Skip Navigation
 

31. REKONKWISTA PRAWDZICÓW

Żydzi Polscy

Artur Cecuła, ŻYDZI POLSCY (cz. 1) – Król Abraham? Fakty i Mity, 16-22 IX 05, s. 16

W artykule czytamy, że w początku XX w. niektórzy uczeni uważali, że Żydzi byli twórcami państwa polskiego a pomiędzy Popielem Myszowatym a Piastem Kołodziejem panował przez TRZY DNI Żyd Abraham Prochownik. Teraz nikt tak nie mówi, ale w Izraelu wydaje się mapy z ŻYDOWSKĄ Chazarią pomiędzy Dnieprem, Wołgą a Kaukazem, co jest powtórzone na mapce w tytułowym artykule, choć bez Moskwy i Kazania. Po upadku Judejskiej Polski z jej trzydniowym królem Abrahamem Prochowniem, który miał przyjechać na sejm w Kruszwicy ze wschodu, pozostaje jeszcze historiograficzna wojna o Rosję, czego w/w artykuł jest przykładem. Jednak zdaniem niektórych historyków amerykańskich NIE BYŁO żydowskiej Chazarii, gdyż kagan był żydem jako politeista a wyznanie to było mu potrzebne dla wielożeństwa.

Wychodzę od sprawy Złota Chazarów, którego szukał Józef Stalin nawet w bankach szwajcarskich jako antyfaszystowski protektor Szwajcarii. Stalinowska komisja historyczna tego złota nie znalazła – choć może nie chciała, posługując się jednak tą frazeologią w sensie roszczeniowym – ale ja identyfikuję je ze złotem Kalifów z Bagdadu. Największy zdobywca turecki Oguz zdradził Polaków dwukrotnie, gdyż nie tylko wziął dany mu przez Polaków Kazachstan, ale i po bitwie nad rzeką Ural przyjął hołd Chazarów nadwołżańskich, co Polacy musieli ścierpieć, gdyż chcieli pokonać Arabów. Do decydującej bitwy doszło pod Tyflisem w r. 765, gdzie kalif schronił się w namiocie Oguza, który zgodził się przyjąć u niego służbę za CAŁY SKARBIEC BAGDADZKI, który został przewieziony do Szewczenki. Oguz zdradził też kalifa, gdyż po pacyfikacji Egiptu wyprawił się na wschód, gdzie Afganistan i Indie zatrzymał sobie.

Turków mogli pokonać tylko Polacy więc w r. 789 kalif przybył do Krakowa, gdzie spotkał się z Karolem Wielkim i Leszkiem Wyścigowym, z którym uzgodnił, że za wypędzenie Turków z Afganistanu i Indii Arabowie pomogą Polakom odzyskać Chazarię. Nie wiadomo, jakie padły tam ustalenia odnośnie skarbca w Szewczence, ale wygląda, że gdy oblegany w Kabulu przez Polaków Oguz schronił się w namiocie kalifa to Turcy kazachscy tej kapitulacji nie uznali i postanowili walczyć, a Prawdzice – jako dziedziczni polscy begowie Chazarii – tego skarbca nie rewindykowali lub w rewindykacji Arabom nie pomogli.

Leszek oddał Afganistan i Zdobyte Indie kalifowi i przystąpił do podboju Ztrybutyzowanych przez Oguza Chin, które Podbił. Potem zaś oddał te Chiny kalifowi za pomoc w rewindykacji Chazarii, której Dziedzicznym Begiem został Prawdzic zaś Leszek podjął budowę Nowej Stolicy w LECHU nad Donem, który teraz nazywa się Boguczarem od Boga i Cara. Obaj wpisali się tym do historii architektury, bo Prawdzic zbudował Białą Wieżę w Wołgogradzie od kopii FAROSU w Krakowie a Leszek kopię Farosu i pałacu Białoczerwonego.

