Skip Navigation
 

48. DZIENNIK

10.IX.2022: Wystawa SKARB WIŚLAN za Solidarności I we wrocławskim Muzeum Archeologicznym była dla UZNANIA przeze mnie Krakowskiej Szkoły Archeologicznej szofera Hitlera Oskara Schindlera, który z Żydami szukał złota. Hitlerowcy starali się skłonić do tego archeologa Leona Kozłowskiego, ale ten nie zgodził się więc go zamordowali.
Ja ZAPROTESTOWAŁEM tą wystawę z racji Złota Afryki, gdyż po Zaakceptowaniu SZALBIERSKIEGO Skarbu Wiślan traciłem kontrolę nad Złotem Afryki, toteż po załatwieniu sprawy formułą PIES SZCZEKA A KARAWANA IDZIE DALEJ zacząłem krzyczeć DAJĘ ZŁOTO AFRYKI ZA ZABICIE ŻYWCA KRAKOWSKIEGO OD ZAWODOWEGO KOPULANTA. Byłem Na Swoim, bo Skarb został odkryty pod spaloną palisadą Okołu I, co dawało możność Datowania dendrologicznego i węglowego, a to, że tego nie zrobioną jest ŚCIEMĄ.
ŚCIEMĄ było również nie dopuszczenie do głosu Komendanta Szarych Wilków Celika, który BYŁ Uczestnikiem Zamachu i MIAŁ WIEDZĘ, ale włoscy śledczy woleli 150 Wersji Cyngla, który według Celika "pojęcia nie miał". Celik przyjechał do Warszawy, żeby złożyć zeznania w Polsce, ale go NIE PRZYJĘTO, co świadczy, że WIELKĄ ŚCIEMĄ jest nie Wielka Lechia, ale jurysdykcja włoska i polska. Proponuję więc panu Czesławowi Białczyńskiemu zaskarżenie do sądu LŻENIA Wielkiej Lechii i wyegzekwowanie od jurysdykcji włoskiej 50 milionów dolarów za Światowe ŚCIEMNIACTWO.

11.IX.2022:
Panie Czesławie, ma Pan z tej afery tylko JEDNO wyjście: ZASKARŻENIE Lżenia Wielkiej Lechii przez Zawodowych Ściemniaków na podstawie Ściemniania sprawy przez NIE-ODATOWANIE Skarbu Wiślan techniką dendrologiczną i węglową oraz NIE PRZYJĘCIE zeznań komendanta Szarych Wilków Celika, który przyjechał ze Skargą do Warszawy.
To daje Panu 50 milionów dolarów za ŚCIEMNIACTWO ŚWIATOWE, które Włosi będą się starali przerzucić na Prawo i Sprawiedliwość. Z tego 20% należy się mnie za Znaleźne Napoleońskie i Fajterstwo a 80% jest do podziału między mnie, Pana, Celika i Sipińską.
Jeśli Pan się BOII to może Pan dokonać Datacji na podstawie PALI Okołu I, ale z powiadomieniem mnie, żeby uniknąć kolejnego Oszustwa. - Proszę potraktować moją deklarację jako ULTIMATUM – bo mi nic innego nie pozostaje - a przy okazji może Pan ściągnąć kontrybucję z Michnika, do której ja nie roszczę.

12.IX.2022: Grecką pieśń o WSPANIAŁOŚCI LECHITÓW mogła napisać Olimpiada: https://www.youtube.com/watch?v=-1G8s_Igc9o// Nie zdziwił bym się, gdyby to był Hymn Aleksandra Wielkiego.

13.IX.2022: Pogańskie RADIO LECHIA:
"Grecka pieśń Lehites Malakes sławiąca potęgę naszych Lechickich przodków i ich niepokonanego Imperium! SZOK dla zwolenników zakłamanej wersji naszych dziejów!"
Jednym słowem DOWOJOWAŁSIA. Ja prowadziłem Dziennik na stronie WAWEL ZAKŁAMANY blogu Białczyńskiego KRAKÓW ŚREDNIOWIECZNY, który Białczyński musiał ZLIKWIDOWAĆ i pozostawić Wawel Zakłamany jako BLOG. Teraz czekam na proces sądowy Urzędowych Lżaczy WIELKIEJ LECHII.

