Skip Navigation
 

01. WSTĘP I, od r. 6000 do 2600 pne

www.wandaluzja.com była Najpoczytniejszą i Najdoższą witryną w USA, ale nie płacono mi, bo była zarejestrowana jako SĄDOWA. Po śledztwie FBI, Interpolu i ONZ, które uwolniło moje czeki spod Protestu, została sprzedana dla Huawei'a, który też nie płaci mi, bo KUPIŁ JĄ OD AMERYKANÓW. Na Wandaluzji do Prezydentury dojechał Trumpf, ale gdy chciał zliwidować ją – jak obiecał Malinkiewiczowi-Netanjachu – to okazało się to NIEMOŻLIWE, na czym Zawisł cały chiński kapitał komunistyczny w USA. W Polsce licznik wandaluzja.pl był Sto Razy Zerowany.

Doktryna konserwatyzmu angielskiego mówi, że Historia Rządzi Finansami i Polityką: KTO PANUJE NAD PRZESZŁOŚCIĄ PANUJE I NAD PRZYSZŁOŚCIĄ. KTO PANUJE NAD TERAŹNIEJSZOŚCIĄ PANUJE I NAD PRZYSZŁOŚCIĄ PRZEZ PALENIE ARCHIWALIÓW. Jak powiedział mi stary działacz ludowy to pierwszym dziełem Katolickiej Polski było SPALENIE ARCHIWÓW. To umożliwiło Wyeliminowanie Lechiady na rzecz Cywilizacji Łacińskiej jako Łykaczymu Złota i apoteozy NIEWOLNICTWA.

Sąd Najwyższy USA zajął się sprawą celowego NISZCZENIA przez instytucje naukowe artefaktów niezgodnych z historiografią biblijną, nakazując publikację dokumentów tegoż Niszczenia. W Polsce wystąpiło to szczegónie po r. 1989, po eliminacji kolaboratury patriotycznej jako Komunistów – bo stalinowcy stali się Kapitalistami wg tezy Romana Dmowskiego, że bolszewicy staną się Pobożnymi Żydami. Moja Wandaluzja była jednak akceptowana przez liberałów jako obiekt szyderstw, ale jej sukces w USA uniemożliwiał fizyczne wyeliminowanie mnie. Potem zaś szyderstwa przerodziły się w Nienawiść.

W Wandaluzji pomijam Archeologię Geologiczną, gdyż nie jest to systematyka a zbiór artefaktów, datowanych czasami MILIONAMI lat. Zaczynam od Historii Bajecznej, którą udało mi się zracjonalizować nawet topograficznie. Były np. opinie, że Biblia jest NIE-historyczna, NIE-geograficzna i NIE-topograficzna. Gdy Prezydent Sadat wygnał mój kapitał historyczny z Egiptu to wycofałem go nie do Libii – jak sobie wyobrażał – ale do Izraela, gdzie miałem Świątynię Salomona, o której Żydzi NIE WIEDZIELI. Reprezentowanie mnie w Egipcie powierzyłem zaś Francuzom, którzy zaraz dostali Zajoba, bo takiego bogactwa egiptologicznego Nie Widzieli.

Gdy zaczęli kuć młotami pneumatycznymi piramidę Cheopsa w poszukiwaniu Skarbca Snofrena z Wywłaszczenia Świątyń to przywołałem ich do porządku, bo skarbiec ten dawno znalazłem jako PUSTY, i kazałem zbadać gruz pod latarnią FAROS. Ci zaczęli znowu krzyczeć, że znaleźli Pałac Kleopatry więc pouczyłem ich, że Pałacu Kleopatry nie było, a to co znaleźli to pałac Recepcyjny – raczej mały. Ci znowu zaczęli krzyczeć, że ZNALEŹLI gruzowisko Pałaców Ptolemeuszy więc pouczyłem ich, że to co znaleźli to zgruzowana i zatopiona w morzu Sztuka Pogańska po rozebranych przez Konstantyna Wlk pałacach Ptolemeuszy, które przeniesiono do Konstantynopola, żeby w związku ze schizmą ariańską odebrać Aleksandrii Majestat Światowy.

