Skip Navigation
 

32. CEZAROPAPIZM

Święty Jerzy

ŚWIĘTY JERZY ZNAD WOŁGI NA ZŁOTYM HRADCZANIE

Rotunda św. Wita na miedziorycie PRAGA w Kronice Schedla datuje miedzioryt "przed rokiem 1060", w którym rozebrano Rotundę św. Wita w związku ze WZNOWIENIEM budowy I gotyckiej HALOWEJ katedry hradczańskiej, by na tym miejscu postawić wielką wieżę Południową. W kontrakcie trybutarnym z r. 955 Prawdzice zobowiązali się do zbudowania poza Mostem Judyty, teraz Karola, HALOWEJ katedry hradczańskiej. Na miedziorycie Schedla mamy olbrzymi kościół Matki Boskiej Śnieżnej i halowe prezbiterium gotyckiej katedry hredczańskiej oraz halową kaplicę pałacową, podobną do kościoła Mariackiego w Norymberdze.

Bolesław Srogi podbił chazarskie Powołże, czego pamiątką jest Święty Jerzy hradczański z wyłupionym klejnotem emira, który przedstawia młodego Attylę jako zdobywcę Azji Mniejszej – wobec czego posąg powinien być złupiony w Astrachaniu przy podboju Powołża, a identyczny posąg mamy w Klużu siedmiogrodzkim. Mam książkę w której pisze, że Chazarię podbili Pieczyngowie (Henryk Batowski, Zwięzły zarys dziejów Słowiańszczyzny, Kraków 1948, s. 33), ale ja nie wierzę, żeby Prawdzice zdecydowali się na wojnę z Kalifatem Bagdadzkim bez polskiej czy czeskiej piechoty, a poza tym była to wojna również z Cesarstwem Bizantyjskim. Bitwa pod Sarkelem-Wołgogradem w r. 965, w której sto tysięcy Czechów pobiło 200 tysięcy Chazarów jest zrozumiała jako atak na Chazarów wracającej z wojny o Zjednoczenie Chin jazdy polskiej.

Po Odzyskaniu przez Polskę Powołża w 798 r. Sarkel przemianowano na Białą Wieżę, gdyż Prawdzice zbudowali na zamku Kazbek Kopię latarni FAROS na krakowskich Bielanach, zaś Leszek III Wyścigowy zbudował taką kopię w Boguczarze nad Donem - od Boga i Cara - gdzie budował Nową Stolicę Polski pod nazwą LECH, czemu przeszkodzili Frankowie.

Prawdzice jednak po zbudowaniu prezbiterium katedry HALOWEJ i Mostu Judyty - co widzimy na miedziorycie Schedla - jakby zapomnieli o Kontrakcie, ale przypomnieli sobie, gdy zostali zagrożeni przez Seldzuków, toteż zburzenie rotundy św. Wita w r. 1060 było związane z budową HALOWYCH naw gotyckiej katedry hradczańskiej i wielkiej wieży południowej. Nawy te zostały zburzone przez Brandenburczyków w r. 1280, żeby odebrać Pradze majestat światowy, którego nie przyćmiły katedry w Mediolanie i Paryżu.

Prawdziców wybawił z opresji Bolesław II Śmiały, który za cenę Astrachania wypędził Seldzuków z Azji Środkowej a potem zhołdował Kitanów czyli Prawdziców Chińskich, zabierając im trybut chiński, który płaciła pochodząca od Prawdziców dynastia cesarska Liao-Sung. W trakcie wyprawy Bolesława II na Pekin Niemcy rozpuścili plotkę o śmierci króla, co spowodowało ucieczkę rycerstwa wielkopolskiego z Kazachstanu, co wykorzystał cesarz Henryk IV dla zajęcia Miśni, która KRZYŻÓWKAMI WENDYJSKIMI trzymała system monetarny Polski. Wobec czego król pozostawił w Pamirze skarby chińskie i wrócił do Polski.

Bolesław II oddał Miśnię Czechom, ale Niemcy uknuli nowy spisek. Europejska konferencja w Miśni przyznała Kursk Rurykowiczom, a na metalurgii kurskiej wisiały nie tylko Azja Mniejsza, Syberia i Chiny, ale i cała Europa, gdyż ciężkie pługi SCYTYJSKIE produkowano wówczas tylko w Kursku. Zdobycie przez Bolesława Śmiałego Kurska w r. 1071, nazywanego przez Polaków PRZEMYŚLEM, jest dla chronologii Pragi ważne, gdyż oznacza wycofanie się Prawdzców z budowy halowej katedry hradczańskiej, którą ukończono dopiero w r. 1096 jako GODNĄ RZYMU. Praska katedra PARLEROWSKA jest architekturą Beauvais, czyli młodszą od fary ulmskiej króla Niemieckiego Henryka VII a katedry w Budzie i Wiedniu są oczywiście starsze.

Czesi rysują najpierw hredczańską rotundę św. Wita a potem I romańską bazylikę św. Wita, co jest nonsensem, bo bazylika św. Jerzego na Hradczanie jest bardziej prymitywna od Tumu Łęczyckiego, który wybudował Krok z Krokowa-Pragi, zaś rotunda św. Wita była grobowcem wygnanego z Krakowa Chęsy-Hanysa-Hanzy-Hansa-Amfiktiona i zaczynem Architektury Kolońskiej Foroneusza i Pragi: MIASTA, JAKIEGO NIE BYŁO I NIE BĘDZIE. W kronice Schedla rotunda ta jest WIEŻĄ - jakby kopią Lili Wenedy z Bydgoszczy.
 
 
« powrót|drukuj