Tą radosną twórczość przerwał niejaki Carlomagne czyli Karol Wielki, który po klęsce cesarza Karola z Czechami pod Wiedniem UWIĘZIŁ ojca i obległ Cheb, gdzie udał się Leszek, żeby Się Nie Wygłupiał, ale ten kazał go rozerwać końmi ze skutkiem zdobycia Paryża przez Popiela I Gnuśnego, czego pamiątką był rozebrany przez Fryderyka II Wielkiego wspaniały pałac ŁAGIEWNIKI w Kruszwicy.

Pokonanie przez cesarza Karola III Grubego armii chazarskiej nad Liwem w r. 882 przesądzało los Popiela II w Płocku kagan wezwał Turków, wobec czego bega polskiego zastąpił w Białej Wieży turecki.

Prawdzice po klęsce nad Liwem wycofali się ze zmobilizowanymi Mazurami na Syberię, skąd podjęli w sojuszu z Samanidami z Samarkandy podbój Kazachstanu, wobec czego Turcy przewieźli złoto z Szewczenki do Astrachania.

Kagan poprosił bega o 10 żon a Turek nie był widocznie tak skąpy jak Prawdzice, bo zgodził się. To go zgubiło, bo wśród nich była ŻYDÓWKA, w wyniku którego bega tureckiego zastąpił żydowski, który nie żałował kaganowi ni żon ni nałożnic.

Po podboju z Samanidami Kazachstanu Prawdzice oblegli Nowogród Wielki, któremu Karol III przysłał na odsiecz Swewów, ale Prawdzice przekupili ich i razem z Nowogrodzianami wysłali na Paryż. Kontrybucja wyciśnięta przez Daniela Prawdzica http://wandaluzja.pl/?p=p_122&sName=31.-rekonkwista-prawdzicow// była tak duża, że podatki na spłatę jej wywołały bunty i powstania, że upadł Karol III z Rzeszą Karolińską.

Kagan bał się tylko Prawdziców, ale ci najpierw z Bułgarami rozgromili Węgrów, zagarniając ziemie między Donem a Dnieprem, a potem podjęli rekonkwistę, co nazywa się NAJAZDEM PIECZYNGÓW. Witeź Prawdzic dokonał jednak podboju północnego Kazachstanu jako muzułmanin o imieniu Ibrahim, wobec czego onym Trzydniowym Królem na wiecu w Kruszwicy był Ibrahim Prawdzic, z którego zrobiono żyda.

Gdy cesarz Arnulf odrzucił ultimatum to Prawdzice musieli szukać ugody z rozgromionymi Piastami, czego skutkiem było wyniesienie Leszka V jako sojusznika przeciw Wielkiej Morawie i Rzeszy Karolińskiej, okrojonej od zachodu po rozgromieniu przez Skandynawów i Rusów pod Paryżem Karola III i odparciu ofensywy Arnulfa.

Prawdzice w r. 902 zabili jednak cesarza Arnulfa i jego syna Świętopełka, wobec czego sejm niemiecki uznał protektorat Prawdziców za ewakuację przez nich Saksonii (Dolnej) i pomoc w odzyskaniu przez Niemców Lotaryngii Wielkiej. Prawdzice chcieli zaś przez to uzyskać pomoc Niemców w rewindyjacji Chazarii, której potęga polegała na sojuszu z Bagdadem, co umożliwiło Chazarom zabranie Prawdzicom Kazania w r. 922.

Marcin Sztandera, Kielce, JAK POD MAŁOGOSZCZĄ WYKOPANO PRAWDZIWY SKARB, Gazeta Wyborcza, 4 VII 2007, s. 15

