Skip Navigation
 

48. ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

Zgromadzenie Ogólne ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, IX 2020 R. wersja polskojęzyczna. Oskarżenie o ZBRODNIĘ PRZECIE LUDZKOŚCI.
Na początku marca 1989 roku pojechałem do Niemiec Zachodnich, by złożyć zeznania w sprawie Satelitarnej Detekcji Złota. Moje zeznania nie zostały przyjęte i zostałem ukarany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Bonn grzywną 11.000 DM za kłamstwo sądowe, co zostało potwierdzone przez Najwyższy Sąd Administracyjny RFN w Karlsruhe. Ukradziono moje tantiemy, które są bardzo duże: www.wandaluzja.com była np. najpoczytniejszą i najdroższą w USA, ale nie płacono mi, bo była zarejestrowana jako SĄDOWA, z oskarżenia o Oszustwa Naukowe.
Sprawę ujawnił bank Atlantycki w 2017 roku Protestując czeki na kapitał mego ojca Listą Oszustów Światowych ONZ. Atlantic Bank przekazał moją sprawę do FBI, gdyż kapitał został złożony przez Marszałka Broz-Tito na paszport amerykański mego ojca. ROCZNE śledztwo FBI, Interpolu i ONZ uwolniło moje czeki spod protestów, ale zostały one ponownie oprotestowane przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, które NIE UZNAŁY śledztwa FBI, Interpolu i ONZ, powołując się na Departament Narkotyków ONZ.
Poprzez wpisanie mnie na listę Handlarzy Narkotyków Niemcy zakamuflowali Satelitarną Detekcję Złota. Ponieważ odbyło się to BEZ przesłuchania i powiadomienia mnie, to był to sąd KAPTUROWY a ja zostałem w Polsce ubezwłasnowolniony jako tajny więzień i poddany tajnej policji, która mnie okrada, rozsiewa o mnie bezsensowne plotki i kradnie moje dokumenty.
Wpisaniem mnie do Narkotyków i Przestępczości Zorganizowanej ONZ było spowodowane tym, że jestem autorem minireaktora URSZULA SIPIŃSKA, który jest produkowany w kilku krajach BEZ MEGO NAZWISKA. Sprawą zajmował się agent KGB Kozina-Fanchini, który wiózł Tonami narkotyki po Europie i kopulował nie znającą mnie Urszulę Sipińską na Moim Paszporcie. Załączam List Przewodni dla organów ONZ: http://www.turalinski.pl/blog-kazimierza-turalinskiego/81-prawo-i-przestepczosc/331-capo-di-tutti-capi-z-katowic-i-zabojstwo-jana-kuciaka; czek podpisany przez ONZ i FBI, aby nie został skradziony przez Rogue Government Officials, jak to nazywacie, oraz mój numer ID.
Ponieważ mój komputer jest monitorowany przez FBI i ONZ to całą moją korespondencję macie. W ING Banku Śląskim kazano mi napisać Oświadczenie: JESTEM ŚWIADOMY OSZUSTWA BANKU ŚWIATOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO FUNDUSZU WALUTOWEGO.
Tajny więzień Organizacji Narodów Zjednoczonych za UJAWNIENIE Satelitarnej Detekcji Złota Juliusz Prawdzic-Tell

Wrocław, 05.01.2022: WITAM i Proszę o Rozpatrzenie mego pisma do GŁÓWNEGO PROKURATORA Międzynarodowego Trybunału Karnego w HADZE.
Sprawa: ZBRODNIA PRZECIW LUDZKOŚCI
Załącznik do OSKARŻENIA Prokuratora Generalnego Polski i Prokuratora Generalnego USA:
Już po śledztwie FBI, Interpolu i ONZ oraz Wyroku Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości Togo na podstawie tegoż Śledztwa, dokonano GRABIEŻY mego kapitału w Banku Atlantyckim, na podstawie falsyfikatu mego Aktu Zgonu, wystawionego przez Szpital Wojskowy we Wrocławiu, który załączam.

