Skip Navigation
 

48. ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

ZGROMADZENIE OGÓLNE Organizacji Narodów Zjednoczonych, 15.IX.2020
OSKARŻAM Jurysdykcję Republiki Federalnej Niemiec, Wydział Narkotyków i Przestępczości Zorganizowanej ONZ, Wydział Prawny ONZ, Wydział Karny ONZ, Komisarycznego Sekretarza Generalnego ONZ i Ministerstwo Sprawiedliwości III Rzeczpospolitej Polski o Spisek, Zamach i Zbrodnię Przeciw Ludzkości. ZBRODNIĄ tą jest Satelitarna Detekcja Złota.
W początku marca 1989 r. wyjechałem do RFN, aby złożyć zeznania w sprawie Satelitarnej Detekcji Złota. Zeznanie moje nie zostało przyjęte a ja zostałem ukarany przez MSW w Bonn grzywną 11 tysięcy DM za Kłamstwo Sądowe, którą to karę Potwierdził Najwyższy Sąd Administracyjny RFN w Karlsruhe.
Po przymusowym powrocie do Polski zostałem internowany w najostrzejszym rygorze, a reżim III RP oraz inne rządy kradły moje tantiemy, które są bardzo duże: http://www.wandaluzja.com// była np. Najpoczytniejszą i Najdroższą w USA, ale nie płacono mi, gdyż była zarejestrowana jako SĄDOWA. Została ona ZLIKWIDOWANA po 10 latach na skutek śledztwa FBI, Interpolu i ONZ, które UWOLNIŁO moje czeki spod Protestu, ale sprzedano ją dla Huaweia, gdyż wejście było przez planszę HUAWEI, choć zastrzegałem jej Nierejestrowalność czytelniczą i Bezpłatność. Huawei OKALECZYŁ moją Wandaluzję a przy majstrowaniu przy kluczu: https://www.wandaluzja.pl// wyskoczyła mi Niemieckojęzyczna Wandaluzja na serwerze w Hesji, o której nie wiedziałem. Oszusta Światowego można bowiem Okradać i Rabować.
Sprawę UJAWNIŁ Bank Atlantycki w roku 2017, Protestując czeki na kapitał mego ojca listą Oszustów Światowych ONZ. Bank Atlantycki przekazał moją sprawę do FBI, gdyż kapitał został złożony przez marszałka Broz-Tito na paszport amerykański mego ojca. ROCZNE śledztwo FBI, Interpolu i ONZ uwolniło moje czeki spod Protestu, ale zostały one Ponownie Zaprotestowane przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, które NIE UZNAŁY śledztwa FBI, Interpolu i ONZ powołaniem na WYDZIAŁ NARKOTYKÓW I PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ ONZ.
Wpisaniem mnie na listę Oszustów Światowych wydziału Narkotyków i Przestępczości Zorganizowanej ONZ ZAKAMUFLOWANO Satelitarną Detekcję Złota. Ponieważ zrobiono to BEZ Przesłuchania i Powiadomienia Mnie to był to SĄD KAPTUROWY a ja zostałem w Polsce Ubezwłasnowolniony jako Tajny Więzień i poddany tajnej policji, która okrada mnie, rozpuszcza o mnie bezsensowne plotki i kradnie moje dokumenty.
Wpisanie mnie do Narkotyków i Przestępczości Zorganizowanej ONZ było spowodowane tym, że jestem autorem minireaktora URSZULA SIPIŃSKA, który jest produkowany w kilku krajach Bez Mego Nazwiska. Sprawę tą załatwił agent KGB Kozina-Fanchini, który woził po Europie narkotyki TONAMI i kopulował Urszulę Sipińską, która mnie nie znała, na Moim Paszporcie.
Załączam Pismo Przewodnie dla organów ONZ; http://www.turalinski.pl/blog-kazimierza-turalinskiego/81-prawo-i-przestepczosc/331-capo-di-tutti-capi-z-katowic-i-zabojstwo-jana-kuciaka; czek podpisany przez ONZ i FBI, aby nie został UKRADZIONY przez Nieuczciwych Urzędników Państwowych, jak to Wy nazywacie, oraz mój dowód osobisty numer …
Ponieważ mój komputer jest monitorowany przez FBI i ONZ to całą moją korespondencję MACIE. W ING Banku Śląskim kazano mi napisać Oświadczenie: JESTEM ŚWIADOMY OSZUSTWA BANKU ŚWIATOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO FUNDUSZU WALUTOWEGO.
TAJNY WIĘZIEŃ Organizacji Narodów Zjednoczonych, Juliusz Prawdzic-Tell

