Skip Navigation
 

46. Ann Ben

Dokumenty: DEKLARACJA POLICJI TOGO, ŻE KAPITAŁ JEST WŁASNOŚCIĄ JULIUSZ JERZEGO PRAWDZICA-TELLA; AKT ZGONU JULIUSZA JERZEGO PRAWDZICA-TELLA wydany na podstawie Aktu Zgonu III.RP; ZDJĘCIE MINISTERSTWA FINANSÓW III.RP z Mateuszem Morawieckim i Jojne Danielsem oraz znaczek Poczty Izrael z ADOLFEM HITLEREM są BLOKOWANE w Internecie.

SĄD REJONOWY Wrocław-Krzyki, V-VII Wydział Karny, Dot. (0 DS 892.2021)

Dziś o godz. 11;20-30 wysłuchałem Rozprawy odnośnego Sądu. Sąd zapytał, czy Podtrzymuję Zaskarżenie w Całości, na do odpowiedziałem, że PODTRZYMUJĘ ZASKRŻENIE W CAŁOŚCI, na co Sędzia kazała mi wyjść, co uczyniłem. Po kilku minutach wezwano mnie ponownie i odczytano Wyrok, z czego pamiętałem, że PONIEWAŻ POSTĘPOWANIE DOWODOWE ZOSTAŁO DOKONANE TO SĄD UTRZYMUJE JE. WYROK JEST PRAWOMOCNY. Zapytałem, czy mogę otrzymać Wyrok, na co Sędzia odpowiedziała, że na Pisemny Wniosek do kancelarii Sądu Wrocław-Krzyki.

Przypominam, że skarżyłem się na NIEFORMALNOŚĆ UMORZENIA przez Prokuraturę Rejonowa Wrocław-Krzyki postępowania PRZECIW Adrianowi Konopce (Sygn. Akt 4358-0.Ds. 892.2021.4358-0.Rz.229/22 z 14.V.2022r) NA POSTAWIE NIEPRAWOMOCNEGO Wyroku Sądu Okręgowego (I Wydział Cywilny: Sygn. akt: I C 1808/20 z 5.V.2022r.). II sprawą jest Kłamstwo Sądowe. Ponieważ w Zrzeszeniu Radców Prawnych pouczono mnie, że w Polskim Prawie nie ma KŁAMSTWA SĄDOWEGO to przekwalifikowałem to na ROZBÓJ SĄDOWY.

Wyartykułowałem ten Rozbój Sądowy. Posiadam ZAŁĄCZONY do Aktu Oskarżenia (Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, II Wydział Cywilny, 25.11.2020) DOWÓD w postaci Przesłuchania Powoda czyli mnie i Pisemne Zeznania Świadków DOMOWNIKÓW: a/ Anna Rodko// b/ Krystyna Wilk// c/ Małgorzata Kubiszewska// d/ Jolanta Bujak// e/ Elżbieta Augustyn// f/ Balbina Luboińska// g/ Leon Sus// h/ Vladymir Volk// i/ Maria Volk.

Wszystkie te Zeznania były na modłę, że ZACHOWANIE OSKARŻONEGO WOBEC MOJEJ SIOSTRY BYŁO NIKCZEMNE I KARYGODNE, co było POWTARZANE Przed Sądem, ale ZNIKNĘŁY z Akt Sądowych, na co skarżyłem się i były też POMIJANE w Protokole.

Moja NAGANA Uzasadnienia Wyroku była też POMINIĘTA w obu Instancjach Odwoławczych BEZ Carskiej Wymówki wobec Kodeksu Napoleona, co jest MAŁPIĄ JURYSDYKCJĄ STANU WOJENNEGO I SOLIDARNOŚCI. Gdy Ambasada Republiki Federalnej Niemiec powołując się na Konwencję Prawną żądała Zeznań przed POLSKIM PROKURATOREM w/s Prokuratora Wojewódzkiego Koguta i MSZ Adama Rapackiego to Czesław Wójcik odpowiadał, że przez Małpą Stalinowską z SOLIDARNOŚCI Zeznawać Nie Będzie.

Z kradzionych mi przez policję polityczną dokumentów, którą w Polsce jest według FBI Mossad-KGB, wynika, że Gorylem Stalinowskim jest Nadrabin Zbigniew Ziobro. Jest on MOIM Strażnikiem Więziennym Organizacji Narodów Zjednoczonych (http://wandaluzja.pl/?p=p_412&sName=43.-historiozofia) który według Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości TOGO wydał mi Akt Zgonu dla GRABIĘŻY MEGO KAPITAŁU.

 
 
« powrót|drukuj