13.IX.2022: Olimpiada władała Złotem Siedmiogrodu 13 lat a Antoniusz KILKADZIESIĄT. Jest więc pytanie, czy Olimpiada zdołała zbudować Pierwszą Aleksandrię?
Na obrazie z archiwum Sejmu Śląskiego (?) TRYUMF PIERWSZEGO ZDOBYCIA RZYMU mamy Łuk Tryumfalny jako Wschodnią BRAMĘ forteczną na miejscu dworca Kraków Główny a po II stronie promenady powtórzony w Rzymie Panteon jako Rotundę Wotów Tryumfalnych. Po zajęciu przez Macedończyków Krakowa Aleksander napisał do Arystotelesa o ZAJĘCIU WAŻNEGO LECHICKIEGO MIASTA 'CARACAU' OD STRONY PANONII, ALE BARDZIEJ LUDNEGO NIŻ BOGATEGO, gdyż krakowiaczi pochowały swoje bogactwa.
Ta LUDNOŚĆ Krakowa jest znamienna, gdyż Aleksander wychowywał się w Atenach, które miały pół miliona mieszkańców i były Hołdownikiem Gdańska, co do Krakowa SCHEDLA absolutnie nie pasuje. Filip II Macedoński był zaś hołdownikiem NIE Teb, ale Antoniusza.
Nazwę PANTEON można tłumaczyć z greki jako Powszechny Bóg czy polszczyzny na Pan Anton, Pan Antoniusz, co odnosiłoby suponowany TRYUMF do zhołdowania Sarmatów Mongolskich KSINGÓW Książęcych, kiedy to zaczęto budowę Wielkiego Muru Mongolskiego – adaptowanego na Mur Chiński. Mur ten był potrzebny Antoniuszowi na granicę celną.
Z tego wniosek, że Antyczny Kraków był dziełem Antoniusza, który zginął w walce z Epirotami-Albańczykami i Macedończykami na Lechowym Polu pod Wiedniem w r. 339 pne ??? Olimpiada zaś adaptowała ten Kraków na PIERWSZĄ ALEKSANDRIĘ, na podstawie której zbudowano Aleksandrię Egipską.

PYTLOWANIE
Gierek napisał w Przerwanej Dekadzie: KANIA NIE BYŁ BOGATY Z DOMU I NIE KRADŁ, BO MYŚMY PATRZYLI NA RĘCE. A TO, ŻE ZOSTAŁ KREZUSEM TO PRZY ANDROPOWIE, KTÓRY FINANSOWAŁ PRZEZ KANIĘ WAŁĘSĘ.
KGB składała się z pionów: NKWD, SmerSza i UPA. UPA zostało wyeliminowane przez Gierka poprzez Hadad Lubawicz więc zostały żydowskie NKWD i nacjonalistyczna SmerSz. Ponieważ Andropow był oficjalnym Żydem i enkawudzistą to SmerSz chciała finansować swego najlepszego agenta z łupów Armii Czerwonej na tajnych kontach szwajcarskich, którymi administrowali bracia Janoszowie. Ten Najlepszy Agent przez wywóz kapitału technologicznego Jacka Karpińskiego do USA utworzył tam potężną agenturę, która OBALIŁA NIXONA.
Wobec tego NKWD dokonało prowokacji z porwaniem Księdza Popiełuszki, której wykonawca Piotrowski DAŁ SIĘ ZŁAPAĆ, żeby oskarżyć o Rozkaz Mordu generałów SmerSza. To dało Kanclerzowi Kohlowi powód do wydania jaruzelistom z NKWD Braci Janoszów, którzy trzymali tajne konta szwajcarskie SzmerSza, które zostały przejęte przez NKWD, wobec czego z finansowania Najlepszego Agenta SmerSza wyszły Nici. Walki uliczne we Wrocławiu były WOJNĄ SmerSza z NKWD. Jaroszewicz był generałem SmerSza a Jaruzelski generałem NKWD.
Piotrowski zeznał, że gdy Pietruszka przyszedł z Rozkazem: PRZESTAJEMU POLOWAĆ NA LUTRA, BIERZEMY CIELAKA to był tak ROZANIELONY, jakby wracał od Jaruzelskiego. Pietruszka był jednak ROZANELONY, gdyż Polowanie na Lutra było MORDĘGĄ. Luter, po polsku biały niedźwiedź, był dobrze pilnowany przez parafian i asekurowany przez SmerSz.

LUTER był potrzebny SmerSzowi dla ogłoszenia Śledztwa Gomułki-Chruszczowa PLANU RZYMSKIEGO a Satelitarnej Detekcji Złota przeze mnie. Gdy Nixon otrzymał Plan Rzymski to powiedział: CHERUBINIE HITLERA, POWIEDZ ROSJANOM, ŻE JAK ZAPĘDZĄ SWYCH ŻYDÓWDO GAZU TO AMERYKANIE PROTESTOWAĆ NIE BĘDĄ, za co po upadku Nixona Cherubin PRZEPRASZAŁ PUBLICZNIE Holokaustów. Sowieci nazwali jednak za to Nixona ANTYSEMITĄ, co było pretekstem obalenia Nixona PRZEZ NIEMCÓW, o czym teraz Bydlęta Polityczne nie pamiętają. Plan Rzymski zakładał granicę niemiecko-sowiecką Na WIŚLE, co się Nixonowi Nie Podobało.
Sowieci przekształcili wojnę ussuryjską w mandżurską, co komuniści chińscy skontrowali wyświetleniem w ambasadzie chińskiej w Paryżu dla Publicystów FILMOWEJ DOKUMENTACJĄ KATYNIA, co wiem z komunistycznego wywiadu wojskowego Jaroszewicza. Sowieci nazwali to HITLEROWSKĄ PROWOKACJĄ i powiadomili Waszyngton o Ataku Nuklearnym na Sto Miast Chińskich, na co Nixon kazał Cherubinowi odpowiedzieć, że wówczas US AIR FORCE DOKONA NUKLEARNEGO ATAKU NA 128 MIAST SOWIECKICH.