Sygn. akt V Kp 1116/22
Wrocław, 21.III.2023
Prokuratura WOJEWÓDZKA, 3047-5.DSN.836/22
Prokuratura W-w ŚRÓDMIEŚCIE, V Kp 1060/2022
Sprawa wróciła do stanu sprzed 5 lat. Prokurator Generalny III.RP przekazał sprawę Satelitarnej Detekcji Złota Policji Państwowej, która skierowała ją do komisariatu Wrocław-FABRYCZNA, która załatwiła ją Prawem Stalinowskim: NIEPRZYJMOWAĆ ZEZNAŃ NIEWIARYGODNYCH ŚWIADKÓW. Dowodem mej Niewiarygodności było zaś PODROBIENIE PRZEZE MNIE CZEKÓW Banku Atlantyckiego.
ING Bank Śląski kazał mi napisać Oświadczenie: JESTEM ŚWIADOMY OSZUSTWA BANKU ŚWIATOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO FUNDUSZU WALUTOWEGO, co Mateusz Morawiecki przerobił na OSZUSTA NIGERYJSKIEGO Juliusza Prawdzica-Tella, co powtórzyły wszystkie banki wrocławskie. Wobec tego ja zażądałem uwiarygodnienia sprawy w Banku Paryskim, który uwierzytelnia Sprawy Imperialne, ale nie zrobiono tego, choć domagałem się tego w bankach, policji i sądach.
Teraz do sprawy doszedł MÓJ Akt Zgonu, na podstawie czego dokonano grabieży mego kapitału jako mienia BEZSPADKOWEGO. Kiedyś GROZIŁEM, że albo Premier Blair dogadał się z Rotszyldem w sprawie mego kapitału, albo Pani Blairowa wzięła pieniądze do królika Baggsa – co Balirowa odpłakała przed kamerami, że Nie Wiedziała, że ten Baggs to taka Niecnota.
Tu muszę dodać, że uznanie mego kapitału za Mienie Bezspadkowe wymagało zamordowania mego syna, co mogli zrobić Tylko Anglicy – tak jak KILKU mych kuzynów, którym pełnomocnictwa kapitałowe wydał mój ojciec. Mój Brat mówił mi, że ojciec pokazywał mu NOWY paszport amerykański, który był potrzebny Tylko Dla Tego.
- Tajny Więzień Organizacji Narodów Zjednoczonych za UJAWNIENIE Satelitarnej Detekcji Złota: Juliusz Prawdzic-Tell

Niemcy zostały zjednoczone na Skalpie Stalina, ale odesłanie mych Zeznań do ONZ świadczy, że nie chodziło o Skalp Stalina, ale ZBRODNIĘ PRZECIW LUDZKOŚCI czyli Satelitarną Detekcję Złota.
Związek Sowiecki uznał to widocznie za Oszczerstwo, skoro nie przesłuchano mnie i nie podjęto śledztwa w/s Skalpu Stalina i Satelitarnej Detekcji Złota, która została UJAWNIONA przez prasę moskiewską w Puczu Janajewa. ODTĄD Filipinki nie musiały się w/s Satelitarnej Detekcji Złota zdawać NA MNIE, bo wystarczała Prasa Moskiewska, ale prasa amerykańska została ZAKNEBLOWANA, tak jak polska. Wieczór Wrocławia przekazał Korespondencję z Moskwy w tej sprawie MNIE, gdyż została zarekwirowana przez rządzącą Solidarność.
Żądałem od Unii Europejskiej kontrybucji w postaci BUDOWY WĘGIERSKIEJ WENECJI. Unia Europejska utrąciła ja bowiem Weneckim Mojżeszem, który popłynął do Anglii i Spłodził Anglików. Dzięki Cromwellowi Anglicy zostali jednak spłodzeni przez żydowskie ogierki w lożach masońskich, ale to jest Niecenzuralne, więc masoni musieli cenzurować to Weneckim Mojżeszem, który został jednak zabity przez ROSYJSKICH HERETYKÓW – skąd angielska nienawiść do Putina.

