Skip Navigation
 

Indyjska korona Leszka III

29. ALEKSANDRETTY POLSKIE

Podbój Chusariji

b>PODBÓJ CHUSARIJI, obejmującej Indie i Chiny

Nie należy brać dosłownie przekazu biografa-panegirysty cesarza Karola – Einharda o rzekomo ZAŻYŁEJ przyjaźni między władcami obydwu imperiów, tj. zachodniochrześcijańskiego i islamskiego. Legenda mówi o przekazaniu wysłannikom Karola kluczy do Grobu Świętego w Jerozolimie. Praktycznie nie wiemy, co było przedmiotem legacji wysłanych przez Karola do Bagdadu, choć trudno uznać łacińskie zapiski rocznikarskie za czczy wymysł. Może wiązały się one z zagrożeniem ze strony rosnących w siłę hiszpańskich Umajjadów? (Jerzy Hauziński, Burzliwe Dzieje Kalifatu Bagdadzkiego, PWN Warszawa 1993, (s. 119-120).

W I części mej recenzji do książki JH napisałem, że najważniejszym wydarzeniem politycznym był Zjazd Krakowski w r. 789, gdyż Harun ar-Raszid odzyskiwał Afganistan i Indie a Karol ocalił Francję przed Normanami. Po tym Zjeździe Leszek Wyścigowy udał się na wojnę z Turkami do Iranu, gdyż stolicą Oguza był Kabul. Imperium Oguza rozciągało się od Donu do Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku, gdyż cesarz chiński był jego trybutariuszem. JH używa wobec tego państwa nazwy Usruszana, która jest arabską nazwą Kaganatu Ujgurskiego, który wyzwolił się spod dominacji chińskiej w wyniku buntu Oguza przeciw ojcu w r. 763 za sprawą Błękitnookiej. Po podboju Indii Oguz wracając przez Tybet narzucił trybut cesarzowi chińskiemu.

Układ polsko-arabski w Krakowie był próbą powtórzenia traktatów z l. 695 i 715, limitujących stan w Azji Środkowej, w wyniku czego Arabowie zdobyli w r. 744 Tybet a Polacy ODZYSKALI Mongolię, ale po bitwie pod Talas w 751 r. Ibn Muslim złamał ten traktat podbojem polskiej Partii, Chazarii i północnego Nadczarnomorza. Bitwa pod Talas była na terytorium polskim, ale 30-tysięczna armia arabska nie mogła ZAGROZIĆ chińskim Tangom, którzy mieli stałą armię półmilionową. Abu Muslim po obciążeniu Chin kontrybucją, która należała się Polakom, zawarł z nimi sojusz Antypolski, dzięki któremu rozgromił Polaków, tak że Polacy utrzymali się w Azji tylko w Ałtaju, co umożliwiło im zorganizowanie w r. 762 antychińskiego i antyarabskiego buntu Oguza.

Zjazd krakowski był w r. 789 więc Leszek Wyścigowy mógł zdobyć Kabul - naówczas STOLICĘ AZJI - najwcześniej w roku 891. Armie abbasydzkie obsadziły zachodnie Indie a Leszek podjął ze ZHOŁDOWANYM Oguzem Rewindykację Chin, ale w r. 798 Oguz złożył hołd kalifowi, co znaczy, że Uciekł z polskiej niewoli, wobec czego Chazarowie wycofali się z Zakaukazia, gdyż stali się wasalami kalifa. W ten sposób Kalif stał się Panem Całej Azji, czego pamiątką jest nazwa Kraju Ussuryjskiego. Oguz dokonał podboju Azji dzięki Chazarom, których ukradł Polakom. Oguz mógł złożyć hołd Kalifowi, żeby nie oddać Chazarii Polakom a na dworze kalifa nie brakowało zwolenników zatrzymania Chazarii przez złamanie traktatu krakowskiego. Ostatecznie, pod naciskiem Barmakidów, kalif zgodził się na zwrot Chazarii Polsce, czego dokonano w r. 798.

Przejęcie przez Kalifat Imperium Oguza miało wpływ na Kalifat, gdyż wyważonych Barmakidów zastąpili Turcy, którzy mordowali kalifów FIKUŚNIE. Kalif Al-Matusim (833-42) miał 70 tys Turków a jego naczelnym wodzem i faktycznym wezyrem był Turek Hajdar, zwany Al-Awszinem, który w r. 837 stłumił bardzo groźne powstanie churamitów w Azerbejdzanie pod wodzą Babaka. W r. 840 został jednak aresztowany pod zarzutem dezercji i skazany na śmierć głodową, po czym ciało jego ukrzyżowano i spalono a prochy wrzucono do Tygrysu.

httpswww.tajemnice-swiata.plpor-bajin

CZYTAMY: Por-Bajin powstał w okresie trwania imperium ujgurskiego (lata 742-848) – państwa założonego siłą przez wojowniczych jeźdźców?