Mowa jest o garnku z krzyżówkami wendyjskimi z Kruszy-Freibergu saskim wraz z palatynackimi monetami Sieciecha, co datuje skarb PO jego wygnaniu w r. 1097. Kruszwica była formalną Stolica Polski od zdobycia Paryża przez Popiela I Gnuśnego w r. 806 do zniszczenia Kruszwicy przez Sieciecha w r. 1096. Za kontrybucję francuską Popiel Gnuśny, Co Bał się Hunnów czyli Turków, zbudował w Kruszwicy katedrę Imperialną św. Wita na Świątnikach oraz pałac CESARSKI na Łagiewnikach - Wspanialszy od Najwspanialszego Pałacu Cesarskiego w Kolonii, BLIŹNIAKA pałacu na zamku a'MAZON-Mazur w Płocku. W Pałacu kruszwickim rozegrał się na przełomie 1030-31 dramat Węgierskiego Hamleta EMERYKA. Frankenstein-Wszebor chciał otruł go jakoby, bo chciał poślubić jego narzeczoną, córkę Mieczysława II i siostrę Bolesława Zapomnianego Ofelię.

DECYDUJĄCA BITWA I KRUCJATY POD PRZEMYŚLEM.

Dzieduszyccy napisali artykuł o Monetarnych Darach Grobowych, w którym cofnęli datę Zniszczenia Kruszwicy z roku 1096 do 1093 (???) z ciekawą Logiką. W roku 1093 zajął Kruszwicę palatyn wrocławski Magnus Włast, z czego WYWNIOSKOWALI, że to on Zburzył Kruszwicę ???

Ta argumentacja nie trzyma się jednak kupy, bo Magnus zajął wprawdzie zbrojnie KONSTYTUCYJNĄ Stolice Polski, ale aby osadzić tam starszego syna królewskiego Zbigniewa, gdyż król urzędował w Płocku. To okazało się też Konstytucyjnym Zamachem Stanu, gdyż Władysław Herman był monarchą Ubogim a Kruszwica miała pieniądze więc chciała rządzić Polską, jak londyńska City Anglią.

To okazało się Nadto dla polskiego feudalizmu, toteż palatyn płocki Sieciech, który był też Kanclerzem, obległ Kruszwicę, rozgromił rycerstwo, które przybyło bronić swych pieniędzy w bankach kruszwickich oraz zdobył, Wymordował i zburzył Miasto. Ponieważ król nie zgodził się na bicie monety pod swym imieniem ze SKRWAWIONEGO srebra to Sieciech bił palatynackie SIECIECHY.

To okazało się Nadto dla bogatego Wrocławia, który z aprobatą obserwował polityczne aspiracje Kruszwicy i bał się takiego precedensu, toteż palatyn Magnus ponownie wyprawił się na Kruszwicę, gdzie obległ Sieciecha w zamku Na Wyspie. Nie mógł to być jednak zamek MYSI, gdyż tam bronić się było nie sposób, a ponieważ król popłynął Ratować Sieciecha ŁODZIĄ to powinien to być zamek na Ostrowie Rzępowskim, połączony z pałacem CESARSKIM na Łagiewnikach i Bródzkach wiaduktem fortecznym. Król nie mógł iść na ten zamek wiaduktem, gdyż był obsadzony przez Ślązaków, którzy nienawidzili króla za wycięcie przez Sieciecha hufca śląskiego, toteż król mógł być z Sieciechem Zlinczowany i dlatego popłynął łodzią Ratować Palatyna.

Sieciech uciekł wprawdzie do okupowanego przez Węgrów Krakowa, ale Magnus został Kanclerzem i Marszałkiem – co było Dyktaturą – i uzyskał od Węgrów wydanie Sieciecha, który stanął przed Sądem Królewskim, który – pod naciskiem Dyktatora – skazał palatyna na Oślepienie.

Dyktatura Magnusa Własta okazał się dla Polski ZBAWIENNA, gdyż rok po oślepieniu Sieciecha zaczęła się NAJWIĘKSZA OPERACJA I KRUCJATY, w której połączone siły Seldżuków zostały rozgromione przez Polaków i Węgrów pod Przemyślem. Potem Magnus poszedł z Węgrami do Azji Mniejszej i zdobył stolicę Seldzuków IKONIUM-Konię.

