego Lwowsko-Wrocławską Szkołę Archeologiczną i Historyczno-Architektoniczną WYTRUTO, że zostałem tylko ja.

W r. 830 Ludwik Lebediusz rozgromił nad Wołgą Ordę Turecką, w czym pomagał mu Ludwik Niemiecki, który został za to polskim Wojewodą Śląska. Gdy Lebediusz podjął podbój fińskiego Powołża to Ludwik wyprawił się na Paryż, a gdy sejm Franków wyprosił go to przyprowadził do Wrocławia warsztat minsteru strasburskiego.

Po buncie synów cesarskich Ludwik został Królem Bawarii, ale senior Lotariusz wypędził go więc ten uciekł do Polski, gdzie złożył hołd witeziowi Lebediuszowi, który najechał Rzeszę Karolińską i podzielił na 3 królestwa. Najazd ten miał wpływ na architekturę polską, gdyż została wówczas sformułowana gotycka DRAPERIOWA ARCHITEKTURA HALOWA z interpretacji bazylikowego minsteru strasburskiego Lotariusza. Kościoły Lebediusza na terenie dzisiejszej Polski zostały przebudowane, ale możemy podziwiać jego katedrę na zamku w Miśni.

Nasza historiografia przedjezuicka mówi, że Popiel II ożenił się z Niemką, która skłoniła go do otrucia stryjów, co wywołało powstanie i najazd wielkomorawski. Wygląda na to, że tuż przed oblężeniem przez cesarza Karola III Grubego Płocka Popiel kazał synowi Sobiesławowi przewieźć skarby z Płocka do zamku GOCKIEGO na Cytadeli Napoleona w Gdańsku.

W roku 882 Karol III pobił bega Chazarii Prawdzica nad Liwcem i zdobył Płock, wobec czego beg wycofał się ze zmobilizowanymi Mazurami do Moskwy. Z Moskwy Prawdzice oblegli Nowogród Wielki, któremu Karol III wysłał z odsieczą Swewów skandynawskich, ale Prawdzice przekupili ich i z Nowogrodzianami wysłali na Paryż. Malunek z autopsji: Karol III z Karlomanem w Rozmowie z Danielem Prawdzicem z Suzdala przestawia omawianie Kontrybucji, która była wysoka, gdyż podatki na opłacenie jej spowodowały Bunty i Upadek Rzeszy Karolingów.

W r. 899 Prawdzice rozgromili Piastów pod Łodzią a rok później zabili cesarza Arnulfa i jego syna, króla Lotaryngii Wielkiej Dwukroćmężnego. Gdy Francuzi zajęli Lotaryngię Wielką to sejm niemiecki uznał protektorat Prawdziców, przyjęł handlowy kodeks św. Mikołaja i gotycką architekturę HALOWĄ, nazywanej Gotykiem Saskim, uważanej za narodową architekturę niemiecką.

Dobrawa czeska była fundatorką halowych kościołów parafialnych Wielkopolski, o czym świadczy jej mauzoleum w postaci kaplicy Mariackiej na Ostrowie poznańskim. Ponieważ Poznań na stolicę się nie nadawał, gdyż mógł być zatopiony tamą poniżej, to Mieszko I budował Drugi Londyn w Szczecinie. Było to miasto dużo większe od Szczecina magdeburskiego, z czego kilka obiektów zachowało się. Tak jak Szczecin miał być budowany na wzór Londynu, tak Eryk Zwycięski budował na wzór Szczecina Sztokholm. W obu miastach podstawą były ogromne groble forteczne.

Bolesławowi Chrobremu przypisuję budowę Brzegu, fary namysłowskiej i kościoła Bydlnego w Gnieźnie Wlkp, obecnie archikatedra, oraz wieży cytadelowej we Wrocławiu. Chrobry podjął też odbudowę IMPERIALNEJ katedry w Kruszwicy jako pomnika pokoju budziszyńskiego w r. 1018, ale ukończył ją Masław. W r. 1096 Kruszwica została zburzona przez Sieciecha, który na katedrę się nie targnął, a ostatnia wzmianka o tej świątyni pochodzi z r. 1325, wobec czego mogła zostać zburzona przez Krzyżaków. Świątynia ta powinna być na Świątnikach.

