Skip Navigation
 

48. ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZON.

W związku z postulatem Prezydenta Władymira Żełeńskiego na forum ONZ poszerzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ o Stałe Członkostwo Niemiec zwracam uwagę na zagrożenie świata STRATEGICZNYM Sojuszem Politycznym niemiecko-rosyjskim, który jest władny rządzić światem a nawet żądać dla Niemiec Dominium Mundi: mapa WHAT GERMANY WANTS; Juliusz Prawdzic-Tell. INCYDENTU NIE BYŁO, Gdańsk 2001.
Szacowny historyk belgijski Charles Sarolea napisał w raporcie dla rządu belgijskiego, że ANTYPOLONIZM MA WSZELKIE ZNAMIONA SPRZYSIĘŻENIA. Sprzysiężenie to nazywa się Konwencją Alvenslebena jako prusko-rosyjskie współdziałanie antypolskie. Konwencja ta uwolniła np. SPOD SZUBIENICY wielkiego pisarza rosyjskiego Fiodora Dostojewskiego za obietnicę twórczości Antypolskiej
Do Konwencji Alvenslebena przystąpiła masoneria angielska dla zwalczania polskiej historiografii przedjezuickiej LECHIADY jako zagrożenia dla NIEWOLNICZEJ Cywilizacji Łacińskiej, co przejawiło się antypolskimi szkołami terrorystycznymi królowej Elżbiety II.
To polityczne współdziałanie niemiecko-rosyjskie rozegrało też Satelitarną Detekcję Złota. Tą Zbrodnię Przeciw Ludzkości Niemcy skierowali do ONZ, gdzie Związek Sowiecki PRAWEM WETA załatwił ją wpisaniem mnie na listę OSZUSTÓW ŚWIATOWYCH ONZ. To zaskutkowało Ubezwłasnowolnieniem mnie przez NIEEGZEKWOWANIE przez Prokuratorów Generalnych III.RP Listy Oszustów Światowych pod presją Mocarstwowej Rosji, zwalczającej Lechiadę.>
To egzekwowała Polska Policja Polityczna czyli KGB-Mossad, gdyż śledztwo FBI w/s Pollarda wykazało, że KGB TO MOSSAD, ale MÓJ Akt Zgonu, na podstawie którego dokonano grabieży mego kapitały w Banku Atlantyckim jako mienia Bezspadkowego wydał izraelski wywiad wojskowy.

Tak jak zamordowanie w MIROSŁAWCU Rękami Hiszpanów 18 generałów lotnictwa polskiego było dla sprzedaży ŚWIDNIKA mafii sycylijskiej, tak zamordowanie w SMOLEŃSKU stu polskich polityków, którzy nie mieli spermy jerozolimskiej, było dla przejęcia skarbca Włastów w Modlinie. Było to Okradzeniem Władymira Putina, który Stracił Głowę i oskarżył o Mord i Kradzież Angelę Hitler No I Merkel, gdy według książki SPISEK, KTÓRY ODMIENIŁ SWIAT to organizatorem SMOLEŃSKA był Donald Tusk.
MODLIN przejęli Kaczyńscy Procesem Lubelskim, a ponieważ SMOLEŃSK był finansowany Złotem Włastów przez tajne konta izraelskie to znaczy, że Tusk organizował SMOLEŃSK w porozumieniu z Kaczyńskimi, którzy chcieli jakby w ten sposób Utrącić granicę rosyjsko-niemiecką na WIŚLE i Odbudowę przez Putina Związku Sowieckiego.
Wydaje mi się, że to generał SmerSza Kornel Morawiecki wydał MÓJ PASZPORT Kozinie-Fanchiniemu, który woził na nim narkotyki TONAMI i kopulował Urszulę Sipińską. We Włoszech Sipińska skatowała śmiertelnie Boginię Germańską Annę German, córkę chemika gdańskiego Jegera, podejrzanego o udział w otruciu przez derwilingerowców spirytusem lotniczym 70 do 90 tysięcy czerwonoarmistów.
Anna była agentką SmerSza, ale Sipińska była asekurowana przeze mnie. Anna traktowała Urszulę ironicznie i akceptowała traktowanie się jako Rosjanki, Żydówki czy Niemki, co wścieczyło Urszulę jako polską nacjonalistkę.

