Skip Navigation
 

01. WSTĘP I, od r. 7000 do 2600 pne

Leciwy Apollo został zaproszony z Cieszyna do Wrocławia, gdzie przeniósł miasto z Osobowic na Wyspy Odrzańskie; wypędził Chalibów z Kłodzka i Wałbrzycha oraz zdobył na nich lub utworzył metalurgię stali stopowej na chromitach ślężańskich. Następcą Apolla był Pan, który wychował się w Olimpionie-Pradze i zrobił karierę nad Renem. Wobec zagrożenia przez Chalibów został wezwany do Wrocławia, których pobił i zdobył Olimpion-Pragę. Potem przeniósł metalurgię stali stopowej z Sobótki do Kielc, aby zabezpieczyć ją przed Chalibami. Pan UWOLNIŁ LUDZI OD GŁODU, co wypada rozumieć jako podjęcie masowej produkcji PŁUGÓW SKIBOWYCH.

Pan miał 3 synów: Jura-Uranosa, Bublina i Karcza. Po śmierci Pana wybuchła wojna sukcesyjną, Jura i Bublina z Karczem, ale Karcz utrzymał lewy brzeg Wisły i Rudę Śląską. Dysponując technologią Stali Stopowej podjął budowę WAWELU przesiedlając ludność Duczy-Krakowa do Piły Pomorskiej oraz budując Stolicę Europy w Bydgoszczy. Pobity Jur wyjechał z kochanką na Ural i zbudował Białokamienną Moskwę, ale po powrocie nad Wisłę został wykastrowany za namową swej żony Geii przez syna Chronosa.

O ojca upomniał się jednak starszy syn Jura, Krok z Olimpionu-Pragi, który wygnał Chronosa z Duczy i zbudował w Tumie Łęczyckim MODEL mauzoleum Jura, które zostało zbudowane na Wawelu z kryptą Świętego Leonarda ze SMOKIEM jako Strażnikiem grobowca Jura. Chronos uciekł do Kazimierza Dolnego, gdzie budował cytadelę oraz Megalityczny Płock.

Krok został jednak zamordowany przez swego zięcia Chęsę-Hanysa-Hanzę-Hansa-Amfiktiona, który gościł króla Tartessu-Tangeru B(r)ahusa, z którym podpisał konwencję na dostawy żelaza i stali do Iberii i Berberii. Pamiątką tego jest zamek w Toledo jako naśladownictwo zamku w Płocku - kopii zamku Ateny w Bratysławie. Przy pomocy architektów z Tartessu Chęsa podjął budowę kremlinów kieleckich jako STALOWNI, które zachowały się jako klasztory cysterskie, gdyż są przy strugach energetycznych, co było przyjęciem GURTOWEJ architektury romańskiej. B(r)ahus pływał do Brazylii statkiem POKŁADOWYM.

O dziada upomniał się jednak wnuk, syn Ateny i Hefajstosa Erychtonos z Bratysławy, który wygnał Chęsę z Duczy-Krakowa a ponieważ nie mógł zdobyć bronionego przez Chęsę Poznania to zbudował palatium na Ostrowie Lednickim gipsem z Włoszczowej, którego tynk zabarwił lazurytem z Afganistanu – zawsze wielokrotnie droższym od złota. W odpowiedzi na to Chęsa, który podjął budowę romańskiej fary poznańskiej, też otynkował palatium na Ostrowie lazurytem.

Chęsa oddał jednak Erychtonosowi dorzecze Odry i powrócił do Behemii. Ze sprawą tą wiąże się prawdopodobnie podział kultury naddunajskiej na lendzielską i rosneńską na Dolnej Odrze, Wałach Śląskich i Średniogórzu czesko-morawskim.