2 września 2022 o 09:53 Odpowiedz: https://ariowie.com/wielka-lechia-istniala-naprawde/
Milionowa metropolia Kraków w czasach królowej Wandy, co Niemca nie chciała, władczyni Wandali: CZY TROJA ZOSTAŁA ODKRYTA? - NA PEWNO NIE PRZEZ SCHLIEMANNA.
To, że znaleziony przez Amerykanów Kraków Wandy miał MILION MIESZKAŃCÓW i był Starożytną Aleksandrią zgadza się z mymi danymi, że Kraków i Aleksandria Egipska były budowane WEDŁUG JEDNEGO PLANU Dejnokratesa. Kraków za złoto Pangajonu-Siedmiogrodu - wówczas Największe na Świecie.
Dziękuję za deklarację, że Troja została Odkryta NIE PRZEZ SCHLIEMANNA.

Alternatywna historia świata
JAK BARDZO JEST SFAŁSZOWANA NASZA HISTORIA ? Stonehenge, starożytny zabytek, który co roku przyciąga miliony turystów, kryje w sobie […]
Globalna Świadomość, 1 września 2022
Gdy w r. 1965 zająłem się STONEHENGE to Tłumaczono Mi, że to jest relikt 10 Zaginionych Plemion Izraela, które popłynęły z Wenecji do Anglii, Zbudowały Stonehenge i Spłodziły Anglików.
W Moje Buty wszedł Erich von Daeniken, który TŁUMACZYŁ Budowle Megalityczne Techniką Kosmiczną. Mój kolega uniwersytecki Zbigniew Szymański pisał kilkakrotnie do koncernu ERICH VON DAENIKEN w intencji pośredniczenia między mną a Daenikenem, tłumacząc, że budowa Stonehenge nie miała nic wspólnego z Techniką Kosmiczną, gdyż była HYDROTECHNIKĄ.
Szwajcarzy zostali ZNOKAUTOWANI dwoma wydarzeniami: Saddam Husain zlecił SWISSAIROWI reformę bliskowschodniego rynku lotniczego - najlepszego na świecie - moim AEROBUSEM oraz Herezją Rosyjską, że Jerozolima Mojżesza była nad Bosforem, czyli że MIASTO POKOJU to majestatyczny tytuł Troi na Złotym Rogu. Mojżesz oblegał to Miasto Pokoju 10 lat, aż przypłynęli Ariowie i Słowianie, i WYMORDOWALI 10 Plemion Izraela, które z tej racji Nie Popłynęły z Wenecji do Anglii, Nie Zbudowały Stonehenge i NIE SPŁODZIŁY ANGLIKÓW.
W Obronie ANGLIKÓW wystąpili jednak Kadafi i jego totumfacki Berlusconi, którzy dostali Na Spłodzenie Anglików z Brukseli 10 miliardów Euro, z czego 6 użyli na budowę tamy MOJŻESZ a 4 na bunga-bunga. Zaklinałem ich, że ten Wenecki Mojżesz to Psu Na Buty wobec techniki moskiewsko-warszawskiej, którą UNESCO skosztorysowało na 678 MILIONÓW Euro.
Prawdopodobnie to z tego powodu Sarkozy kazał Kadafiemu obciąć BEZ ZNIECZULENIA stopę – żeby nie podnosił Stóp Procentowych? Niezależnie od tego ja domagam się od Unii Europejskiej kontrybucji w postaci zbudowania kopi Węgierskiej Wenecji nad Balatonem.
Przy mnie tańczył boczkaja hotelarz z Sokołowa Podlaskiego. Po ROZGROMIENIU przez Kadafiego i Berlusconiego Herezji Rosyjskiej pojechał do Macao, gdzie zbił fortunę na technice moskiewsko-warszawskiej graną pruskim krygszpilem. Chciał tą fortunę zainwestować w ratowanie Wenecji techniką moskiewsko-warszawską za 678 milionów E, ale nie dogadał się z weneckimi kamienicznikami. Kupił jednak konserwatorskie plany Wenecji, ożenił się z panną z Węgrowa i wyjechał do Las Vegas, gdzie zbudował bardzo tandetną kopię Wenecji, która okazała się NAJLEPSZA INWESTYCJĄ XXI WIEKU. Mówił, GDYBYM WIEDZIAŁ, ŻE TA TAKI INTERES TO BYM SIĘ ZAPOŻYCZYŁ.

17.IX.2022: Jak stwierdzili Szwedzi to nazwa GOCI nie jest skandynawska, ale reliktem Skandynawskiej Atlantydy nad Dolna Wisłą. Jeśli tak to nazwy GOTLANDIA, VAESTERGOTLAND i OESTERGOTLAND są reliktami repatriacji Ostrogotów włoskich w VI wieku, jak u nas francuskich Burgundów do Wielkopolski pod wodzą Hwali.
Według mnie nazwa GOCI pochodzi od Gdańska, czego wskaźnikiem jest GOHISSKANDZA jako Gdańsk Skandynawski, czyli prawdopodobnie Gdynia lub Stogi, będące we wczesnym średniowieczu miejscem werbunku najemników skandynawskich. Puck – będący w starożytności portem KILKAKROTNIE większym od Gdańska – to po skandynawsku SKŁAD, co ja tłumaczę Składowiskiem rudy szwedzkiej dla metalurgii kaszubskiej, gdzie ładowano Żelazo Gdańskie.
Tak jak Wizygoci dostarczali rudę dla metalurgii kaszubskiej z centrum w Gdańsku tak Ostrogoci dostarczali rudę dla metalurgii powiślańskiej z centrum w Toruniu, co było SKANDYNAWSKĄ ATLANTYDĄ, którą Szwedzi odnoszą do Bydgoszczy.

