Skip Navigation
 

Rok 600: Mapa Grzegorza Wlk

Rok 900: Bez Rekonkwisty Prawdziców

Rok 900: Z Rekonkwistą Prawdziców

Sarkofag Aleksandra Wlk

28. LECHIADA

Cafe Nauka Extra. IMPERIUM LECHITÓW Z NAUKOWEGO PUNKTU WIDZENIA

To jest Sympozjum Naukowe na Uniwersytecie Jagiellońskim na temat "obłędnej" Koncepcji Historycznej, Ogłupiajacej Społeczeństwo i ZAGRAŻAJĄCEJ NAUCE I PAŃSTWU, niesionej przez Bękarty Internetu...

Uważam, że najlepiej skomentował to Tomasz Kosiński na blogu SLAVIA-LECHIA: "Strona główna Cafe Nauka czyli lura zamiast kawy – relacja i komentarz do konferencji antylechickiej na UJ w Krakowie."

Wykład zaczął się od mojej WANDALUZJI jako Prowokacji tej Afery, której znaczenie określono jako TYLKO ARCHIWALNE. Ponieważ moja Wandaluzja jest jedynym poza Tadeuszem Millerem WYKŁADEM HISTORYCZNYM Wielkiej Lechii i Imperium Lechitów to odsyłanie jej Ad Acta jest Unikiem wg zalecenia 23 z "45 Przykazań Niszczenia Polski": NIE DOPUSZCZAĆ DO PUBLIKACJI I KOMENTOWANIA ZAWIERAJĄCYCH WARTOŚCI OPISÓW WYNALAZCZYCH. Poza tym ja uzupełniłem publikowane i OBOWIĄZYJĄCE do XVIII wieku dane historyczne Beletryzacją z arsenału Kryminalistyki to Wymijanie tego jest Przemilczaniem Złośliwym.

Z Wykładu dowiedzieliśmy się, że Afera czy FENOMEN WIELKIEJ LECHII zaczął się w roku 2015, tj. gdy Janusz Bieszk porzucił Denikologię i zajął się Wielką Lechią. Tu muszę uzupełnić, że Erich von Daeniken WYSKOCZYŁ jako Oponent mych Kultur Megalitycznych. Poza tym, ja musiałem Wytłumaczyć Polakom, że osadzanie Mojżesza w Stonehenge jest ANACHRONIZMEM.

Mój kolega uniwersytecki Zbigniew Szymański pisał kilkakrotnie do koncernu ERICH VON DAENIKEN, zwracając uwagę na MOJĄ technikę hydrotechniczną budownictwa megalitycznego oraz sprawę drewnianej wieży nawigacyjnej, astronomicznej i meteorologicznej Stonehenge.

Profesor Henryk Słoczyński skoncentrował się na ATAKOWANIU Janusza Bieszka, suponując Cenzurowanie Internetu.
***********
Post ten ZNIKNĄŁ z mego https://www.wandaluzja.pl i Wawelu Zakłamanego Białczyńskiego, ale dzięki temu sympozjum dowiedzieliśmy się, że Czesław Białczyński jest agentem Janusza Zagórskiego. Ogierek żydowski Janusz Zagórski dostał od Al Gora sto milionów dolarów na prześladowanie mnie. Zagórski dwukrotnie wyrzucał mnie z Forum Wynalazczego: I raz na żądanie dyrektorów COLLOSEUM a II raz na żądanie BINLADENA-Busha.

20 godziny po I Wyrzuceniu mnie aresztowano w nocy dyrektorów Colloseum a Jędruch uciekł do Afryki Południowej, skąd deportowano go do Izraela, a za II razem Binladen-Bush kazał SKATOWAĆ mego pełnomocnika w NASA ze skutkiem 11 miesięcy leczenia. Jeśli ktoś nie wierzy w tego Binladena to WYMUSIŁEM Śledztwo Bundestagu w/s WTC, w którym wieloletni minister Bundeswehry Bilow zeznał przed komisją Bundestagu, że OPERACJĘ WTC MÓGŁ PRZEPROWADZIĆ TYLKO PENTAGON. Śledztwo to miało być opublikowane przez kobiecy magazyn polityczny CICERO, ale druk przerwała brutalna interwencja Policji.

Nikt nie mógł się dowiedzieć, że ojciec Binladena, 39. Prezydent USA, był fotografowany w mundurze Juden-SS, a jego dziadek w komitywie z Fuehrerem pod bramą ARBEIT MACHT FREI.