Katedra gnieźnieńska Mogła być budowana od zajęcia przez Chrobrego Poznania w r. 992 do zajęcia Szczecina w 995 ze względu na wywieziony przez Odę z Cytadeli poznańskiej do Kołobrzegu skarbiec Piastów, gdy budowano Brzeg. Poza tymi 5 obiektami mamy jeszcze jeden pewny obiekt architektury chrobrowskiej, w postaci PRZEBUDOWANEJ przez Brunona z Kwerfurtu kolegiaty w Łomży, obecnie katedry. Jest to ważne ze względu na powinowactwo jej do katedry w Kwidzyniu oraz kościoła parafialnego w Malborku, co umożliwia przypisywanie ich Prawdzicom.

Budowa Krakowa za Kazimierza Mnicha i Stanisława Szczepanpowskiego była ostatnią wielką akcją budowlaną Polski do Kazimierza Wlk. Wkrótce potem Bolesław Śmiały zniszczył metalurgię kurską, co spowodowało wieki głód, gdyż ciężkie pługi scytyjskie produkowano tylko w Kursku. Od barbarzyństwa uratowali Europę wtedy Francuzi, którzy wynaleźli pług lekki, ciągniony przez jednego konia, który upowszechnili cystersi. Stawia to sprawę architektury cysterskiej, jakiej NIE BYŁO, gdyż klasztory cysterskie powstawały przez przyjęcie reguły cysterskiej przez stare klasztory benedyktyńskie.

Tradycja śląska mówi, że Włastowie zbudowali 77 kościołów, ale ja po przeanalizowaniu kilku stwierdziłem, że były to renowacje. Mogę też powiedzieć, że nie było szkół muratorskich Brunsberga, Stetheimera czy Andrzeja z Bnina tylko takowe warsztaty konserwatorskie – choć udało mi się znaleźć prezbiterium Andrzeja z Bnina i 2 kościoły przedłużone przez Stetheimera. Była natomiast szkoła muratorska i architektoniczna Parlerów, co ja uważam za kontynuację Gotyku SZTAUFÓW, ale w XIV w. nie zbudowano ani jednaj katedry (A history of world societies, V. I, Boston 1984, s. 487)

Mieszko I budował Drugi Londyn, Chrobry stołeczną Kruszwicę a Kazimierz Mnich przeniósł stolicę do Krakowa. KRAKÓW w Kronice Schedla nie da się zidentyfikować topograficzne, gdyż jest to miedzioryt SPRZED budowy przez Olimpiadę Wspaniałego Krakowa a dzisiejszy Kraków staromiejski został zbudowany za kontrybucję bizantyjską przez Stanisława Szczepanowskiego. Pierwotny kościół Mariacki był nieco wyższy, gdyż po zarwaniu sklepień przez Mongołów już się ich na poprzedniej wysokości założyć nie udało.

Mam artykuł: Bożena i Wojciech Dzieduszyccy, "Średniowieczne i nowożytne dary monetarne złożone w pochówkach kościoła św. Piotra w Kruszwicy", w którym jest mapka Kruszwicy z jakby potężnym zamkiem w Łagiewnikach – 12 razy większym od Mysiego. Wiadomo, że Popiel Gnuśny budował Kruszwicę, gdyż bał się Hunnów czyli Turków, a potem Bolesław Chrobry budował tam imperialną katedrę św. Wita.

Bolesławowi Krzywoustemu, a właściwie jego żonie Salomei, można przypisać GOTYCKĄ kolegiatę głogowską, przypisywaną Salomei Wielkopolskiej. Kolegiatę wiślicką ufundowała faworyta Kazimierza Sprawiedliwego, która sportretowała się tam jako Becząca Baba. Kolegiata ta ma podstawowy błąd architektoniczny.

W l. 1273–82 Henryk Probus wybudował na wrocławskim Ostrowie kolegiatę Świętego Krzyża, który to warsztat wzniósł potem wspaniałą farę lubelską. W Polsce jedynym dziełem architektury Sztaufów jest wystrój wież katedry wrocławskiej biskupa Nankiera. Kazimierz Wlk kościołów nie budował i nie zezwalał na budowanie ich, ale odnawiał stare i kazał rozbierać kościelne wieże forteczne – żeby Polacy, Broń Boże się w nich nie chowali przed najeźdźcami – Boć to Śmierć Pewna! Zbudował jednak szereg twierdz na wschodzie i podjął budowę FORTECZNEGO Lublina, czego po rozbiciu Wielkiej Ordy pod Bełzem i nad Sinymi Wodami zaniechał, budując KREML Dymitra Dońskiego, który podziwiamy. Jedynym dziełem Kazimierza Wlk w Krakowie jest Barbakan a we Lwowie zamek Cesarski zwany NISKIM.