Wołoszański: PUTIN POPEŁNIA DOKŁADNIE TE SAME BŁĘDY, KTÓRE POPEŁNIŁ HITLER
Nie bardzo się z tym godzę. Napad Putina na Ukrainę to nie napad Hitlera na Związek Sowiecki, bo realia były i są odmienne. Wołoszański wymienia na I miejscu Niedobór Amunicji, toteż jeszcze w trakcie wojny z Polską Hitler nakazał budowę NAJWIĘKSZEJ wytwórni amunicji koło Bydgoszczy, która powinna po 7 kwartałach ruszyć.
Dziwne to, bo Austria i Czechy dysponowały NIEOGRANICZONYMI możliwościami w tym zakresie, ale mogło chodzić o amunicję TANIĄ. Znacznie większym problemem była benzyna węglowa: droga i niszcząca silniki, toteż czołgi niemieckie wymagały Kapitalnych napraw w Połowie drogi do Moskwy. Czołgi te miały też za mały kaliber dział, bo nie brano pod uwagę Takiej Wojny.
Szwankowała też doktryna wojenna i polityczna, która u Piłsudskiego była lepsza. Po Blamażu z nakazaną przez Rosjan aneksją Holsztynu, którą Prusy skontrowały Powstaniem Styczniowym obiecując Polakom Każdą Ilość sztucerów belgijskich, Rosja skapitulowała po 2 tygodniach Konwencją Alvenslebena więc sztucery były Niepotrzebne. Pomimo tej Konwencji wojna rosyjsko-pruska stała się nieunikniona.
W związku z tym powstał plan zainwestowania Skarbca Carskiego w leżący w Głębi Strategicznej KUZBAS, ale Skarbiec został Wycyganiony Troją Schliemanna jako szachrajstwem Długu Sułtańskiego, wobec czego wojna rosyjsko-pruska została PRZEGRANA przez Rosję już w Skiernewicach w r. 1884.
Ponieważ wiadomo było, że wojna w Europie Środkowej będzie OKOPOWA a w Europie Wschodniej MANEWROWA to powstał koncepcyjny plan zniszczenia twierdz rosyjskich w Polsce i wycofania armii Za Dniepr i Dźwinę, nad czym rozwodzi się Wołoszański. NISZCZENIE Twierdz Zachodnich podjęto wprawdzie w r. 1909, ale po kilku miesiącach Wstrzymano – w wyraźnym związku z potrzebą zniszczenia Galicyjskiego Zagłębia Naftowego, warunkującego Motoryzację i Broń Pancerną Wehrmachtu. Korpus rosyjski, który podczas bitwy pod Golicami przekroczył Karpaty NIE WYCOFAŁ SIĘ, co świadczy o Analfabetyzmie.
Stalin nadział się na pruską doktrynę wojenną, o której Nie Wiedział. Hitler kierował się zaś nie kalkulacjami sztabowymi, ale Doktryną Pruską a jeśli idzie o Putina to jego Imperializm napotkał społeczną granicę TAK DALEJ BYĆ NIE MOŻE, co się przejawia Kontestacją, co próbował przełamać napadem na Ukrainę.
Najważniejsi są Poeci, którzy się od Putina Odwrócili a ci co zostali to Pożal Się Boże.

Globalna Świadomość: TAJEMNICE IV RZESZY – CO ŁĄCZY HITLERA, OBAMĘ, MERKEL I ANGIELSKĄ ARYSTOKRACJĘ.
Według Wywiadu US NAVY to Barack Obama jest wnukiem Hitlera. Czytaj na: 46. ANN BEN

Pisałem kilkakrotnie, że domagam się od Unii Europejskiej KONTRYBUCJI za Płodzenie Anglików, w postaci zbudowania kopi Węgierskiej Wenecji nad Balatonem. Te 10 miliardów Euro dla Kadafiego i Berlusconiego pochodziły prawdopodobnie z puli pokerowej Eksodusu Biblijnego, wygranego przeze mnie komputerowym opracowaniem przez National Geographic, Sony i Bangalur Micosoft.
Poza tym żądam kontrybucji od Niemiec za GMATWANIE śledztwa Kradzieży Wszechczasów. Ostentacyjne Całowanie się Ursuli von der Leyen z Pierwszą Damą Ukrainy może świadczyć o darowaniu WYTROPIONEGO przeze mnie Pawiego Tronu dla Kijowa. Ja nie jestem Przeciw, ale najpierw muszą być zrobione przez Czechów kopie dla Delhi, Drezna, Warszawy, Moskwy, Mińska i Wilna.
Kontrybucją dla mnie może być Znaleźne Napoleońskie 250 milionów dolarów. AKTUALNE PRAWNIE Znaleźne Rzymskie wynosi 1,5 miliarda dolarów.

