Skip Navigation
 

29. ALEKSANDRETTY POLSKIE

Rus pod Konstantynopolem

Ad: NAWOJ w Mar 21 2004, 01;32 PM; www.historycy.org.pl:

Genealogizowanie Awarów z Antami jest szalbierstwem. W bitwie nad Nidą w r. 454 polegli Welemir i jego starszy syn Grakch II, a młodszego Lecha nazwano Bratobójcą, więc Pierwszym przy komendzie został Odyniec-Odoaker, książę Polan-Rusów ze Szczecina. Ten jednak po zdobyciu Rzymu, spowodował bunt armii wandalskiej, która osiadła w Karyntii, gdyż przestraszyła się nowej wojny w Mongolii, której zapowiedzią była konferencja w Wołgogradzie, na której cesarz chiński wystąpił jako sukcesor rozgromionej przez Wandalów Ordy Huńskiej. Odoaker został w końcu zamordowany przez Teodoryka na zlecenie sejmu krakowskiego.

Wobec tego sejm wystąpił z ultimatum wobec Lugiów-Łużyczan, przedstawiając zatrzymanie się armii w Alpach wschodnich jako alternatywę drożną: NA KURSK CZY LIPSK? więc przestraszeni Łużyczanie zgodzili się w ramach kontrybucji zdobyć w ciągu 2 lat Kursk. Gdy jednak w ciągu tych 2 lat Kurska nie zdobyli to zostali zesłani karnie pod wodzą Lecha II do Mongolii, gdzie przełamali przy pomocy Turków ODBUDOWANY Wielki Mur Chiński, pojmali cesarza Ti i ścieli go. Lech II wypędził z Mongolii Hunów, a ci którzy chcieli pozostać musieli się zadeklarować jako TURCY.

Katastrofalny dla Bizancjum najazd Słowian na Bałkany w VI w. był skutkiem wojny wandalskiej Belizariusza – czego bez naszej narodowej Lechiady wyjaśnić się nie da. To że maleńka armia słowiańska ZAWALIŁA ŚWIAT RZYMSKI jest kazusem bizantyjskiej cenzury, która zakazała pisania o Wandalach, aby nie wywoływać paniki. Z tej racji szczegółowa relacja Prokopa z Cezarei o zdobyciu przez tą maleńką armię miasta Toperos nad Morzem Egejskim jest niekompletna, gdyż miasto było bronione przez regularną armię bizantyjską a Słowianie, po zdobyciu tej twierdzy, wymordowali 25 tysięcy mężczyzn – czego 2 tysiące desperatów dokonać nie mogło.

Gerard Labuda zaprzecza jakoby Toperos leżało nad morzem, ale tak być musiało, gdyż owe 2 jednostki słowiańskie, które dopiero po walkach przystąpiły do oblężenia Toperos, były armią rozpoznawczą, która umożliwiła desant flocie wandalskiej, która zdobyła Toperos i dokonała rzezi. Wg mnie jest to rzymska nazwa LabirynTHOS'u-Athosu.

Wypędzony przez Belizariusza z Kartaginy Moskwa i dokonał najpierw podboju Ilirii, gromiąc armię romejską pod Bihaczem i zdobywając Singidunum, który przemianował na BELGRAD, a potem dokonali podboju Wysp Brytyjskich. Po założeniu Królestwo Murcji powrócił na Bałkany i zdobył Athos-Toperos, co było wstępem do OBLĘŻENIA KONSTANTYNOPOLA. Dlatego właśnie w r. 550 przybyli na Śląsk starsi synowie Moskwy, Lech i Czech, żeby prosić sejm wandalski we Wrocławiu o pomoc przy oblężeniu Konstantynopola. Z Wrocławia odesłano braci do Legnicy, gdzie wiec Dziadoszan wysłał armię pod Konstantynopol.

Menander pisze o stosunkach w trójkącie Słowianie-Bizancjum-Awarowie. Konstantynopol został uwolniony w 558 r. przez I armię awarską w sile 60 tysięcy wojowników konnych, którzy przybyli z Azji Mniejszej przez most z galer. Moskwa wycofał się do Kosowa, ale armia bizantyjska ruszyła w górę Dunaju a Awarowie po przeprawieniu się przez Dunaj po moście z galer też poszli na zachód. Król Sklawinów Daurencjusz przyjął na Uczci w w Bukareszcie Ultimatum awarskie ze śmiechem: TO MYŚMY ZWYKLI PANOWAĆ NAD INNYMI, i kazał posłów wziąć Na Męki. Ci ujawnili, że pomiędzy armiami awarską a bizantyjską płynie w górę Dunaju FLOTA BIZANTYJSKA, wobec czego Lech i Czech mieli Dzień na ewakuację Belgradu, a ponieważ Welina nie chciała o tym słyszeć to bracia zamordowali ją i babskim pagajem powieźli skarby w górę Dunaju.

Wg listu Międzynarodowego Instytutu Cywilizacji Słowian to w r. 2000 miała być opublikowana we Frankfurcie nad Menem mapa Polski z ROKIEM 565, ze stolicą w KALISZU i głównymi miastami Polski ze SMOLEŃSKIEM ??? Odpisałem, że mapa jest poprawna, gdyż na mocy Pokoju w Adrianopolu w r. 568 cesarz dał Rusowi za ewakuację Bałkanów Włochy, które ten sprzedał Longobardom za naddunajską Bohemię dla Czecha, za co otrzymał od Lecha Smoleńsk.

Mapa nie została jednak wydana, gdyż Niemcy zarzucili jej, iż ziemie na południe do górnej Wisły i Odry były okupowane przez Awarów, którzy wyprawiali się tędy na Paryż – ale była to okupacja a nie aneksja. Właśnie na mocy Pokoju w Adrianopolu Awarowie wycofali się za Ren, który w ten sposób stał się ZACHODNIĄ granicą Imperium Lechickiego, co publikowali wielokrotnie Amerykanie: http://wandaluzja.pl/?p=p_100&sName=28.-lechiada//

GL odnosi ówczesną nazwę HUNÓW do Kutrygurów, bo byli to sprzymierzeni z Biznatyjczykami Awarowie z Kutnej Hory, a nazwa Bułgarzy pochodziła od BELGRADU; VIDIVARI u Jordanesa to gdańskie Stegny.

W internecie toczy się dyskusja o Antach, którą zakończyłem informacją, że po zamordowaniu przez Awarów Mezomira sejm kijowski wezwał z Kalisza Lecha Afrykańskiego. Lech dał Awarom nadwołżańskim ziemie za Oskołem i Kalmiusem, co okazało się nowym zagrożeniem Konstantynopola. Lech bowiem na mocy Pokoju w Adrianopolu zyskał twierdzę BIAŁOGRÓD ujścia Dniestru i Trybut Bizantyjski, i scedował te nabytki na Sejm Antyjski w Samborze-Kijowie.

W Kaliszu jest nadający się do odbudowy zespół Pałacowy. Sam Pałac został zniszczony wyrabowaniem kolumn z żelazomiedzi przez Szwedów, którzy oddali go ewangelikom na cmentarz, który ma mury PAŁACOWE.
 
 
« powrót|drukuj