Dowodzenie PRAWDZIWOŚCI Wielkiej Lechii jest Głupiego Robotą wobec odkrycia przez Amerykanów Milionowego Krakowa WANDY – analogicznego do Aleksandrii Ptolemeuszy, gdyż oba miasta były budowane według JEDNEGO planu Deinokratesa. Anglosas w służbie Kazimierza Mnicha Miorsz napisał w "Dziejach Wandalów i Polan" o PIERWSZYM zburzeniu Krakowa w roku 336 pne, co było PRZEBUDOWĄ przez Olimpiadę, a o DRUGIM Zburzeniu Krakowa przez Czechów w l. 1038-42 też z pewnością napisał, ale ta część kroniki ZAGINĘŁA. Odbudowany przez Kazimierza Mnicha Kraków był 10 razy MNIEJSZY od Krakowa Olimpiady.
Poza tym Antylechici dopuścili się Wybryku w postaci ŻELŻENIA Urzędowej Mapy Amerykańskiej. LECHITYZM nie jest z gruntu Antykatolicki, tylko katolicyzm jest ANTYLECHICKI. Biskupki są wrogami Lechii jako Pachołki Masońskie, gdyż podlegają dintojrze czyli sądom rabinackim. Wielka Rewolucja Francuska zamieniła sądy biskupie Wintojrę na Dintojrę w loży masońskiej.

https://globalna.info/2022/02/11/czy-wielka-lechia-to-bzdura-jak-lechici-podbili-triumfalnie-rzym-i-pokonali-cezara/
Wandalowie Zdobywali Rzym CZTERY RAZY, ale nikt nie wie KIEDY po raz Pierwszy? Otóż malunek LECH WIELKI WKRACZA TRYUMFALNIE DO RZYMU suponuje, że był to Leszek Chytry von Carrhae jako sojusznik Cezara: OBYWATELE CHOWAJCIE SWOJE ŻONY, BO IDZIE TEN ŁYSEK...
Nie przeczy to, że malunek – prawdopodobnie z archiwum Sejmu Śląskiego – przedstawia Paradę w KRAKOWIE na wieść o Tryumfalnym Wkroczeniu do Rzymu. Świadczy o tym obraz ALEKSANDRIA z Morzem Czerwonym, gdyż w Aleksandrii Zaczynał się kanał do Morza Czerwonego.
Fryderyk II po I wojnie śląskiej zabrał Langhansa Starszego do Berlina i kazał mu zbudować Trybunę Paradenplacu, ale ten zbudował Bramę Brandenburską, która miała być ŚLĄSKĄ z naśladownictwa Sarkofagu Aleksandra Wielkiego w Aleksandrii na obrazie z Archiwum Sejmu Śląskiego.
To TAK się spodobało berlińczykom, że przechrzcili Bramę Śląską na BRANDENBURSKĄ a Fryderyk kazał Langhansowi zbudować Imperialny ZAMEK w Krapkowicach MOSZNĘ gdzie zamierzał przenieść stolicę prusko-węgierską, ale pod Kunowicami strzelił sobie Stopę, bo Bez Zeidlitza już Wielkich Zwycięstw NIE BYŁO. Bardzo dobry taktyk Fryderyk Engels nazwał najlepszego kawalerzystę napoleońskiego Karykaturą Zeidlitza. Ponieważ Fryderyk kazał Langhansowi inspirować się moskiewską cerkwią Wasyla Błogosławionego to ten WYNALAZŁ ROKOKO.
Podczas chrystianizacji Pomorza sekretarz Brunona z Kwerfurtu napisał, że Najbardziej Zadziwające były Bałwany bardzo podobne do żywych ludzi, które Nie Czerniały pomimo, że stały pod gołym niebem. Nie były to figury woskowe, gdyż krzyżowcy rąbali je na drwa do gotowania strawy.