TVP 3 Na Żywo, 18.IX.2022; 9:25
Budowa Europortu Lotniczego BERLIN była SABOTOWANA, bo ładowania MILIARDÓW w Nieaktualność nie miało sensu. Budowa EUROPORTU dla Nowej Techniki Lotniczej AEROBUSA była bowiem 10 czy 20 razy TAŃSZA. Budowa ruszyła z Kopyta dopiero gdy BINLADEN-Bush kazał SKATOWAĆ mego pełnomocnika w NASA ze skutkiem 11 miesięcy leczenia, gdyż transport i komunikacja MOIM Aerobusem są ZA TANIE, ZA KOMFORTOWE i ZA BEZPIECZNE, tak jak trakcja samochodowa na moim VDTW, co ZAGRAŻA kapitałowi żydoarabskiemu.
Uważam, że podobna sprawa jest obecnie z Europortem MAZOWSZE, który był potrzeby dla wywozu Złota Włastów do Izraela. Sprawę Złota Włastów załatwili w Waszyngtonie i Tel Awiwie Bracia Kaczyńscy płacąc PO 750 Tysięcy Ton Złota, którą to dolę zawiózł do Waszyngtonu na 23 statkach niejaki Witta, co ujawniła Izba Lordów. Złoto to zostało ZAREJESTROWANE przez Fed jako urobek z Satelitarnej Detekcji Złota, co ZAPROTESTOWAŁEM na rzecz Skarbca Włastów w Modlinie.

Wojciech Orliński, Nowa Biografia KOPERNIKA – Przyzwoity facet w Polsce donosicieli. W służbie jego królewskiej mości – Jak robić swoje w złych czasach. Astronom trzymał rękę wprost na dźwigniach, którymi mógł przestawić zwrotnicę dziejów; wyborcza KSIĄŻKI, www.wydawnictwolira.pl, Sponsorka numeru KATE BUSH, s. 32-37.
To nie jest Nowa Biografia Kopernika. To jest ZAKLEPANIE tradycyjnej biografii moim: 40. HOROLOGIA POLSKI – W A N D A L U Z J A..., za co miałem awantury w Gazecie Robotniczej, którą sprzedano Niemcom, którzy mnie wyrzucili za pisanie, że Kopernik był Polakiem...
Wykazałem, że Kopernik jako student krakowski był autorem, a przynajmniej ilustratorem Kodeksu Behema; był sekretarzem Dantyszka, który był legatem króla polskiego we Wrocławiu, gdzie spędzili 30 Zim, bo na lato wracali do Fromborka. Był doradcą Królowej Bony, która przydała mu Annę Szyling na Ochroniarkę, bo był ZAGROŻONY. Gdy luteranie wypędzili ich z Gdańska i Wrocławia to Bona zafundowała mu szlifiernię warszawską, gdzie mógł robić swoje ZEGARY, których zachowało się kilkanaście – aż został zamordowany przez luteranów z Królewca.
Anna Szyling mieszkała w kamieniczce JAŚ, gdzie była jej Szafa Gdańska, która ZNIKNĘŁA, tak jak Zegar Kopernika z wieży Farnej, odbudowanej Renesansowo przez Kopernika, który zbudował też Legaturę Polską na Ostrowie Tumskim. Na poszukiwanej przeze mnie Szafie Gdańskiej Profesor Rehorowski zrobił Doktorat, ale dopiero ja zidentyfikowałem ją z Szylingową, którego to Doktoratu mi nie udostępniono.
Polityczna rola Kopernika polegała na tym, że był on TANDEMEM Marcina Lutra, który go Nie Znosił – ale istnieć bez siebie Nie Mogli. Za tym Tandemem stała Bona, która finansowała armię luterańską Albrechta Hohenzollerna, który mógł stawić czoło cesarzowi Karolowi V.

Wrocław, 20.IX.2022
Juliusz Prawdzic-Tell
ulica Szparagowa 1/4
52-311 W r o c ł a w
telefon 691-824-470
E-mail: tell7@wp.pl
PROKURATURA OKRĘGOWA, sygnatura: 3047-5DSN.836.2022
Prokuratura Rejonowa Stare Miasto, syg: 3047-5.Ko. 908.2022

Oskarżam ING Bank Śląski o ZBRODNIĘ STATUTOWĄ. Zbrodnia polega na SPRZENIEWIERZENIU mego kapitału na moim koncie ING Banku Śląskiego: 04 1050 1575 1000 0090 9629 6505 USD, na podstawie oskarżenia mnie przez Mateusza Morawieckiego, syna najlepszego agenta i zbrodniarza SmerSza Kornela Morawieckiego o Oszustwo Nigeryjskie.
Dowód rzeczonej Zbrodni Statutowej w postaci certyfikatu czeku i depozytu kapitału załączam na rewersie.
Tajny więzień ONZ za UJAWNIENIE Satelitarnej Detekcji Złota: Juliusz Jerzy Prawdzic-Tell.

20-IX.2022: Odkrycie przez Amerykanów Krakowa WANDY – analogicznego do Aleksandrii Ptolemeuszy – zgadza się z publikowanym przeze mnie Wnioskiem, że Aleksandria była budowana według planów najwybitniejszego architekta starożytności, Dejnokratesa na dworze Olimpiady w Krakowie. Olimpiada władała Złotem Pangajonu-Siedmiogrodu, największym w starożytności, w latach 338-325 pne.

