Skip Navigation
 

27. ARCHITEKTURA POLSKA

Stratygrafia Wawelu

Panie Czesławie, dziwię się, że Pan eksponuje rekonstrukcję WAWELU Przedromańskiego Jerzego Hawrota w chronologii ANGIELSKIEJ czyli Wczesnośredniowieczną. Hawrot datował SWĄ rekonstrukcję Wawelu Przedromańskiego na kulturę ŁUŻYCKĄ, jak Lwowsko-Wrocławska Szkoła Archeologiczna i Architektoniczno-Historyczna, za co została WYTRUTA trutka Majranowskiego, że zostałem tylko ja.

Ku CZCI Umęczonego i OTRUTEGO Hawrota niech Pan przynajmniej zmieni nazwę WAWEL 1000 LAT TEMU na WAWEL PRZEDROMAŃSKI.

WAWEL ma doskonałą stratygrafię architektoniczną. Są Trzy Wawele: Przedromański, Wczesnogotycki i Gotycki, bo Renesansowy jest z przebudowy Gotyckiego. Wawel Przedromański został zbudowany przez Jura-Uranosa, budowniczego Białokamiennej Moskwy, której gotycką przebudowę podjął dopiero Kazimierz III Wielki budową Gotyckiego KREMLA, z której to racji nie ma tam krzty bizantynizmu. Inaugurację KREMLA Gotyckiego przedstawia arcydzieło Mowy ciałem, gestem i mimiką w Mszczonie: http://wandaluzja.pl/index.php?p=p_199&sName=krzyzacka-bydgoszcz// co „spycha” zamki Jurajskie do Jura-Uranosa lub Apolla. Zamek Pieskowa Skała został jednak przebudowany przez Kazimierza III na PSIARNIĘ.

Po zabiciu Gerwazego przez Tyfona z Pragi podjęto budowę jego mauzoleum w postaci katedry GEREONA kultury ceramiki sznurowej. Była to inicjacja kultury ceramiki sznurowej jako GROBOWEGO rytuału kultury pucharów lejkowatych. Jego córka Waleska Złotowłosa przerwała jednak budowę i odesłała warsztat do Kamienia Pomorskiego a ojcu zbudowała katedrę OBECNĄ z Kryptą Grobów Królewskich. Sobie zbudowała zaś na wschód o zlikwidowanej katedry Gereona pałac na 24 kolumnach miedzianych.

POWTÓRZENIEM krypty grobów królewskich jest III krypta katedry wrocławskiej, której przyglądał się z uwagą wezwany przeze mnie Bundestag, który finansował odbudowę krypty II z konta na Moje Nazwisko: http://wandaluzja.pl/index.php?p=p_186&sName=blef-pokerowy// O ile jednak Krypta Grobów Królewskich jest PRZEPALONA i otynkowana to III krypta mauzoleum Waleski jest pięknie ZESZKLONA, gdyż nauczono się SZKLIĆ fosforem z Annopola. Na Śląsk przypływali bowiem Lordowie Szkoccy po Żelazo i Stal, którzy oglądali mauzoleum Waleski i kupowali fosfor z Annopola dla SZKLENIA swych zamków. Ponieważ dostarczali żelazo śląskie na Maltę to zorientowali się, że w Maroku są duże zasoby fosforu, który dostarczali do Ameryki Południowej, gdzie powstało budownictwo megalityczne ODLEWANE in situ, które wypada datować PO ROKU 3400 PNE – w jaki to sposób technika ta rozprzestrzeniła się po świecie jako Megalityczne Mury Poligonalne: Skałę magmową wrzucano do Form in situ i topiono fosforem, co nazywa się Lejzną.

Wawel Wczesnogotycki zbudowała Maria Egipcjanka kultury pucharów dzwonowatych po roku 2400 pne. Zainspirował on architekturę zamków mazurskich kultury amfor kulistych, zwanych Krzyżackimi. Wieczernik był wysoki z Sypialniami na piętrach.

Leszek Złotnik kazał wyburzyć pierzeję Wschodnią i Południowowschodnią kasztelu Marii Egipcjanki i zbudować Pałac zwany Austriackimi Kuchniami Szpitalnymi. Obecnie z Kasztelu ME pozostała tylko część przebudowanej pierzei północno-zachodniej i silos zbożowy zwany basztą Senatorską, gdyż było tam więzienie Stanu. Na miejscu Wieczernika zbudowano bardzo gruby mur, według mnie na latryny sejmowe i Wartownię na piętrze. Po likwidacji Sejmu Wawel został zamkiem Biskupim, gdyż Królewski był na Gargamellu.

Przy sprawie Wawelu Gotyckiego musimy wyjść od wizerunku Krakowa z Wuerzburga jako Oświadczyn Kazimierza I Opolskiego dla którejś z Meranek w Wuerzburgu, którego Królotwórca biskup Falkon Lis osadził po bitwie nad Mozgawą w 1195 r. na Kazimierzu krakowskim. Na Krakowie z Wuerzburga NIE MA kasztelu gotyckiego, wobec czego musimy zacząć od Historii.

Imię królotwórcy Falkon zostało wyparte przez przezwisko Pełka czyli KOLUMNA, co można tłumaczyć, że budował Wawel KOLUMNOWY. Znaczyłoby to, że Wawel Gotycki był dziełem Falkona PEŁKI Lisa, który urzędował na Wawelu w l. 1186-1207, a więc dość długo.

Po zburzeniu przez Jana Luksemburskiego Gargamella Wawel został zarekwirowany przez Władysława Łokietka, któremu Koronę KUPIŁ w Rzymie Iwan Kalita z Moskwy, który w SZACHOWYM Akcie Hołdowniczym pozuje na Protektora Gedymina i Władysława IV. Pałacem Królewskim został Pałac Sejmowy czyli Kuchnie Szpitalne. Władysław IV koronując się na Wawelu musiał mieć Wawel KRÓLEWSKI czyli Gotycki, co przemawia za budową Wawelu Gotyckiego przez PEŁKĘ.

Po spaleniu przez mieszczan budynków uniwersytetu Włastów, którzy nie byli katolikami, Kazimierz III Wielki dał żakom WAWEL, ale po jego śmierci panowie małopolscy Wygnali żaków.
 
 
« powrót|drukuj