Za Solidarności I znaleziono pod spaloną palisadą krakowskiego Okołu Skarb Wiślan, który Dla Zalegalizowania wystawiono we wrocławskim Muzeum Archeologicznym. Zażądałem usunięcia tego jako fekalia Krakowskiej Szkoły Archeologicznej szofera Hitlera Oskara Schindlera. Był to bowiem fundusz na budowę katedry I w Visby na Gotlandii dla dostaw rudy szwedzkiej. Gdy doszło, że PIES SZCZEKA A KARAWANA IDZIE DALEJ TO to zacząłem krzyczeć, że DAJĘ ZŁOTO AFRYKI ZA ZABICIE ŻYWCA KRAKOWSKIEGO OD ZAWODOWEGO KOPULANTA, żeby pokazać, że karawana ze Złotem Afrykańskim zwycięstwem Nie Jest – no i Ali Akca strzelił papieżowi w brzuch. Złoto Afryki miałem bowiem ja a nie żydowskie wypierdki szofera Hitlera.

Erychtonos wprowadził Walutę PIERŚCIENI z Wielkiej Miedzi Kieleckiej, za które jego wnuk Chejron z Płocka budował STONEHENGE, o czym mówi Władca Pierścieni Tolkiena. Niezadowolony z aneksji Brytanii przez Płock i lewego brzegu Renu przez Olimpion-Kroków Tartess wysłał do Europy amerykańskich Egejów i Hellenów, których zakwaterował we Włoszech i Brytanii.

Egejowie Prometeusza chcąc zdobyć metalurgię żelaza wyprawili się do Bohemii. Pośpieszył tam Łabą Chejron, ale został pojmany przez Prometeusza i przykuty do pręgierza na Chojniku. Popłynął tam więc Posejdon, który pojmał Prometeusza i przykuł w miejsce Chejrona, co się nazywa PROMETEOMACHIĄ.

W czasie Prometeomachii wynaleziono Cegłę Duńską, wytwarzaną do dziś a Posejdon podjął Cegłą Duńską budowę POSONIUM-Poznania. Wystawił też Pomnik sobie jako PANOSZY OCEANÓW w postaci Koszar Pruskich. 40 lat temu musiałem wykonać Salto Mortale – choć bez ŚRUBY Olgi Korbut – że Koszary Pruskie na cytadeli to zamek LECH. Okazało się jednak, że Lech był poniżej a koszary to Pałac Imperialny Posejdona.

Wkrótce po Prometeomachii wybuchała WOJNA BOGÓW o Panowanie nad Światem. Najstarszy syn Posejdona Buzyrys napadł na Asklepiosa ze Lwowa, ale zginął. W odwecie Asklepios dokonał podboju Powiśla, Małopolski i Śląska Lewobrzeżnego, ale II syn Posejdona Inachos obronił się we wrocławskim zamku Biskupim i w Wałbrzychu. Wcześniej Inachos zbudował wspaniałą farę wrocławską, która stała się wzorcem far południowoniemieckich i meklemburskich, co przeniosło Wojnę Bogów nad kanał La Manche i Zatokę Biskajską, pomnikiem czego jest emporium Żelaza Śląskiego w Mont-Saint-Michel.

Podczas Szamotania się Asklepiosa z Inachosem we Wrocławiu syn Asklepiosa Machaon podjął budowę metalurgii Powiślańskiej z centrum w Toruniu, na szwedzkiej rudzie i lubelskim węglu, co Bankrutowało Posejdonidów. Ci wyszli spod Szacha aliansem matrymonialnym syna Inachosa Foreneusza-Francjona z Pragą z Olimpionu-Krokowa. Na mocy Pokoju bratanek Posejdona Ajgialos-Ogiges oddał Asklepionidom Wybrzeże Bursztynowe i podjął warsztatem fary Bieckiej budowę Ogigii-Gdańska jako centrum metalurgii Kaszubskiej, na szwedzkiej rudzie i cieszyńskim węglu.

Dr Franc Zalewski, który zbadał 8 kamieniołomów krakowskich stawia pytanie, KOMU była potrzebna taka ilość kamienia i wapna, z czego można było zbudować Kilka Średniowiecznych Krakowów ??? Może dla Malborka? Ponieważ dr Zalewski twierdzi, że kamieniołomy krakowskie został OPUSZCZONE RÓWNOCZEŚNIE 8 tysięcy lat temu to suponuje, że budowę Malborka i Torunia Ukończono już WÓWCZAS.

