Skip Navigation
 

06. EUROPEJSKA ATLANTYDA

Wawel

https://www.google.com/search?q=wawel+zaginiony&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.1655734j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


WSPANIAŁY WAWEL zaczął budować Pan z Wrocławia po zdobyciu glinianej Duczy, której ludność przesiedlił do Piły pomorskiej, i wznósł na wzgórzu zamkowym katedrę na kolumnach z NEFRYTU jordanowskiego nazywaną KAMIENIEM INDYJSKIM. WYŚMIEWANA, zniszczona podczas wojny i rozebrana przez Gierka fara pilska była Pamiątką tego przesiedlenia.

Zachowana częściowo rotunda Feliksa i Adaukta była MODELEM Świątyni Impertialnej najstarszego syna Pana z Wrocławia Jura-Uranosa jako konkurencji wzniesionej przez jego najmłodszego brata Karcza WALLAHALI – Lili Wenedy w Bydgoszczy, której dwukonchową kopią jest Hagia Sophia jako mauzoleum Eurydyki-EUROPY. Ponieważ było to MAŁPOWANIE więc Jur-Uranos wyniósł się do MOSKWY.

Krok z Pragi po wygnaniu z Duczy Chronosa zbudował MODEL mauzoleum Jura w postaci Tumu Łęczyckiego, który POWIĘKSZONO w postaci wawelskiej katedry ROMAŃSKIEJ. Zachowała się krypta św. Leonarda jako Grobowiec Jura z ULUBIONYM Gadem Moskiewskim czyli SMOKIEM WAWELSKIM. Ponieważ Olimpion i Duczę nazywano KROKOWEM to dla odróżnienia Duczę zaczęto zwać KrAkowem.

Kolejnej przebudowy Wawelu dokonano po śmieci Gerwazego, dla którego zaczęto wznosić KATEDRĘ Gereona. Córka Gerwazego Waleska Złotowłosa przerwała jednak tą budowę i wysłała warsztat do Wiślicy, który po przebudowaniu fary I na II wyjechał do Kamienia, gdzie wzniósł Katedrę Pomorską, a Waleska zbudowała ojcu OBECNĄ Katedrę Wawelską z kryptą Grobów Królewskich, co jest Najlepszą Stratygrafią Architektoniczną.

Kolejnej przebudowy Wawelu dokonali Egipcjanie kultury pucharów dzwonowatych budując kasztel Marii Egipcjanki. Z tego zachowały się tylko baszty Sandomierska i Senatorska, gdyż Leszek Złotnik kazał zburzyć ten kasztel i zbudował Pałac Królewski, nazywany KUCHNIAMI AUSTRIACKIMI. Jeden historyk sztuki mówił, że znalazł w AUSTRII Granitowe Schody wawelskiego Pałacu Królewskiego.

Wawel był zamkiem Biskupim a gruntownej przebudowy Wawelu dokonał po bitwie nad Mozgawą biskup Falkon Lis z Częstochowy, który od słynnej wawelskiej kolumnady został przezwany PEŁKĄ czyli Kolumną. Po Ograbieniu, Spaleniu i Zburzeniu zamku Królewskiego GOrGOLIN-GARGAMELL-GERMANIA przez Jana Luksemburskiego Władysław Łokietek zarekwirował Biskupi WAWEL, który prawem kaduka stał się zamkiem Królewskim. Gdy proponowałem Eminencji rewindykację Wawelu to dowiedziałem się, że Wawel jest własnością Watykanu – czyli że Kuria scedowała Prawa Własności Wawelu na Rzym ???

Kazimierz Wielki po zbudowaniu sobie moskiewskiego KREMLA oddał Wawel żakom jako Bezdomnym po spaleniu przez mieszczan uniwersytetu Włastów na Kazimierzu, ale Andegawenowie wygnali żaków z Wawelu.

Cały Wawel był pokryty złotymi GOMUŁKAMI z rzygulcami. Gomułki zachowały się tylko na kaplicy Zygmuntowskiej, którą ocalił przed Augustem Mocnym biskup Szaniawski, który OBUDOWAŁ WAWEL zamurowując kolumny Pełki barokowymi arkadami.

Adolf Hitler przeniósł nazwę GERMANIA z Krakowa do Berlina. Ponieważ Niemcy nie miały pałacu Imperialnego to cesarz Wilhelm II chciał zbudować takowy na Cytadeli poznańskiej pod nazwą GERMANIA, ale nie zgodził się Sztab Generalny proponując Wały Chrobrego, gdzie zaprojektowano GODNY pałac secesyjny. W Poznaniu cesarz zbudował sobie PRZEDROMAŃSKI zamek Rezydencjonalny, który ja przechrzciłem na POSONIUM.

Ponieważ Sejm Galicyjski we Lwowie był w zamku Kazimierzowskim to na Galicyjski Cesarski Zamek Rezydencjonalny wyznaczono WAWEL. W Polsce jest jeszcze III zamek Cesarski, w LUBIĄŻU, nie licząc nieistniejących GERMANII i AMAZONA.