Skip Navigation
 

Duma Niemiec

32. CEZAROPAPIZM

Kod Piastów

Andrzej Buko, KOD PIASTÓW, Wprost, 22 VII 2007, s. 68-71

Nie wiem, czy AB kpi czy się myli pisząc, że drużyna Mieszka I liczyła TRZYSTU pancernych. Poseł kalifa z Kordowy Ibn Jakub napisał, że Mieszko miał trzy tysiące wojów – z których setka JEST WARTA TYLE, CO DZIESIĘĆ SETEK INNYCH. Ibn Jakub miał te wiadomości od Niemców, więc są one wiarygodne, a poza tym był na Wolinie, który nazwał DUŻYM PORTEM NAD OCEANEM, a ponieważ Sewilla liczyła wówczas półtora miliona mieszkańców więc chodzi tu nie o Wolin Biskupi tylko miasto na klifie zachodniego Wolina, skąd przez wieki czerpano kamień na fortyfikowania ujścia Odry i budowę Szczecina.

Ibn Jakub odwiedził Wolin w czasie jego buntu przeciw Mieszkowi I, gdy Wolinianie pod wodzą Wichmana okupowali Szczecin. Kamienna grobla forteczna Łasztownia Dąbie została zbudowana ze skandynawskiego kamienia balastowego – przywożonego przez statki BALASTOWE, przypływające po spławiane Odrą pszenicę i wełnę – co datuje żeglugę balastową czyli KOGI na onczas? W Gdańsku kamienia balastowego nie było, gdyż skandynawskie statki przywoziły tam rudę i surówkę żelazną, nazwaną osmundem.

Zagrożony najazdem cesarza Karola III Grubego Popiel II kazał synowi Sobiesławowi przewieść skarby wandalskie z Płocka na zamek Gocki na Cytadeli Napoleona w Gdańsku, który wziął ze sobą kolesia Ziemowita Wojewodę. Po upadku Płocka naczelnik wiecu GOPLAŃSKIEGO Piast złożył zaraz hołd Karolowi III, który mianował Ziemowita KSIĘCIEM.

Prawdzice oblegli zaś Nowogród Wielki, któremu Karol III przysłał z odsieczą Swewów, ale Prawdzice przekupili ich i razem z Nowogrodzianami wysłali na PARYŻ, gdzie ci obciążyli Grubasa Taką Kontrybucją, że podatki na spłacenie jej wywołały bunty i UPADEK RZESZY KAROLIŃSKIEJ. Potem Prawdzice uderzyli na Piastów, których rozgromili pod Łodzią. Na sejmie w KRUSZWICY wystąpił Trzydniowy Król Polski Abraham Prochownik, który nazywał się Ibrahim Prawdzic, co przestawia komiksowo srebrna Czara Włocławska. Siedzący i stóp Witezia Piast Kolodziej OPŁAKUJE ściętego dla uświetnienia uroczystości Ziemowita a Marszałek mianuje młodocianego Leszka (V) WOJEWODĄ.

Potem Prawdzice iderzyli na czeski Wrocław a Leszek "wyciął czeską załogę Wawelu", co było wstępem do najazdu na Niemcy, gdzie Prawdzice dokonali okupacji Saksonii (Dolnej). Wobec tego sejm niemiecki podjął salomonową uchwałę: ZA EWAKUACJĘ SAKSONII ZGODA NA PROTEKTORAT PRAWDZICÓW NAD NIEMCAMI, skutkiem czego było ODZYSKANIE przez Niemców KOLONII.

Prawdzice posługiwali się turecka jazdą pancerną, ale wasal Prawdziców Henryk Ptasznik utworzył Ciężkozbrojne Rycerstwo, które uczyniło Niemcy MOCARSTWEM.

Po bitwie nad Regnicą, w której zginął Stary Witeź, Młody złożył zaraz hołd trybutarny Bolesławowi Srogiemu, który dowodził odsieczą dla cesarza a ten przyrzekł mu pomoc w odzyskaniu Chazarskiego Powołża, co widzimy na tympanonie fundacyjnym Mostu Judyty w Pradze. Decydująca bitwa była pod Białą Wieżą Wołgogradem, w której sto tysięcy Czechów i Rusinów pokonało 200 tysięcy Chazarów, którzy byli dobrymi wojownikami. Doszło zaś do tego, gdyż na Chazarów uderzyła wracająca z wojny o Zjednoczenie Chin polska jazda, którą dowodził Mieczysław, zwany z junacka MIESZKIEM.