Dr. Zalewskiego Wspiera ostatnie datowanie PRZEKOPANIA BOSFORU: 5600 lat pne. Pouczałem go, że Neolityczne Kamieniołomy Krakowskie pracowały na budowę Kanału Przemysłowego, po ukończeniu którego je opuszczono, , bo lepszy i tańszy był wapień z Chrzanowa. Jestem mu wdzięczny za wykazanie, że OSTATNIE zamki jurajskie były budowane Techniką Kamieniołomów Krakowskich.

Ajgialos-Ogiges zbudował Kanał Przemysłowy i Wspaniały Gdańsk, który zainicjował tzw. Gotyk Nadwiślański, który jest Konstruktywizmem Ceglanym. Wniosek z tego wyciągnął Machaon, który przetworzył Konstuktywizm w ARCHITKTURĘ. Jeszcze dalej poszli Francjon z Wrocławia z Pragą, którzy dysponując najlepszym kamieniem budowlanym i architektonicznym stworzyli Architekturę Nadreńską – CHLUBĘ NIEMIEC. Symbolem pojednania między obu dynastiami były zbudowane według jednego planu zamki Imperialne: OVERSBURG w Kolonii i AMAZON w Płocku, od którego pochodzi nazwa Mazowsza.

Na konsekracji świątyni Apollina, obecnie sobór Sofijski w Hiperboreii-Nowogrodzie Wlk, Lyrkos poskarżył się, że Nie Ma Syna, na co Arcykapłan odpowiedział mu: SPŁODZISZ SYNA JAK WYJDZIESZ NA LĄD. Ten śpieszył się więc do Szczecina, ale koło Gotlandii lub Bornholmu nagabił go król Hellenów Stafylos zapraszając na swój statek. Ten musiał się zgodzić, gdzie Chytry Grek zapodał mu wieść minorową: INNACHOS UMARŁ A DZIADOWIZNĘ ZAGARNĄŁ STRASZY BRAT KORFEUSZ, więc jeśli chce postawić nogę na ojczystej ziemi to niech kopuluje jego córkę Hemiteę, która nalewała doskonałe wino z Atlasu... CÓŻ MIAŁ ROBIĆ? a urodzony przez Hemiteę Bazylios kosztował go UZNANIE zaboru Nadrenii i Meklemburgię.

Stafylos i Lyrkos z najstarszą siostrą Śnieżką z Pragi wygnali Kara-k'Orfeusza na Złoty Róg, gdzie ten zabrał ze sobą Seta, którego Śnieżka wygnała z Włoch za wybicie oka bratankowi Horusowi. Tam Korfeusz przekopał Bosfor i zbudował Pont nazwany potem TROJĄ, a Set Hissarlik, skąd Morze Egejów.

Po śmierci Eurydyki-EUROPY, dla której Kar zbudował dwukonchową kopię HAGIA SOPHIA czterokonchu w Bydgoszczy, Kar przeniósł się na Dunaj, gdzie w Budzie podjął przebudowę zamku Pana na Pałac Habsburgów oraz budowę Nowej Stolicy Europy w Sarajewie na przewłoce Dunaju z Adriatykiem jako tańszej od drogi mulnej Karawanki. Pamiątką tej Nowej Stolicy Europy są PIRAMIDY BOŚNIACKIE. Aby Kar nie anektował NILU Śnieżka kazała Izydzie z Włoch założyć EGIPT.

Kalisz nie jest Najstarszym Miastem Polski, bo został zbudowany przez Kara na drodze, którą pędzono bydło czarnomorskie na Woliń dla Skandynawów. Wspaniały Szczecin zbudował zaś syn Lyrkosa i Hemiteii BAZYLIOS. Czesi nazywają Szczecin OSTATNIM, bo tam kończył się ich spław z wełną dla Skandynawów, którzy nazywali Szczecin Burstenburg czyli SZCZEĆ od Wełny. Po zbudowaniu Szczecina infrastruktura miejska Polski była właściwie ukończona, toteż dalsze budownictwo ceglane ograniczała się do konserwacji.