ZGROMADZENIE OGÓLNE Organizacji Narodów Zjednoczonych, 25.I.2022 roku.
Szczegółowe dane o Holokauście jako ANTIKOMUNISTISCHBEFEHL Wehrmachtu mają Komisariat Żydostwa Rzeszy i Szwajcarski Czerwony Krzyż. Z tej racji Organizacja Narodów Zjednoczonych zwróciła się do SZWAJCARII o sporządzenie Raportu o Holokauście dla ONZ. Szwajcarski Raport o Holokauście został jednak ZAPROTESTOWANY przez Związek Sowiecki i UTAJNIONY
. Szwajcarski raport o Holokauście dla ONZ został ODTAJNIONY dopiero przez Prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę. W związku z tym Uchwała Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie Kłamstwa Holokaustu jest reaktywacją Szwajcarskiego Raportu o HOLOKAUŚCIE dla ONZ.
Wobec powyższego zwracam się do Zgromadzenia Ogólnego ONZ o skonfrontowanie szwajcarskiego raportu Holokaustycznego z danymi Komisariatu Żydostwa Rzeszy.

> DOKUMENT STATUTOWY UNII EUROPEJSKIEJ I ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
Mam akt ROSZCZENIOWY wobec Unii Europejskiej: EUROPO ZAPŁAĆ DZIESIĘĆ BILIONÓW DOLARÓW ZA HANDEL NIEWOLNIKAMI. Odpowiedziałem, że według Prawa Chrześcijańskiego to PRAWO do Handlu i Eksploatacji Niewolników mieli TYLKO ŻYDZI.
Oliwer Cromwell kazał Nałapać Pejsatych i załadować na zdezelowane statki, którymi popłynął na Jamajkę, co się nazywa SKOKIEM CROMWELLA NA JAMAJKĘ. Ale Hiszpanie nie chcieli kupować brodaczy więc kazał ZATOPIĆ statki z trefnym towarem. W Muenster wytłumaczono mu jednak, że Prawo Chrześcijańskie i Muzułmańskie WYKLUCZA z handlu niewolnikami NIE-Żydów.
Cromwell skapitulował więc przed rabinami i utworzył RELIGIĘ Handlarzy Niewolników, z obrzezaniem Po Śmierci. Była to kapitulacja TOTALNA, bo świątynią handlarzy niewolników jest Loża Masońska, która jest Sądem Rabinackim DINTOJRĄ, co uczyniło z masonów społecznych niewolników żydowskich. Każdy, kto nie podoba się rabinowi może być Wygnany, Wywłaszczony czy Zamordowany, co jest kazusem niewolniczym, który nazywa się Mafią Sycylijską.
To jest poważny Krok do Raju Żydowskiego, z zapładnianiem bab spermą z dupy cherubina i obcinaniem niewolnikom penisów. Powstanie Bar Kohby wybuchło z powodu dekretu Hadriana Zakazującego Obcinania Niewolnikom Penisów.
Do powstania europejskich imperializmów muzułmanie – czyli tajni lub jawni Żydzi muzułmańscy – handlowali chrześcijanami. Największy targ niewolniczy był na Krymie a II co do wielkości w Konstantynopolu. Po Pokoju z Karłowicach największym targiem niewolniczym – dużo większym od Jamajki – stał się Zanzibar. Gdy Francuzi pytali Leopolda II, Co Zrobił z pieniędzmi za 10 milionów Murzynów, których sprzedał Arabom, to odpowiadał, że Przepuścił na Baletnicę Paryską.