Do połowy lat 60. działała we Wrocławiu Lwowsko-Wrocławska Szkoła Archeologiczna i Architektoniczno-Historyczna, która pilnowała archiwum Sejmu Śląskiego (2175 pne – 1944 ne) UPCHANEGO w Największym Skarbcu na świecie. Postulowała ona rewizję chronologii Kamień-Brąz-Żelazo, bo na Śląsku Halsztat miał być STARSZY niż w Alpach a Gotyk starszy od francuskiego (?) Ja do tych sporów miałem dostęp pośredni, ale docierały do mnie ich skutki, a zwłaszcza, że reprezentanci tej szkoły ginęli w dziwnych okolicznościach. We współczesnej archeologii chronologia Kamień-Brąz-Żelazo nie uchodzi za funkcjonalną (The Panguin DICTIONARY OF ARCHAEOLOGY, Warwick Bray and David Trump, London 1982, s. 244).

Zajmowałem się wówczas neolitem i wczesnym Brązem, ale zdawałem sobie sprawę z niefunkcjonalności urzędowej chronologii architektury polskiej – a tym samym niemieckiej na której polska była oparta – więc przesuwanie w przeszłość metryk niektórych polskich pomników architektury aprobowałem, jednak tezy HAUBOWICZA, że na ŚLĄSKA METALURGIA ŻELAZA JEST STARSZA OD ALPEJSKIEJ nie rozumiałem, bo nie miałem dostępu do danych naukowych, których nie publikowano. Datowałem np. Wały Śląskie na kulturę pucharów lejkowatych, aż Doktor Trudzik rugnął mnie: MYŚMY TAM ZNALEŹLI ŚLADY PIŁY ŻELAZNEJ.

W I.WŚ podczas eksploatacji na Kielecczyźnie hałd szlaki hutniczej jako niskowartościowej rudy Austriacy odkryli hałdy szlaki miedzianej, którą nazwali Wielką Miedzią Kielecką. WŁADCA PIERŚCIENI Tolkiena pochodzi od neolitycznej WALUTY Miedzianej, nazywanej u nas Kabłączkami lub Obrączkami Skroniowymi, które kobiety nosiły jako zawieszki przy toczkach-kaszkietach – skąd KASA. Zwyczaj ten przyniosła do nas naddunajska kultura badeńska przy PODBOJU przez Erychtonsa z Bratysławy. Jego zięć Chejron z Płocka budował STONEHENGE, toteż to on mógł być onym Władcą Pierścieni waluty miedzianej. Miedź powinna pochodzić nie ze Słowacji a KIELC.

Zebrano najlepszych kamieniarzy angielskich, którzy orzekli, że budowa STONEHENGE wymagała narzędzi ze stali STOPOWEJ. Według mnie jako pierwszy posługiwał się narzędziami Stopowymi Apollo z Cieszyna po Zaproszeniu do Wrocławia, gdzie podjął eksploatację chromitów ślężańskich, o czym świadczy jego mauzoleum na wrocławskim Piasku. Pan przeniósł zaś technologię stali Stopowej do Kielc, i Dzięki NIEJ zbudował SĄD na Kadzielni.

Według danych bliskowschodnich to Wynalazcami Żelaza byli Chalibowie czyli Pepiki. W Czechach najważniejszym ośrodkiem hutniczym były Brdy na południowy-zachód od Pragi. Amerykanie badając cmentarz mezolityczny w Pakistanie z VIII tysiąclecia pne znaleźli FACHOWO plombowane zęby, co wymagało Stali Stopowej, starszej od wrocławskiej. To suponuje, że Bohemska metalurgia żelaza pochodziło od Indyjskiej, przez import magnetytów sudeckich przez Triest, czego efektem były Rolnicze Kultury Naddunajskie - o genezie według genetyków NIE BLISKOWSCHODNIEJ.

Rolnictwo wymaga SPRZĘŻAJU a ten ŻELAZA i HODOWLI dla Siły Pociągowej. Rolnicze Kultury Naddunajske MUSIAŁY więc dysponować Metalurgią Żelaza, prawdopodobnie z Czech, gdzie istniał Spław Dunajem. Magnetyty były na północnym stoku Sudetów a SUDETY czyli Góry Żelazne nazywane są przez Cechów RIFAMI czyli Górami Skalistymi.

W VI tysiąclecia pne czeskie zasoby rud były widocznie na wyczerpaniu, bo Chalibowie dokonali okupacji ziem w dorzeczu Odry i Wisły, czego DOWODEM są Palatia jako budowle OKUPACYJNE. Było to połączenie Rotundy-WARTOWNI z forteczną Sypialnią, żeby nikt śpiącym gardeł nie poderżnął.