Bolesław kazał Dobrawie odstawić od loża księcia niemieckiego i przyjąć doń Mieszka, ale ta zażądał Chrztu Rzymskiego – wobec czego Chrzest Polski był w Zdobytym Konstantynopolu. Po tej ceremonii Bolesław wysłał Złoto Chazarów flotyllą do Bratysławy, którą eskortował Mieszko, który na Pomorzu rozgromił pod Lipianami Wichmana i odzyskał Szczecin. Drużyny książęce dzieliły się na Starsze i Młodsze, których liczba w sumie nie przekraczała 20 tysięcy. Płockie Evangelistarium, przestawiając przyjęcie przez Bolesława II Śmiałego posłów seldzuckich na Nowy Rok 1077 eksponuje to wyraźnie: są tam Starsi drużynnicy-MIECZNICY po prawej stronie króla i Młodsi-TARCZOWNICY po lewej stronie króla. Mieszko Bolesławowic stoi wśród Mieczników, ale bez miecza. Tarczownicy mają jednak tarcze PIECHOTNE, co mym zdaniem świadczy, że Młodszymi drużynnikami króla byli CHŁOPI, gdyż tarcza kawaleryjska była okrągła lub zaokrąglona.

Najstarsza relacja polska podaje 16.400 drużynników książęcych, co jest liczbą zbliżoną do 20 tysięcy: Uważam, że Gall wziął te dane z relacji bitwy pod Cedynią w r. 972, gdzie były siły z 4 województw: Szczecin-Gniezno 1500 pancernych i 500 tarczowników; Poznań 1300 pancernych i 4000 tarczowników; Santok-Gorzów 300 pancernych i 2000 tarczowników i Kruszwica 800 pancernych i 2000 tarczowników. Brakuje bardzo ważnego Kalisza, gdyż wyprawa Hodona była operacją CESARSKĄ wobec czego hufiec kaliski musiał pilnować Wrocławia – czyli że drużyna Mieszka liczyła ponad 20 tysięcy wojowników nie licząc pospolitego ruszenia. Chodzi tu o tarczowników KAWALERYJSKICH czyli lekką jazdę manewrową z tarczami okrągłymi, zwaną też łucznikami konnymi.

Nazwy Gniezno czy Giecz nie są tu pewne, gdyż Gniezno wielkopolskie nie było porównywalne z Poznaniem a Giecz wrześnieński nigdy nie był ośrodkiem regionalnym. Tradycja, że Lech wszedł ze swoim ludem na Wielką Równinę, gdzie znalazł gniazdo orła białego, gdzie zbudował stolicę, było klechdą z połączenia tradycji Lecha Afrykańskiego z Leszkiem III Wyścigowym, który przybył z Kaukazu do Poznania, gdzie przyjął poselstwo Rolanda I, w trakcie którego przybyło poselstwo hołdownicze z Rygi z białozorem, którego Leszek podarował Rolandowi, co awansowało białozora do Godła Państwowego. Gniezno oznaczyło STOLICĘ, więc gdy książę zmieniał miejsce pobytu to ZMIENIANO Gniezno, tak jak była tylko Jedna Flaga, którą zawieszano nad GNIEZNEM czy namiotem książęcym.

Ta sprawa zmieniła się, gdy po kapitulacji pod Poznaniem w r. 1005 ewakuowano Szczecien-Gniezno do Giecza-Bydlęcina w Wielkopolsce, gdzie był największy w północnej Polsce ośrodek handlu bydłem panońskim. W ten sposób Giecz-Bydlęcin został doraźną STOLICĄ Polski a gieczan przesiedlono do wioski pod Wrześnią, obiecując im, że gdy zostanie zbudowana nowa stalica w KRUSZWICY to powrócą do swego Bydlęcina i bydlnego biznesu.