28 III 2023 19:12 (1 dzień temu)
Od: Ja (tell7@wp.pl)
Do: ICCVisits@icc-cp.int
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
The Satellite Gold Detection and Crime of the Bank
Juliusz Prawdzic-Tell, POLAND Wrocław 27.III.2023
ulica Szparagowa 1/4, 52-311 W r o c ł a w, E-mail: tell7@wp.pl
I don't know what the statutory penalty is for the statutory crime of Check Protesting? At ING Bank Śląski I was asked to write a Statement: I AM AWARE THE FRAUD OF THE WORLD BANK AND THE INTERNATIONAL MONETARY FUND, which was sent to the Ministry of Finance. Finance Minister Mateusz Morawiecki overruled them and accused me of Nigerian fraud on the basis of the UN World Fraud List.
In 1989, I went to West Germany as Commissioner of the Millennium Treasury and for testifing to Satellite Gold Detection case.
The SGDe as a crime against humanity was sent to the UN where the Soviet Union protested it without hearing me and without notification I was put on the UN List of World Deceivers, which is a Hood Court.
The Prosecutors General of Poland as the administrators of the Fraud List considered this Accusation to be a JUDGMENT, so corrupt officials started robbing my checks, which were and are very large.
The scandal erupted when the Atlantic Bank protested over my father's checks, claiming that they came from corruption and drug trafficking. Since the capital was deposited by Marshal Broz-Tito on my father's US passport, the case was turned over to the FBI, who after a year investigation with Interpol und UN released my checks from Protest. But they have been protested AGAIN by the World Bank and the International Monetary Fund based on Russian accusations.
That's why I wrote a letter to the UN General Assembly saying that I HAVE NOT SEEN A DRUGS that agent KGB the Kozina-Fanchini carryd over Europe on MY passport, so a year investigation by the FBI, Interpol and the UN, which is in the UN and in the Togo's High Court of Justice, will suffice. - However, it was NOT ENOUGH because I am being insulted as a Nigerian fraudster. http://wandaluzja.pl/?p=p_412&sName=43.-historiozofia//
I have requested not an investigation by the Communal Police into the satellite tracking of gold, but an examination of my checks at the Court of Paris, which confirm the authenticity of Imperial affairs.
I enclose 2 judgments of the District Court for Wrocław-Śródmieście, which are a parody of the case conducted by the Prosecutor General.
- Secret UN Prisoner for EXPOSING the Satellite Gold Detection: Juliusz Prawdzic-Tell
l For example I attach:
- A personal check with MY ING Bank Śląski account.
- My Atlantic Bank on-line accaunt
- PROTEST OF MY ON-LINE ACCOUNT BY THE INTERNATIONAL MONETARY FUND Against a Year Investigation by the FBI, Interpol and the United Nations
- Police confirmation of MY ownership of the capital on the Protested check
- My Death Certificate, on the basis of which my capital was plundered in the Bank of the Atlantic as heirless.
******************************************************************************

Mateusz Roszak, ZIELONA TRANSFORMACJA W ZAWIESZENIU – Państwa unijne bedą dążyć do przeznaczenia 3-proc. PKB na badania i rozwój, a innowacje mają uczynić Europę konkurencyjną. Wciąż jednak nie wiadomo, skąd wziąć te pieniądze; Marceli Sommer, UNIA KOŃCZY SPÓR O SILNIK SPALINOWY – Dzięki przeciwnikom zakazu sprzedaży spalinówek po 2025 r. do których należy Polska, Berlin uzyskał obietnice odstępstw dla paliw syntetycznych nowej generacji. Chciał ich m.in Porsche; Dziennik Gazeta Prawna, 27.III.2023, ŚWIAT A12.