Zachowaną wartownią jest rotunda na zamku w Cieszynie, ale jeśli Nie Ma przy Wartowni Sypialni to albo nie była już potrzebna, albo była z gliny. Z tej racji Palatia musiały być PIĘTROWE, gdyż Wejście z Wartowni do Sypialni było na Piętrze, gdzie pełnił służbę Dowódca Warty a Rozprowadzający był na Parterze doglądając ognia.

Głównym celem Okupacji Chalibskiej było przejęcie i zabezpieczenie sudeckich Magnetytów i jurajskiej Śmietany Hematytowej. W zamkach jurajskich i sudeckich Nie Ma Palatiów, a w Cieszynie jest tylko Rotunda.

W Kielcach Chalibowie dogadali się z baronami miedziowymi, o czym świadczy zbudowanie przez Chalibów Katedry Kieleckiej, ale w Przemyślu było inaczej. Chalibowie zbudowali tam na górze Zamkowej palatium z potem podjęli budowę ZAMKU i II palatium na stoku Katedralnym, co świadczy o zamiarze anektowania Wielkiej Soli Przemyskiej.

Na zamku Przemyskim pokazywano mi wykop fundamentowy z ZASYPANYMI szczątkami ludzkimi, które uznałem za ciała Pomordowanych Chalibów, które wrzucono do wykopu fundamentowego i zasypano gruzem z Rozbieranego Platium jako NIEPOTRZEBNEGO w związku ze zmianą planu zamku. Skoro zaś Palatium Nie Było Potrzebne to nie był to Bunt a Operacja Wojskowa, dająca pewność, że Chalibowie NIE POWRÓCĄ. Przerwano też budowę II palatium, na którego miejscu zbudowano katedrę IMPERIALNĄ kultury lendzielskiej, która stoi do dziś.

Z tą operacją Wojskową łączę opanowanie przez kulturę lendzielską Metalurgii Cieszyńskiej na jurajskiej rudzie i cieszyńskim węglu, której POMNIKIEM są Zamki Jurajskie. CIESZYN znaczy Wielką Radość, więc z CZEGO SIĘ TAK CIESZONO ??? Otóż opanowanie metalurgii cieszyńskiej Umożliwiało ZAŁOŻENIE CHIN. Nareszcie ktoś powiedział o ukrywanym przez 60 lat GENETYCZNYM związku Cywilizacji Chińskiej z kulturą trypolską na Ukrainie, co ja uzupełniłem, że Farbiarstwo WYNALAZŁA kultura trypolska, gdyż najlepszy czerwiec polski jest na Podolu.

To pociąga Domysł, że kultura grobów Katakumbowych na Ukrainie i w Południowej Rosji była efektem handlu Miedzią Kielecką i żelazem cieszyńskim. Sięgnąłem do Wikipedii i znalazłem blog Praindoeuropejska Geneza Słowian a w nim późnomezolityczną kulturę janosławicką i przedneolityczną kulturę choinicko-pieńkowską. Kultury te mają w grobach OCHRĘ, co ja uważam za pozostałość SAPROPELITU – otrzymywanego ze skuwania magnetytu z lignitem z węgla brunatnego. W Rytnie pod Skarżyskiem znaleziono PALEOLITYCZNE wyrobisko Śmietany Hematytowej.

Uważam sapropelit za I etap metalurgii żelaza. Archeologicznym centrum sapropelitu są Czechy, ale u nas wielkim eksporterem sapropelitu – zwanego Świńskim Żelazem – była Świdnica. Tak jak groby JAMOWE były naśladownictwem Półziemianek tak groby Katakumbowe SZYBÓW górniczych a najbliższym ośrodkiem górniczym były Góry Świętokrzyskie.

W filmie KRYPTY KRÓLÓW SŁOWIAŃSKICH NA ŁYSEJ GÓRZE https://www.youtube.com/watch?v=9fRDZCrzS58// są 2 istotne informacje: Krypty Królów Słowiańskich zostały spenetrowane przez komunistów w latach 60 i ZATOPIONE dla utajnienia; a II istotną sprawą jest kontr-argument ich funkcji hydrotechnicznej: TYNKOWANIE GLINĄ – czyli SPRZED Zaprawy Murarskiej. Znaczy to, że budowniczowie Krypt posiadali narzędzia STALOWE do cięcia skały, ale NIE ZNALI TECHNIKI MURARSKIEJ i Cegły Duńskiej. Byli to więc NIE Królowie, ale Baronowie Wielkiej Miedzi Kieleckiej.