Skarbiec Piastów był w zamku na Cytadeli poznańskiej, którym zawładnęła Oda przy pomocy Dagome iudex – który świadczy o otruciu Mieszka w Sianowie, gdyż nazwanie go „wicehrabią” było OBELGĄ. Jak mnie uczono to Mieszko chrzcił się jako Król Wandalów a Oda tym WICEHRABIĄ zbiła z pantałyku Rzym, który myślał, że chodzi a jakiegoś komesa na SARDYNII? Była to intryga jak w Maszkaradzie z zabójstwem Puszkina.

ŚŁOWIAŃSKI BERLIN, Gazeta Warszawska by KSC on 05/02/2013 in Historia: "Słowianie pojawili się w Europie wschodniej i środkowej na przełomie V i VI wieku po Chrystusie. Na terenach dzisiejszego Berlina zadomowili się Połabianie, nasi pobratymcy, z którymi spokrewnieni jesteśmy językowo, a także wspólnie tworzymy grupę Słowian zachodnich. Słowianie w poszukiwaniu dogodnych warunków życia osiedlali się w rejonach nadrzecznych, bagiennych, wilgotnych, porośniętych roślinnością i gęstym lasem, co naturalnie sprzyjało ich codziennym zajęciom, jakie wykonywali: zbieractwu, rybołóstwu, myślistwu, a także miało duży wpływ na dogodne warunki obronne. Dlatego często słyszy się, że Słowianie posiadają nad wyraz rozwinięte “słownictwo bagienne” i w tym zazwyczaj dopatrywano się etymologii nazw topograficznych w rejonach przez nich zamieszkałych."

To jest Krakowska Szkoła Archeologiczna szofera Hitlera Oskara Schindlera do AECHEOLOGICZNEGO POSZUKIWANIA ZŁOTA detektorami saperskimi. Wiem o tym, gdyż słuchałem relacji o reaktywowaniu Tej Szkoły przez nałożnika Hitlera Bronisława Geremka, który był wówczas u kochanka Hitlera Francoisa Mitterranda w Paryżu. Byłem tym zainteresowany, gdyż Boski Adolf na prośbę śląskiego NSDAP anektował we Wrocławiu Wandalów, którzy zostali przekwalifikowani z Wenedów na SKANDYNAWÓW, czego jedynym argumentem był Wehrmacht.

Było to dla UŚWIETNIENIA akcesu Polski do UE wystawą WANDALOWIE - STRAŻNICY BURSZTYNOWEGO SZLAKU, pod patronatem Prezydentów Polski i Niemiec. Organizatorem była fundacja Bodenwerder - siedziba największego łgarza w historii, a tak wspaniałego Albumu wystawy nie widziałem. Wystawa zmieniła Bursztynowy Szlak z Kanału Przemysłowego, którym wożono węgiel cieszyński i rudę szwedzką na ścieżkę. Ten Kanał Przemysłowy zburzyli Hunowie po bitwie pod Bieżuńcem-Zgorzelcem.

Ten napad pod Flagą UE na Wandalów był powtórzeniem ANEKSJI Wandalów przez Boskiego Adolfa i skończył się gorzej od huńskiego, bo Grecy napadli na lotnisku berlińskim Prezydenta Koehlera i kazali mu podpisać rachunki na 140 miliardów E – a ponieważ fundusz prezydencki wynosi miliony a nie grube miliardy to była to KONTRYBUCJA, po której Prezydent ogłosił Dymisję - czyli że Boski Adolf Zwycięstwem nie jest.

Słowianie należą do ARYJSKIEJ grupy języków indoeuropejskich, którą to grupę Niemcy od XIX w. identyfikowali z kulturą amfor kulistych, gdy grupę HELLEŃSKĄ, do której należą SWEBSCY Germanowie, identyfikowano z kulturą pucharów lejkowatych. Swebowie wykształcili się ze Skandynawskiej grupy kultury pucharów lejkowatych; Grecy ze Wschodniej a Italikowie z Zachodniej. Na domiar nazwa Swewów-Swebów jest słowiańska, gdyż pochodzi od Morza Sławskiego i rzeki SŁAWY czyli Śląskiej w'ODRY, skąd Brama Sławy i Wrota Sławy.