SĄD APELACYJNY we Wrocławiu
Uprzejmie przypominam, że moje Monity Sąd Apelacyjny odsyła do wrocławskiego Sądu Okręgowego jako OCZYWISTE a więc w powinności Sądu Okręgowego. Nie przyjąłem Wyroku Sądu Okręgowego w sprawie Spadku po mej siostrze Annie Smotylewicz jako KŁAMSTWO SĄDOWE, ZAMACH MATRYMONIALNY i ZBRODNIĘ STANU, czym było i jest spalenie jej archiwum rodzinnego bez dopuszczenia mnie do niego.
Na Włodkowica wytłumaczono mi, że w Polsce NIE MA KŁAMSTWA SĄDOWEGO wobec czego przysługujące mi na ten Zarzut Przesłuchanie Prokuratorskie Nie Obowiązuje – wobec czego przekwalifikowałem ten Zarzut na ROZBÓJ SĄDOWY.
Ponieważ Sąd Okręgowy nie odpowiada mi ani w terminie urzędowym ani Napoleońskim, to muszę wykazać Bez Prokuratora ROZBÓJ SĄDOWY.
Po Pierwsze: Niemcy skierowali sprawę Satelitarnej Detekcji Złota do ONZ jako Zbrodnię Przeciw Ludzkości, gdzie Związek Sowiecki załatwił to PRAWEM WETA wpisaniem mnie na listę Oszustów Światowych, jako Handlarza Narkotyków i Kłamcę Naukowego – bez Powiadomienia mnie i Przesłuchania, co jest jurysdykcją KAPTUROWĄ.
Ja narkotyków na Oczy Nie Widziałem, ale agent KGB Kozina-Fanchini woził narkotyki TONAMI na moim paszporcie, dostarczonym mu przez Generała SmerSza Kornela Morawieckiego. Kozina MUSIAŁ kopulować Urszulę Sipińską, aby sprzedać Amerykanom mój Minireaktor URSZULA SIPIŃSKA, które to zlecenie otrzymał od Marszała Rodiona Malinowskiego według Prawa Bolszewickiego: http://wandaluzja.pl/?p=p_327&sName=testament-stalina - punkt 23// Kornel Morawiecki sprzedał też Amerykanom całą Rewolucję Informatyczną Jacka Karpińskiego: APPLE, MICROSOFT i GOOGLE...
Lista Oszustów Światowych ONZ jest Oskarżeniem, podlegającym weryfikacji przez Prokuratora Generalnego. Byłem multimilionerem niemieckim z racji Funduszy Naukowych, ale byłem łupiony przez gangsterów politycznych III.RP. Jednego Funduszu na moje nazwisko nie można było jednak skaperować. Był to fundusz na odbudowę Zamków Jurajskich, co było Niezbędne dla Obrony moskiewskiego KREMLA Przed Polakami.
Żydzi straszyli nas kwitami Wielkich Sum na budowę Zamku Królewskiego. Z tej racji Kneset odbył 2 Posiedzenia na Wawelu, ale III Posiedzenia nie było, gdyż PREZYDENTKA Teresa Garland ZAPROTESTOWAŁA, wobec czego ogłosiłem, że Kazimierz III mógł obciążyć Żydów podatkiem na odbudowę GOrGOLINA-GARGAMELA-GERMANII, ale pieniądze użył na budowę Gotyckiego KREMLA, czego Dowodem jest Uczta Kremlowska w Mstiorze. Ponieważ między budową Zamków Jurajskich a Gotyckiego Kremla upłynęło KILKA TYSIĘCY LAT to Jak Kreml To Nie Zamki Jurajskie.
Wobec tego do kaperowania niemieckiego funduszu OBRONY Moskiewskiego Kremla przystąpił Jarosław Kaczyński: STAĆ NAS NA ODBUDOWĘ ZAMKÓW KAZIMIERZOWSKICH W JURZE, co uzupełniłem: ZA NIEMIECKIE PIENIĄDZE z Mego Funduszu.
O Liście Oszustów Światowych dowiedziałem się z Banku Atlantyckiego, który skierował sprawę do FBI, gdyż kapitał został złożony przez Marszałka Broz-Tito na paszport amerykański mego ojca. Roczne śledztwo FBI, Interpolu i ONZ uwolniło moje czeki spod Protestu, ale zostały one Ponownie Zaprotestowane przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, które NIE UZNAŁY śledztwa FBI, Interpolu i ONZ.
Rok później izraelski wywiad wojskowy wydał mi Akt Zgonu, na podstawie którego dokonano Grabieży mego kapitału w Banku Atlantyckim jako mienia BEZSPADKOWEGO. To stawia sprawę uprowadzenia do Australii mego syna przez Anglików, którym potrzebny był Wielki Eunuch Jerozolimski – III co do ważności urząd masoński. Jeśli bowiem moje mienie jest Bezspadkowe to znaczy, że moje małżeństwo zostało UNIEWAŻNIONE na podstawie np. wymuszenia groźbą SAMOBÓJSTWA, ale ja podejrzewam, że Samobójstwem grozili mi wówczas masoni angielscy. Winą za grabież mego kapitału obciążam gangsterów politycznych: Zbigniewa Ziobrę i Mateusza Morawieckiego.
Wykupiłem Wyrok Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości Togo na podstawie śledztwa FBI, Interpolu i ONZ za 1.500 dolarów, ale ten Wyrok ukradła mi Policja Polityczna III.RP czyli Mossad-KGB. Śledztwo i Wyrok są w gestii WTSTo oraz powinny być w ONZ.
Proponuję Sądowi Apelacyjnemu ZASKARŻENIE Nie Uznania przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy śledztwa FBI, Interpolu i ONZ.
Tajny więzień ONZ za UJAWNIENIE Satelitarnej Detekcji Złota, która jest Zbrodnią Przeciw Ludzkości, Juliusz Prawdzic-Tell