W I krucjacie Azja Mniejsza była okupowana przez DANISZMENDĘ (David Nicolle, Pierwsza Krucjata 1096-99, OSPREY Publishing, C Polskie MediaAmer.com SA, Poznań 2009). Nazwa ta pochodziła stąd, że Seldzucy mieli dobre stosunki z Sieciechem, który nazywał Magnusa Własta Duńską Mendą, bo był z uprowadzonych przez Mieszka Bolesławowica Duńczyków. Gdy umarł w Ikonium to w Kronice Węgierskiej zapisano: UMARŁ KRÓL MAGNUS, bo pozostawił Azję Mniejszą królowi węgierskiemu.

Piszę „Pałac Cesarski w Kruszwicy”, gdyż Wspaniała Kruszwica została zbudowana przez Popiela I Gnuśnego, Co Bał się Hunnów czyli Turków za kontrybucję francuską. Rzeczony artykuł Dzieduszyckich obwinia za zniszczenie Wspaniałej Kruszwicy Ślązaków, co jest Oszczerstwem.

Wiosną 2015 zostałem zaproszony przez wydawnictwo KUJAWY dla Potwierdzenia mej interpretacji KRUSZWICY. Z Inowrocławia zawieźli mnie do Kruszwicy, gdzie stwierdziłem że w zamku Mysim mógł być SKARBIEC, ale nie można się tam było bronić przed armią. Można się tam też było bronić przed SZCZURAMI, gdyż nie było spichrzy z pszenicą. Kilka spichrzy mogło być na zamku kasztelańskim GRODŹCTWO po drugiej stronie Noteci, ale taki system wymagał mostu FORTECZNEGO, który był powyżej między Łagiewnikami a Brockami.

DZIESIĄTKI spichrzy z pszenica ukraińską dla Skandynawów było natomiast w Gople-Płocku, co odsyła sprawę Popiela Myszowatego – wcześniejszego Wojewodę Kija – do Płocka. Skarbca w Kruszwicy już wtedy nie było, gdyż Popiel II kazał synowi Leszkowi-Sobiesławowi przewieść flotyllą skarby na zamek Gocki na cytadeli Napoleona w Gdańsku, który wziął ze sobą kolesia Siemowita-wojewodę.

Oblężenia Płocka przez cesarza Karola III Grubego zaczęło się od rozbicia z katapult spichrzy a potem puszczaniu po murze MEGALITYCZNYM zapłodnionych szczurzyc, jak to przedstawia kaplica cesarskiego szczurołapa w alpejskim Puergg'u. - W Alpach byli zawodowi łapacze świstaków, z których wytapiano sadło.

Zlokalizowaliśmy IMPERIALNĄ katedrę św. Wita na terenie zakładu kamieniarskiego na Świątnikach, gdzie był też zniszczony przez Krzyżaków zamek Biskupi. POTWIERDZIŁEM też, że zbudowany po zdobyciu Paryża przez Popiela I Gnuśnego pałac CESARSKI był na terenie Folwarku przy ul Poznańskiej, skąd jego symetryczna Promenada z mniejszego boku prostokąta prowadziła ul. Sportową i mostem fortecznym na Półwysep, i drugim mostem fortecznym do Grodziszcza między Gopłem a jeziorami Bródzkimi. Pałac ten został przebudowany przez Prusaków na koszary a potem na folwark.

Skarb z Małogoszczy jest pamiątką ucieczki Sieciecha do Krakowa, po którym to akcie musiała być PRZYMUSOWA WYMIANA MONETY, wobec czego jakiś zwolennik Sieciecha ukrył garnek ze srebrem restrykcyjnym czekając na powrót Sieciecha. Zagadką jest lunula, która zdaje się świadczyć na wprowadzenie przez Hermana PAŃSTWOWEGO MONOPOLU KRUSZCÓW jako skutku świętopietrza.

Wielka Rewolucja Francuska była ZASTĄPIENIEM Sądu Biskupiego WINTOJRA Sądem Rabinackim DINTOJRA, który teraz nazywa się MASONERIĄ. Statuty Kaliskie były więc Aspirowaniem do Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
 
 
« powrót|drukuj