24.IX.2022: Mariusz Samp, 1031 – Pierwszy Rozbiór Polski, Copyright C for this edition by Dressler Dublin Sp. z o.o., Ożarów Mazowiecki, BELLONA 2022, Cena 44,90, przecena 38,00zł.
To są WYBRYKI masońskiej IRA i BALLONY. Wystarczy spojrzeć na mapę PAŃSTWO MIESZKA II W LATACH 1025-1031 (str. 144FG) żeby stwierdzić, że to jest Parodia MARSZU ŚWĘTEGO EMERYKA. Na mapie jest droga z Przemyśla do Gniezna podpisana: Jarosław Mądry, Mścisław I Chrobry, Bezprym, Harald (1031 r.) co jest IDIOTYZMAM. Jarosław najechał wtedy Czerwonych Horwatów jako sojusznik cesarza Konrada II, który najechał Milska i Łużyce, ale wobec odsieczy Emeryka wycofał się za San, gdzie wobec ofensywy Frankensteina z góralami i Lachami Sądeckimi skapitulował przed Emerykiem, który DAŁ MU za Podole Wołyń Doliwów.
Po tej transakcji Emeryk PRZEJĄŁ Bezpryma i Ottona, któremu dał Śląsk a Bezpryma zawiódł do KRUSZWICY. Droga z Przemyśla do Kruszwicy była właśnie MARSZEM ŚWIĘTEGO EMERYKA. W Kruszwicy Frenkenstein OTRUŁ jednak Bezpryma i Emeryka i uciekł do Ottona we Wrocławiu, którego też otruł zostając czeskim palatynem Śląska.
Kronika Węgierska z XII wielu pisze: "Zebrawszy woysko liczne i potężne, poszli naprzód cichaczem. Piechota poprzedzona przez łuczników, za nimi Królewiczowie z Xsiążęciem [cesarzem] Bolesławem II [Sprawiedliwym zwanym Zapomnianym]. Gdy zbliżyli się do miasta Peesth, zaszedł im Xsiążę [król] Henryk; stoczyli boy: wielu raniono i ubito (...) Nazajutrz Henryk, król Hungarów uderzył na Bolesława i Królewiczów, ale sam pierzchnął. Poszli za nim w pogoń i dościgniony w górach pod Strygoniem, zabity został." (Janusz Bieszk, Wojciech Zieliński, LECHIA SARMACJA, SCYTIA – Atlas Historyczny, Copyright C for the Polish edition by Dressler Dublin Sp. z o.o., BELLONA 2021.
Z tego wynika, że po śmierci Stefana Wielkiego władzę zagarnął jego kanclerz Król Henryk – wspierany przez Niemców. Książęta uciekli do Polski, wobec czego IMPERATOR Bolesław Zapomniany, który kazał się nazywać Sprawiedliwym, wyprawił się CICHCEM na Peszt i osadził na tronie Belę Halickiego.
W tym czasie Czesi z poduszczenia Rzymu uderzyli na Kraków, gdzie podążył Bolesław II, ale został zastrzelony przez czeskiego kusznika wyborowego. Krakowianie wpuścili więc prowadzonego przez Czechów Kazimierza Mnicha, którego Czesi po opanowaniu Krakowa WYGNALI i zburzyli Wspaniały Kraków Do Gruntu.

24.IX.2022: Wydaje mi się, że KRADZIEŻ WSZECHCZASÓW Neapolitańskiej Szkoły Kopulacyjnej była próbą wyjścia z paskudnej sytuacji. Otóż Niemcy chcieli prawdopodobnie wyjść z kabały okradzenia przez Augusta II Mocnego WILANOWA przez oddanie przez Malinkiewicza-Netanjachu Pawiego Tronu Modiemu ???
To jednak okazało się trudne wobec afery Satelitarnej Detekcji Złota, czego efektem było kupienie Folwarku Żydowskiego za Złoto Indii.
Zażądałem Znaleźnego Napoleońskiego 10% czyli 250 milionów dolarów, ale AKTUALNE jest znaleźne Rzymskie 50% - uzasadniane Prawem Kapitałowym. Jednak według mnie Prawo Kapitałowe kompensuje znaleźne 20%, które może być wsparte 5% ASEKURACJI, które w przypadku Nienaganności utracjusza przypada Jemu.

MIORSZ/BIELOWSKI, PIERWSZE ZBURZENIE KRAKOWA, MAJ 16, 2017, RUDAWEB, 39 KOMENTARZY
Miorsza Kronika Lechitów i Polanów, XI wiek: "(...)najstarszy z nich (synów) był Wandal, od którego poszli Wandalitowie zwani dziś Polanami. Ten (Wandal) od imienia swego przezwał rzekę, którą dziś pospolicie Wisłą zwą (...)." (Janusz Bieszk, Wojciech Zieliński, LECHIA, SARMACJA, SCYTIA – Atlas Historyczny, BELLONA 2021, s. 18).
Ów Miorsz – prawdopodobnie Anglosas w służbie Kazimierza Mnicha – pisze o PIERWSZYM ZBURZENIU KRAKOWA. Miał tego dokonać Aleksander Macedoński w roku 336 pne, co jest anachronizmem, bo go wówczas w Polsce Nie Było. PIERWSZEGO Zburzenia Krakowa dokonała Olimpiada po powrocie z Grecji, gdy Deinokrates, opracował plan Wspaniałego Krakowa, który Olimpiada postanowiła zrealizować za Złoto Pangajonu-Siedmiogrodu.
BURZENIE KRAKOWA zaczęło się od zburzenia murów obronnych Do Gruntu, które miały stać WIECZNIE.

