Skip Navigation
 

Koronacja Kaźka, 1370

38. POD CZARNYM KRZYŻEM

Lila Weneda

WSCHODNI RZYM BYŁ NIE W KRAKOWIE A BYDGOSZCZY

W Kaplicy Św. Anny w Zantyrze-Malborku są 2 Przepiękne portale: WEWNĘTRZNY Anny Prawdzicowej i Zewnętrzny krzyżacki. Jak wynika z komiksu Anny Prawdzicowej to jej TYMPANON powstał w latach 90. XI wieku, gdyż Anna z Synem składają trybut w Grobowcu Mieszka Bolesławowica w rotundzie-A na płockim zamku Biskupim. Jej kaplica w Zantyrze była jednak budowana Wcześniej, bo Jadwiga Przecława z Prawdziców i królowa Judyta Bolesławowicowa przysłały Annie-MURARCE warsztat muratorski z Bydgoszczy, jak świadczy emblemat LILA WENEDA na froncie Ołtarza, co datuje Kaplicę na lata 60 XI wieku.

Teresa Kowalik, Przemysław Słowiński, SKĄD NASZ RÓD, Wydawnictwo FRONDA, Warszawa 2021, cena 49zł90.

To jest literatura POJEDNAWCZA – Nie Atakująca już Turbosłowian i Lechitów, ale próbująca Tłumaczyć, w rodzaju CZY ŻYDZI BYLI LECHITAMI? lub CZY ALEKSANDER MACEDOŃSKI BYŁ SŁOWIANINEM? Zwróciłem jednak uwagę, że miast Lili Wenedy jest POLKA WENEDA, co uważam za intrygę.

Nie wiele to wszystko mówi, gdy moja Wandaluzja jest HISTORIOGRAFIĄ - wymagającą Krytyki lub uzupełnienia, a jeśli Ktoś to ignoruje to znaczy, że boi się jak Diabeł Święconej Wody, bo jest prowadzony na SMYCZY.

Dziś na https://marucha.wordpress.com/2021/03/07/wolne-tematy-18-2021/ pojawił się post 17 z bardzo ciekawymi tagami IN archeologicznymi i architektonicznymi. Mnie zainteresowała strona: https://www.youtube.com/watch?v=KiK0GZBelX4 z Zamkami Krzyżackimi – jakie oczywiście były, ale z adaptacji zamków STARSZYCH. W XIX wieku Niemcy publikowali dokumenty WYKUPU zamków od wielmożów polskich i pruskich, co u nas popularyzował Kalinka. Najbardziej znanym jest wykup od Stańków zamku i miasta KWIDZYN w r. 1293, gdzie Krzyżacy dobudowali Wiadukt, który nie był żadną Latryną tylko Żurawiem do przeładunku zboża.

Poza Architekturą i Plastyką Anny Prawdzicowej jest w ZANTYRZE też plastyka Agnieszki Meranki, która po rozwiedzie z królem Francji Filipem II Augustem zbudowała w Strzegomie DRUGI LUWR, mieszkając widocznie w Zantyrze. POJEDYNEK KRÓLA POLSKIEGO Z CZESKIM przedstawia zaś pojedynek Beli Halickiego z Siemiosiłem pod murami Szczecina w r. 1043, gdyż godłem Czech nie jest GRYF a LEW – jakich to przykładów jest więcej.

Pewien niuans suponuje nawet, że warsztat bydgoski budował też ZAMCZYSKO ??? czyli, że Koronacja Hodomira była NIE w Parku Mickiewicza, ale w ZAMCZYSKU czyli Kremlu Mińskim Anny... Jeśli zaś w Mińsku był Skarbiec Hodomira to Więzienie się do tego NIE NADAWAŁO, co też tłumaczy zagadkę architektury moskiewskiego Kremla Kazimierza Wielkiego jako naśladownictwa ZAMCZYSKA.