DOKUMENT DUMY PAŃSTWOWEJ ROSJI. https://marucha.wordpress.com/2021/07/21/wolne-tematy-51-2021/ Ad. 152:
Jak Pan może pisać takie rzeczy? które pana dezawuują politycznie. To była ŚMIERTELNA walka Stalina III z Frondą, a Stalin był BOGIEM i nim jest, toteż implikowanie mu roli Pacynki jest Karygodne. Stalin był wprawdzie DOŻYWOTNIM HONOROWYM SEKRETARZEM GENERALNYM WKPb, bo Gensekiem był Mikojan, ale Biurokrację trzymał Maleńkow, Partię Chruszczow, MSW Beria a Armię Bułganin, jednak oficjalne zamordowanie Stalina wywołało by REWOLUCJĘ i ZAGŁADĘ FRONDY, toteż Jedyną Drogą było OSKALPOWANIE WODZA – gdyż Oskalpowany zachowuje się Godnie – a innej drogi obejścia Rozkazu Żukowa ZASTRZELENIA INCYDENJONALISTÓW Nie Było. - Proszę więc nie postponować się. Togliatti Bolał nad renesansowymi praktykami włoskimi w XX-wiecznej Moskwie.

Wczoraj, 02.XI.2022, otrzymałem POSTANOWIENIE O ODMOWIE WSZCZĘCIA DOCHODZENIA: KOMISARIAT POLICJI STARE MIASTO WROCŁAW, ul. Trzemeska 12, na podstawie art. 17 $ 1 pkt 2* k.p.k., mł. asp. Paweł Osowski, 19.10.2022, podpisane na rewersie: prokurator Prokuratury Rejonowej Krzysztof Ostrejko.
W Pismie jest następująca formuła w ramce: "Po rozpoznaniu zawiadomienia Juliusza Prawdzica-Tell... 28.09.2022, w sprawie dokonanego w nieustalonym miejscu i czasie, lecz nie później niż 03 sierpnia 2022 roku, podrobienia dokumentów w postaci czeku wystawionego na kwotę 9,600 000 euro, przez Ecobank, wystawienie na osobę Juliusz Prawdzic-Tell, świadectwa zgonu w wersji angielskiej wystawione na osobę Juliusz Prawdzic-Tell, tj. o czyn z art.270 par 1 kk" (koniec Ramki) POSTANOWIIŁ odmówić wszczęcia dochodzenia – wobec braku znamion czynu zabronionego.
To jest PRZEKWALIFIKOWANIE Decyzji Ministra Sprawiedliwości III.RP o przekazaniu sprawy Policji Państwowej w komisariacie Rejonowym Wrocław Fabryczna, który to list ukradła mi Policja Polityczna, gdyż Policja Państwowa oskarżyła o Fałszerstwo MNIE, ale odmówiła wszczęcia postępowania Przeciw Mnie. Teraz zaś Fałszerzem i ZAMACHOWCEM na mój kapitał jest jakiś KTOŚ, którego Policja Państwowa też nie zamierza ścigać – wobec BRAKU ZNAMION PRZESTĘPSTWA.
Według Kodeksu Napoleona to Odpowiedzialnymi Z URZĘDU są Prokurator Generalny Polski i Prokurator Generalny USA.
Mam Przesłuchanie Mnie przez Pawła Osowskiego, w którym Zobowiązałem Go do sprawdzenia ZBRODNI STATUTOWEJ w ING Banku Śląskim. Ponieważ tego Nie Zrobił to został prawdopodobnie przymuszonym do Spisku Policyjnego przeciwko mnie. Ponieważ groziłem kilkakrotnie ING Bankowi Śląskiemu, że za Psotę Mateusza Morawieckiego z Oszustem Nigeryjskim Z TORBAMI ICH PUSZCZĘ to Nie Sprawdzenie tej Zbrodni Statutowej uważam za masoński Spisek Policyjny. Nadal domagam się kontrybucji Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Ziobry 200 milionów USD na rzecz funduszy narodowych Nigerii i Togo.
Tajny więzień ONZ za ujawnienie Satelitarnej Detekcji Złota, Juliusz Prawdzic-Tell, www.wandaluzja.pl