GLOBALNA ŚWIADOMOŚĆ – Jedna Prawda Nie Istnieje
Strona główna 2022 wrzesień 23
Alternatywna historia świata
WIELKA TARTARIA – SKRADZIONA HISTORIA

Wiele wskazuje na to, że oficjalna historiografia ukrywa przed opinią publiczną wielkie mocarstwo światowe, które istniało jeszcze na początku XIX wieku. Mówimy tu o wielkim imperium Tartarii.
W XVIII wieku Tartaria była największym krajem na ziemi, o powierzchni 3 050 000 mil kwadratowych. W XIX wieku nagle zniknęła z mapy. Gdzie podziało się to ogromne państwo i jego mieszkańcy i dlaczego do dziś jest ono tak tajemnicze?
**************
TELEWIZYJNY problem Wielkiej Tartarii otworzył kilka lat temu Władymir Putin na wystawie rosyjskich map WIELKIEJ TARTARII jako Największego Państwa w Historii.
Temat ten ZNIKNĄŁ z TV, gdy wyjaśniłem, że Wielka Tartaria była efektem bitew pod Tarczkiem k. Kielc w r. 1244 i nad Litawą k. Wiednia w r. 1246. Pod Tarczkiem Polacy skapitulowali Tatarów, którzy pod znakami LITEWSKIMI wzięli udział w bitwie nad Littawą, gdzie Węgrzy, Polacy Rusini i Tatarzy rozgromili Niemców i Czechów, biorąc do niewoli cesarza Fryderyka II Hohenstaufa. Ten za wolność przyznał Węgrom granicę na Renie i Alpach zachowując sobie tytuł Króla Włoch. Po bitwie pod Jarosławiem w r. 1249, gdzie zginął Wielki Chan Mongołów Gujuk, którego następcą został Mendog jako Mengke, powstała Wilka Tartaria ze stolicą w Wyszegradzię Węgierskim – co znaczy, że TEN WSPANIAŁY KREML powinien być w Wyszegradzie ???
Po 10 latach Mendog wrócił do Europy, żeby rozprawić się z Wielkim Księciem Krakowskim Bolesławem V Wstydliwym. Mendog dał najpierw pieniądze Mieszkowi Konradowiczowi, żeby ten kupił księstwa Sieradzkie i Łęczyckie oraz uwięził tam Bolesława V, co było powodem Największej Klęski w Historii Polski.
Bolesława V uwolnił książę kaliski Bolesław II, który został Regentem Mazowsza a za obłupienie Żydów Statutem Kaliskim został POBOŻNYM. W r. 1264 Mendog zginął w bitwie z Bolesławem Wstydliwym i został pochowany w Drohiczynie w ZŁOTEJ TRUMNIE, który to Honor przysługiwał tylko Dzyngischanidom.

