Skip Navigation
 

11. IMPERIALIZM EGIPSKI

KULTURA PUCHARÓW DZWONOWATYCH JAKO IMPERIALIZM EGIPSKI

Panowało przekonanie o iberyjskiej genezie kultury pucharów dzwonowatych, ale Gordon Childe wyprowadził ją z Egiptu, co powtórzyli niektórzy Polacy. Ja przyjąłem, że był to imperializm Starego Państwa. Założenie Egiptu przez Egejów apenińskich w XXXXVII w. pne było skutkiem protektoratu Bogini Północy Śnieżki nad osieroconym Horusem, który zbudował katedrę wenecką. Śnieżka była córką Pragi i Foroneusza, po którego śmieci w walce z Helenami nad Renem dziećmi zaopiekował się ich dziad Innachos z Wrocławia.

W tym świetle to od Chalibów powinna pochodzić nazwa Cheb na strategicznej drodze z Mielnika do Bayreuth, gdzie zaczynał się spław Menem do Renu, gdzie syn Chęsy Tryton zbudował katedry w Bambergu, Moguncji, Wormacji i Spirze. Pierwszą z tych katedr byłaby Maria Laach, jako zapora przeciw Helenom. Romańskie katedry nadreńskie powinny pochodzić od kościoła zamkowego Kroka-Kronosa w Schwebisch Hall, na pierowotnej przewłoce Dunaj-Neker do Renu.

Ponowną wojną o Panowanie nad Światem była wojna Zeusa z Wrocławia z Herą z Pragi w XXVI w. pne. Zeus zbudował II Zamek Hamleta w Helsingorze oraz zamki Gryf i Grabowiec na Wałach Chrobrego. Zeus tą wojnę przegrał, ale Hera zgodziła się na honorowy pokój i małżeństwo z Zeusem. Popełniła jednak fatalny błąd wysyłając swego najlepszego wodza Heraklesa do Hiszpanii, co Tartess skontrował wysłaniem na Pomorze północnoamerykańskich Serenów kultury amfor kulistych, którzy zdobyli Helsingor i Darłowo.

Po podboju przez Heraklesa Hiszpanii Serenowie, którzy zaczęli rozprowadzać żelazo gdańskie, weszli w sojusz z Egiptem, który zaatakował z Wenecji Chalibów czeskich i Helenów dokonując okupacji Europy Środkowej i Zachodniej, co dało Egiptowi stalownictwo kielecke i powołało UNIWERSALIZM Starego Państwa, nazywany w archeologii kulturą pucharów dzwonowatych. Zeus z Herą uciekli na Słowację a uniwersalizm ten trwał do upadku Starego Państwa w r. 2181 pne. To wywołało powstanie antyegipskie w Czechach, wobec czego egipski gubernator Kassateryd-Bohemii k'OZYRYS-Kazimierz wezwał Serenów z Kujaw, którzy dokonali okupacji Bohemii. Potem jednak Serenowie dogadali się z powstańcami i wynieśli nad górną i środkową Wisłę – co wiemy z wandalskiej kroniki Prokosza.

Powstanie IMPERIALIZMU egipskiego Starego Państwa na Stalownictwie kieleckim i metalurgii kaszubsko-powiślańskiej, dostarczanej na Dunaj kanałem Przemysłowym, powołało Architekturę BETONOWO-ŻELBETOWĄ na Całym ŚWIECIE, która jest niszczona jako Dziewiętnastowieczna: http://forum.wandaluzja.pl/viewtopic.php?p=10412#10412//. Jak stwierdzili egiptolodzy angielscy, francuscy i amerykańscy to architekturę tą należy datować na XXV-XXI wiek, czyli Stare Państwo, które ja - w związku z Wystąpieniem egiptologów angielskich, francuskich i amerykańskich - zakwalifikowałem na Światowy Imperializm Egipski.