Cywilizację zaczęła się od Kapitału a ten powołała metalurgia żelaza. Metalurgia znana jest w Archeologii Geologicznej, ale według danych bliskowschodnich to Wynalazcami Żelaza byli Chalibowie czyli Pepiki. Najbardziej pierwotnymi zamkami w Europie są jurajskie i sudeckie, które łączyłem z jurajską Śmietaną Hematytową i Magnetytami Sudeckimi. W Polsce znaleziono jednak NAJSTARSZY zamek w Bardzie Śląskim – niewątpliwie CZESKI, bo takie zamki występują w Niemczech Środkowych aż do Renu jako Strażnice. Najstarsze Rotundy są też w Czechach a w Pradze jest ich z kilka.

Rotundy są też w Polsce a najstarsza na zamku cieszyńskim, który był ośrodkiem Metalurgii Cieszyńskiej, na cieszyńskim węglu koksującym i jurajskiej rudzie. Ponieważ zamki jurajskie łączyłem z greckim bogiem Prapoczątku Juram-Uranosem to zamki jurajskie przypisywałem też jemu

. Leciwy Apollo został zaproszony z Cieszyna do Wrocławia, gdzie przeniósł miasto z Osobowic na Wyspy Odrzańskie, wypędził Chalibów z Kłodzka i Wałbrzycha oraz zdobył na nich lub utworzył metalurgię stali stopowej na chromitach ślężańskich.

Następcą Apolla był Pan, który wychował się w Olimpionie-Pradze i zrobił karierę nad Renem. Wobec zagrożenia przez Chalibów został wezwany do Wrocławia, których pobił i zdobył Olimpion-Pragę. Potem przeniósł metalurgię stali stopowej z Sobótki do Kielc, aby zabezpieczyć ją przed Chalibami. Pan UWOLNIŁ LUDZI OD GŁODU, co wypada rozumieć jako podjęcie masowej produkcji PŁUGÓW SKIBOWYCH.

Pan miał 3 synów: greckiego boga Prapoczątku Jura-Uranosa, Bublina i Karcza. Po śmierci Pana wybuchła wojna sukcesyjną, Jura i Bublina z Karczem, ale Karcz utrzymał się na lewym brzegi Wisły i w Rudzie Śląskiej. Dysponując technologią Stali Stopowej podjął budowę WAWELU przesiedlając ludność Duczy-Krakowa do Piły Pomorskiej oraz budując Stolicę Europy w Bydgoszczy. Pobity Jur wyjechał z kochanką na Ural, gdzie zbudował Białokamienną Moskwę, a po powrocie nad Wisłę został wykastrowany za namową swej żony przez syna Chronosa.

O ojca upomniał się jednak starszy syn Jura, Krok z Olimpionu, który wygnał Chronosa z Duczy i zbudował w Tumie Łęczyckim MODEL mauzoleum Jura, które zostało zbudowane na Wawelu z kryptą Świętego Leonarda ze SMOKIEM jako Strażnikiem grobowca Jura. Chronos uciekł do Kazimierza Dolnego, gdzie budował cytadelę oraz Megalityczny Płock.

Krok został zamordowany przez swego zięcia Chęsę-Hanysa-Hanzę-Hansa-Amfiktiona, który gościł króla Tartessu-Tangeru B(r)ahusa, z którym podpisał konwencję na dostawy żelaza i stali do Iberii i Berberii. Pamiątką tego jest zamek w Toledo jako naśladownictwo zamku w Płocku - kopii zamku Ateny w Bratysławie. Przy pomocy architektów z Tartessu Chęsa podjął budowę kremlinów kieleckich jako STALOWNI, które zachowały się jako klasztory cysterskie, gdyż są przy strugach energetycznych. To było przyjęcie GURTOWEJ architektury romańskiej. B(r)ahus pływał do Brazylii statkiem POKŁADOWYM.