Europejskie Centrum Sportowe w MIŃSKU jest usytuowane na terenie zburzonego przez Rosjan za Potopu KREMLA-Zamczyska. ECSp ma lokalizację PAŁACOWĄ a obecny budynek odpowiada kształtem i wielkością CENTRALNEMU blokowi Więzienia Płockiego HERMANORUM. Ponieważ Władysław Herman jako Popychadło pieniędzy nie miał to za jego Królewski pałac w Płocku powinien płacić Hodomir ze srebra z Samarkandy.

To daje do myślenia że HERMANORUM i KREML Miński były budowane przez Jedną Szkołę Muratorską od roku 1068.

Fenomenem Zantyra były fosy WEWNĘTRZNE – napełniane w razie Zagrożenia. To nie było możliwe w Moskwie, gdzie Kreml zbudowano na Usypisku. Taki system mógł mieć jednak Kreml Miński, wobec czego przy burzeniu go ZAKOPANO fosy gruzem, jak w Zantyrze więc sztukateria mogła się zachować archeologicznie.

W r. 1080 Władysław Herman ożenił się z Judytą Przemyślidką, co wymagało rozwodu z Przecławą Jadwigą z Prawdziców. Według mnie wyniosła się ona z Płocka do Bydgoszczy, gdzie podjęła budowę pałacu Książęcego, gdyż zamek KRYSPIN w Frontonie-FORDONIE się do tego nie nadawał. W r. 1090 Herman zabrał jej Bydgoszcz i dał Trzebicę na Śląsku. Bydgoski pałac Książęcy Prusacy przebudowali na WIĘZIENIE. Pałac ten jest PONIŻEJ Wyszogrodu-Kryspinowa, gdzie Prusacy urządzili Koszary a Niemcy, żeby się Głupie Polaczki nie połapały, przebudowali Kryspin PRZEMYSŁOWO. Zapomnieli jednak ZNISZCZYĆ fundamentów rozebranej przez Krzyżaków i Czechów LILI WENEDY więc zapłacili komunistom, żeby zbudowali na tych fundamentach Największą Operę na Świecie NOVA.

Jeśli idzie o ZNAKI na budynkach z żelbetu czy zbrojonych stalowo to mogą to być Egipskie znaki MURATORSKIE.

W l. 90. XIII w. Krzyżacy POGRUBILI mury tej kaplicy. (Biuletyn Historii Sztuki, 1/2017, str. 6). Z komiksu portalu WEWNĘTRZNEGO kaplicy św. Anny wynika, że podczas wyprawy Bolesława II do Pekinu Hodomir Prawdzic zachachmęcił w Samarkandzie Srebro Turkiestańskie, które przewiózł flotyllą do Kordenia czyli Mińska Litewskiego. W takim razie UCIECZKA rycerstwa wielkopolskiego z Kazachstanu zostałaby zainspirowana przez Prawdziców ??? Za to Bolesław Śmiały wygnał ich z Przemyśla-Kurska, Brześcia Litewskiego, Pińska i Turowa, które dał Rurykowiczom.

Po wygnaniu Bolesława Śmiałego Hodomir Ukoronował się w Kordeniu, czego manifestacją jest moneta HODOMIRUS – bo zburzony przez Rosjan za Potopu kreml miński ZAMCZYSKO zbudował nie Batu Chan po oddaniu Kijowa Danielowi Romanowiczowi, ale Anna ??? Kordeń zaś za Mendoga zaczęto nazywać MIŃSKIEM. Doktor Szwagrzyk zapytał mnie, czy moneta HODOMIERUS jest Prawdziców? co PRZYTAKNĄŁEM. To ROZGRZESZA Wielkopolan z Dezercji z Kazachstanu.

