Skip Navigation
 

27. ARCHITEKTURA POLSKA

Popy, Prawdzice, Piastowie

Nie znaleziono IMPERIALNEJ katedry Chrobrego w Kruszwicy, gdzie były 3 zamki. W r. 1096 Kruszwica, która chciała rządzić Polską jak londyńska City Anglią, została zburzona przez Sieciecha, który jednak na katedrę się nie targnął. Ostatnia wzmianka o tej świątyni pochodzi z r. 1325, z czego wynika, że została zburzona przez Krzyżaków a mogła być na Świątnikach.

Mam artykuł: Bożena i Wojciech Dzieduszyccy „Średniowieczne i nowożytne dary monetarne złożone w pochówkach kościoła św. Piotra w Kruszwicy”, w którym jest mapka Kruszwicy z jakimś potężnym zamkiem w Łagiewnikach – 12 razy większym od Mysiego. Wiadomo, że Popiel Gnuśny budował Kruszwicę, BO BAŁ SIĘ HUNNÓW czyli Turków, a potem Bolesław Chrobry budował tam imperialną katedrę św. Witta. U Dzieduszyckich jest na Grodźctwie zamek i kościół św. Gotarda z cmentarzem.

Jest jeszcze jeden obiekt architektury chrobrowskiej, w postaci PRZEBUDOWANEJ przez Brunona z Kwerfurtu kolegiaty w Łomży, obecnie katedry, w styku DOBRAWY.

. Przebudowa Krakowa za Bolesława Śmiałego była ostatnią wielką akcją budowlaną Polski do czasów Kazimierza Wlk. Wkrótce potem Bolesław Śmiały zniszczył metalurgię kurską, co spowodowało wieki głód, gdyż ciężkie pługi scytyjskie produkowano tylko w Kursku.

Od barbarzyństwa uratowali Europ Francuzi, którzy wynaleźli pług lekki, ciągniony przez jednego konia, który upowszechnili cystersi. Stawia to sprawę architektury „cysterskiej”, jakiej NIE BYŁO, gdyż klasztory cysterskie powstawały przez przyjęcie reguły cysterskiej przez klasztory benedyktyńskie. Klasztory cysterskie były przy strugach energetycznych, co najlepiej widać na Kielecczyźnie.

Tradycja śląska mówi, że Włostowicowie zbudowali 77 kościołów, ale ja po przeanalizowaniu kilku stwierdziłem, że były to renowacje kościołów starszych. Przykładem tego jest zbudowana przez WŁASTÓW kaplica św. Jadwigi w Trzebnicy, którą mogła jednak zbudować Jadwiga z Prawdziców, która zapisała Trzebnicę Włastom jako cyrylo-metodystami.

Mieszko I budował Drugi Londyn, Chrobry stołeczną Kruszwicę a Kazimierz Mnich przeniósł stolicę do Krakowa. KRAKÓW w Kronice Schedla nie da się zidentyfikować topograficzne, gdyż jest to miedzioryt z czasów Chrobrego a dzisiejszy Kraków staromiejski został zbudowany za kontrybucję bizantyjską przez Stanisława Szczepanowskiego, który kazał miasto rozebrać, nadsypać o 2-3 m, i wybudować miasto GODNE KORONACJI ZDOBYWCY AZJI. I kościół Mariacki był nieco wyższy, gdyż po zarwaniu przez Mongołów sklepień już się ich na poprzedniej wysokości założyć nie dało.

Bolesławowi Krzywoustemu, a właściwie jego żonie Salomei, można przypisać tylko GOTYCKĄ kolegiatę głogowską, przypisywaną Salomei Wielkopolskiej. Kolegiatę wiślicką ufundowała faworyta Kazimierza Sprawiedliwego, która sportretowała się tam jako Becząca Baba. Kolegiata ta ma podstawowy błąd architektoniczny.

Wywłaszczony za długi przez patrycjat Henryk IV Probus zabrał biskupowi Ostrów Tumski, gdzie wybudował za skarbiec biskupi kolegiatę Świętego Krzyża, który to warsztat wzniósł potem wspaniałą farę lubelską. Kazimierz Wlk kościołów nie budował i nie zezwalał na budowanie ich, ale odnawiał stare i kazał rozbierać kościelne wieże forteczne – żeby Polacy, Broń Boże, się w nich przed najeźdźcami nie chowali – boć to śmierć pewna! Zbudował jednak szereg twierdz na wschodzie i podjął budowę FORTECZNEGO Lublina, czego po rozbiciu Wielkiej Ordy pod Bełzem, Suczawą i nad Sinymi Wodami zaniechał. Wg tych planów zbudowano jednak Kreml Dymitra Dońskiego, który podziwiamy.

. Największą twierdzą w północnej Polsce był Wyszogród nad Wisłą, naprzeciw Bydgoszczy, zdobyty na Prawdzicach przez Krzywoustego przy pomocy Węgrów. Zajęcie Wyszogrodu przez Krzyżaków w r. 1328 stało się sprawą europejską a arbitraż międzynarodowy nakazał Krzyżakom rozebranie tej twierdzy. Również Kwidzyń jest dziełem przedkrzyżackim, gdyż w końcu XIII w. Krzyżacy wykupili zamek i miasto od Stańków i dobudowali WIADUKT. Słynny wiadukt w Kamieńcu Podolskim przypisuje się Kazimierzowi Wlk, ale jest on na kolumnie Trajana.

Obecny zbarokizowany kościół na krakowskiej Skałce jest fundacją Królowej Jadwigi, natomiast częstochowska bazylika Jasnogórska Władysława Jagiełły – po zniszczeniu huty JASNEJ przez husytów litewskich. Tradycja o zniszczeniu Częstochowy przez Tatarów jest poprawna, gdyż Krym należał wówczas do Litwy a Korybutowicz Ostrogski przy pomocy Tatarów okupował Śląsk, czego pamiątką jest DONŻON w Srebrnej Górze, który świadczy, że Litwini posługiwali się JESZCZE granatami z nitrogliceryną. Jest to jedyna na terenie Polski BASTYLIA, jakie budowano we Francji w wojnie stuletniej - co daje do myślenia, że budowę bastylii we Francji podjął Jan Luksemburski?

Fortycją do obrony przy pomocy PUSZEK z nitrogliceryną jest Barbakan krakowski, który stracił sens po zdobyciu przez Polaków artylerii turkiestańskiej pod Bełzem w r. 1362. Na powracającą Wielką Ordę napadli nad Sinymi Wodami Litwini i zajęli Kijów. Litwa już wcześniej wpisała się do historii europejskiej, usuwając z Polakami Wielkiego Tumnika z Moskwy i osadzając tam Iwana Kalitę. Aby pomieścić garnizon 10 tysięcy wojowników konnych – tego największego bodaj w historii Europy do czasu Piotra I egzekutora podatkowego – potrzeba było w Moskwie 20 kremlinów, których większość zachowała się.
 
Strony:« Poprzednia 1 2
 
 
« powrót|drukuj