O dziada upomniał się jednak wnuk, syn Ateny i Hefajstosa Erychtonos z Bratysławy, który wygnał Chęsę z Duczy-Krakowa, Ponieważ nie mógł zdobyć bronionego przez Chęsę Poznania to zbudował palatium na Ostrowie Lednickim gipsem z Włoszczowej, którego tynk zabarwił lazurytem z Afganistanu – zawsze wielokrotnie droższym od złota. W odpowiedzi na to Chęsa, który podjął budowę romańskiej fary poznańskiej, też otynkował palatium na Ostrowie lazurytem.

Chęsa oddał jednak Erychtonosowi dorzecze Odry i powrócił do Behemii. Ze sprawą tą wiąże się prawdopodobnie podział kultury naddunajskiej na lendzielską i rosneńską na Dolnej Odrze, Wałach Śląskich i Średniogórzu czesko-morawskim.

Za Solidarności I znaleziono pod spaloną palisadą krakowskiego Okołu Skarb Wiślan, który Dla Zalegalizowania wystawiono we wrocławskim Muzeum Archeologicznym. Zażądałem usunięcia tego jako fekalia Krakowskiej Szkoły Archeologicznej szofera Hitlera Oskara Schindlera. Był to bowiem fundusz na budowę katedry I w Visby na Gotlandii dla dostaw rudy szwedzkiej. Gdy doszło, że PIES SZCZEKA A KARAWANA IDZIE DALEJ TO to zacząłem krzyczeć, że DAJĘ ZŁOTO AFRYKI ZA ZABICIE ŻYWCA KRAKOWSKIEGO OD ZAWODOWEGO KOPULANTA, żeby pokazać, że karawana ze Złotem Afrykańskim zwycięstwem Nie Jest – no i Ali Akca strzelił papieżowi w brzuch. Złoto Afryki miałem bowiem ja a nie żydowskie wypierdki szofera Hitlera.

Erychtonos wprowadził Walutę w postaci PIERŚCIENI z Wielkiej Miedzi Kieleckiej, za które jego wnuk Chejron z Płocka budował STONEHENGE, o czym mówi Władca Pierścieni Tolkiena. Niezadowolony z aneksji Brytanii przez Płock i lewego brzegu Renu przez Olimpion Tartess wysłał do Europy amerykańskich Egejów i Hellenów, których zakwaterował we Włoszech i Brytanii.

Egejowie Prometeusza chcąc zdobyć metalurgię żelaza wyprawili się do Bohemii. Pośpieszył tam Łabą Chejron, ale został pojmany przez Prometeusza i przykuty do pręgierza na Chojniku. Popłynął tam więc Posejdon, który pojmał Prometeusza i przykuł w miejsce Chejrona, co się nazywa PROMETEOMACHIĄ. W czasie Prometeomachii wynaleziono Cegłę Duńską, wytwarzaną do dziś a Posejdon podjął Cegłą Duńską budowę POSONIUM-Poznania. Wystawił też Pomnik sobie jako PANOSZY OCEANÓW w postaci Koszar Pruskich. 40 lat temu musiałem wykonać Salto Mortale – choć bez ŚRUBY Olgi Korbut – że Koszary Pruskie na cytadeli to zamek LECH. Okazało się jednak, że Lech był poniżej a koszary to Pałac Imperialny Posejdona.

Wkrótce po Prometeomachii wybuchała WOJNA BOGÓW o Panowanie nad Światem. Najstarszy syn Posejdona Buzyrys napadł na Asklepiosa ze Lwowa, ale zginął. W odwecie Asklepios dokonał podboju Powiśla, Małopolski i Śląska Lewobrzeżnego, ale II syn Posejdona Inachos bronił się we wrocławskim zamku Biskupim i w Wałbrzychu. Wcześniej Inachos zbudował wspaniałą farę wrocławską, która stała się wzorcem far południowoniemieckich i meklemburskich, co przeniosło Wojnę Bogów na kanał La Manche i Zatokę Biskajską, pomnikiem czego jest emporium Żelaza Śląskiego w Mont-Saint-Michel.

Podczas Szamotania się Asklepiosa z Inachosem we Wrocławiu syn Asklepiosa Machaon podjął budowę metalurgii Powiślańskiej z centrum w Toruniu, na szwedzkiej rudzie i lubelskim węglu, co Bankrutowało Posejdonidów. Ci wyszli spod Szacha aliansem matrymonialnym syna Inachosa Foreneusza-Francjona z Pragą z Olimpionu-Krokowa.