W pierwszy poniedziałek Stanu Wojennego udałem się do Kozy Miejskiej, żeby rewindykować Mieszka Bolesławowica jako historycznego Hamleta, ale Profesor Leciejewicz był pogrążony w korekcie „Szczecina ze wczesnym średniowieczu” i odpowiadał mi półsłówkami. W końcu powiedziałem: JEST STAN WOJENNY A PAN SIĘ ZAJMUJE GŁUPSTWAMI. PROSZĘ SIĘ ZAJĄĆ CZYMŚ POWAŻNYM. Zatkało go, bo myślał, że przyszłem go aresztować.

Gdy wcześniej zapytałem Prof. Leciejewicza, czy prawdą jest, że ODRA jest nazwą iliryjską to odpowiedział że to Śląska w'ODRA – czyli że hitlerowcy wezwali na pomoc ALBAŃCZYKÓW – ale Albańczykami byli Remus i Romulus. Wg mej systematyki to Wspaniały Szczecin budował syn Lyrkosa Basilios, od którego pochodził grecki Basileus-KRÓL, zaś współczesna nazwa miasta jest od wodza Szczyta, który pokonał nad Dołężą Skandynawów i zbudował kamienną groblę forteczną ze Starego Miasta do Dąbia.

Średniowieczny Berlin jako węzeł wodny był odpowiednikiem Bydgoszczy. Wspaniała Bydgoszcz nazywała się BORODZIEJEM; została zdobyta przez Wandaluza (kultura amfor kulistych) i nazwana na jego cześć WENEDĄ – skąd wersja, że nazwa Wisły pochodzi od Wandaluza, który przyprowadził swój Wielki Lud NA OKRĘTACH na Wybrzeże Bursztynowe. Gdy w l. 80. badano wielki grobowiec megalityczny kultury amfor kulistych w Krajnie to wiedziano, że to grób zabitego przez Hellenów na Wolinie Wandaluza. Akademia Nauk NRD wyrżnęła nam jednak kawał ogłaszając, że kultury megalityczne pochodzą z PALESTYNY – co oddawało moje Kultury Megalityczne i pochodzących z Megalitycznych Kultur Żeglarskich Indoeuropejczyków pod polityczny protektorat Palestyńczyków.

W latach 60. pokazywano mi młodego historyka sztuki, Łotoczkę, który ODNALAZŁ LUBUSZĘ. Gdy pytałem GDZIE to odpowiedziano, że w Zielonogórskim. To jest bzdura, bo Lubusza to BERLIN. Jest przy tym pytanie, kto tam – na fundamentach wielkiego kościoła GRANITOWEGO – zbudował ceglany kościół HALOWY. Berliński kościół Granitowy jest budowlą PRZEDCEGLANĄ czyli prawdopodobnie Chejrona, a Pierwszymi, którzy budowali tam Halowo byli Ilirowie-Albańczycy kultury unietyckiej, a potem może Popielidzi i Prawdzice. Ludwik Lebediusz budował jednak DRAPERIOWO, jak w katedrze miśnieńskiej, gdy kościoły brandenburskie draperiowe nie były, czyli że mógł to budować Wojewoda Kij jako regent i Popiel II? W Nysie Niemcy SKULI draperie, żeby zrobić z tego Gotyk Saski.

Na mapie "Imperium Caroli Magni", która była zarejestrowaną w Rzymie kapitulacją TRYBUTARNĄ Ścibora w 963 r, Stolicą Niemiec – od Mozy do Dolnej Wisły i górnej Warty – jest Berlin jako ILONES, czyli jakby Iliryjski-Albański? Na globusie Zoffoli z 999 r. stolicą Niemiec – od Pirenejów do Niemna i Bugu – jest GRODZIEC, co jest to zrozumiałe w tym sensie, że cesarz Otton III, wybierając się na obchody milenijne do Szczecina-Gniezna, USPOKAJAŁ Króla Niemieckiego Karola Dolnolotaryńskiego, że będzie urzędował nie w Kolonii a BERLINIE. Niemcy przedstawiają hermę Karola Dolnolotaryńskiego? jako KAROLA WIELKIEGO, choć ma Nozdrza, gdy Karol Wlk miał nos orli przypłaszczony. - Ja tłumaczyłem Niemcom, że ta Duma Niemiec to Kazimierz II.

