Skip Navigation
 

27. ARCHITEKTURA POLSKA

Stratygrafia Wawelu

Panie Czesławie, dziwię się, że Pan eksponuje rekonstrukcję WAWELU Przedromańskiego Jerzego Hawrota w chronologii ANGIELSKIEJ czyli Wczesnośredniowieczną. Hawrot datował SWĄ rekonstrukcję Wawelu Przedromańskiego na kulturę ŁUŻYCKĄ, tak jak cała Lwowsko-Wrocławska Szkoła Archeologiczna i Architektoniczno-Historyczna, za co została WYTRUTA trutka Majranowskiego, że zostałem tylko ja.

Ku CZCI Umęczonego i OTRUTEGO Hawrota niech Pan przynajmniej zmieni nazwę WAWEL 1000 LAT TEMU na WAWEL PRZEDROMAŃSKI.

Stratygraficznie są Trzy Wawele: Przedromański, Wczesnogotycki i Gotycki, bo Renesansowy jest z przebudowy Gotyckiego. Wawel Przedromański został zbudowany przez Jura-Uranosa, budowniczego Białokamiennej Moskwy, którą Gotycko przebudował dopiero Kazimierz III Wielki, z której to racji nie ma tam krzty bizantynizmu. Inaugurację KREMLA Gotyckiego przedstawia arcydzieło Mowy ciałem, gestem i mimiką w Mszczonie: http://wandaluzja.pl/index.php?p=p_199&sName=krzyzacka-bydgoszcz// co „spycha” zamki Jurajskie do Jura-Uranosa. Pieskowa Skała została jednak przebudowana przez Kazimierza III na PSIARNIĘ.

Wawel ma doskonałą stratygrafię architektoniczną. Po zabiciu Gerwazego przez Tyfona z Pragi zaczęto budowę katedry GEREONA kultury ceramiki sznurowej. Waleska Złotowłosa przerwała jednak budowę i odesłała warsztat do Kamienia Pomorskiego a ojcu zbudowała katedrę OBECNĄ z Kryptą Grobów Królewskich. POWTÓRZENIEM jej jest krypta III katedry wrocławskiej, której przyglądał się z uwagą wezwany przeze mnie Bundestag, który finansował odbudowę krypty II z konta na Moje Nazwisko: http://wandaluzja.pl/index.php?p=p_186&sName=blef-pokerowy//

O ile Krypta Grobów Królewskich jest PRZEPALONA i otynkowana to krypta III katedry wrocławskiej czyli Mauzoleum Waleski jest pięknie ZESZKLONA. Znaczy to, że między budową tych krypt Nauczono się SZKLIĆ. Ponieważ na Śląsk przypływali Lordowie Szkoccy po Żelazo i Stal to kupowali też fosfor z Annopola dla SZKLENIA swych zamków – jakim to sposobem technika to rozprzestrzeniła się po świecie jako Megalityczne Mury Poligonalne: Kamienie wrzucano do Form in situ i topiono fosforem, co nazywa się Lejzną.

Wawel Wczesnogotycki zbudowała jednak Maria Egipcjanka kultury pucharów dzwonowatych. Zainspirował on architekturę zamków mazurskich kultury amfor kulistych, zwanych Krzyżackimi. Wieczernik był wysoki, z Sypialniami na piętrach.

Leszek Złotnik kazał wyburzyć pierzeję Wschodnią i Południowowschodnią kasztelu Marii Egipcjanki i zbudować dla Sejmu Austriackie Kuchnie Szpitalne. Obecnie z Kasztelu ME pozostała tylko przebudowana pierzeja Północna i silos zbożowy, zwany basztą Senatorską, gdyż było tam więzienie Stanu. Na miejscu Wieczernika zbudowano bardzo gruby mur, według mnie na latryny sejmowe i Wartownię na piętrze.

Po likwidacji Sejmu Wawel został zamkiem Biskupim, gdyż Królewski był na Gargamellu. Po zburzeniu przez Jana Luksemburskiego Gargamella Wawel został zarekwirowany przez Władysława Łokietka, któremu Koronę KUPIŁ w Rzymie Iwan Kalita z Moskwy, który w SZACHOWYM Akcie Hołdowniczym występuje jako Protektor Gedymina i Władysława IV. Pałacem Królewskim został Pałac Sejmowy czyli Kuchnie Szpitalne.

W tym świetle to Wawel Gotycki mógł być faktycznie dziełem Kazimierza Wielkiego. Po spaleniu przez mieszczan budynków uniwersytetu Włastów, którzy nie byli katolikami, Kazimierz dał żakom WAWEL, co miało sens wobec Wawelu GOTYCKIEGO. Jednak po jego śmierci panowie małopolscy rozgościli się tam i żaków Wygnali. skan WAWEL, kasztel Marii Egipcjanki: http://wandaluzja.pl/files/Maria%20Egipcjanka.pdf
 
 
« powrót|drukuj