Sygn. akt 4361-0.Ds.2906.2022 – 27.XI.2022
ZAWIADOMIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa z podpisem MŁODSZY REFERENT Lidia Kawecka jest NIEFORMALNE z podejrzeniem Zamroczenia Alkoholowego. Ja Skarżyłem bowiem Nie ZBRODNIĘ MATRYMONIALNĄ, ale Wyrok Sądu Okręgowego za KŁAMSTWO SĄDOWE, ZAMACH MATRYMONIALNY i ZBRODNIĘ STANU.
Ponieważ tej sprawy NAKAZEM PROKURATORSKIM załatwić nie można to na ulicy Włodkowica "krzyczano na mnie", że W POLSCE KŁAMSTW SĄDOWYCH NIE MA, na co odpowiedziałem, że w takim razie to jest Rozbój Sądowy.
To, że w Polsce Kłamstwo Sądowe Nie Istnieje UMOŻLIWIŁO załatwienie sprawy Nakazem Prokuratorskim więc Powtarzam, że mego Zaskarżenia WYROKU Kłamstwem Sądowym, Zamachem Matrymonialnym i Zbrodnią Stanu Nakazem PROKURATORSKIM załatwić Nie Można, wobec czego potrzebne jest PROKURATORSKIE Przesłuchanie Mnie – nie policyjne.
Przypominam też, że stosowana jest Serbska Średniowieczna Praktyka Prawna w postaci NIE DAWANIA Przesłuchiwanym protokołów przesłuchań. Ja na dalsze stosowanie tej praktyki NIE GODZĘ SIĘ więc niezależnie od tego, czy to jest praktyka serbska czy holokaustyczna proszę powiadomić Prokuratora o OBOWIĄZKU doręczenia mi kopi przesłuchania bezpośrednio po przesłuchaniu.
Tajny więzień ONZ za ujawnienie Satelitarnej Detekcji Złota, Juliusz Prawdzic-Tell, www.wandaluzja.pl

09.X.2022: Broń Putina POSEJDON, którą grozi ponoć Zniszczeniem Świata w razie NIE ZAPRZESTANIA dostaw broni dla Ukrainy, to Plan Saharowa z podpisem wykonawczym Ławrentija Berii.
Otóż po storpedowaniu przez Armię Krajową w Łucku i Świdniku ataku STRATEGICZNYMI bombami atomowymi Tesli na Moskwę i Leningrad Niemcy wycofali te czechosłowackie bomby atomowe pod KSIĄŻ, z 4 wagonami znaczonego izotopowo złota serbskiego oraz wagonem WALIZKOWYCH odpalanych radiowo bomb atomowych.
Wiemy o tym od żołnierzy Waltera, którzy weszli do podziemi Książa, skąd wyprowadzili jeden POCIĄG ze złotem serbskim a drugi dali żołnierzom Pattona na Waligórze. Poza tym zabrali jedną atomową bombą Walizkową a 2 Wagony – czy pociągi? ze złotem serbskim zawalili dynamitem. Gdy ogłosiłem to to Ktoś podał w internecie czy do mnie E-mailem? adres pociągu ze złotem serbskim spod Książa w Warszawie, bo II pociąg pojechał do Berlina.
W tej sprawie było śledztwo we Wrocławiu, na którym w komendzie MO córka leśniczego niemieckiego a żona polskiego zeznała, że wskazała żołnierzom SmerSza zamaskowany wjazd kolejowy Pod Książ, skąd SmerSz wyprowadził 2 wagony obite blachą cynkową z napisem Gazy Bojowe i 2 pulmany a potem Wjazd WYSADZIŁ dynamitem. Te 2 wagony obite blachą cynkową uważam za 2 strategiczne czechosłowackie bomby atomowe Tesli, na Warszawę i Berlin, bo III bombę Na Londyn zarekwirowali w MONACHIUM Anglicy wraz z samolotem do przenoszenia ich, bo ważyły po 80 ton.
Władymir Putin ujawnił Plan Saharowa z podpisem Ławrentego Berii jako szefa Bezpieczeństwa Nuklearnego ZSRS. Według procedury sowieckiej to jest Podpis WYKONAWCZY. Plan Saharowa polegał na zdetonowaniu na dnie Atlantyku obu bomb atomowych Tesli, co niszczyło TSUNEM Amerykę Północną i Europę Zachodnią. Dokumentację tych bomb Tesla dał GERMANOŻERCOWI Beneszowi a sfinansował je Stalin I, którego otruli na Sylwestra 1037 Niemcy Polonem.
SAHAROW I został unicestwiony przez mego ojca wzięciem w Kijowie Gerneralissimusa, który wiózł do Pragi złoto na wykupienie przez Holokaustów USA. Na radzie wojennej Żukow, marszałek Broz-Tito, mój ojciec oraz prawdopodobnie Rola Żymierski i Nikita Chruszczow wydali Generalissimusa Łupaszce, który go zakatował ZA WOŁYŃ. Bolesław Piasecki miał katownię, w której Łupaszko katował Holokaustów, a Generalissimusa katował tak dobrze, że mój ojciec dał mu za to 8 tysięcy ton złota.
Plan Saharowa został powtórzony jeszcze 2 razy: W czasie kryzysu kubańskiego CAR-BOMBĄ wodorowa Saharowa i na Pacyfiku w latach 1968-72 jako AZORIEW – jakby od Azorów ??? Wiozący wówczas ładunki nuklearne czy wodorowe pod flagą CHIŃSKĄ sowiecki okręt podwodny K-129 został jednak zatopiony koło Hawajów, albo przez załogę albo przez śledzącą go US Navy.