Na mocy Pokoju bratanek Posejdona Ajgialos-Ogiges oddał Asklepionidom Wybrzeże Bursztynowe i podjął warsztatem fary Bieckiej budowę Ogigii-Gdańska jako centrum metalurgii Kaszubskiej, na szwedzkiej rudzie i cieszyńskim węglu.

Dr Franc Zalewski, który zbadał 8 kamieniołomów krakowskich stawia pytanie, KOMU była potrzebna taka ilość kamienia i wapna, z czego można było zbudować Kilka Średniowiecznych Krakowów ??? Może dla Malborka? Ponieważ dr Zalewski twierdzi, że kamieniołomy krakowskie został OPUSZCZONE RÓWNOCZEŚNIE 8 tysięcy lat temu to suponuje, że budowę Malborka i Torunia Ukończono WÓWCZAS.

Dr. Zalewskiego Wspiera ostatnie datowanie PRZEKOPANIA BOSFORU: 5600 lat pne. Pouczałem go, że Neolityczne Kamieniołomy Krakowskie pracowały na budowę Kanału Przemysłowego, po ukończeniu którego opuszczono je, bo lepszy i tańszy był wapień z Chrzanowa. Jestem mu wdzięczny za wykazanie, że OSTATNIE zamki jurajskie budowano Techniką Kamieniołomów Krakowskich.

Ajgialos-Ogiges zbudował Kanał Przemysłowy i Wspaniały Gdańsk, który zainicjował tzw. Gotyk Nadwiślański, który jest Konstruktywizmem Ceglanym. Wniosek z tego wyciągnął Machaon, który przetworzył Konstuktywizm w ARCHITKTURĘ. Jeszcze dalej poszli Francjon z Wrocławia, którzy dysponując najlepszym kamieniem budowlanym i architektonicznym stworzyli Architekturę Nadreńską – CHLUBĘ NIEMIEC. Symbolem pojednania między obu dynastiami były zbudowane według jednego planu zamki Imperialne: OVERSBURG w Kolonii i AMAZON w Płocku, od którego pochodzi nazwa Mazowsza.

Na konsekracji świątyni Apollina, obecnie sobór Sofijski w Nowogrodzie-Hiperboreii, Lyrkos poskarżył się, że Nie Ma Syna, na co Arcykapłan odpowiedział: SPŁODZISZ SYNA JAK WYJDZIESZ NA LĄD. Ten śpieszył się więc do Gdańska, ale koło Gotlandii nagabił go król Hellenów Stafylos zapraszając na swój statek. Ten musiał się zgodzić, gdzie Grek zapodał mu wieść minorową: INNACHOS UMARŁ A DZIADOWIZNĘ ZAGARNĄŁ STRASZY BRAT KORFEUSZ, więc jeśli chce postawić nogę na ojczystej ziemi to niech kopuluje jego córkę Hemiteę, która nalewała doskonałe wino z Atlasu... CÓŻ MIAŁ ROBIĆ? a urodzony przez Hemiteę Bazylios kosztował go UZNANIE zaboru Nadrenii i Meklemburgię.

Stafylos i Lyrkos z najstarszą siostrą Śnieżką z Pragi wygnali Kara-Korfeusza na Złoty Róg, gdzie ten zabrał ze sobą Seta, którego Śnieżka wygnała z Włoch za wybicie oka bratankowi Horusowi. Tam Korfeusz przekopał Bosfor i zbudował Pont nazwany potem TROJĄ, a Set Hissarlik i skąd Morze Egejów.

Po śmierci Eurydyki-EUROPY, dla której Kar zbudował dwukonchową kopię HAGIA SOPHIA czterokonchu w Bydgoszczy, Kar przeniósł się na Dunaj, gdzie w Budzie podjął przebudowę zamku Pana na Pałac Habsburgów oraz budowę Nowej Stolicy Europy w Sarajewie na przewłoce Dunaju z Adriatykiem jako tańszej od drogi mulnej Karawanki. Pamiątką tej Nowej Stolicy są PIRAMIDY BOŚNIACKIE. Aby Kar nie anektował NILU Śnieżka kazała Izydzie z Włoch założyć EGIPT.

