Skip Navigation
 

27. ARCHITEKTURA POLSKA

Prometeomachia

Jeszcze Krok zbudował zamek Gross Comburg w Schwaebisch Hall, syn Chęsy Tryton anektował lewy brzeg Renu, gdzie zbudował wspaniałe romańskie katedry nadreńskie a syn Chronosa Chejron z Płocka anektował Brytanię, gdzie zbudował Stonehenge – prawdopodobnie jako podstawę wieży nadmgielnej dla obserwatorium synoptycznego. Jednak Tartess sprowadził na to z Ameryki Egejów, których zakwaterował we Włoszech, i Hellenów, których zakwaterował w Brytanii.

Hellenowie wypędzili Chejrona z Brytanii a Egejowie Trytona z Bohemii, wobec czego Chejron, który zbudował katedrę w Viborgu i budował w Ribe, popłynął Łabą przeciw Prometeuszowi, ale został pobity i przykuty do pręgierza na Chojniku. Wobec tego do Bohemii wybrał się Łabą Posejdon, który już w Ameryce walczył z Prometeuszem, którego teraz pojmał i przykuł do pręgierza w miejsce Chejrona – koronując się tym na PANA OCEANÓW.

Posejdon wybrał na stolicę Poznań, gdzie zbudował sobie pałac w postaci zespołu dominikańskiego. Posejdon budował za Tymoteuszem z Wrocławia CEGŁĄ a jego świątynie zachowały się jako kościoły TARGOWE. Jest takich kilka, we Wrocławiu, Płocku, Cieszynie, Krakowie, Sandomierzu czy Zawichoście.

Niemcy nazywają gotyk nadwiślański krzyżackim, co jest nonsensem, gdyż architektura krzyżacka jest WTÓRNYM ROMANIZMEM bazylikowym, a gotyk halowy został potępiony na milenijnym zjeździe Gnieźnieńskim, wobec czego należy go datować PRZED ROKIEM TYSIĘCZNYM.

Starszy syn Posejdona, Buzyrys, został rozgromiony przez Asklepiosa ze Lwowa, który zdobył Wrocław lewobrzeżny, budując tu kościoły św. Doroty przy Świdnickiej i Mariacki na Piasku. Asklepiosa skontrowano politycznie zaślubinami królowej Pragi z Foroneuszem, synem Innachosa a wnukiem Posejdona, wobec czego Asklepios cołnął się za Wisłę, gdzie zbudował Wspaniały Toruń dla metalurgii powiślańskiej, w odpowiedzi na co Ajgialos-Ogiges zbudował Wspaniały Gdańsk dla metalurgii kaszubskiej.

Praga i Foroneusz anektowali lewy brzeg Renu, gdzie wznieśli miasto JAKIEGO NIE BYŁO I NIE BĘDZIE oraz Najwspanialszy Pałac Cesarski na Oversburgu w Kolonii, którego TRAKTATOWĄ kopią był pałac na zamku Królewskim w Płocku; dzieło syna Asklepiosa, Machaona.

Gdy Hellenowie zabili Foroneusza w Koblencji to ojciec Foroneusza, Innachos z Wrocławia, zawarł pokój z Tartessem, na mocy czego przybyli do nas muratorzy iberyjscy, przynosząc liść AKANTU, który zdobił srebrne głowice krypty II katedry wrocławskiej. Powstała ona po zburzeniu katedry I, matki Pana. Wrocławską katedrę II jako CEGLANĄ wypada przypisywać Tymoteuszowi.

Gdy we Włoszech Set zamordował Ozyrysa to córka Pragi i Foroneusza Śnieżka ogłosiła protekcję nad nieletnim Horusem przysyłając mu jako protektora swego młodszego brata Apisa, który pomagał w budowie obecnej katedry weneckiej. Katedra ta jest o wiek młodsza od I ceglanych kościołów w Polsce, co dezawuuje Cegłę Lombardzką na rzecz Duńskiej czyli Zelnika, który wygląda na Roześmianego Jerzego R. Nowaka. Wygnany Set uciekł pod protektorat Kara z Krakowa i zbudował prawdopodobnie zamek Książęcy w Opolu. Potem udał się z Karem i Apisem nad Marmarę, gdzie zbudował Hissarlik, gdy Kar budował Troję na Złotym Rogu a Apis Wspaniały Kijów oraz Nowogród Wlk. Wobec tych dzieł katedra II we Wrocławiu jest skromna.

W Poznaniu zrobiono tylko wykopy do ROZBUDOWY katedry I – bo fundamentów i negatywów katedry II nie znaleziono – po czym katedrę I rozebrano i zbudowano OBECNĄ, jakoby przez warsztat z Lubeki? Było jednak inaczej, bo to katedrę w Lubece budował warsztat z Poznania na podstawie sojuszu powróconego z Nowogrodu Wlk Lyrkosa ze Stafylosem, dzięki czemu Lyrkos zbudował OBECNĄ katedrę poznańską oraz Wspaniały Szczecin a Stafylos LUBEKĘ.

Pisano, że przy budowie metra w Yenicapi na południowym brzegu Stambyłu odkryto NAJSTARSZY PORT ŚWIATA. Kilkadziesiąt statków miało być zasypanych RÓWNOCZEŚNIE, co suponuje likwidację portu. Największe statki MORSKIE w Yenicapi mają 25 m, co znaczy, że port został ZAKOPANY w związku z budową Troi na Złotym Rogu, gdy port przeniesiono do Karasu. Podstawą systemu urbanistycznego Troi był wodociąg Skamander w Karasie, skąd wodę dostarczano SZTOLNIAMI, czyli że Achilles z Hektorem ganiali się wokół fortu wodociągowego, widocznego z MONUMENTALNYCH murów Troi.

Badacze portu w Yenicapi mają OBOWIĄZEK porównać go z również zakopanym czy zasypanym przez piaski portem w Safadzy. Wnioskowałem, że w Safadzy – gdzie odkopano statki budowane w LIBANIE – zakopano flotę Izydy, która ZAŁOŻYŁA EGIPT przez rozkołkowanie floty w Port Saidzie i przewleczenie desek do Wlk Jeziora Gorzkiego, które było zatoka Morza Czerwonego, aby uderzyć na Nil drogą tebańską pozostawiając okręty w Safadzy.

Ma to związek z architektura polską, gdyż wg tradycji Troję budował Syn Posejdona, gdy Kar z Krakowa był prawnukiem Posejdona z Poznania. W tym czasie jego młodszy brat Apis budował Kijów i Nowogród Wlk.
 
 
« powrót|drukuj