Nad dolną Wisłą najważniejszym historycznie zamkiem był Wyszogród, który został zdobyty na Prawdzicach przez Bolesława III i Węgrów w 1113 r. Ten Wyszogród to KRYSPIN i pałac książęcy Przecławy, obecnie Więzienie Pruskie. Biorąc pod uwagę, że Polacy i Węgrzy zdobyli Wyszogród z WIEŻ NA OKRĘTACH, i po wdarciu się do miasta Zacięte Walki trwały jeszcze 10 dni, to nie było to Ostromecko na wysokiej górze, tylko Najważniejsze Miasto w Północnej Polsce Borodziej-Weneda-Skurgon-Bydgoszcz. Wyszogród to FORDON od Frontonu, wymieniony przez Ptolemeusza jako Skurgon-SAMARKANDA czyli Szwedzka Atlantyda.

Po podboju przez Krzyżaków Pomorza Wschodniego Wyszogród-Bydoszcz pojawia się znowu w kontekście wojen krzyżacko-polskich. Ja tłumaczę to tym, że pomysł przeniesienia stolicy krzyżackiej do Bydoszczy ZANIEPOKOIŁ Europę. Wówczas bowiem Krzyżacka Bydgoszcz awansowałaby do miast europejskich a Zakon przestałby być państwem okupacyjnym, co przy pozytywnym sojuszu z kapitałem mieszczańskim mogło zagrozić feudalnej Europie, która POWINNA oponować taki pomysł, gdyż wówczas Prusy – jako sojusz militaryzmu niemieckiego z żydostwem – powstałyby kilka wieków wcześniej.

W r. 1327 Władysław Łokietek zawarł rozejm z Krzyżakami, na mocy którego Krzyżacy zwrócili Polsce Wyszogród. Gdy jednak w r. 1329 Krzyżacy i Czesi najechali Litwę to Łokietek musiał zaatakować Krzyżaków, wobec czego Krzyżacy i Czesi zdobyli Wyszogród i spustoszyli Kujawy. W r. 1330 zagrożeni przez Bawarów Czesi wycofali się z wojny z Polską więc doszło do nowego rozejmu polsko-krzyżackiego i zwrotu Wyszogrodu Polsce.

Jednak już w r. 1331 wybuchła nowa wojna z Krzyżakami i Czechami, w której Krzyżacy ponieśli klęskę pod Płowcami, ale po wycofaniu się Węgrów Krzyżacy ponownie zdobyli Wyszogród-Bydgoszcz, a potem Ziemię Dobrzyńską i Kujawy, zaś Czesi opanowali Śląsk.

Była to jedna z największych klęsk Polski w średniowieczu, ale wojna ta została przegrana już w r. 1223, gdy Czesi i Niemcy, korzystając z polskiej krucjaty przeciw Czyngis Chanowi, zdobyli krwawo Jesioniki Śląskie, gdzie były największe w Europie zasoby saletry, która, aż do zdobycia przez Polaków artylerii turkiestańskiej w r. 1362, była potrzebna do granatów z nitrogliceryną nazywanych PUSZKAMI. Na saletrze jesionickiej wyrosły militarne potęgi Czech, Austrii i Prus. Ostatnio zaś jeden historyk zwrócił mi uwagę, że Turcy mieli saletrę z Albanii.

W r. 1335 zjazd monarchów w Wyszegradzie węgierskim rozpatrzył sprawę wojen Polski z Krzyżakami i Czechami. Pierwszą decyzją było przyznanie Wyszogrodu Krzyżakom z nakazem zburzenia twierdzy wyszogrodzkiej, co miało zabezpieczyć Europę przed przeniesieniem stolicy krzyżackiej do Bydgoszczy.

Cytadela FORDON istniała już za Prawdziców a Krzyżacy chcieli „urządzić" w tej BRAMIE POMORZA swą nową stolicę. Tam stał też największy garnizon szwedzki w czasie Potopu.

Po powstaniu kolei żelaznej Bydgoszcz straciła rangę Najważniejszego Miejsca w dorzeczu Odry i Wisły więc urządzono tam Największe Więzienie Kobiece. Na terenie tej cytadeli znajduję się obecnie CERAMET i PZZ.