Obchody Milenijne odbyły się w Szczecinie-Gnieźnie na Wałach Chrobrego w połączonych oszkloną arkadą zamkach: Trzygław-Gryf-Grabowiec. ZAKOPANE przez Gustawa II Adolfa na twierdzę Gryf i Grabowiec są w stylu II zamku Hamleta w Helsingorze – gdzie urzędował Mieszko Bolesławowic jako okupant Danii – co nie świadczy, że te 3 zamki zbudował Zeus, który BRONIŁ SIĘ wnich przed Serenami kultury amfor kulistych. Największą Atrakcją Zjazdu Milenijnego była Bitwa Królów k. Rugii, na zakończenie której król Norwegii Olaf Tryggvason skoczył w PEŁNEJ ZBROI do morza.

Dariusz Milewski, DYNASTIA WETTYNÓW WCZORAJ I DZIŚ, Mówią Wieki, 11/2021, s. 58-62

Dynasta Wettynów wywodzi się od DYTRYKA, o którym w encyklopediach można przeczytać: POLSKI KSIĄŻĘ DZIELNICOWY Z DYNASTII PIASTÓW. Można też przeczytać, że kojarzony jest z herosem niemieckim Dytrykiem z Bernu czyli Miśni lub Werony, która uzurpowała go pomnikiem w Bolzano w zwycięskiej walce z Królem Laurentem, i trafił do polskiej mitologii jako Wietrzych Olbrzym.

Ja jednak rozszyfrowałem dawno tego Dytryka jako syna Bezpryma, któremu Chrobry zapisał Miśnię i Łużyce: http://wandaluzja.pl/?p=p_370&sName=marsz-swietego-emeryka// Bezprym po bitwie na Przełęczy Tatarskiej uciekł bowiem do Emeryka, który odesłał go cesarzowi, któremu Bezprym pozostawił syna Dytryka. Niemcy zostali jednak pobici przez Mieczysława II, który wziął do niewoli Dytryka, którego mianował Księciem Miśni a sam wrócił do Poznania. JEDYNYM królem, którego pokonał Dytryk był Brzetysław, od której to bitwy miasto nazwano DREZNEM. Cesarz przeniósł jednak Dytryka z Miśni i do Werony, ale Bolesław II Śmiały rewindykował tych Zaklinaczy Pogody WIETRZYCHÓW do Drezna.

Berlin dał landgrafowi Turyngii Ludwikowi Świętemu Henryk I z Wrocławia za udział w krucjacie przeciw Czyngis Chanowi w l. 1222-25.

Stolica Imperium Lechitów « Dziennik gajowego Maruchy (wordpress.com) A R C H I W A , B I B L I O T E K I I MUZEA KOŚCIELNE 109 (2018) https://doi.org/10.31743/abmk.2018.109.05 ALINA CZACHOROWSKA* – LUBLIN JOLANTA WASILEWSKA** – LUBLIN KRZYŻ JAKIEGO NIE ZNAMY KRZYŻ, JAKIEGO NIE ZNAMY

Za Solidarności I kupiłem książeczkę: Stanisław Suchodolski, DENAR W KALECIE – Trzy pierwsze stulecia monety polskiej, Ossolineum PAN 1981; gdzie na str. 11 jest moneta z opisem: "Szczególne zainteresowanie budzi moneta z wyobrażeniami wzorowanymi na monetach bizantyjskich, choć może za pośrednictwem ruskim. Nosi ona z obu stron imię Bolesława bez żadnego tytułu, zapisane alfabetem słowiańskim (9). Na tej podstawie niektórzy uważają, że została wybita przez tego władcę w Kijowie w 1018 r., po zwycięskiej wyprawie na Ruś. Inni przypuszczają, że była przeznaczona dla Grodów Czerwieńskich, odzyskanych przez Polskę w wyniku tej samej kampanii. Są zresztą zwolennicy tezy, ze monetę wybito w Krakowie, gdzie miało rzekomo istnieć biskupstwo obrządku słowiańskiego. Wydaje się jednak, że moneta powstała tam, gdzie niemal wszystkie inne, tzn. w Wielkopolsce. Niezwykłą formę zawdzięcza po prostu osobie rytownika stempli, którym przypuszczalnie był jakiś ruski złotnik sprowadzony do Polski po wyprawie kijowskiej" (str. 10-11).