Większą akcję budowlaną podjął dopiero w XXXV wieku pne syn rybaka z Helgolandu Gereon-Gerwazy, który studiował w Iberii i zrobił karierę na handlu czerwonym bydłem polskim. Opanował pokojowo dorzecze Wisły i zbrojnie Odry, tworząc II fazę GRECKIEJ kultury pucharów lejkowatych. Dokonał podboju Brytanii, gdzie jego wojownicy podpisali się na megalitach Stonehenge setkami rytów Topora Bojowego z Krakowa. Oddał Brytanię Kolonii i wyprawił się na Wołgę, która otrzymała jego imię GERROS-O'ARROS – skąd Rosja. Podjął też budowę cytadeli krakowskiej GOrGOLIN-GARGAMELL-GERMANIA, gdzie była i jest katedra ATENY.

Podczas błogiego spławu Gerwazego Wołgą Tyfon z Pragi zabił dwóch jego wodzów a potem i jego. Pokój zawarła córka Gerwazego, hrabina kłodzka Waleska Złotowłosa. Gdy została wybrana przez Sejm na Królową to wstrzymała budowę mauzoleum Gereona jako zdobionej motywem SZNURA Katedry, od czego pochodzi GROBOWY rytuał kultury pucharów lejkowatych zwany kulturą ceramiki sznurowej, i zbudowała ojcu wawelską katedrę OBECNĄ.

To daje Najlepszą Stratygrafię Architektoniczną, bo NOWA krypta grobowa Gereona została powtórzona kilkakrotnie. O ile jednak krypta grobowa na Wawelu jest przepalona i otynkowana to bliźniacza jej krypta Waleski w katedrze wrocławskiej jest pięknie zeszklona fosforem z Annopola, bo NAUCZONO SIĘ szklić Lejzną.

Analogiczne szklenie zamków szkockich wytłumaczyłem tym, że do Wrocławia przypływali Łabą i Odrą lordowie szkoccy, którzy oglądali mauzoleum Waleski i kupowali fosfor dla szklenia swych zamków. Ponieważ dostarczali żelazo śląskie na Maltę to zorientowali się, że w Maroku są duże zasoby fosforu, który dostarczali do Ameryki Południowej, gdzie powstała architektura murów Poligonalnych odlewanych LEJZNĄ.

Kolejną akcję budowlaną podjął Zeus z Poznania w XXVI wieku pne. Przebudował on Zamek w Helsingorze na ZAMEK HAMLETA, bo urzędował tam Mieszko Bolesławowic oraz zbudował na Wałach Chrobrego zamki GRYF i GRABOWIEC. Zalecał się do Hery w Pradze, która miała humory. Ta zerwała Zaręczyny i kazała swemu marszałkowi Heraklesowi pobić Zeusa, co ten zrobił skutecznie. Wykorzystał to Tartess wysyłając dla zdobycia metalurgii żelaza amerykańskich Serenów, którzy dokonali inwazji Pomorza. Wobec tego doszło do Pokoju Pragi z Poznaniem, ale Zeus zażądał odsunięcia Heraklesa, który go upokorzył więc Hera po pobiciu Serenów na Wolinie wysłała Herkulesa do Hiszpanii.

Na Wolinie zginął Wandaluz, któremu Serenowie zbudowali w Krajnie Najwspanialszy Grobowiec Megalityczny. Jego następca Szreniawa zdobył MARAKANDĘ-Bydgoszcz, którą nazwano na cześć Wandaluza WENEDĄ, i zawarł sojusz z Egiptem, który jako kultura pucharów dzwonowatych dokonał podboju Europy. Serenom dostała się jej Czwarta Część. Zeus z Herą uciekli do Troi na Złotym Rogu, gdzie założyli Królestwo Bosforańskie.

 
Strony:« Poprzednia 1 2
 
 
« powrót|drukuj