CO ZA BZDURA? Ujgurowie to polscy GÓRALE, którzy dorobili się na służbie polskiej. Imperium Ujgurskie czyli TURECKIE powstało na mocy kapitulacji kalifa bagdadzkiego przed kaganem Oguzem w bitwie z Polakami pod Tyflisem w r. 763 i trwało do zdobycia przez Leszka Wyścigowego Kabulu w r. 791, na skutek czego Największy Zdobywca Turecki OGUZ oddał Kalifowie Afganistan i Indie: Oguz był Polskim Najemnikiem, ale zdradził Polaków DWUKROTNIE. NA Dolną Wołgą i pod Tyflisem: http://wandaluzja.pl/?p=p_110&sName=podboj-chusariji//

Wygląda jednak na to, że wobec zdobycia Kabulu przez Polaków NAJPIERW złożył hołd Leszkowi Wyścigowemu, na mocy którego ZWRÓCIŁ kalifowi Afganistan i Indie, po czym został PRZYMUSZONY przez Polaków do rewindykacji DZIERŻONEGO przez Turków Trybutu Chińskiego, który zabrał Polakom po KRWAWYM podboju Indii, których kalifowie Nie Oddał. Po Chińskiej Wojnie Leszka wrócił do Mongolii, gdzie zdradził Polaków po raz TRZECI przekazując suwerenność nad Chazarią kalifowi, który na mocy traktatu Krakowskiego w r. 789 zobowiązał się dopomóc Polakom w rewindykacji Chazarii, co uczynił jednak dopiero po otrzymaniu ASTRONOMICZNEGO Trybutu Chińskiego w r. 798. Oguz-Gudzowaty skończył więc DZIESIĄTĄ Wojnę Polską o Trybut Chiński jako Wasal więc nie mógł budować Imperialnego SKARBCA nad Bajkałem.

Ponieważ jedynym wskazaniem archeologicznym tego IMPERIALNEGO SKARBCA jest Grób Skandynawa poza murami Por-Baijn – który do zamieszkania się absolutnie NIE NADAJE – to wnioskowałem, że skarbiec Nad Bajkałem zbudowali Prawdzice, którzy jako begowie Chazarii dzierżyli Trybut Chiński i dokonali jako KITANOWIE kolejnego Podboju Chin posługując się najemnikami skandynawskimi. Nad Bajkałem zaczynał się Syberyjski Spław Jedwabiu.

Gdy cesarz Południowego Sung – Prawdzic – dowiedział się o seldzuckim planie Podboju Chin to zwrócił się do Marszałka Pryncypatu Piotra Włostowica o zaatakowanie Seldzuków oferując mu Złoto Chin. W r. 1139 pod Samarkandą Piotr pobił Seldzuków, którzy poszli na Zachód i wycieli niemieckich krzyżowców w Anatolii, a Piotr przez KILKA LAT woził złoto chińskie do Polski. Potem napisał do Władców Zachodu pouczenie o walce z Muzułmanami: JA MAM CAŁE GÓRY ZŁOTA. ALE NIE KOPIĄ GO LUDZIE W WIELKIM ZNOJU, TAJ JAK U WAS, ALE MYSZY I MRÓWKI. Ten Bestseler Średniowiecza uchodził za Fantazję, ale w XIX wieku stwierdzono, że są gryzonie i owady, które zbierają złoto. To są świstaki indyjskie i mrówki kalifornijskie, które – gdy da się im jeść – pracowicie przeszukują złotonośną ziemię w poszukiwaniu samorodków i drobin złota.

Piotr Włostowic wiózł złoto chińskie Wielkim Spławem Syberyjskim do skarbca Włastów w Modlinie, gdzie w I krucjacie jego ojciec Magnus Włast złożył skarbiec seldzucki z Ikonium-Konii. Skarbiec ten znaleźli Niemcy w I wojnie światowej, ale uszczknęli tylko. Gdy Hitler chciał go wywieść to Anglicy zagrozili zbombardowaniem Berlina czechosłowacką strategiczną bombą atomową Tesli zarekwirowaną w MONACHIUM, ale Himmler woził to złoto do skarbca SS w Bolesławcu.

Izba Lordów UJAWNIŁA, że niejaki Wite czy Witte przywiózł do Nowego Jorku 800 tysięcy ton złota na 23 statkach, które ZAREJESTROWANO w Fedzie jako urobek z SATELITARNEJ DETEKCJI ZŁOTA. Zaraz to OPROTESTOWAŁEM jako złoto ze Skarbca Prawdziców nad Bajkałem, a jeśli NIE to ze skarbca Saldzuków w Ikonium.

IMPERIALNY SKARBIEC syberyjski jest na wyspie górskiego jeziora 8 km na zachód od Kungurtuka w Tuwenii przy granicy mongolskiej i do zamieszkania się absolutnie nie nadaje. Ponieważ Tam Właśnie nad Górską Jenisejką ZACZYNAŁ SIĘ Syberyjski Spław Jedwabiu to znaczy, że Leszek Wyścigowy budował DWIE stolice Wielkiej Lechii: w Boguczarze (BÓG I CAR) i w Wołgogradzie (BIAŁA WIEŻA) ze względu na Imperialny Skarbiec w Tuwie. Nazwa JENISEJU pochodzi od Kapłana Jana jako Piotra Włostowica, który przewiózł Złoto Chińskie do skarbca Włastów w Modlinie.

Eksploatacja złota ŚWISTAKAMI indyjskimi i MRÓWKAMI kalifornijskimi była technologią sarmacką czyli SPRZED roku 230 pne. Imperialny Skarbiec w Tuwie budował więc Leszek Wyścigowy
 
 
« powrót|drukuj