Skip Navigation
 

27. ARCHITEKTURA POLSKA

Białokamienna Moskwa

https://www.youtube.com/watch?v=yDTVOXWQ-ws BIAŁOKAMIENNE MIASTO – kto i dlaczego zburzył gigantyczne kamienne mury?? Moskwa i jej zagadki.

Poza Białokamiennym Kremlem była Białokamienna Moskwa z GIGANTYCZNYMI murami obronnymi. Według oficjalnych danych to Białokamienną Moskwę zbudował Borys Godunow w latach 1586-93, co jest NIEMOŻLIWE, gdyż budowa tego Zespołu wymagała 30 lat o Ogromnych Środków. Wiadomo, że Białokamienny KREML zburzył Kazimierz Wielki budując na jego fundamentach Kreml GOTYCKI.

Prawdopodobnie zagadka Białokamiennej Moskwy jest taka jak Megalitycznego Płocka: Jan Luksemburski kazał rozebrać megalityczne mury Płocka NA WAPNO DLA KRÓLEWCA a Borys Godunow kazał rozebrać Białokamienną Moskwę na wapno na Moskwę CEGLANĄ. Hiszpańscy archeolodzy badali sprawę Białokaminnej Moskwy, i wyjechali po obejrzeniu NEOLITYCZNYCH kamieniołomów – wobec czego powinien tam pojechać dr Franc Zalewski.

Podczas oblężenia Pskowa polski oficer zapisał w dzienniku: MIASTO WSPANIAŁE, JAK PARYŻ.

Uważam, że udało mi się rozwiązać zagadkę Białokamiennej Moskwy. W Rozprawie przed Sądem Bojarskim Michał Gliński jako UDZIELNY Książę Smoleński za Obrazę Majestatu – gdyż budowany przez niego kreml Smoleński miał być WSPANIALSZY od Moskiewskiego – został skazany na Konfiskatę Księstwa Smoleńskiego i Skarbca Jagiellonów. Wyrok nie był jednak Prawomocny więc administrację Księstwa Smoleńskiego przejął nie Wielki Książę Moskiewski, ale Duma Bojarska a Skarbiec Jagiellonów złożono w Skarbcu Sądowym Dumy. Wyrok Dumy zalegalizował dopiero za Borysa Godunowa SUŁTAN, przeznaczając Skarbiec Jagiellonów na budowę Twierdzy Smoleńsk, co Rosjanie nazywają SIGMUNTOWSKAJA KRIEPAST, a po śmierci Stefana Batorego na rozbiórką GIGANTYCZNYCH Murów Moskwy, które zastąpiono Ceglanymi dla obrony ogniem artyleryjskim. W ten sposób Białokamienna Moskwa poszła NA WAPNO dla Moskwy Ceglanej – jak megalityczne mury Płocka na wapno dla Królewca.

Wały Żmijowe na Ukrainie są NEOLITYCZNE. Wobec tego wypada łączyć je z kulturą trypolską, która w Wojnie Bogów zbudowała metalurgię Powiślańską – na nadbużańskim węglu i szwedzkiej rudzie – wobec tego Wały Żmijowe byłyby GRANICAMI CELNYMI.

Metalurgia Powiślańska spławiała żelazo Prypecią i Dnieprem, ale pojawiła się metalurgia Wschodnioeuropejska, którą znamy historycznie jako metalurgię TULSKĄ. Bowiem TYLKO ROSJANIE potrafili wytapiać żelazo węglem Brunatnym, co robiono w Tule. Ja uważam to za wytapianie rudy KONCENTRATEM węgla brunatnego – na podobieństwo wytwarzania węgla KOKSOWEGO z węgla kamiennego.

Otóż metalurgia TULSKA opanowała Ural, gdzie są Uralskie Magnetyty a węgiel jest w Permie nad Kamą, co było podstawą MYKEŃSKIEJ Cywilizacji Południowego Uralu.

Składową tej Mykeńskiej Cywilizacji Południowego Uralu zdaje się być Białokamienna Moskwa, zainicjowania budową przez Jura-Uranosa Białokamiennego KREMLA podczas jego podróży Na Ural. W takim razie zwrócone Na Południe Mury Syberyjskie byłyby dziełem cywilizacji UGROFIŃSKIEJ, zniszczonej zdobyciem przez Ludwika Lebediusza Moskwy w r. 840, gdzie utworzył on nowy kraj związkowy Rzeszy Popielidów ŻURAWLĘ.

Herbem Moskwy powinien więc być ŻURAW jako międzynarodowe godło Awiacji.
 
 
« powrót|drukuj