Największą twierdzą w północnej Polsce był Wyszogród-Bydgoszczy, zdobyty przez Krzywoustego i Węgrów na Prawdzicach. Zajęcie Wyszogrodu przez Krzyżaków w r. 1328 stało się sprawą europejską a arbitraż międzynarodowy nakazał Krzyżakom rozebranie tej Twierdzy. Również Kwidzyn jest dziełem przedkrzyżackim, gdyż w końcu XIII w. Krzyżacy wykupili zamek i miasto od Stańków i dobudowali WIADUKT. Słynny wiadukt w Kamieńcu Podolskim przypisuje się Kazimierzowi Wlk, ale jest on ponoć na kolumnie Trajana. Wg mnie wiadukt w Kamieńcu Podolskim powinien zbudować Asklepios. KAMIENIEC jest nazwą relatywną więc powinien istnieć Wielki Kamieniec, który ja uważam za MOHYLEW nad Dniestrem.

Obecny zbarokizowany kościół na krakowskiej Skałce jest powinien być fundacją Stanisława Szczepanowskiego, natomiast częstochowska bazylika Jasnogórska Władysława Jagiełły – po zniszczeniu huty JASNEJ przez husytów litewskich. Tradycja o zniszczeniu Częstochowy przez Tatarów jest poprawna, gdyż Krym należał wówczas do Litwy a Korybutowicz Ostrogski okupował Śląsk przy pomocy Tatarów. DONŻON w Srebrnej Górze dla obrony PUSZKAMI z nitrogliceryną zbudował Jan Luksemburski.

Fortycją do obrony przy pomocy PUSZEK z nitrogliceryną jest Barbakan krakowski, który stracił sens po zdobyciu artylerii turkiestańskiej pod Bełzem w r. 1362. Na powracającą Wielką Ordę nad Sinymi Wodami napadli Litwini i zajęli Kijów. Litwa już wcześniej wpisała się do historii europejskiej, usuwając wespół z Polakami Wielkiego Tumnika z Moskwy i osadzając tam Iwana Kalitę. Aby pomieścić garnizon 10 tysięcy wojowników konnych Wielkiego Tumnika – tego największego bodaj w historii Europy do czasu Piotra Wielkiego EGZEKUTORA PODATKOWEGO – musiało być w Moskwie kilkanaście kremlinów, których większość zachowała się. Miało to wpływ na Europę Zachodnią, gdyż udostępnienie przez Polaków Walezjuszom artylerii turkiestańskiej stało się podstawą absolutyzmu francuskiego. Artyleria ta nie tylko biła Anglików, ale i burzyła zamki feudałów.

Wrocławski historyk architektury opowiadał, że w Smoleńsku Rosjanka pokazywała mu Sigmuntowskoju Kriepast. Odpowiedziałem, że to, co mu pokazywano, było twierdzą Borysa Godunowa, a kremlin smoleński jest dziełem Michała Glińskiego, który przewiózł tam skarbiec Jagiellonów, żeby ogłosić się udzielnym księciem smoleńskim. Chciał lawirować między Polską a Moskwą, ale w Moskwie został aresztowany za OBRAZĘ MAJESTATU, gdyż budowany przez niego kremlin smoleński był Wspanialszy od moskiewskiego. Sąd bojarski skazał go na konfiskatę Księstwa Smoleńskiego i skarbca Jagiellonów.

Król krzyknął TAŃCZYĆ DALEJ i dał list błaznowi, który Zapłakał. Inna historia krakowska mówi, że w r. 1870 wszyscy kupowali akcje francuskie a pruskie Tylko Błazny. Hrabia Tarnowski podszedł do stającego na Baczność huzara pruskiego i krzyknął ANIEBÓJSIE.
 
 
« powrót|drukuj