DOKUMENT DUMY PAŃSTWOWEJ ROSJI. https://marucha.wordpress.com/2021/07/21/wolne-tematy-51-2021/ Ad. 152:
Jak Pan może pisać takie rzeczy? które pana dezawuują politycznie. To była ŚMIERTELNA walka Stalina III z Frondą, a Stalin był BOGIEM i nim jest, toteż implikowanie mu roli Pacynki jest Karygodne. Stalin był wprawdzie DOŻYWOTNIM HONOROWYM SEKRETARZEM GENERALNYM WKPb, bo Gensekiem był Mikojan, ale Biurokrację trzymał Maleńkow, Partię Chruszczow, MSW Beria a Armię Bułganin, jednak oficjalne zamordowanie Stalina wywołało by REWOLUCJĘ i ZAGŁADĘ FRONDY, toteż Jedyną Drogą było OSKALPOWANIE WODZA – gdyż Oskalpowany zachowuje się Godnie – a innej drogi obejścia Rozkazu Żukowa ZASTRZELENIA INCYDENJONALISTÓW Nie Było. - Proszę więc nie postponować się. Togliatti Bolał nad renesansowymi praktykami włoskimi w XX-wiecznej Moskwie.

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/list-przeciwko-finansowaniu-faszyst%c3%b3w-panie-ministrze-jest-pan-got%c3%b3w-wzi%c4%85%c4%87-odpowiedzialno%c5%9b%c4%87/ar-AALA20l?ocid=UE12DHP/ LIST PRZECIWKO FINANSOWANIU FASZYSTÓW. "PANIE MINISTRZE JEST PAN GOTÓW WZIĄĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ?"
Zobacz wideo 'Trzeba mieć nie po kolei we łbie'. Pokazaliśmy kombatantom reportaż 'Superwizjera' o polskich neonazistach. Chutnik poparła list przeciwko finansowaniu faszystów

14 suk stalinowskich w OBRONIE ROTSZYLDA I ROKEFELERA, których w roku 1936 obronił przed Keynesem i Paderewskim Stalin nakazując komunistom francuskim WROGÓW NAZYWAJCIE FASZYSTAMI. - Niczym atak biskupków na Bundestag za finansowanie mej Funkcjonalnej Chronologii Architektury Niemieckiej ???
Co ma wspólnego Faszyzm z Faszyzm to walka Keynesa i Paderewskiego z kapitałem ANONIMOWYM Rotszylda i Rokefelera a Nazizmu niemieckiego NIE BYŁO, bo to Talmudyczna Technologia Władzy i PODSTAWA kapitału kryminalnego. To, że Żydzi są Psami Rotszylda świadczy o Wyższości kapitału anonimowego nad kryminalnym.

 
 
« powrót|drukuj