Cafe Nauka Extra. IMPERIUM LECHITÓW Z NAUKOWEGO PUNKTU WIDZENIA
To jest Sympozjum Naukowe na Uniwersytecie Jagiellońskim na temat "obłędnej" Koncepcji Historycznej, Ogłupiajacej Społeczeństwo i ZAGRAŻAJĄCEJ NAUCE I PAŃSTWU, niesionej przez Bękarty Internetu...
Uważam, że najlepiej skomentował to Tomasz Kosiński na blogi SLAVIA-LECHIA: "Strona główna Cafe Nauka czyli lura zamiast kawy – relacja i komentarz do konferencji antylechickiej na UJ w Krakowie."
Wykład zaczął się od mojej WANDALUZJI jako Prowokacji tej Afery, której znaczenie określono jako TYLKO ARCHIWALNE. Ponieważ moja Wandaluzja jest jedynym poza Tadeuszem Millerem WYKŁADEM HISTORYCZNYM Wielkiej Lechii i Imperium Lechitów to odsyłanie jej Ad Acta jest Unikiem wg zalecenia 23 z 45 Przykazań Niszczenia Polski: NIE DOPUSZCZAĆ DO PUBLIKACJI I KOMENTOWANIA ZAWIERAJĄCYCH WARTOŚCI OPISÓW WYNALAZCZYCH. Poza tym ja uzupełniłem publikowane i OBOWIĄZYJĄCE do XVIII wieku dane historyczne Beletryzacją z arsenału Kryminalistyki, wobec czego Wymijanie mnie jest Przemilczaniem Złośliwym.
Z Wykładu dowiedzieliśmy się, że Afera czy FENOMEN WIELKIEJ LECHII zaczął się w roku 2015, tj. gdy Janusz Bieszk porzucił Denikologię i zajął się Wielką Lechią. Tu muszę uzupełnić, że Erich Daeniken WYSKOCZYŁ jako Oponent mych Kultur Megalitycznych. Poza tym, ja musiałem Wytłumaczyć Polakom, że wsadzanie Mojżesza do Stonehenge jest ANACHRONIZMEM.
Mój kolega uniwersytecki Zbigniew Szymański pisał do koncernu ERICH VON DAENIKEN kilkakrotnie, zwracając uwagę na MOJĄ technikę hydrotechniczną budownictwa megalitycznego oraz sprawę drewnianej wieży nawigacyjnej, astronomicznej i meteorologicznej Stonehenge.
Profesor Henryk Słoczyński skoncentrował się na ATAKOWANIU Janusza Bieszka, suponując Cenzurowanie Internetu
. ***********
Post ten ZNIKNĄŁ z mego https://www.wandaluzja.pl i Wawelu Zakłamanego Białczyńskiego, ale dzięki temu sympozjum UJ dowiedzieliśmy się, że Czesław Białczyński jest agentem Janusza Zagórskiego. Ogierek żydowski Janusz Zagórski dostał od Al Gora sto milionów dolarów na prześladowanie mnie. Zagórski dwukrotnie wyrzucał mnie z Forum Wynalazczego: I raz na żądanie dyrektorów COLLOSEUM a II raz na żądanie BINLADENA-Busha.
20 godziny po I Wyrzuceniu mnie aresztowano w nocy dyrektorów Colloseum a Jędruch uciekł do Afryki Południowej, skąd deportowano go do Izraela, a za II razem Binladen-Bush kazał SKATOWAĆ mego pełnomocnika w NASA ze skutkiem 11 miesięcy leczenia. Jeśli ktoś nie wierzy w tego Binladena to WYMUSIŁEM Śledztwo Bundestagu w/s WTC, w którym wieloletni minister Bundeswehry Bilow zeznał przed komisją Bundestagu, że OPERACJĘ WTC MÓGŁ PRZEPROWADZIĆ TYLKO PENTAGON. Śledztwo to miało być publikowane przez kobiecy magazyn polityczny CICERO, ale druk przerwała bardzo brutalna interwencja Policji.
Nikt nie mógł się dowiedzieć, że ojciec Binladena, 39. Prezydent USA, był fotografowany w mundurze Juden-SS, a jego dziadek w komitywie z Fuehrerem pod bramą ARBEIT MACHT FREI.
Dowodzenie PRAWDZIWOŚCI Wielkiej Lechii jest Głupiego Robotą wobec odkrycia przez Amerykanów Milionowego Krakowa WANDY – analogicznego do Aleksandrii Ptolemeuszy, gdyż oba miasta były budowane według JEDNEGO planu Deinokratesa. Anglosas w służbie Kazimierza Mnicha Miorsz napisał w "Dziejach Wandalów i Polan" o PIERWSZYM zburzeniu Krakowa w roku 336 pne, co było PRZEBUDOWĄ przez Olimpiadę, a o DRUGIM Zburzeniu Krakowa przez Czechów w l. 1038-42 też z pewnością napisał, ale ta część kroniki ZAGINĘŁA. Odbudowany przez Kazimierza Mnicha Kraków był 10 razy MNIEJSZY od Krakowa Olimpiady.

PIERWSZA STOLICA POLSKI - SKĄD POCHODZILI PIASTOWIE?
17-12-2016: LEON: Zrekonstruowana historia Polski od neolitu do czasów współczesnych znajduje się na stronie Wandaluzja prowadzonej przez byłego pracownika ELWRO Juliusza Prawdzic-Tella. Jest tam też wszystko o Piastach wyniesionych do godności królewskiej w 882 roku.
10-12-2016: i9: Nędzna próba wyśmiania tematu. Poza tym pan Wandaluzja to nie Szydłowski, ma wykształcenie archeologiczne i historyczne.
***********************
Powtarzam to, bo mam zadrę do pana Pawła Szydłowskiego, autora książki WANDALOWIE CZYLI POLACY. Otóż publikował on na swej stronie IN szczegółowy opis TRZECIEGO zdobycia Rzymu przez Wandalów, którego NIE ZAMIEŚCIŁ w "Wandalowie Czyli Polacy". Opis ten publikował też w IN Eddi Słowianin Lech o nazwisku Nosal, co było żertwą dla prześmiewców i DOWODEM na Rzygowiny Ubeckie.
Wobec tego sprawą zająłem się ja wykazując, że jest to RAPORT RADAGAJSA DLA SEJMU: 24. ETNOGENEZA SŁOWIAN – W A N D A L U Z J A - XII. Wojny huńskie i bunt Odoakra// Radagajs to Osij Pomorski, na którego pod Bieżuńcem czekali Hunowie i Romejowie, którzy zniszczyli armię wandalską, od czego Bieżuniec zwie się ZGORZLCEM. Pokój z Hunami kupiły Wandalki za skarbiec na Wolinie.
Otóż po moim wystąpieniu ten Raport Radagajsa ZNIKNĄŁ z forów IN Szydłowskiego i Nosala. - Ale CICHO, bo policja polityczna słucha – którą w Polsce jest Mossad i KGB. Mądrość szwedzka: TY SRASZ A SARMATA PATRZY.

 
 
« powrót|drukuj