Skip Navigation
 

27. ARCHITEKTURA POLSKA

Wrocław

http://wratislavia.archeo.uni.wroc.pl/12-tom/3.pdf

Jestem PRZESTRASZONY. Na Stronie „Opactwo kanoników regularnych św. Augustyna na Piasku we … NIE MA Pałacu Granitowego, który oglądałem kilkakrotnie i widziałem w Sprawozdaniu Archeologicznym dr. Jerzego Romanowa zanim ZNIKNĘŁO czyli zostało Ukradzione. Z tego Pałacu jest tylko GRANITOWA BLIŹNIACZA BAZA KOLUMNOWA FAZY ROMAŃSKIEJ (Ryc. 7) gdyż jej z zasobu archeologicznego UKRAŚĆ NIE MOŻNA. Tą Kradzież zgłaszałem na Policji i w Urzędzie Ochrony Państwa, ale zbywano mnie, że Nie Leży To w Ich Kompetencji – a więc Czyjej ???

Rekonstrukcja kościoła dr Jerzego Romanowa (Ryc. 17 A) jest ważna. Wygląda na to, że Jerzy Romanow odkrył II Kościół Zamku Granitowego architektury Posejdona czyli jego zięcia Tymoteusza.

Zwróciłem uwagę na bardzo zdartą posadzkę granitową hali kolumnowej Pałacu – jakby była DEPTANA ciężkimi butami Tysiące Lat ??? Ze stratygrafii Czernera wynika, że Ceglanego Wirydarza przy kościele III Asklepiosa NIE BYŁO, wobec czego Pałac Granitowy został ROZEBRANY za Luksemburgów przez Pieszkę, który przedłużył kościół Asklepiosa o 3 przęsła na Wschód i zbudował na miejscu Pałacu Granitowego wirydarz CEGLANY.

Neolityczne zamki sudeckie są tylko od Północy, czyli że było to Fortyfikowanie Granicy wobec ZAGROŻENIA z Południa. Wobec tego zagrożeni przez Chalibów-Pepiczków aneksją magnetytów sudeckich OSOBOWICZANIE zaprosili z Cieszyna barona metalurgii górnośląsko-morawskiej Apolla, który podjął budowę zamków Sudeckich, PRZENIÓSŁ miasto z Osobowic na Wyspy Odrzańskie i i zainicjował metalurgie stali STOPOWEJ mariażem magnetytów sudeckich z sobótczańskim chromem.

Ostatnim neolitycznym zamkiem sudeckim jest CHOJNIK, który ja przypisywałem Chejronowi z Płocka – budowniczemu STONEHENGE. Ponieważ to ZAŁATWIA Metrykę Stonehenge – jako efektu Metalurgii Stali STOPOWEJ – to zamek granitowy Na Piasku MUSIAŁ BYĆ UTAJNIONY, z rozbiciem MŁOTAMI Pałacowej Posadzki Granitowej i UKRADZENIEM dokumentacji. To Rozbijanie posadzki służyło li tylko KAMUFLOWANIU STONEHENGE.

https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/polska/wroclaw-miejskie-mury-obronne

Zostałem poproszony o skomentowanie tego bloga: BRESSLA czyli Brama Sławy jako „Widok Wrocławia z XV wieku od strony płd-wsch w Liber Chronicarum Image 1 of 14”. To jest miedzioryt z roku 1242, o czym świadczy rycina "Berlinki na Śluzie Nowomiejskiej ROK 1242". PLAN WROCŁAWIA Z 1562 ROKU AUTORSTWA BARTHELA WEIHNERA jest planem Mikołaja Kopernika z roku 1525, który został ODTAJNIONY w r. 1562, w związku z budową fortyfikacji Renesansowych z bastionami WŁOSKIMI. Portal w Bastionie Polskim z cyframi słowiańskim i arabskimi "1586" świadczy o Ukończeniu budowy fortyfikacji renesansowych.

Fortyfikacje Barokowe z bastionami Holenderskimi zaczęto budować na początki wojny trzydziestoletniej. Cesarzowa Austriacka wykupiła tereny TWIERDZY a Miasto zbudowało największe dzieło Twierdzy Wrocław PRZECIW cytadeli na Dworcu Głównym: bastion Sakwowy – teraz BELWEDER.

Trudniejsza sprawa jest z malunkiem: WIDOK WROCŁAWIA Z 1536 ROKU NA WEDUCIE M.GERUNGA IMAGE 2 OF 14. Tu jednak malarz zdradza się EKSPONOWANIEM jednych budowli i Dołowaniem innych. Nadmiernie wyeksponowana i Wycentrowana jest zbudowana przez Mikołaja Kopernika WIEŻA farna, co świadczy, że Malarzem był MISTRZ MIKOŁAJ: http://wandaluzja.pl/?p=p_209&iPageContent=2 //
 
 
« powrót|drukuj