Tak jak odesłanie rzymskiego PRETORIUM na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie do Domu Wariatów było OBRONĄ moskiewskiego KREMLA przed Kazimierzem Wielkim: http://wandaluzja.pl/?p=p_199&sName=lila-weneda – skan KREML// tak obecny atak Hamasu na Izrael jest Urodzinowym Prezentem dla Putina. Bo likwidacja epigonalnej Palestyny byłaby takim ciosem dla imperializmu rosyjskiego, jakim było utworzenie Izraela dla imperializmu francuskiego, na którego miejsce weszły imperializmy sowiecki i amerykański.
Rausowi musiało się coś pomieszać, że uznał obecny atak Hamasu na Izrael za efekt Wyborów w Polsce ??? Moskwa przekazuje zdobytą na Ukrainie broń amerykańską i natowską Hamasowi - co nie zmienia oprycznego charakteru reżimu kremlowskiego.
Winnym Klęski Hitlera w Rosji był Udet, który w momencie napaści Wehrmachtu na Armię Czerwona NIE MIAŁ ciężkiego bombowca dla bombardowania Strategicznej Głębi Rosji.
. Piłsudski już w latach 20. żądał bombowca dla bombardowania Uralu – według doktryny wojennej Piłsudskiego, że NIEMCY NAPADNĄ NA POLSKĘ Z ROSJĄ, wobec czego potrzebne było wyeliminowanie Sowietów bombardowaniem Uralu, czemu miał służyć MAKSYM. Doktryna Piłsudskiego została jednak Przekreślona doktryną Becka, że Rosja miała i ma granice TYLKO WOJENNE, wobec czego przy granicy rosyjsko-niemieckiej do wojny między Zajobami dojść MUSI: Wówczas Armia Czerwona zdobędzie Berlin, ale Związek Sowiecki przegra wojnę z powodu STRAT.