Po mym powrocie do Polski w r. 1990 zaczęło się przeskakiwanie NA TYCZCE mego silnika spalinowo-parowego VDTW. Najpierw Żydzi z Politechniki Wrocławskiej sprzedali go Austriakom, którzy wystąpili z Austriackim Silnikiem SUPEREKOLOGICZNYM, na którym podpisano w Wiedniu EUROPREJSKĄ KONWENCJĘ TRANSPORTU EKOLOGICZNEGO w obecności Ministrów Transportu Kanady, Japonii, USA i Rosji. Konwencja ta miała wejść w życie 1.III.1997, ale Nie Weszła, bo ja oprotestowałem ASSE jako moją własność intelektualną, godząc się na uznanie Patentu Austriackiego według prawa niemieckiego ze SPŁACENIEM aktywistów Turbinki Kowalskiego. Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi to EKTE upadła z powodu POBICIA we Wrocławiu Konsula Austriackiego z okrzykami TU JEST POLSKA.
Skutkiem tego była Polsko-Niemiecka Konferencja Ekologiczna w Jeleniej Górze w r. 1996, na której Kanclerz Kohl powołał niemiecko-japońskiego protektora VDTW, który Rzucił Na Kolana amerykański przemysł Samochodowy Volkswagenem-LUPO na mym VDTW, w sprawie czego korespondowałem z Kanclerzem Schroederem.
Równoczęśnie Madame Cresson z Komisji Europejskiej w Brukseli wysłała mój prospekt z Jeleniej Góry do instytutu silnikowego w Brignoles pod Tulonem, gdzie opracowano WYSOKOPRĘŻNY VDTW, na podstawie którego Madamme Tibori podjęła budowę metra samochodowego w Paryżu, za czym poszedł Madryt a zapowiedziały Londyn i Rzym. Ten Babski Gang został jednak rozpędzony przez Holenderskiego Tygrysa Benzynowego pod pretekstem, że ADMIRAŁ HOLENDERSKI SPALIŁ LONDYN ??? Śledztwo wykazało jednak, że Korupcji NIE BYŁO tylko machlojki, ale metra samochodowe Diabli Wzięli.
Po Zjednoczeniu Niemiec ZAUWAŻONO, że w NRD, gdzie jeździły OTTA i DISLE trawa przy drogach ROŚNIE, a w RFN, gdzie jeżdżą katalityki NIE ROŚNIE. Lekarze wytłumaczyli to VW-RAKODAJCEM. Rakodajca zafundowały Kurwy Kalifornijskie, które chciały rządzić światem moim VDTW. Zmówiły się z BINLADENEM-Bushem, że dadzą mu zwycięstwo nad Gorem za zniesienie przywilejów ekologicznych Kalifornii – KTÓRA wobec Tego będzie musiała przejść na VDTW, za czym pójdą USA i Cały Świat, wobec czego PETRODOLAR zostanie zastąpiony Dolarem Kalifornijskim. Ale Binladen po pokonaniu Gore'go wprowadził dla Kalifornii ZERO EMISYJNOŚCI, co wyeliminowało VDTW. na miejsce którego Binladen wprowadził Volkswagena-RAKODAJA, który był UPERFUMOWANYM Katalitykiem. Po ujawnieniu tego VW zapłacił kontrybucję TYLKO AMERYKANOM.
Po ROZPĘDZENIU Metr Samochodowych, które ZAGROZIŁY USA, które Bez Kapitału Żydoarabskiego ŻYĆ NIE MOGĄ, do Sopotu przyjechała NAJWYŻSZA delegacja USA, która zawarła Konwencję: ZA REZYGNACJĘ Z VW-LUPO ZGODA NA DZIAŁALNOŚĆ NIEMIECKIEGO KAPITAŁU ASEKURACYJNEGO W USA, o czym Niemcy marzyli Od Wieku. NIEKRYMINALISTÓW zakwaterowano w WTC, ale Amerykanie zaczęli się pchać do kapitału Niekryminalnego Drzwiami i Oknami więc USA musiał RATOWAĆ Binladen-Bush.