Kalisz nie jest Najstarszym Miastem Polski, bo został zbudowany przez Kara na drodze, którą pędzano bydło czarnomorskie na Woliń dla Skandynawów. Wspaniały Szczecin zbudował zaś syn Lyrkosa i Hemiteii BAZYLIOS. Czesi nazywają Szczecin OSTATNIM, bo tam kończył się ich spław z wełną dla Skandynawów, którzy nazywali Szczecin Burstenburg czyli SZCZEĆ od Wełny. Po zbudowaniu Szczecina budowa infrastruktury miejskiej Polski była właściwie ukończona, toteż dalsze budownictwo ceglane ograniczała się do konserwacji.

Większą akcję budowlaną podjął dopiero w XXXV wieku pne syn rybaka z Helgolandu Gereon-Gerwazy, który studiował w Iberii i zrobił karierę na handlu czerwonym bydłem polskim. Opanował pokojowo dorzecze Wisły i zbrojnie Odry, tworząc II fazę GRECKIEJ kultury pucharów lejkowatych. Dokonał podboju Brytanii, gdzie jego wojownicy podpisali się na megalitach Stonehenge setkami rytów Toporów Bojowych z Krakowa. Oddał Brytanię Kolonii i wyprawił się na Wołgę, która otrzymała jego imię GERROS-O'ARROS – skąd Rosja. Podjął też budowę cytadeli krakowskiej GOrGOLIN-GARGAMELL-GERMANIA, gdzie była i jest katedra ATENY.

Podczas błogiego spławu Gerwazego Wołgą Tyfon z Pragi zabił jednak dwóch jego wodzów a potem i jego. Pokój zawarła córka Gerwazego, hrabina kłodzka Waleska Złotowłosa. Gdy została wybrana przez Sejm na Królową to wstrzymała budowę mauzoleum Gereona jako zdobionej motywem SZNURA Katedry, od czego pochodzi GROBOWY rytuał kultury pucharów lejkowatych zwany kulturą ceramiki sznurowej, i zbudowała ojcu wawelską katedrę OBECNĄ.

To daje Najlepszą Stratygrafię Architektoniczną, bo krypta grobowa Gereona została kilkakrotnie powtórzona. O ile jednak krypta grobowa na Wawelu jest przepalona i otynkowana to bliźniacza jej krypta Waleski w katedrze wrocławskiej jest pięknie zeszklona fosforem z Annopola, bo NAUCZONO SIĘ szklić Lejzną.

Analogiczne szklenie zamków szkockich wytłumaczyłem tym, że do Wrocławia przypływali Łabą i Odrą lordowie szkoccy, którzy oglądali mauzoleum Waleski i kupowali fosfor dla szklenia swych zamków. Ponieważ dostarczali żelazo śląskie na Maltę to zorientowali się, że w Maroku są duże zasoby fosforu, który dostarczali do Ameryki Południowej, gdzie powstała architektura murów Poligonalnych odlewanych LEJZNĄ.

Kolejną akcję budowlaną podjął Zeus z Poznania w XXVI wieku pne. Przebudował on Zamek w Helsingorze na ZAMEK HAMLETA, bo urzędował tam Mieszko Bolesławowic, oraz zbudował na Wałach Chrobrego zamki GRYF i GRABOWIEC. Zalecał się do Hery w Pradze, która miała humory. Ta zerwała Zaręczyny i kazała swemu marszałkowi Heraklesowi pobić Zeusa, co ten zrobił skutecznie. Wykorzystał to Tartess wysyłając dla zdobycia metalurgii żelaza amerykańskich Serenów, którzy dokonali inwazji Pomorza.

Wobec tego doszło do Pokoju Pragi z Poznaniem, ale Zeus zażądał odsunięcia Heraklesa, który go upokorzył więc Hera po pobiciu Serenów na Wolinie wysłała Herkulesa do Hiszpanii.

Na Wolinie zginął Wandaluz, któremu Serenowie zbudowali w Krajnie Najwspanialszy Grobowiec Megalityczny a jego następca Szreniawa zdobył MARAKANDĘ-Bydgoszcz, którą nazwano na cześć Wandaluza WENEDĄ, i zawarł w sojusz z Egiptem, który jako kultura pucharów dzwonowatych dokonał podboju Europy. Serenom dostała się jej Czwarta Część. Zeus z Herą uciekli do Troi na Złotym Rogu, gdzie założyli Królestwo Bosforańskie.

 
 
« powrót|drukuj