W latach 1331-46 Krzyżacy budowali w Bydgoszczy stolicę, o czym świadczy też nazwa Oster Roma (Ostromecko), którą Rzym jednak sobie wyprosił, gdyż WSCHODNI RZYM był w Konstantynopolu, wobec czego Krzyżacy zmienili nazwę miasta na BIG GHOST dla Krzyżowców, co Polacy polszczyli na Bydgoszcz. Gdy jednak w r. 1343 wiadomo było, że Krzyżacy będą musieli zwrócić Bydgoszcz Polsce to stosując się do Wyroku Europejskiego z r. 1335 ROZEBRALI WSPANIAŁĄ BYDGOSZCZ a cegłę spławili Wisłą.

Lwowsko-Wrocławską Szkołę Archeologiczną zlikwidowano zaproszeniem do datowania Gotyku Krakowskiego Jerzego Hawrota, który odatował Kraków kulturą Łużycką i Przedłużycką. Potem zaproszono historyka architektury z Oxfordu, który odatował – jak leci – Kazimierzem Wielkim, bo ZASTAŁ POLSKĘ DREWNIANĄ A ZOSTAWIŁ MUROWANĄ, wobec czego LWSAiAH wytruto, że zostałem tylko ja.

Kazimierz III zbudował w Krakowie Barbakan, którego plan został w trakcie budowy ZMIENIONY, bo po zdobyciu pod Bełzem w r. 1362 na Wielkiej Ordzie artylerii turkiestańskiej takie fortycje nie miały już sensu. Zachowała się rozmowa w Białej Wieży (Wołgogradzie) Turczyńskiej z Generałem Mamajem: TY JESTEŚ SILNY I KRÓL POLSKI JEST SILNY. DOBRZE BYŁOBY DLA WSZYSTKICH, ABYŚCIE ŻYLI W POKOJU. - A CZEGOŻ SOBIE KRÓL POLSKI ŻYCZY? - MOSKWY... Tak, dzięki Turczyńskiej, zaczęła się budowa Gotyckiego KREMLA i GOTYCKIEJ MOSKWY.

Znany jest drzeworyt: KORONACJA BOLESŁAWA CHROBREGO Miechowity, co wobec Chrobrego Nie Ma Sensu. Jeden ze Świadków ma OKULARY, co było możliwe PO zdobyciu przez Wenecjan Konstantynopola w r. 1205. KORONACJA była pod zamkiem NIEDZICA z tej racji, że w CZORSZTYNIE był skarbiec. Spisz należał do Polski więc o Zaskoczeniu mowy nie było. Czorsztyn można było zdobyć po kilkumiesięcznym oblężeniu, w którym to czasie można było przeprowadzić mobilizację o odeprzeć Każdego napastnika. Drzeworyt przedstawia więc Koronację Kaźka na Kazimierza IV. Na INAUGURACJI Gotyckiego Kremla w 1369 w Mszczonie Kaźko jako Wielki Książę Pomorski ze zburzonej przez Krzyżaków BYDGOSZCZY jest Namiestnikiem Moskwy.

Gotycki Kraków był dziełem Kanclerza Szczepanowskiego, który w czasie wyprawy Bolesława II do Chin zbudował za kontrybucję bizantyjską miasto Godne Koronacji Zdobywcy Azji.

Do czasu kolei transport wodny był dużo tańszy od kołowego, toteż miasta były nad rzekami, jako arteriami transportowymi a Łódź powstała dzięki kolei. Do trakcji kolejowej najważniejszym miejscem w Polsce była Bydgoszcz, jak w Niemczech Berlin. Kętrzyński zauważył, że WIADOS Ptolemeusza nie jest Odrą, gdyż Odra to SUEBOS-Słebos, co uzasadniłem tym, że Słebos to Sława, od czego urobiono Morze Sławskie-Swebskie.

http://wandaluzja.pl/admin2017w.php?p=pagesForm&iPage=199# To suponuje WIADOS na Szlak Bursztynowy w postaci kanału PRZEMYSŁOWEGO Sosnowiec-Bydgoszcz. Argumentem za tym jest, że SKRÓT Warty przez Radomsko, którędy szedł kanał Przemysłowy, nazywa się WIDAWKĄ. Kanał taki musiał istnieć ze względu na cieszyński węgiel, na którym funkcjonowała metalurgia Kaszubska w Górach Wenedyjskich, które kojarzą się z tym Wiadosem.