To ja WYMOGŁEM śledztwo Bundestagu w/s WTC, które wykazało, że BINLADEN TO BUSH-JUNIOR. Miało być opublikowane w kobiecym magazynie politycznym CICERO, ale uniemożliwiła to brutalna interwencja Policji.
Zakończeniem SKOKÓW NA TYCZCE nad mym VDTW była deklaracja Polskich Fizyków: NIGDY NIE BĘDZIE SAMOCHODÓW NA PRĄD, BO TO JEST ABSURD TECHNICZNY, EKOLOGICZNY I FINANSOWY. Jeszcze większym absurdem są silniki wodorowe. Prąd i Wodór nie są bowiem Źródłami Energii, ale jej NOŚNIKAMI, tylko drogimi i NIEBEZPIECZNYMI.
Kapitał żydoarabski finansował Japońskie Szachrajstwa: Hybrydy, Elektryki, WODORYKI itd – istne Cuda Na Kiju dla przeskakiwania VDTW. Tylko RAKODAJA Japońce nie wymyśliły.
Herod Wielki dał Oktawianowi Augustowi rejestr złota egipskiego, co umożliwiło Skonfiskowanie go. Oktawian potraktował to złoto nie jako Zdobycz Rzymu, ale Łup Cesarski więc kazał flocie przewieść je do Skarbca Aleksandra Wielkiego w LabirynTHOSIE. To był Największy Łup w Historii – na miarę podarowania przez Greków Putinowi rejestru kapitału sowieckiego, co dało mu Permanentną Władzę - ale wówczas Leszek Chytry KAZAŁ Trakom z Aleksandrii Trojańskiej SKONFISKOWAĆ to złoto: http://wandaluzja.pl/?p=p_265&sName=pod-akcjum// Oktawian Bił Głową w Ścianę: JOVE ZWRÓĆ MI ZŁOTO EGIPTU... - OKRADŁEŚ RZYM. ZWRÓCĘ CI, JAK MI ZBUDUJESZ NAJWSPANIALSZĄ ŚWIĄTYNIĘ NA ZIEMI...
Ponieważ Skurwysynek chciał znowu okpić Jowisza to ten nie oddał mu Złota Egipskiego, które było pilnowane przez mnichów trackich i bułgarskich, co się nazywa Zaginionym Złotem Rzymu. Zostało ono ujawnione dopiero przy aneksji Konstantynopola przez Stalina, co Hitler skontrował napaścią Wehrmachtu na Armię Czerwoną: FIKUŚNY POWÓD WOJNY NIEMIECKO-SOWIECKIEJ. Po raz pierwszy Grecy i Francuzi dali Konstantynopol Rosji w r. 1919, ale Lenin zwrócił go Atatirkowi po bitwie pod Orłem.
Teraz sprawa jest poważniejsza, bo Żydzi po skonsumowaniu Satelitarnej Detekcji Złota – największego tezauru świata - UTWIERDZILI Żydowski Monopol Złota: CAŁE ZŁOTO ŚWIATA W PIWNICACH SYNAGOG, i postanowili zlikwidować kapitał żydoarabski przez likwidację PETRODOLARA. Ponieważ nie mogą tego zrobić mym VDTW, jak chciały Kurwy Kalifornijskie, to muszą to robić szachrajstwami japońskimi pod nazwą Paliw Syntetycznych. Te PS są trykiem Jorga Haidera, który ZAMIENIŁ Austriacki Silnik SUPEREKOLOGICZNY na Paliwo Rzepakowe, co dało mu Głosy Kmieci.
Teraz Likwidacja Petrodolara daje Żydom Dominium Mundi przez wprowadzenie waluty elektronicznej, co jest realizowane LIWIDACJĄ kapitałów gojowskich Wielką Inflacją, bo kapitały żydowskie są zabezpieczone Złotem. Waluta elektroniczna zlikwiduje też ostatecznie ROSZCZENIOWY Sarmacki Babski Monopol Złota jako jedyną konkurencję monopolu złota Narodu Wybranego oraz zapewni Zapładnianie Bab Spermą z Dupy Cherubina i obcinanie penisów niewolnikom (niemającym spermy jezuickiej). Powstanie Bar Kohby wybuchło z powodu Dekretu Hadriana ZAKAZUJĄCEGO obcinania niewolnikom penisów.
 
Strony: 1 2 Następna »
 
 
« powrót|drukuj