Skip Navigation
 

29. ALEKSANDRETTY POLSKIE

Stara Ruś

ZERIUANIE czyli SIEWIERZANIE

W związku z mym wystąpieniem na forum internetowej Taraki Słowiańskiej, która reprezentuje Krakowską Szkołę Archeologiczną Oskara Schindlera, wybuchła tam dyskusja na temat identyfikacji ZERIUANI. Od tych Zeriuan miały się wywodzić Wszystkie Ludy Słowiańskie, o czym wspomina Kalimach z uwagą, że był tam bardzo ostry klimat. Powszechnie uważa się ich za SIEWIERZAN, czyli Mieszkających na Północy, co Taraka kontestuje.

Zeriuani byli faktycznie Siewierzanami ze stolicą w Moskwie i Riazaniu, skąd w r. 842 przybył do Nysy Ludwik Lebediusz, który najechał Rzeszę Karolińską, dzieląc ją w Verdun na 3 królestwa. W r. 830 Ludwik Lebediusz rozgromił nad Wołgą Ordę Turecką, prowadząc potem jeńców na podbój Fińskiego Powołża, gdzie powstał nowy Kraj Rzeszy Popielidów SIEWIERZJA z 325 MIASTAMI. W Lebedii-Siewierzu Turcy pożenili się z Finkami i dostali za dobrą służbę Krym, gdzie powstała Orda Węgierska. Lebediuszowi pomagał nad Wołgą Ludwik Niemiecki, który został za to polskim wojewodą Śląska, skąd organizował bunty braci przeciw ojcu, cesarzowi Ludwikowi.

Geograf Bawarski wymienia inne kraje związkowe Rzeszy Popielidów. - Z problematycznych są to Goplanie z 400 miastami, wzdłuż drogi wodnej Wisła-Bug-Prypeć-Dniepr; Bużanie wzdłuż Bugu i Bohu z 230 miastami; Sittici (Scytowie) z wieloma miastami i sejmikiem w Rostowie nad Donem oraz Stadici (Stradowianie) z 516 miastami, których wymienia już Ptolemeusz jako Kraj Rozległy, po których pozostała nazwa ASTRACHAŃ.

Kaganat Chazarski, który za oddanie Arabom Dagestanu został w r. 678 zhołdowany przez Polaków, był bardzo duży, gdyż uczestniczył w podziale Partii przez Kalifat, Polskę i Chiny, na mocy czego Arabowie obsadzili Samarkandę, Polacy Taszkent a Chińczycy Bałczik. Nie zakończyło to jednak wojny Kalifatu i Polski przeciwko Chinom, która doprowadziła w r. 744 do opanowania przez Polskę Mongolii Wschodniej a przez Arabów Tybetu.

Wiktor Kałasznikow, ATLAS TAJEMNIC I ZAGADEK – Mity, Magowie, Mistycy; Tom 1, Bellona Warszawa 2003

Trzeba zwrócić uwagę, że stara architektura Europy Wschodniej jest KLECIOWA, który to system jest traktowany jako prymitywizm, ale nie wynikał z głupoty technicznej Rosjan a był potrzeby do wielkiego ognia i jest bardzo stary. WK powtarza bzdurę, że Sobory Sofijskie w Kijowie i Nowogrodzie były budowane na wzór Soboru Sofijskiego w Konstantynopolu – co można by rozważać, gdyby pierwowzór takiej świątyni był w Troi na Złotym Rogu i został zburzony przez Achajów. Jedynym wzorcem może tu być jednak katedra wenecka, która – jeśli architektura kijowska była dziełem Apisa – powinna być dziełem Horusa kultury Lagozza? Hagia Sophia w Konstantynopolu była zaś budowana na mauzoleum Eurydyki-Europy przez króla trackiego Orfeusza - jakoby "krewnego i rówieśnika Salomona".

Pan i Władca Nowogród Wielki odpadł od Polski w wyniku polskich klęsk pod Wrocławiem w 1470 i na Krymie w r. 1475, a potem sfinansował podbój przez Bonę i Iwana IV Powołża, czym Bona skontrowała oblężenie przez Sulejmana Wspaniałego Oranu, gdyż wiadomo było, że po Oranie Sulejman uderzy na Włochy. Dla przekonania Turków, że Polacy ich nie zaatakują podczas ofensywy w Magrebie, Polacy nie bronili Mołdawii i zapłacili TRZY kontrybucje – żeby Turcy ustawili się do bicia, co było na miarę zwycięstwa Holendrów nad Niezwyciężoną Armadą w bitwie flandryjskiej.

Drzwi Płockie były darem arcybiskupa magdeburskiego dla biskupa płockiego, i faktycznie były w Płocku, gdyż w trakcie zakładania ich kopi odkuto oryginalne haki zawiasowe, z których zdjęli je Litwini w r. 1262 i sprzedali do Nowogrodu Wlk.

 
 
« powrót|drukuj