Wersje o wytapianiu żelaza węglem drzewnym są bajkami, bo węglem drzewnym można tylko WZBOGACAĆ rudę. Tak jak metalurgia kaszubska pracowała na węglu cieszyńskim tak metalurgia powiślańska na sokalskim, zwanym dawniej POPIOŁAMI. Z tej racji starożytny port w Pucku był kilkakrotnie większy od średniowiecznego portu w Gdańsku, który należał do największych w Europie.

Metalurgię kaszubską zniszczyli Hunowie przez zburzenie kanału Przemysłowego, a to znaczy, że do tego czasu Bydgoszcz była NAJWAŻNIEJSZYM MIASTEM W POLSCE. WITALIS był słowiańskim bogiem Gościnności, wobec czego Siewierz nazywał się pierwotnie Wsiech Witamy. Tu zaczynał się przekop od Przemszy do Warty w Zawarciu-Zawierciu.

Nazwa Olsztyn nie jest niemiecka a od HOLOWANIA, gdyż na zamku w Olsztynie była latarnia nawigacyjna. Holowanie wymagało TARASÓW holowniczych, skąd tARaSONION Ptolemeusza – w tym kontekście Częstochowa. Przypominam, że funkcja kanału Przemysłowego jako Szlaku Bursztynowego była wtórna wobec transportu węgla cieszyńskiego, co po bitwie nad Nedao-Nidą w 454 r. nie było potrzebne, gdyż zagłębie Sokalskie znalazło się we władaniu Wandalów a metalurgia powiślańska Starczała Całej Europie.

Podczas pracy w Instytucie Kształtowania Środowiska zniszczyłem WISŁĘ Kaskadową Edwarda Gierka Polskim Bobrem Kasztelańskim i jej NIEKONKURENCYJNOŚCIĄ wobec Kanału Przemysłowego a dla Skandynawów JACHTOWEGO do Dunaju. ODRA Przemysłowa była do budowy przez Niemców OKRĘTÓW WOJENNYCH, a dla nas oraz Czechów i Węgrów, którzy muszą inwestować w metalurgię górnośląską dla konkurencyjności, ważna jest ruda nie szwedzka a kurska czy suwalska, co preferuje Kanał Przemysłowy.

WYSPA MŁYŃSKA świadczy o systemie hydrotechnicznym. Młyny Rothera w Bydgoszczy zbudowano w l. 1849-51, a więc szybko. Były to Koszary Polskie CYTADELI Zygmunta III Wazy z dużymi bastionami holenderskimi, obsadzonymi wysokopiennym LASEM, które NADSYPYWANO, z której to racji Koszary Polskie były NIEWIDOCZNE. Prusacy musieli zlikwidować tą cytadelę na podstawie kapitulacji w Ołomuńcu w r. 1850, budując na jej terenie Nowy Port dla obrony Bydgoszczy KANONIERKAMI. Wzmocnili też Koszary Polskie konstrukcją STALOWĄ jako Platformę Sztabową i Artyleryjską. CYTADELA BYDGOSKA tłumaczy, DLACZEGO Gustaw II Adolf nie zaatakował POTRZEBNEJ mu Bydgoszczy a przystąpił do oblężenia Torunia. Po niepowodzeniu pod Toruniem doszło do bitwy pod Tczewem, w której DWUKROĆ trafiał do polskiej niewoli, ale był uwalniany przez jezuitów. Musiał uznać granicę z Polską na ODRZE i zmienić wojną Polską na Niemiecką. Wstępem do wojny Niemieckiej było budowa cytadeli w Szczecinie przez zakopanie pałaców i zamków na Wałach Chrobrego. Ważniejszy od tego był postrzał w kręgosłup, z którego się nie wyleczył i był Królem Męczennikiem.
 
 
« powrót|drukuj