GANGSTERZY POLITYCZNI

Niemcy wyłgali się, że SATELITARNA DETEKCJA ZŁOTA TO ZBRODNIA PRZECIW LUDZKOŚCI więc wysłali ją do ONZ, gdzie sprawę załatwiono Sowieckim WETEM wobec Oszusta Światowego i Europejskiego Handlarza Narkotyków.
To pozwoliło spermie jerozolimskiej przez DALSZE 30 lat plądrować Największy TEZAURUS Świata i łupić mnie przez Gangsterów Politycznych oraz – co najważniejsze – kupić przez Battenberga Folwark Żydowski za Złoto Indii. Battenberg kazał WYWIEŚĆ z folwarku kapitał sowiecki z Dokumentacją, wobec czego Rosjanie zaczęli UMIERAĆ Z GŁODU, ale uratowali ich Polacy Amerykańscy i Grecy.
Przypominam, że MÓJ PASZPORT na wożenie narkotyków po Europie i kopulowanie Urszuli Sipińskiej wydał Kozinie-Fanchiniemu z Neapolitańskiej Szkoły Kopulacyjnej generał SmerSza Kornel Morawiecki.

Rabini kijowscy Zaprosili Piłsudskiego, żeby pojechać na Kreml i lżyć Lenina: TY ŻYDOSKI GNOJU. ZARAZIŁEŚ KAPLANKĘ SYFILISEM TO KOPULUJ JĄ. Lenin musiał więc przyjąć Kaplankę na nałożnicę, która – gdy armia Czerwona była pod Warszawą – postrzeliła go z małokalibrowca, co Uruchomiło syfilis.
Aktem założycielskim Rosji Sowieckiej była bitwa nad Niemnem, po której Trocki UWOLNIŁ Dzierżyńskiego, który ZE STALINEM sprzedał nacjonalistom Chińskim Południową Mongolię a Samurajom Północną Mandżurię za najemników chińskich i japońskich. O ile Armii Czerwonej płacił Rotszyld Niemiecki przez Lenina to najemnikom Rokefeler przez Stalina.
To było fundacją Folwarku Żydowskiego na żydowskim monopolu kapitału. Tej racji Uniwersytet Monachijski sformułował doktrynę, że PRZYSTĄPIENIE POLSKI DO PAKTU ANTYKOMINTERNOWSKIEGO DAJE NIEMCOM WSCHODENIĄ GRANICĘ NA MISSISIPI jako niemiecko-żydowską. Tego eksponentem był Adolf Hitler z Juden SS. Wielki Kryzys zaczął się nie na giełdzie nowojorskiej, ale na giełdzie amsterdamskiej gwałtownym spadkiem cen zboża z powodu podaży KONFISKOWANEGO chłopom zboża Ukraińskiego. Zboże to było TAŃSZE od zboża Amerykańskiego.
CELEM Wielkiego Kryzysu było wykupienie USA za NIEWOLNICZE złoto sowieckie, czemu Zapobiegli Keynes z Paderewskim ZMUSZENIEM Roosevelta do Nacjonalizacji Złota.
Po zagładzie Armady Dieppe i Bitwie Sycylijskiej USA skapitulowały w Szwajcarii przed Juden SS, które dokonały okupacji USA jako HOLOKAUŚCI. Ci też mieli zamiar Wykupić USA, ale zapobiegł temu mój ojciec biorąc w Kijowie do niewoli Generalissimusa, który wiózł do Pragi złoto na Wkupienie USA. Generalissimus został Zakatowany przez Łupaszkę Za Wołyń a jego miejsce zajął Stalin'III ze szkoły sobowtórów kremlowskich: https://wandaluzja.pl/?p=p_328&sName=cyrankiewicz-i-mitterrand – skan Treblinka//
Otóż tak jak przystąpienie Polski do Paktu Antykominternowskiego dawało Niemcom WSCHODNIĄ granicę na Missisipi tak POWRÓT w Polsce rządu JURGIELTNICZEGO Tusk-Pawlak daje ten sam efekt. Wygląda bowiem na to, że za Atakiem Hamasu na Izrael stoi nacjonalny kapitał niemiecki dla Przymuszenia Żydów do oddania Niemcom ziem na zachód od Missisipi.
Po bitwie Sycylijskiej USA uratowali Murzyni, którzy mieli pulę przysposobionych na DAKOTACH lotników, którzy podjęli Wojnę Lotniczą według Polskiej Doktryny Lotniczej, która ZMNIEJSZAŁA straty o 3/4.

 
Strony: 1 2 3 4 Następna »
 
 
« powrót|drukuj