Z MEGO KOMPUTERA oraz archiwum i forów internetowych ZNIKNĄŁ post napisany na podstawie Strony JAK BARDZO JEST SFAŁSZOWANA NASZA HISTORIA ? Globalna Świadomość, 1 września 2022// Strona poświęcona jest głównie STONEHENGE, które w wandaluzja.pl metrykuję Chejronem z Płocka i Posejdonem z Poznania, co się Potwierdza.
Na tej stronie była informacja, że Amerykanie znaleźli na zdjęciach satelitarnych MILIONOWY KRAKÓW WANDY, CO NIEMCA NIE CHCIAŁA – analogiczny do Aleksandrii Ptolemeuszy.
Sprostowałem to, że PIERWSZY ZBURZYŁ KRAKÓW o czym pisze Miorsz – Anglosas na dworze Kazimierza Mnicha – NIE Aleksander Wielki w r. 336 pne, który został do Krakowa ZAPROSZONY w r. 339, ale jego matka Olimpiada po powrocie z Grecji, w związku z planem Wspaniałego Krakowa Deinokratesa, który ten Plan wysłała do Aleksandrii, gdzie go adaptowano do Konoposu. Ponieważ Olimpiada władała Złotem Pangajonu-Siedmiogrodu – wówczas największym na świecie – to mogła sobie pozwolić na TAKI KRAKÓW. Kraków SCHEDLA jest miedziorytem SPRZED zniwelowania przez Olimpiadę.
Kraków Olimpiady został zburzony zaś przez Czechów w latach 1038-42 na Żądanie Rzymu a Kazimierz Mnich odbudował miasto DZIESIĘĆ RAZY MNIEJSZE. Obraz WJAZD LECHA WIELKIEGO DO RZYMU z archiwum Sejmu Śląskiego przedstawia KRAKOWSKI TRYUMF na wieść o kapitulacji Rzymu przed Leszkiem Chytrym i Juliuszem Cezarem.
Karol III dał nam widocznie za Kraków Olimpiady WYSZEGRAD ???

WAWEL ZAKŁAMANY - Jan Kochanowski, białczyński.pl// wandaluzja.pl, 11 września 2022 o 03:56
Panie Czesławie, ma Pan z tej afery tylko JEDNO wyjście: Zaskarżenie LŻENIA Wielkiej Lechii przez Zawodowych Ściemniaków na podstawie Ściemniania sprawy przez NIE-ODATOWANIE Skarbu Wiślan techniką dendrologiczną i węglową oraz NIE PRZYJĘCIE zeznań komendanta Szarych Wilków Celika, który przyjechał ze Skargą do Warszawy.
To daje Panu 50 milionów dolarów za ŚCIEMNIACTWO ŚWIATOWE, które Włosi będą się starali przerzucić na Prawo i Sprawiedliwość. Z tego 20% należy się mnie za Znaleźne Napoleońskie i Fajterstwo a 80% jest do podziału między mnie, Pana, Celika i Sipińską.
Jeśli Pan się BOII to może Pan dokonać Datacji na podstawie Pali Okołu I, ale z powiadomieniem mnie, żeby uniknąć kolejnego Oszustwa. – Proszę potraktować moją deklarację jako ULTIMATUM – a przy okazji może Pan ściągnąć kontrybucję z Michnika, do której ja nie roszczę.

23.XI.2022: Strona Mirosława Dakowskiego: Józef Wieczorek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu wyrównał do uczelni Bangladeszu!
Pisałem o tym już rok temu, a teraz mogę dodać, że UAM TRZYMA TĘ POZYCJĘ MOCNO.
40 lat temu UAM omal nie zamordował mnie, bo MUSIAŁEM WYKONAĆ SALTA MORTALE, choć bez Śruby Olgi Korbut, deklaracją, że Koszary Pruskie na Cytadeli poznańskiej to zamek LECH... Okazały się jednak Pałacem Imperialnym Pana Oceanów Posejdona. - Nie wiedziałem, że Uniwersytet w Dhacce jest imienia POSEJDONA.

25.XI.2022: https://www.youtube.com/watch?v=9aMsOHgp2a Kałach, CZY IMPERIUM LECHITÓW ISTNIAŁO? SPRAWDŹ SAM!
Pojawił się prelegent Z KAŁACHEM. To jest blog IMPERIUM LECHITÓW YouTube, który był eksponowany, również przez Pawła Szydłowskiego z USA i Innych w mniej Prześmiewczych redakcjach.
Ja zakończyłem te Śmichy Chichy pod godłem HALABARDY 4 lata temu, że to jest redakcja Raportu Radagajsa dla Sejmu Krakowskiego ze zdobycia Rzymu w roku 406 ne, co potwierdza Księga Popiołów przez identyfikację Radagajsa z Osijem Pomorskim. Na wracającego z Rzymu Osija czekali nad Nysą Łużycką Hunowie i Romejowie więc Osij zginął w Bieżuńcu, który od tego nazywa się ZGORZELCEM. Młodszy brat Osija prowadził jednak skuteczną walkę z Hunami, do zawarcia Honorowego Pokoju z Odzyskaniem Kijowa.
Teraz te Śmichy Chichy Powróciły z KAŁACHEM, choć ja nie jestem takim optymista, bo zdaje mi się, że Pokój z Hunami kupiły Wandalki za skarbiec na Wolinie a Bezimienny brat Osija został wasalem huńskim.
Dziękuję YouTube'rowi za pozytywny stosunek do Wielkiej Lechii, w przeciwieństwie do Google.com.
 
 
« powrót|drukuj