Zaraz udałem się z Książeczką na zebranie Klubu Numizmatycznego w pruskim Pałacu Królewskim, gdzie oświadczyłem, że Seria monet Bolesława Chrobrego z napisem CYRYLICKIM była bita w Krakowie w l. 986-92. Miałem za tym dobry argument. Otóż Bolesław Chrobry został księciem krakowskim jako Gołowąs – jak też został Sportretowany na I swych monetach krakowskich – a po roku 988 występuje z SUMIASTYM WĄSEM. Mieszko I monety bić nie mógł, bo był związany konwencją Prawdziców z Samanidami z Samarkandy, którą administrował PŁOCK, toteż do zdobycia Płocka przez Bolesława Chrobrego w r. 988 o Polskiej Monecie mowy być nie może.

W artykule: Stolica Imperium Lechitów « Dziennik gajowego Maruchy (wordpress.com) jest krakowska moneta Chrobrego z unikatowym KRZYŻEM jako Naśladownictwo monety Bazylego II Bułgarobójcy z podpisem: "Srebrny miliarensis Bazylego II (976-1025), Bizancjum, z przedstawionym na awersie „krzyżem patriarchalnym” – według Kiersnowski.R. – /1988 rok/ – str. 356. Z prawej: Denar Bolesława Chrobrego z imieniem Bolesław napisanym cyrylicą. Według: Żaki.A. – /1981 rok/ – str. 3/ https://www.google.com/search?"q=Krzy%C5%BCe%20rodzaje&tbm=isch&tbs=rimg:CYGHRXUsCrjvYV1BZGpQnpVxsgIMCgIIABAAOgQIABAA&hl=pl&sa=X&ved=0CBwQuIIBahcKEwj4_dP8ifj2AhUAAAAAHQAAAAAQIg&biw=1261&bih=644#imgrc=eZ1cRwcmYDdDyM// Jednak w Nocy ZNIKNĘŁA z Wykipedii ta jakoby Wzorcowa moneta Bazylego II ??? To zaś znaczy to, że mój Cenzor przestraszył się i usunął z Wikipedii FAŁSZERSTWO.

W Polsce był SARMACKI Babski Monopol Złota, rozciągany na wszelkie walory skarbowe, co uniemożliwiało bicie monety Kruszcowej. Z tej racji Moneta Miedziana, znana jako PIERŚCIENIE Tolkiena, przetrwała u nas aż do wprowadzenia przez Prawdziców srebrnej monety arabskiej z Samarkandy. Prawdzice posługiwali się turecką jazdą pancerną, której płacili srebrną monetą arabską, która z tej racji feministyczną być nie mogła.

Prawdzice zabrali więc Babom SREBRO przy pomocy tureckiej jazdy pancernej a Piastowie ZŁOTO przy pomocy chrześcijaństwa. Ponieważ ja MUSIAŁEM złamać Faszystowski Bezpiecznik Antykryzysowy w postaci NACJONALIZACJI ZŁOTA i Żydowskiego Monopolu Złota to sperma jerozolimska odpowiedziała na to Grabieżą złota archeologicznego przez Satelitarną Detekcję Złota. To było DRUGIM zwycięstwem Piastów nad Prawdzicami – że złoto jest WŁASNOŚCIĄ ŻYDÓW jako Psów Rotszylda: Żyd chazarski, mason nowojorski i Wielki Mason Polski Julian Tuwim zaśpiewał w Kwiatach Polskich: CAŁE ZŁOTO ŚWIATA W PIWNICACH SYNAGOG…

To UNIEMOŻLIWIŁO MI zagranie Pokerem Etatystycznym, który jako atut technologiczny daje ZYSKI 10 razy większe od ŁYKANIA ZŁOTA. Poker Etatystyczny jest zaś BEZ Babskiego Monopolu Złota NIEMOŻLIWY, gdyż kapitał w razie kryzysu czy recesji UCIEKA DO ZŁOTA, którego renta deflacyjna jest często wyższa od kapitałowej. To jest alternatywa: BABSKI MONOPOL ZŁOTA LUB ŻYDOWSKI ŁYKACZYZM ZŁOTA ??? a kto tego nie rozumie to jest głupi jak policmajster rzymski.

 
 
« powrót|drukuj