W ten sposób kultura amfor kulistych podzieliła się na Słowian-Wandalów na Pomorzu i w północnej Wielkopolsce (kultura grobio-śmiardowska), Ariów w Małopolsce (kultura trzciniecka) i Amazonów-Sarmatów na Powiiślu. Między Ilirami z Pragi a Wandalami doszło do walki o Kraj Orny na północ od Sudetów – po grecku Góry Żelazne - ale Sąd Bogów przyznał tą ziemię Herze, co Apollin uznał, ale odgrażał się, że Deszczów tam Nie Przepuści.

Z powodu sojuszu Ariów z Ilirami kultury unietyckiej Średnie Państwo egipskie odzyskało ziemie tylko na lewym brzegu Renu. Do r. 1625 pne sojusz ten był zwrócony głównie przeciw Wandalom a ci eksportowali żelazo kaszubskie do Italików nad dolnym Renem.

Poza gotykiem śląskim, saskim, francuskim i angielskim Wspaniały gotyk występuje tylko tam, gdzie istniały warunki ENERGETYCZNE do przeróbki rudy szwedzkiej, tj. Gdańsku, Toruniu, Chełmnie, Szczecinie i Lubece. Wg proponowanej tu systematyki to Wspaniały Gdańsk zbudował syn Posejdona Ogiges-Ajgialos w Odpowiedzi na Toruń Asklepiosa ze Lwowa, również dla przeróbki rudy szwedzkiej, ale na węglu sokalskim, gdy metalurgia kaszubska była na węglu cieszyńskim

Chłopi szwedzcy wykuwali z zimie placuszki żelazne zwane OSMUNDEM, które ładowano na balast statków płynących po pszenicę ukraińską. Osmund znaczył Wschodnie Miasto czyli Rygę a w Oliwie przekuwano go węglem z drewna tratewnego – co może być argumentem, że system ten zaczął się od budowy Rygi przez Zelnika PRZECIW Posejdonowi w XXXXVIII w. pne.

Miałem zajęcia z archeologii u nacjonalistki Elżbiety Ostrowskiej, która była wspólnikiem Hawrota i Koćki. Po r. 1990 Małachowicz proponował jej kierowanie pracami archeologicznymi w katedrze wrocławskiej, ale odmówiła twierdząc, że wszystko zostało tam przekopane przez Niemców BEZ DOKUMENTACJI, co znaczyło, że nie będzie zmieniać ustaleń Hawrota i Koćki. Była to próba kupienia jej, wobec czego musiała umrzeć, żeby Małachowicz mógł jechać z finansowanymi przez Niemców fekaliami pruskimi.

Akademia Nauk NRD tańczyła przy mnie boczkaja, aż Franz J. Strauss kupił u Stasi mą Funkcjonalną Chronologię Architektury Niemieckiej za 8 mld DM. Równocześnie Stasi dokonało zamachu na moje Kultury Megalityczne (Burchard Brentjes, Von Schanidar bis Akkad, Urania Verlag 1968, 1976), gdzie czytamy, że kultury megalityczne pochodzą od palestyńskiej kultury Ghassul. Tego nikt nie powtórzył, ale na podstawie tego Prezydent Sadat wygnał mnie z Egiptu. Wybryk ten został skontrowany przez Rosjan i Greków MEGALITAMI NA BAHAMACH, opuszczonymi już 7 tys lat temu (UNESCO Curier, V/1972), które ja zinterpretowałem jako plażowe porty wielorybnicze.

W odpowiedzi na to wycofałem mój kapitał egiptologiczny do Izraela, gdzie miałem Świątynię Salomona, o której Żydzi NIE WIEDZIELI a reprezentowanie mnie w Egipcie powierzyłem Francuzom. Ci robili to dobrze, ale nie powoływali się na mnie, przypisując inicjatywę intelektualną sobie.

Ponieważ Filarem światowego imperializmu egipskiego było Stalownictwo Kieleckie to Egipcjanie musieli budować Imperialny WAWEL (patrz Stonehenge)
 
 
« powrót|drukuj